A kutyák testbeszéde

2014.04.02 22:50

 

Előzmény,,

A macskák testbeszéde

Beszédes testbeszéd

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a12-eve-varja-vissza-halott-gazdajat-a-huseges-kutyus-matyasfoldon/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hogyan-szabadul-akit-a-komondor-leszorit-/

Nézd meg szuper lassításban, hogyan isznak a kutyák


 
A legkifejezőbb, legösszetettebb, elsődleges kommunikációs eszköz. A kutyák testbeszédjeleinek megfigyelésekor és értelmezésekor az összkép mindig fontosabb, mint a különálló részletek megfigyelése. Fontos elkülöníteni a fajtaspecifikusságból adódó jeleket az általánosságban megfigyelt kommunikációs jelektől. 
Mozgásukkal, testrészeik különböző tartásával tudják közölni gondolataikat, érzelmi és idegi állapotukat, cselekvési szándékaikat.
Őszinte, nyílt kifejezésmód. A kutyák nem hazudnak! 
 
A farok:
 

A farok tartása és mozgáskombinációja a legkifejezőbb a kutyák testbeszédének jelrendszerében, messziről látható, felismerhető jelzés

    •    barátságos és elvárásokkal teli: lazán csóválja a farkát
    •    kellemes közérzet, nyugalom, várakozás: lógó farok, csóválva

    •    jó hangulat, öröm: vízszintesen, vagy fölfelé tartott farok, lazán csóválva     

    •    nyugodt, ellazult: nyugodtan lassan mozgatja a farkát

    •    izgatottság: olyan erősen csóválja a farkát, hogy a hátsó teste is mozog,vagy fölfelé tartott farok, gyorsan csóválva

    •    félelem: farkát lehajtja, lába közé behajtja.
    •    figyelem, óvatosság: vízszintesen tartott farok, lassan csóválva
    •    erős figyelemöszpontosítás: mozdulatlan, fölfelé tartott farok    ha mereven, fenyegetően csóvál, mintha egy csörgőkígyó mozogna   akkor az az agresszió, esetleges támadás előjele!

 
 
A pofa és az ajkak:

 
    •    A gyors lihegés, izgalmi állapotot, stresszt, magas testhőmérséklet jelent.

    •    nyugodt, ellazult: nem mozog idegesen, nyugodtan, lassan liheg és lélegzik

    •    feszült: az ajak folyamatosan megfeszül

    •    bizonytalanság: zárt száj és ajak 

    •    félelem, stressz: ajak nyalása

    •    kihívás, figyelmeztetés, agresszió: hátrahúzott ajkak

    •    nyugtató, csillapító, konfliktust elkerülő jel: az ásítás, vagy/és az ajak nyalása
 
A szemek:
 
Az érzelmi töltés, idegállapot, egészségi állapot egyik fontos tükrözője. Minél kerekebb formát vesz föl a szem, annál inkább komolyan kell venni a kutyák egyéb támadó, agresszív jelzéseit.

    •    kiegyensúlyozott: barátságosan tekint körbe és időnként pislog.

    •    félős: folyamatosan nézi, „bámulja” azt ami a félelmét kiváltja.

    •    kihívó: „szúrós szempillantás”, fixírozás

    •    éber, vigyázó kutya mereven figyeli/ bámulja a fenyegetést kiváltó okot

    •    figyelmet magára terelni kívánó kutya: kitartóan követi nézésével a másik felet.

    •    magabiztosság, bátorság: közvetlen szemkontakt

    •    elégedettség: elsikló tekintet

    •    alárendeltség elismerése: elfordított szemkontakt

    •    erős megfigyelés: megmerevedett tekintet

    •    nyugalom: hunyorgás

 
A fülek:
 
A kutyák a fülük mozgatásával és tartásával képesek bizonyos mondandójukat kifejezni, lelki- és idegállapotukat jelezni. Alapvetően érvényes az, hogy a minél inkább hátrafelé hajtva, lelapítva tartják a kutyák a fülüket, annál inkább tartózkodó, megadó vagy félős állapotban vannak. Az előre fordított, magasan és egyenesen tartott fülek figyelemösszpontosítást, támadásra való készenlétet jelezhetnek!


 
A fülek helyzetét kizárólag más testbeszéd jelekkel együttesen érdemes vizsgálni.
Mindig a használat módja, a mögöttes energia határozza meg a jelentést. A hátrasimuló fülek például jelezhetnek nyugodt-elfogadó magatartást (kiegyensúlyozott lelkiállapotot), ugyanakkor félelemről is árulkodhatnak.


A mozdulatok általi kommunikáció mellett a kutya hangulatát híven tükrözi arckifejezése is.
 
Mimikájuk kifejezhet: aggódást, izgalmat, félelmet, játékhoz való kedvet.
 
A kutyákat ebben a vonatkozásban az is megkülönbözteti az embertől, hogy nem leplezik érzelmeiket. Amit gondolnak és éreznek, azt a testbeszéddel nyíltan és őszintén ki is fejezik. A testbeszéd akkor működik hibátlanul, ha a kutya mozgásában nincs korlátozva, vagyis nincs megkötve vagy szűk helyre zárva. Természetesen befolyásolja a testbeszéd tökéletes működését az is, ha minden biológiai adottsága adva van, nem csonkolták a divat szerint a farkát, füleit vagy egyéb testrészét, akár baleset által.
 
A kutya éberségét a fülei egyenes és függőleges állítása kíséri. A hátra álló vagy a fejre simuló fülek kifejezhetik az örömöt, engedelmességet, de a félelmet is. Ahhoz, hogy pontosan megértsük szándékát, a kutyus egész testtartását kell figyelnünk. Ha kutyánk agresszív, ezt fülei merev, felálló helyzete vagy szoros fejhez simulása jelzi.
 
Ha kutyusunk boldog, szemhéját lazán vagy félig lecsukva tartja, míg agresszív viselkedéskor tágra nyitja a szemeit. Egy falkában a vezető kutya a szelídebb állatot már a nézésével is rendre tudja utasítani.
 
 
 
A kutyák sokszor néznek "farkasszemet" egymással. Ez az állapot addig tart, míg egyikük agresszívabb nem lesz, vagy a másik szemlesütve el nem oldalog. Ha azonban az erősebb állat a másikat alázatos viselkedése ellenére tovább is nézi, akkor az állat bizonytalanná válik és félelemből támadhat. Ha egyik állat sem adja fel a szemkontaktust, akkor a domináns kutya morog, majd támadhat is.
 
Ha az ember állja a kutya pillantását, és az állat éppen ideges vagy agresszív, akkor ezzel kiprovokálhatja a támadását. A szelíd szemkontaktus azonban nélkülözhetetlen a jó gazdi-kutya kapcsolathoz.

 
 
 
Az engedelmes kutyák vagy bizonyos fajták, mint pl.: a labrador, gyakran kinyitják szájukat és "mosolyognak". Ezzel szemben egy agresszív kutya csak a metszőfogait villantja ki, közben orrán a bőr összeráncolódik. A félelemmel teli állat hátrahúzza ajkát és összes fogát kivillantja, melyhez gyakran morog is.
 
Kutyánk boldogságát, kiegyensúlyozottságát fejezi ki, ha fűben, vagy hóban hempereg. Ha figyelmét összpontosítja valamire, akkor egész testében megmerevedik, izmai megfeszülnek. Amikor séta közben leengedett fejjel szimatol, figyelemelterelő cselekvést végez.

 
 
 
Ha a kutya nyalogatja egy másik kutya száját, akkor vagy alázkodik, vagy játszani hívja.
Ha kutyusunk az állát vagy mellső lábát a másik kutya vállára teszi, dominanciáját fejezi ki vele szemben. Persze ez előfordul a családban élő gyerekekkel is, de a gazdival így soha nem bizalmaskodik.
 
Két ismeretlen kutya találkozásakor gyakran előfordul a nyak és hát szőrzetének borzolása, mely agresszív, támadásra utaló jel. Ha az egyik kutya hasra fekszik, jelzi, hogy nem támad, ismerkedni akar.
 
Ahhoz, hogy a kutya és gazdája között harmonikus és eredményes kapcsolat alakuljon ki, törekedni kell arra, hogy megfigyelje, megértse a kutya testbeszédét.
 
 
 

A kutyanyelv egyszerű

Ha Te és kutyád egyszer csak a világ másik végén, például Japánban kötnétek ki, és találkoznátok egy helyi lakossal, aki szintén kutyájával érkezik, a két kutya pár perc leforgása alatt tökéletesen megértené egymást. Te viszont még órák múlva is azon töprengenél, vajon megfelelően hajoltál-e meg, jól alkalmaztad e a kézfogást, és az asztalnál helyesen használtad-e az evőpálcikákat. A kutyáknál nem léteznek ilyen bonyolult illemszabályok: a falkavezér eszik először.

 

Sok minden kiderül a testtartásból

Amikor két kutya találkozik, akkor - ha gazdáik nem rántják el a pórázt - egy komplett cselekvés-sorozatnak lehetünk tanúi, ami egy táncelőadásra emlékeztet. Megfeszített testtel, magas faroktartással köröznek egymás körül, megszimatolják egymást: ez egy csendes összejövetel, amely valójában információcsere, de bármikor készek megvédeni magukat, ha szükséges. Hátracsapják fülüket és hátukon felállhat a szőr. Általában kerülik a szemkontaktust: méregetik egymást, hogy eldöntsék, melyikük az erősebb, hogy megállapítsák egymás nemét, s azt, hogy a másik barátságos-e vagy ellenséges. Az egyik kutya esetleg ráteszi fejét a másik nyakára: ez a dominancia jele. Ha összecsapás lehetősége áll fenn, a "gyengébb" kutya gyakorta lefekszik, így jelzi behódolását. Szétváláskor rendszerint mindkét fél elvégzi "kisdolgát". Ekkorra már kölcsönös egyetértésben megszületik döntésük az egymás közti rangsort illetően.

 

A kiskutyák anyjuktól tanulják meg a testjelzéseket életük első 8 hetében, s a kommunikáció ezen formáit alomtestvéreiken gyakorolják. Ha egy kutya életéből kimarad ez a tanulási szakasz, egész életében problémái lesznek a többi kutyával való kommunikációval.

 

Normál testtartás: A kutya élénk, fejét magasan tartja. Farkát szabadon mozgatja, állkapcsa laza.

 

Játékra hívás: A kutya jókedvűen, farkát csóválva játszani hív, ezt nagyon jellegzetes "meghajlással" is kifejezi: mellső lábaira támaszkodik, fenekét magasra feltolja. Fejét várakozásteljesen feltartja. Olykor egyik mellső lábát is megemeli, vagy fejét oldalra hajtja.

 

Engedelmesség, behódolás: a kutya lefekszik vagy lekuporodik. Mancsát nyújtja, csakúgy, mint a játékra hívó kutya, de a fülét hátracsapja, és farkát lelógatja.

 

Félelmi agresszió: A félő kutya testét megfeszíti, farkát mereven tartja, de akár csóválhat is. Lába kész az eliramodásra, füleit hátrahúzza, hátán feláll a szőr. Morog és vicsorít, hogy elijessze azt, amitől fél.

 

Domináns agresszió: A kutya fogait kivillantva egyenesen az "ellenség" szemébe néz, és magabiztosan halad előre, farkát lassan csóválva, füleit előre fordítva.

Teljes behódolás: a kutya behúzza farkát, lehajtja fejét, kerüli a szemkontaktust. Oldalára gördül, feltárja hasát, egyik hátsó lábát felemelve. Ha fél, akár be is pisilhet. Ha nem fél, akkor feltartott fejjel és füllel mutatja ki bizalmát.

 

 

 

https://www.haziallat.hu/kutya/viselkedes/kutya-testbeszed-neveles/1769/

https://haziallatblog.blogspot.hu/2012/01/kutya-testbeszede.html

https://www.kutyasuttogo.com/p/kutyak-testbeszede.html

 

Téma: A kutyák testbeszéde

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása