Szent Korona Rádió - CSENDŐR TÍZPARANCSOLAT

2014.03.06 09:19

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/grof-tisza-istvan-kontra-karolyi/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szelestey-laszlo-emlekere-hirok-nevok-fennmarad-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szelestey-laszlo-emlekere-rettegett-bakonyi-betyarok-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/betyaros-/

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/krudy-gyula-rozsa-sandor-a-betyarkiraly/

Betyártörténelem röviden..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-teknyokaparo-jovendolesei-2-resz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/miert-cion-gengszterek-es-jiddiskeit-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szent-istvan-elso-magyar-kiraly-a-kiralyok-tizparancsolatarol-szent-imre-herceghez/

Hagyományőrzés


 

CSENDŐR TÍZPARANCSOLAT

 

1. Megemlékezzél arról, amivel Istenednek tartozol!
2. Én vagyok a Te hazád: Nagy Magyarország!
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó!
4. Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes!
5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; szeresd bajtársadat mint tenmagadat!
6. Tanulj és tudj; a tudás második fegyvered!
7. Védd a másét, a magadét ne pazarold!
8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen!
9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson!
10. A család szentély; ha magadnak nincs, őrsödben megtalálod!

 

 

CSENDŐRESKÜ

Én, ________, ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre, hogy Főméltóságú vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója, a magyar alkotmány s hazánk szentesített törvényei iránt hűséggel és hódolattal viseltetem.

Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőrtiszt) a közrend, a közcsend és a közbiztonság szolgálatában az idevonatkozó utasítások szerint, mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesítem, haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja, minden körülmények között csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam javát mozdítom elő, a törvények, elöljáróim, és feljebbvalóim parancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem és a szolgálati titkot híven megőrzöm.
Isten engem úgy segéljen! Amen.


MAGYAR CSENDŐR INDULÓ

Édes Hazám, magyar róna, magyar erdő, magyar vég, Téged járlak éjjel-nappal, télen-nyáron, nagyon rég. Népem biztonságát őrzöm megrendíthetetlenül, Érted élek, érted halok magyar népem egyedül, Érted élek, érted halok, híven, becsülettel, vitézül.
Száműzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk, Ne felejtsd el hű fiaid: érted éltek, szép Hazánk. Kakastollunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk. Szeresd, őrizd kicsi népünk, amikor már nem leszünk, Helyettünk is védjed őket, erre kérünk Istenünk.

Első versszak: FEJÉR Károly - Második versszak: v. KISS Gábor

(v. NEMEREY Márton tábornok, Csendőrségi Lapok XXX.évfolyam. Budapest, 1940 július 15. 14.szám)
 

https://www.old.szentkoronaradio.com/blog/noika/2011_12_15_csendor-tizparancsolat

 

Téma: Szent Korona Rádió - CSENDŐR TÍZPARANCSOLAT

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása