Napcsillag - MAJA OMEN

2013.12.01 17:04

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-aha-aaaah/

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-keszules-a-szent-tuzre/

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-a-kiraly-es-a-boom-ok/

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-feher-vagy-fekete-avagy-144666/

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-romai-peter-vagyis-ferenc-papa/

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-maradj-a-fenyben/

https://embers-eg.webnode.hu/blog/hatodik-napon/

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-denver-airport-hatborzongato-titkai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szubliminalis-uzenetek/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/apokalipszis-/

 

 


Jelenések könyve 7. rész
"Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve........ Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak."
144000 nem létszám!! Harmadik szem az 144, szorozva az 1000-es koronacsakrával, az 144000.
Pálma pedig a Nap egyik szimbóluma.
Jézus orcája pedig "olyan vala mint a Nap” (Máté 17/2, Jelenések könyve 10/1).
Mivel a földi HAT-ALOM tisztában van vele hogy valami rendkívüli történik, nyilvánvaló és érthető, hogy készülnek a közelgő eseményekre. Figyelmeztettek minket, hogy sokan mondják majd, hogy Jézus itt, vagy amott van, de elmondták azt is, hogy előbb a bűn embere jelenik meg, 42hó/1260 napos uralommal, amely szám, ha ismerjük jelentését, nyilvánvalóvá válik, hogy egyfajta szimbólikus, vagy épp rituális célból lett leírva. Ha ismerjük valamelyest a “játékot”, már meg sem lepődünk rajta, hisz minden SZÁM és HULLÁM.
Az ízig-vérig okkult, sátáni hátterű LED-ZEPPELIN csapat, 1970. decemberében fogott hozzá a tudatalatti üzeneteket tartalmazó STAIRWAY TO HEAVEN dalának felvételéhez Londonban, a pálmafás logójú Island Recordsnál.
                    1970. dec. ---> 42 év ---> 2012. dec.
                   https://hu.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven
                 https://4.bp.blogspot.com/-1nRVzEdALa4/T_bw_LDmUtI/AAAAAAAAAac/VbFfKVq7V0A/s1600/Stairway-To-Heaven.jpg
A STAIRWAY TO HEAVEN dalt a homoszexualitással és sátánizmussal vádolt Jimmy Page és Robert Plant, a brit birodalom lovagrendjének tagjai írták. Robert Plant 64 éves korba lépett 2012. augusztus 20-án. Ezek az emberek tömegeket mozgatnak meg koncertjeiken, akiket ők maguk egy interjúban “teljesen idióták”-nak neveztek. Ugyanazt művelik, amit számos elektronikus DJ, aki benne van a némelyek szerint nem létező összeesküvésben, melyet sokan szeretnek elméletként lefesteni, elterelve a lényegről szándékosan a figyelmet.
 
A Led-Zeppelin “Celebration Day” mozis premiere, melyhez X-es, vagy XXX-es posztert készítettek óriási Nappal, 2012. okt. 17-én zajlik, a DVD kiadás pedig nov. 19-én.
                2012. okt. 17. ---> +33 nap ---> 2012. nov. 19.
                2012. nov. 19. ---> +33 nap ---> 2012. dec. 22.
                       2012. DEC. 22. = X-AKTÁK VÉGJÁTÉK
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/duchovny_es_az_elragadtatas.jpg?31057095
Mivel láthatóan a maja naptár nullpontjához van kötve ez a "játék", három figyelmeztetést kaptunk az időpont meghatározással kapcsolatban:
1. – Arról a napról és óráról még az ég angyalai sem tudnak (Máté 24/36)
2. – 10 szűz példázata a felkészületlenségről és a felkészültségről (Máté 25/1)
3. – Minden napod úgy éld, mintha az utolsó volna.
A BigBen óratornyának órája 22:11, 10:11 vagy 11:10-es kódolást mutat, a LED ZEPPELIN poszteren.
https://wac.450f.edgecastcdn.net/80450F/ultimateclassicrock.com/files/2012/09/ZepUncut.jpghttps://www.led-zeppelin.org/joomla/images/stories/zeppelinclockO2.jpg
          2012. okt. 10-11. ---> +72 nap ---> 2012. dec. 21-22.
2012. okt. 10-én ismét látványos szórás történt, egész nap takarva a Napot, az égboltot tejfehérré varázsolva chemtrailssal. Ahol láthatóvá vált a kék ég, ott azonnal csíkoztak az észak-nyugati határszélen. Persze a magyar meteorológusok és egyéb igazságot elfedő ember szerint összeesküvés és szórás nincsen, csak elmélet. Ha kiderül, hogy mégis van, akkor pedig nem is káros az élő szervezetre.
A hazugság csak hazugságot szül, legyen ez bárkire érvényes, akár az elit által irányított Greenpeace-re is.
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/chemtrails_2012_okt_10.jpg?86429300
              2012. nov. 10. ---> + 42 nap ---> 2012. dec. 22.
                                               22+11 = 33
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/2012_olimpia_zaro_-_fonix.jpg?19422767
Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész:
Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is. Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől.
 https://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02304/Olympic_flame_Open_2304514b.jpghttps://3.bp.blogspot.com/_H_YV13bgS2s/TD9uRwwW6LI/AAAAAAAABuU/QOblmGAYhPs/s1600/aton.jpghttps://www.neferchichi.com/images/godsinfo/aten.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HvN2I1TrfNY/UCuTO6x-1zI/AAAAAAAAEfY/ilzch-mDLFU/s1600/654645645555.jpg
        https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/a_jc_villam_kepek.jpg?78554966
https://wagesofwins.com/wp-content/uploads/2012/08/0805-getty-usain-bolt-tall-3-1.jpg
Máté 24. rész: “Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.”
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/karl_urban_szerepek_kepei.jpg?26884274
peach az beach. Az élet egy hullám, te pedig a parton vagy.
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/beach_az_peach_kepek.jpg?46182247
https://1.bp.blogspot.com/-URcogqFiusA/UCojKLFfJFI/AAAAAAAAEbg/ioq2u7Itjmw/s1600/534534553443445.jpghttps://www.subeimagenes.com/img/5656545555-361501.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-GACnI7Z3WcE/UCoICzzjybI/AAAAAAAAEUY/UqV_WvqjmKU/s1600/6756567666.jpg
      2012. szept. 28-29 ---> 84 nap –> 2012. dec. 21-22.
2012. szept. 29. - ÓpusztaSZERen avatta fel Orbán Viktor Matl Péter kárpátaljai szobrászművész TURUL szobrát.
"Aki aki tud olvasni a jelekből, az láthatja, új törvények világa közeledik az európai kontinens felé. Ennek a formálódó új világnak az első parancsolata úgy hangzik: az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra és olvassanak a jelekből" - mondta Orbán Viktor.
https://kep.index.hu/1/0/337/3375/33755/3375570_bb2924bb2a44c314689451a45e4b9ea9_wm.jpghttps://static2.origos.hu/i/1209/20120929-tek-kuzdosport-gala-syma-csarnok.jpghttps://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/rakamaz.jpg?21788573Read more: https://napcsillag.hupont.hu/93/maja-omen#ixzz2mEyGoPKj
Walt Disney és a 666

                https://dporto.zip.net/images/WaltDisney666.jpg
Az első Disneyland 1955 júli. 17-én nyílt meg a 33. északi szélességi fokon.
Disneylandclub 33 és 333-ról írtam a https://hajnalhasadas.hupont.hu/196/hopszerhopp-10 cikkben.
Michael Jackson a DISNEYLAND 25. évfordulóján 1980-ban és 1993-ban.
https://1.bp.blogspot.com/_WqpVPC2BLk4/TEpi5nSmxmI/AAAAAAAAA1U/i-0wPFuRqSk/s320/MJ__disney_Pippo_jpg.jpghttps://1.bp.blogspot.com/_Sar8IPNlxOY/SkR5AqzMnCI/AAAAAAAAEK8/XgS8OGw65SE/s1600/Michael-Jackson-Disney-Adve.jpg
Michael Jackson 1986-tól a 90-es évekig volt látható a Disney parkokban, Francis Ford Coppola és George Lucas közös CAPTAIN EO című filmjében, amelyet 2010-ben újra elővettek MJ halála után.
A film poszterén olvasható, hogy: WE ARE HERE TO CHANGE THE WORLD
                     https://en.wikipedia.org/wiki/Captain_EO
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0b/Captain_EO_poster.jpg/250px-Captain_EO_poster.jpghttps://blastr.com/assets_c/2009/06/MichaelJacksonCaptainEO-thumb-550x363-19921.jpg
Michael Jackson sárkányai és a seCHRIST üvegkoporsó, akárcsak Hófehérkénél, miként Michael is feketéből fehérré változtatta magát. Megtalálható a 17 kép között:
A seCHRIST logója megtalálható  https://www.sechristusa.com/
                           https://2.bp.blogspot.com/-aszK0lnv5rU/T3fxVagC-jI/AAAAAAAAD9w/wM6h6tUN-lc/s1600/MJ+2012+Dragon+1.jpghttps://www.bibleetnombres.online.fr/images42/mj_caisson.jpg
                 https://www.bibleetnombres.online.fr/images42/sechrist.jpg
A szer-elmés Hófehérke a 7 törpénél almába harapott (csakrák), amitől álomba szenderült, aztán a fehér lovas szerelmetes daliának csókjától felébredt/feltámadt, majd a mennyei királyságba ment.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/hofeherke_kepek.jpg?42880345
A hírességek gyermekeinek megrontásával vádolt Michael Jackson sólyomszárnyakkal (Ré és Hórusz) és az orral, amely le akart esni (Szfinx). https://hajnalhasadas.hupont.hu/162/omega-jatek-2
Jackson egyfajta programozott programozó volt.
https://www.topgear.com.ph/blogs/head-over-wheels/wp-content/uploads/2009/07/moonwalker-poster.jpghttps://filmtrailer.hu/wp-content/uploads/michael_jacksons_this_is_it_poszter1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Wc-aO_webjI/T8w8TW4fFdI/AAAAAAAAAU8/z-SsRYB-aRw/s640/venus+transit+2012+diagram.jpg
Disney szabadkőműves agymosodájából került ki Christina Aguilera is Britney Spearssel, Justin Timberlake-el, stb., stb. stb-vel együtt.
CHRISTina Aguilera első sikerdala a GENIE IN A BOTTLE (Genie, vagyis szellem a palackan) volt, mandorlákkal a borítón, melynek stúdiófelvétele 1998 nyarán indult, a galaktikus beigazításkor.
2012. nov. 09-én adják ki Christina hetedik stúdióalbumát, a LOTUS-t. Korábban, ha jól emlékszem nov. 13 volt, de valamiért előrébb került a kiadás. Valamiért, ugyanis a fikcionális beigazításhoz időzítették.
            2012. nov. 09. ---> 42 nap ---> 2012. dec. 21.
https://2.bp.blogspot.com/_kNtJGtZzniM/SR2onn1wVYI/AAAAAAAAAHk/kTbEMESu0K0/s400/chakras3.JPGhttps://2.bp.blogspot.com/_kNtJGtZzniM/SR2oxeUdW9I/AAAAAAAAAH0/GrW001aHyhE/s400/img119-2.jpg
https://ronfair.com/wp-content/uploads/2012/08/genie-in-a-bottle.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/1d/Lotusaguilera.jpeg/220px-Lotusaguilera.jpeg
https://www.zawaj.com/wp-content/uploads/2010/03/genie-lamp.jpgGENIE - ALADDIN
        https://www.conspirazzi.com/wp-content/uploads/2010/07/christina-aguilera-disney-illuminati.jpg
                                              ANTICHRISTina
                        KÍGYÓ/SÁRKÁNY/SÁTÁN/KUNDALÍNI/6X7
                                               Érthető? Zöld?
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/sarkany-satan_kundalini.jpg?22798913https://1.bp.blogspot.com/_PJPNh8IBZis/TL-V2bk6DzI/AAAAAAAAAOk/Kblp2r9KHII/s1600/Hermetism+2.jpg
Egy film, amely a 42-es ajtóval zárul (Szörny rt.) és egy film, amelyben a 42 a válasz mindenre (Galaxis útikalauz stopposoknak). Egyikben ijesztgetnek, aztán nevettetnek (több energiát ad), a másikban azt mondják, hogy NE PÁNIKOLJ.
https://www4.images.coolspotters.com/wallpapers/40808/monsters-inc-mobile-wallpaper.jpghttps://4.bp.blogspot.com/_gsFCKXhppQo/TJzMlKD50CI/AAAAAAAAAtU/qexifMio53g/s1600/adams.jpghttps://www.wired.com/geekdad/wp-content/uploads/2009/05/dontpanic_1024.jpg
7 félmeztelen agymosodás Femen tag a milói Vénusznál Párizsban.
     https://manna.ro/image/image_gallery?uuid=52972b15-a29b-441c-b10d-d2c1f45cb1f2&groupId=10259&t=1349421119172
Meztelen időjósokkal nyomul a magyar PRO4, amely a TV2-csoporthoz tartozik és elsősorban a férfiakra fókuszál.
                 https://1.bp.blogspot.com/-UGyO-g4Vx0I/TmBs_lGIPeI/AAAAAAAAFpE/LXgg1jskH0U/s1600/Domenichino_-_Adam_Eva.jpg
                                              Disney és a SEX
https://images.geeknative.com.s3.amazonaws.com/geeknative.com/wp-content/uploads/2011/02/sex-tangled.jpghttps://sunofhollywood.com/prophecy/wp-content/uploads/2012/02/disney_sexualsubliminal_sunofhollywood.jpg
PERZSIA HERCEGEOROSZLÁNKIRÁLY
Hogy is van ez? Azt mondják, hogy NE PARÁZNÁLKODJ, 144000/SZŰZEK, HA NEM A HÁZASTÁRSADDAL VALÓ SZEXRE GONDOLSZ MÁR HÁZASSÁGTÖRŐ VAGY.
Azt is mondta Jézus, hogy:
A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsátott (MÁRK 9/37).
A ki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik (MÁRK 9/42).

                                 

FOLYTATÁS A HÁRMASBAN 

2012. október 10-én mutatták be a SUPERNATURAL sorozat 8. évadjának 2. részét. https://www.imdb.com/title/tt2404088/
A 666-os utat is megjárt Winchester srácokon Napban levő pentagram (Vénusz) tetoválás található, melyet a másik két főszereplő is megkap. A tetoválás a démoni megszállás elleni védőtetoválás.
Persze hiába a tetkó, ha ezzel-azzal hemperegnek a sorozatban a srácok és az egyik kedvenc számuk a HIGHWAY TO HELL az AC/DC-től, mely név az ANTICHRISCT/DEATH CHRIST rövidítése.
Természetesen a tetkó esetében a Vénusz-tranzitról van szó, ugyanis miután bemutatják, bekopognak a 126-os ajtón, ahonnan a 101-es terembe mennek, ahol a kőtábla mellett Thor kalapácsa is található.
2012. okt. 10. ---> – 126 nap ---> 2012. júni. 06.
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/odaat_8_evad_2_resz.jpg?29260043
A Supernatural sorozat 8/2-es részében Isten prófétája által elrejtett kőtábláról esett szó, mellyel örökre lezárhatóak a pokol kapui.
Steven Spielberg kedvesként beutatott kis botanikus holdembere, E.T.
MJ ÉS ETET - HOLDEMBER
Michael Jackson és a 84 cm magas narancssárga 1970-es Lancia Stratos HF zero prototípus a MOONWALKER filmben, melynek poszterén szivárvány (42) és Jupiter ujj (42) látható. A kocsit Turinban (Torino) mutatták be 1970-ben, ahol Jézus Urunk halotti leple is található.
                    1970+42 = 2012
https://www.onemoregadget.com/wp-content/uploads/2010/02/michaeljackson_moonwalker.jpghttps://3.bp.blogspot.com/_9hpmRuuWki0/TNMBN0oqnyI/AAAAAAAAAeM/i1vXXuhEvhM/s1600/Michael_Jackson-This_Is_It-Trasera.jpg
A Supernatural sorozat 8/2-es részében Isten prófétája által elrejtett kőtábláról esett szó, mellyel örökre lezárhatóak a pokol kapui.
A Vénusz-tranzitos tetkót már egyszer bemutatták, a 7/13-as részben 2012. febr. 03-án, akkor a másik Winchester srácon egy kis paráználkodásnál. Ekkor mutatták be a korona mellett a 432-est.
https://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/odaat_7-13_kepek.jpg?54822553
A kettő Vénusz-tranzitos tetkó bemutatása közti felezőpont 2012. júni. 07., amelyet ÚR NAPJA-ként, teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe néven neveznek.
2012. feb. 03. ---> 125 nap ---> 2012. júni. 07.
2012. júni. 07. ---> 125 nap ---> 2012. okt. 10.
Isten prófétáját Osric Chau alakítja, aki a Roland Emmerich (13.EMELET/fénykapu, CSILLAGKAPU 84 évre 2012-től, 2012 poszter fénykapuval) által készített 2012 című filmben önmegtartóztató tibeti szerzetest alakít, akit a film poszterén is láthatunk. Roland Emmerich akárcsak Steven Spielberg meg a többi szabadkőműves filmes, egyfajta kapunyitást mutat be 2012-höz kapcsolva.
https://www.magweb.com/picts/actor/91869/osric_chau.jpghttps://www.joblo.com/images_arrownews/roland-emmerich-directing.jpg
Mivel itt nem csak a Vénusz-tranzit a lényeges, 2012. december 21-e 72 napra esett október 10-től, vagyis a SUPERNATURAL 8/2-es részétől.
https://www.scifiscoop.com/wp-content/gallery/movie-posters/2012-poster-6.jpghttps://www.hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/csillagkapuk.jpg?23199914
Oziriszt Szet 72 cinkostársával győzte le, aki Hóruszként, Ízisz által feltámadva, legyőzte Szetet.
A negatív oldal Hóruszt ugyanúgy, ahogy Jézus Urunkat, immár előszeretettel alkalmazza, és felhasználja játékában.
Jesus Christ kezdőbetűit, a JC-t, ami 13-at jelent, rendszerint alkalmazza kundalíni szimbólikaként is. Az M a 13. betű.
https://images2.wikia.nocookie.net/__cb20100406215429/disney/images/1/1a/MonstersIncWallpaper800.jpgSZÖRNY RT - SULLEY
                 Michael Jackson - They Don't Care About Us
2012. szeptemberének végén mutatták be a 666 PARK AVENUE sorozatot, melynek poszterein vörös ruhás nőt láthatunk, akit a SÁRKÁNY/DRAKE épület tulajdonosa elvileg felhasznál majd, miként el is mondta. Gondolom ezért is kapott vörös ruhát.
https://4.bp.blogspot.com/-uc96zo8zMWk/UFVLELjGrUI/AAAAAAAAcus/06y0LndVuJM/s1600/666.pnghttps://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/matrix_xxx.jpg?69219044
A poszteren is szereplő spirális lépcső alján, a második rész intrójában a sárkány látható. A lépcső pedig a hatosban, mely fénylik. Visszafelé pedig a fekete-fehér padlónál álló portás, aki telefonál.
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/666_park_avenue_1evad2resz_intro_es_fekete-feher.jpg?78309605
Az 1/2-es részben, amely a szállításra váró 23-al indul, kiderül, hogy a főszereplők mind-mind próbatételeknek lesznek alávetve.
Jézus, aki az ALFA és OMEGA, mondja: “Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa... E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.”
Vagyis a bor, mint Jézus Urunk vérét jelképezi. A 666 PARK AVENUE-ba ezt is belevonták, érdekes számokkal.
Érdekes véletlen, hogy a 2012. dec. 21-től 288 hétre bemutatott 1408 című filmben is 800 dolláros ital szerepel a kundalíni játékos Samuel Jacksonnal és a 2012 című film JC-s főszereplőjével, melyet a https://hajnalhasadas.hupont.hu/419/2012es-mozaik-2 cikkbe helyeztem.
https://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/kicsi/666_park_avenue_1evd2resz_-_proba_kepek.jpg?73784155
Aki ebben a részben a csábító, az HELENA Mattson. Érdekes névválasztás, ugyanis HELENA az ILONA, Ilona pedig a szerelmet vizsgálja meg elsőként, hogy ihatunk e az életvíz forrásából.
HELENA volt a LÉNY: ÉBREDÉS részében a démoni idegen, ami ismét egy hollywoodi gúnyjáték, ha úgy vesszük.
Valakit a pénz, valakit a hatalom, valakit a paráznaság/házasságtörés fog meg és még sorolhatnánk.

https://25.media.tumblr.com/tumblr_mb848k6jyQ1qeodwqo3_250.gifhttps://24.media.tumblr.com/tumblr_mb84ok0huZ1qeodwqo4_250.gif

https://24.media.tumblr.com/tumblr_mbl0ddqBiG1qeodwqo1_250.gifhttps://25.media.tumblr.com/tumblr_mbl0ddqBiG1qeodwqo2_250.gifhttps://24.media.tumblr.com/tumblr_mbl0ddqBiG1qeodwqo6_250.gif
Akivel én első nekifutásra kevertem Helenát, az a V című sorozat szőkécskéje Laura Vandervoort, aki a filmben, akárcsak Helena a LÉNY filmben, démoni csábító hüllőként jelent meg.
https://www.supertorchritual.com/underground/images/09b/V-pilot-apples.jpg
Győzd le a sárkányt/kígyót akárcsak Szent György, Hórusz, Jézus,......
              https://www.bibleetnombres.online.fr/images53/Colombe_rameau_olivier.gifRead more: https://napcsillag.hupont.hu/95/maja-omen-3#ixzz2mF0eedeUhttps://napcsillag.hupont.hu/93/maja-omen
https://napcsillag.hupont.hu/94/maja-omen-2

https://napcsillag.hupont.hu/95/maja-omen-3

 

Téma: Napcsillag - MAJA OMEN

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása