Ember's-Ég - Tarot - "A csend gyönyörbe robban."

2013.06.11 10:54


Előzmények:
embers-eg.webnode.hu/news/ji-king-es-a-tarot-atfedesei1/
embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-a-tarot-igazsag-merleg-es-kard-/
embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-tarot-remete-mikor-a-magany-osztja-a-lapot-/
embers-eg.webnode.hu/news/az-agresszio-1-resz-szellem-hass-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es-miert-is-van-hermetikusan-elzarva-thoth-smaragdtablai/


" Thot-Tahuti könyvéből, ebből az eleven könyből, ami az embert minden mulandóságon átírányítja és őt mindig az örökkévalóságba vezeti, minden tanulmányozó ezt a legegyszerűbb és messzenyúló tant őrizze meg a szívében és elméjében, lényének benső részét lángbaborítva, hogy ő is, miután az univerzum minden rejtett mélységét kikutatta, és abban megpillantotta a valóság fényét és kapcsolatba került a Szent Őrangyallal, fejezze be a Nagy Művet, valósítsa meg a Summum Bonum-ot. Az igazi bölcsesség és tökéletes boldogságot."Miért érdekes TAROT-t tanulni?


Mondhatnám, hogy aki Magát keresi, megbukott, mert elvesztette önmagát, és ez igencsak baljós. Utalhatnék arra, hogy a kutatásban és elemezgetésben széttörik az élmény, és valós önmagunkat nem lehet kiismerni a szilánkokban. Elmagyarázhatnám, hogy mit jelent a mának élni és olyan intenzitással, hogy halj meg mindennap. Bölcselkedhetnénk azon, hogy a jóp pap is holtig tanul és, hogy megéri művelődni és művelődni, egy életen át. Papolhatnám, hogy hiábavaló a fejlődésre koncentrálni, haszonleső prédikáció a fenntartható fejlődés. Persze, minden van, csakúgy, Magától. De ha nem figyelsz a közös nevezőre (a nevető nevelőre, a bolond ősre), vagyis egy-másra, a sz-épülés lehetőségét, ezzel együtt önmagad, elveszíted. Ez az örökös ellentmondás.

A lényeg? A lényeg mégiscsak a tanulás. De nem összelopni az elvetett magokat, hanem gyönyörködni a világban.
Így: tanú-láss, lásd azt, aminek tanúja voltál és vagy most is.
Így az emlékezés maga a tudás. Áldás a felejtés a lehetősége, mert csak arra emlékezhetsz, amit épp, hogy nem elfelejtettél.
Ez az épp hogy nem állapota, az élet.


Épp ezért, keress k(i)utat a szakadékból. Kérj esélyt, meséljen a Ta-ró.

A Tarot Világunk, Univerzumunk csodálatosan leképezett szimbólikus története, egészen az Alkotótól az univerzumunk utolsó pillanatáig. Benne az Istenember, a Bolond Mágus és Maga a Világ. A Szűz (tiszta tűz -Ég) ősi misztériuma, a mindent Magába szívó erőről szól (élszívó erő). Ez az univerzális tánc, teremtés és pusztulás körforgása. Minden a szűz elszívóerejéhez vezet. Mindez akár tündérmese is lehet.A Tarot eredete:
A Tarot kártyák eredete nagyon zavaros, vagyis sok helyről eredeztetik. Vannak olyan, ősi hagyományokat kutató szaktekintélyek, akik egészen az ősi egyiptomi misztériumokig vezetik vissza; mások megpróbálják csak a XV. századig előretolni használatának kezdetét. Klasszikus formáját tekintve viszont bizonyosan létezett már a XIV. században is; paklik ugyanis maradtak fenn abból az időből, s a forma azóta sem változott semmilyen megjegyzendő szempontot vizsgálva. Biztos vagyok benne, hogy szimbólumai már az egyiptomi forrásoknál is ősibbek. Van is erre utalás a Tabula Smaragdinában, akár Hamvasnál is.

A tarot szintén arra hivatott, hogy a lényegest, a teremtő erőt elmesélje az utókornak, lehetőséget adva arra, hogy az ember magát Mágussá képezze. Csak van itt egy "kis" kis-értő szakadék a megértésben. (abysoss)
Még pedig az a paradox, hogy a mágusok egy pilllanatra sem esnek ki annak a tudatából, hogy mágusok, de mégis örömmel ugranak a felejtés szakadékába. És a mágusok tudósok, élő emlékezők, akik valójában, a legegyszerűbb természetességgel alkalmazzák az erőt akaratuk érvényesítésére. Tehát értsük meg! Aki mágus, az tudja, hogy mi-csodát felejtett el... épp hogy nem.:)
A mágiára tanító eszközök azért készültek, hogy emlékezzünk, de ugyanakkor el is felejtetik a tudást. Ezért segítőek, kiegészítőek és kiégetőek is egyszerre. Alkalmazásuk ezért lehet veszélyes és gyógyító is. A tarot tehát, igen szeszélyes mágikus eszköz, mégis tisztaságot követel meg a használójától. Ha nem bízol mágusi erődben, akkor minden kérdésed kvintesszenciája ez a kérdés: Ki vagyok Én? Arra kéred a tarot-t: Adj magyarázatot arra, hogy milyen szándék képezte a szakadékot a mindentudó és az önkivület közé? Mindig a szándékot akarod megfejteni. Mi az a szándék, ami ebbe világban engem létrehozott és mennyit érek?


 


A tarot szent, és ugyan esélyt ad annak erőnek a megszerzésére, ami világunkban a legintenzívebb hatalmi törekvés, benne olyan szimbólum rendszer olvasata van, ami valóban uralkodóvá tehet, de fel kell hívni a figyelmet arra, hogy megvezeti a "kontárt". A legmagasabb feszültség, a teremtő erő uralására hivatott. Egyszerű, ismerős képi világgal kódolt üzeneteket rejt magában, aki érti, érti, de aki még nem illesztette egybe a szilánkokat, annak is aktivizálja "tudatalatti" emlékeit az egységben, és az akasha-tudást, a történetek összességét. Viszont a sok információban meg lehet zavarodni és gyengébb idegi felkészültséggel csak felületesen lehet megfogalmazni a kapott üzenetet, ami hiányosan mindenképp megvezető.


Minden bizonnyal, a tarot erejét, tisztaságát tekintve és azt mélységes hálával tisztelve, belátom, szent sugallat akkor is, ha a tudás és a felejtés között az emlékezés szakadéka van, és ebben a szakadékban való eligazodást is szolgálja. Ezért egyszerre segítő és aljas is. Mert illúziókba kergeti a mindenható hatalomért éhezőket, és közben hatalmi státusz szimbólumokká válnak az egyszerű teremtőképletek. Erők hierarchiájában önös rendszerbe kényszeríti a lényeket, akik az abysoss birodalmában a szinteket leróják, és felemelkedni kívánnak a legmagasabb jóhoz. Az irányt elvétve... az arányt elvetve.

Aki mágiával akar foglalkozni, nem kerülheti ki a találkozást a Tarot-val. Az "Ördög Bibliája" gúnynévre, befolyásossága miatt hivatott, valójában az ősi tudás erejét jelenti. Olyan képi világot idéz meg intuitív módon, ami genetikai mélységeinkben él. Lehet láthatatlan tartomány, de valódi fizikai képességünk is lehet.

Napjainkban széles körben elterjedt ezoterikus divatolásként, de lássuk be, alig akad olyan ember, aki teljes méltóságában élni tudna ezzel a mágikus eszközzel. Az emberke bemegy egy trendi ezo boltba, vesz egy kártyacsomagot és útmutató könyvek alapján megpróbálja a világát értelmezni, a folyamatokat kiolvasni az összefüggésekből. de mindez felületes és nem biztos, hogy valaha, egy életben, a misztériumot megvilágítja maga számára. A fanatikusabbak a Kabbalát is áttanulmányozzák, mert a Tóránál közelítik meg a titkok megfejtését. Mégsem elég az információ és ál-kabbalisztikus. Ugyanis a teljes mágikus tudás el van rejtve. Nem csak biztonsági okokból. Hatalom visszaélésből is.

Mindez ne bizonytalanítson el senkit, nem véletlenül került tágabb körben elérhetővé. Igaz, épp azt kihasználva, hogy mindenki a bölcsekkel akar azonosulni, de a képzés erő megfeszítését szívesen ellustulja, gyáván kikerüli, az emberkék megelégednek néhány olvasmánnyal és máris Tarotsnak vallják magukat. A terv része ez is, minél többen hitetik magukat azzal, hogy a bölcs útját járják, annál inkább befolyásolhatóak felületes felismerésekkel. Minden egyes felismerés "kis" megvilágosodás, csak egy csippetnyi "ízfokozó", ami a tudatban rövid ideig hatásos, rászoktatja az elmélkedő tömeg filozófusokat az újabb adag "kis" megvilágosodásra, de a mélyén nagyobb kábulatot és pszichés törést okoz. Ezek a töredékek csak tétova lépések a szakadékban. Épp arra való beetetések, hogy a mágus képességek ne jöjjenek világra. És trükkösen: mágikus eszköz kiközönségesítésével elkábítva a valódi megismeréstől azokat, akik úgyis csak bábok.

Csak a lapok olvasásából kiindulva feltárni mágikus tanulmányokat nem lehet, mert az igen nagy teljesítmény lenne, nem kétlem persze, hogy léteznek olyan magasan képzett és fejlett beavatottak, akik csak tarotból egyszerűen rálátnak okkult tartalmakra. De a mágikus könyvek is kis csúsztatásokkal lettek megírva, amely hibákat, trükköket, csak a beavatottak vesznek észre.
Akik csak "barátkoznak" a tarotval, nyugodtan vegyenek egy számukra szimpatikus alkotó kártyáját és mélyedjenek el a tarot szépségében, sok felismerést hozhat. ;)


Akinek azonban valóban dolga van vele, azt a tarot kiválasztja és megtalálja. A mágus számára jelentős személytől kapja ajándékba, vagy maga, a tarot kerül a mágus kezébe. Vagy másik igen intenzív jel, amikor visszatérő ösztönzés ébred az Alkotóban, hogy egyéni lapokat készítsen és a tarot szimbolikus témáját elővegye. Valahogy egészen csodás módon a képek egybecsengően illeszkednek a tarothoz. A mágikusan áthatott személy magától megalkotja saját lapjait és csalhatatlan eszközt kap az irányok megismeréséhez. Minden egyes lap képes beavatni, nemcsak összeségében az egész, egymásra épülően, hanem külön-külön is, de mind egymással azonosulva. Valójában a mágus önmaga lebegő mámorát festi meg. Már a kidolgozás öröme a beavatás, és a használata pedig, az örökség életre hívása.

 A tarot így válhatna boszorkány mesterséggé és a kozmikus erőket képi analógiával illeszti az idegrendszer felfogóképességébe.
Nagyon megfontoltan és bölcs rálátassal szabad csak alkalmazni.
A nagy arkanum egy eleven könyv, lapjai mind egy-egy entitás, egy-egy lény, egyszerű rendszerében a 4 elem van egybeforrasztva a nagy arkanum forrásában. Az arkanumok a titkos szer, megelégszem egy szóval: szerelem.
Lépj szerelmes egyesülésbe a taróval.


Meghatározott formulák szerint vetett kártyalapok sors olvasásra ugyan alkalmasak, napjainban igen népszerű jóslási forma. Kétségbe vonom eredményességét, mindaddig, amíg a szándék a szakadék illúziójának kiismerése. A szakadékban elmerültek számára csak tétova ide-odalépegetéseket lehet megjósolni, mágussá nem válik ettől senki sem. Egy mágus nem vizionál szakadékot tudás és emlék között. A tarot azonban a szakadék illuziójára íródott és azok használják ki, akik hatalomra törekszenek.

 


A Mágus sem marad ki a játszmából, sőt szabályokat ír hozzá.
Ta Ró. R-óvást vet.
Rovása ékét emeli a tudatba. Emel ék...tud...Thoth.
Thot az istenek írnoka. TA RÓ.
Ő találta fel a számokat és méri az időmúlását is.
Thot-Tahuti a bölcsesség és mágia istene is.

A Mágus emlékszik és fel-ejt egyszerre.
A Mágus a lebegés állapotában van.
A Ta-Ró Mágia.

Nem csak megtanulni kell.
Megélni!

 


Eggyé kell válni a lapokkal és élménnyé tenni, mind egyre mélyebben belátva szimbólumainak egységét. Fokozott, meditatív élmény.
Biztos vagyok benne, hogy aki a tarot-t az emlékezésért veszi a kezébe, nem fog maró éhséggel erőfeszítéseket megélni, hogy mind jobban mágikussá váljon és a hétköznapi élete fejleményei is átalakulnak egy csodálatos játékká, ahol minden szereplő a Mágus szerelme.

 

Miért jelentős Crowley tarotja?
„Én teljesen normális vagyok, megsúgták ezt már a hangok is.”

hu.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley


Mert a mesét elmeséli ez az elme, s éli.
Él is tér, ki ró, v-éli. (:D ez kellett...)
Aki nem hiszi, járjon utána.;)
Tudom.


Ízelítőül a Thot Könyvéből:

"0 – A Bolond (The Fool)
Semmit ne tudj!
(Megj.: Eredetiben: „Know naught!” – értelmezhető „Ismerd a semmit!”-ként is.)
Az ártatlanság számára minden választott út törvényes.
Tiszta bolondság a beavatás kulcsa.
A csend gyönyörbe robban.
Se férfi se nő ne legyél, hanem a kettő egyben.
Légy csendes, gyermek a kék tojásban, hogy idővel felnőj a lándzsa és grál
viseléséhez!
Járj egyedül, és dalolj! A Király Palotájában a leánya vár rád."


Elemzésként:
Íme a mese, a mesetér képzés, a mesterképzés. A legkisebb királyfi alászáll a szakadékban, midenféle boszorkányos lényekkel száll szembe, ő az ártatlan, aki számára minden út törvényes, mert őt amikor megróják is (r)óvott. Ezért ő a tiszta bolond, akinek szívében a beavatás kulcsa, a boszorkány világban a kulcs ura, nesze neked mű-vészet és kultúra, amiben a képek, szimbólumok, vetítések az emlékezetből. Akár az ősi tarot, akár bármi más. A művészet a boszorkányság. Aki alkot, az a mágus. Aki megéli, az a bolond. A beavatás útja az élmény.

A csend gyönyörbe robban. Szerelmes kielégülés. Se férfi se nő ne legyél, hanem a kettő egyben.
"gyermek a kék tojásban" - A TÁLTOS.

Járj egyedül = légy Magad...

... és dalolj = én Ék élj... emel ék, amíg az én felejt...

"A Király Palotájában a leánya vár rád."  Vár Rád Tündérszép Ilona. (XXI.-es lap)


A tarotban a Bolond a 0 számmal jelzett, tehát az zéró vagyis az eredő erő. 22-esként is írják. A 22-es kvintesszenciája, tehát lényege, a számjegyek összegében 2+2, tehát 4. Míg a 0, a zéró, az eredő erő, maga a Szerelem, tehát az ötödik, a forrás.
A Bolond így kezdetben a Forrás, a táltos. A történetben a tarot kártyalapjaiban olvasva, azonban a 4-es, 13-as és 22-es lapként láthatjuk (h)arcait, a négy elem tükrében.

A bolondot először az uralkodó tükrözi vissza. erre utal, hogy a Kos jegyét rendelték hozzá, a Kosban pedig egyszerre van jelen a bolondos, elven frisseség, hajnalpír és a erős akarat, öntudat, vezér szellem. A legnagyobb világi felelősség: HATALOM.
"Azáltal szolgálok, hogy uralkodok és azáltal uralkodók, hogy szolgálok."
"Adj hatalmát a kezébe és meglátod ki ő valójában."
"Oszd meg és uralkodj."


Crowley-nál a IV:
"Tölts vizet önmagadba:
Így te leszel a Világmindenség egyik Forrása.
 Találd meg magad minden Csillagban.
Érj el mindent, amit lehetséges."


Víz és Lélek által születsz újjá. A Világmindenség forrása a Bolond.
Az Uralkodó az a Bolond, aki a Világban a rendszert szolgálja.
Ha elfelejti a szerelem virágát, éhségétől, kielégületlenségétől megszédül. Így válik a Halál urává, amely a 13-as lap.. 1+3=4


Crowley-nál a XIII:
"A Világegyetem Változás;
Minden változás egy szerelmi aktus hatása;
Minden szerelmi aktusban ott rejtezik a Tiszta Öröm.
Halj meg nap-nap után.
A Halál az Életkígyó görbéjének csúcspontja;
Tekints minden ellentétet szükséges kiegészítésként
És örvendezz!"


A Halál Bolondságára, ártatlanságára emlékezni Szerelemmel, minden ember életében a megoldást adja.
A változásban kiismerni a körforgást, a körforgásban a középpontot, a középontban a magot, megtérni emlékezetünkben, a tiszta öröm, ártatlan Őröm.
Szeretem BolOndom.
Amikor tarózól, biztos lehetsz benne, hogy megvezeted Magad.
"Lehet, hogy tévedek, de inkább révedek." (by P.) ;)

 

 

Azért adatott a taró, hogy TUDD, tudni pedig azt jelenti: emlékezz a szent pillanatra, amikor a felejtést k(i)érted,

mert akkor lettél valóság!


A szakadékba tudatosulni és benne lebegni. Minden lény letaszíthat és felemelhet.

De minden lényt magamban tudok egy-egy a szárnyalással (szívdobbanással).
Alászállni a világba az emlékkel, a fel-ejtés állapota, tehát egy mozgás, ami egyszerre felemel és elejt, tehát lebeg.
A tarot az emlékezés Mestersége. Azért, hogy úrrá váljon, aki (ki)használja.
Az ősi szimbólumokat és tudást nem lehet megalázni. Hiszen ebből ered az EGÉSZ.
A tarot eredete ezért kérdéses, mert ezt is, mint sok-sok minden más jelet, meghamisítják, akik nem látják be az egészet. Képtelen vagyok megérteni ennek a szándéknak az értelmét, hataloméhség....életéhség....szeretetéhség...
Csakis az az élvezet lehet benne, hogy aki tiszta marad az "alámerülésben", annak nincs szemfényvesztése.

Ártatlan játék, kegyelem.

Őrízd te-nyeredben, szívedben, a szerelem virágát.


Aki a felejtést ki akarja játszani, épp hogy nem megsemmisül. Aztán keresi a mindentudást: minél éhesebb, annál gyülölködőbb - és annál inkább elmerül az abysoss szakadékában és mind inkább zuhan a végtelen szakdékba, annál inkább felejt és annál inkább emlékezni akar. Ez egy r-óvott állapot. Biztosan tudom, hogy a taró ennek a r-óvott emléknek színei és árnyai (szárnyak). A taróval szárnyalok a szakadékban. Mint a bolond, a szerelem virágáért-világáért a szakadékban alászállok, halál-szállok. Mindent el szabad felejteni, csak a szerelem virágát nem. A mágus az emlékez-tető, vagyis a menedék (mén ád ék, emel ék), a kis kertész.

Mindent elfelejthetsz, csak egyet nem:

Aki a szerelem virágát felejti, jó ember nem lehet.

 

 


 

Téma: Tarot - "A csend gyönyörbe robban."

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása