Hang az Időben

2014.06.03 10:10


 
 
 

Hang az időben

1.rész
 
 
 

A hangokat, amiket hallunk és amiket csodálatos szervezetünkben mi magunk is megzendítünk​,​ leírhatjuk sokféle fizikai adottsággal, mint sebesség, vagy mozgás, rezgés és frekvencia is, a dallamokban és az ütemekben így sűrűsítő, avagy kioldó teremtő erőt adhatunk. Ezért a Naprendszerünk bolygótáncában, a kozmikus erőterekben és sugarak össztüzében formálódó földi szféránknak a hangzásai, mind olyan erő-elemek, amelyek az érzékszervi érzékelésen túl, több megértést is igényel​nek. Ehhez, első lépésként, jó alap lehet, ha az ismert betűrendszerünket, a legismertebb kozmikus időkörre vetítjük, az állatövi jegyekre.

 
Az állatövi jegyek időjelölő szerepe adott: a tavaszpontban, avagy a tavaszi​​ napéjegyenlőség idején kezdődik a Kos jeggyel​​ és tizenkét jegyen halad át az évkör. A magyar ABC jelrendszere összefüggésbe állítható ezen időspirállal, az állatövi jegyekkel és a Napúttal, így a csillagképekben bolyongó, tehát mozgást végző égitestekkel is - jelképesen.
A rendszer: a 44 jel, betűk, amelyek egy-egy hangot jelölnek, a 12 jegyhez rendelve és arányosan az évkör belső tengelyeihez, attól függően, hogy mássalhangzóról, vagy magánhangzóról van szó. Így a 12-es rendszerben, akár éves, de az óra számlapjához igazodó, napi időbe vetíthetjük a hangokat.
 
A magyar beszéd tudománya nem csak intellektuális, hanem az egyetemes nyelvé is. Minden betű és benne a hang, erőt, eszmét fejez ki, úgy, mint a számok is mértéket és minőséget is. Egy teremtő szó képzéséhez ismerni kell a betűk és a számok rendszerét is. Egy szó, az értelmén kívül sokkal mélyebb tartalmat is magában tud. Mindenképpen a megrezdített dallam és ritmus is hatást gyakorol, illetve az egyéniség, akinek hangján, lélegzetében az elhangzott. Így lehet a szó egyszerre test-lélek-szellem szintű. A bennük rejlő töltés fizikai valóság, a Lélektől van, aki megteremti. 

Tehát, aki betűzi a szót, az erőket tűz be. ;)
 
A hangok, az időspirálban betöltött szerepükkel, az egyéniség Én-éke, éneke, ahogy a dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti, 7 hang épül az oktávban. Ez a hetes rendszer jól feltűnik mindjárt az időspirál elemzésében is.
 
 
 
Az állatövről általánosságban 
 
A tavaszi és őszi napéjegyenlőség tengelyén két fél határolható el, egy világos, avagy nyári fény jegyei. A Kossal kezdődik és a Szűz zárja be. 
Majd a sötét félben, a Mérleg kezdi és a Halak zárja be, az elmélyülés időszakát. Uralkodó bolygókat tekintve: a személyiséget kialakító, napközeli, belső bolygók, amelyek közvetlenül érik a földi szférát és így közvetlenebb hatással vannak egyéniségünkre és tetteinkre: 
 
Mars (Kos) - Vénusz (Bika) - Merkúr (Ikrek) - Hold (Rák) - Nap (Oroszlán) -és ismét a Merkúr (Szűz)


...itt megjegyezve, hogy a Mérleg Vénuszával, a Skorpió Plutón kívül marsikus uralkodásával, ebben a 8 jegyben, egy oktávnyi távot ívelnek át a belső bolygók. Nézzük meg, hogy a Rák-Oroszlán uralkodó bolygói, a Hold-Nap fénye egy tükröződő egyensúlyba irányítja két oldalán a legközvetlenebbül alakító bolygó-erőket:
 
Mars < Vénusz < Merkúr < HOLD - NAP > Merkúr > Vénusz > Mars
Kos  < Bika < Ikrek <  Rák-Oroszlán > Szűz > Mérleg > Skorpió
 
Ezután a külső bolygók következnek sorrendben, amelyek jellemzőit tekintve túlmutatnak a személyes hatóerőn és az emberiséget, vagy egyéb közösséget, társadalmi folyamatokat érintenek. A külső bolygók, olyan hatalmasságok, akiknek tulajdonságait személyi hatókörben csak igen fejlett és mágikusan képzett egyének tudják tudatosan alkalmazni, egyébként sorsrendező bolygók. Nem véletlenül kerültek ezek a sötét térfélre, avagy az elmélyülés időszakába, erejüket tekintve inkább a magunkba szállós átértékelés útját jelölik ki, és a Mérleg rendezi egyensúlyba a világost a sötétbe.
 
Vénusz (Mérleg) - Plútó (Skorpió) - Jupiter (Nyilas) - Szaturnusz (Bak) -  Uránusz (Vízöntő) - Neptunusz (Halak)
 
 
A világos, nyári aktivitást a Kos Marsa nyitja, mintegy Yang erő. 
A sötét, álmodó időszakot pedig a passzív, nőies, Yin erő vezeti be a Mérleggel, a Vénusszal.
A betűk, hangok évkörhöz rendelése szempontjából így emelkedő - kiáradó és csökkenő - befogadó időszakok vannak.  
A 44 hangzás spirálisan illeszkedik egymásba, az első kör felemelkedik majd a másikba.


 
Lássuk a rendszert:
 
14 db magánhangzó (pirossal) képezi a belső magot, a csírát, a tengelyeken áramló mozgást jelöli.
 
24db mássalhangzó (kékkel) jegyenként egymás mellé rendelve a külső héj, váz, keret, így a szó stabilitását, a következményt jelöli.
 
6 db idegen jövevény van, amivel értelmes, magyar szó nem képezhető (fekete):DZ, DZS, Q, W, X, Y. 
 
Rövid magánhangzó kezdi az induló mozdulatot. A tavaszi napéjegyenlőség pontjába áramló, magbéli indulat, ez az "A"​ hang, mely áramlásában nyújtva "Á"-vá hangzik. És így lép a Kos 0 fokán az első mássalhangzóba (loBBAn, roBBan a Mars), ez a "B". A "bb" is épp ezért fokozó erő: jobb, szebb...
 

 
A következő jegy a következő mássalhangzó, egy-egy mássalhangzó, egy-egy állatövi jegyet jelöl, ez kötött sorrend. Ahova érkezik az új magánhangzó az "E-É", azt belülre, tengelyre írjuk.
 
Így a világos félkörre 6 és a sötét félkörre szintén 6 mássalhangzó kerül. 

Itt 12 mássalhangzó 3*4 osztásban (a magánhangzók tengelyei osztják a  mássalhangzókat).
A következő 12 mássalhangzó, 2*6, a következő spirálra kerül. 
Így a világos félkör lesz az egyik '12 óra' - a 'nappal', itt 6 magánhangzó van: (3x2); 
a má(s)sík - a sötét félkörre, a 12 éjjeli órára a következő 8 (2x4) magánhangzó kerül. 
De a kettő tulajdonképpen egy azon érem két oldala (két fél), mint egy nap.
A magánhangzók elrendeződése szabályosságot mutat, az első körben harmadolja a 12-t, a második körben, a mély hangzók függőlegesen elfelezik. Így az első kör a három szinten: test-lélek-szellem szentháromságát szimbolizálja, míg a következő spirál a dualitást jelzi.
 
Mondhatjuk, hogy a magján hangzó dallamok (magánhangzók), a nyelv ellazításával, a száj alakra formálásával énekelhetőek, a mássalhangzók pedig, az ajkak összeérintésével, és a nyelv, a szájpadlásra és a fogakra, pattintó, doboló játékával ütemet szabnak az áramlásnak, így válik meghatározott keretbe megFOGanva a rezgés.
 
A körbe felrajzolt energikus "AÁ-EÉ-IÍ" és "OÓÖŐ - UÚÜŰ" áramlási tengelyek a Magból sugaraznak ki, és szabályt adnak a keretnek. Valóságos és jól ismert kristályszimmetria, kristálytörési tengelyekkel. Én-ékelő Ék-szer.
 
 
Így egyberajzolva a két kört, a jelenlegi magyar ABC 44 jele az évkörön így rendeződik el:
 
magánhangzó 14 db: 2+2+2 = (3*2) és 4+4 = (2*4)
 
mássalhangzó 24 db: 4+4+4 = (3*4) és 6+6 = (2*6)
 
 

 
valamint még 6 (2x3) idegen hang, melyek a Rák-Bak tengelyen torlódnak. A "függés fája".

 
A 12-es rendszert a 7-es építi, mert mindkettőt a 3 és 4 határozza meg, összegként, vagy szorzatként.
 
A 2-es már az indulástól jelen van, a 2*7-en keresztül, az érkezésig, 2*12.
 
A számok és a betűk is JELEN vannak jelenlétükkel.:)
 
Így ennek a rendszernek a meghatározó számai:
1; 2; ;3; 4; 7; 12;
És a 6. Így 'hat'.;)
 

 
A kettős mássalhangzók elrendeződése is érdekes:
 
4 db "j"-vel hangzó és "y"-nal jelölt;
3 db sziszegő "s"-sel jelölt;


 

 
Ikrek-Nyilas tengelyen és a Mérlegben, Halakban jelennek meg mindkét körön, egymás mellett, egy "j"-és, és egy "s"-es kettősbetűk, párosan, kivéve a Nyilasban, ahol éppen a "j"-hez rendelődik a "tj", tehát a "ty" hang. Véletlen egybeesés lenne?
 
 
 
 
Most már a következő lépés, hogy tudatosan játszunk a szavakkal és a hangképzéssel, közben tarsuk nyitva a szemünket, a fülünket és a szivünket Is.
 
 
 
A "Hang az időben" szerzője és az ábrák készítője: 
 
Markó Ö. László
 
 
A Magyar nyelv szakralitásának csodája - nyílt csoport:
 


 

 

 

Téma: Hang az Időben

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

Dátum: 2024.04.20

Feladó: 1

Tárgy: Mr.

1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Új hozzászólás hozzáadása