A Magyar történelem sarokpontjai - Lajos király üzenete Szulejmán szultánnak

2013.11.07 17:17

 

Kapcsolódó link..

embers-eg.webnode.hu/news/egy-kep-margojara-ii-geza-kiraly/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-mohacsi-csatarol-szolo-egykoru-ujsaglapok/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szkita-beszed-nagy-sandorhoz/

https://embers-eg.webnode.hu/products/a-magyar-tortenelem-jeles-esemenyei-es-sarokpontjai/

 

II. Lajos király

 

Egy későbbi krónikás beszámolója alapján:


"A következő napon, midőn egy sereggel Budára bement, látta, hogy ez olyan vár, minőt még szem nem látott. Csársija és bazárja többszörös és tet-szetős. Házai művésziek ragyogók. Utczái márvány kövezetűek és tágasak. Azután a király palotájába ment s miután azt teljes hét órán át megnézegette így szólt: „Ah! mi lenne, ha ez a palota a mi Isztámbulunk-ban a Szerájburnun volna“; utána a király kincstárába ment s látta, hogy ott a temérdek kincsnek se szeri, se száma. Mindezen dolgoknak örvendve így szólt: „Fogadást teszek Alláhnak, hogy ezen hadizsákmányból Je-ruzsálemben és a fénylő Medinában egy-egy várat építtetek és Isztámbulba vízvezető csatornákon vizet vezetek be.” Ezután a kincstárból kimenet egy festményt látott s kezébe vevén, a rajta levő írást lefordítatta és a királynak a következő végren-deletéről értesült abból:


˝Ej! Ismeretlen valaki! Aki utánam mint birtokos ide fogsz lépni, engemet az áldásból ne felejts ki s nevemért jóságos cselekedeteket tégy és tűzhelyemet ki ne oltsd! Fiamat Jánost, királlyá tedd. Engemet és fiamat, Székesfehérváron temess el. Sok várat foglalj el, s légy oly tehetséges mint én, a ki az összes tudományokban híres és a század egyetlenje, Lajos király vagyok, László királynak a fia. Anyám Gallia királyának leánya, Anna asszony. Tűzhelyemet ki ne oltsd, hogy Isza (Jézus), Alláhnak a lelke se oltsa ki a te tűzhelyedet!”


Szulejmán khán elbámult és Lajos királynak a mocsárban megtalált testét Székesfehér-várott eltemettetvén, föléje darutollakat és sólyomforgókat tűzetett."
 

 

 

 

https://dobogommt.hu/ujsagcikk?aid=300
 

Téma: A Magyar történelem sarokpontjai - Lajos király üzenete Szulejmán szultánnak

Dátum: 2013.12.08

Feladó: Rhidapydaylig

Tárgy: JJPHYggx43Dátum: 2013.11.10

Feladó: P.

Tárgy: kiegészítés..

Hetekkel a király eltűnése után a holttestét épségben, vagyis romlatlan állapotában találták meg.

Új hozzászólás hozzáadása