Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

2014.03.08 11:22

 

Kapcsolódó témák..

https://embers-eg.webnode.hu/news/szent-laszlo-herma-titka/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nikola-tesla-elektromos-vilagunk-alkotoja-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-eggyevalas-az-isteni-erokkel/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-a-demoni-megszallas-tunetei-a-kereszteny-felfogas-szerint/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2038-avagy-a-magyar-tortenelem-eltitkolt-lapjai-4/

St. Germain 2

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 

 

Úgy tűnik, a mátrixenergetika ugyanazzal a tudományos területtel foglalkozik, mint a titkos éteri fizika. Ha a titkos kormánynak olyan űrhajói vannak, amelyek titkos fizikai elvek felhasználásával emelkednek a levegőbe, akkor ezek az elit technológiák biztos, hogy nem az Einstein-féle speciális és általános relativitáselmélet által kimondott korlátolt feltételezéseken alapulnak. Miután elolvastam mindazt,amit e témában eddig felleltem, gyanítom, hogy a relativitás egy szándékosan fenntartott tudományos vakvágány.

 

 

Úgy gondolom, van még mit felfedezni, kikísérletezni és megismételni. Személyes kutatómunkám eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy legalább az 1940-es évek óta titokban használják ezeket a technológiákat és elméleteket.Einsteinnek volt egy teljes verziója az egyesített mezőelméletről, amellyel 1928-ban egyesítette az elektormágnességet a gravitációval, és ezt Prágában be is mutatta.

 

Az elektormágnesség és a gravitáció egyesítéséhez egy nagyon egyszerű dolgot csinált: Theodor Kaluza ötödik dimenziós geometriai terének ötletét használta fel. Kaluza elmondta Einsteinnek, hogy ha a hosszúsághoz, a szélességhez és a mélységhez hozzáadjuk a negyedik geometriai teret és még az időt, akkor megkapjuk az egyesített elektormágnességet és a gravitációt. Oskar Klein svéd fizikus kiszámította, hogy ez az ötödik dimenziós tér olyan parányi, hogy mindössze Planck-hosszúságnyi. A számítások alapján ez az ötödik dimenzió annyira kicsi, hogy a Planck-állandó alapján kívül esik a téridő-dimenziókon; a téridő minden egyes pontja körül elhajlik. Állítólag ez az a hely, ahol az elektromágnesség megtalálható, azaz a téridőn kívül, és onnan aktivált potenciálként jön.Az egyetlen bibi Einstein elméletében az volt, hogy nem tudta beilleszteni az erős és gyenge nukleáris erőt a modelljébe, ezért végül visszavonta a nyilvánosság elől. Ez volt az a még befejezetlen, mégis működőképes egyesített mezőelmélet, amely a Philadelphia-kísérlet tudományos alapját képezte.

Tom Bearden úgy véli, hogy amit „gravitációnak” hívunk, az a vákuumból ered, ahol az jelentős erő. Ha megfordítjuk az elektromágnesség erőit, eredményül gravitációt és az ellentétét: antigravitációt kapunk. Ha a vákuum elektromágneses fluxusából merítünk, olyan potenciálhoz jutunk, amellyel hatalmas elektrogravitációs hullámokat állíthatunk elő. Ezeket a hullámokat – amelyeket Tesla is felfedezett – fel lehetne használni egy ufók meghajtását szolgáló antigravitációs forrás előállításához: emberi kéz alkotta, intelligens vezérlésű, csúcstechnológiájú repülő járműhöz. Olyan speciális elektromágneses hullámokat is elő lehetne állítani, amelyeket vákuumban azonnal óriási távolságokra lehet küldeni úgy, hogy egy távoli célpontot jelölünk meg.A mai napig senki sem jött rá, hogy mi is az a gravitáció. Nem találjuk sehol. Elméleteket gyártunk vele kapcsolatban, de nem tudjuk összeegyeztetni az elektromágnességgel.

 

 

Mi van, ha csak egyetlen energia létezik, és minden más ennek az egyetlen erőnek az alárendeltje?A gravitáció mint különálló erő nem is létezik. Ha ugyanis létezne, már rég megtaláltuk volna. De sehol sem találjuk, és még a matematikai egyenleteinkbe sem tudjuk beilleszteni. Az egyetlen dolog, ameddig eljutottunk a gravitációval kapcsolatban, a nagyon nagy testeknél létrejövő téridőgörbület.A klasszikus fizikusok szerint a lokális téridő nem hajlítható el. Talán csak azért nem sikerül, mert rossz matematikai modellel dolgozunk. Maxwell rá is jött erre – majd ezt a modellt másolta le hibásan Heaviside, s aztán nyoma veszett. Ha elfogadunk egy korlátok között felállított modellt, akkor érzékelésünk úgy válik elfogulttá, hogy bizonyos dolgok „lehetetlenek”. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet megcsinálni. Csupán annyit jelent, hogy valóságod egyenletére alapozva nincs nagy valószínűsége.

 

A VALÓSÁG DIMENZIÓI

 

Én ezt az egészet a következőképpen gondolom: az elektromágnesség tulajdonképpen csak egy hatás, nincsenek is erők. Csupán a nullponti mezőből származó potenciálok léteznek. Éppen ezért az elektromágnesség és a gravitáció egy és ugyanaz, és ezért nem találjuk. A gravitáció a nullponti energiamezőből ered. Az elektromágnesség az az erő, amelyet itt látunk.

A gravitáció és az elektromágnesség egyesíthető az ötödik dimenzióban, amely a negyedik dimenziós valóság minden egyes pontját körülöleli, és pontosan ezt a hatást érzékeljük mi.Ha elfogadjuk, hogy minden, amit a bennünket körülvevő világban látunk, csak „hatás”, ezzel eljuthatunk annak „okához”, forrásához is – ami a szív egyesített mezeje -, és akkor eggyé válhatunk mindezekkel az erőkkel. Egyesülünk velük. Hogy mi történik ilyenkor? Nos, először is gondolj csak bele, hogy téridőpolaritással van dolgunk. Mi lenne, ha az egyesített mezőben megfordítanánk a gravitációt? Antigravitáció. Szerintem a szentek képesek voltak ilyesmire, és ők ezekhez a dimenziókon túli állapotokhoz a szeretet erején keresztül fértek hozzá.

 

 

A szereteten keresztül eljutottak abba az extradimenzionális állapotba, amely a szív tóruszmezejében található.Jézus a vízen járt, leküzdve a gravitációt. A szív tóruszmezejéből kiindulva a gravitáció és az antigravitáció pusztán a töltés irányának kérdése. A gondolat ezeknek az erőknek az egyesítője. Éppen ezért, amire gondolsz, és amihez polaritást rendelsz, az valósul meg. A dolog nyitja, hogy a gondolataidat és az érzéseidet alárendeld a szívedben lakozó erőnek. 

A szív elektromágneses mezeje erősebb az agy által létrehozott elektromágneses mezőnél. Ha igazán sikerül a szívedbe belépned és ott maradnod, legyőzheted a teret és az időt.Ez a tudati technológia szívünk torziós mezőjében lakozik, amely kapcsolatban áll bioplazmikus energiamezőnkkel. Úgy vélem, hogy ezt a fizikát alkalmazta Jézus és Nikola Tesla is.És ugyanezt kezdjük most mi is tanítani. Az a remek az egészben, hogy még nem sokan tanítanak ilyesmit. Nos, lássuk csak, mit is jelent ez pontosan?!

 

 

Van egy tiszta, érintetlen morfikus mező, amelyet úgy alakítunk, ahogy akarunk.Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy mostantól mindenki gyakoroljon, hátha sikerül levitálnia. Bár – nem mondom -jól jött volna, amikor leestem a színpadról. Elég hasznos csoda lett volna. A lényeg a megvalósíthatóság. Ha hajlandók vagyunk foglalkozni ezekkel az elképzelésekkel, azzal a morfikus mezőben egy dinamikát teremtünk (amit úgy hívnak, hogy mátrixenergetika). És akkor nagyobb valószínűséggel történnek csodák is, mert tudjuk, hogy tudományosan és logikával alátámasztható, megvan a folyamata, és már előtte mások is megcsinálták. És ha már egyszer megcsinálták, akkor – mindegy, hogy szükségből vagy sem – újra meg lehet csinálni.

Ettől kezdve ugyanis ez már egy létező elv, amely meghatározható, megfigyelhető és megismételhető.Meggyőződésem, hogy vannak bizonyos ezoterikus és spirituális elvek, valamint gyakorlatok, amelyek felhasználhatók a levitáció, a láthatatlanság és egyéb csodák elérésére. Ha a titkos fizikának köszönhetően elképesztő, titkos technológiákra van lehetőség, akkor szerintem ezek a spirituális és anyagi megnyilvánulások is ugyanezen a fizikán alapulnak.

 

 

Állítom, hogy ha egy ember tud levitálni, akkor mindenki képes rá. Ezzel nem azt mondtam, hogy hamarosan úgy tartunk majd előadást, hogy a hallgatók ott lebegnek majd körülöttünk -csupán azt, hogy ez lehetséges.Ismered a buddhista meditációs tartást, amelyben tudatos figyelmedet egy körbe zárod? Ezt a folyamatot képviseli – sőt talán elő is segíti – a hüvelyk-, a mutató- és a középső ujj összeérintése. Mi van akkor, ha ez a mudra több annál, mint hogy a figyelmedet befelé irányítja? Mi van, ha szó szerint külső elektromágneses energiát terel befelé? Mi egyáltalán ez a külső energia? Az biztos, hogy nem gravitáció – ami nagyon gyenge erő, mindössze 10-42 nagyságrendű az elektromágnességhez képest.De nézzük csak meg, hogy mi is a gravitáció pozitív megfelelője? Nos, az éppen az elektromágnesség, ami 1042. Micsoda véletlen! Ugye, te is látod azt a bizonyos jin-jang dolgot?

Na most, ha megfordítod az egyenletet, akkor 1042 értékű gravitációt kapsz vákuumban, míg l(V~42-t itt kinn. És akkor mi történik? Felemelkedsz a levegőbe, és levitálsz.A hinduk ezoterikus anatómiája szerint az idegrendszerben, a gerinc két oldalán fut két csatorna vagy erő, amit úgy hívnak, hogy ídá és pingalá. Mi van, ha ezek az energiák az időben előre, illetve visszafelé áramló hullámok? Ha ezekre az energiacsatornákra fókuszálsz úgy, hogy azokat a központi gerinccsatornával, vagyis a szusumnával összekombinálod, lehet, hogy skaláris elektromágneses hullámot kapsz.Más szóval, olyan egymással 90 fokos szöget bezáró, egymáshoz képest eltolt fázisú hullámot kapsz, amelyek összegvektora nulla. Más szóval: a jelen kor technikai eszközeivel nem érzékelhető, de benne van a vákuum ereje. Ez megmagyarázná, miért van akkora ereje a kundalíni felemelkedésének, beleértve a levitációt, a vízen járást, a betegek meggyógyítását,sőt talán még a halottak feltámasztását is.Hogyan válhat ez az egész különös tudomány hasznossá számodra? Minden, amit fegyverként fel lehet használni, felhasználható gyógyításra is.

Az időben visszafelé mozgó energiának olyan pozitív hatásai vannak, mint például, hogy meggyógyulsz, megáll az öregedés, hosszú életed lesz, teli leszel vitalitással, képes leszel a levitálásra-ja igen, és a csodákra. De hogyan? Ügy, hogy a vákuum virtuális energiájából merítesz. Ha képes vagy hozzáférni a vákuum energiájához, akkor a szabad energia forrásához férsz hozzá. Ennek a vákuumnak az energiáit úgy alakíthatod, hogy a jelen lévő virtuális fotonokat mesterséges cselekvési tervvé rendezed újra. Egyszerűen megfordítod a betegség mintájának fázisát vagy polaritását, ami-nek eredménye csodaszerű gyógyulás lesz. Jógánanda mondta az Egy jógi önéletrajza című könyvében, hogy egy mesterjógi képes annyi fényhez hozzáférni, ami elegendő lenne egész Chicago kivilágításához!

Ez az energia a nullponti mezőben található. A nullponti energiamezőhöz csakis a jobb agyféltekén keresztül férhetsz hozzá, amely az információfeldolgozás szempontjából jóval nagyobb kapacitással bír. Ráadásul a jobb agyféltekének közvetlen átjárása van a szív mezején keresztül.Ezek a spirituális és energetikai technológiák csaknem kétszázezer év óta léteznek, ezért igen nagy morfikus mezővel rendelkeznek, ennek ellenére szinte senki sem használja. Ha azzal a szándékkal csatlakozol rá az ilyen ősi erők morfikus mezejére, hogy betegeket gyógyíts, vagy segíts a Föld bolygón, akkor úgy használod ezt a spirituális tudattechnológiát, ahogy az leginkább az emberiség javára válik. Ilyenkor igazi Fénymunkássá és a világ szolgálójává válsz.

 

 

DR. HECTOR GARCIA LEVITÁCIÓS TÖRTÉNETE

 

“Még gyerek voltam, amikor édesanyám megismerkedett a mostohaapámmal, aki a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem professzoraként dolgozott, és mellesleg egy igazi amerikai úriember volt. Egy napon elvitt Pasadenába, egy önmegvalósítási központba. Nagyon örültem neki, és kíváncsian ér-deklődtem, miféle hely is az. Elmondta, hogy ezen a helyen az emberek imádkoznak és meditálnak, majd azt is hozzátette, hogy egyszerűen csak lazítsak, és érezzem jól magam. Néhány másik felnőtt társaságában bement egy szobába, engem pedig kiküldött a kertbe, hogy ott üljek le, és várjam meg. „Jól van – gondoltam – ez menni fog.”Mindig is érdekelt a jóga és a meditáció. Azóta jó néhány könyvet elolvastam, de emlékszem, hogy ott és akkor a legelső a hatha-jógáról szólt. A könyvben volt egy kép egy lótuszülésben ülő jógiról. Gondoltam, ezt én is kipróbálom. Senki sem szólt rám, így hát fogtam a könyvet, és elkezdtem csinálni.Én csak úgy csináltam az én kis „dolgomat” ott a kertben. Határozottan emlékszem, hogy azon a vasárnap délutánon hét ágra sütött a nap, miközben én lótuszülésben meditáltam a fűben. Amikor kinyitottam a szemem, akkor láttam, hogy egy csomó ember vesz körül, és csodálkozva bámulnak rám. Persze én erre egy kicsit zavarba jöttem, mert nem értettem, miért bámulnak ennyire.

„Mi olyan furcsa abban, amit csinálok? Hát nem így kell lótuszülésben meditálni, hogy közben egy kicsit felemelkedünk a földről?”Ekkor valaki megkérdezte, hogy: „Kitől tanultad ezt?” Mire én ártatlanul azt jeleltem, hogy a könyvben olvastam, és azt hittem, mindenki így csinálja. Erre közölte velem, hogy ez nem így van, majd lepottyantam a földre.Évekkel később, a középiskolában tájfutó voltam. A verseny előtt éjjel transzállapotban mindig elképzeltem, milyen lesz másnap a verseny. Magam elé képzeltem egy krija-jóga csillagot Krisztussal a közepén. Háttal a falnak ülve meditáltam úgy húsz percen keresztül. Néha a húgom megzavart, mondván, hogy elég furcsán csinálom, mivel háttal kezdtem ugyan, de valahogy közben megfordultam, és lótuszülésben a másik irányba néztem. Felemelkedtem, és megfordultam. Még mindig emlékszem, hogy akkor tudtam levitálni, de ma már nem megy.”

 

 

Ez a Garcia-féle történet biztosan felborítja a paradigmádat. Ha ugyanis átlagos emberek levitálni tudnak, akkor szerintem a pillanatnyi erőn van a hangsúly. Egyszerűen csak be kell lépni ebbe az állapotba, és megcsinálni, amit előtte már más is megtett. Lesznek ugyanis, akik elolvassák ezt az írást, és megcsinálják azt, amiről beszélek. Majd egyre több ember csatlakozik fel erre a rácsra, és egyre többen lesznek rá képesek. És utána paradigmaváltás következik be az egész világon.Hallottál már olyan tibeti szerzetesekről, akik képesek levitálni és olyan dolgokat művelni, amiket a jelenleg elfogadott fizikai törvények nem tesznek lehetővé?

Ha valóban igaz, hogy ezek az emberek ilyesmire képesek, akkor enyhén szólva hiányos az a fizikai modell, amit mindenütt tanítanak, de az is lehet, hogy szándékosan félrevezető, sőt egyenesen rossz.Nem azt mondom, hogy az efféle gyakorlatok elérése a cél a mátrixenergetikában, és gondolom, nem is kell a végletekig elmennem ahhoz, hogy maga az alapelv világos legyen. Ugye, érted már, miért hasznosak ezek a példák? Nem fogod ugyanis átlépni a normál tudatosságoddal összekapcsolt érzékelési határaidat, hacsak nem változtatsz eddigi gondolkodásmódodon.Ha nem hiszed, nézd csak meg újra azt a fejezetet, ahol a torziós mezőkről és azok tulajdonságairól írtam. Én ezt az egészet a következőképpen gondolom: az elektromágnesség tulajdonképpen csak egy hatás, nincsenek is erők. Csupán csak a nullponti mezőből származó potenciálok léteznek.

 Érted már, hogy ezeknek a különös dolgoknak a képessége az egyesített mezőben, azaz benned, szíved torziós mezőjében lakozik?Csodák mindig is voltak és lesznek. Ez nem attól függ, hogy valakinek szüksége van-e rájuk, vagy te személy szerint szeretnéd-e. Ez egy alapelv, amely meghatározható, megfigyelhető és megismételhető. Ne feledd, bármikor beléphetsz a mátrixenergetika által felépített tudatosság dinamikus mezejébe, hiszen kimondtuk, hogy: „Mi van akkor, ha nincsenek szabályok?”Az egyik tanítványom mesélte, hogy a barátai, akik egyszer Indiába utaztak, annyira boldogok és vidámak voltak, hogy egyszerre csak felemelkedtek, és a föld fölött lebegtek. Ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy ez az alapelv működik, és nem kell hozzá levitálnod vagy vízen járnod vagy csodákat művelned. A csodák akkor történnek, amikor abbahagyod az erőlködést. Te magad vagy a csoda.

 

Forrás: Richard Bartlett:The Physics of Miracles

 

https://rejtelyekszigete.com/pszi-kepessegek/a-levitacio-rejtelyenek-megfejtese/

 

Téma: Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása