Hungarian Real News -Armageddon az örök világossághoz...

2014.04.03 13:19

 

Kiemelt..

PI Klub speciál - Üdv Imi (avagy az orosz elit menekíti a vagyont a Nyugati bankokból)


 

Előzmény..

Egységfront - Alkotmányos Ellenállás 2014: Szervezett Érvénytelen Szavazás

https://embers-eg.webnode.hu/news/hidfo-net-orosz-katonai-bazis-telepul-argentinaba/

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-vadirati-stilusban/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-9/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-bukjek-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-hantodik/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-orok-korok/

embers-eg.webnode.hu/news/usa-nka/

 

 

Armageddon az örök világossághoz...

 

A zűrzavaros ukrajnai helyzet sokakban vált ki indokolatlanul kis mértékű, vagy félelemtől vezérelt, túllihegett reakciókat, de mindig előtérbe nyomakodik a kérdés, kiknek milyen haszna származik az ukrajnai válságból? Miért áll érdekében az USA-nak, Izraelnek, Sorosnak, Merkelnek, Kínának és Putyinnak, hogy a nemzetközi helyzet - ronda kifejezéssel élve - eszkalálódjon? Mert, hogy kiknek okoz kárt, és kiknek fog még, nem nehéz kitalálni. Az előbbivel kapcsolatban célszerű egy kicsit a múltba "révedni", vagyis Európa és a Szovjetunió újrafelosztásánál kezdeni az "aknakeresést", mivel Trianontól a Szovjetunió felbomlásáig olyan határ, nemzetiségi és vallási konfliktusok előre tervezett lehetőségeit építették be a szétdarabolással, amelyekről csak a "tervezők" és a beavatottak tudhattak. Közel-Kelet, Afrika és a Távol-Kelet csakúgy része ennek, mint ahogy Dél-Amerika is. A "képlet" nem olyan bonyolult, mint amennyire sokan hiszik.Valójában primitíven egyszerű, csak nem a részletekben kell keresni az alapgondolatokat, hanem azt kell látni, hogy mennyire egyszerű az alapséma vonalvezetése.

A sztálinista kommunizmus jegyében létrehozott Szovjetunió, a Habsburg Birodalom szétszedése, Trianon lecsonkolt Magyarországa, majd Németország felszámolása, és Gorbacsov peresztrojkája ugyanazt a "tervet" szolgálta, amit hívhatnánk "angolszász missziónak" is (nem a Brown-féléről van szó, hanem erről: Link), és ide kell sorolni az Európai Unió létrehozását, valamint az Európába betelepített 70 millió - főleg muszlim - és a tervezett 50 millió néger betelepítési kérdését is. A Bernard Lewis terv és Yinon terv összege és célja is ugyanaz, szervesen kapcsolódik az előzőekben említettekhez (Link).

 
A kommunizmus megosztó és "tagállamai" egymást fenyegető terrorja "sikeres tesztnek" bizonyult. A lázadó "tagköztársaságok" leverése, egymással történő leveretése, megmutatta az utat egy olyan világrendszer felé, amelyik a megosztásra épül. A nemzetek feldarabolásai időzített bombaként kerültek a "terv rendszerébe", ahogy az erős nemzetállamok leigázása is. Németország már nem létezik. Az oka elég egyértelmű, ha valaki ismeri az ENSZ megbízatásának lejárta feltételeit. Megbizatásuk megszűnik, ha az USA békét köt Németországgal. Ezért nem léteziik Németország, csak egy erősen őrzött NSZK (német tartományok szövetsége). Hitler Németországa szintén egy, a tervezők számára hasznos teszt volt, ahogy Edmund de Rothschild is kijelentette, a zsidókra csak addig és arra van szükség, hogy kiirtsák egymást az arabokkal (vélhetőleg itt nem a kazár-zsidókra gondolt). Trianon hosszú távon is biztosítja, hogy bármikor feléleszthető, kiszélesíthető konfliktus legyen létrehozható Kelet-közép Európában. Ukrajna látszólag logikátlan "kiegészítése" a népesség csaknem felét, de lagalább 40%-át kitevő orosz lakossággal, szintén egy időzített bomba volt, amit most robbantottak fel.

A kezdeti kérdés a haszon kérdése volt. Az USA, német adókból idézhet elő energiaválságot, és ezen keresztül társadalmi összeomlást az NSZK-ban az orosz gáz megvonása okán, miközben lenyúlja az összerabolt olgarcha vagyonokat. Ez utóbbira még az írás végén visszatérek. Ugyanezt tette Irakban, Afganisztánban és Líbiában is, és ezért kellett a ciprusi válság is, a LIBOR és bróker-botrány. A fejlett nyugati országoktól nagyságrendekkel korruptabb vezetésű kelet-európai országok lakói, ahogy Ukrajnában is, ugrásra készen várnak a "bevetési parancsra". Minden országban hemzsegnek a korrupt, csaló, tolvaj gazember politikusok. A lázadások kirobbantásához csak az "égő gyufát" kell közéjük hajítani és Európa lángba borul, mert a "tűzvész" gyorsan eléri a védettnek tartott országokat is. A "hatékonyság növelése" érdekében volt szükség 120 millió, többnyire alulképzett, nyelvet nem ismerő, más vallási környezetből, más társadalomszemlélettel rendelkező népesség betelepítésére, és ahol rendelkezésre áll, az anyanemzet, az etnikum és nemzetiségek egymásra uszítási lehetősége, bár itt még vár "némi munka" a bérencek egy részére.


Ahogy az USA kormánya is felkészült a lakossága elleni harcra, az ellenálló népesség FEMA átnevelő vagy megsemmisítő táborokba zárására, úgy Európában is előkészítették, és most is előkészítik a hasonló intézkedéseket. Ukrajna széthullása elkerülhetetlen, mivel Putyin is kéri a részét a hadserege számára. Azon hadsereg számára, amely arra hivatott, hogy megvédje a hatalmát és a vagyonát. Kína haszna a csontig legatyásodó ukrajnai lakosság "megsegítésén" keresztül a világ harmadik legnagyobb élelmiszer exportőre termőterületeinek és fegyvergyártásának megszerzése. Ukrajna tőszomszédságában, vagyis nálunk sem jobb a helyzet. Csak annyi a különbség, hogy ott oligarcháknak, itt milliárdos gazembereknek, politikusoknak hívják a fosztogatókat. Itthon sokan kifogásolják, hogy a FIDESZ-KDNP "Izrael barát", rendkívüli állapotra, és katonai irányításra kihegyezett illegitim alkottákolmánya nem tartalmazza a köztársasági államforma meghatározását. Magyarországon sohasem létezett legitim "köztársaság", ahogy az utóbbi 70 év alatt népszavazással megerősített alkotmány sem kínlódta magát világra. A választási színjáték, a világ más országaitól eltérően, egy illegitim több nevű, de egy gazdájú helytartóság megörökölhetőségéért folyik. A "képviselők", bár nem azonos eséllyel, de versenyezhetnek, hogy melyik tudja jobban el -és kiárulni a "tartomány" népét. Ez a "bomba" együtt fog robbanni a Benes-dekrétumok kivizsgálásával és a határon kívülre rekesztett magyarok kérdésével.


Sajnos, ahogy Ukrajnában az ukrán nacionalistákat és egyéb csoportokat, úgy itthon a "három csoportba" sorolhatókat is nehéz meggyőzni. Az első csoportba azok tartoznak, akiket azért nem lehet meggyőzni, mert képtelenek felfogni a körülöttük lejátszódó eseményeket. Nem látják az összefüggéseket és már nem is fogják látni, mert megbékéltek saját hülyeségükkel. A második csoportba relatíve kevesen tartoznak, mert sok információt, ezek összegzését és a szükséges konzekvenciák levonását és észben tartását igényli a "tagság". A harmadik csoport a meggyőződéses "okosoké", akik hasonlóak az első csoport egyedeihez, annyi különbséggel, hogy butaságukat, tájékozatlanságukat, szemellenzősségüket, megalkuvásukat, önérzetesség mímelésével, daccal, gyakran lenézéssel próbálják eltakarni. Az első csoportba sorolt buta, könnyen befolyásolható és irányítható emberektől csak az önérzetes, mások elveit szajkózó hülyék rosszabbak. Természetesen az ezekbe a csoportokba be nem soroltak " hülyítik az első csoportot, megnyugtatva őket, hogy majd jobb lesz (egyszer), miközben morzsát szórnak a harmadik csoport tagjai közé, és az első és harmadik csoport elől is próbálják eltitkolni a második csoport alternatíváit. Ha tovább ragozzuk a kérdést, hamar kiderül, hogy a csoportokon kívüliek közé csak a második és harmadik csoportból lehet bejutni, de a bejutásban a második csoport egyedeit megakadályozza az árulásban, a becsület, a hazaszeretet, és a gerinc "birtoklása". Bár az első csoportban is szép számmal akadnak becsületes, gerinces, hazaszerető emberek, öröklött vagy "szerzett" butaságuk akadály a csoportváltásban, vagy a csoportokon kívüliség elérésében.

Sokan rettegve gondolnak az elkövetkező armageddonra, mivel e szó általános értelmezésben a világvégére utal, pedig a világvége már eljött. Az embereket becsapják, megtévesztik, ha valaki szót emel ez ellen, ellehetetlenítik, agyonhallgatják jogos felháborodásukat, beperelik, börtönbe, táborokba zárják, vagy megölik őket. Nincs jog, mert a bíróságok csak akkor döntenek törvényesen, ha gazdáik ezt megengedik számukra. Szemérmetlenül hazudva szegik meg az általuk hozott törvényeket, amelyek betartására felesküdtek. Önjelölt, csalással, megtévesztéssel hatalombitorló köztörvényes bűnözők kormányozzák a Föld szinte valamennyi országát, akik nem csak kifosztják állampolgárnak csúfolt rabszolgáikat, de eladják kilóra, kikölcsönzik, vagy vágóhídra hajtják őket. Ezek az identitás nélküli, erkölcsi hullák hagyják, hogy parancsolóik ezerféle eszközzel pusztítsák népüket a háborúkkal, a mérgektől, a biológiai fegyvereken keresztül az elektronikus hadviselés minden eszközét igénybe véve, de fegyverré vált az időjárás és az agyműködés befolyásolása is. Népirtó háborús bűnösök irányítanak országokat, szabadon. A kifosztott népek felszámolásának az utolsó fázisa, amikor háborúba kényszerítik, a túlélőket, és akik még nem haltak éhen, azokat deportálják.

Ukrajna közelebb hozta a háborút Európához. Azt a háborút, amit "klasszikus módon" még lőfegyverekkel is vívnak, de az önjelölt, törvénytelenül, korrupt tolvajokból, rablókból álló, senki által meg nem választott "kormány" és oligarcha sleppje, harcot indított a másik oldal rablói ellen, akik törvényes megválasztásukra hivatkozva tették és tennék ugyanazt, mint illegitim, hasonszőrű utódaik. Egyúttal megkísérelenék megtámadni az oroszokat is, ha a hadsereg erre hajlandó lenne, de kinek van kedve népnyúzó, köztörvényes rablógyilkosok érdekeiért vásárra vinni a bőrét? Nehéz úgy háborúzni, hogy azoktól várják el, hogy kifosztóik vagyonának megtartásáért harcoljanak, akik az első jobb ígéretre besorozóik ellen fordítják a puskacsövet. Mi kell még az armaggedonhoz? Talán csak annyi, hogy a hirtelen jött felismerés a népüket kifosztókat rádöbbentse (ezeket az emberi hulladékokat), hogy nekik csak azt a szerepet szánták, hogy begyűjtve a begyűjthetőt, elvégezzék a piszkos munkát, majd korábbi megbízóik odavessék őket a kifosztottak ítélkezése elé, ők meg lenyúlják az ellopott, elrabolt vagyonokat.


Általános elgondolás, hogy a jelenlegi krími kiszakadás Ukrajnából, válasz Koszovó kiszakítására Szerbiából, de aki erre gondol, megfeledkezik az ENSZ személyi önkormányzatok létrehozását támogató rendelkezéseiről, az etnikai kisebbségek betelepítésekkel vagy kiemelt támogatással való létrehozásáról, vagy meglévők "szaporításáról", valamint az EU által "váratlanul", az ukrajnai konfliktussal egyidőben a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos bizottság felállításáról. A jól ismert módszer szerint, a nemzetállamokat szétszedik autonóm területekre, melyek önállóan már nem képesek megvédeni magukat. Gyakorlatilag ugyanez történt Magyarországon a 1990-es években, a nagy cégek és nagy szakszervezetek felszámolásakor. A nagy cégből kis cégek sokasága és kis szakszervezeti csoportok alakultak, melyek külön-külön nem képviseltek nagy erőt, és az eltérő tevékenységek miatt már nem volt egyszerre érintett minden felszámolás alá eső, vagy létszámcsökkentés elé néző kis cég, így a sztrájkok is erőtlenné váltak. Látszólag a Zbigniew Brzezinski-féle Ukrajna-doktrína, amely Oroszország stratégiai gyengítését eredményezte volna a krimi bázisok leválasztásával, mégis fog eredményt hozni, mert Ukrajna fokozatosan szétszakad, de Olaszország is divizionál. Ugyanilyen törekvések mutatkoznak Spanyolországban, a katalánok kiválási szándékait illetően, Skócia is már részben függetlenítette magát, de hamarosan Nagy-Magyarország is terítékre kerül, a Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Bácska viszonylatában. A környékező utódállamok kezdhetnek aggódni, mert ukrajnai szintű korrupciós állapotok uralkodnak és hozható létre "forradalmi helyzetként" Szlovákiában, Romániában és Szerbiában. Természetesen hasonló "lehetőségeket" kínál Európa többi (kazár-zsidó irányítású) "nemzetállama" is.


Itthon még, a "választás" (???) fényében sok-sok emberke "játszik részvételt a házimunkában", vagyis "kitereget". Antallok, Hornok, Gyurcsányok, Kunczék, Orbánok, Csányik, Garancsik, Szimák stb. szennyesétől dugul el a nemzet lábbalhajtós mosógépe. Milliárdok potyognak ki a szűrőből, a szennyes léből, és időnként itt-ott, egy-egy fej is. Hamarosan fejek százai fognak gurulni, mert a Bilderberg Group legfelsőbb irányítása egyrészt be akarja nyelni az olgarchák, vagy magyarosan szólva, a rabló, tolvaj, hazaáruló gazemberek összelopott, összeharácsolt vagyonát, másrészt pénzügyi és gazdasági összeomlással káoszt teremt, amiből csak a segítségével lehet kijutni. Ez utóbbinak, és a "rávezetésnek" ára van, mindent akarnak, tokkal, vononóstul, szőröstől bőröstül, létszám csökkentett testestől-lelkestől... A csapatmozgások már megkezdődtek Európa-szerte. Sok a könnyű-páncélos, és nem csak a németeknél, nálunk is, amin nem kell csodálkozni, mert itthon már csak az nem lát aki nem akar (de kénytelen lesz)...


/Tulok/

 

https://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=394

Téma: Hungarian Real News -Armageddon az örök világossághoz...

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása