Szeptember - Szent Mihály hava

2016.09.06 07:55

 

Előzmény..

Augusztus - Kisasszony hava

 

Kiemelt..

A Szűz Egyéniség Tisztelete

Molnár V. József : Az ember életköre

 

 

 „Hordót készít Szent Mihály hava termett szőlőknek,

Földbe veti ő búzáját jövendő termését.”

 

 

A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi. Az Arvisurák szerint Földanya hava.

A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt ("septem" = hét), s ezt a nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő. A rómaiak a görögöktől vették át a hetes szám (hepta) nevét. Ez a görög hetes szó pedig a "hepo" igéből eredt, amelynek jelentése: "követni", "ujjal rámutatva követni, üldözni valakit". Amikor ugyanis még az ujjakkal való számlálás dívott a görögöknél, az egyet a bal kéz hüvelykénél kezdték, ötös volt a bal kéz kisujja; a jobb kéz hüvelyke volt a hatos szám, s így a jobb kéz mutatóujja lett a hetes. Ezzel a mutatóujjal, a heptával lehetett valakit megigézni, rámutatva őt követni, üldözni. A hetes számjegy tehát voltaképpen azt jelenti, amire "rámutatunk", amit az ujjunkkal "követünk", "üldözünk".

E hónap (a hetedik hónap) 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű volt a régi Rómában, ami ellen csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk, Magyarországon főként szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert akkor a vetés zöld marad és nem érik be.

Népi megfigyelések:
- ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még
- ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani
- ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan megérkezik a hideg idő

A szeptember még nyár és már ősz is, bár a csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, szeptember 21-ével köszönt be. A mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok függ az időjárástól. A meteorológusok Őszelő-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Földanya havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Tigris (Almaszüret) hava elnevezést használták szeptemberre, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent Mihály hava. Az első őszi harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe s egyúttal az őszi napéjegypontba lép.

 

Népi mondóka
Amilyen az Egyed-nap,
olyan az egész hónap.
Az időt Kisasszonynapja,
négy hétre előre szabja.
Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér.

Jeles napok szeptemberben:
Egyed napja (szeptember 01.)
Szent Lőrinc napja (szeptember 05.)
Kisasszony napja (szeptember 08.)
Mária napja (szeptember 12.)
Szentkereszt felmagasztalása (szeptember 14.)
Máté apostol emléknapja (szeptember 21.)
Szent Mihály napja (szeptember 29.)

szeptember 1. Egyed napja

Ezen a napon lépnek szolgálatba juhászok, kondások és a szőlőpásztorok.

Szőlőhegyen zárónap, ettől kezdve tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Megkezdődik a szőlő őrzése.

Ha azt akarta valaki, hogy a disznaja jó kövérre hízzon, akkor Egyed napján fogta hízóra. Elébe öntött egy kaska kukoricát, és az mondta neki: Egyed! Ha a disznó jó étvággyal látott hozzá, biztosan jól meghízott karácsonyra.

 

szeptember 8. Kisasszony napja

Őspogány őszkezdő nap, amely a magyar kereszténységben Mária születésnapjává változott. Ilyenkor a hívő asszonyok kimentek az udvarra a napfelkeltét várni. Aki érdemes volt rá, ekkor megláthatta a nap sugarai között Máriát. A vetnivaló gabonát kitették a harmatra, hogy az „Úristen szentelje meg”.

„Fecskehajtó Kisasszony”-nak is nevezik. Ezen a napon indulnak útnak a fecskék és a vándormadarak.

Sok helyen a dióverés napja, és ekkor álltak szolgálatba a cselédek is.

Negyvenes nap ez is, a következő hónap időjárására mutató:

Ha hűvös az idő, nem indulnak útra a fecskék, mert hosszú, meleg ősz következik.

 Ha bugyborékosan esik az eső, csapadékos időszak következik.

szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya napja

Ekkor emlékeznek Mária anyai fájdalmaira. A költészet egyik legrégebbi emléke, az Ómagyar Mária-siralom is tanúsítja régiségét a kultusznak. A népi imádságokban is megjelenik Mária fájdalma:

 

Piros hajnal hasad,

égi madár reppene,

tekintsétek a Máriát,

mint sirassa Szent Fiát!

Ó én Uram, Teremtőm,

aki ingem teremtettél,

szent lelkedvel szerettél,

szent véredvel megváltottál,

fogadj héjzád kerek égnek alája,

lobogó csillagnak felije,

s a tük szent nevetek dicséretével,

Ámen!

szeptember 17. Lambert napja

Ha még itt találja a fecskéket, újévig nem érkezik meg a hideg.

Ha mennydörgéssel, villámlással érkezik: szép lesz az ősz, a „vénasszonyok nyara”, de kemény télre számíthatunk

szeptember 21. Máté napja

Ha ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a bortermés.

Van, ahol vetésre Máté hete nem kedvező, „pelyvahét”-nek nevezik. Máshol viszont Máté hetében vetették a búzát, amely nagy értelmet kívánó férfimunka volt.

A tiszta ruhába öltözött gazda szótlanul kiment a gabonaföldre, ahol a megszentelt vetőmagot elkezdte szórni. Ezt a tevékenységet káromkodással tilos volt megszentségteleníteni

Bár csillagászatilag ezen a napon van az őszi napéjegyenlőség, jelentősebb ünnep nem kapcsolódik hozzá. Ezután kezdődnek az őszi pásztorünnepek, a gazdasági évvégét jelentő szüreti mulatságok

szeptember 29. Mihály napja

Az ősz jeles napjai közül kiemelkedik Szent Mihály napja. Kétféle tekintetben is ünnep: egyházi és gazdasági – természeti okon.

Mihály arkangyal, egyházi tanítás szerint mennyei sereget vezérel, aki majd az utolsó ítélet harsonáját megfújja. Ő az emberi cselekedetek mérlegelője, a halottak másvilági útjának kísérőtársa.

Őszi évnegyedelő nap. Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizető, pásztorfogadó napnak is tartották Mihály napját.

 

„Kikeletkor, Szent György napkor

Minden ember lehet pásztor,

De már ősszel, számadáskor

Az az ember, ki beszámol.”

 

Farkasünnep a hegyi pásztoroknál, a télre mutató nap az időjárás-megfigyelés szerint. A pásztorok úgy tartják:

ha Mihály nap éjszakáján összefekszik, egymást melegítve a birkanyáj, kemény lesz a tél, ha egymástól távolabbra feküsznek, enyhe telet várhatunk.

Megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés, a halak a víz fenekére húzódnak.

A mihály napi égdörgés szép őszt, de kemény telet jelent.

 

Mit jövendöl a 100 éves naptár?
Jó idő következik, ha hónap elején sok futócsillag látszik, ha nem esik harmat, vagy ha esett is, de hevenyében elszárad, ha az éjjelek rendkívül hidegek, ha a Tejút az égen tisztán látszik.
Rossz idő jö, ha a galambok vízben fürödnek és későn repülnek haza.

 

https://www.palfalva.hu/kalendarium.htm#m%C3%A1j

https://www.szoboszlokepeskonyve.hu/honapok/5.php

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember

 

Téma: Szeptember - Szent Mihály hava

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása