Madárasszony naplója - Ismeretlen repülő testek

2014.02.02 14:17

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/toth-balint-a-star-trek-univerzum-rejtett-szimbolikajarol-a-teljes-video-bent-az-also-ket-video-a-cikkben-kereszt-a-koronan-cimmel-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012blogol-hu-osszeeskuves-elmeletek-helyett-az-iranyitok/

https://embers-eg.webnode.hu/news/osszeeskuvesekrol-titkokrol-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-montauk-projekt/

https://embers-eg.webnode.hu/news/vajon-a-new-yorkot-fenyegeto-sandy-hurrikan-termeszetes-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hogyan-lehet-vedekezni-a-haarp-sugarzasa-ellen-egy-nagyon-bennfentes-interju-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012blogol-hu-monarch-programozas/

embers-eg.webnode.hu/news/tesla-uzenete-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/kritikai-gondolkodas-kerestetik-iranyitok-wiki-a-2012-blog-legujabb-kezdemenyezese/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nincs-lehetetlen-fegyverunk-az-idojaras-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/apokalipszis-/

 

 
Olvassa és értelmezze mindenki hite szerint!
 
 
Bertha Dudde írómédium közlései alapján szabadon, 1964-ből. Nem értek egyet minden szavával, de alapvetően igaznak érzem. Nem kérdőjelezem meg idegen világok, földönkívüli lények létezését, de a segítséget nem tőlük kéne már várni! A (zárójeles, dőlt betűs) részek az én kiegészítéseim.
 
Bízzunk a Teremtő Egy Istenben és szeressük egymást!
 
"Simán hazugságnak minősíthettek mindent, amit az ismeretlen repülő testekről (UFO) mondanak. Ezek nem mások, mint azoknak a gondolati kívánságai, akik ezzel az ellenfél kezeibe adják magukat. VELEM nincs kapcsolatuk, aki felvilágosíthatnám őket. Túlságosan nagy a világi embereknek az arra vonatkozó vágya, hogy a Föld biztosan bekövetkező vége ne legyen igaz. Keresik a kiutakat, hogy elkerüljék. Mindez a végidő jeleihez tartozik. Más világoktól várják a segítséget (Szíriusziak, Ashtar kapitány, Alaje), anélkül hogy meggondolnák, nincs összeköttetési lehetőség a Föld, és a többi világ lakója között. Akik állítólag ezeket az objektumokat látták, bizonyos mértékben az alvilág erőivel léptek kapcsolatba.
 
 
 
 
Lebilincselte őket a Sötétség Fejedelmének hatalma - amelyet még birtokol, és a végidőben különösen felhasznál, és feléje fordították minden érzékszervüket. A jelenések formájában mutatkozik meg, és végül már a legkisebb részleteket is ábrázolja. Mindez az emberek hozzám való viszonyát is jelzi. Mélyen hívő emberek nem élnek át ilyen jelenségeket. Számukra a Földről való elragadtatás van érvényben (vagyis "felrezegnek" magasabb szférákba). De az nem úgy megy végbe, hogy a megbízottaimat küldeném a Földre, hanem MAGAM jövök a felhőben - ahogyan megmondtam nektek! 
 
Az állítólagos küldöttek - a sötétség erői! A látható csalfa képződmények (HAARP és Blue Beam technológiával ma már könnyedén megcsinálnak bármilyen jelenést, vagy UFO-t.) létrehozásával a végidőben nagy hatalmuk van - de azok éppúgy megsemmisülnek, ahogy létrejöttek. Ezeket csak azok az emberek láthatják, akik ellenfelem mellé álltak már, vagy irányomban még nem találták meg a helyes beállítottságukat. Mert aki velem tart, azt szellemem irányítja, és teljesen biztos, hogy én az igazságban vezetem. De emberek, mit reméltek az ilyen jelenésektől? Elhiszitek az ugyanakkor médiumi úton érkező ígéreteket is a sötétség erőinek részéről! (sokszor "rózsaszín sztaniolba " csomagolva, cukormázzal leöntve, mert arra kapva kap az egó) Mindezzel jobban mint bármikor a sötétségben éltek! (Egyedüli céljuk a lelkeket megbabonázó FIGYELEMELTERELÉS) Amit látni véltek, az nem általam teremtett látható dolog. 
 
Annak a csalóka képei ezek, aki kihasználja azoknak a vágyait és kívánságait, akik a végidőkben meg akarják tartani életüket, és az ilyen kívánságokkal a hatalmát erősítik. Ama látható objektum lakói mind az ő világából valók, akik rövid időre materializálódtak, majd ismét eltűnnek. A végidőben az ellenfélnek nagy a hatalma - ezt mindig mondtam nektek. A végidő miatt fel is használja ezt a hatalmat, hogy félrevezesse azokat, akik még nem állnak elég szilárdan mellettem, és könnyű az akaratukat befolyásolni. A hozzám tartozók köréből nem kerül ilyen üzenet hozzátok, mert ahova MAGAM SUGÁRZOM A VILÁGOSSÁGOT, oda az ellenfél nem léphet be. De aki az ő talaján áll, az állandóan több és több "bizonyosságot" kap, amelyeket azonban nem lehet másnak: csak csalásnak, és látszatnak értékelni! Tartsátok szavaimhoz magatokat, nem létezik összeköttetés a különféle világok lakói között. 
 
Amikor a vég bekövetkezik, azt nem tudja megkerülni senki. Vagy én ragadom el eleven testtel, vagy az újra-száműzetésnek esik áldozatául. Ehhez pedig valóban nincs szükségem más világokból való követekre. Ha így lenne, arról ti is értesülnétek, akik az igazságot a világba viszitek. Tartsátok ahhoz magatokat amit mondok, ne engedjétek magatokat megtéveszteni, mert az én ellenfelem a ti ellenfeletek is, és a romlásba akar dönteni. De ezt azokkal nem teheti meg, akik hűséges odaadásban élnek velem, és akiket az ítélet napján megszabadítok minden bajtól. Gondoljatok mindig arra, hogy az embereknek minden kényszer nélkül kell a hozzám vezető útra lépniük. Részemről soha nem használok hitre kényszerítő jelenségeket, akármilyen nagy szellemi ínségben van a világ ( még a Mária-jelenések sem Isten művei, hanem az ellentété). 
 
Arra is gondoljatok, hogy a világosság lényei az én megbízásomból tevékenykednek. Azon munkálkodnak, hogy nektek segítsenek. Nem választanak olyan formát, amely kételkedést, zűrzavart, és kérdéses eredményt vált ki az emberekben (zűrzavart okoznának, ha fizikailag jelennének meg!). Azoknál nyilatkoznak meg, akik szellemi emelkedésük miatt akarnak kapcsolatot teremteni velem. Olyan eszközökhöz sohasem nyúlnának, ami az embereknek megmagyarázhatatlan. A tisztázatlanságot akarják elűzni, világosságot akarnak adni, nem a sötétséget akarják növelni - mert minden természetellenes jelenség ezt terjeszti. 
 
A világosságból megszámlálhatatlan lény fáradozik szellemi felemelkedéseteken. Megszámlálhatatlan lény dolgozik azon, hogy még a vég bekövetkezte előtt világosságra jussatok. Mert a vég visszavonhatatlanul bekövetkezik. Ti emberek a szabad akarattal visszaélve belenyúltok a természeti törvényeimbe. Ezzel magatok oldjátok ki az utolsó pusztító műveletet. Ha a legkisebb akarati változást észleltem volna nálatok - nem küldtem volna állandóan látnokokat és prófétákat a Földre, akik mindig erre a végre utaltak! Tehát ezt a terveteket már nem lehet megállítani, a vég visszavonhatatlanul közeledik. Ezért a szellemi világ fáradozása csak a léleknek a megnyerésére irányul. Teljesen különböző módon - de erre törekszenek a jó és a rossz erők. 
 
A világosság lényei mindig a szellemet érintik - ezzel szemben a sötétség erői az érzékszerveket. A világosság lényei is különböző módon nyilatkozhatnak meg, de mindig olyan földi közvetítőkkel dolgoznak, akik szellemi érettségük és felfogásuk révén kapcsolatban állnak a világossággal, ezáltal közlik a kinyilatkoztatásokat az embertársakkal. A sötétség közvetlen megnyilvánulású. Nem válogat, és mindenkit megszólít (Hajjajj, mennyi látnokkal, médiummal lehet találkozni úton-útfélen!) A saját emberei hitet kapnak benne, a többinél meg zűrzavart okoznak. Állandó kérdezgetés, állandó tisztázatlanság figyelhető meg ott, ahol a rossz erők dolgoznak. A közeli végre az is utal, hogy az emberek mindig újabb kísérletekkel akarnak a teremtés titkaiba behatolni (atomrobbantások, CERN hadron ütköztető, Higgs bozon, mesterséges "lélek"). De sohasem szellemi úton, amely az egyetlen lehetőség volna, hogy magyarázatot kaphassanak!  Az értelmükkel akarnak mindent kikutatni, ami még rejtve van előttük. Földön kívüli kísérleteket csinálnak, hogy kikutassák mi van ott. Természeti törvényekre keresnek magyarázatot, hogy földi nyereség céljára használhassák. Azt hiszik, önkényes kutatásokat tehetnek a Földön kívüli teremtett világokra vonatkozóan. Bár ők azt hiszik, belenyúlhatnak a teremtésembe - de elvesztették a mértéket arra vonatkozólag, hogy saját értelmüknek hol a határa. (Atlantisz is azért bukott el, mert spirituális képességeiket a teremtés ellenében, önző célokra használtak, tevékenységeiket nem hatotta át a szeretet, annál inkább a gőg és hatalomvágy, és ez háborúkhoz, majd a földrész elsüllyedéséhez vezetett)
 
A szellemi úton szerzett tapasztalatoknak nincs határa. Ebből a léleknek haszna van. Az emberek viszont földi célra keresnek előnyöket, ezért nem járják azt az utat, amelyen igaz ismeretekhez juthatnának. De minden kísérletük kudarcba fullad, és mindig károsan hat arra az emberre, aki kísérleti alanynak vállalkozik. Az emberek területe mindig a Föld, és az is marad. Ez is a közeli vég jele. A teljes hitetlenséget jelzi. Számukra nincs Isten. Abban a hitben élnek, hogy létre tudnak hozni olyan teremtett dolgokat, amelyek átfutják a világmindenséget. Ezek minden lelki cél és ok nélküli halott dolgok. Csak azt tanúsítják, mekkora gőg van a földi emberekben.
 
Minden csodálatraméltó számításuk ellenére mennyire elsötétült a szellemük! Mert a számításaik mégsem helyesek - ahogy azt tapasztalni kénytelenek! Csak a sötétség adja nekik ezeket a gondolatokat, ő akar engem kikapcsolni, és az embereket negatív értelemben befolyásolni. Az olyan kísérletet, hogy Földön kívüli csillagra jusson az emberiség, nem áldom meg. Még jó néhány dologról hallotok, és talán csodálkoztok is, mi mindenre képes az ember. De tudnotok kell, az ellenfelem adja az erőt ahhoz, amit végbevisznek. Hozzám hasonló akar lenni - teremteni akar. Erre maga nem képes, ezért az ember akaratát veszi igénybe. Azokat tudja befolyásolni, akiknek kevés, vagy semmi hitük sincs. 
 
Viszont ezek az utolsó próbálkozásai. Ideje lefutott, és bukását maga idézi elő. Amikor az emberek között megteremti a legnagyobb zűrzavart, véget vetek munkálkodásának. Azokból a művekből sem marad fenn semmi, amelyeket befolyására készítettek az emberek. Minden elmúlik! A Földön visszaállítom a Rendet, hogy továbbra is akaratom szerint, mint a szellem iskolája teljesíthesse feladatát. Ellenfelem ki akarja irtani a hitet, a belém, és hatalmamba vetett hitet. Elbuktatta azokat az embereket, akik elvesztették Istenhitüket, és magukat tekintik a Teremtés urának. Kísérleteikkel erre keresik a bizonyítékokat. De már nem lesz hozzá sok idejük, mert a természet törvényeinek felborításával a vég bekövetkeztét maguk gyorsítják fel. Ellenfelem sem kényszeríthet senkit. Ezért gyakorol erőteljes hatást az emberek rossz tulajdonságaira, hogy így megnyerje őket szégyenteljes játékainak. Mert azokban az emberekben hatalmas módon megnövekedett az uralmi és érvényesülési vágy. Ezek ellenfelem jellemvonásai. Ez a lénye, amit átvisz követőire. Megjegyzés: Észrevehettétek, hogy civilizációnk működésének legbelső mozgató-rugói és szervei kivétel nélkül titkosítva vannak. Valamennyi a sötét háttérhatalom markában összpontosul. 
 
A legmagasabb szintű vívmányoknak és technikáknak csak a töredékei juthatnak a társadalom széles rétegeinek a birtokába (nagy részüket a hadiipartól örököltük, mint pl. a mobiltelefon, internet ). A többi, főleg összefüggéseinek tudásával szigorúan titkosítva van (vákuumenergia kicsatolása, Tesla találmányai). Az információ kiszivárgásaiból tudjuk, hogy a gravitációs erőket legyőző repülő testeket már a náci Németország kikísérletezte és több továbbfejlesztett változatát is létrehozta. A háború befejezése után szőrén-lábán eltűnt minden nyomuk. Eltűntek a működő példányok, a prototípusok és a teljes dokumentáció. Az azóta eltelt több mint hetven évben nem ültek tétlenül a szakemberek, hanem titokban folyt a fejlesztés. Hogy most hol tartanak, azt csak ők és a Jó Isten tudja, de biztosak lehettek abban, hogy a háttérhatalom sátáni erői ma már bármilyen jelenség előidézésére készek. Azt adnak be a hiszékeny embereknek, amit csak akarnak és a legzseniálisabb tudósokkal is el tudják hitetni, hogy a végtelenül magasrendű világi tudásukkal az emberiséget szolgálják, amikor a legnagyobb titokban nekik dolgoznak. Azt hiszem ezen igencsak el lehet gondolkozni!"
 

Téma: Madárasszony naplója - Ismeretlen repülő testek

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása