Jupiter Napja..

2012.07.12 16:19
 
Előzmény..
Ég-Bolt

Kapcsolódó linkek..
 
   Igen keveset lehet tudni a naprendszerünket felépítő bolygók szimbolikus jelentőségéről.
Természetesen a mai tudomány rengeteg dologra fényt derített eme bolyongó bolygókat illetően, ám ez mind csupa száraz szám és elmélet. Egy picit elkalandozva a szilárd tények talapzatáról egyfajta szintézist, elrugaszkodott vizionálást szeretnék megosztani eme igencsak furcsa és jelentőség teli csillagászati objektumról. Kiegészítve egyéb neten talált információkkal.

 

 

  
 
  
   Szimbolizált nyelven tehát a következő dolgok állapíthatóak meg a Jupiterről.
A római mitológiában Jupiter az ég, a nappali világosság, a vihar istene, az istenek királya, akit a görög Zeusszal azonosítottak. A régebbi korokból megmaradt feljegyzések hívják Fortuna Majornak melynek jelentése nagy szerencse, nagy jótevő, a megmentő. A Magyarok csillagának is nevezik.
   Zeusz (a rómaiaknál Jupiter) a görög mitológiában a legfelsőbb istenség, az istenek és emberek ura, az olümposzi isteni család feje; nevének jelentése "fényes égbolt".
   Zeusz alapvetően a viharok és a villámok ura. Hatalmasabb az összes többi istennél, ám nem mindenható. Őt is be lehet csapni, továbbá a sors, a Moirák is erősebbek nála. Zeusz állt az ókori görög panteon élén, a görög mitológia több istenének és hősének az apja. A világ ura, az istenek és emberek atyja és királya. De az ő hatalma sem korlátlan, mert alá van vetve a mindent kormányzó végzetnek (Fatum).

 
A nevéhez társított címek kihangsúlyozzák tevékenysége különböző aspektusait:
 


- az égi világosság mindenható istene
- lucetius - égi fényhozó
- fulgur - villámszóró
- pluvius - ő küldi az esőt
- tonans - mennydörög
- terminus - határőrző
- latiaris - szerződések istene
- feretrius - sújtó
- optimus maximus
 

Zeusz római megfelelője Jupiter, vagy klasszikus írásmóddal Iuppiter; ez a név a Iovis Pater (Iovis atya) kifejezésből származik. Teljes neve Iuppiter optimus Maximus (Legnagyobb és Legjóságosabb Jupiter).

Jupiter a legelső római istenek egyike: Marssal és Quirinusszal együtt alkottak egy ősi istenhármasságot, mely az egész államot képviselte és oltalmazta (nem csak egyes közösségeket). Az etruszk hatásra a Capitoliumon épült első hivatalos állami szentélyben azonban már egy „fiatalabb” triász tiszteletére mutattak be áldozatokat: ebben Jupiter mellett Junót és Minervát találjuk. Alakja a dél-itáliai görögökkel való érintkezés során azonosult Zeuszéval.

   Zeusz etruszk megfelelője Tinia. Tinia az etruszk mitológiában az ég istene. Feleségével és Minervával alkottak istenhármasságot. Attribútumai: villámköteg, lándzsa, jogar.

   Zeus, mint a legfőbb isten, egyaránt uralkodik akaratával az istenek és emberek fölött.
Látja az emberek tetteit, s a jókat megjutalmazza, mint Philemont és Baucist, a gonoszokat viszont megbünteti, mint Lykaont és Salmoneust.
Ő az eskü legfőbb őre, Zeus Horkios (a rómaiaknál Deus Fidius) s szigorúan bünteti a hamis esküt.
Ő oltalmazza az utasokat (Xenios, Hospitalis) s megbünteti azokat, kik megszegik a vendégszeretet törvényét. Hatalmas fegyvere a villám, melynek segítségével győzte le az ellene támadt lázadásokat.
Ő gyűjti össze a felhőket, esőt és vihart támasztva (Jupiter Pluvius, Jupiter Tonans).
A királyok tőle nyerik hatalmukat; élet és halál, áldás és átok, gazdagság és szegénység az ő kezében van.

   Dodonában jóshelye volt, hol a szent tölgyfa leveleinek rezgése által tudatta akaratát az emberekkel. Számos temploma közt leghíresebb volt Görögországban az olympiai, Rómában a capitoliumi. Olympia Elisben, az Alpheios folyó éjszaki partján feküdt, hol Zeus tiszteletére minden negyedik évben az olympiai játékokat ünnepelték s ezek szerint számították az időt is. E templomban állt Phidias híres Zeus-szobra, melyet a világ hét csodája közé számítottak.
A trónon ülő Zeus alakja negyven láb magas volt, aranyból és elefántcsontból készült, jobb kezében a győzelem istennőjének alakját, baljában a királyi pálcát tartva, melynek hegyén sas áll. E híres szobrot az V. században pusztította el a tűz.

   Itáliában Jupiter leghíresebb temploma a római Capitoliumon állt (Jupiter Capitolinus). Jupiter szobrát az olympiai Zeus mintájára, Apollonios görög szobrász készítette. Amint a fennmaradt műemlékekből látható, Zeust magas homlokkal, sörényszerű fürtökkel, szakállasan, széles mellel, arcán a hatalom és erő büszke és nyugodt öntudatával ábrázolták. Jelvényei: a villám, a sas, az áldozati kehely s a győzelem istennőjének alakja. Az állatok közül neki volt szentelve a sas, a növények közt a tölgyfa.


Na de hogyan is ment meg minket Jupiter?!
  
   "A Jupiter az ötödik bolygó a Naptól, és messze a legnagyobb bolygó a Naprendszerben. Óriásbolygó, tömege két és félszerese az összes többi bolygó együttes tömegének. A többi óriásbolygóval (Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) együtt gyakran Jupiter-típusú, vagy külső bolygóknak nevezik. A Jupiter magnetoszférája a legnagyobb alakzat az egész Naprendszerben. Elnyúlik egészen a Szaturnusz pályáján túlra. Ha látható lenne, az esti égbolton nagyobbnak látszana, mint a telihold. Kb. 14-szer erősebb a földi magnetoszféránál."

   Mivel a naprendszer legnagyobb tömegű bolygójáról van szó, aminek önmagában való súlya is nagyobb mint az összes többi együttvéve, ennek bizonyságául szolgál az a tétel, hogy a Jupiter rendelkezik a legtöbb holddal, kisméretű bolygóval.

 
A Kuiper öv (feltételezések szerint egy szétrobbant egykori bolygó maradványaival azonosítják) felől érkező megszámlálhatatlanul sok meteoritot , kisbolygót, szikladarabot "begyűjtő" égitest.
Hálát adhatunk létezésének, ugyanis rengeteg alkalommal védett minket meg a különböző naprendszer belseje felé tartó tárgyaktól, jelenségektől.  
 
 
 
 
   A Jupiter már időtlen idők óta azt a minőséget és célt szolgálja az egész emberiségnek, amit a földi színtéren mi magyarok nyújtunk a nemzeteknek. Nem nacionalista elveket vallok, hanem felhívom a figyelmet arra, hogy évszázadokon keresztül mint védőbástya védtük a keleti barbár (pogány, keresztényellenes) hordák betörését Európába.
  Mint ahogy, ha nincs Jupiter -makrokozmikus viszonylatban- nagy valószínűség szerint a földi élet se juthatott volna e stációig el, úgy amennyiben nincs a Kárpát medencei (mikrokozmikus szinten) védőfal a kereszténység is valószínűleg asszimilálódott volna egy iszlám jellegű világvallásban.
   A magyar hagyomány úgy tarja, hogy nemzetünk sok évszázados-évezredes kitartása, jósága és (hitének)hűsége megvallása képen, Égi korona adatott e nemzetnek. Ami bár ez lehet merész feltételezés lesz, de Krisztus lelkét őrzi.
Ez abban a tekintetben megállja a helyét, hogy páratlan műremek a világon. Olyan erőteljes szimbólumok lettek rajta feltüntetve, hogy a Habsburgoknál való távolléte alatt II. József beavatkozást szükségeltetett rajt -gondolom ezzel kívánta semlegesíteni-.
Ez a koronás rész csak annyiban tartozik a témához, hogy amennyire az őseink óvták a korona (a korona maga pedig szimbóluma a Föld és Ég elválaszthatatlanul összetartózó lényegiségének) lényét és biztonságát, úgy óvja Jupiter egy nagyobb viszonylatban azt a páratlan gyöngyszemet amit Emberiségnek neveznek.

   Vannak vallási felekezetek szerte a világban, akik azt a bizonyos Aranykor eljövetelét a Jupiter csillaggá alakulásának eshetőségéhez társítják.
Ez abban a viszonylatban logikusnak tűnik, hogy a naprendszerben található összes égitest, a Naptól kezdve a Plútóig rendelkeznek valamilyen befolyással egymásra is, de ami fontosabb az emberi szervezetre és a feltérképezhetetlenül sokrétű emberi pszichére és lélektanra is. Mindenesetre nagy mutatvány lenne csillaggá alakulása, ami szinte egész biztos gyökeres változásokat is elindítana, mind természeti, mind emberi tapasztalás terén.
 
   A Jupiter elnevezést taglalgatva vagy belemagyarázva a szóból kiolvasható a Péter-ség (Padre, Pater) amiből egy lépés maga az atyaság az apai óvó szerepkör kihámozása. Ju-píter..egy kis angolt belemagyarázva a New szócska is előtűnik, ami "új"-at jelent. Új-Atya magyarra fordítva.
Ez természetesen csupa belemagyarázás a dolgokba. Érdekesség képen gondoltam volt megjegyezni.
De végső soron nem vehetjük ezt a jelzőt el Tőle, hiszen funkciója alapján (megmentő) valóban úgy viselkedik mint egy jóatya, aki védi a cseperedő gyermeket (Emberiség) az fejlődésére káros hatások alól és felől.

 Jupiter
Uralkodik: Nyilas, Halak
Emelt: Rák
Esés: Bak
Rangvesztés: Ikrek, Szűz
Száma: 3,
Színe: bíbor, vörös, világos kék, a királykék, a tengerészkék, zöldeskék valamint az indi­gószínek és a bíbor.
  Köve: ametiszt, jáspis, lapiszlazuli, smaragd, zafír, a topáz, és a márvány
Napja: csütörtök
Féme: ón, cink.

Életkora: a beérkezettség kora

Szervek: máj, zsírréteg, csípők, artériás vérkeringés

SORS BOLYGÓ . A szerencse, a jólét, az elégedettség bolygója. Jelöl gazdag, tekintélyes
Embereket, a jog és a törvény is az uralma alá tartozik. Jó bolygó. Nagy szerencse „ Fortuna Major” Jóindulat, védelem. Egy rossz képletet is kedvezően befolyásol a jó Jupiter. Rossz Jupiter nem okoz rosszat a jó képletben. Bőség mindenben. Növekedés, méret, az értelmet adó önmagunkban. Igazságosság, filozófia, vallás. Gazdagság, optimizmus, étvágy.
Szellemi, és fizikai terjeszkedés.
Jó fényszögekkel: szerencsés, gazdag, jóindulatú

Növénye
Jupiteri növények közé tartozik a kukorica, a hárs, tölgy, fenyő, cseresznye, birs, eper és füge. Az árvácska, a szegfű, az akantusz (medvetalpfű, mely szemmel láthatóan még napjainkban is nagyobbra nő Rómában Jupiter templomában, mint másutt!), és egy finom illatú növény; a bazsalikom.

Állata
Jupiter uralja a kedves és szelíd állatokat amelyek segítik az embert - így a legtöbb patás állatot mint pl. a ló, juh, szarvasmarha, de az őz és a szarvas is. Madarai: gólya, fülemüle, galamb, fácán, a tyúk és a méh. Jupiteri még a nagy testű állat, így az elefánt, a nagy testű bálna, és a játékos delfin. (Vala­mint a legendák egyszarvúja és a mesék sárkánya.)

Épület, hely
A tiszta, ápolt helyek, a gazdag termést hozó föld, a szép erdő, a lovaglóterep. Jupiteri helyekhez sorolandók: templomokban az oltárközeli helyek, nagy­gyűlés-, konferencia- és bírósági termek. Jupiteri az állatkert.
 Ő óvta Róma városát, hatalmában állt büntetni és jutalmazni, és uralkodott a menydörgés fölött. Éberen őrzi a vallást, és igazságot oszt. Jóságos, és ha nem is vég nélkül, de képes a megbocsátásra. Ám arról is szól a legenda, hogy kegyetlenül tud büntetni, főleg ha úgy érzi, hogy kihasználják.

Általános
Nappali, férfias,   forró és nedves, szangvinikus természetű. Jupitert nevezik a nagy jótevőnek. Ő képviseli az erkölcsöt, a morált

Szimbolizálja a kb. ötvenéves korosztályt, a főnököt, a vallási vezetőt (lelki atyát), az ügyvédet, az igazságtételt. Az ókorban úgy hitték, hogy Jupiter te­remtette a természetet, jelzi a „nagyon sokat", a bőséget, mutatja a nagy sze­rencsét.

Napi átlagsebessége: 4'59"

Jellemzői
Karaktere józan, derült, jóindulatú, védelmező/oltalmazó, elégedett, boldog, szerencsés és kissé terjengős. A jupiteri emberek jó morális érzékkel bírnak, erős az igazságérzetük, és nagyon hatásuk alá tudnak vonni más embereket. Nagylelkű és nemes szívű, ismeri a hűséget és a hálát. Magas célokért törek­vő, tanulni vágyó, széles látókörű és tanult. Személyes integritás jellemzi, na­gyon becsületes másokkal szemben. Bármilyen vallású legyen - a jupiteri ember szereti Istenét. A férfi jupiteri személy megértő és elfogult feleségével, és gyermekeivel szemben igen elnéző. Ez a típus könnyen adakozik a megszo­rultak megsegítésére, és elutasít mindent, ami ámító vagy gonosz. Ám ha Jupiter rosszul áll, akkor az ilyen személy pazarló, hipokrata, gőgös, elvárja hogy mindenki csodálja, bámulja és minden körülötte forogjon. Mere­ven konvencionális és nagyképű, tévhiteket terjeszt. Jellemző rá a kitartás teljes hiánya; elkezd valamit, de semmit sem fejez be. Roppant gondatlan, olyan személy aki mindent elhisz, így könnyen válik balekká. Legrosszabb esetben korrupt és visszaél a hatalmával
 
Jelképezi
Jupiter uralma alá tartoznak a bírák, egyházi személyek (püspök, kardinális, pap - de a katonatiszt is, nagyon magas rangban), a hívők, az egyetemi taná­rok, a miniszterek, szenátorok, tanácsadók, jogi doktorok, ügyvédek, az egye­temi hallgatók - és a ruhakészítők. Ide soroljuk a külföldieket is. Jupiter másik oldala a játékot jelképezi - elsősorban a lósportot és a lóver­senyfogadást, a zsokét, a szerencsejátékokat - és a szerencsét magát. Termé­szetesen, mindenben a győztest!

Uralma alá tartoznak a kiadók, a reklámok és a hirdetések - és mindazok, akik hivatásszerűen ezen témákkal foglalkoznak - mivel minden reklám fel­nagyít, mint ahogy Jupiter is mindent felnagyít amit megérint. Utal még hí­res emberekre is.

Mundán asztrológiában
Ide tartozik a külföldi szolgálat, a legfelsőbb bíróság, a bíróság általában, az ítélőszék. A közgyűlések, a konferenciák, a kiadók. Az egyházi épületek, egye­temi és fontosabb közigazgatási épületek és a külföldi helyszínek (pl. követ-ségi épületek) és külkapcsolatok. Az elnök tanácsadói, az államvallás, a nem­zet erkölcsi állapota, a vezetői morál, a nép megbecsülése.
 
Rossz fényszögekkel: nem sok szerencsét ígér, második házasság lehetősége, hozomány
 
Ország, város:
a régi Babilon, Perzsia, Magyarország, Spanyolország. Budapest.

Egészségügyi vonatkozás
A  Jupiter  és a  Vénusz azoknak a bajoknak az elő idézője, amelyek a fokozott és zabolátlan életmóddal függenek össze. Máj, bőr, érrendszer, hólyag gyengeség, csúz, reuma, elzsírosodás, cukorbaj. Jupiter uralta egészségi terület: a máj és ennek betegségei, a szívdobogás (ütemzavar), hátfájás, bal fül (Ál Biruni szerint), a görcsök, valamint a túlzott jólétből - túltápláltságból, vagy túlzott alkoholfogyasztásból származó beteg­ségek. Adódhatnak vértisztulási problémák is.

 

 Jupiter
Uralkodik: Nyilas, Halak
Emelt: Rák
Esés: Bak
Rangvesztés: Ikrek, Szűz
Száma: 3,
Színe: bíbor, vörös, világos kék, a királykék, a tengerészkék, zöldeskék valamint az indi­gószínek és a bíbor.
  Köve: ametiszt, jáspis, lapiszlazuli, smaragd, zafír, a topáz, és a márvány
Napja: csütörtök
Féme: ón, cink.

Életkora: a beérkezettség kora

Szervek: máj, zsírréteg, csípők, artériás vérkeringés

SORS BOLYGÓ . A szerencse, a jólét, az elégedettség bolygója. Jelöl gazdag, tekintélyes
Embereket, a jog és a törvény is az uralma alá tartozik. Jó bolygó. Nagy szerencse „ Fortuna Major” Jóindulat, védelem. Egy rossz képletet is kedvezően befolyásol a jó Jupiter. Rossz Jupiter nem okoz rosszat a jó képletben. Bőség mindenben. Növekedés, méret, az értelmet adó önmagunkban. Igazságosság, filozófia, vallás. Gazdagság, optimizmus, étvágy.
Szellemi, és fizikai terjeszkedés.
Jó fényszögekkel: szerencsés, gazdag, jóindulatú

Növénye
Jupiteri növények közé tartozik a kukorica, a hárs, tölgy, fenyő, cseresznye, birs, eper és füge. Az árvácska, a szegfű, az akantusz (medvetalpfű, mely szemmel láthatóan még napjainkban is nagyobbra nő Rómában Jupiter templomában, mint másutt!), és egy finom illatú növény; a bazsalikom.

Állata
Jupiter uralja a kedves és szelíd állatokat amelyek segítik az embert - így a legtöbb patás állatot mint pl. a ló, juh, szarvasmarha, de az őz és a szarvas is. Madarai: gólya, fülemüle, galamb, fácán, a tyúk és a méh. Jupiteri még a nagy testű állat, így az elefánt, a nagy testű bálna, és a játékos delfin. (Vala­mint a legendák egyszarvúja és a mesék sárkánya.)

Épület, hely
A tiszta, ápolt helyek, a gazdag termést hozó föld, a szép erdő, a lovaglóterep. Jupiteri helyekhez sorolandók: templomokban az oltárközeli helyek, nagy­gyűlés-, konferencia- és bírósági termek. Jupiteri az állatkert.
 Ő óvta Róma városát, hatalmában állt büntetni és jutalmazni, és uralkodott a menydörgés fölött. Éberen őrzi a vallást, és igazságot oszt. Jóságos, és ha nem is vég nélkül, de képes a megbocsátásra. Ám arról is szól a legenda, hogy kegyetlenül tud büntetni, főleg ha úgy érzi, hogy kihasználják.

Általános
Nappali, férfias,   forró és nedves, szangvinikus természetű. Jupitert nevezik a nagy jótevőnek. Ő képviseli az erkölcsöt, a morált

Szimbolizálja a kb. ötvenéves korosztályt, a főnököt, a vallási vezetőt (lelki atyát), az ügyvédet, az igazságtételt. Az ókorban úgy hitték, hogy Jupiter te­remtette a természetet, jelzi a „nagyon sokat", a bőséget, mutatja a nagy sze­rencsét.

Napi átlagsebessége: 4'59"

Jellemzői
Karaktere józan, derült, jóindulatú, védelmező/oltalmazó, elégedett, boldog, szerencsés és kissé terjengős. A jupiteri emberek jó morális érzékkel bírnak, erős az igazságérzetük, és nagyon hatásuk alá tudnak vonni más embereket. Nagylelkű és nemes szívű, ismeri a hűséget és a hálát. Magas célokért törek­vő, tanulni vágyó, széles látókörű és tanult. Személyes integritás jellemzi, na­gyon becsületes másokkal szemben. Bármilyen vallású legyen - a jupiteri ember szereti Istenét. A férfi jupiteri személy megértő és elfogult feleségével, és gyermekeivel szemben igen elnéző. Ez a típus könnyen adakozik a megszo­rultak megsegítésére, és elutasít mindent, ami ámító vagy gonosz. Ám ha Jupiter rosszul áll, akkor az ilyen személy pazarló, hipokrata, gőgös, elvárja hogy mindenki csodálja, bámulja és minden körülötte forogjon. Mere­ven konvencionális és nagyképű, tévhiteket terjeszt. Jellemző rá a kitartás teljes hiánya; elkezd valamit, de semmit sem fejez be. Roppant gondatlan, olyan személy aki mindent elhisz, így könnyen válik balekká. Legrosszabb esetben korrupt és visszaél a hatalmával
 
Jelképezi
Jupiter uralma alá tartoznak a bírák, egyházi személyek (püspök, kardinális, pap - de a katonatiszt is, nagyon magas rangban), a hívők, az egyetemi taná­rok, a miniszterek, szenátorok, tanácsadók, jogi doktorok, ügyvédek, az egye­temi hallgatók - és a ruhakészítők. Ide soroljuk a külföldieket is. Jupiter másik oldala a játékot jelképezi - elsősorban a lósportot és a lóver­senyfogadást, a zsokét, a szerencsejátékokat - és a szerencsét magát. Termé­szetesen, mindenben a győztest!

Uralma alá tartoznak a kiadók, a reklámok és a hirdetések - és mindazok, akik hivatásszerűen ezen témákkal foglalkoznak - mivel minden reklám fel­nagyít, mint ahogy Jupiter is mindent felnagyít amit megérint. Utal még hí­res emberekre is.

Mundán asztrológiában
Ide tartozik a külföldi szolgálat, a legfelsőbb bíróság, a bíróság általában, az ítélőszék. A közgyűlések, a konferenciák, a kiadók. Az egyházi épületek, egye­temi és fontosabb közigazgatási épületek és a külföldi helyszínek (pl. követ-ségi épületek) és külkapcsolatok. Az elnök tanácsadói, az államvallás, a nem­zet erkölcsi állapota, a vezetői morál, a nép megbecsülése.
 
Rossz fényszögekkel: nem sok szerencsét ígér, második házasság lehetősége, hozomány
 
Ország, város:
a régi Babilon, Perzsia, Magyarország, Spanyolország. Budapest.

Egészségügyi vonatkozás
A  Jupiter  és a  Vénusz azoknak a bajoknak az elő idézője, amelyek a fokozott és zabolátlan életmóddal függenek össze. Máj, bőr, érrendszer, hólyag gyengeség, csúz, reuma, elzsírosodás, cukorbaj. Jupiter uralta egészségi terület: a máj és ennek betegségei, a szívdobogás (ütemzavar), hátfájás, bal fül (Ál Biruni szerint), a görcsök, valamint a túlzott jólétből - túltápláltságból, vagy túlzott alkoholfogyasztásból származó beteg­ségek. Adódhatnak vértisztulási problémák is.

A Jupiter asztrológiai vonatkozásai :

Read more about Asztrológia iskola 20 Jupiter by www.asztromania.hu


Read more about Asztrológia iskola 20 Jupiter by www.asztromania.hu

 Jupiter
Uralkodik: Nyilas, Halak
Emelt: Rák
Esés: Bak
Rangvesztés: Ikrek, Szűz
Száma: 3,
Színe: bíbor, vörös, világos kék, a királykék, a tengerészkék, zöldeskék valamint az indi­gószínek és a bíbor.
  Köve: ametiszt, jáspis, lapiszlazuli, smaragd, zafír, a topáz, és a márvány
Napja: csütörtök
Féme: ón, cink.

 Jupiter
Uralkodik: Nyilas, Halak
Emelt: Rák
Esés: Bak
Rangvesztés: Ikrek, Szűz
Száma: 3,
Színe: bíbor, vörös, világos kék, a királykék, a tengerészkék, zöldeskék valamint az indi­gószínek és a bíbor.
  Köve: ametiszt, jáspis, lapiszlazuli, smaragd, zafír, a topáz, és a márvány
Napja: csütörtök
Féme: ón, cink.

Életkora: a beérkezettség kora

Szervek: máj, zsírréteg, csípők, artériás vérkeringés

SORS BOLYGÓ . A szerencse, a jólét, az elégedettség bolygója. Jelöl gazdag, tekintélyes
Embereket, a jog és a törvény is az uralma alá tartozik. Jó bolygó. Nagy szerencse „ Fortuna Major” Jóindulat, védelem. Egy rossz képletet is kedvezően befolyásol a jó Jupiter. Rossz Jupiter nem okoz rosszat a jó képletben. Bőség mindenben. Növekedés, méret, az értelmet adó önmagunkban. Igazságosság, filozófia, vallás. Gazdagság, optimizmus, étvágy.
Szellemi, és fizikai terjeszkedés.
Jó fényszögekkel: szerencsés, gazdag, jóindulatú

Növénye
Jupiteri növények közé tartozik a kukorica, a hárs, tölgy, fenyő, cseresznye, birs, eper és füge. Az árvácska, a szegfű, az akantusz (medvetalpfű, mely szemmel láthatóan még napjainkban is nagyobbra nő Rómában Jupiter templomában, mint másutt!), és egy finom illatú növény; a bazsalikom.

Állata
Jupiter uralja a kedves és szelíd állatokat amelyek segítik az embert - így a legtöbb patás állatot mint pl. a ló, juh, szarvasmarha, de az őz és a szarvas is. Madarai: gólya, fülemüle, galamb, fácán, a tyúk és a méh. Jupiteri még a nagy testű állat, így az elefánt, a nagy testű bálna, és a játékos delfin. (Vala­mint a legendák egyszarvúja és a mesék sárkánya.)

Épület, hely
A tiszta, ápolt helyek, a gazdag termést hozó föld, a szép erdő, a lovaglóterep. Jupiteri helyekhez sorolandók: templomokban az oltárközeli helyek, nagy­gyűlés-, konferencia- és bírósági termek. Jupiteri az állatkert.
 Ő óvta Róma városát, hatalmában állt büntetni és jutalmazni, és uralkodott a menydörgés fölött. Éberen őrzi a vallást, és igazságot oszt. Jóságos, és ha nem is vég nélkül, de képes a megbocsátásra. Ám arról is szól a legenda, hogy kegyetlenül tud büntetni, főleg ha úgy érzi, hogy kihasználják.

Általános
Nappali, férfias,   forró és nedves, szangvinikus természetű. Jupitert nevezik a nagy jótevőnek. Ő képviseli az erkölcsöt, a morált

Szimbolizálja a kb. ötvenéves korosztályt, a főnököt, a vallási vezetőt (lelki atyát), az ügyvédet, az igazságtételt. Az ókorban úgy hitték, hogy Jupiter te­remtette a természetet, jelzi a „nagyon sokat", a bőséget, mutatja a nagy sze­rencsét.

Napi átlagsebessége: 4'59"

Jellemzői
Karaktere józan, derült, jóindulatú, védelmező/oltalmazó, elégedett, boldog, szerencsés és kissé terjengős. A jupiteri emberek jó morális érzékkel bírnak, erős az igazságérzetük, és nagyon hatásuk alá tudnak vonni más embereket. Nagylelkű és nemes szívű, ismeri a hűséget és a hálát. Magas célokért törek­vő, tanulni vágyó, széles látókörű és tanult. Személyes integritás jellemzi, na­gyon becsületes másokkal szemben. Bármilyen vallású legyen - a jupiteri ember szereti Istenét. A férfi jupiteri személy megértő és elfogult feleségével, és gyermekeivel szemben igen elnéző. Ez a típus könnyen adakozik a megszo­rultak megsegítésére, és elutasít mindent, ami ámító vagy gonosz. Ám ha Jupiter rosszul áll, akkor az ilyen személy pazarló, hipokrata, gőgös, elvárja hogy mindenki csodálja, bámulja és minden körülötte forogjon. Mere­ven konvencionális és nagyképű, tévhiteket terjeszt. Jellemző rá a kitartás teljes hiánya; elkezd valamit, de semmit sem fejez be. Roppant gondatlan, olyan személy aki mindent elhisz, így könnyen válik balekká. Legrosszabb esetben korrupt és visszaél a hatalmával
 
Jelképezi
Jupiter uralma alá tartoznak a bírák, egyházi személyek (püspök, kardinális, pap - de a katonatiszt is, nagyon magas rangban), a hívők, az egyetemi taná­rok, a miniszterek, szenátorok, tanácsadók, jogi doktorok, ügyvédek, az egye­temi hallgatók - és a ruhakészítők. Ide soroljuk a külföldieket is. Jupiter másik oldala a játékot jelképezi - elsősorban a lósportot és a lóver­senyfogadást, a zsokét, a szerencsejátékokat - és a szerencsét magát. Termé­szetesen, mindenben a győztest!

Uralma alá tartoznak a kiadók, a reklámok és a hirdetések - és mindazok, akik hivatásszerűen ezen témákkal foglalkoznak - mivel minden reklám fel­nagyít, mint ahogy Jupiter is mindent felnagyít amit megérint. Utal még hí­res emberekre is.

Mundán asztrológiában
Ide tartozik a külföldi szolgálat, a legfelsőbb bíróság, a bíróság általában, az ítélőszék. A közgyűlések, a konferenciák, a kiadók. Az egyházi épületek, egye­temi és fontosabb közigazgatási épületek és a külföldi helyszínek (pl. követ-ségi épületek) és külkapcsolatok. Az elnök tanácsadói, az államvallás, a nem­zet erkölcsi állapota, a vezetői morál, a nép megbecsülése.
 
Rossz fényszögekkel: nem sok szerencsét ígér, második házasság lehetősége, hozomány
 
Ország, város:
a régi Babilon, Perzsia, Magyarország, Spanyolország. Budapest.

Egészségügyi vonatkozás
A  Jupiter  és a  Vénusz azoknak a bajoknak az elő idézője, amelyek a fokozott és zabolátlan életmóddal függenek össze. Máj, bőr, érrendszer, hólyag gyengeség, csúz, reuma, elzsírosodás, cukorbaj. Jupiter uralta egészségi terület: a máj és ennek betegségei, a szívdobogás (ütemzavar), hátfájás, bal fül (Ál Biruni szerint), a görcsök, valamint a túlzott jólétből - túltápláltságból, vagy túlzott alkoholfogyasztásból származó beteg­ségek. Adódhatnak vértisztulási problémák is.

 

 

Néhány videó a témához..

Read more about Asztrológia iskola 20 Jupiter by www.asztromania.hu Jupiter
Uralkodik: Nyilas, Halak
Emelt: Rák
Esés: Bak
Rangvesztés: Ikrek, Szűz
Száma: 3,
Színe: bíbor, vörös, világos kék, a királykék, a tengerészkék, zöldeskék valamint az indi­gószínek és a bíbor.
  Köve: ametiszt, jáspis, lapiszlazuli, smaragd, zafír, a topáz, és a márvány
Napja: csütörtök
Féme: ón, cink.

Életkora: a beérkezettség kora

Szervek: máj, zsírréteg, csípők, artériás vérkeringés

SORS BOLYGÓ . A szerencse, a jólét, az elégedettség bolygója. Jelöl gazdag, tekintélyes
Embereket, a jog és a törvény is az uralma alá tartozik. Jó bolygó. Nagy szerencse „ Fortuna Major” Jóindulat, védelem. Egy rossz képletet is kedvezően befolyásol a jó Jupiter. Rossz Jupiter nem okoz rosszat a jó képletben. Bőség mindenben. Növekedés, méret, az értelmet adó önmagunkban. Igazságosság, filozófia, vallás. Gazdagság, optimizmus, étvágy.
Szellemi, és fizikai terjeszkedés.
Jó fényszögekkel: szerencsés, gazdag, jóindulatú

Növénye
Jupiteri növények közé tartozik a kukorica, a hárs, tölgy, fenyő, cseresznye, birs, eper és füge. Az árvácska, a szegfű, az akantusz (medvetalpfű, mely szemmel láthatóan még napjainkban is nagyobbra nő Rómában Jupiter templomában, mint másutt!), és egy finom illatú növény; a bazsalikom.

Állata
Jupiter uralja a kedves és szelíd állatokat amelyek segítik az embert - így a legtöbb patás állatot mint pl. a ló, juh, szarvasmarha, de az őz és a szarvas is. Madarai: gólya, fülemüle, galamb, fácán, a tyúk és a méh. Jupiteri még a nagy testű állat, így az elefánt, a nagy testű bálna, és a játékos delfin. (Vala­mint a legendák egyszarvúja és a mesék sárkánya.)

Épület, hely
A tiszta, ápolt helyek, a gazdag termést hozó föld, a szép erdő, a lovaglóterep. Jupiteri helyekhez sorolandók: templomokban az oltárközeli helyek, nagy­gyűlés-, konferencia- és bírósági termek. Jupiteri az állatkert.
 Ő óvta Róma városát, hatalmában állt büntetni és jutalmazni, és uralkodott a menydörgés fölött. Éberen őrzi a vallást, és igazságot oszt. Jóságos, és ha nem is vég nélkül, de képes a megbocsátásra. Ám arról is szól a legenda, hogy kegyetlenül tud büntetni, főleg ha úgy érzi, hogy kihasználják.

Általános
Nappali, férfias,   forró és nedves, szangvinikus természetű. Jupitert nevezik a nagy jótevőnek. Ő képviseli az erkölcsöt, a morált

Szimbolizálja a kb. ötvenéves korosztályt, a főnököt, a vallási vezetőt (lelki atyát), az ügyvédet, az igazságtételt. Az ókorban úgy hitték, hogy Jupiter te­remtette a természetet, jelzi a „nagyon sokat", a bőséget, mutatja a nagy sze­rencsét.

Napi átlagsebessége: 4'59"

Jellemzői
Karaktere józan, derült, jóindulatú, védelmező/oltalmazó, elégedett, boldog, szerencsés és kissé terjengős. A jupiteri emberek jó morális érzékkel bírnak, erős az igazságérzetük, és nagyon hatásuk alá tudnak vonni más embereket. Nagylelkű és nemes szívű, ismeri a hűséget és a hálát. Magas célokért törek­vő, tanulni vágyó, széles látókörű és tanult. Személyes integritás jellemzi, na­gyon becsületes másokkal szemben. Bármilyen vallású legyen - a jupiteri ember szereti Istenét. A férfi jupiteri személy megértő és elfogult feleségével, és gyermekeivel szemben igen elnéző. Ez a típus könnyen adakozik a megszo­rultak megsegítésére, és elutasít mindent, ami ámító vagy gonosz. Ám ha Jupiter rosszul áll, akkor az ilyen személy pazarló, hipokrata, gőgös, elvárja hogy mindenki csodálja, bámulja és minden körülötte forogjon. Mere­ven konvencionális és nagyképű, tévhiteket terjeszt. Jellemző rá a kitartás teljes hiánya; elkezd valamit, de semmit sem fejez be. Roppant gondatlan, olyan személy aki mindent elhisz, így könnyen válik balekká. Legrosszabb esetben korrupt és visszaél a hatalmával
 
Jelképezi
Jupiter uralma alá tartoznak a bírák, egyházi személyek (püspök, kardinális, pap - de a katonatiszt is, nagyon magas rangban), a hívők, az egyetemi taná­rok, a miniszterek, szenátorok, tanácsadók, jogi doktorok, ügyvédek, az egye­temi hallgatók - és a ruhakészítők. Ide soroljuk a külföldieket is. Jupiter másik oldala a játékot jelképezi - elsősorban a lósportot és a lóver­senyfogadást, a zsokét, a szerencsejátékokat - és a szerencsét magát. Termé­szetesen, mindenben a győztest!

Uralma alá tartoznak a kiadók, a reklámok és a hirdetések - és mindazok, akik hivatásszerűen ezen témákkal foglalkoznak - mivel minden reklám fel­nagyít, mint ahogy Jupiter is mindent felnagyít amit megérint. Utal még hí­res emberekre is.

Mundán asztrológiában
Ide tartozik a külföldi szolgálat, a legfelsőbb bíróság, a bíróság általában, az ítélőszék. A közgyűlések, a konferenciák, a kiadók. Az egyházi épületek, egye­temi és fontosabb közigazgatási épületek és a külföldi helyszínek (pl. követ-ségi épületek) és külkapcsolatok. Az elnök tanácsadói, az államvallás, a nem­zet erkölcsi állapota, a vezetői morál, a nép megbecsülése.
 
Rossz fényszögekkel: nem sok szerencsét ígér, második házasság lehetősége, hozomány
 
Ország, város:
a régi Babilon, Perzsia, Magyarország, Spanyolország. Budapest.

Egészségügyi vonatkozás
A  Jupiter  és a  Vénusz azoknak a bajoknak az elő idézője, amelyek a fokozott és zabolátlan életmóddal függenek össze. Máj, bőr, érrendszer, hólyag gyengeség, csúz, reuma, elzsírosodás, cukorbaj. Jupiter uralta egészségi terület: a máj és ennek betegségei, a szívdobogás (ütemzavar), hátfájás, bal fül (Ál Biruni szerint), a görcsök, valamint a túlzott jólétből - túltápláltságból, vagy túlzott alkoholfogyasztásból származó beteg­ségek. Adódhatnak vértisztulási p

Read more about Asztrológia iskola 20 Jupiter by www.asztromania.hu

 

 

Életkora: a beérkezettség kora

Szervek: máj, zsírréteg, csípők, artériás vérkeringés

SORS BOLYGÓ . A szerencse, a jólét, az elégedettség bolygója. Jelöl gazdag, tekintélyes
Embereket, a jog és a törvény is az uralma alá tartozik. Jó bolygó. Nagy szerencse „ Fortuna Major” Jóindulat, védelem. Egy rossz képletet is kedvezően befolyásol a jó Jupiter. Rossz Jupiter nem okoz rosszat a jó képletben. Bőség mindenben. Növekedés, méret, az értelmet adó önmagunkban. Igazságosság, filozófia, vallás. Gazdagság, optimizmus, étvágy.
Szellemi, és fizikai terjeszkedés.
Jó fényszögekkel: szerencsés, gazdag, jóindulatú

Növénye
Jupiteri növények közé tartozik a kukorica, a hárs, tölgy, fenyő, cseresznye, birs, eper és füge. Az árvácska, a szegfű, az akantusz (medvetalpfű, mely szemmel láthatóan még napjainkban is nagyobbra nő Rómában Jupiter templomában, mint másutt!), és egy finom illatú növény; a bazsalikom.

Állata
Jupiter uralja a kedves és szelíd állatokat amelyek segítik az embert - így a legtöbb patás állatot mint pl. a ló, juh, szarvasmarha, de az őz és a szarvas is. Madarai: gólya, fülemüle, galamb, fácán, a tyúk és a méh. Jupiteri még a nagy testű állat, így az elefánt, a nagy testű bálna, és a játékos delfin. (Vala­mint a legendák egyszarvúja és a mesék sárkánya.)

Épület, hely
A tiszta, ápolt helyek, a gazdag termést hozó föld, a szép erdő, a lovaglóterep. Jupiteri helyekhez sorolandók: templomokban az oltárközeli helyek, nagy­gyűlés-, konferencia- és bírósági termek. Jupiteri az állatkert.
 Ő óvta Róma városát, hatalmában állt büntetni és jutalmazni, és uralkodott a menydörgés fölött. Éberen őrzi a vallást, és igazságot oszt. Jóságos, és ha nem is vég nélkül, de képes a megbocsátásra. Ám arról is szól a legenda, hogy kegyetlenül tud büntetni, főleg ha úgy érzi, hogy kihasználják.

Általános
Nappali, férfias,   forró és nedves, szangvinikus természetű. Jupitert nevezik a nagy jótevőnek. Ő képviseli az erkölcsöt, a morált

Szimbolizálja a kb. ötvenéves korosztályt, a főnököt, a vallási vezetőt (lelki atyát), az ügyvédet, az igazságtételt. Az ókorban úgy hitték, hogy Jupiter te­remtette a természetet, jelzi a „nagyon sokat", a bőséget, mutatja a nagy sze­rencsét.

Napi átlagsebessége: 4'59"

Jellemzői
Karaktere józan, derült, jóindulatú, védelmező/oltalmazó, elégedett, boldog, szerencsés és kissé terjengős. A jupiteri emberek jó morális érzékkel bírnak, erős az igazságérzetük, és nagyon hatásuk alá tudnak vonni más embereket. Nagylelkű és nemes szívű, ismeri a hűséget és a hálát. Magas célokért törek­vő, tanulni vágyó, széles látókörű és tanult. Személyes integritás jellemzi, na­gyon becsületes másokkal szemben. Bármilyen vallású legyen - a jupiteri ember szereti Istenét. A férfi jupiteri személy megértő és elfogult feleségével, és gyermekeivel szemben igen elnéző. Ez a típus könnyen adakozik a megszo­rultak megsegítésére, és elutasít mindent, ami ámító vagy gonosz. Ám ha Jupiter rosszul áll, akkor az ilyen személy pazarló, hipokrata, gőgös, elvárja hogy mindenki csodálja, bámulja és minden körülötte forogjon. Mere­ven konvencionális és nagyképű, tévhiteket terjeszt. Jellemző rá a kitartás teljes hiánya; elkezd valamit, de semmit sem fejez be. Roppant gondatlan, olyan személy aki mindent elhisz, így könnyen válik balekká. Legrosszabb esetben korrupt és visszaél a hatalmával
 
Jelképezi
Jupiter uralma alá tartoznak a bírák, egyházi személyek (püspök, kardinális, pap - de a katonatiszt is, nagyon magas rangban), a hívők, az egyetemi taná­rok, a miniszterek, szenátorok, tanácsadók, jogi doktorok, ügyvédek, az egye­temi hallgatók - és a ruhakészítők. Ide soroljuk a külföldieket is. Jupiter másik oldala a játékot jelképezi - elsősorban a lósportot és a lóver­senyfogadást, a zsokét, a szerencsejátékokat - és a szerencsét magát. Termé­szetesen, mindenben a győztest!

Uralma alá tartoznak a kiadók, a reklámok és a hirdetések - és mindazok, akik hivatásszerűen ezen témákkal foglalkoznak - mivel minden reklám fel­nagyít, mint ahogy Jupiter is mindent felnagyít amit megérint. Utal még hí­res emberekre is.

Mundán asztrológiában
Ide tartozik a külföldi szolgálat, a legfelsőbb bíróság, a bíróság általában, az ítélőszék. A közgyűlések, a konferenciák, a kiadók. Az egyházi épületek, egye­temi és fontosabb közigazgatási épületek és a külföldi helyszínek (pl. követ-ségi épületek) és külkapcsolatok. Az elnök tanácsadói, az államvallás, a nem­zet erkölcsi állapota, a vezetői morál, a nép megbecsülése.
 
Rossz fényszögekkel: nem sok szerencsét ígér, második házasság lehetősége, hozomány
 
Ország, város:
a régi Babilon, Perzsia, Magyarország, Spanyolország. Budapest.

Egészségügyi vonatkozás
A  Jupiter  és a  Vénusz azoknak a bajoknak az elő idézője, amelyek a fokozott és zabolátlan életmóddal függenek össze. Máj, bőr, érrendszer, hólyag gyengeség, csúz, reuma, elzsírosodás, cukorbaj. Jupiter uralta egészségi terület: a máj és ennek betegségei, a szívdobogás (ütemzavar), hátfájás, bal fül (Ál Biruni szerint), a görcsök, valamint a túlzott jólétből - túltápláltságból, vagy túlzott alkoholfogyasztásból származó beteg­ségek. Adódhatnak vértisztulási problémák i

 

 

https://www.romaikor.hu/romai_elet/vallas/gorog_romai_istenek/foistenek/zeus___jupiter
https://repuloszonyeg.wordpress.com/2009/02/08/gorog-romai-istenek-i-zeusz-jupiter/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jupiter
https://www.solarsystemscope.com/