Hagyományőrzés

Hagyományőrzés

 

A svájci hun völgy

 

Szántai Lajos - Koppány vezér és Szent István király

 

Molnár V József - Világvége jóslatok a paraszti hagyományban avagy a Teknyőkaparó

 

Visz a víz sodor - A múlt rejtélyei

 

Pap Gábor - Virág virágossága 1.rész Kazettás mennyezetek a Tiszaháton

 

Árpád - Ősi jelképek a díszítőművészetben

 

VilágHelyzete - Eredeti a kopt kézirat, mely szerint Jézus házas volt - állapították meg a Columbia Egyetem kutatói

 

SZÍNIA - SZERTAN

 

Szántai Lajos - Királyi központ

 

Csillagszeme - HUNiverzum

 

Szentér - Szent idő - A Kárpát-medence és csillagos ég párhuzamai

 

László Imre a nóta koronázatlan királya

 

Mag-ÚR-ság - A pásztorbot

 

Baranta.org - Röviden a fokosról, a fokos használatáról és készítéséről

 

Molnár V. József - Utolsó átváltozás - Emberélet szentsége sorozat része

 

Időkjelei - Nem csupán elfogadás

 

Halasinfó - Tegyük helyre a dolgokat – Ez az egészséges családmodell

 

Molnár V József - A Nap arca - A gyermekrajzok üzenete - Ég és föld ölelésében

 

Dédnagyanyáink, nagyanyáink régi praktikái

 

Pap Gábor - Pilisszántói keresztes kő 1-2.rész

 

Hamvas Béla - A bor filozófiája (hangoskönyv)

 

Magvallás - A kód neve magyar 3.

 

Mag-ÚR-ság - A "MAG" szógyökű szavak jelentései

 

Grandpierre - A Kárpát-medence természetföldrajza - Természeti csoda!

 

Visz a víz sodor - Abálás

 

Magyar Vagyok - Tojásfestés technikák (300+ minták)

 

Napút - 108

 

Magvallás - A kód neve magyar 2.

 

Révay Péter Turóc vármegyei főispán és koronaőr rövid emlékirata

 

A Magyar nyelv szakralitásának csodája -Facebook csoport-

 

Magasabb-világ - A sokoldalú Igazság

 

Szkítiától Maghrebig - Maghreb

 

Sokkaljobb - Ne a bibliát mondja maga is, hanem azt, ami igaz

 

Magvallás - A kód neve magyar

 

Szelestey László - Lóra magyar

 

A MAGYARSÁG A MAG NÉPE - MINDEN AMI NÉPMŰVÉSZET

 

SzkítaHun - Magyar csaták, seregek 

 

Szántai Lajos - Mellkeresztek, honfoglaláskori keresztek üzenete

 

Atilla király tanításaiból

 

Betyárvilág - Életnek Koronája – a Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István intelmeivel

 

Hungarianrealnews - Mítosz és valóság nyomában a svájci „Hun völgyben”

 

Maga a valóság - Csángó az ősi nép

 

Orosz Katalin - A népmesék lélektani elemzése

 

Gyógyvizek - 8 hátborzongató és misztikus hely Magyarországon

 

Born Gergely - Mária országa

 

Hagibal - A magyar történelem tíz legnagyobb hadvezére - szerintem

 

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

 

Baranta, az ősi magyar harcművészet

 

Molnár V. József : Napkapu-Székelykapu

 

Magyarvagyok - Miért nem voltak ételallergiásak nagyszüleink?

 

Sokszínű vidék - Békebeli idők útmutatásai a ma emberének

 

Hunok Nagy Szövetsége - Jeanne d’Arc, az utolsó magyar Ősanya-arc

 

Kárpát-medence - Betyárok a magyar kártyán

 

Magyar Királyi Hírlap - Kemence építése
 

Őseink hagyatékai - A büszke szürkemarháról

 

A magyar nÉptánc

 

"Bolygók tánca" a viseleten, avagy a sujtás (zsinórminta) energetikai jelentősége (+ érdekességek)

 

Molnár V. József - A keresztszemes hímzés

 

Megáldom a házakat, hol Szívem képét tisztelik..

 

Az esztergomi oroszlános szentély titkai(pdf) - avagy arról a Szent Hétről

 

 

Magyarhon - Jézus és Árpád

 

 

Kerecsen tiszteletem. Barátaim, Szer e Tettel.

 

Bereczki Zoltán lelkipásztor előadása - Kazettás Mennyezetek a magyarországi református templomokban

 

Pap Gábor - Népmeséink és az évkör (nagyon ajánlott)

 

Őseink hagyatékai - A büszke szürkemarháról

 

Pap Gábor - Állapotövi jegyek kazettás mennyezetek 1.rész, ( kostól-mérlegig )

 

Pap Gábor - Állapotövi jegyek kazettás mennyezetek 2.rész ( skorpió- halak )

 

 

Molnár V. József : Napkapu-Székelykapu

 

Szent Korona Rádió - CSENDŐR TÍZPARANCSOLAT

 

Paksi Zoltán - A Holló csillagkép titkai

 

Ősi gyógymódok, csodálatos magyar szokások

 

Szelestey László emlékére - "Hírök, nevök fennmarad..."


 Szelestey László emlékére - Rettegett bakonyi betyárok

 
 2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai 3


 Megyecímereink a Heraldika tükrében


 Paksi Zoltán - Ősi magyar csillagbölcsesség, égi utak csillagüzenetei


 MAG VAGYOK - MAG VAGYOK SZER


 Balla Ede Zsolt - Szakrális földrajz


  2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai 2

 
A magyar házak mágikus ereje


 A piramisok titkainak leleplezése

 
 Elrejtett történelem - Csíksomlyói rejtelmek


 Csíksomlyói Kegyszobor avagy a "csikimenyecske" története

 
 
Molnár V. József: Csíksomlyó

 
 Gál Péter József : A csíksomlyói korona

 
 Pap Gábor - Népmeséink és az évkör

 
 
A népi költészetről és a népmesékről


 Pap Gábor - A Világ képe egy kerek tükörben

 
 Az Ég Mennyezeti - Általános tudnivalók a festett kazettás templomi mennyezetekről


 Falvay Károly, Szántai Lajos - Nagyboldogaszony, Kis(boldog)asszony

 
 Magyar vallás világvégétől világvégéig (részlet) - nyelvemlékek


 Magyar népmese : Bruncik királyfi (Rövid Szántai elemzéssel)


 Szántai Lajos - A halhatatlanságra vágyó királyfi (népmeseelemzés)


 A Kárpát-haza területén lévő kegyhelyek


 FELHÍVÁS! SEGÍTSETEK! - Pálosok


 Emberek Aranyban


 Szántai Lajos - A halhatatlanság országa

 

Napcsillag - AHA AAAAH

 

 

 

 

 

 


 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szelestey-laszlo-emlekere-hirok-nevok-fennmarad-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/szelestey-laszlo-emlekere-rettegett-bakonyi-betyarok-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2038-avagy-a-magyar-tortenelem-eltitkolt-lapjai-3/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/megyecimereink-a-heraldika-tukreben/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/paksi-zoltan-osi-magyar-csillagbolcsesseg-egi-utak-csillaguzenetei-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/mag-vagyok-mag-vagyok-szer/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/balla-ede-zsolt-szakralis-foldrajz/

 

 

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2038-avagy-a-magyar-tortenelem-eltitkolt-lapjai-2/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-magyar-hazak-magikus-ereje/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-piramisok-titkainak-leleplezese/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/elrejtett-tortenelem/

  •  

https://embers-eg.webnode.hu/news/csiksomlyoi-kegyszobor-avagy-a-csikimenyecske-tortenete/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/molnar-v-jozsef-csiksomlyo-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/gal-peter-jozsef-a-csiksomlyoi-korona/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/pap-gabor-nepmeseink-es-az-evkor/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-nepi-kolteszetrol-es-a-nepmesekrol-/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/pap-gabor-a-vilag-kepe-egy-kerek-tukorben/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-eg-mennyezeti-altalanos-tudnivalok-a-festett-kazettas-templomi-mennyezetekrol/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/falvay-karoly-szantai-lajos-nagyboldogaszony-kis-boldog-asszony/

 

https://embers-eg.webnode.hu/news/magyar-vallas-vilagvegetol-vilagvegeig-reszlet-nyelvemlekek/


https://embers-eg.webnode.hu/news/magyar-nepmese-bruncik-kiralyfi-rovid-szantai-elemzessel-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-halhatatlansagra-vagyo-kiralyfi-nepmeseelemzes-/


https://embers-eg.webnode.hu/news/a-karpat-haza-teruleten-levo-kegyhelyek/


https://embers-eg.webnode.hu/news/felhivas-segitsetek-palosok/


https://embers-eg.webnode.hu/news/emberek-aranyban/


https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-halhatatlansag-orszaga/