A gondolat hatalma - Eggyéválás az Isteni erőkkel 5. rész

2013.05.11 10:38

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-hatalma-eggyevalas-az-isteni-erokkel-4-resz-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/testtudatossag/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/minden-s-egre-nez-o/

https://embers-eg.webnode.hu/szellemi-bazar/paramahansa-jogananda-a-mester-mondta/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

 

 

Bűn. Hiba. Szenvedés

 
Bűn az, ami az embert feledékennyé tesz Istenről! (Az isteni elvekről)
A világ rossz szokásokat hozott létre bennem - de nem lesz felelős hibáimért, amelyek ebből a szokásból erednek!
 Az Emberiségnek csupán egy ellensége van - a tudatlanság!
Dolgoznom kell a tudatlanság megsemmisítésén!
Szent iratok olvasása a tan tételeinek követése nélkül - szellemi ürességet eredményez - és hamis elégedettséget!
Mint amikor egy gép játssza le szent iratok lemezeit jelentésük megértése nélkül, - ugyanígy sok tudós idézi a Szentírást anélkül, hogy tudatában lenne a Szentírás életet átalakító értékeinek!
Az ilyen ember szavaiból nem Isten - megvalósítást, hanem szavak ismeretét lehet nyerni.
Miért nem bünteti Isten azokat, akik káromolják?!
Isten az embernek a Törvény által válaszol.
Üss a kőre csuklóddal, igyál kénsavat és viselned kell következményeit! Sértsd meg az Élet Törvényét - és jönni fog a szenvedés! Sokan nem hisznek ebben, mert sokszor nem ebben az életben jön a visszahatás!
Viselkedj Nemesen, és béke jön! Szeresd Istent feltétel nélkül - s Ő jönni fog.
A szenvedés kényszerít arra, hogy eltűnődjek - van egy ok-okozati elv, amely életemben működik!

Bajaim rossz gondolkodásom miatt következnek rám!


 

Kötöttség - szellemi szabadság

 

Az "Én" -nek az emberi énnel való azonosítása - kötöttség!

Az "Én"-nek a szellemmel való azonosítása - szabadság!

 

Szellemi szabadság - a szellem irányítása által működő erőt jelent!
Nem pedig vágyak és kényszerek szokása által működő erőt.
 

Az "emberi Én" iránti engedelmesség kötöttségre, a szellem iránti engedelmesség felszabadulásra vezet!


 

Paramahansza Jogananda személyéről

 

Időről időre megjelenik a szent társaságból egy-egy, akire Krisztus utalt.

 

"Aki hisz Énbennem, az is cselekszi majd azokat cselekedeteket, amelyeket én cselekszem!"

 


Jövendőmondó Ön? - kérdezték Paramahansza Joganandát
- Nem! Én megmondom az embereknek, hogyan kell rendbehozni a jövőjüket.
 
Paramahansza Jogananda, Los Angelesben, 1952. március 27-én, lépett "Maha szamádi"-ba, mely a végső tudatos elválás a testtől. India nagykövetéek estéjén a jógáról tartott beszéde előt bejeletette végső kilépését a testből. A nagy világtanító bebizonyította a jóga értékét, nemcsak az életben, hanem a halálban is.
   Los Angeles temetkezési igazgatója az alábbi nyilatkozatot tette:

Paramahansza Jogananda testének átvételekor azt vártuk, hogy a test szokásos felbomlási jeleit fogjuk észlelni. Csodálkkozással láttuk, hogy megfigyelésünk alatti három hét nem hozott a testen semmilyen változást! Jogananda teste nyilvánvalóan a romolhatatlanság állapotában van! Állítjuk, hogy Paramahansza Jogananda esete halotti évkönyveink tanulsága szerint egyedülálló!


 

Meditáció

 

Hogyan tudhatom szavakba foglalni Isten lényegét? -  Csupán mély meditációban ismerhetem meg.

isten távolinak látszik, mert figyelmemet kifelé irányítom. Elmém elbolyong, világias gondolatok útvesztőjében.
 

Befelé kell fordulnom, hogy emlékszek a bennem jelenlévő Istenre. Idővel rájövök, hogy mindig velem van az Atya. Aki velem mindig az én nyelvemen beszél. Akinek arca néz felém, minden virágból, minden fűszálból.

   Csak, ha ezt átéltem, mondhatom el, hogy szbad vagyok. a szellem fátylába vagyok öltözve. A fény szárnyán repülök! öröm tölti el létemet!

 

Téma: A gondolat hatalma - Eggyéválás az Isteni erőkkel 5. rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása