Hungarian Real News - Esélyegyenlőség...

2014.02.02 13:17

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-szabadsag-fok/

https://embers-eg.webnode.hu/news/mar-osszeeskuves-elmeletre-sem-telik-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-az-ido-telik-a-becsulet-fogy-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-kerdesek-es-valaszok-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/evo-morales-elnok-bejelenti-az-ensz-ben-az-uj-korszak-kezdetet/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-a-dzsinn-kiszabadult-a-palackbol-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-elitokracia-penzugyi-es-okofasizmus-avagy-a-daralo-megy-tovabb-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hungarian-real-news-az-ido-telik-a-becsulet-fogy-/

 

Esélyegyenlőség...

 

2013. is egy újabb súlyos "csepp" volt a világ átalakulásának tengerében. Egyesek "paradigma megváltásról", mások cseréről, a legtöbben pedig belenyugvásról beszélnek itthon, ill. nem akarnak róla beszélni, mert szégyenlik tehetetlenségüket. De nem csak paradigmák veszik körül világunkat. A legtöbb normális ember nem akar gyökerestől szakítani az eddigi életformával, a "civilizáció" általa hasznosnak tartott vívmányaival, az elért "eredményekkel", csak ki szeretné vonni belőle a rá és környezetére károsnak és veszélyesnek ítélt elemeket - melyek egy részének "magját" azok ültették el tervszerűen, akik az életére törnek - és vissza szeretne térni egy olyan világ értékrendjéhez, amelyet ugyan nem élt meg, nem ismer, nem ismerhet a tényleges egykori valójában, és amelyről csak bizonyos "értéknormák" foszlányai jutottak el hozzá. Az ősi magyar törzsi felépítmény legnagyobb bűne az volt a "fejlett", vagyis a "nyugat nemesi rendszere" szemében, hogy megszilárdított uralmukra veszélyt jelentett a "szabadság szele", a szkíta hun-magyar törzsszövetség emberközpontú felépítménye...


Mert mi változott az elmúlt 2500-3000 évben? Az ősközösségi társadalmakban még nem kasztosodott önveszélyes mértékben az emberiség. Volt ellenség, a természet, a betegségek és az éhség, amit csak közösen lehetett elfogadható szinten tartani vagy kipusztult az érintett populáció. Társadalmi szinten annyi változott az ókorban, hogy kialakult egy választott vagy erőszakkal hatalmat magának követelő réteg, akik rabszolgákkal biztosították elnyomásban segédkező hivatalnokaik és katonáik, valamint önmaguk ellátását. A rabszolgát idővel jobbágynak, majd munkásnak, parasztnak, később polgárnak nevezték, de az "egykori ókori rabszolga" csak annyiban került jobb körülmények közé, hogy rájöttek, jobban termel ha azt hiszi, van saját vagyona, ezáltal saját akarata és jogai is. De a "jog", csalóka vízió. A "munkást", mihelyst "megszületett", már belekényszerítették egy mókuskerékbe, viszont bizonyos részük számára már jobban megengedett volt a feljebb lépés, illetve a kilépés a kalitkából. A proletárok és a parasztság ugyanahhoz az újratermelődő kaszthoz tartozó kifosztókat, kirablókat, más néven "arisztokratákat", bankárokat, tőkéseket és politikusokat kénytelen elviselni a nyakába ültetve ma, mint több ezer éve. Egyszerűsítve, ez a "réteg" az ókorban és minden korban összetrombitált egy rakás rablásra hajlamos csavargót, kalandort, bűnözőt, felfegyverezve és szabad embereknek nevezve őket, rabszolgasorba kényszerített másokat, hogy megtermeltessék velük azokat a javakat, amelyeket hitük és mondvacsinált "nemesi" származásuk szerint, vagy általuk kreált szabályok alapján csak nekik volt "joguk" kizsarolni és elherdálni.


Meg kell említeni, hogy olyan, mint öröklődő "nemesség", "kék vér", ősi vagy ókori-újkori "kiválasztottság" nem létezik. Egy bizonyos réteg számára egykor őseik által kiérdemelt vagy összelopott, rabolt értékek és címek tették lehetővé, hogy többlet tudásra, hatalomra tegyenek szert, és ezt utódaikra örökítsék. Akik a legtöbb esetben nem rendelkeznek őseik kiemelkedően jó, vagy rossz tulajdonságaival, bár ahhoz, hogy valaki rosszat tegyen másokkal, nem kell sok ész, csak egy összetartó bűnbanda és gátlástalanság, jellemtelenség, ami adódhat a génhiba okozta empátiahiányból is. Ez utóbbiakhoz hozzácsapódott egy művi úton kitermelt vérfertőzött népesség, amely tudatosan létrehozott genetikai hibájából adódóan önként lemondott az emberi értékekről a hatalom és a tárgyi javak megszerzése érdekében.
"Nemesség" csak egyféle létezik, a lélek nemessége, amely elérhetetlen azok számára akik kiirtották magukból az embert...
A társadalom megbecsüléséért becsületesen meg kell dolgozni, és a megszerzett érdem nem örökölhető, épp elég lépéselőny az utód számára, ha jobb körülmények közül startolhat szülei jóvoltából, mert már ez is esélyegyenlőtlenséget szül. Százmilliók értékei vesztek el a társadalom értéknövelése számára természetellenesen.


Ezek a kizsarolt javak tették lehetővé, hogy a megzsaroltak pénzén ellenük fegyverkezzenek, és ha szükséges, kényszertől hajtva harcoljanak is kirablóik "jogainak" fenntartásáért. Ugyanez történt az ún. "középkorban" is, amikor királyok, hercegek, grófok, bárók, kis -és kicsit jobban "nemesek", lovagok és hétszilvafások éltek és próbáltak megélni "örökölt" vagy szerzett rabszolgáik munkájából, bár ezeket ekkor már jobbágy névvel illették a lealázó rabszolga elnevezés helyett. Az újkor már igazi kifosztási lehetőségeket hozott, mert a középkori, normális esetben 30-50%-os "elvonások" helyett már 85-90%-ot is el lehetett vonni. A legújabb kor polgároknak nevezett rabszolgáinak kifosztása, kirablásakor még tovább növelték az elvonások mértékét, tetézve törvényesített csalásokkal, ezerféle adóval, korrupcióval, egészen a 90-99%-ig is, a többszörös, ezerféle adózással. A színen viszont megjelent egy új munkaerő, amely esetében már a 100%-os elvonás is lehetséges, mert nem kér és nem kap fizetést. Ez, és lassan "Ő", a robot, mely, vagy aki, kiszorítja a termelésből az embert. Az emberi lét minőségi és mennyiségi változását eddig a más emberek számára termelt javak termelékenysége és kereskedelme határozta meg, de a változás, az automatizálás előrevetíti, hogy sem munkásokra, sem parasztokra, sem multikra és még bankokra, bankárokra, illuminátusokra sem lesz szükség.


A "profit termeléshez" maga a "polgár-rabszolga" hozza létre a számára többszörös áron megvásárolható terméket, olyan tömegben, hogy saját létét biztosító munkája kerül veszélybe. Ennek a folyamatnak az eredménye a munkafüggetlen alapjövedelem is ("bizonyos népek, néprétegek" számára már sok éve adott), és megjelenésével még tovább romlik a helyzet, mert valakinek ezt is meg kell termelni, viszont stabilizálhatja egy fosztogató nómenklatúra kiemelt pozícióját. Az ingyenélő biztos, hogy az ingyen élését lehetővé tevőkre fog szavazni, miközben nem veszi észre, hogy egyre nagyobb tömegben feleslegesnek tartják "fajtáját", létét...

Időről-időre felüti a fejét egy "konzervált betegség", mégpedig az, hogy nem elég kirabolni, háborúkba kényszeríteni az ún. "kilenc tizedet", de ahhoz, hogy "újratermelődésekor" csak a rabszolga funkcióit tudja betölteni, el kell venni a lehetőséget is a magasabb szintű tudás megszerzésétől. A jelenleg általánosan ismert, írott történelem 4500-5000 éve másról sem szól, mint a tudás megszerzésének lehetőségétől való elzárásról, és a különböző társadalmi és tudományos szintre fejlődött népességek ez miatti harcáról. Ez jelenti az igazi esélyegyenlőtlenséget. A "konkurens fajok" kiirtása, illetve a cinkkelt lapokkal történő "játék" maga az, ami hátráltatja az emberiség fejlődését, és arra sem lehet hivatkozni, hogy védje meg magát minden faj, mert a számszerű létszámfölény kompenzálhatja a minőségi tudást és megszerzésének lehetőségeit. Az ún. "elit", egyre inkább formázik egy köztörvényes rablógyilkosokból álló, csalással, megtévesztéssel, erőszakos törvényekkel vagyis öntörvényűen ügyködő rablóbandára.

Elmondható, hogy a "kiválasztottakat" a technikai fejlődés felválthatja lelketlen, de logikus döntéseket hozó androidokkal, mert a jelenlegi, embernek nevezett "csúcsképviselőik" sem egyebek, amiből az is következik, hogy a fejlődés egyik választható iránya feleslegessé teszi ezeket is, mert létük indokolatlan. Látszólag ennek az irányvonalnak a követése a magukat "felsőbbrendűnek tartók" célja, de erről maguk is tudják, hogy öngyilkosság, illetve az emberiség halála.

2013-ban tovább folytatódtak a koholt vádak és adófizetők dollármilliárdjait felemésztő provokációkra hivatkozás alapján folytatott háborús uszítás generálta népirtások, területszerzések, bár már egyre jobban mutatkozik, hogy a nyugati katonák "megbízhatatlanná váltak", mivel túlnyomó részüket már egyre nehezebb elhülyíteni annyira, hogy saját maga és családja, barátai, embertársai ellensége legyen. A politikusok, bankárok, multik ronggyá foszlott becsülete fogy, és számukra még vészesebben, az idejük is.
2013-ban is több országban felvetődött az alanyi jogon, állampolgároknak járó alapjövedelem kérdése, ugyanakkor a destruktív tagadásnak sincs értelme, mert az USA Coin Card és az Obamacare törvény "államilag finanszírozott" minimális ellátása és a FEMA-táborok jól mutatják a tervezet végrehajtás irányát. Az "ellátáshoz való hozzáférés" ára a megfigyelhetőség és a beleegyezés a kiszolgáltatott helyzet elfogadására (GMO). Az elképzelés megvalósítása a 90% és a 10% részéről nem azonos, illetve teljesen más elképzeléseket takar. Lényegében, ha a világ népessége tétlenül szemléli a nyereségvágyból és közvetett gyilkossági szándékkal évek óta végrehajtott időjárás módosítást, vegyi-permetezéseket, mesterséges földrengéseket, viharokat, tájfunokat, hurrikánokat, a biológia fegyverek (vírusok, baktériumok) kifejlesztését, terjesztését és a multinacionális és népességcsökkentési érdekek szerinti alkalmazását, elfogadja a halálos ítéletét.

A világ minden szegmense ellen indított kombinált támadás hivatkozási alapját Kissinger fogalmazta meg a legérthetőbben, legalábbis a saját és hasonszőrű bűntársai, rendkívül magabiztosan és a legcsekélyebb előrelátás nélküli elgondolása szerint, amikor kijelentette, hogy "Ön és kedves családja, haszontalan zabálók". Szerencsére a világot kifosztó 10%-ot kilencszer meghaladó létszám gondolja és mondja, hogy békésebb, gazdagabb, kiegyensúlyozottabb, élhetőbb lenne a Föld, ha a 10% nem létezne.
Sokan úgy vélik, hogy csökkent a feszültség kelet és nyugat között az elmúlt évben, és ha kevesen is, de már észre kezdik venni, hogy lehet, csak földrajzilag létezik ez a meghatározás és megkülönböztetés. Ha az USA polgárháborús előkészítést, és Európa módszeres kifosztását, valamint a közel-keleti USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Izrael által fizetett és provokált háborúit figyelmen kívül hagyjuk, akár azt is mondhatnánk, hogy a 2050-ig az ENSZ 2010. szeptemberében kihirdetett és általuk betervezett 50%-os létszámcsökkentés, a vegyi -és biológiai permetezésekkel és az élelmiszer termelés tönkretételével, katasztrófákkal és népirtásokkal, tartható elképzelés lehet, de George HW Bush is több mint két évtizede "várja" az Új Világrend eljövetelét", hiába.


A "Killowen csoport" azt tanácsolja a kormány vezető számára a "A terror elleni háború nem az egyetlen fenyegetés" című cikkében, hogy ahogy Harlan K. Ullman írja: "a tektonikus változások átformálják a nemzetközi geostratégiai rendszert", de nem a katonai nagyhatalmak, mint Kína, hanem a "nem állami szereplők", mint Edward Snowden, Bradley Manning és a névtelen hackerek jelentik a legnagyobb veszélyt a "365 éves vesztfáliai rendszerre", mert ösztönzik az egyéneket arra, hogy képessé tegyék magukat aláásni az állami ellenőrzést. Ullman nem ok nélkül "kesereg". Túl sokan tudnak túl sok mindenről, és hogy mentsék az Új Világrendet, ami nyilvánvaló az Atlanti Tanács kiadványaiból, meghatározzák az "új világrend" globális technokráciáját is, közösen egy nagy államapparátussal és a nagyvállalatokra irányulva, az egyéniségen keresztüli transzhumanista szingularitás helyébe emelve a rablógyilkosokat.

"A veszett fejsze nyele". Az "Új Világrend" erőlködés és mézesmadzag azok számára, akik még reménykednek abban, hogy a "legfelsőbb emberformájú irányítás" árulásukért cserébe életben hagyja őket, de tévednek. A Bilderberg legfelsőbb irányítása, "saját soraiban", Oroszország, Európa és USA-szerte ritkítja a létszámot, fentről kezdte a sort, a lehetséges "konspirációképes konkurenciával", vagyis eddigi támogatóival, csatlósaival, bűntársaival. A LIBOR-botrány, és azt követő Bróker-botrány, a ciprusi megtervezett álcsőd, szoros "összefogással", bűntársaik átverésére valósult meg. Az "ilyen játékban" farkastörvények uralkodnak, csakúgy, mint a nemzetinek csúfolt kormányzatok szemétdombjain. Elcsalt amerikai, német, és újabb csalást ígérő hazai választásokkal, mert senkinek semmilyen kétsége ne legyen, a 2014-es, Magyarország népi felhatalmazása nélküli alkotmányos alapokkal nem rendelkező "választását", a FIDESZ-KDNP soraiba terelt MSZP és DK "szimpatizánsok" sem tudják legalizálni.


Még időben számon kérhető, hogy a Bajnai általi választási törvény módosítás eredményeként felszámolt választási irodákat pótolják-e, hogy a több ezres létszámban külföldről iderendelt "átszavazók" ne egy hétig igazítsák ki az egy követ fújó pártok paklizását. Természetesen ez is csak azok számára jelenthet, jobb lehetőség híján, az ENSZ, EU, orosz, kínai és iráni megfigyelőkkel hamarosan ellenőriztetett választáson némi "megnyugvást", akik az eddigi összes választás elcsalásáról és a külföldi haderővel "bebiztosított" választásokról sem tudtak. Mert ismételten megemlítendő, a megélhetési "rendfenntartók", és a kis létszámú cionista érdekeket szolgáló zsoldoshadseregünk, ha akarna sem tudna számottevő ellenállást kifejteni. A "nemzeti oldal" szervezeteinek és az egyenlőtlen küzdelemben ringbe szállt nemzeti pártok összefogására - ismerve a szereplőket - halvány a remény... A gyanútlan és tájékozatlan embereket viszont akkor is tájékoztatni kell, mert nem veszik észre a "himlővel fertőzött takarókat"!


/Tulok/

https://www.hungarianrealnews.com/news.php?readmore=386&c_start=50

 

Téma: Hungarian Real News - Esélyegyenlőség...

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása