Nap Napja..

2012.08.12 10:30

 

Ajánlom és ajándékom e cikk annak a valakinek, akinek ez évben, az az ma a "Nap" napjára esett a szülinapja..Sok Boldog szülinapot szépen fénylő NapCsillag!:)))

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/mars-napja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/jupiter-napja-/

 

 

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc (tehát mikor a horizonton látjuk a Napot akkor lényegében egy "múlt" állapotában látjuk, mivel a fény sok percig utazik felénk, ezért egy másik horizontális ponton áll a Nap mikor "Reá" nézünk). A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. Éltető ereje miatt a Nap kiemelkedő kulturális és vallási jelentőséggel is bír.[2] Fénye és hője mellett különböző tudományágak szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, mert bizonyos jelenségeket nem tudunk előállítani, csak a Napon megfigyelni. Ezek a tudományágak: plazmafizika, magnetohidrodinamika, atomfizika, részecskefizika.

A Nap aktivitása kb. 11,2 éves periódust mutat, azaz ennyi idő telik el két napfoltmaximum között.

A mágneses pólusok legutóbbi felcserélődése 2001 nyarán volt, amit az egy teljes napcikluson át működő Ulysses űrszonda is megfigyelt.

(Tehát a következő napfoltmaximum betetődzésének maximuma valamikor 2012 Október, November, Decemberére tehető!!)

 

Az asztrológiában időperiódusokat különböztetünk meg egymástól, és ezeknek az időperiódusoknak a jellegzetességeit lehet meghatározni azokkal a bolygó tulajdonságokkal, amik uralják ezeket.
A leghosszabb ciklus a Nagy napév.
A Nap évenként a tavaszi napéjegyenlőség idején nem mindig ugyan azon a ponton áll, hanem évente kb. 50”-cel hátrább, mint az előző évben.
Ennek a földtengely elmozdulása az oka. A tavaszpont tehát lassan végigvándorol az ekliptikán a jegyek sorrendjével ellentétes irányban.
Az egész kört 25920 év alatt teszi meg ezt Nagy napévnek nevezzük. 
2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon, ezt világhónapnak nevezzük.
72 év alatt tesz meg 1°-ot ezt nevezzük világnapnak.
 A világhónapoknak is vannak uralkodó bolygói, mégpedig ugyan az a bolygó, ami azt az állatövi jegyet uralja, amiben a tavaszpont éppen tartózkodik.
Read more about Nap éve by www.asztromania.hu

Naprendszerünk középpontjának jele, egy kör benne ponttal, amelyet több ezer évvel ezelőtt már az egyiptomiak is használtak. Az asztrológia ma is így jeleníti meg.
 
 

Az állatöv ötödik jele

Alapeleme: Tűz
Minősége: fix
Uralkodó bolygója: Nap

Csillagképe: oroszlán
Színe: sárga, narancssárga
Ásványai: borostyánkő, chrisolith, jáspis, rubin, gyémánt
Féme: arany
Növényei: krizantém, tölgy, kamilla, primula, petrezselyem
Állatai: szarvas, sas, oroszlán
Száma: 1
Országai: Csehország, Franciaország, Olaszország, Mezopotámia, Szicília, Észak-Románia, Kalifornia

 

A személyiségjegy részletesebb elemzése ide kattinta megtekinthető + a neten sokat találni..

 

 

Attól eltekintve, hogy milyen mértékben hasonlít ez a csillagzat az oroszlánhoz, s hogy eredetileg nem is tartozott a zodiákushoz (a kígyót  is társítják hozzá a hagyomány szerint). Ez a szakasz az , amikor a Nap egyenlő távolságra áll a nyári napéjegyenlőségtől és az őszi napfordulótól. Ez a nyár kellős közepe, mikor a növényzet eléri fejlődési foka maximumát.

A Természet elénk tárja gazdagságát, s beérünk a beérett termés évszakába, a teljesség, a nagyság korába.
-Feltehetően- ezért választották jelének az állatok királya, az oroszlán jelét, mely a szuverén hatalom -csillagászati értelemben is- a nemes (és éltető)erő szimbóluma.

Az oroszlánt számtalan ábrázoláson megtalálhatjuk, a híres mükénéi Oroszlánkapu díszétől , a nemesi és lovagrendek heraldikáján át, a modern művészeti alkotásokig. Ideértve az esztergomi oroszlános szentélyt is.

Az oroszlán a Nap jelképe is. A Nap, mint ősi szimbólum a hatalmat, a kiválóságot jelenti.
Az oroszlán hatalmas ereje, a szőrének a sörénye valamint az a különös, ennek az állatnak tulajdonított sajátosság, hogy sosem hunyja be a szemét.

Szimbolikáját tekintve hasonlítható a Nap állandó kiáradó tulajdonságával. Az oroszlán nem csak uralkodói szimbólum, hanem ő a templom őrzője is.

Különösen az egyiptomi, az asszír és babiloni templomok ábrázolásain fedezhető fel, távol keleti vallásokban pedig sárkányként szerepel. A biblia is szól arról, hogy Isten hatalma és igazságossága az oroszlánéhoz hasonló.
Egy közbevetés, hogy Mátyás király is tartott oroszlánokat ami pedig még érdekesebb körülmény, hogy ha lehet hinni a fennmaradt emlékezetnek egy időben "hunytak ki" -pár száz kilométer távolságra -mint gazdájuk, Mátyás.
Szimbolikáját tekintve "az Igazság halt meg" Mátyással - illetve tevődött a tecchalott állapotába- és ezzel egy elég sok kihívással teli korszak köszöntött az emberiségre, napjainkig értve.

 

A királyok és fejedelmek aranykoronája a Napisten tiszteletére vezethető vissza, miként a szentek glóriája is. A fény, a fénykoszorú által kifejezett oroszláni erő az autoritás, a hatalmat és uralmat, a ragyogást, de ugyanakkor a bölcsességet és igazságot is szimbolizálja.

Érdemes utánajárni a Napba öltözött asszony legendának is.

Mátyást megemlítve érdekes az a viszony, ami őt fűzte az oroszlánokhoz és a nevéhez tapadt, Igazságossághoz.

 

Mellesleg a pálosok címere ovális pajzs kék mezejében, zöld talajon álló természetes színű pálmafa, melyhez két oldalról egy-egy természetes színű, sörényes hímoroszlán ágaskodva támaszkodik. A fa tetején nyitott szárnyú, fekete holló, csőrében egy darab kenyér.

A címer elemei Remete Szent Pál életrajzából valók, amit Szent Jeromos írt. A címer elemeinek elrendezése az évszázadok folyamán változott. Pálmafa: ez táplálta és látta el ruházattal Remete Szent Pált. Holló: csőrében egész cipót tart, így gondoskodott a Mennyei Atya a szent remetéről. Szentírási párhuzama az 1Kir 17,2-6-ban található. Oroszlánok: az életrajz tanúsága szerint Remete Szent Pál sírját két oroszlán ásta ki. Ezt egy középkori himnusz így örökítette meg:

Bámulj világ, mert halandó

ilyet nem láttál soha,
amilyen Pál temetése
volt s különös gyásztora:
sírját oroszlánok ásták,
amiben majd lent pihen,
szentjein keresztül Isten
századoknak így izen.

Fájl:Páloscímer.gif

– Deciana terret multum; Gyéressy Ágoston fordítása

 

A Nap jelképe nagyon régi, megtalálható mind Egyiptom, mind Kína ősi kultúrájában. Akkor, ha megvizsgáljuk, azonnal felmerül a gyanú, hogy a korai asztronómus-asztrológus papok tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy a Nap a központi égitest, a többi bolygó pedig - a Föld is - körülötte kering, de a jelkép felfogható a mikrokozmosz és a makrokozmosz tükröződésének is.
Minden nép mítoszaiban szerepelnek Nap istenségek, mint például Re, Héliosz, Apolló, Szol, s az asztrológiai Nap elsősorban ezek jelentéséből eredeztethető.

Az egyiptomi Re az őskáoszt világítja be és ezáltal ad életet mindennek. A görögöknél két napistent is találunk, akik alapvetően különböznek egymástól.

Héliosz a fény hozója, az égi napisten, a Zeusz előtti idők kozmológiájához tartozik. Szekerét hajtva minden hajnalban diadalmasan bukkan fel keleten, végig hajt az égen, majd este nyugaton eltűnik, fogalmuk sem lehet, hogy mi történik vele ilyenkor. Távoli, elérhetetlen, nincs túl sok köze sem az emberekhez, sem az olimposzi istenekhez.

Apolló viszont nagyon is emberi tulajdonságokkal rendelkezik, s nem is egyedüli hatalmasság. Artemisz Hold Istennő ikertestvére, amely kifejez egyfajta ősi kettősséget, vagyis polaritást, s ez a tény még ebben a viszonylag késői görög szakaszban is a matriarchális kozmológia maradványának tekinthető.

 

 

Az oroszlán a tarot-ban

 

11. Az erő

 

Az egyiptomi tarotban a 11. kártya elnevezése a szelídített oroszlán. Az oroszlán itt is állatszimbólum, amely az értelmes akarat által irányított ösztönöket jelenti. Szimbolikája hasonló a diadaléhoz, ahol a kocsit hajtó megfékezi az animális erőket, kordában tartja az ösztönöket. Ott irányító és irányított egymásnak feszülnek és egy cél érdekében történik erőfeszítés. Itt azonban az ellentétek egymásra találásáról, egyesítéséről van szó.  
Az erő kártyája nem sikerorientált. A második, én-kereső fejlődési szakasz közepén az erők egyesülése belső szükséglet. Ebben az élethelyzetben erős és merész az ember, robbanó energiákkal és elszántsággal. A szívós munka, a kemény küzdelem utáni győzelem belső elégedettséget és önbizalmat eredményez. A diadal külvilági elismerést, az erő pedig belső győzelmet jelent. Az ember úgy érzi, hogy elérte célját, megfelelt a maga által emelt követelményeknek. A 11-es szám a megkettőzött 1-es, az egyes pedig a varázsló száma, a magányos teremtésé, ellentétben az erő kártyájával, ami az egymásnak feszülő erők teremtését szimbolizálja. Egy női alak meztelenül lovagol az oroszlánon: a kártya a vágyat is jelenti, amit az erő tudata vált ki az emberben. Az oroszlán, a Nap és az arany azonos szimbólumai a misztikának: mindegyik az erőt és a teljességet jelenti. Az oroszlán jelképesen az állatok királya; az asztrológiában az oroszlán jegy meghatározó bolygója a Nap, az ősi erőforrás. Az alchímia misztikus célja az ellenpólusok egyesítése volt, ami egy új, jelentősebb valóságot testesített meg. Az alchimisták ennek a tökéletes állapotnak elérését az arany mesterséges előállításában látták, amit a tökéletes anyagnak tekintettek.  
Az oroszlán a férfi archetípusa, ereje az irányt adó nő erejével párosul. Az erő a két ellenpólus, a nő és a férfi princípium összefogásán alapul. A nő önbizalmat és nyugalmat sugároz, az oroszlán ereje tudatában engedelmes: az ellentétek összhangba kerülnek. Ez a szint kétféle erőforrás, a tudatos és a tudattalan, az érzelmek és az intellektus, az energia és a belső nyugalom összhangja. Az ember ebben az élethelyzetben elérte az első olyan sikert, amelyben a belső igények és a külvilági elismerés összhangban állnak egymással. 

 

Ide kattintva kiegészítő leírás nyerhető..

 

 

 

Precesszió és a Nagy Napév

 

Read more about Nap éve by www.asztromania.h

A leghosszabb ciklus a Nagy napév.
A Nap évenként a tavaszi napéjegyenlőség idején nem mindig ugyan azon a ponton áll, hanem évente kb. 50”-cel hátrább, mint az előző évben.
Ennek a földtengely elmozdulása az oka. A tavaszpont tehát lassan végigvándorol az ekliptikán a jegyek sorrendjével ellentétes irányban.
Az egész kört 25920 év alatt teszi meg ezt Nagy napévnek nevezzük. 
2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon, ezt világhónapnak nevezzük.
72 év alatt tesz meg 1°-ot ezt nevezzük világnapnak.
 A világhónapoknak is vannak uralkodó bolygói, mégpedig ugyan az a bolygó, ami azt az állatövi jegyet uralja, amiben a tavaszpont éppen tartózk
  A Nap bár látszólag "álló" égitestnek tűnik, valójában pedig több millió kilométer per óra sebességgel robog a Tejút galaxis központi magja körül.

 A Tejút és a másik szembetűnő irány a Szűz extragalaktikus szuperhalmaz" titkainak" elméletének magyarázáshoz ide kattintva.. 

Szóval az asztrológiában időperiódusokat különböztetünk meg egymástól, és ezeknek az időperiódusoknak a jellegzetességeit lehet meghatározni azokkal a bolygó tulajdonságokkal, amik uralják ezeket.

A Nap a tavaszpont precessziós útján 72 év alatt tesz meg egy fokot, 2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon (30') 25.920 év alatt pedig bejárja az ekliptika egész körét. A leghosszabb ciklus elnevezése a Nagy napév.
A Nap évenként a tavaszi napéjegyenlőség idején nem mindig ugyan azon a ponton áll, hanem évente kb. 50”-cel hátrább, mint az előző évben.
Ennek a földtengely elmozdulása az oka. A tavaszpont tehát lassan végigvándorol az ekliptikán a jegyek sorrendjével ellentétes irányban.
Az egész kört 25920 év alatt teszi meg ezt Nagy napévnek nevezzük. 
2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon, ezt világhónapnak nevezzük.
72 év alatt tesz meg 1°-ot ezt nevezzük világnapnak.
 (A világhónapoknak is vannak uralkodó bolygói, mégpedig ugyan az a bolygó, ami azt az állatövi jegyet uralja, amiben a tavaszpont éppen tartózkodik.)

   Ezeknek az időegységeknek rendkívül nagy a jelentőségük a Föld és az emberiség életében. Az egészséges, normális ember életkora 72 év, vagyis a precessziónak egy foknyi útja. Az ember normális hőmérséklete 36 fok, ez a 72-nek a fele, az egészséges ember érverése percenkint átlag 72, percenként 18-szor veszünk lélegzetet, vagyis négypercenként 72 a lélegzések száma. Tudjuk, hogy a forgó Föld kb 4 perc alatt fordul 1 fokot, tehát a Föld 1 foknyi elmozdulásának 72 lélekzetvétel felel meg, mint ahogy a precesszióban 72 év egyezett egy fokkal. Ha az ember 1 perc alatt 18 lélekzetet vesz, akkor egy nap- 24 óra- alatt 25920-szor lélegzik, ugyanennyi a Nagy Napévben lepergő földi évek száma. ezek a számok tehát igen mélyen gyökereznek a lét törvényében és rejtelmes, örök összefüggéseket tárnak fel.
 

 

Ide kattintva bővebben is lehet tájékozódni a Napút téridő egységeinek mibenlétéről..

 

 

Érdekes(s)Ég :)

 

Egy asztrálmítoszi mese. Nem másolom be mert nagyon hosszú. Tapasztalataim szerint ennyit ritkán olvas ember egyszerre és unalmassá sem szeretném tenni a dolgot. Akit érdekel, az ide kattintva elérheti a Pap Gábor által közzétett Vizi Péter és Vizi Pál meséjét amely a keleti-nyugati zodiákus segédletének mentén ismertet meg minket további érdekességekkel.

 

Read more about Nap éve by www.asztromania.hu

Az asztrológiában időperiódusokat különböztetünk meg egymástól, és ezeknek az időperiódusoknak a jellegzetességeit lehet meghatározni azokkal a bolygó tulajdonságokkal, amik uralják ezeket.
A leghosszabb ciklus a Nagy napév.
A Nap évenként a tavaszi napéjegyenlőség idején nem mindig ugyan azon a ponton áll, hanem évente kb. 50”-cel hátrább, mint az előző évben.
Ennek a földtengely elmozdulása az oka. A tavaszpont tehát lassan végigvándorol az ekliptikán a jegyek sorrendjével ellentétes irányban.
Az egész kört 25920 év alatt teszi meg ezt Nagy napévnek nevezzük. 
2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon, ezt világhónapnak nevezzük.
72 év alatt tesz meg 1°-ot ezt nevezzük világnapnak.
 A világhónapoknak is vannak uralkodó bolygói, mégpedig ugyan az a bolygó, ami azt az állatövi jegyet uralja, amiben a tavaszpont éppen tartózkodik.

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1los_rend

https://azidojelei.blogspot.hu/2011/08/precesszio-ea-nagy-napev.html

https://www.dudus.hu/szegedi/nagyark/regi11.htm

https://www.jellemrajzok.com/csillagjegyek/oroszlan.php

https://gagbi-babca.blogspot.hu/2008/01/bolygk-jelkpei.html

https://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/bnevek.htm#bolyg%C3%B3tiszt

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nap

 
 
 

Téma: Nap Napja..

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása