Ninja Erő - NINJA MIND CONTROL 2. rész

2013.06.12 13:27

Előzmény:

NINJA MIND CONTROL full book download from this library (next to last)

embers-eg.webnode.hu/news/ninja-ero-ninja-mind-control/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-maba/

https://embers-eg.webnode.hu/news/taisen-deshimaru-a-zen-es-a-harcmuveszetek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szun-ce-a-hadviseles-torvenyei-5-resz/

 

 

 A harcos művészete
   Az edzés szintjei

"Aki ninja akar lenni, annak erősnek, tudónak, merésznek kell lennie, és tudnia kell hallgatni."

 

 

 

 

1. Erőssé kell válni

 

A harcos legfőbb jellemzője az erő.  Kétféle erő van: belső és külső.
A külső erő látszólagos és meghalványul az idő múlásával, míg a belső erő kifinomult, láthatatlan és örök. A Ninjának tudnia kell élni külön-külön és egyszerre is mindkettővel. Általában az ilyen szándékú, legerősebb öntudatú egyéniség válik vezetővé a Ninja csapatban. Ez természetesen történik és nincs szükség versengésre.
Mivel hosszú ideig edzenek és tanulnak a harcművészetről, a Ninja a fegyverek mesterévé is válik, továbbá, a képességük és sokoldalúságuk olyan nagy, hogy akár egy pusztító gépezetté is válhatnak ettől.
 Ez nem azt jelenti, hogy a Ninja halál okozásra fogja használni a karjait és a lábait.

A Ninja harcos képességeivel és hiperérzékeny találékonyságával hat, ami olyan adomány, hogy képes pszichikailag is épp úgy, mint fizikailag is, "táncolni a pengeélén" a harcban. Nemcsak azzal az erővel rendelkeznek, amit úgy hívhatunk "az ÉG ereje, mert a szivük tiszta", hanem a végeredményt az is meghatározza, hogy mennyire szelídek a vihar arcával szemben.


Minden Ninja békés ember, ezért mindig szem előtt tartja, hogy különleges erőiből, amit már sikerült kifejleszteni, ne pazaroljon, ne veszítsen sokat, ezért a kelleténél többet nem kockáztat. Ezen túlmenően, a Ninják ügyesek a szabad életmódban, besúgásban és kémkedésben is. Mivel a felderítő képességük és a perifériás kinesztetikus érzékelésük (testérzékelés, térérzékelés) kiváló, a Ninja valamivel több, mint fele annyi idő alatt meglepi az ellenfelét. Ez úgy lehetséges, hogy az ellenség után kúszik és hirtelen feltűnik mögötte, vagy egy szívó ütést alkalmaz, amikor frontálisan támad. Ez a képesség állandó és szigorú képzésben érhető el, és hatalmas mennyiségű tanulmányokkal.

 Ezekután a Ninja kifejlesztheti saját technikáját.

 

 


További előnye annak, hogy Ninja harcossá váljunk, hogy olyan erővel rendelkezik, amely fokozza az ellenség kiismerését, és egyidejüleg a testbeszéd olvasásának trükkjével, a Ninja képes meghatározni az egyén rejtett célját. Ezekkel az eszközökkel, a Ninja olyan befolyást tud kialakítani, amely segítségével egy viszonylagos biztonságot már fenn lehet tartani.
 
A Ninja képes kezelni a saját sebeit, a kisebb sérüléseket is, és azokat is, amelyek még felmerülhetnek, mert egy lelkiismeretes és gondos orvoslást is elsajátít a képzésben. Ezzel együtt lesz ereje másoknak is segíteni. A leggyakoribb betegségek elkerülhetőek rendszeres gyakorlásssal és a táplálkozásra való odafigyeléssel, így a jó egészség természetes eredmény.
 Miután egy bizonyos szintű tapasztalatot már elért, a Ninja képes aképp alkalmazni ismereteit egyre tágabb körökben, mint egy mediális pszichikum.
Az ilyen karizmatukus egyéniség magához vonzza követőit. A követők pedig, - akár diákok, akár munkatársak -, teljesen lojálisak az ő kezdeményezéséhez. Együtt, egy cél érdekében alkotnak közösséget, vagy tanácsot kérnek, és hűségesek addig, amíg a vezető álhatatos, méltó egy vezető viselkedéséhez...

 


2.Tudatossá, tudóvá kell válni

  A tehetségek fejlesztése szorosan kapcsolódik a Ninja lét misztikus oldalához, az erőhöz, amit ki kell "IsMERNI". Aki ismeri, az tud intelligens lenni.
Ez nem az IQ-t, mint gyakran felmért intellektust jelenti, hanem annak képességét, hogy milyen gyorsan tanul, és a felfogó képessége rendkívüli. Sok ember korlátozza magát, unalmas dolgokkal megvezetve, ezzel az unalmas élet elfogadásával, mások megítélésével, hogy alacsony intelligencia szinten vannak.
   Ez - természetesen - nem így van.

Csak azért, mert van, aki nem tud az érzékeivel megszerzett információkkal élni, mert nem tudja a kapott ingereket visszaidézni magának, még nem jelenti azt, hogy a szélsőségeket nem ismeri és a kreativitás kihalt belőle, és nem jelenti azt, hogy hiányzik a megértés vagy az érdeklődés. Csak azért, mert valaki nem érti a másik céljait, nem jelenti azt, hogy a másik zavart lenne.
A Ninja mentális képességei egyszerre támadó és védekező információkkal is ellátottak, de csak a képzés későbbi szakaszában lesz ez a kézitusában is hatékony. Sok gyakorlással képes legyőzni az ellenséget szemtől szembe. Addigra a tanuló már túllép a transzcendens minták által okozott paranormális erők feszítő súlyán.

A Ninja-misztika számos formát ölthet. Az egyszerű forma, hogy érzelmileg uralkodik magán, eltereli a negatív rezgéseket és védekezik az ilyen jellegű pszichés támadások ellen, fenntartja az egészséges érzelmi egyensúlyt.

A bonyolultabb formákban már mantrákat,  és bonyolultabb rituálékat is alkalmaznak a maximális hatékonyság érdekében. Aztán az egyén meghatározza saját lelki beállítottságának és gondolkodás módjának megfelelő módszert.

 

 

Az elsődleges módszer a kémkedésben a tökéletes memória. A legtöbb ügynök még soha nem írta le saját technikáit, de néhány Tora no Maki ninja szent tekercs létezik. Tanulmányozása során, a Ninja elme reméli, hogy bölcsességet szerez és tudatos emberré válik. Így eléri azt a spirituális felelősséget, ami olyan életrevaló adomány számára, akár a művésznek a karja. Sok rutinos ninja ismeri ezeket az örök szimbólumokat, az általuk elfogadott küldetésben, de idővel félreteszik a harcot, épp ezen bölcsességek ismeretétől. Ezen a szinten az élettisztelet már olyan magasfokú, hogy a Ninja már nem akar ölni, és energiáit a revitalizálásra és az élet védelmére irányítja, és erre ösztönzi a többieket is. A cél a bölcsesség igaz keresése, az, hogy hogyan javulhat meg az ember. Vannak állandó törvények a világegyetemben, amellyel a bölcs összhangban van. Különböző ninja-szekták külön kiemelnek egy-egy nagyobb törvényt, de így nem becsületes, nem bölcs, mert minden törvény elengedhetelen a saját igazságában, és mind egyaránt fontos.

 

Az egyensúly törvénye.

Már a régi bölcsek is rámutattak arra, minden dolog egyenlő, és az ellentétek is egymással erősek csak, mint egyensúlyozó erők. A nagy az alacsonyon nyugszik és az első követi az utolsót. Tudvalevő, a csúnya is szép, ha a szépség szemével nézzük. A szélsőségek csak együtt erősek, ez a törvény. A kiegyensúlyozó erők csak együtt alkotnak látható határokat. A látásban mindkét irány összeadódik. Így a vaknak a fény éppannyira hatástalan, mint a sötétség.

 

A karma törvénye.

Minden dolog összefügg, minden hatással van a másikra. Így bármivé teszük a másik életét, az visszatér hozzánk, akár háromszoros erővel is. A változás törvénye.  Sorban haladva minden dolog rendezetten követi egymást. Logikus, hogy minden megváltozik és a jövőben is meg fognak változni, ciklikus módon.

 

A Ninja elérte a bölcs egyensúlyozás szintjét, gyakorlatilag ellenáll a változásoknak és az idő múlásának is. Az világegyetem kiegyensúlyozó Yin és Yang erőit látja, és elismeri, hogy a végtelenben a változás elkerülhetetlen és kérlelhetetlen. A bölcs kommunikál a láthatalan Mesterekkel, és a kozmikus tudás segítségével, a képessége az áramlással összhangban van: a pszichokinetikus energiával az elme és a test Egy. Ezt sok harcművész beszéli, de kevés éri meg.  Chi csatornázásnak nevezik, vagy létfontosságú életerőnek. De nem mindenki képes a testét és az elméjét is tudatosan átadni ennek a kozmikus áramlásnak.

Így, azt lehet mondani, hogy a kiváló képességű embernek van egy titkos nyelve és telepatikus úton képes kommunikálni,  magas szint, minden generációban csak ritkán van mester, aki képes erre.

A bölcsek inkább a magányos vidéket szeretik, nem a várost. Aszketikus életmódban élnek, innen a hegyi Öreg a legendákban, ami a kínai középkori írásokban is van. Egyszerű szerzetesi lét, ahol könnyen megtalálják a magot, és minden eszközt a túléléshez. Kiváló mesteremberek és házigazdák, igen szorgalmasak, nem betegeskednek. Rendkívül fejlett érzékekkel az emberi gyengeségeket gyorsan átlátják és természetfeletti erejűnek tekinthetőek.

A Ninja ilyen elvonultságot igényel már tanulmányai első szakaszában is, így inkább a magas tudatú embert vonzza és nincsenek még követői, minden tanulmánya egy-egy hosszabb zarándoklat.
A bölcsnek ez nem szükséges.

 3. Merni kell

A harmadik követelmény, hogy a Ninja lelkesen bátor. Legyőzi az ellenséget, de erőszakmentességgel.  Az ügynökök mesterei a vértelen támadásnak, harc nélkül nyerni. A Ninjitsu varázslók, a védjegyük a mágikus  ügyesség, sokaknak ez szemfényvesztő bűvészség. A harcosnak az izomerő az erő, a misztikus csata azonban ennél több, fizikai kitartás és szellemi készültség, ötletes logika, kreativitás, a ninja művészet láthatalnsága épp annyira lelki is, mint fitzikai.

Szellemileg is tornázzák elméjüket rejtvényekkel, logikai labirintussal, amelyek erős készséget adnak abban, hogy akadálytalanul jutnak át csapdákkal teli területeken.
Az eszközöket az egyéni készség és tudás határozza meg, ugyanilyen ügyességel képesek átlátni más hatásköröket és motivációkat akár a társadalmi szokásokban is. A Ninja ezért híresült el láthatalanként, mert technikája, hogy árnyékban és fedezékben mozog, és az eszközei is titkosak. Csendes mozgású, mint ahogy az egyensúlyozó erő is csendes. A Ninja ereje is csak csendben tud erő maradni, mert mindig egyensúlyban van. Felderítő szerepben, a nyomozás figyelmével, minden ingerre koncentrálni kell és azt magában összpontosítani, mintegy kiegyensúlyozni, közben az áramlatokat idegrendszerében felfogja, mind fizikai, mind szellemi szinten, ezért mindig épp megfelelően mozdul.

 

 

A bátorság vakmerővé válhat, ha a tanuló nem éri el a mesteri szintet.
Pénzért is toboroznak ügynököket, a feladat nehézségétől függően díjazva, de a fanatikus tényezőt is figyelmebe kell venni, ha a személyesség áll fenn, mint bosszú, túlzott elkötelezettséget ad. Intenzív pszichológiai manipuláció, ha egy elit csapat fanatikus követői képesek saját életüket feláldozni, hogy a küldetést elvégezzék. Akár a viking harcosoknál (lásd: Berserker), még sérülés és fájdalom árán is, még nagy számú veszteség esetén is vállalja a küldetést. Ha küldetés gyilkosság volt, minden titkos rendeklkezésre álló eszközt megsemmisítettek, és ha elfogták, ami valószínű volt, megölték magukat, soha nem fedik fel személyazonosságukat. Például a kamikaze pilóták a második világháborúban, akik arra vették rá magukat, hogy mint "emberi bombák" pusztítsák el az ellenséget, emberi méltóságból és dicsőségért.

 

Az ellenség nem nemcsak üt, hanem lát is, így olyan módszert kell alkalmazni, hogy az ellenfelet meg kell kerülni és válla mögött kell érkezni, nem sok ember harcol jól ebben a módszerben, pedig így a támadás kétszeresen hatékony, mivel az ellenség nem tud védekezni vagy felkészülni a támadásra. A Ninja ügyesen kerülgetve játssza ki ellenfelét. Ez a képesség már 50%-os esélyt ad  a túlélésre, akkor is ha a támadó eszköz rakéta, tőr, vagy nyíl.

Fegyvertelenül jobban harcol, csak kezekkel és lábakkal és olyan technikákkal, amelyek akár messzire dobják az ellenfelet, akár erő-csökkentő technikákkal orvosolják a támadást. Kábít vagy megöl puszta kézzel, hacsak nem kivételes termetű a másik. Állandóan reflexeinek élesítésével képzi magát a Ninja, akár csak tűzben élesítenék akaratukat, és így a testet is. Minden ninjának csak egy méltó ellensége van - önmaga.

 


4.Kell a csend

 

A "csend" a Ninjitsunak nem csak a titoktartás vagy tartózkodás, meg kell osztani a képzést minden szinten. Sokkal inkább az, hogy a természeti folyamatokat nem kell megmagyarázni. A legtöbb élethelyzetet fokozott érzékeléssel, figyelemmel meg kell élni és aztán nincs szükség több "commentre". Tanítani sem érdemes sok beszéddel, zajos figyelem felkeltéssel, ez inkább figyelem-elterelés.

 

Azok, akik tudnak, azoknak nem kell mondani,

akik nem tudnak, azok meg nem hallgatják meg

vagy el sem hallgatnak addig, amíg meghallgathatnák.


A tudat szabályozása, hosszantartó tanulmányozása az ezoterikus erőknek: a testi energia központokban és intuitívan ismerhető meg, tudatalattiban. A Ninja dolgozni tud azokkal az erőkkel, amelyek az emberekben rejtetten vannak.
Mivel az önismeret és a önbizalom alap, a Ninja ellenáll mindenféle hízelgésnek és megfélemlítésnek. Kihallgató szándék elől is elrejti elméjét, elrejti az indítékot is, a Ninja viselkedése megtörhetetlen nyugalom.

 

Másrészt pszichés ellenőrzés alatt tudja testét is, csökkentheti a szívritmust és a lélegzést is minimalizálhatja, egészen a halál szimulálásáig (mint a tetszhalál a hindumestereknél), de sebeket is gyógyít meditatív erőből. Hatalmat gyakorol, de nagyfokú együttérzéssel minden élőlénnyel szemben, akár ember, állat vagy növény. Mint az orvos, a természettel összhangban mozog, és ez teszi őt láthatalanná, hiszen EGY azzal.


És nem utolsó sorban: a Ninja megtanulja irányítani az anyagi energiát, akaratával befolyásolva azt. Egy halálos érintéssel, puszta kézzel is halált okozhat.

Minden izgalom a beavatás művészetéhez tartozik, és a szeretet, az univerzum misztikus fátyla mögött marad a titok, de ami láthatóvá válik: az összes rejtett elemet minden lény a szexualitásban magában tudja.

 

Ilyen vagy olyan, tehát yin yang formában.

Yang:  pozitív, férfias, fehér, jobbra forduló, felfelé duzzadó.

Yin: negativ, nőies ,fekete, balra forduló, alul növekvő.


A Yang uralkodó, nyugtalanul törekvő, hatalmi is lehet,

míg a Yin női a szeretet, nyugalom, passzív, burkolt, csendes.

Az Univerzum örvénylő lépcsőjében lépnek előre.

Mindkét aspektust hordozzuk:

az elektromos energia dominál a két fél között,

ha több elektromosság, akkor férfias,

ha több mágnesesség, akkor a női dominál.

 

 


Kevesen birtokolják jól a bal oldalukat, de szüntelenül kutatják az ellentétjüket

és birtokukba akarják hajtani,

vagy beáldozzák azt az energiát, amely kiegészíti.

Ez a harc nem tisztességes, nem az egyensúly szeretete.

Ez biztosítja az alapot gyakorlatilag minden kölcsönhatásban az emberek között,

de nem a bölcs útja,

mert az

a harc nélküli egyensúly.

 


 

 

A ninjutsuban számos iskola, irányzat létezet, de egy idő után egy bizonyos iskola, Togakura ryu lett a legismertebb, és ez lett a ninjutsu oktatás alapja. Ez az iskola 18 módszerre épült, melyek a következők:

 

1.seishin teki kyoyo: (a szellem(ész,tudat,gondolkodás)edzés,csiszolás)

 

2.tai jutsu: (puszta kezes(eszköz nélküli) küzdés módszerei)

 

3.bó jutsu:(boteszközök használatának módszerei)

 

4.chi mon:(földrajz,geográfia, a föld(terep,talaj) ismerete)

 

5.ten mon:(az égbolt,az idő járás ismerete)

 

6.shinobi iri:( a különféle helyekre észrevétlenül belopodzás, behatolás módszerei)

 

7.inton jutsu:(az elmenekülés és az elrejtőzés technikái)

 

8.hensón jutsu:(az álöltözetek,a szinészkedés, megjátszás művészete)

 

9.chó hó:(a kémkedés, leskelődés, hallgatózás módszerei)

 

10.shuriken jutsu:( a kisebb dobóeszközök használatának technikái)

 

11.yari jutsu:(a yari(lándsza) használatának művészete)

 

12.naginata jutsu:(a naginat (alabárd) használatának müvészete)

 

13.kusarigama jutsu:(a kusarigama (láncos sarló) használatának művészete)

 

14.kayaku jutsu:(tüz,kös,füst-és robbanószerek használatának iskolája)

 

15.ken jutsu:(a kard használatának művészete)

 

16.sui ren:(vizi kiképzés,vizi technikák módszerei)

 

17.ba jutsu:(lóval való bánás, lovaglás müvészete)

 

18.bó ryaku:(stratégia,taktika,cselszövés,fodorlat,átejtés)

 

 

 

 

 

Téma: Ninja Erő - NINJA MIND CONTROL 2. rész

Dátum: 2015.11.13

Feladó: nigiri

Tárgy: kiegeszites

ugy ertem, a vegen felsorolt 18 modszer tanitasait

Dátum: 2015.11.13

Feladó: nigiri

Tárgy: Manapsag

Sziasztok,

manapsag Magyarorszagon hol lehet ezt hasonlo reszletekben elsajatitani?

Dátum: 2013.06.16

Feladó: P.

Tárgy: :)

Profi munka.:)

Dátum: 2013.06.16

Feladó: RévŐr

Tárgy: Re::)

Arigatou gozaimasu! Nachuraru, shinobi no mono Sensei! Kore komo kimochi desu, kore kara osewaninarimasu! :D :P

Új hozzászólás hozzáadása