Paragramok - Út az Isteni élet felé 7.rész

2012.12.02 00:06

 

Előzmény..
https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-6-resz-/

Kapcsolódó linkek..
 https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/
https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/ Előszó Makk István


    Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.
   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda  újabb meditációjának átélését.


Tisztaság

   Erény és tisztaság szembeszállnak a bűn erőivel. Rajtam múlik, hogy mennyirre juttatom kifejezésre a tisztaságot, szeretetet és lelki örömöt. Nem csak cselekedeteimmel, hanem gondolataimmal és érzelmeimmel is!
   Lelkem mindig legyen tiszta - és felfedezhetem, hogy az Úr mindig velem van.
Hallom őt, ahogy szívem mélyén szól hozzám.
   Megpillanthatom őt minden virágban és fűszálban - minden gondolatban!
Boldogok a tisztaszívűek mert ők meglátják Istent.

 


Tudás - Bölcsesség

A benső befogadóképesség határozza meg, hogy mennyire tudom elérni az igazi tudást.
A nyugalomhoz, az összpontosítás és az intuitív felfogás - a bölcsesség mesterévé tesznek.Türelem

A talaj műveléséhez türelem kell, hogy minden gyomnövényt eltávolítsunk. És várni kell, amíg a benne lévő magvak kikelnek!
   Türelemre van szükség, hogy megtisztítsam a tudat mezejét, melyet benőttek az érzéki örömök gyomnövényei, melyeket nagyon nehéz gyökerestől kiírtani.
   Ha megtisztítottam a tudatom földjét és hevetem a jó tulajdonságok magvaival, kikelnek a nemes cselekedetek növényei - és bőven termik az Igaz boldogság gyümölcseit.
   Legyen türelmem mély meditációval keresni az Istennel való egyesülést - és megismerkedni szellememmel, mely múló földi testemben rejtőzik.


Végzet

Végzet nincs! Én teremtem meg a végzetemet!
Isten megadta nekem, hogy kizárjam, vagy beengedjem az ő erejét!
Mindig több erőm van a nehézség legyőzésére, mint amennyi nehézséggel szembe  kell szállnom.
Tévedéseimet orvosolhatom, mert Isten adott értelmet és akaratot. Mindaddig tartsam akaratomat a célomon, amíg azt el nem érem!
Fejlesszem lelki képességeimet! - Fejlesszem isteni mivoltomat!
Egyesítsem tudatomat Istennel. Fogadjam áldásait az ő kezéből!


Vidámság

A vidámság alapvetően a szellem tulajdonsága - és csak alkalomadtán függ külső körülményektől.
Boldogságomat nem ölheti meg szegénység, betegség vagy bánat.
Ébredjek rá, hogy elég erő van bennem ahhoz, hogy legyőzzek minden akadályt és kísértést.
Hozzam elő ezt a letörhetelen erőt és energiát azzal, hogy a nehéz körülmények ellenére - mindig vidám legyek!
Csak akkor vagyok fogékony a szenvedésre, ha elveszítem lelki egyensúlyomat.
Ha megéget a nehézségek tüze, használjam a vidámság balzsamát -míg belső egyensúlyom és békém helyreáll!


A meditációk lezárása Paramahansza Jogananda imájával

Mennyei Atyám!

Bocsásd meg ide-oda vándorlásomat a tévedések országában!
Tépd szét a fátyolt mely elrejt előlem! Vezess a helyes útra!
Te ébresztettél fel engem. Rázz fel, ha ismét álomba merülnék!
Te vagy az Élet!
Te vagy a forrása minden világosságnak!
Taníts meg arra, hogyan tölthetem fel magam Végtelen Világosságoddal!