Vasslajosblogja - Énok evangéliuma - Az őrangyalok könyve

2012.06.04 10:25

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/enok-es-illes-a-visszaterok-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/enok-apokalipszise-forditotta-hamvas-bela/

https://embers-eg.webnode.hu/news/p-vizontofele-a-magyarsag-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/a-vizonto-korszaka/
https://embers-eg.webnode.hu/news/szem-proba-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/metamorfozis-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/szerdai-lelekvandorlas-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/p-vizontofele-a-magyarsag-/
https://embers-eg.webnode.hu/blog/vass-lajos-/

 

Ez a bejegyzés egy összefoglalása Qumránban megtalált etióp nyelven íródott énoki töredéknek, mely James H. Charlsworth által kerülhetett angol nyelven a magyar fordító Póli Pál elé, amelyet aztán én igyekeztem lerövidíteni, ami majd az alábbi sorokban is láthatóvá válik.
 
Az őrangyalok könyve
 
Énok, evangéliuma elején megáldja az igazakat és a kiválasztottakat, akik az eljövendő nagy nyomorúságban élni fognak. Ez korszakhoz nincs kötve, csak annyit állít, hogy a végítélet napján ő is jelen lesz, hogy tanúskodjon avagy felfedje az igazi ellenséget. Elmondása szerint különös kegyet kapott Istentől, látta őt a Mennyekben illetve közvetlen kapcsolatba kerülhetett angyalokkal, akik bepillantást engedtek neki a múltba és a távoli jövőbe egyaránt.
 
A próféta beszámolója szerint Isten seregeivel a Sínai hegyen jelenik meg, látványosan rettegésbe taszítva ezzel embert és a Földön élő őrangyalokat (esetleg bukott lényeket) egyaránt. Földrengések és vulkánkitörések kísérik eme jelenést, mert „a magasságok a mélybe szakadnak”. Az élő Isten tehát harcosként fog visszatérni, vigyázva a békésekre és kiválasztottakra.
 
Énok ezután a világmindenséget meghatározó rendről fejti ki nézeteit. A természet váltakozásáról és a föld helyes dolgairól számol be (biztos van ennek is valami szimbolikus jelentéstartalma, de igyekszem szárazan összefoglalni az olvasottakat). Főleg tehát az Isten által elrendelt dolgokról beszél, több versen keresztül, hogy az miként nyilvánul meg a világban. Az az ellen cselekvőket fedi majd meg az Úr haragja, azokat, akik pusztításban és utálatosságban lelték örömüket.
 
Az evangéliumban aztán egy éles váltás következik és az akkori időkről beszél:
 
Midőn az emberek lányai megsokasodtak, a mennyekben élő angyalok észrevették szépségüket és a Földre kívánkoztak. Egymás között megbeszélve elhatározásukat, vezérükhöz Shemjáza elé járultak, hogy esküt tegyenek, együtt szállnak alá a világba, és együtt viselik el az isteni büntetést tettükért. A közös átok ellenére tehát végigvitték tervüket, kétszázan alá szálltak az Ármon hegyének csúcsára.
A Földre érkezve feleséget vettek magukhoz, akiket megtanítottak a varászlatokra, bűvöletekre és a gyógynövények hatásaira. A nők teherbe estek és óriásokat nemzettek, félig ember félig angyali lényeket, akik mohóságuk miatt felélték a terméseket és konfrontálódtak az emberekkel. Olyannyira, hogy elkezdték az emberiséget táplálékként használni, konkrétan ették őket és minden akkori állatot és növényt, ami akkor a bolygón élt.
https://madamepickwickartblog.com/wp-content/uploads/2010/04/nephilim11-896x1024.jpg
 
Énok könyve ezután a különböző bukott angyalok feladatkörét és főbb alakjait mutatja be:
 
Azazel megtanítja a fegyverkészítést, a bányászatot és a fémek megmunkálását, a nőknek az ékszerek, a színek és más test és szemfestékek készítését. Tehát egyrészt őrült hadúr volt, másrészt ő hozta be divatot a köztudatba.
Shemjáza az elbájolást és a gyógynövények hatását, Ármáres a bájolás alóli feloldást, Barákjéel az asztrológiát, Kokábel a csillagászatot, Ázákéel az időjárás jeleit, Szerákiel a föld jeleit, Szamszávéel a nap jeleit, Száriel a Hold útját ismerteti meg az emberekkel.
 
Az írás szerint emberiség elég nyomorúságos állapotokban volt, a megmaradt túlélők az éghez fohászkodtak. Mikáel, Uriel, Gábriel és Rafael a megmaradt angyalok hatalmasságai Isten elé járultak, hogy tolmácsolják az emberiség kérését és beszámoltak a Földön lezajló dolgokról. Utasítást vártak és nem értették Isten be nem avatkozását a lenti dolgokban. De végül az Úr elküldte Urielt Noéhoz, hogy építsen bárkát, Rafaelnek azt parancsolta láncolja le Azazelt egy sivatagi barlangba, Gábrielt meg azzal a feladattal bízta meg, hogy pusztítsa el fél-angyalokat. Mikáelnek „csupán” már csak az volt a feladata, hogy leláncolja a többi bukott angyalt az utolsó ítéletig.
Isten ezután kinyilvánította azon igényét, hogy újra gyógyuljon be a Földet okozta sokkhatás és árassza el azt a béke.
 
Az evangélium további része Énok szerepét írja le. A leláncolt bukott angyalok kérték közbenjárását, hogy Isten bocsássa meg vétkeiket. Ez nem sikerült, de tolmácsként továbbra is működött a próféta az angyali börtönhely és a menny között. Itt számol be arról, hogy Isten nem engedte az óriások üdvözülését, és ezért testetlen szellemként kell bolyonganiuk az utolsó időkig pusztítva és kísértve az embert. Lényegében így jöttek létre a gonosz szellemek, démoni lények, mert az Úr úgy gondolta, aki a földön született szellemként, az maradjon is ott.
 
A próféta az írás többi részében a Menny részeit és a fenti angyalok rangját és feladatát írja le. Úgy gondolom ez nem fontos, de ha valakit érdekel, egy kis kutatómunka után rálelhet a világhálón.
 
Jó keresgélést, vagy szép napot, esetleg mindkettőt egyszerre.
 
 
 
 
 
 

Téma: Énok evangéliuma - Az őrangyalok könyve

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása