Néhány gondolat..

2013.01.02 09:51

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/paradox-vilag-elszivoero-el-a-sziv-o-ero-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/igaz-imadat/

https://embers-eg.webnode.hu/news/latomasok/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-hatalma-eggyevalas-az-isteni-erokkel-1-resz/

 

   Krisztus keresztjének felső része a három főerényt szimbolizálja: az ég felé emelkedő középső
rész a hit, a két oldalág a remény és a szeretet. A leghosszabb része pedig, amely a földből
emelkedik ki s amelyre amazok támaszkodnak: az alázatosság.
   Az a legőszintébb imádkozó, ki sorsában megnyugszik.
Nem szabad feltűnni az emberek között, mert aki feltűnik, arra a gonosz jobban tud célozni és
hamarább eltalálja.
   Ne kérkedjél se hiteddel, se tudásoddal, se Istennek irántad váló különös kegyelmével, mert
ezt a gonosz hallja és ellened vív.
   Nem baj, ha kissé tűrnöd kell is a földön, csak tetőled ne kelljen senkinek tűrnie, mert ez már
baj.
   Aki elsőséget akar, az legyen az utolsó, mert aki nem úgy tesz, anélkül is utolsóvá válik, hogy
első lett volna.
   Az egyszerű lélek nem kíván semmi természetfeletti dolgot, vár, míg eljön az ő ideje.
Minden ember, aki a próbáján elbukik, másban találja meg a hibát.
   Minden kételkedés gyümölcse egy-egy tapasztalás.
Nem kerül ki a földből az arany sem tisztán, ki kell azt olvasztani. így az ember hitének is ki
kell forrnia bizonyossággá.
   Légy vidám! Istent nem befeketített orcával kell tiszt élni!
   Az utadon álló tövisekre nem kell szándékosan rátaposnod; de ha mégis m,egesik, hogy tüske
megy a lábadba, ne jajdulj fel, nehogy a többit is figyelmeztesd az út kíméletlenségére. Ha így
jársz él, lesznek útitársaid.
   Aki makacskodik a jóval szemben, az az ördög kábító szerét szagolja.
Csak egy jó van: az Isten, és csak akkor leszünk teljesen boldogok, ha a jóban annyira haladtunk,
hogy Őt mint világosságot, és eredményt megértjük önmagunkban. Ez teszi a léiket nyugodttá
és boldoggá.
   A szép lélek ruhája: az ő tiszta érzései; ereje: az igazság, amelyben él; boldogsága: a szeretet,
amiben munkálkodik.
   Akik saját kárukon tanulnak, csak akkor okosodnak meg, ha már le vannak ütve, és el vannak
könyvelve a gonosz nyereséglajstromában.
   Az Úr gyermekeit a szenvedés és a próba megrázza ugyan, de le nem veri.
Ha mindent tudsz is, akkor is még a tudásnak csak igen alacsony fokán állasz. A szeretet a f ő
dolog: ha szeretsz, akkor mindent értesz, amit tudnod kell.
   Vannak rávarrt hitek és vannak belülről kinőtt kitek; belsőt kitépni sem lehet, míg a külsőt az
idők viharai lemossák, lekoptatják.
   Ha az emberekben hitet akarunk ébreszteni a földön, először szeretetet kell nekik adnunk, és
ez a szeretet néha csak anyagi formában tud létezéséről tanúskodni. Azért ad Isten sokszor
igen szegény lelkeknek nagy földi gazdagságot.
  Amit tudsz, érvényesítsd; de ne úgy, ahogyan te tudod, hanem ahogyan az emberek megemészthetik.
Ne beszélj szellemekről a hitetlen világnak, mert akik a te fluidodhoz nem simulnak, ellened
dolgoznak. A szellemfluid akaratlanul is ellened, vagy melletted befolyásolja az embereket.
Ehhez nem kell egyéni akarat.

   Senki sem adhat többet, mint amennyije van. Akinek csak egy méternyi szeretete van, ne vagdalja
szét apró darabokra, mert úgy nem segít senkin.
   Isten senkinek sem ád sem több, sem, kevesebb lelki értéket, mind amennyi az ő haladásához
szükséges.
   Hatalmas nagy Istenség! Csodálatosak a te dolgaid! Belevész, elkáprázik tőle a szem; megsemmisül
a lélek annak elgondolásában, ami van, ami már csak folyománya annak, ami volt
és magja, előfeltétele annak, ami lesz.

 

https://www.hittitok.hu/download/NevtSz3.pdf

Téma: Néhány gondolat..

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása