Mars Napja..

2012.08.07 14:07

Az újjászületés a lendület és az indulat bolygója

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/jupiter-napja-/

 

A Mars a Naptól számított negyedik bolygó a Naprendszerben. Szabad szemmel is könnyedén látható az éjszakai égbolton. A római hadistenről nevezték el, de gyakran hívják "vörös bolygónak" is színe miatt, amit a Mars felszínét meghatározó vas-oxid okoz. A Mars a harmadik legnagyobb kőzetbolygó, számos rendkívüli felszíni képződménnyel.

 

Az asztrológiai új esztendő március 21-én kezdődött, vagyis a Kos jegyhez kapcsolódik. A Kos uralkodó bolygója a Mars, a születés, a határozottság, az életerő jelképe. A siker meghatározója.

Szimbolikáját tekintve, bizonyos vonások a Mars mint bolygó fizikai tulajdonságát illetően, könnyen analogizálhatjuk az emberi psziché és lélektan  területére is.

A Mars egy meglehetősen "ingatag" bolygó. Ismert egyik különleges vonásának egyike az, hogy a legsűrűbben változtatja a pólusait.

Ez az "ingatag vonás" passzol azzal, amit emberi szinten egy kos vonású ember jellegzetessége -nyílván nem minden esetben ül, és sok egyéb bolygó hatás is közrejátszik ebben- is lehet. Hangulat ingadozás, heves jellem és az olykori meggondolatlanság is talán.

Nagy valószínűség szerint egy korábbi kozmikus ütközés következtében kapta ezt a "gellert" és az is feltételezhető, hogy ekkor veszítette el légkörét (ha volt neki).

Rengeteg anomália lengi be a Marsot. A neten egy kis keresés után elég sok és ellenmondásos információ lelhető.

Lentebb olvasható lesz egy kettő ezek közül.

 

 

Mars a Tarot-ban..

Az égen egy szárnyas angyal jelenik meg és megfújja trombitáját. Mintegy válaszképpen három mezítelen alak emelkedik ki a földből. Némely Táró kártyán két alak a tengerből, míg a harmadik, a középső, egy sírboltból emelkedik ki. A kép a Végítélet jólismert ábrázolása, amikor az arkangyal harsonájába fúj, és a halottak feltámadnak sírjaikból.

Az újjászületés kártyája a sorban a 20-as számot viseli, mely a 2-es szám dualitását egy magasabb szinten képviseli. Itt újra megjelenik a magasabb és az alacsonyabb ellentéte, de az ellentétek mostmár közelítenek egymáshoz egy végső egyesülés felé haladva. A kép szereplői az előző (Nap) kártya isteni testvérpárja, akik mostanra felnőttek. A Nap által szimbolizált türelmes növekedés időszaka a végéhez érkezett. Az újjászületés Angyala megfújja égi harsonáját, és hangjára a lélek kiszabadul az őt bebörtönző falak közül. A két fél mostanra felnőtt egésszé érett, és közöttük az "Isteni Gyermek", az újjászületett én áll. A pszichológiában az isteni gyermek álma, vagy víziója a spirituális fejlődés fontos fokozatának elérését jelzi, az alkimistának ő a Bölcsek Kövének, a nehezen elérhető kincsnek a szimbóluma. ő a belül megjelenő ifjú isten, aki a hőst vállalkozása céljához, a misztikus központhoz végül elvezeti.

A trombitaszó, az örökkévalóság hívó szava jelzi, hogy a fáradtságos, nehéz terhekkel járó keresés a végéhez közeledik. Az illúzió utolsó árnyéka is szétoszlóban van - a Nagy Mű beteljesedéséhez közeledik. Az angyal zászlója - fehér alapon skarlátvörös kereszt - az ellentétek találkozási helyét szimbolizálja. Ez a nagy egyesülés, a Szerencsekerék mozdulatlan közepe (mely mostanra megszűnt forogni), a mindenség időfeletti középpontja. A tenger, amelyből az alakok kiemelkednek az ég és a föld között félúton helyezkedik el, jelezve az élet és a halál, vagy a halál és az újraszületés közötti "köztes", átmeneti állapotot. Ez a "belső tenger" is, az anyaméh víze, amin belül az új élet védve és elzárva a külvilágtól fejlődik - így viszhangozva az előző kártya szimbolikáját, a fallal körülvett édenkertet. Az emberben lévő kreativ impulzus a legmagassabbat kelti életre:
a folyamatos önmeghaladás képességét, mely az embert új és új magasságok elérésére teszi képessé.

A kártya negatív aspektusa nem azt mondja, hogy a trombita hangja nem hallható, hanem, hogy azt félreértik, mely egyrészt az elveszett fiatalság botor kereséséhez vezet, vagy "furcsa istenek" utáni vágyakozássá degradálódik. A Javas Táróban az újjászületés kártyájának pozitív aspektusa a megújulás, a megtisztulás, egy új korszak kezdete, valamint az áldás analógiáit hordozza. Negatív formája a stagnálás! Asztrológiai analógiája a Mars, valamint a Kos jegye, Ji King analógiája a Szél trigramja, ásványa a topáz, növénye a ginzeng, állata a kakas.

 

 

A kos analógiája az emberélet kibontakoztatásának tükrében..

A "harc" a küzdelem a versengés a helytállás időszaka.

Egészen hét éves korig (a gyermek) az osztatlan szent időt éli. A régi ember fogalmazásában, ez az Isten-tenyerén-létet jelenti.

Kos: a sok-sok csíra fölszínre jön, a sok rügy kipattan. Ekkor szükségképpen le kell lépnie az Isten tenyeréről a gyereknek. Ez az az idő, amikor hirtelen megérzi az időt és érdekelni kezdi a tér is. Mi a fönt? Mi a lent? Mi az ott? Együtt érzi meg az időt és teret. Addig egyetlen összefüggő világ volt, most darabokra hullik az idő érzetétől és a tér tagoltságától. A régiségben ekkor beavatták a gyereket a halálba. Az idő hozza a halált. Hét éves korig nem lehetett a közelébe a halálnak, nem mehetett temetésre, még tulajdon anyja mellett sem virraszthatott. Hét éves korban viszont beavatták a halálba.

 

 

"Az állatkör jegyeinek értelme állandó, mert a nagy fizikai világegyetem és az ennek megfelelő kozmikus esemény: a Napisten sorsa olyan adott, meg nem változtatható valóság, amelybe minden lény és dolog beleszületik. Az asztrológia változó elemei a bolygók, éspedig a hét bolygó: a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. Az újabban felfedezett bolygóknak, az Uránusznak és a Neptunusznak csak a modern asztrológia tulajdonít jelentőséget, s ez egész terjedelmében kérdésszerű. Elég, ha az analógiák közül az ember ezúttal csak néhányat vesz elő.

A Szaturnusz a léleknek az az állapota, amikor ősi teljességéből és szellemi helyzetéből lezuhanva, eltemetve feküdt az anyag sötét elfeledettségében. A Jupiter megfelel a lélek első állapotának, amikor felébred: a nagy patriarchális nyugalomnak, a derűs békének. A Mars megfelel a harcoknak, a háborúknak, a küzdelemnek, az egyéni Ének viszályának: a hatalomért, a vagyonért, a hírnévért való szenvedélyes és kíméletlen rohanásnak. A Szaturnusz az őskor, a Jupiter az aranykor, a Mars a vaskor. A Vénusz megfelel a virágzó tenyészetnek és a világbékének: az emberiség testvériségének és az anyagi valóság átszellemülésének. A Merkúr megfelel az égi intelligencia dicsőségének, a szellemi ember végső diadalának, annak, hogy az ember, mint az anyag és a szellem között álló közvetítő, feladatát megoldja. A Hold megfelel annak, hogy az emberi szellem utolsó előtti helyzetében még nem tud teljesen önálló lenni, csak tükör, az ősfénynek csak befogadója. A Nap megfelel annak a végső állapotnak, amikor az ember a világosságba visszatért.

Másik megfelelés: a szaturnuszi korszak a földön a kő, a terméketlenség, az élettelenség kora, a geológiai őskor; a jupiteri kor az első élőlények megjelenése; a marsi kor az óriás állatok, a vérengző hüllők kora; a Vénusz korszaka az emlősállatok megjelenése; a Merkúr az emberi intelligenciát hozza.

Ismét más megfelelés: a Nap az őskori fényben a léleknek a világossággal való azonossága; a Hold a világosságtól való elválás; a Merkúr jelében a lélek megszületik mint ember, mint értelmi lény a földön; a Vénusz, amikor az emberben felébred a kívánság és a szenvedély, hogy a nagy Egységbe visszatérjen, ezért a Vénusz az egyesülés jele: a szerelemé, a barátságé, a közösségé; a Mars a sors küzdelmeit hozza, azt, hogy az embernek a benne levő szellemért helyt kell állnia, s azt keresztül kell vinnie; a Jupiter korában az ember megbékül és megnyugszik: megnyílnak a nagy és mély távlatok – ez a házasság, a családalapítás, a gyermekek nevelésének korszaka; a Szaturnusz korában az ember megérik a bölcsességre – ez a derűs öregség, a csendes, magányos és szenvedélytelen nyugalom kora, amikor az ember a végső dolgokat megérti."

 

 

Indul a Mars..

 

Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a kívánsággal, hogy induljon már előre a Mars!  Na de mi van e mögött a türelmetlenség mögött? A Mars átlagosan két évente hátráló (retrográd) mozgásba kezd. Jelenleg a Szűz jegyében hajtja végre ezt a manővert 2012. január 25-től. Pár nap, és ismét a megszokott irányban halad, április 15-től. Változik valami e tüzes bolygó körül? Vagy csak a szélirány…?

Ha a Mars bolygó jelentését megértjük, mindenre választ kaphatunk, mi zajlott velünk az elmúlt hónapokban és mi várható.

Eddig csak alapoztuk a jövőnket

Amikor egy bolygó retrográd irányban halad, azt tekinthetjük egyfajta alapozó időszaknak, mégpedig annak tekintetében, amit az adott bolygó szimbolizál. Mars esetében a tetterőt, akaratot, vitalitást, versenyszellemet, egészséges agressziót és küzdeni akarást jelenti a céljaink megvalósításáért. Mindemellett a Mars –mint a férfi energia megtestesítője- a vágyat, a szexuális energiát is szimbolizálja, nők esetében a férfik iránti vonzódást, a férfi ideált, férfiak esetében saját erejüket, fizikumukat és a vágyat a hódításra, vagyis a férfiasságukat.

Születési képletünkben elhelyezkedő Mars helyzete árulja el, hogy a fenti hatások ránk nézve hogyan érvényesülnek. Ha képletünkben a Mars erősen, jól áll, akkor inkább a pozitív, ellenkező esetben inkább negatív hatásait élvezhetjük, pl. alacsony libidó, megbízhatatlan, ellenséges a megközelítése, erőszakos, nyomulós, frusztrált a kapcsolataiban, üzleti koncepció nélküli vállalkozások, gyenge fizikum, stb.

A Mars saját jegyében a Kosban és Skorpióban erős, azonban a többi bolygóval alkotott fényszög kapcsolatai fogják megmutatni, hogy mi a motivációnk, mire mozdulunk, mire indulunk be. Ezért nagyon fontosak a fényszögek.

Ha vannak céljaid lesz erőd is

Az egyik legfontosabb dolog, amiért a Mars energiájára szükségünk van, az az, hogy általa tudjuk céljainkat elérni, általa tudunk erőfeszítéseket tenni. Amikor egy bolygó előre halad, akkor általában a pozitív hatásai könnyebben érvényesíthetőek, mint amikor hátrafelé (retrográd) halad.  A Mars két évente vált hátráló mozgásba, ami kb. 3 hónapon keresztül tart. Ebben az időszakban a Mars negatív hatásaival szemben kell felvennünk a harcot. Érezhetően veszítünk fizikai teljesítő képességünkből, lendületünkből ezért hamarabb elfáradunk, hamarabb feladunk dolgokat és türelmetlenebbé, frusztráltabbá válunk stb .

Semmi sem lehetetlen

A jó hír, hogy április 15-én a Mars ismét egyenesbe fordul, és ismét a pozitív oldala kerül megvilágításba.  A Mars pozitív ereje segít kapcsolatokat szerezni, ismeretségeket kötni, pénzt szerezni, leküzdeni a betegségeket, egészségesnek maradni, felpörögni, új célokat találni, és szenvedélyessé válni.

Figyelmeztető jelek

Ha padlón vagyunk, depressziósak vagyunk, növelnünk kell a Marsi energiánkat. Az ingerlékenység, balesetek, elviselhetetlen helyzetek, fájdalmak, betegségek, destruktív vagy mániákus viselkedések arra utaló jelek a Mars retrográd időszakában, hogy marsi energiánk akadályoztatva van és ezért problémákat generál, amikre muszáj odafigyelnünk, mert komoly jelzések. A rendszeres testmozgás kifejezetten ajánlatos az energiák levezetésére ilyenkor.

Pozitív irányváltás és beteljesedés

Az elmúlt 3 hónap erőfeszítései tehát nem voltak hiába valóak, az eredmények ez után fognak beérni, ahogy előre indul a Mars április 15-től. (Természetesen csak a beletett erőfeszítések és az izzadságcseppek mértékéig).

Nagyravágyás

A nagy örömködés közepette egy dologra még hagy hívjam fel a figyelmet! Jelenleg a Mars a Neptunusszal áll szemben, ami április hónap nagy részére még kihat. A Neptunusz túldimenzionálásra hajlamosít, vagyis nagyobb dolgokra, történésekre vágyhatunk, mint ami éppen van. Pl. a nők várják a herceget fehér lovon, míg a férfiak azt hiszik, hogy valami nagy dolgot várnak el tőlük, és nagy tetteket kell véghezvinni. Semmi mást nem kell tenni, csak észrevenni az apró jeleket és azokra reagálni, érteni.

 

 

 

Egy összeesküvés elmélet

 

A 3-as Alternatíva - kiegészítés

Marincs Attila

 

Az egyik barátom által jutottam el Aranyi László oldalára. Az 1977-es Science Report 3-as alternatíva című riportfilmje felkeltette az érdeklődésemet. Kíváncsivá tettek az írások, s egy videoCD minőségű másolathoz sikerült hozzájutnom, de egy gyengébb minőségű változata is fenn van az Interneten https://video.google.com/videoplay?docid=9098938544636366793.

A film megnézése után kétségek merültek fel bennem. A párbeszédek nagyon mesterkéltek, a kameraszögek túl tökéletesek voltak. Mintha előre meg lett volna rendezve az egész. Például az a jelenet is, mikor Brian Pendlebury, a Royal Force volt tagjának apja fogja a fotót a kandalló felett, nézi a fia fényképét. Aztán egy pillanatra belenéz a kamerába, majd lesüti a szemét. Mintha a háttérből kérdezné valakitől, hogy most már leülhet e. Miért nem vette le a képet a kandallóról, és mutatta meg ülve a tévéseknek, mint ahogy az albumot? Ez természetellenesnek hatott számomra.

Mikor a fekete riporter mesélni kezdi, hogy egy ismeretlen férfivel beszélt telefonon, akkor nekem nagyon erőltetettnek tűnt, ahogy lenéz az asztalára, majd vissza ránk. Mintha direkt hatásszünetet tartana. Később találkozik is az utcán az idegennel. „Rejtett” kamerával dolgoztak, ami egy autóban volt elhelyezve. Érdekes, hogy a kocsi ablakai egyáltalán nincsenek lesötétítve. Sőt, még le is vannak húzva. A másik, amit nem értek, hogy miért „rejtett” a kamera, ha a helyszínen kellett, hogy legyen még egy operatőr, aki ugye felveszi a kocsiban levő rejtett kamerát.

Aztán az egész stáb kivonul ehhez a Harryhez, a téglához, aki idő közben megzakkant. A barátnője simán beengedi a tévéseket. Meg se kérdezi őket, hogy mit akarnak a férfitől, holott, mindenki megkérdezné, hogy mit akarnak. Ehelyett teljes nyugalommal közli, hogy sokat nem fognak tudni kihúzni Harryből.

Cambridge-en Tim Brinton interjúvolja meg dr. Carl Gersteint. Itt szúrt szemet a legjobban a kamerák pontos elhelyezése. Egy lépcsőn jön le a két ember, majd a négyzet alakú folyosón körbe-körbe mennek. Közben beszélgetnek. Azaz érdekes, hogy a négyzet egyik oldalát mutatják, s mit ad Isten, pont ott áll meg a 2. kör kezdetén a professzor. S a kameránál kérdez rá a lényegre a riporter, mire dr. Gerstein nem hajlandó válaszolni.

Tim Brinton műholdas kapcsolat révén Bob Grodinnal is tud beszélni. Azzal az űrhajóssal, aki embereket látott a Hold felszínén. Nem értettem, hogy miért kockáztatják a lebukás veszélyét, hiszen a szatellit adását más is befoghatta volna. A kapcsolat szakadásáért pedig nem a közvetítő közeg volt a felelős, hanem Bob Grodin. Ő kapcsolja ki a kamerát dühében. Először csak felnéz a bal felső sarokba, hogy ott van-e a kamera kikapcsolója, majd felnyúl és kinyomja a felvevőt.  Nem értettem, hogy ha nem volt rendezett a műsor, miért csak nekem tűnt fel, s a stábnak nem.

 

       

 

A statiszták is furcsák voltak számomra. Túl buzgók voltak, nagyon akartak sürögni-forogni. Akárcsak a szappanoperákban.

Amit pedig végképp nem értek, az az, hogy mikor sir William Ballantine, tudós utolsó napját elemzik. Halála előtt a férfi felhívta az egyik újságíró ismerősét, akit a riporterhölgy, és Tim Brinton John Hendrynek hív. De Robert Hendryként van feliratozva, sőt, a stáblistán is Robert Hendryként szerepel.

Ezek a feltevéseim kéztettek a kutatásra, és az Aranyi Lászlóval való kapcsolatfelvételre. Titkon remélve, hogy bebizonyítom, hogy az Alternative 3-at színészek játszották, a stáblistából indultam ki, amiről sokan azt állítják, csak utólag rakták oda. A www.imdb.com-on található a színészek szereplései, felsorolva. Azt le kell szögeznem, hogy ezt az oldalt bárki szerkesztheti, de az információk valósnak bizonyultak. Itt az összes Alternative 3 szereplőt megnéztem. Arra a következtetésre jutottam, hogy a színészek többsége csak kisebb angol sorozatokban játszott, ami akár azt is jelenthetné, hogy kitaláltak. Sőt, a riporternőt, alakító Carol Hazelnek ez volt az utolsó tévés szereplése, ami furcsa, hiszen elég fiatalnak tűnik a dokumentumfilmben.

 

Szerencsére volt 2 színész, akik kivételek voltak. A Bob Grodint alakító Shane Rimmer, és a dr. Carl Gersteint megtestesítő Richard Marner. Mindkettejük rengeteg filmben szerepelt, ha nem, is mint főszereplő. Elsőként Shane Rimmert vettem górcső alá. Érdekes, hogy a születési helye és ideje nem konkrét. A legtöbb helyen az 1932-es torontói születéssel találkoztam, de volt, ahol 1936-ot adtak meg születési dátumként, és a kanadai születési hellyel ellentétben Amerikát jelölték meg.  Ezek szerintem nem az összezavarodást szolgálják, csupán a túlbuzgóság mintapéldányai. Első filmszerepét 1958-ban, Kanadában kapta. 1959-től 1962-ig egy nagy szünet következet, majd angol tévésorozatokban kapott mellékszerepeket. Játszott többek között az Angyalban, a Minden lében két kanálban, és a Ki vagy doki?-ban, amely filmsorozatok nálunk is ismertek.  1977-ig csak brit filmekben és sorozatokban volt jelen. Aztán gondolom az Alternative 3 „sikere” kapcsán már amerikai filmekben is szerepet kapott. Az 1977-es Star Wars IV-ben is játszott, ami már első osztályú film volt. 1980-ban a Superman 2-ben, mint felügyelő, 3 évvel később a Superman 3-ban, mint megyei seriff játszott. Ezt a filmet meg is néztem, hogy magam is megbizonyosodjak. Tényleg szerepel benne, ha csak pár másodpercig is. A riporter Clark Kent és társának buszát állítja félre, mert az utat lezárták a robbanásveszélyes épület miatt.

 

 

Rimmer egyik legutóbbi filmje a 2005-ös Batman: Kezdődik! (Batman Begins), amiben Gotham város egyik vízügyi technikusát alakította.

A színésznek van hivatalos honlapja is a www.shanerimmer.com, ahol a szereplései, önéletrajza, dedikálásának helyei és elérhetősége is szerepel. Küldtem neki egy email-t, hogy tisztázzuk ezt a Science Report-os ügyet, de választ azóta se kaptam. Pedig neki tudnia kéne ennek a riportfilmnek a hátterét. Az oldalon található pár 2006-os fénykép. Biztos, hogy ő az, mert jellegzetes ráncai vannak az arcán, amik ezeken a fotókon is megtalálhatóak.

 

 

 

Shane Rimmer főleg fantasztikus és űrhajós filmekben szerepelt. Sok olyan szerepe is volt, ahol az angol filmekben amerikai akcentusú emberre volt szükség.

Bob Grodinról, akit Shane Rimmer alakított nem találtam semmi információt. Aranyi László viszont küldött egy linket: https://ufo.whipnet.org/xdocs/convenant/index4.html, amin érdekes dolgok olvashatók Grodinról. Az oldal szerint a férfi feladata az emberek összezavarása volt, hogy az igazat sose tudják meg. Ez nagyon is elképzelhető, hisz a hármas alternatíva hátteréről semmi érdemleges adatunk sincs.

A másik férfi, akinek még sok alakítása van: Richard Marner. Az egyik utolsó filmszerepe A rettegés arénája (The sum of all fears, 2002) volt. Az orosz Zorkin elnököt játszotta. Testhez álló szerep, hisz Szentpéterváron született 1921. március 27-én. Skóciában halt meg 2 évvel ezelőtt. Rengeteg katonát és orosz emigránst alakított.

Az informátor Harry bőrébe bújó David Baxt alakításairól van tudomásom, de azon túl semmi. A tévés szereplései is kesze-kuszák. Hol angol, hol amerikai sorozatban volt statiszta. Úgy tudni, hogy neki az Alternative 3 volt az első szereplése, az utolsó pedig a 2000-es Síró ember (The man who cried). Két filmet néztem meg, amiben játszott: a Superman-t (Superman: The movie), amiben egy betörőt alakított, aki épp egy felhőkarcolóra mászik fel. A Batmanben pedig a főhős, Thomas Wayne apját alakítja.

A Science Report fő riporteréről Tim Brintonról sincs semmi hír. 1929-ben született, és az 1950-es években a BBC-nél volt bemondó. Utolsó tévés szereplése az 1978-as Carry On Emmannuelle-ban volt, a híres Folytassa… sorozat utolsó előtti részében, amit nálunk egyáltalán nem lehetett látni. Egy hírolvasót alakított.

Ezen ismeretek fényében az Olvasóra bízom, hogy mit gondol a 3-as alternatíváról, illetve a Marsraszállásról. Az 1962-es Marsról készült felvételek valódiak? Tényleg elrabolnak tudósokat, hogy utána a marsi bázison dolgozzanak? Ha a Science Report: Alternative 3 rekonstrukció, akkor miért nem közölték ezt a nézőkkel? Miért kellett egy jó nevű tudományos műsort szereplőkkel eljátszatni, és a sorozat hitelességét kockára tenni? Miért szüntették meg a Science Reportot az adás után? Ha tudták, hogy ez az utolsó rész, akkor miért nem hozták a tudtunkra a stáblista után? Mi volt a céljük a rendezőknek?

Ezekre a kérdésekre valószínűleg sose kapunk konkrét válaszokat.

 

További Mars anomáliák..

 

Milyen színű a "Vörösbolygó"?

Kutatási anyag 2002.

 

Elgondolkozott már a Kedves Olvasó, hogy a Mars bolygóról megjelent képek nagy többsége miért annyira vörös? Természetesen kaphatunk erre vonatkozóan különféle magyarázatokat a felszíni vasoxid rétegtől kezdve a légkör molekuláris tulajdonságaival bezáróan. De vajon igazak-e ezek az okfejtések. Helyesebben a Mars bolygóra igazak-e?

            Ha az Olvasó még nem gondolkozott el a felvetett kérdésen annak bizonyára az az oka, hogy az információdömpinget a különböző újságok és televíziós csatornák olyan sikeresen zúdították rá, hogy már-már tökéletesen el tudták terelni a figyelmet azokról a felvételekről és szakvéleményekről, melyek ennek éppenséggel az ellenkezőjéről szólnak.

1. ábra. Valaki a NASA/JPL/Caltech csoportból szándékosan „kiigazította” a Mars Pathfinder által készített képet? 100%-al erősebbre véve a vörös és 50%- a zöld színt?

2. ábra. H. Isenberg korrekciója után egészen más kép tárul a szemünk elé, s valami különös, bumeráng-alakú tárgy is feltűnik a kép jobb felső sarka közelében.

 

            Mi az oka a felvételek erős vörös színezetének, különösen a marsi eget ábrázolóknak?

            Ha megkérdezünk egy meteorológust a földi ég kék színének eredetére vonatkozóan, minden valószínűség szerint a Rayleigh-szóródás mikéntjéről fog nekünk rövid felvilágosítást tartani.

            Ha megkérdezzük a NASA egyik tudósát, vajon mi az oka a marsi égbolt vörös színének, biztosra vehetjük, hogy a marsi légkörben lebegő parányi porszemcsék keltette Rayleigh-szóródásra fog hivatkozni. Hasonló fényszóródási jelenséget valamennyien megfigyelhetünk a Földön is, napnyugta idején.

3. ábra. Eredeti NASA-színezte fotó? Nem! H. Isenberg „műve”, a vörös szín 100%-on tartása mellett a kéket levette 50%-ra, a zöldet pedig 25%-ra.

 

4.ábra. Eredeti NASA felvétel a JPL/NASA/Caltech archívumból. Vajon miért láthatunk ezen a tudósok által kevésbé fontos felvételen földihez igen hasonlatos színeket? A felvétel Sol 30-kor készült, az előzetes tervezet szerint az űrszonda utolsó működési napján. Azonban a kutatási időt később kiterjesztették. Esetleg a puszta véletlennek köszönhető, hogy ez a kép „kiszivárgott”? (https://mpfwww.jpl.nasa.gov/MPF/ops/sol30.html)

5. ábra. Eredeti NASA felvétel a JPL/NASA/Caltech archívumból. Az előzőfelvételt Sol 35-kor újra publikálták, de ezúttal már vörösre színezve. (https://mars.jpl.nasa.gov/MPF/ops/sol35.html)

 

            A Marson természetesen nincsenek egyfolytában homokviharok, melyek beszennyezik az atmoszférát, tehát lenni kell olyan napoknak, amikor az ég kék színben tündököl.

            Sőt, még a NASA és a JPL tudósai is beszámoltak minderről egy közösen írt cikkben, mindössze három nappal a Mars Pathfinder leszállása előtt. A  beszámoló eljutott a sajtóügynökségekhez is.

6. ábra. Két különböző variáció látható ezen és a következő képen a Viking-1 leszállóegység által, 1976. július 21-én készített fotóról. A kék eget ábrázoló képet ugyanazon a napon publikálták, mint a vörös égboltozatot mutatót. A vörös szín minden bizonnyal a fényszóródás, valamint az atmoszféra alacsony rétegeiben lebegő porszemcsékről visszaverődő fény következménye.

 

7. ábra. Az előző képen látható táj napnyugta idején más színeket mutat.

 

            „Amennyiben a leszállóhely térségében a talajt diffúz por borítja, akkor az égbolt színe vöröses árnyalatot ölthet” – jelentette ki Philip James a Toledo Egyetem tudósa. „Egyébként, a Pathfinder minden bizonnyal kék színben pompázó égboltra fog bukkanni, fényes fellegekkel tarkítva.”

            És ezek a kék eget ábrázoló fényképek valóban léteznek, különösképpen a Viking-expedíciók anyagából, mint ahogy azokat meg is lehet találni a NASA és a JPL különböző fotóarchívumaiban. Ezzel kapcsolatban részletes elemzést írt Vincent DiPietro, a Goddard Űrközpontban dolgozó NASA mérnök (https://www.mufor.org/dipietro3.html). A cikkből származó alábbi idézet meglehetősen izgalmas…

8. ábra. A Viking-i űrszonda 12b069 jelzésű fotója, melyet 1976 augusztus 29áén készített. Ezt a felvételt már „színkorrekciónak” vetették alá. Ennek ellenére az ég ragyogó kék. (https://mars.news.de/color/12B069.jpg)

9. ábra. Ugyanennek a képnek egy részlete, „színkiigazítás nélkül. (https://mars.news.de/color/12B069o.jpg)

 

            „Nemrégiben hallgattam a RealAudio egyik interjúját a Laura Lee Show archívumából, melyet tavaly júliusban készítettek. A vendég Dr. Gil Levin (személyes felelőse a Viking-leszállóegységek által nyert tudományos eredmények publikálásának), valamint a fia, Ron, aki a MIT fizikusa. A nagyközönség ismerheti Dr. Gil Levin történetét, azonban a fia valami olyasmiről beszélt, amiről korábban soha sem hallottam.

            Ron elmondta, hogy akkoriban húsz éves, frissen végzett diák volt és éppen a JPL központban tartózkodott, amikor az első felvételek megérkeztek a leszállóegységektől. Határozottan kijelentette, hogy ezek az eredeti felvételek kék eget és zöld foltokkal borított sziklákat ábrázoltak, és a Viking Képfeldolgozó Csoport volt az, mely nagy sietve „kiigazította” a képeket, minek következtében az ég és a sziklák elvesztették eredeti színüket, s megkapták a jól ismert vöröset. Levin egyértelművé tette, hogy semmiféle tudományos érv nem létezett a „kiigazítások” végrehajtására. Aztán azon töprengett, vajon a „kiigazítások” végrehajtásának oka nem az volt-e, hogy a bolygókutató tudósok ne fedezhessék fel a sziklákat borító zöldes foltokat, mely azt sugallhatná, hogy a bolygó felszínén valamiféle primitív élet szemmel látható nyomaira bukkantak.

            Hm. Erősen elgondolkoztató…

10. ábra. A Viking-1 12h016 jelű felvétele 1978. február 26-án.

11. ábra. Az előző felvétel nagyjából 50%-os kék, illetve 25%-os zöld színerősítéssel.

 

            Az említett cikk szerzője a MIT fizikusaként megpróbált utánajárni a dolgoknak, de erős falakba ütközött, Kongresszusi Albizottság akadályozta meg kutatásai folytatását. Azonban egyetlen rendszer sem működik tökéletesen, s mindig akadnak segítőkész barátok. Így sikerült behatárolni a hamisítások pontos mértékét. Ehhez segítséget nyújtott a NASA saját archívuma (www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4212/ch11-4.html) ahol a marskutatással kapcsolatos gazdag információk között a „színkorrekcióval” kapcsolatos képi illusztrációkat is találhatunk.

12. ábra. A Viking-2 21i093 jelű felvétele 1979. május 18-án készült.

13. ábra. A Viking űrszonda 12e018 jelű felvétele 1977. július 3-án, 15:20-kor készült. Ritkán, de ténylegesen előfordul, hogy a felszín és az ég valóban vöröses, porviharoknak köszönhetően, melyek elsötétítik az eget. Ez a felvétel röviddel egy ilyen porvihar után készült, megfigyelhető, hogy nem láthatók árnyékok.

14. ábra. A Viking űrszonda 12b166 jelű felvétele 1976. október 6-án, 7:48-kor készült. Ezen a képen már éles árnyékok láthatók, és tiszta kék ég, ami teljesen normálisnak számít a Marson. Igazából a porfelhők-okozta diffúz fényszóródás kifejezetten ritkának számít a Marson, ami nem felel meg a normál állapotoknak. A NASA mégis mindent megtesz azért, hogy csak az erősen „kiigazított” felvételek kapjanak széles nyilvánosságot.

 

A „kiigazítást” mellőzve, szeműnk elő kerülhetnek a Vörös(?) bolygó igazi színei a Mars Pathfinder űrszonda kapcsán is. A képeket elemezve érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy a Pathfinder felvételeinek élessége elmarad a jó húsz évvel azelőtt, a Viking űrszondák által készített felvételek képekétől. Ennek az a magyarázata, hogy a űrhivatalok a képélességet elnyomó algoritmusokat alkalmaznak. Az arhívumok felvételeinek összehasonlításával erről magunk is meggyőződhetünk.

            15. ábra. Földi naplemente. A fényszóródás pontosan olyan színviszonyokat kelt, melyeket a NASA „jóvoltából” a Marsról is megszokhattunk. Ha egy idegen civilizációnak csak ilyen jellegű képeket küldenénk, a végén talán már el is hinnék, hogy a Föld tulajdonképpen vörös bolygó…

 

Mindez miért? Az űrhajózás titkos fejezeteibe belelapozgatva megtudhatjuk, hogy az emberiség követei közel 30 évre a Mars porában hagyták első lábnyomukat. És nagyon nem szeretnék, ha mindez teljes egészében kiderülne.

 

 

Yupiter elemzése:

A marsi kamerában , mint minden digitkamerában szilícium alapú CCD (vagy CMOS matrix) a fényérzékelő elem. Ennek érzékenysége a különböző hullámhosszú (így különböző színű) fényre egyáltalán nem egyenletes. Egy nagyon nemlineáris függvény szerint mérhető, és pl. a 480 nm kék színre 28 egységnyi, az 530 nm zöld színre 49 egységnyi, a 600 nm narancssárgára 80 egységnyi, és a 670 nm vörösre kb. 73 egységnyi, aztán gyorsan csökken az 1000 nm-ig.

A marsroverek kamerája többféle színszűrővel van felszerelve: ezek pl.a baloldali kamerán 753 nm-től (L2-es szűrő) a 432 nm-ig (L7-es szűrő) szűrnek, meglehetősen keskeny , kb. 20 nm-es sávszélességgel. Ebből sejthető, hogy nincs átlapolás az egyes szűrt sávok közt.
És szerintem a LÉNYEG. Amikor a kamera az egyes szűrőkkel képet készít, elkészíti az egyes szűrt színsávokban a RAW képet. Ez nem színes, mert a kamera CCD-jén nincs mikrolencse-mező, mint a szokásos digitális fényképezőgépek CCD-jén. (Mert akkor semmi értelme nem lenne a színszűrőknek)
Azaz, amikor a felvétel elkészül, a RAW képen a CCD érzékenységi karakterisztikájának megfelelő adathalmaz keletkezik, ezeket továbbítják a Földre. Nem hiszem, hogy rögtön érzékenység korrekciót hajtanának végre a kamerában.

Ezekből a RAW képekből hozzák létre az interneten található képgalériát, persze jó durva jpeg kompresszióval (azaz színtorzulással is). A képgalériában található képek sokszor normalizáltak, azaz úgy processzálják őket (persze itt, a Földön), hogy a megvilágítási tartományuk a lehető legszélesebb legyen a lehető legnagyobb gradációval, persze van, amikor ez elmarad (Pl. a sötét képek). Ennek a műveletnek sok esetben képi részletek esnek áldozatul.

Ami színes képeket közreadnak, azokat a színszűrőzött RAW képekből komponálják össze (ha az arányok egyeznek), de nem használják mindegyiket, csak az RGB komponenseknek megfelelően az L3 vörös, L5 zöld és L6 kék képeket,. Mivel ezek sávszűrőzött képek, eleve nem lehet színhelyes képet kapni, mert pl. hiányzik belőle a sárga és a narancs szín, no meg a folytonosság. A CCD spektrális érzékenysége miatt pedig színtorzulás lesz: jól le lehet mérni a színes képeken, hogy egy egyensúlyi színű (pl.szürke v. fehér) részlet esetén a zöld komponens kb. 1.75-ször nagyobb értékű a kék komponensnél, és a vörös komponens pedig kb. 1.46-szor nagyobb értékű a zöld komponensnél. Ez szinte pontosan megfelel a CCD adott hullámhosszhoz tartozó érzékenységi értékei arányainak!
Van, amikor az L3-as szűrőzött kép helyett az L2-es szűrőzöttet használják, akkor teljesen fals színek lesznek,és gyakorlatilag helyreállíthatatlan színű képet láthatunk.

A NASA színes képek viszonylag jó korrekciója az, ha a képprocesszáló programban (Photoshop, Gimp) a kép zöld komponensének gradációját 1.46-szorosra vesszük (azaz a görbe tetejét balra húzzuk az x=175.ig), majd a kék komponens gradációját a 2.55-szörösére (1.46x1.75) növeljük (azaz a görbéjét balra húzzuk x=100-ig). Ezt követően a hiányzó sárgát egy kicsit lehet pótolni, ha a kék görbéjének a közepét "meghúzzuk" kb. 10%-kal lefelé, a zöld görbe közepét 5%-kal felfelé, majd a fényerőt az optimálisra korrigáljuk.

Ekkor nagyjából helyreáll a színek rendje, feltéve, ha L3,L5, és L6 szűrőzött képből rakták össze a színes képet. Ha L3-as helyett L2-es szűrőzöttet használtak, akkor mintegy 10-12%-kal kisebb gradációkat kell beállítanunk a kékre és a zöldre, de ne számítsunk elég jó színekre a sárga teljes hiánya és az infravörös közelebbi torzító hatása miatt.

Ő eleve normalizált szűrőzött képekből indul ki, holott látszik, hogy a NASA által közreadott színes képek nem azokat használták. Másrészt amikor (jó kis méretben) bemutatja, hogy milyen lesz L4,L5,L6 ill. L2,L5,L6 szűrős képek felhasználásával a színes kép, látható, hogy az égbolt nem narancssárga, mint a közismert színes képeken. Elhallgatja, hogy a normalizálás során színtorzulás lép fel, mivel egy színes képen a szín árnyalata és a megvilágítás erőssége keményen összefügg. Tehát ha nem az eredeti megvilágítású képből indul ki, akkor eleve hamis színeket lehet csak összehozni.

 

 

És a végére egy szintézis..

 

Mars és a fal lebontása

 

2011. február 11-e a 42. nap volt az évben. Ekkor Kairó, melynek ősi neve a Marsal egyenlő, forrongott és ekkor mondott le az egyiptomi elnök, Mubarak.
https://www.supertorchritual.com/underground/images/11/Cairo-Mars-burning-overlay.jpg
Február 11-től 288 (288/mennyei Királyság) napra, 2011. november 26-án kitörés volt a Napon és elindították az új MARS missziót, amely az ÉLET keresésére indult, ebben a világot átszövő színjátékban. Ugyanezen napon leomlik a SanFranciscoban található 4200-as GoldenGate mintájára épült híd Indonéziában, helyi idő szerint 4óra2perckor.  MEDÚZA ÉS A NAPhttps://www.supertorchritual.com/underground/images/ss11/11-26-2011-MSL-Curiosity-launch.jpg
Az év 42. napjától, február 11-től 42 hétre, vagy pontosabban 300 napra (7200óra/432000 perc/25920000 másodperc/), december 8-a.
Szintén február 11-től kereken 7 hónapra volt szeptember 11-e, amelytől 88 napra helyezkedik el az idővonalon december 8-a. Szeptember 11-től visszafelé 88 napra pedig 2011. júni. 15-e. Az ÉG/MENNYboltozaton 88 csillagkép található.

2011.júni. 15. 555-777 és a Feltámadás ---> 176nap ---> 2011.dec. 08.

                176 = 2x88, 153+23, stb. Fára mássz-Ó-KA 2

              2011. júni. 15. ---> 88 nap ---> 2011. szept. 11.

              2011. szept. 11. ---> 88nap ---> 2011. dec. 08.

2011. szeptember 11-én ég felé vivő lufikkal megemelték a piramist a SZERencsejátékosok, a 10 éves (X/SZER/TEN/TÍZ/TŰZ) LUXornál a szkarabeusszal (LUX = FÉNY), a WTC tornyok ledöntésének évfordulóján.

https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/2011_szept_11_piramis.jpg?26926799

Szeptember 11-et az ELENIN nevével hozták kapcsolatba, ugyanis az a NINeELEven tükrözése. Az Elenin pedig szept. 11-e előtti napon ért a Naphoz legközelebbi pontjához.

2011. okt. 16. (Elenin a Földnél) ---> 53 nap ---> 2011. dec. 08.

              https://madeinatlantis.com/2005posters/herbie_fully_loaded.jpg https://illuminatimatrix.files.wordpress.com/2009/09/vw-666-beetle-flu-bug.jpg?w=480&h=600

Lindsay Lohannak, az 53-as kocsi sofőrjének, az Elenin érkezése utáni napoktól, 2011. dec. 14-ig 12 alkalommal kell megjelennie a hullaházban közmunkára, az Angyalok Városában hozott ítélet alapján.

https://velvet.hu/celeb/2011/10/20/lindsay_lohannek_boncasztalokat_kell_majd_mosnia/?rnd=992

https://velvet.hu/blogok/gumicukor/2011/11/26/lindsay_lohan_tulteljesit_a_hullahazban/

Az Elenin 432 napra érkezett meg a maya naptár végétől a Föld közelébe. November 26-tól pedig (Curiosity indul a Marsra, leszakad az Indonéz GoldenGate, kitörés a Napon) 432óra/25920 percre 2011. dec. 14-hez érünk. Goroadachi összehozott egy Mars kapcsolatot a pentagrammal, december 14-ére. A Mars átmérője pedig 53%-a a Föld átmérőjének.

https://www.supertorchritual.com/underground/images/11b/Mars-orbit-penta-121411.gifhttps://www.goroadachi.com/etemenanki/athens-code-107.gif

MARS angol gemátriája 13+1+18+19, vagyis 51, ami a Kozmikus/Megvilágosodott/Krisztus tudat száma. Egyre érdekesebb a dolog, ugyanis 2011. 11. 11-től 33 napra van 2011. dec. 14, ami pedig 17 napra esik az év végétől. Az ekörüli időpont pedig a Mexikói-öbölben történt 2010. ápr. 20-ai katasztrófa (777nap/2012 Vénusz-tranzit) és a maya naptár végpontja közti idővonal aranymetszéséhez esik. Goroadachi kicsit megvariálta az időpontot, hogy passzoljon dec. 14-éhez, de azért érdekes egybeesés.

https://www.supertorchritual.com/underground/images/11b/2011-Gulfoil-phi-pts.gif

Lindsay Lohan irányított drámája a Világfáról és a holtakról szól, akik a Földön járnak. Figyelmfelkeltő, hogy Lohan történetében újra és újra előkerül a börtön. A Földről, ahol Jézus és tanítványai emberhalászatot  folytatnak, csak a kiválasztottak szabadulhatnak fel. Elgondolkodtál azon, hogy végső soron mit is jelent mindez? Az Indonéz híd, mint már közismert, a San Franciscó-i ARANYKAPU-HÍD alapján lett építve, amely mellett a világ legismertebb börtöne, az ALCATRAZ található. Bővebben: ARANYKAPU

Idézve magamtól: “Az Aranykapu, a Nap hídja az, amely el van előlünk zárva, az evilági élvezetek, az anyag imádata miatt. Amíg ezen nem lépsz túl, nem mehetsz át a kapun, így számodra ez a hely egy jól megkonstruált börtön (amit lehet észre sem veszel), ahol lehetsz akár szabad is, de akkor valójában már nem itt a helyed. Maga a Sátán az, aki közéd, és az Aranykapu közé áll. A Sátán nem személy, csak a filmekben és mesékben! Te magad vagy a börtönöd őre!”

https://www.realbollywood.com/up_images/11129188.jpghttps://policeone.com/policeone/data/green-prison-earth.jpg

Lindsay Lohan szerepelt a CHAPTER 27 filmben is, amely a dec. 08-án kivégzett John Lenonról szólt.

              2011. dec. 08. ---> 23nap ---> 2011-es év vége

              2011. dec. 08. - Az Euró sorsának fordulópontja

https://www.borsonline.hu/news.php?tiz-nap-mulva-vege-az-euronak-&op&hid=49988

Hogy milyen kalamajkával próbálnak minket továbbra is álomban tartani (fél-elem), megetetni, az a jövő titka.

2011. dec. 08. - Magyarországon lép fel az Only Girl címü számában a Világfa előtt táncoló Rihanna, akit nemrég bibliával kellett kiutasítani egy farmról pucérkodása miatt.

https://velvet.hu/celeb/2011/09/29/a_villanto_rihannat_elkergette_egy_ir_farmer/

https://egotastic.com/2011/09/leaping-leprechauns-rihanna-topless-pictures-from-the-emerald-isle/

Jankovics Marcell - Az Ember tragédiája filmjét dec. 8-án, a szeplőtelen Fogantatás, Földtiltó vagy Eketiltó Boldogasszony Napján mutatják be. HopSzerHopp 8

Jankovics Marcell könyvei: A FA MITOLÓGIÁJA, A SZARVAS KÖNYVE, A NAP KÖNYVE, AHOL A MADÁR SE JÁR, stb.

              Jankovics Marcell: AZ ÉN PÁLYÁMNAK VÉGE

Jankovics Marcell 23 évnyi munkában 600 millió forintot költött el az Ember tragédiája animációs filmváltozatára. A kultúrális minisztérium 19.5 milliós támogatást adott. Jankovics M.:"Lucifer valójában Ádám része, árnyéka, ez a Paradicsomi színben és később a londoni részben is kiderül. Fontos, hogy a néző rájöjjön: Ádám egyben Lucifer is".

                          Ádám a mű végén felébred.

https://hunhir.info/?pid=hirek&id=47443

https://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2011/11/30/az_en_palyamnak_vege/

                            23/kromoszóma/DNS/TUDÁS

19.5 = hiperdimenzionális fizika.          600 = X (görög gemátria)

Madách Imre a következő feljegyzést készítette az Ember Tragédiájához: „Kezdtem 1859. febr. 17-én, végeztem 1860. márczius 26-án.”

1859 ----> 153 év ---> 2012

   2012 = MAYA/ILLÚZIÓ/ÁLOM nevü nép naptárának lejárati ideje.

A Bibliában az Úr Ádámra álmot bocsáta, de a felébredés már kimaradt az írásból!

                               ADAM = MADA = MAGYAR

                            Az Ember tragédiája 15. szín

             https://mek.niif.hu/00800/00849/html/01.htm#15

ÁDÁM
Álmodtam-é csak, vagy most álmodom,
És átalán több-é, mint álom, a lét,

AZ ÚR
Emelkedjél, Ádám, ne légy levert,
Midőn látod, kegyembe veszlek újra.

ÁDÁM

Megy-é előbbre majdan fajzatom,
Nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen,
Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad,
S a körből, melyben jár, nem bír kitörni?

                                    https://www.angyalfeny.eoldal.hu/img/mid/11/szerencsekerek.jpg

A filmel párhuzamban megjelent egy új kiadású Ember tragédiája Jankovics Marcell képeivel és egy érdekes borítóval.

                        https://www.booker.hu/_cachingdbfield/YV90ZXJtZWtfa2VwZWs,/bmFneWtlcA,,/M/T/A/0/M/D/c/2/kep716892nagy.jpg

A borítón látható HELIX (CSIGAVONAL) KÖDFOLTot Karl Ludwig Harding fedezte fel, akinek nevéhez kapcsolódik a JUNO kisbolygó is. A ködfoltot az interneten Isten szemeként is nevezik, ami pedig egy csillag evolúciójának a vége.

                      https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_Nebula

11.11.11-nél mutatják be a SUPERNATURAL sorozatot a TIME FOR A WEDDING! epizóddal, melyben MENNYegzőt láthattunk, fekete-fehér kockás járólapon.

                     https://www.imdb.com/title/tt1995123/

https://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/odaat_7.szeria_8._resz.jpg?30685474

LUKÁCS 5/2-11: "És láta két hajót állani a vizen: a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, a mely a Simoné vala, kéré őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől: és mikor leült, a hajóból tanítá a sokaságot. Mikor pedig megszünt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit: mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, a kik a másik hajóban valának, hogy jőjjenek és segítsenek. És eljövén, megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csaknem elsülyedének. Látván pedig ezt Simon Péter, Jézusnak lábai elé esék, mondván: Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram! Mert FÉL-ELEM fogta körül őt és mindazokat, a kik ő vele valának, a halfogás miatt, a melyet fogtak; Hasonlóképen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, a kik Simonnak társai valának. És monda Simonnak Jézus: Ne félj; mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván, elhagyák mindenöket és követék őt." 

Görögország 2011. nov. - A 300 fős országgyűlésben 153-an támogatták, 144-en szavaztak PAPANDREU ellen (PAP/PAN/ANDREU/ANDRÁS).

https://mandiner.hu/cikk/20111105_megnyerte_a_bizalmi_szavazast_papandreu

Csak érdekességképpen, az András bibliai név. András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt.

https://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/153.jpg?93715996https://heavenawaits.files.wordpress.com/2008/05/144000.jpg

2011. nov. végén-dec elején a magyar Parlamentben folyik a vita a munka törvénykönyvéről.

https://bombahir.hu/hirek/lezaras-vagy-elnapolas-lehet-a-munka-torvenykonyve-vitajanak-sorsa

November elején a vita tárgyához kapcsolva az ellenzék 144 évről beszélt. https://www.vg.hu/gazdasag/munka-t-a-kormany-nem-pogacsazik-az-ellenzek-144-evrol-beszel-361821

                https://the7thtrumpet.org/The%20Lamb.jpg

A Google 2011. novemberében képpel emlékezett meg a radioaktivitás úttörő kutatójának, Marie Curienek 144. születésnapjáról.

https://www.5percangol.hu/cikk/notw_-_google_doodles_marie_curies_144th_birth_anniversary/

https://thednetworks.com/wp-content/uploads/2011/11/marie-curie-144th-birthday-google-doodle.png

 

2011. nov. 29-én kedden, erdőt járni mentem. Amint kiléptem a városból, egy sólymot láttam a mező fölött repdesni, aztán megfigyelési helyzetemből, látszólagosan átrepült a Napon.

                                        https://kaktusz1.freeblog.hu/files/T%C3%ADmeas%C3%B3lyom.jpg

       https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/LATEST/current_c3.mpg

Szupernovarobbanás lencsevégen, a Földtől kb. 23 millió fényévre, az M51-es számú Örvény galaxisban. Az eset júniusan volt, de most adták csak közzé. A 17-es számot sem hagyták ki a cikkből!

https://www.kisalfold.hu/tudomany/egi_jelenseg_felrobbant_egy_szupernova_-_foto/2251992/

      https://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111124150353.htm

                         https://hu.wikipedia.org/wiki/Messier_51

                https://www.kisalfold.hu/felrobbant_egy_szupernova_-_/cikk/226/2251992/2.jpg

2011. nov. 25-én, egy nappal az Indonéz Aranykapu leomlása, a Vörös bolygóra induló misszió és a Napkitörés előtt, jelképesen áttörték a VÖRÖS (tégla) FALAT, hogy újra megnyissák az ÓZd melletti FARKASLYUKI bányát.

https://www.origo.hu/itthon/20111126-szenbanyaszat-farkaslyuk-a-gyurky-tarna-jelkepes-ujranyitasa.html

https://static9.origos.hu/i/1111/20111125-farkaslyuk-banyanyitas4.jpg

 

 

2011. 11. 11-én a Mars az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus (királycsillag) mentén megkezdte hosszú menetelését a Szűzben 2012. július 3-ig.
A REGULUS név, a latin “REX” (KIRÁLY) név kicsinyítése. A REX pedig a magyar SZER (X/SZER) megfordítása. Hajdanán a magyar rovást a latin betükre cserélték fel, ettől függetlenül szerencsénkre ősi nyelvünket nem tudták elfelejtetni a néppel. Talán nem véletlen, amit Petőfi Sándor írt, vagyis hogy “A MAGYAR NÉP MEGINT SZÉP LESZ, MÉLTÓ RÉGI NAGY HÍRÉHEZ”.
                Mars és a Regulus 2011. nov. 10-ei fotója:
https://1-ps.googleusercontent.com/h/www.universetoday.com/wp-content/uploads/2011/11/580x386xMars-Regulus-Conjunction-by-Brendan-Alexander-580x386.jpg.pagespeed.ic.ZYK_VP8aIH.jpghttps://api.ning.com/files/iUKkM3yeKwEaBpubNwu*pC1vQVfB7tpCdhSPvCF6ck-oOhy-n60qaNCb*5*WhMFlLWR8Dquq625bS-I1qBP4Q9russ-NzvEs/Regulus.jpghttps://www.arm.ac.uk/orrery/leo-t.jpg
               Mátrix - VÖRÖS vagy KÉK, az OROSZLÁN és a NYÚL
https://www.donielmtiggs.com/wp-content/uploads/2010/10/The-real-world-maxtrix.pnghttps://3.bp.blogspot.com/_P9I9Et-j-4s/SOohP7yfQ-I/AAAAAAAAAE4/lE7YWj84ozY/s400/Follow_the_White_Rabbit.jpghttps://www.sacredfengshuidesign.com.au/images/stories/rabbit%202011%20copy.jpghttps://kualiman.files.wordpress.com/2010/11/the-matrix-red-pill-or-blue-pill.jpg?w=676&h=278
              Menj Neo az ADAMs streetre: HopSzerHopp 8
Az Oroszlán sumér neve MAGARU. A Magyarok ősi szimbóluma az oroszlán, amely Nap jelkép, lévén Napnép vagyunk. Urunk Jézus Krisztus egyik szimbóluma is az oroszlán, Jézus pedig vérségileg Párthus családba született. A sumérok idejében a sumér nép neve KUH-MAG-AR volt, a Föld bolygón pedig két kutyafajta van, amely nem hullatja szőrét, melyből mind a kettő magyar fajta. Az egyik a puli, a másik a komondor, amelyek az Arvisura szerint a Szíriuszról lettek a Föld bolygóra hozva, az intelligenciájáról ismert delfinnel együtt.
Tutanhamon sírkamrájában a 144. tárgylelet Tutanhamon szarkofágja volt, melynél Baráth Tibor szerint az szerepelt, hogy MUT-AR NEMSET URA, vagyis MAGYAR NEMZET URA.
Az egyiptomi Szfinxet, melynek neve újkori görög elnevezés, régebben HUN-ként ismerték, ami EGY-et jelent, mely néven a MAGYAR nép ismert külföldön. Ismert még a HUN-APU, vagyis ABU-HUN, vagy EL-HUN. HUN a neve nem HUUL. Ez az EGY jelentésű szó az EGYIPTOM szóban is benne rejlik, bármennyire is szeretnének takargatni bizonyos dolgokat. A SZFINX jelentése a “REJTEK” görög igéből származik, minek főnévi jelentése annyi, mint REJTÉLY. A Szfinxet VÖRÖS HÓRUSZ-ként is nevezték, amely néven a Marsot is hívták. Kairó egyébként „marsi” eredetü, ugyanis a Mars bolygót EL-Qáhir azaz győzedelmesnek nevezik az arabok, a város pedig róla kapta nevét. Egyiptom és Erdély kapcsolata nyilvánvaló, hisz az arany származási helyét már megállapították. Egyiptomban Hórusz a sólyom istenség, míg Magyarország a sólyom országa, hol KaRáCSoNYt megelőző napfordulókor KeReCSeNt szokás röpíteni, a Karácsony szavunk eredete pedig már nyilvánvaló.
HUNnan gyüttünk? MARS haza!
Mily véletlen egybeesés, hogy Richard Hoagland oldalán, az enterprisemission.com-on éppen egy MAGARU-t, vagyis oroszlánt vélnek felfedezni a marsi Cydonia térségben.
https://www.enterprisemission.com/images/Hominid-Lion.JPG
Hoagland volt az is, aki világgá kürtölte a marsi Arc felvételét, amire a NASA az eredeti felvételtől 25 évre egy újabb felvételt rántott elő, bizonyítandóan hogy a Marson nincsen semmi, csak sziklák és árnyékok összjátéka. Te is úgy vagy, hogy nem hiszel nekik? No problem, én sem hiszek a hazugsággyárosoknak. Valamit írtózatosan el kívánnak takarni a szemek elől, ami kapcsolatban van a Magyarral.
https://science.nasa.gov/media/medialibrary/2001/08/28/ast24may_1_resources/pio_med.gifhttps://science.nasa.gov/media/medialibrary/2001/05/23/ast24may_1_resources/threefaces.gif
Érdekes, hogy az egyik filmkészítő csapat (Robert Zemeckis), akik rendszeresen üzeneteket építenek műveikbe, első két premieres besorolásként Egyiptomot, aztán Magyarországot tüntették fel, az ANYÁT A MARSRA mozinál, amely 88 percesre lett készítve.
Március 17-én első alkalommal a 88 napos Nap körüli keringési idejű MERKÚR pályájára állt egy NASA szonda, melynek neve MESSENGER, vagyis HÍRVIVŐ. 
https://i.space.com/images/i/8681/original/nasa-mercury-orbiter-messenger-arrival.jpg?1300416490
Nos a Mars 2011. 11. 11-én megkezdte hosszú útját a Szűzben, amelynek uralkodó bolygója a Merkúr, amely pedig 2011. nov. 24-től dec. 14-ig retrogád a Nyilasban. A Nap november 22-én lépett a Nyilasba (0. fok), mely napon a Nap-Föld-Elenin együttállás történt, a Mars pályájába vetített pentagramm egyik csúcsánál, vagyis 11 nappal 11.11.11 után.
https://www.supertorchritual.com/underground/images/11b/Elenin-Earth-align-Mars_orb-penta.gif
Nyilas (Kentaur) csillagkép uralkodó bolygója a Jupiter, amelynek ősi neve MAGYAROK CSILLAGA, de mindenek előtt a FÉNY FIÁNAK csillaga. A lóhátról nyilazó nép pedig a Magyarok elődei, a Szkíták voltak. Asztrológiai besorolás szerint a Nyilassal, a magyar nép hozható összefüggésbe.
Az Elenin-Föld-Nap együttállás és a Nap Nyilasba lépése napján, vagyis okt. 22-én, a Napon a Mars irányába volt látható egy koronális kitörés.
https://www.spaceweather.com/images2011/22oct11/cme_512b.gif
53 nap múlva, december 14-én a Mars eléri a pentagram csúcsát a pályáján, amely a Szűzbe lépésétől, vagyis a Merkúr házába lépésétől 33 napra, a Nap Nyilasba lépésétől pedig 22 napra esik, így lesz teljes a 11+11+11.
https://www.supertorchritual.com/underground/images/11b/Mars-orbit-penta-121411.gif
33 a Főnix/Jézus száma és a csigolyáknak a gerincoszlopon, amelyen a kundalíni felkúszik, amit láthatunk a Hermész/Merkúr Caduceus botján is.
https://4.bp.blogspot.com/-l3fyGrKN93U/TeqoBRlRBuI/AAAAAAAABWI/yD5YFeyq7Lc/s1600/aMercurio+o+Hermes.gifhttps://www.weare1.us/caduceus-theomor-skel.jpg
                   https://1.bp.blogspot.com/_P0KkpUBx3Y8/TU_wpRvkE7I/AAAAAAAABGI/TvMCzelKwhg/s320/caduceus+hermes+asclepios.jpg
Az nyilvánvaló, hogy a vörös ötágú csillag a Mars, a háború istenének szimbóluma, miként erre Szántai Lajos is utalt, de volt egy film, amelyben a Marshoz érkező űrhajónál ötszöget jelenítettek meg 5x8-as ágakkal. Az űrhajó parancsnoka Carie Ann Moss, aki  Matrix filmekben Trinity/Szentháromság néven volt látható. A Vénusz bolygó retrográd mozgása 40 nap, a sumír panteonban “Inanna” nevét pedig a misztikus “negyven” nap után való feltámadása emlékére a “40”-es számmal is nevezték, így “NIN”-nek is írták.
A filmben Terence Stamp látható, aki a WANTED, AZ IGENEMBER, SORSÜGYNÖKSÉG, stb filmekben és a HALO 3 videojátékban az igazság prófétája szinkronja. A VÖRÖS BOLYGÓ filmben Bud Chantilas, vagyis BC/23.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/kicsi/voros_bolygo_kepek.jpg?19849280
                            LUCILLE/LUCY/LUCIFER/VÉNUSZ
    Matrix és a Penge SZENTHÁROMSÁG:  Esemény/Metamorfózis 2
 
2011. dec. 02-án cikkeztek róla kérdésben, hogy a Mars bolygó Phobos holdjához induló Phobos Grunt meghalt e.
A görög mítosz szerint Parisz halála után DÉIPHOBOSZ  (latin DEI = ISTEN) élt együtt Szép Helénával néhány napon át, míg a görögök be nem vették Tróját. Hogy ennek milyen szerepe lehet a jelen eseményekhez, úgy gondolom a cikk végére összeáll a kép.
2011. dec. 02-án bemutatták a SUPERNATURAL sorozat DEATH’S DOOR (Halál ajtaja/kapuja) címü részét.
Az említett epizódban Bobby Singert,vagyis JIM BEAVER-t fejbe lövik és kómába esik. A kómában ráébred, hogy ő maga tulajdonképpen halott, és figyelmeztetik, hogy tovább kell lépnie.
A filmben kétszer látható üvegtörés tejjel, mikor Bobby ideje egyre csak fogy, földrengés látható, az emberek eltünnek és minden elsötétedik, egy alkalommal a hold is.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/odaat_7-10_kepek.jpg?60918752
      Itt a kóma koma, lehet, hogy hamarosan ideje továbblépni?
Gyanús a mostani időben szereplő kómázgatás a médiában. Felröppent Ariel Sharon, Mubarak, Ben Ali, stb. személyeknél, de még a királyi-kupa is kómában van. Lassan kiderül, hogy mi mind kómában vagyunk, vagyis hétalvók vagyunk.
         3 csík az X-MEN, az AVATAR, a GODZILLA filmekben.
https://image.hotdog.hu/_data/members1/845/468845/images/x-men-wolverine.jpghttps://www.browsewallpapers.com/files/x-men-wolverine-x-men-2803.jpg
https://elder-geek.com/wp-content/uploads/2009/12/avatar_james_cameron_movie_image_stephen_lang_sam_worthington_01.jpghttps://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/3-as_karom_godzilla.jpg?39886585
A Godzilla filmet, melyben 3 csíkot láthatunk a hajó testénél létrákkal, Roland Emmerich készítette, aki a 13. EMELET és a 2012 címü filmeket. 2011-ben az ANONYMUS filmel jelentkezett, amelynél a megvilágosodás szimbóluma, a madártoll látható. A Godzilla egy 23-as sorszámú repülővel és atommal indul, amit láthatsz a Sugárzás és hazatérés 3 cikkben.
Az X-MEN-ben farkast láthatunk hármas késsel, Ózdnál pedig 2011. nov 25-én lebontották a vörös falat a farkaslyuki bányánál.
James Cameron Avatar filmje a Pandora bolygón, a Kentaur/Nyilas csillagképben, az Alfa Centaurinál játszódott. A csillagkép lába közt a Dél keresztje (Crux) konstelláció. A dél-keresztje az inkák, és őseik szerint a Tejútnak azon szektorában helyezkedik el, ahol a holtak birodalmának bejárata található (Graham Hancock - Égi tükör 259.old.). Az Alfa Centauri pedig azon felén található a Nyilas/Kentaurnak, a Magyarok csillagképének, ahol a DÉLI KORONA, miként a Föld egyetlen szakrális Koronája, a Magyar Szent Korona.
                                        https://www.serendipity-astrolovers.com/images/Sagittarius-centaur-chiron-constellation-RESIZED.jpghttps://barkah.files.wordpress.com/2007/07/centaurus.jpg
Nos, mint írtam az AVATAR filmben az ALFA CENTAURI rendszerében lakókkal gyűlt meg a baja a földi embereknek (film készítői zsidók). Egy másik filmben, az IMPOSZTOR-ban pedig a földi emberiség éppen az ALFA CENTAURI, 4.2 fényév távolságú csillagának rendszerében lakóival áll hadban (film szereplői zsidók).
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/imposztor_kepek.jpg?88892033
Nincs problémám a zsidókkal, ugyanis Jézus nem a haragra, vagy gyűlöletre tanította az emberiséget, viszont a 42-es szám a Jupiter száma, amely szívcsakra, akár a Pilis, amely a Magyarok honában található, ahogy a Jupiter a Magyarok csillaga és a Nyilas, ahol az Imposztorban szereplő ellenség lakik, a Magyarok csillagképe. Az Avatarban pedig ki is döntötték a kékek fáját.
Ezen tényektől függetlenül a filmben megjelenik a maya és a dec. 21.
Gary Sinise-ről kicsit később.
Nos Bobbyt a SUPERNATURAL sorozatban Jim BEAVER alakítja. Beaver jelentése HÓD.
Mel Gibson alakította a The BEAVER filmben Walter BLACK-et, a hód pedig amellyel látható, fajilag CASTOR.
https://3.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/TRIPNe8FAbI/AAAAAAAAMOI/UG89fDXyZjE/s400/beaver.jpghttps://lechatmasque.files.wordpress.com/2011/05/complexe-du-castor-the-beaver-jodie-foster-mel-gibson-affiche.jpg
A hód a FEKETE családnevű, meghasadt személyiségű Mel Gibsonnak a bal kezén látható, amelyet a film végén levág, mivel Castor a fejére nő.
Számos filmben a jobb kéz lett levágva, amit bemutattam a Az ajtón kopogtat 2 cikkben.
MAX (Mel Gibson) jobbosa látható a Mad Max borítóján és jobbos kosarazás látható Michael Jordan MAX borítóján, aki a 23-as játékos.
              https://3.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/TP2tGjUdRDI/AAAAAAAAL9Y/PJ47HCkYViM/s1600/mad_max_ver3.jpghttps://image.allmusic.com/00/amg/cov200/dre200/e249/e24966wbhar.jpg

David Beckham a 23-as számú mezt választotta az NBA-legenda Michael Jordan/MJ/23 miatt, aki szintén a 23-as számú mezt viselte.

            https://www.metropol.hu/images/2009/07/1248075544_david-beckham-la-galaxy.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-Ew-IDcOy9do/TcM-c_aJdVI/AAAAAAAAA3E/1tTjjlZb_bk/s1600/MJcbullsroadphoto.jpg

DB/David Beckham, a Los Angeles Galaxy (Angyalok Városa Galaxis) játékosa lőtt egy akciógólt, aztán Manny Pacquiao boxbajnoknak adta 23-as számú mezét. Pacquiao 1978. dec. 17-én született, így 2011. dec. 17-én lesz 33 éves.

https://www.origo.hu/sport/focivilag/20111203-beckham-pacqiaonak-adta-a-mezet-video.html

                 https://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Pacquiao

 R. Kelly/Space Jam filmzene/Michael Jordan - I BELIEVE I CAN FLY

                        KUKORICA+ZEBRA/FEKETE-FEHÉR

https://www.dailymotion.com/video/x879b_r-kelly-i-believe-i-can-fly_music

             https://www.youtube.com/watch?v=gWDmau1Vbxs

https://1.bp.blogspot.com/-xIZAHdbFS6w/Tb0UIp5vr3I/AAAAAAAAAKQ/GzLX_hwuGKo/s1600/I_Believe_I_Can_Fly_evergreen_love_R-Kelly.jpghttps://4.bp.blogspot.com/_glsiydJTAow/S86WBwpwxuI/AAAAAAAAARQ/T55RMbcRaZg/s1600/ibelieveicanfly.jpg

                David Beckham számai: 7, 23, 32, 77

https://pinoypower.net/wp-content/uploads/2011/12/mannybeckham.jpghttps://mno.hu/data/users/fourfourtwo/Vilag_tobbi_resze/David_Beckham/beckham_pacquiao_2_oszlopos_lead_fill_310x180.jpghttps://cache.daylife.com/imageserve/031LagsfA755s/439x.jpghttps://d.yimg.com/a/p/sp/getty/43/fullj.ad9e563c3b5da1be54d604393eb761d5/ad9e563c3b5da1be54d604393eb761d5-getty-507562315.jpg

7 + 23 + 32 + 77 = Nap + DNA + AND + Oz = Nap + DNS + ÉS + OZ.

      Nap által kiváltott DNS transzformáció + 33, vagyis FŐNIX. 

https://toffsmen.com/wp-content/uploads/2010/01/david_beckham_tattoo.jpghttps://offbeatink.com/wp-content/uploads/2007/11/david-beckham-back-tattoos.jpg

Michael Jordan a Space Jam filmben önfeláldozást hajt végre, azután pedig egy UFO-ban és 45-ös (45/ADAM) mezben látható. Mel Gibson is önmaga hajtja végre a kéz levágását, magyarán feláldozza a sikeres, de rossz énjét, hogy a jobb maradjon meg. A 127 óra filmben már a jobb kézfej otthagyása történik.
3 vörös csíkot láthatunk a PREDATORS film borítóján is, Adrien Brodyval az első sorban, háromszög felállásban. Adrian Brody a MEGHASADVA/WRECKED filmben volt látható 2010-ben.
https://1.bp.blogspot.com/_XBvFfrA1jjU/TFTf-yR38pI/AAAAAAAAL-A/UPyGWPjKik8/s1600/predator-poster-ensemble.jpghttps://1.bp.blogspot.com/_E-TlPhY303M/TLeybsVcPlI/AAAAAAAAC2Q/Zju252yckPg/s1600/wrecked-adrien-brody-550x733.jpg
 
 
 
Nos Mel Gibson volt 2010-ben Castor a hód, a THE BEAVER filmben és láthattuk szintén 2010-ben a sötétség határán.
Ha képben vagy tudod, hogy a holografikus világmodellben minden csak benned létezik. A világ benned, te meg benne.
A SÖTÉTSÉG HATÁRÁN filmben Ray Winstone volt látható, aki a Narnia krónikáiban a kapu másik felén, Mr. BEAVER hangja.
https://4.bp.blogspot.com/_6hgSmco4R9M/TRJm3xtgTII/AAAAAAAAKtg/Q4z5WM7fj1s/s400/edge_of_darkness.jpghttps://www.moviewallpaper.net/wpp/Ray_Winstone_in_Edge_of_Darkness_Wallpaper_8_800.jpg
        https://4.bp.blogspot.com/_6hgSmco4R9M/TRJm3Th2uxI/AAAAAAAAKtY/JFbeYe3UXhs/s400/beaver.png
Nos a hód, mint szerepelt CASTOR. Ray Wintstone neve, aki hód volt, a BŰVÖS KÖRHINTA animációs filmnél is feltűnik. A bűvös körhinta viszont francia nyelven már POLLUX-ként jelenik meg, aki a kutya. Pollux szinkronszínésze Robbie Williams, aki 2012-ben az UNIVERSAL MG-nél a kilencedik stúdióalbumát jelenteti meg, melyet az Angyalok Városában vesz fel. A Magick szó "i" betüjén, ami a 9-es betü, korona látható.
https://3.bp.blogspot.com/_6hgSmco4R9M/TRJrQezZ-QI/AAAAAAAAKt4/8ciXnRJApq4/s400/The_Magic_Roundabout_-_Soldier_Sam.jpghttps://4.bp.blogspot.com/_6hgSmco4R9M/TRJm4JZ7dQI/AAAAAAAAKto/_jRuDnhF0tQ/s400/pollux.jpg
Nos Jim BEAVER 2011. dec. 02-án járt a sötétség határán, a SUPERNATURAL sorozatban továbblépési lehetőséggel, amikor a Nap a Nyilasban jár, melynek lábai közt a CRUX/DÉL-KERESZTJE, ahol a holtak birodalmának bejárata található az inkák szerint.
2010. nov. 28-án, amikor a Nap a Nyilasban járt, 84 éves korában meghalt Leslie Nielsen, akinél láthattunk egy balost és nyilast, a SZIKI-SZÖKEVÉNY filmben.
                https://2.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/TPxREIVTeTI/AAAAAAAAL7Y/12sinNzf9sg/s400/Screen%2Bshot%2B2010-12-02%2Bat%2B7.14.06%2BPM.png
                https://1.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/TPxRFIGuRtI/AAAAAAAAL7w/8wFGUIdUKlA/s400/Screen%2Bshot%2B2010-12-02%2Bat%2B7.00.04%2BPM.png
Leslie Nielsen látható volt egy vörös ruhás nővel és egy BEAVER/HÓDdal a csupasz pisztoly 1-ben.
                 https://www.youtube.com/watch?v=AvWfbIe4X_4
                https://4.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/TRIVG3L0qjI/AAAAAAAAMOY/zalGX-fB1Mw/s400/vlcsnap-2010-12-14-11h16m20s207.png
A néhai 007-es ügynök Pierce Brosnan volt a MURDER 101, a THE MIRROR CRACK’D, a MRS DOUBTFIRE, a THE MIRROR HAS TWO FACES, a TÁMAD A MARS, a QUEST FOR CAMELOT (Artúr király), a THOMAS CROWN-ÜGY (Crown = Korona), az AFTER THE SUNSET, a SERAPHIM FALLS, a MATADOR, a MAMMA MIA filmek szereplője. Érdekes címek Brosnan életpályájában, főleg, hogy 2011-ben a SALVATION BOULEVARD filmel jelentkezik, ő volt a hódok megmentője a SZÜRKE BAGOLY filmben és ő volt CHIRON, vagyis a KENTAUR a PERCY JACKSON filmben.
                 https://www.youtube.com/watch?v=q8PMyrj8urw
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/pierce_brosnan_filmek.jpg?31269381
HÓD/CASTOR/HUNOR aki hosszú álomba szenderült, és az árnyékban tölti pihenőidejét. HUNOR annyi mint HUNY/HUNYOROG, vagyis szeme lecsukódott, nem lát tisztán.
A hód, vagyis Castor fákat dönt ki és gátat épít a folyamra, önmaga létszükségleteképpen. Érthető a Castor/Pollux történet? Pollux nevében ott a FÉNY, vagyis LUX, amely a MAG/MAGOR/MAGYAR, egyszerűen a kibontakozás előtt álló FÉNYMAG, aki felébreszti Castort, hogy visszatérhessenek a Fényhonba.
Egy másik apró teremtmény, a mormota falat emel odújában, hogy átvészelje a zord telet, ami alatt álomba szenderül, átaludva az év felét.
Bill Murray a 9-es csatorna munkatársa volt az IDÉTLEN IDŐKIG filmben, melynek borítóján 101-et mutat. A filmben meghal-felébred-meghal-felébred......, és ellop egy mormotát.
Az IDÉTLEN IDŐK film állandóan ismétlődő napja február 2-a, az év 33. napja. Bill beül egy vörös kocsiba és elüti az óriás mormota táblát. Megáll mellettük a 2-es és 3-as járőrautó és Billt ketrecbe zárják. Az ismétlődő napok folyamán Bill végül aranyembberré válik és megszünik a 33. nap állandó ismétlődése, amely csak és kizárólag Billnek ismétlődött, akinek neve egyezett a mormotával, aki Phil volt.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/idetlen_idokig_kepek.jpg?74865553
Phil a mormota egy fában lakott, míg a filmben szereplő másik Phil, vagyis Bill Murray a GET SMART filmben volt fában látható, melyben a SKORPIÓKIRÁLY-ként megismert ROCK volt a 23-as ügynök.
https://thisismylawn.files.wordpress.com/2011/02/groundhog-day-phil-connors.jpghttps://3.bp.blogspot.com/_xdN0QQwsP1A/TOMH6MdF0dI/AAAAAAAALhg/DY1W5LEQAms/s400/vlcsnap-2010-11-12-07h18m01s54.png
                  Bill Murrayról bővebben a NAPKÓD 2 cikkben.
1997-ben mutatták be az ÁL/ARC címü filmet, melyben Nicholas Cage CASTOR Troy szerepében látható, öccse pedig POLLUX Troy. Úgy Castor, mint Pollux negatív szereplők a filmben, Castornak pedig van egy ADAM nevü kisfia, aki a fényben állva az ÓZ A CSODÁK CSODÁJA betétdalát hallgatja, miközben mellette egy 4 oroszlános asztal látható, melyben széttörték az üveget. Pollux a filmben mágneses börtönbe kerül, ahonnan Castor hozza ki. A film szereplőinek TROY/TRÓJA neve alapján és CASTOR aranysárkányai miatt felismerhető, hogy a film készítői rejtett tartalmat helyztek el művüken. A filmben a negatív CASTORnak a tükör másik felén jelenik meg a pozitív John Travolta, aki ekkor CASTOR bőrében látható. A negatívként bemutatott Pollux ezen esemény után átesik az X kialakítású üvegablakon.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/alarc_kepek.jpg?84345060
              ÁL/ARC-ról bővebben az Ikerhatás 1 cikkben.
Trójában Szép Heléna szerelméért ment a harc, aki ugyebár Tündér Ilona megfelelője. Trója ősi neve Ilona, Tündér Ilona szobájában pedig ott az élet és halál vizének forrása.
A Párisz herceg és Ilona szerelme miatt kirobbant háború folyamán a Trójaiak a Pilisbe menekültek, megalapítva Sicambria városát, innen pedig Franciaországa mentek, megalapítva a ma ismert Párizs városát. A történet szerint a háború azután tört ki, miután Párisz, Trója hercege elrabolta Helenét, Meneláosz spártai király feleségét. Szép Heléna görög neve Helena Tündarisz magyarul Tündér Ilona. Szép Heléna apja TÜNDAREUSZ, vagyis TÜNDÉR ŐS. Heléna a szépségéről és szerelméről ismert, vagyis az élet vize ajándéka Heléna/Ilona SZER-ELMÉVEL kapcsolatos. Vajon Jézus miért mondta, hogy SZERESSÉTEK EGYMÁST és az Atya miért mondta Jézusra, hogy SZERELMES.
Máté 3/16-17: “És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.”
Nicholas Cage, aki az ÁL/ARC filmben elviekben a gonosz CASTORt játszotta, 2009-ben a KÉPLET filmben tűzben lett megtisztítva (TŰZ/TÍZ/SZER/SZER-ELEM/SZER-ETET). John Travolta, aki a gonosz CASTOR bőrébe bújt mint jófiú, 2010-ben a PÁRIZSBÓL SZERETETTEL filmben volt látható sasos pólóban.
https://film-ajanlo.info/wp-content/uploads/2010/09/66051.jpghttps://filmoldal.hu/film_pictures/from_paris_with_love%20poster.jpghttps://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00646/John_Travolta_646995a.jpg
Az ikerpár CASTOR és POLLUX a görög mítosz szerint KASZTÓR és POLÜDEUKÉSZ, a DIOSZKURUSZOK. A Dioszkurusz szótöve a DIOSZ, Isten pedig olasz nyelven DIO, spanyolul pedig DIOS. A DIÓ nálunk Magyarországon egy csonthéjas termés, amely a tobozmirigy, vagyis a harmadik szem megnyitásában szerepet játszik. Érdekes benne, hogy a Teremtő Atya a diót, az agy formájára alkotta meg.
Tündareusz a mítosz szerint Aitoliába menekült Thesztiosz királyhoz, és feleségül vette a leányát, Lédát. Léda két gyermeket szült neki: Kasztórt és Klütaimnésztrát, de ugyanakkor Zeusznak is szült kettőt: Helenét és Polüdeukészt (ILONA és MAGYAR). Mivel KASZTÓR és POLÜKEUDÉSZ, vagyis CASTOR és POLLUX ikerpár, kézenfekvő, hogy a történetben két apától való származtatás is egyfajta szinoníma.
Klütaimnésztra hűtlen és férjét meggyilkoló volt, vagyis negatív jellem, míg Helené volt a tündéri, és a szépséges, aki a szerelméről hírhedt, vagyis a pozitív jellem, akihez a Magyarok társulnak, akiknek csillaga a Jupiter bolygó a történet szerint. A római Jupiter a görögöknél Zeusz. A Nyilas csillagképnek, melyhez a Magyarok társulnak, uralkodó bolygója a Jupiter.
Mivel Kasztór apja, Tündareusz, halandó volt, Polüdeukész, Zeusz fia lévén, előírás szerint az Égbe került. De csak akkor volt hajlandó elfogadni a halhatatlanságot, ha Kasztór is részesülhet benne. Ezért Zeusz mindkettejüknek megengedte, hogy napjaikat felváltva hol a felvilágon, hol meg a föld alatt töltsék Therapnéban. Testvéri szeretetük további jutalmául a csillagok közé emelte képmásukat. Így keletkezett az Ikrek csillagkép. A történet szerint Hunor és Magor egy Csodaszarvast üldöztek melynek nyomát este elveszítették. Így ment ez napokon át, egyre távolabb kerülve az otthontól, míg végül eltévedtek és a szarvas sem jelent meg többet.
Remélem érthető, hogy a történet az égi otthonunkról szól, az ikerpár pedig mi magunk vagyunk, akik elfeljtettük a mayában, hogy az égből származunk.
2011. dec. 04-én visszafordult a MALÉV tel-avivi járata 109 utassal Budapestre.
A 109. UTAS és a KILENCES filmek üzenete, hogy fel kell ébredni, hogy továbbléphessen az égből jött utazó.
A 109. utas Anne Hathaway, aki kék madár volt a RIO-ban, ADAM-al kötött örök hűséget 2011. nov. végén.
https://ll-media.tmz.com/2011/11/28/1128-anne-launch.jpghttps://4.bp.blogspot.com/_WoXQvyVqRvk/TVHwlkQw1rI/AAAAAAAABhc/zM6TJFahrMo/s1600/109.utas.jpg
Anne Hatthaway a 2011-es ONE DAY filmben jelent meg Párizsban, de az idei évben ADAMmal is megjelent és hercegnőként is látható volt szintén Párizsban.
A ONE DAY film premierje 2011. dec. 02-án volt Brazíliában, melynek legismertebb városa RIO.
A párizsi Eiffel tornyot, mely a PÁRIZSBÓL SZERETETTEL film borítóján is látható, a MARS-MEZŐ-re emelték.

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mars_%28bolyg%C3%B3%29

https://www.astronet.hu/asztrologia/bolygok-es-hazak/mars-a-lendulet-es-a-harag-bolygoja-32576

https://www.javas.hu/orakulum/tarot/tarot20.htm

https://aranylaci.freeweb.hu/mars-enigmas/enigmas.htm

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-ember-eletkore/

https://hamvasbela.org/szavak/asztro.html

https://horoszkopelemzes.hu/index.php/2012/04/indul-a-mars/

https://aranylaci.freeweb.hu/alternative-3/alter-3-kieg.htm

https://aranylaci.freeweb.hu/marsblue/marsblue.htm

https://hajnalhasadas.hupont.hu/375/mars-es-a-fal-lebontasa-1

https://hajnalhasadas.hupont.hu/376/mars-es-a-fal-lebontasa-2

https://hajnalhasadas.hupont.hu/377/mars-es-a-fal-lebontasa-3

https://hajnalhasadas.hupont.hu/378/mars-es-a-fal-lebontasa-4

 

Téma: Mars Napja..

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása