A Chemtrails jelenségről

2014.01.04 16:29

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/nemet-chemtrails-vizsgalat-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nincs-lehetetlen-fegyverunk-az-idojaras-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nem-ol%c3%b5-fegyverek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012blogol-hu-monarch-programozas/

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-eddig-nyilvanossagra-kerult-haarp-allomasok-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/kiserletek-tudatunk-ellopasara-es-kedelyallapotunk-atveresere/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-kozbejelentes-feljelentes-ismeretlen-tettesek-ellen-chemtrail-haarp-al-pinter-sandor-mossad-nagykovetsegeknek-is-tovabbitva-ujra-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/tudatmodositas-es-a-3g/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-az-idojarasra-is-lecsap-az-allam/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hogyan-lehet-vedekezni-a-haarp-sugarzasa-ellen-egy-nagyon-bennfentes-interju-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/vajon-a-new-yorkot-fenyegeto-sandy-hurrikan-termeszetes-/ 

Mostanában megint ment a csámcsogás chemtrail ügyben,de még mindig nagy a homály...
Nem árt egy kis ismétlés,miről is szól valójában..


"Tulajdonképpen, mi is az a ”Chemtrail”?

Az a feladatuk, hogy elektromágneses hullámok, talajra telepített elektromágneses
hullámmezô oszcillátorok ú.n. gyrotronok és ionosszféra-fûtô létesítmények
mûködtetéséhez kedvezô atmoszférikus körûlményeket biztosítsanak.
Az aerozol részecskék segítségével az irányított energia fegyverek hatékonyabban
mûködnek. A plazmasugár terjedését optimálisan segítô egyensúlyi és részecske sûrûségi állapotról van szó.


Barium port szórnak szét, amit aztán a Nap uiltravioletta sugarai foto-ionizálnak. Ezt
követôen alumínium plazmát hoznak létre úgy, hogy elektromágnesesen ”rá kattintanak” az aerozol fém kation részecskéire vagy HAARP-al, vagy talaj telepítésû gyrotronnal(Ground Wave Emergency Network), vagy ûrbe telepített lézer-el.


A barium segítségével nagyobb sûrûségû alumínium-plazmát lehet létrehozni. Ilyen
módon sûrûbb részecske telítésû plazmát nyernek, mintha csak az atmoszférát ionizálták volna. Nagyobb sûrûség (több részecske) azt is jelenti, hogy az egymással összeûtközôrészecskék magasabb elktromos töltést nyernek, több van jelen belölûk az összeûtközés pillanatában.

Amit megpróbálnak ott fenn csinálni, az töltött részecskék segítségével mûködô plazma-sugár fegyver.Chemtrail a közeg - GWEN impuzus radarállomások, kûlönbözô HAARP létesítmények és ûrbe telepített lézerek adják a mûködési eljárást, vagy leegyszerûsítve:
Chemtrail a közeg, irányított energia a mûködtetô.

 

A szervezetre gyakorolt hatásokCsak szórd szét és kattints rá.

Ezek Oroszország, Kanada, USA és Európa országaiba telepített rendszerek. Az exotikus fegyverek mozgó, helyhez kötött, talajra telepített, repûlô vagy mûholdas rendszerek is lehetnek.
A rendszer lehet támadó, vagy védekező is EM- és rakétatámadások ellen. Ionoszférikus részecske-búra adja a védöpajzsot (elektromos szúnyogháló szerûen) EM- és rakétatámadások ellen. Csak fújd szét és elektromágnesesen pumpáld fel.
Amikor létrehozzák ezeket a pajzsokat a gyrotron állomások pulzáló,elektromágneses sugárzása segítségével, kizárják, kirekesztik a mágneses háttérmezôt. Ezeket a pajzsokat rétegelt ”tetôbúra” szerûen is ki lehet képezni kûlön, rakétavédelmi szempontok szerint.

A chemtrail spray-be kûlönbözô anyagokat lehet belekeverni, pl. szenet, ami elnyeli a mikro hullámhosszú sugarakat, vagy fémpelyheket ami elvakítja a légvédelmi radart, ”Spoofer”(svindli) sprayt, ami színes, mágnese plazma segítségével elbújtatja a harci gépeket. Mûholdra telepített fegyverekkel is kísérleteznek. Mérômûszerrel felszerelt aktivistáknaksikerûlt bemérni mikrohullámhosszú, röntgen és egyéb ismeretlen (talán alacsony intenzitású lézer?) sugárzást.

 

ChemtrailsLefotóztak a chemtrailból elektromágneses fûtés által kiváltott gáz plazma képzôdményeket. A vízszintes plazma oszlop képzôdmények technikai megnevezése ” horizontális drift plazma antennák ” és fûggôlegesek neve ”oszlopos központi lencsék”. Kûlönbözô nagyságú ”gáz-plazma gömbök” kapcsolódnak ehez a technológiához. Ezek az atmoszférikus ”gáz-plazma gömbök” nagyon jól használhatók adó/vevôként kitûnô sugárreflektor és egyéb optikai tulajdoságaik révén. Képesek digitális vagy analóg hanghullámok továbbítására is. A bariumnak nagyon jó, az ûvegnél jobb tûkrözô tulajdonságai vannak.

Mindez mirôl árulkodik?

Valakik nyakig ûlnek a törvénytelen, honi kémkedés bûnében, az elektromágneses hulámokon lovagló, elektromosan vezetô ”gáz-plazma gömbök” kiválóan alkalmasak agykontroll programozásra. A mûholdak programozhatók, hogy nyomon kövessék tested bármely részének elektromágneses frekvenciáit.
  

Ezek, a ”gáz-plazma gömbök”-et hordozó elektromágneses sugarak mágneses polaritás és frekvencia térképezés segítségével rá tudnak ”ragadni” és képesek nyomon követni az emberek szemét, fûlét, gerincét és más, éerzékeny testrészeit. Ezek, az elektromosan kapcsolt ”gáz-plazma gömbök” épp úgy tudnak képeket tárolni, mint a film egyes kockái.Ez egy olyan részecske sugár, ami egyben egy frekvencia fegyver is. A technológia segítségével a mûhold képes holografikus agy kontroll filmet, képet, hangot és érzelmeket tölteni az emberekbe.

A Légierô (Air Force) közzétette az "Air Force 2025" nevû publikácíóban, hogy virtuális, kibôvített valóság segítségével elért agykontroll a céljuk. A komputer programtól és a célul választott személy lekiállapotától fûggöen,lehet az illetôt feszegetni, nyugtalanítani, érzelmileg fellobbantani, megfélemlíteni,manipulálni, elektronikusan megerôszakolni vagy kínozni. A rendszer letapogatja az agyhullámokat és leleplezi a gondolatokat. A mûhold felderíti a bioenergetikai aláírásodat[body biometrics] és a földrajzi terûletet folyamatosan végigkeresva nyomon követ.

Mi vagyunk ennek a technológiának a laboratóriumi patkányai. Valaminek nagyon félre kellett csúszni a hadászat és hírszerzés oldalán, ahhoz, hogy ezt nyélbe tudják ûtni. Mivel közvetlenûl a kormányhoz vagy katonasághoz kötött kísérleti projektek gyakran kompartmentalizálódottak, valaki/k titokban, hivatalos jóváhagyás nélkûl folytatják ezeket a kísérleteket.

Másrészt, a viselkedés-és agykontroll programmok a MKULTRA alá rendelve jóvá voltak hagyva. Az országunk történelme során kísérleteztek korábban is saját állampolgárokon. Itt most mûhold irányítású, elektromosan töltött részecskéket sugárzó, frekvencia fegyverrel végrehajtott, napi 24 órán át folyó, személyek ellen irányuló támadásról van szó. A pszichotronikus fegyvereket az ENSZ tömegpusztító fegyverré nyilvánította.(de bevethetőek saját lakosság ellen..)

A "HAARP"-al földrengést lehet elôidézni, de röntgensugárzás segítségével fel lehet kutatni földalatti, katonai létesítményeket, arany vagy olaj lelôhelyeket is. Az ionoszférát fûtô létesítmények a horizonton túlnyúló, vagy tenger alatti kommunikációt is tudnak biztosítani. A rendszerrel szabályozni lehet az idôjárást és természeti csapásokat is ki lehet váltani. Az egészet összevetve a tetôdön átmenô auróra kulcslyuk, amit a ”háztályi”,mûholdra kapcsolt biztonsági berendezéseid nyújtanak, a komputert/telefont lehallgató Echelon rendszer, plazma mögé rejtett, rendfenntartó helikopterek, lopakodó repûlôgépek,beûltetett testrészek, biztonsági kamerák egyûtt egy globális ellenôrzôrendszer hálózatot képeznek.

 

Haarp térképEzek sugárzó fegyverek. Két, egymást fedô sugár csatlakozva részecske-ion sugarat képez, ami a célról visszatûkrözôdve holografikus képet kûld vissza a mûhold felé. Alkalmas távkémkedés végrehajtására. Két keresztezett sugár feltehetôen skaláris energiát hoz létre. Ez a nyomon nem követhetô energia felhasználható atomfegyver hatásának megfelelô robbantásra, vagy védelemre. Ez a keresztezett energiasugár képes megsemmisíteni az emberi test belsô elektromos rendszerét, vagy alacsony frekvencia esetében, távirányított elektromos ûtést okoz a testben. Képzeld el, ha valaki egyenáramù vezetéket zárna rövidre a fejeden. Skaláris energia hatékony úgy kézifegyverként, mint tank ellen. Alkalmazható elektronikai berendezések ellen és nagymérvû áramszûnet elôidézésére is. Skaláris energiatámadás ellen nincs effektív védôpajzs. Ólom, kerámikos anyag, vagy mélyen a föld alá épitett létesítmények tudnak csak ellenállni, vagy magasan a harctéri szint fölött kell elhelyezkedni.

Ezekkel a létesítményeken dolgozók gyakran hallanak kûlönbözô hangokatt, vagy zûmmögést. Az esetben, ha valaki folyamatosan hangokat, vagy egyenletes alaphangot hall, remegést, égetô érzést, a fejében robbanásokat észlel, idegrendszeri vagy immunrendszeri károkat vesz észre magán, elektronikus hangokat vagy plazma hangot vél hallani, mélyen a belsô szerveiben fájdalmat érzett vagy állandó fejfájást vagy más,megmagyarázhatatlan, beteges tûnetet vesz észre, akkor lehet, hogy irányított energiával mûködô agykontroll fegyver hatásának volt kitéve. Ezek a fegyverek el lehettek helyezve helikopteren, sugármeghajtású repûlôgépen, lopakodó vadászgépen vagy mûholdon.
Az irányított energiasugárzást és elektromágneses hullámokat kûldhették úgy kézi szerelvénybôl, mint mobiltelefon vagy mûholdas tv torony segítségével.

Lehet, hogy valaki/k nagyon félnek a világ ökológia rendszerének ember okozta összeomlását követô közelgô éhinségtôl, forradalmaktól és félelmûkben mégjobban összekuszálják az egész Földet chemtrailekkel, nagy skálájú gáz plazma agykontroll kísérleteikkel? Ez az utolsó kétségbeesett kisérletûk a világ maradék erôforrásainak megkaparintására? Vagy kényszerképzet hajtja öket a világhatalom és a pénzrendszer feletti kontroll megkaparintásáért? Valaki biztos áhítozik (többek között az EM fûtésû chemtrail következtében is) olvadó sarki jégmezö alatt rejlô olajmezôk megkaparintására.A harmadik világ tagállamai nincsennek ebben a csapatban. A fejlett országok nemigen engednék be öket.

 

Haarp állomás

 

Minden NATO tagállam automatikusan agykontroll alá van helyezve, az erôs, oszcillálló elektromágneses hullámokkal besugárzott, mérgezô chemtrail nyomában pedig terjednek a betegségek. Végûl meg fog károsodni a DNA-nk is. Kockára tettûk a Föld forgását és tengelydőlését amikor elkezdtûnk kísérletezni a mágneses térre alapuló hadászati technológiával.

Talán már most késô?
Az USA -nak a NATO támogatásával végrehajtott globális hatalmi törekvése a polgári jogok beszûkítését eredményezte. Charlotte Iserbyt és Al Martin szerint korábbi KGB és STASI tanácsadók sûrögnek az új amerikai ”Office of Total Information Awareness” irodáiban. Ôk hozzák létre most az új amerikai személyazonossági igazolványt (national ID). A ”Nyitott Égbolt” szerzôdés alapján orosz és német katonai gépek repûlnek légterûnkben. Tulajdonképpen kik azok akik a plazmafûggöny mögé bújva repkednek felettûnk és akiket a légi becsaspás technológiájában járatlan átlagállampolgár UFO-nak hisz? Úgy tûnik, egy új "Project Paperclip" van folyamatban.

Az új gengsztereket nyugodtan összecsaphatjuk azzal a korábbi 2000-el, akiket ”Bush Papa” hozott korábban Irakból, akik jelenleg Nebraska-ban laknak. Az elitista kormány ûrbe telepített, irányított energia fegyverrel fog sakkban tartani valamennyiûnket, ha Bush és a kriminális agytrösztjének tervei valóra vállnak és a ”New American Century” csoport – PNAC politikája fog érvényesûlni. Szabadon tudják megtámadni bármelyik ország valamennyi állampogárát. Ezek a fegyverek éghajlatháborút, idôjárás háborút, agy háborút, cyber háborút, betegség háborút, katasztrófa háborút és felfedezhetetlen háborút is eredményezhetnek. Összevetve gazdasági háborút válthatnak ki. Ha nem sikerûl megfékeznûnk ezt a rendszert, akkor az emberiség milliárdjai fognak meghalni alumínium és barium mérgezésben. Milliárdok halhatnak meg rossz termés, éhinség következtében.

A fegyverrendszer növekvô számú szírohamot, stroke-t és rákos megbetegedést fog kiváltani. Nôni fog a halva szûletett csecsemôk, vetélések és fogamzásképtelen emberek száma. A chemtrail spay gyakran tartalmaz szennyezôanyagokat: gombát, baktériumot, vírust, szárított vörös vérsejtet, kristályanyagot, szenet, fém kationt, lithiumot, egyéb vegyi anyagot, nehéz fémet és a jó Isten se tudná megmondani mit nem – valószínûleg inteligens port, vagy nano maradványt. Az amerikai lakósságon éveken át végrehajtott biológiai fegyver kisérleteket nem lehet többé eltitkolni. Telefújták az égboltot baktériommal, amik az ultravioletta fény behatása alatt mutálódtak -micsoda remek ötlet. Mi vajon elfogadható veszteségnek számítunk, ez így volt megtervezve?

Tudom, hogy a tervet irányítók többségének hatalmas részesedése van a gyógyszeriparban is. GM magok (melyek képesek csírázni az elektromágneses löttyben is), fegyverkezési és irányított energia kifejlesztésére kötött egyezmények, olajûzletek, genetikai és agykontroll kutatás. Néhány résztvevônek már az ôsei is támogatták anyagilag és politikailag is a népszaporulat megfékezésére irányuló programmokat, eugenikát, Hitlert, Maót, Sztálint, Lenint, Marxot, Pinochetet, Husszeint és más diktátort. A nagyobb résztvevôk között vannak a Latin- és Dél- Amerikában tevékenykedô halál selejtezô (death squad) osztagok feltalálói. Ôk nagy nyereségeket zsebelnek be halálesetek és megbetegedések révén. Elég szemre venni Rumsfield Úrnak a Tamiflu-ból származó nyereségét.

Feltételezem, hogy akik mindezt irányítják ismerik a vele járó veszélyt és óvatosan elbújnak a védett, légszûrôs irodáikban, otthonaikban, bázisokon és gépkocsijaikban. Azt is el tudom képzelni, hogy ök ellenmérget is kapnak, ami altávolítja testûkbôl és az agyukból a bariumot és az alumíniumot is. Ha nem, akkor nem értették meg ennek a destruktív fegyverrendszernek messze nyúló következményeit. A Kongresszus valószínûleg képtelen felfogni milyen szörnyû fegyverrendszer és ellenörzô hálózat finanszírozására szavaztak.

Ahogyan én értelmezem, a GWEN rendszer kiöregedésével párhozamosa kíérletek folynak a 10-12 mágneses pólusra telepített, mélyen a földbe rejtett szabad energia csapokra kapcsolt ”Tesla tornyokkal” is. Talán már készen is vanak? Ez, Tesla halál-sugár fegyverek által biztosítaná az egész Föld feletti totális ellenôrzést és hatalmat. A természetesen mágneses Földûnk nem azért lett teremtve, hogy egyesek fegyvereik és szolgáltatásokat árúsító vállalataik számára generátorként használják.

 

network.hu

Gwen torony

 

Felsôrendû-egységes rendszerek (Over-unity systems [Tesla devices]) egyenlôre még a fel nem tárt, valószínûleg teljesen még meg sem értett, ember gyártotta energia csoportba tartoznak. Láthatóan, eddig, az ember által elôállított és használt energia formák nem váltak bolygónk javára. Talán ideje lenne végre felderítenûnk a bioenergia, szél, napfény, vízierô adta lehêtôségeket. Szûkség van egy, az egész világot magában foglaló, más, egységes, megújítható energia programmra.
Van jó hír is? Igen. Az elmúlt 8 évben tonnaszámra sprayeztek részecskéket Amerika,
Európa, Skandinávia, Keleteurópa és ahogy eddig láttam, Oroszország felett is.

Amit kifújnak, szétfújja a szél. Igaz? Ezek az anyagok jelen vannak globálisan mindenûtt.Mi az értelme annak, hogy elôször mérgezô anyagot szórsz szét a 24 NATO tagállam felett, amit aztán a sztratoszférában uralkodó légáramlatok (Jet streams) széthordanak a föld minden pontjára. Egy biztos, az ellenségeid száma megnô.

   Ezeknek az országoknak vize, levegôje és talaja úgy át van itatva fém kationokkal, hogy ezek a fegyverbuzik képesek lehetnének már ma egymásra kattintva szétb*szni egymás agyát, amikor csak kedvûk szottyan hozzá. Miután agyonverték egymást néhány éven keresztûl égô sugár-pallóssal és tönkre pörzsölték a Föld egyes részeit, fel kell majd,hogy fedezzék, hogy csak egy totálkáros emberi faj és becsôdölt gazdasági helyzet maradt meg nekik..."
 

Téma: A Chemtrails jelenségről..

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása