MAGYAR MÁTRIX HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓ - KIÁLTVÁNY !!! ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY A TETTEK MEZEJÉRE LÉPJÜNK !!

2014.01.02 16:25

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-evszazad-legnagyobb-csalasa-magyarorszagon-ebreszto-magyarok-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/mezesmozes-2010-es-levele/

https://embers-eg.webnode.hu/products/onellatas/

https://embers-eg.webnode.hu/news/adok-minden-mennyisegben/

https://embers-eg.webnode.hu/news/varosiaknak-krumplitermesztes/

https://embers-eg.webnode.hu/news/onellato-magyarorszag/

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-imf-igazi-arca/

KIÁLTVÁNY
HONFITÁRSAK, MAGYAROK !!
ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY A TETTEK MEZEJÉRE LÉPJÜNK !!
VILÁG MAGYARJAI EGYESÜLJETEK !!!
FELHÍVÁSSAL FORDULUNK A DEVIZAADÓSOKHOZ, A HITELESEKHEZ, A CIVIL KÖZÖSSÉGEKHEZ, A PÁRTOKHOZ, AZ EGYESÜLETEKHEZ, ÉS MINDEN PATRIÓTÁHOZ, POLGÁRTÁRSHOZ, AKI A SZIVÉN VISELI A MAGYARSÁG SORSÁT

 

 

 

Mindenkinek látnia kell, hogy elszigetelve,kis csoportokban, megosztással semmilyen eredményt nem lehet elérni a nagy erővel, pénzügyi háttérrel, a
PÉNZ FEGYVERÉVEL ELLÁTOTT HÁTTÉRHATALOMMAL SZEMBEN .

Az adóssághelyzetről :

1, Magyarország összes állampolgára, önkormányzata, vállalkozója, és az állam is adósságcsapdába került, melyből meg kell találni a kiutat

2, A lakosság devizaadósság, hitelcsapda kérdésére azonnal meg kell találni a választ, halasztást nem tűr a megoldás.

3, A Magyar Mátrix Kft rendelkezik Közép-Európában ( Magyar, Cseh, lengyel, orosz ) szabadalmi jogosultságokkal , igényekkel,követelésekkel a bankokkal, pénzügyi szervezetekkel szemben

4, Csak egy magán, közösség, állami érdekeltségű szervezet képes elektronikus pénz, pénzhelyettesítő kibocsájtásával a gazdaság, lakosság vérkeringését ujra beindítani.

5,A bankok hitelezési politikája, a hibás hiteltermékek kibocsájtása ( jogilag semmis) nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek , következményei kiszámíthatatlanok, katasztrófába vezethetnek.

Tényállás :

1, Magyarországnak az Európai Unió számára át kell engedni a vám- és áfa bevételeket, 1440 milliárd forintot. Ez az az összeg, amit Magyarország évente fizet az Európai Uniónak tagsága fejében.

2, Az 1989-től 2004-ig terjedő időszakban 8866 milliárd forintot engedtünk át Brüsszelnek.
A 2007és 2014 között mintegy 8 ezer milliárd forint ”támogatás” hívható le megfelelő pályázatokkal, hatalmas bürokrácia mellett,kis hatékonyságú befektetésekre felhasználva. !

3, MNB adatok alapján Magyarország hiteltartozása 2013 januárban meghaladja a GDP 32,56 % át, amelyből 18,54% DEVIZA ALAPÚ hitel !A lakossági hiteltartozás mértéke 5289milliárd Forint. Kifizethetetlen!!! , az elszámolás, és egyéb törvénysértések miatt !!!! Csalásra alapított deviza elszámolású forint hitel ! Az egész világon nincs ilyen !!! Minden ilyen hitelszerződés semmis !!

4, A deviza elszámolású , vagy egyéb pénzügyi konstrukciójú bedőlt, vagy bedőlés előtt álló hitelek mintegy 4 millió felnőtt magyar állampolgárt érintenek , amelyek katasztrofális szociális, létfeltételeket megrengető helyzetet teremtettek, és a gazdaság, a pénzügyi rendszer teljes összeomlásához, társadalmi katasztrófához vezethetnek. A bankok a kihelyezett deviza elszámolású hiteleket jogszabályellenesen, csalárd módon, pilótajáték szerűen, kartelbe tömörülve követték el. A szerződések 80 % a jogellenesek, semmisek. ( lásd: még a KÚRIA sem tudott/mert dönteni )

5, A Magyar Kormány az EU hoz való csatlakozásunkkal a különféle szerződések, EU s direktivák, előirások és az erőfölény, hatalmi berendezkedés miatt a magyar pénzügyi , gazdasági helyzeten képtelen változtatni, mert ezen előirások megkötik a kezét, lábát, zsákban kell, vagy lehet táncolni.

6, A globális pénzügyi rendszer hálózata, valamint a külföldi tulajdonban lévő bankok államot képeznek az államban, és nagyon kevés ráhatása van az államnak a pénzügyi folyamatokra. Az ország önálló monetáris politikája ellehetetlenült, csak fiskális politikát folytathat.

7, Az MNB bár magyar állami tulajdonban van de pénzügyi szempontból az EKB irányitása alatt áll. Az MNB az aktív pénzkibocsájtásról áttért a passzív pénzkibocsájtásra.
Az aktív pénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a magyar állam monetáris felségjoga alapján, azaz az állami szuverenitás jogán, maga bocsátja ki a pénzt. Ez a pénz nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi magyar fizetőeszköz, a normál forint. A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja, hogy távolról, azaz külföldről mennyi deviza érkezik az országba befektetés, hitel, vagy spekuláció révén, ami után kamatot fizet.
Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát denominálja forintra és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel – kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs műveletekkel, a tartalékráta megállapításával – igyekszik meghatározni a forgalomban lévő pénz mennyiségét, elsősorban a denominált, azaz magyarosított forintot. A denominált forint nem normál magyar fizetőeszköz többé, hanem külföldről ideérkezett deviza, hitelpénz. Ez tehát csak magyarosított külföldi deviza, kvázi- forint .

8, A Magyar Mátrix Közösségfejlesztő Kft rendelkezik a Fiser Tivadar szabadalmas ( a magyar 501 lajtsromszámú, a cseh 6318 lajstromszámú, az orosz Ru 7217 lajstromszámú Használati Minta, a lengyel PL 186752 szabadalom) iparjogvédelmi jogosultságaival, know-how –al, mely jogosultságok a Kft törzstőkéjét képezik. A szabadalmak lényegében a pénzügyi rendszerben használatos POS terminálokat fedik.
A fenti szabadalmi jog alapján tekintettel arra, hogy a licencia díjon kívül gazdagodás visszatérítése és kártérítés is jár a szabadalombitorlóktól a szabadalmasnak ( bankok chip, és mágneskártyás fizetési rendszere !! ) a Bankoktól,MAGYAR POSTÁTÓL, egyéb kártyakibocsájtóktól csak Magyarországon !! becslés alapján minimum 1800 milliárd Ft szabadalmi díj és igény jelentkezik .

9, A Bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók 1992 óta folyamatos szabadalombitorlást követnek el, felszólításaink ellenére ( Lengyelországban is !!)
2010 ben nyilvánosan is felszólítottuk a bankokat Kásler Árpáddal a BAÉSZ elnökével együtt, hogy kötelezettségeiknek tegyenek eleget. 15 évi pereskedés (OTP ) után az erőfölény felmorzsolta anyagi lehetőségeinket.

10, A Magyar Mátrix Kft kidolgozott egy teljesen uj pénzügyi, fizetési rendszert ( MAGYAR MODELL-t ) mely a https://hunnio.com/news.php?readmore=304 web oldalon található, melynek részleteiben való ismertetése a https://hunnio.com/news.php?readmore=518 linken elérhető. Ezen rendszer lényege, hogy olyan a forinttól, és az egyéb valutáktól független , az aranyhoz mint egyenértékeshez kötött pénzhelyettesítőt ( trezorjegyet ) vezet be , mellyel egy EU s régiókban már több helyen élnek, alkalmazzák, engedélyezett.

11, A Bankok, hitelezők a problémás hiteleiket vagy saját behajtó szervezeteivel, vagy különböző faktoráló , követelésbehajtó cégeknek értékesítik ( általában 10-20 % os áron ), illetve bírósági úton végrehajtással szedik be. A behajtások, árverezések már nemzetbiztonsági kérdésként jelentkező társadalmi problémává nőtték ki magukat .


Mit tehet az Állam a súlyos társadalmi, gazdasági, pénzügyi probléma megoldása érdekében ?

1, Tekintettel az EU által előirt jogharmonizációra, hitelpiaci, monetáris, fiskális eszközökre, sajnos nem sok olyan eszköz, lehetőség van a birtokában, amivel meg tudja oldani ezt a főként Magyarországra jellemző pénzügyi, jogi ,monetáris problémát, hiszen a pénzügyi rendszer globális, a kormány hatóköre csak regionális az EU n belül.
Áttörhető-e a pénzvilág diktátuma?


Igen, áttörhető, mert a jelenlegitől eltérő módon is lehet pénzt forgalomba hozni, és lehetővé tenni, hogy azt a magyar gazdaság szereplői az egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ehhez maga az Európai Unió segítette hozzá a magyar gazdaság szereplőit, elsősorban a vállalkozókat, amikor megalkotta azt az irányelvet, amely biztosítja a megfelelő elektronikus elszámolási technikát az emberek, a gazdasági élet alanyai között létrejött elszámolási kapcsolatokra.

2, A kialakult társadalomra veszélyes katasztrofális helyzet azonnali megoldása csak olyan magyar érdekeltségű jogi, vállalkozási, üzleti lehetőségekkel bíró szervezet, vállalkozás alkalmas, akinek a kezében ,infrastrukturális , üzleti, technológiai, pénztechnikai, és pénzkezelési, jogosítványok , egyéb tevékenységi köri lehetőségei vannak, amely vállalkozás a jogszabályoknak megfelelően rövid távon megoldhatja az állam eredeti funkcióját , hogy a saját állampolgárainak az érdekei szerint cselekszik, és a MAGÁN PÉNZRENDSZER helyett a KÖZÖSSÉGI, KAMATMENTES, VAGY ALACSONY KAMATOZÁSÚ , KONVERTIBILIS PÉNZHELYETTESÍTŐT vezet be !

EZ A KÉSZPÉNZ PÉNZHELYETTESÍTŐ LEHET A MAGYAR KORONA , AZ ARANY ALAPÚ TREZORJEGY,vagy részjegy ,mely lényegében egy konvertibilis pénzhelyettesítő , melyet az egész világon fizető eszközként elfogadnak, hiszen a fedezete ARANY . (megjegyzés : az arany alapú elektronikus pénznél, vagy pénzhelyettesítőnél is lehet 2-10-20 % os a fedezeti alap !!)
A GAZDASÁG , A TERMELÉS, AZ ÁRUTERMELÉS, A FOGYASZTÁS ELINDITÁSÁRA AZ ÁLLAMI GARANCIÁVAL (szinte azonnal ) ELINDITHATÓ ELEKTRONIKUS PÉNZ !!!

Az EU tól kapott fejlesztési pénzek letétbe helyezésével , központi kezelésével ( Államkincstár , MFB? ) vagy egyéb más Állami alapok összevonásával 5-10 % os fedezeti alapként tehát ez a szervezet kibocsájthat 90%-os elektronikus pénzt , mely lehet nem csak EU alapú, hanem befektetési alapú is ( aranyszámla !) igy kibocsájthatunk egy konvertibilis uj nemzeti valutát az Arany Koronát- nem sértve az EU Monetáris rendszerét. ( Svájc –WIR !)

Az EU 2000/46/EK jelű irányelvében , rendelkezik az elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének lehetőségeiről, e tevékenység folytatásáról Ez a tevékenység nem csak az állam monopol joga !!! Az említett irányelvet a Magyar Országgyűlés a 2004. évi XXXV. törvénnyel beiktatta a magyar jogrendszerbe.

Valamennyi önkormányzat, minden régió létrehozhat elektronikus pénzt, azaz az ellenőrzése alatt álló, a saját igényeit kiszolgáló helyi fizetőeszközt. Ahhoz, hogy ez az elektronikus pénz jól funkcionálhasson, biztosítani kell, hogy akadálytalanul át lehessen váltani a hivatalos pénzre. Egy pénznem iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetőeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénzt bocsátunk ki (önkormányzati, regionális vagy országos szinten), amennyi normál pénz a rendelkezésre áll. Az EU-s irányelvek szerint, ha csak helyileg, régióban használják az elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzből 100 % fedezet álljon a rendelkezésre. Ez a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 % is lehet. ( de ez csak Állami garanciával lehet !)

Lehetőség van tehát egy magán, vagy vegyes tulajdonlású cégnek, vagy cégcsoportnak olyan elektronikus, vagy más pénzhelyettesítőként szolgáló fizetési eszköz gyors bevezetésére , amely gyors megoldást találhat a katasztrofális helyzet kiküszöbölésére. (10mill Eu -s fedezettel cca 100mill Eu elektronikus pénz bocsájtható ki

MILYEN MEGOLDÁS OLDHATJA MEG EZT A FELADATOT?


1, A Magyar Mátrix Kft szabadalmasi jogainak érvényesítésével tulajdonrészt, vagy részvényeket kér a Magyar POSTÁTÓL, ( a Postát felszólító levelünkben nem zárkózott el a jogok érvényesítésétől 2010 ben !! ) vagy vegyes tulajdonlással a POSTA infrastrukturájának , pénzkezelési, műveleti jogosítványinak a felhasználásával –kibővítve követeléskezelői funkciókkal - megalapítja ( nagyon gyorsan !!) a HUNNIÓ Konföderális ZRT t , amely feladata a Magyar Modell megvalósítása úgy, hogy Állami pénzek alapok, EU s pénzek fedezetével (pl Államkincstárba helyezve ) REGIONÁLIS elektronikus pénzt, illetve készpénz helyettesítőként a trezorjegyet bocsájt ki, ( lásd https://hunnio.com/news.php?readmore=304, https://hunnio.com/news.php?readmore=518) )
arany alapon, vagy maradva a jelenlegi EURO-USD hez kötött Forintnál. ( részletek a tárgyalások során )
A Magyar Mátrix Kft behajtja a bankoktól és a HUNNIÓ Zrt törzs tőkéjébe helyezi a szabadalmas jogaiban szereplő követeléseket ( licencia dij, gazdagodás visszatéritése, kártalanitás stb , ) amely tekintettel a felszólított 32 bankra több ezer milliárdot jelenthet , igy a kibocsájtandó elektronikus pénz fedezeti alapját képezheti.

2, Mivel a bankok által kihelyezett hitelekre kötött szerződések ( deviza nyilvántartású jelzálogtipusú hitelek, devizaalapu autó, stb hitelek ) jogszabályellenesek, semmisek, igy a Magyar Állam rendeletileg uj elszámolásra kötelezi a bankokat úgy, hogy a felvett hitelből és a jegybanki alapkamatból levonja a már befizetett tőkét , és a tartozást a bank ENGEDMÉNYEZI , VAGY 10-15% OS KÖVETELÉSKEZELŐI ÁRON MEGVESZI A HUNNIÓ Zrt A BANKTÓL MELYET ÚJONNAN LÉTREHOZTUNK ( Kb egy hónapon belül ) és a későbbiek során a devizaadós a a Hunnio Zrt hez kerül hitelestől számlástól, betétestől !-(Hiteltársulás /Bankcsapda, Koppány,Baesz ,facebook csoport !) Minden hiteles, betétes a saját lakhelyéhez legközelebb eső „MÁTRIX „ tagja lesz amely Mátrix Klíring háza a lakóhelye legközelebb eső POSTA Fiók, vagy Takarékbank !!!

3, A Kormány azonnal beszünteti a végrehajtásokat, kilakoltatásokat, bírósági ügyeket felfüggeszti, faktoring cégeket elszámoltatja , a követeléseiket engedményezteti . A hiteleseket felszólítja, hogy a kormány által meghatározott időpontig az esedékes részleteket fizesse, utána kötelesek egy meghatározott HUNNIÓ csoporthoz csatlakoztatott banknál ( Takarékszövetkezeti Bank ) , vagy intézménynél egyszámlát nyitni, melyre az elszámolásig fizethet. A későbbiek során minden hitelesnek, vagy betétesnek csak ez az egy bank, vagy Klíring számlája lehet a HUNNIÓ Zrt nél !!! ( esetleg aranyszámla, értékpapírszámla !)

4, A már végrehajtott kilakoltatott hiteleseket kártalanítani kell, a tartozások elszámolását a bankoknak kell elvégezni hivatkozva a semmis szerződéskor hatályos rendeletekre . ,

5, A Hunnió Zrt megkezdi a chipkártyák kibocsájtását az uj betéteseknek, hiteleseknek, mely az elektronikus pénzekhez, hitelekhez, számlákhoz kapcsolódnak. A rendszer a Magyar Mátrix Kft Know-how- ja !!!

6, Az elektronikusan kibocsájtott Ft , vagy az uj arany alapra helyezett pénzek, pénzhelyettesítők bevezetésének technikáját , rendszerét a Magyar Mátrix Kft Know-how- ja ( franchaise) tartalmazza, melyet a tárgyalások során ismertetünk. A Magyar Posta hálózata képezné a pénzkezelés, gyüjtés, a Hpt ben rögzitett rendeletek betartását. ( A Posta fiókhálózata az egész országot lefedi , az infrastruktura a rendelkezésre áll. A most alakuló WEB Bank is szerepet kaphat a tevékenységben, vagy a rendszer részét képezi . Az Államkincstár, vagy a MFB a hagyományos MNB szerepét töltheti be a rendszerben vagy mint KLÍRING HÁZ szerepel ( KELER )–leirás a linkeken megtalálható )

7, A fenti rendszer gyors bevezetését semmi nem akadályozza, az EU s irányelvek megfelelnek az elképzelésnek, koncepciónak . A gyors bevezetést az is indokolja, hogy a devizaadósok problémájának megoldása nem tűr halasztást, a zsákútcából a kivezető utat meg kell nyitni, még ha nagy fejtörést is okoz a jelenlegi pénz és bankrendszernek !!!

------------------------xxx------------------------------

Az elmúlt 4-5 évben láthattuk , tapasztalhattuk az összeomlóban lévő globális kapitalizmus, a pénzügyi diktatúra, háttérhatalom „áldásos” tevékenységét, melyben végveszélybe sodorták ezt a világ egyik leggazdagabb és legszebb országát.
Már azt is látjuk, hogy ez világjelenség lett !!
Eljött az a történelmi pillanat, amikor az elkeseredett tömegek-ugy érezvén,hogy már nincs vesztenivalójuk-felkelnek elnyomóik, kizsákmányolóik ellen, szerencsés esetben az erőszak nélküli nyomás eszközeivel, rosszabb esetben erőszakkal.
egy már 15-20 éve összeállt humanista értelmiségi csoport , amely felkészülve erre a pillanatra, kidolgozott egy olyan uj társadalmi berendezkedési tervet , amelynek megvalósításával A TÖMEGERŐKET ROMBOLÁS HELYETT –rosszabb esetben a rombolás után - ÉPÍTÉSRE SZERVEZI

 

ELJÖTT TEHÁT A CSELEKVÉS ÓRÁJA !!!

FELHÍVÁSUNK TEHÁT A FACEBOOK CSOPORTOKHOZ, PÁRTTÁ ALAKULT DEVIZAADÓS, HITELES SZERVEZETEKHEZ ( HANEMO MOZGALOM, BANKCSAPDA, HITELSZÖVETSÉG, STB STB ) PÁRTOKHOZ (PÁRT HOVATARTOZÁSTÓL ,SZIMPÁTIÁTÓL FÜGGETLENÜL !!!) , CIVIL MOZGALMAKHOZ, EGYESÜLETEKHEZ SZÓL, HOGY EGYESÍTSÜK ERŐINKET, ÉS ÉPÍTSÜK FEL AZ UJ GONDOSKODÓ MAGYARORSZÁGOT !!!

CSATLAKOZÁS A facebook : :

https://www.facebook.com/pages/Hunni%C3%B3-M%C3%A1trix/159471974193355?ref=hl

info@hunnio.com, e mail cimen, vagy 30/2143571 telefonon

www.hunnio.com
-----------------------------------xx-----------------------------------------

A MAGYAR MODELL

A GLOBÁLIS KAPITALIZMUS MAGYAR ALTERNATIVÁJA

Egyre több magyar érzelmű és gondolkodó humanista hazafi, egyéni és szervezeti formában képviselve döntését, elszánt tetterőtől vezérelve elhatározta!
”Mindent megtesz annak érdekében, hogy időben kidolgozza és széles körben
megismertesse olyan társadalmi berendezkedés tervét ( a Magyar Modellt) ,
amelynek megvalósítása a tömegerőket rombolás helyett, békés úton építésre szervezi.”


Olyan társadalmi formációt hoz létre, amelyben jó esély van a nagy tömegek
emberhez méltó életére, ökológiai feltételeinek biztosítására.
A fenti célok érdekében létrehoztuk a
HUNNIÓ KONFÖDERATÍV KÖZ (részvény) TÁRSASÁG

munkatervét, amelynek lényege, hogy az adott törvényeknek megfelelően
pénzként használható (pénzhelyettesítő) részvényekre (arany fedezetű trezor jegyekre ) cseréljük a jelenlegi állami forint fizetési eszközt, és folyamatosan kiépítjük a közpénzrendszer infrastruktúráját


Létrehoztuk a fenti program egyik végrehajtó szervezetét a Magyar
Mátrix Közösségfejlesztő Kft-t ( később HUNNIÓ KONFÖDERATÍV Zrt- t) Cégjegyzékszám: 10-09-031754, adósz: 23292840-2-10, törzstőke: 204,5 millio Ft.
A Kft (mint a Zrt előtársasága) ügyvez.igazgató : Fiser Tivadar
melynek a feladata az új elvű fizetési rendszer
és infrastruktúra kiépítése , és a Magyar Modell belső vállalkozás szerű
megvalósítása.(pilot projekt), a helyi Mátrix közösségek hálózatának
kiépítése, integrálása.
( MI A KONFÖDERÁCIÓ ? :olyan szuverén államok , közösségek szövetsége, hálózata, amelyek azonos alkotmányt fogadnak el, azonos pénzt ( közösségi pénzt !) vezetnek be )


Ez a stratégia lényegében az állammonopolista, illetve a magánmonopolista
pénzuralmi uralkodó osztály által okozott jelenlegi zsákutcájától független
harmadik út .Ez az út olyan önrendelkező társadalom (Gondoskodó Magyarország ) víziója, amely gazdasági és politikai monopóliumtól mentes, amelyben mindenki rendelkezik a személyes szabadság anyagi feltételével, az emberiség közös tevékenysége alapján létrejött vagyon ráeső részével, valamint a saját teljesítménye alapján létrejövő vagyonnal.


Az Önfenntartó Mátrix helyi közösség

Mit nevezünk Mátrix szervezetnek?
(Régen Hangya Szövetkezésnek is nevezték ! )

Egy kisváros és környékét, vagy kisebb-nagyobb falvakat magában foglaló , a természeti tényezők által meghatározott tájon önszerveződő közösségeket, ahol 5-20000 ember él.

A Mátrix Szervezet nem profitorientált, és célja nem rendszeres , minél nagyobb osztalék ( nyereségrészesedés ) osztása a tulajdonosok ( tagok) számára, hanem az, hogy a kistájon mennél teljesebb foglalkoztatottságot, és mindenki számára tisztes, kulturált megélhetést biztosítson .

Az önfenntartó Mátrix szervezet társult vállalkozók, belső vállalkozók (termelők, szolgáltatók, kereskedők ) és fogyasztók együttese.

Társult vállalkozó: önálló, (magaura) vállalkozó (egyén, cég,társaság ) a működéshez
szükséges termelőeszközök tulajdonosa, vagy bérlője, aki ( amely) hálózati ( franchaise) vagy más együttműködési szerződéssel a Mátrix szervezet szerves részévé válik.


Belső vállalkozásnál vagyis a Magyar Mátrix Kft gazdasági társaságnál a termelőeszközök a vállalkozás ( szervezet ) tulajdonában vannak, és egy ( vagy több ) tag szerződéssel vállalkozik ezek hatékony működtetésére.

A Mátrix arra törekszik, hogy
-egyfelől a tagok mennél több áru- és szolgáltatás-szükségletét a szövetkezethez, Mátrix szervezethez tartozó ( társult vagy belső ) vállalkozások elégítsék ki, -másfelől a vállalkozások mennél több beszállítója, illetve munkavállalója a szövetkezeti, részvényesi , részjegyesi tagságból kerüljön ki.


A Mátrix, illetve a társult és belső vállalkozások funkciói:

-Munkahelyek teremtése és fenntartása, tisztes jövedelem biztosítása a helyi lakosok számára.
- A lakosság ellátása olcsó, jó minőségű, alapvető fogyasztási cikkekkel:
- a földből élők ellátása termelőeszközökkel, trágyával, növényvédőszerrel, szaporító
anyagokkal, stb.
- Termékfelvásárlás,
-Az agrár és mezőgazdasági termékek ésszerű fokig való feldolgozása és értékesítése.
-Önköltségi kamatú hitelellátás
-A tagok teljesítménycseréjének lebonyolítása
- Szaktanácsadás szakmai továbbképzés,
- Rászorultak segítése
- Közbiztonság megjavítása ( rendőrséggel való együttműködés, polgárőrség, mezőőrség stb.)


A HUNNIÓ KONFÖDERÁCIÓ , Mátrix Szervezet elszámoló egysége az
ARANY KORONA.


Szokatlan , de eredményesnek ígérkezik, ha ezt a szervezeti formát összekötjük az
aranynak mint egyetemes mérőeszköznek a fizetőeszközként ( regionális , közösségi pénzként),pénzhelyettesítőként való bevezetésével. ( A módszer neve: duális (kettős) pénzrendszer )
A társult és belső vállalkozók és szervezeti, részvényesi tagok, fogyasztók közötti forgalom párhuzamos közvetítője tehát az állami pénz, a Ft-mellett (amely ki van téve az inflációnak, valamint a bel - és külföldi spekulációnak , ) az arany, amely 100%- ban tartalmazó arany kártya, vagy trezorjegy ( váltópénz ), mint részvény, vagy részjegy .
Egy Arany Korona = 0,01 gr arany mindenkori értéke.


A rendszer gyakorlati működése
Indulásképpen minden tag, minimum 200Ft-, ( 1AK ) részvényt vesz, és ezzel már taggá is válik , az alapító törzsrészvényesek min 50 ezer Ft ot befektetnek a szervezet alapító tőkéjébe, amely tőkét a Mátrix elszámoló számlavezető irodája, pénzügyi szolgáltatója a Magyar Mátrix–on ( elszámoló, klíring házon) keresztül azonnal aranyba fekteti, és kiscímletű trezorjegyekre, vagy aranykártyára váltja, amelyet visszaosztja a befektető tagoknak. ( tehát lényegében átváltás történik )

A tagoknak, Törzsrészvényesek akik ezentúl aranyban tartják a vagyonukat ( részvényüket, részjegyüket ). A 30 %-át készpénzben, a 70%-át számlán vagy trezorban . ( Például: Posta, Takarékbank , vagy bármelyik más, magyar bank ) Lesznek olyan tagok is, akinek nincs pénze, csak valamilyen munkát, terméket,élelmiszert, stb. szolgáltatást képesek végezni, de ez nem befolyásolja a tagsági jogviszonyát, mert a munkavégzései, termékeladási után Arany Koronát kaphat fizetségképpen a tagságtól vagy a helyi Mátrixtól.
Így tehát ő is aranyrészvény (a ”trezorjegy mint konvertibilis belső valuta”) tulajdonos lehet , és adhat-vehet bármit a helyi közösségen belül.
A tagok, a részjegyesek a belépő forintjuk mellé meghatározott mértékű kamatmentes, vagy alacsony kamatozású hitelt is kaphat, amennyiben a helyi mátrixon belül felállított Hitelbíráló Bizottság ( minimális létszáma: 3 fő) az arra érdemes tagoknak megítéli a hitelezést.


Az Elszámoló Iroda vagy más néven, a ”Klíring Iroda” (például a Magyar Posta, Takarékszövetkezet stb. ) számítógépen vezeti a tagok egyszámláit. Ennek alapján pedig akár elektronikus úton (mobil telefon, e bank, kártya stb )is lehetséges a fizetés a mai, vagy jövőbeni banki fizetési rendszereknek megfelelően. (A módszer elnevezése a ”chipkártyás mátrix fizetési rendszer”, vagy a ”mobil fizetés”. )

Az Arany Korona nem inflálódik, nem veszít az értékéből, de az ára növekedhet, vagy éppen csökkenhet, az arany világpiaci árának megfelelően ,.Tehát egyre több Ft-ot vagy Eurót kap a tag az egységnyi aranyáért,ha visszaváltani akarja. A visszaváltáskor vételi áron váltjuk vissza az Arany Koronát, ami viszont mintgy 5%-os kezelési költség levonását jelenti. )


A Magyar Mátrix Kft filozófiája, és küldetése , koncepciója az ország, és a Kárpát Medence teljes területének hálózatba szervezése,
a MAGYAR MÁTRIX megvalósítása, amely teljes mértékben kiutat mutat, és új dimenzióba helyezi a jelenleg igencsak nehéz gazdasági helyzetet, kilátástalanságot, elszegényedést és perspektívátlanságot. .


A későbbiekben folyamatosan hozzuk nyilvánosságra a teendőket, illetve az egyéb tudnivalókat
A fentieken kívül készül még egy közösségi közös web-oldal is .Fiser Tivadar

Magyar Mátrix Kft.
HUNNIO Konföderatív Szövetség
e mail : info@hunnio.com
tel : 06/30/2143571
WWW.HUNNIO.COM

 

https://hunnio.com/news.php?readmore=683

 

 

Téma: KIÁLTVÁNY !!! ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY A TETTEK MEZEJÉRE LÉPJÜNK !!

Dátum: 2015.06.18

Feladó: Teo Fiser

Tárgy: Június 19.

Kedves Honfitársaim, Sorstársaim!
Sajnos egészségi állapotom és anyagi lehetőségeim miatt nem tudok június 19-én felmenni! Az előző megmozdulásokra is ezért nem jutottam el! Ha felvinnének is sorstársak este nem tudnék mivel hazajönni, súlyos beteg vagyok. Bizonytalan éjszakát vállalni! Tavaly áprilisban ideg-összeroppanást kaptam, amikor az Eu. Bíróság "visszadobta a labdát. Nem szeretnénk a " Nem adom a házam" csoportból kiesni. Tisztelet és köszönet a munkátokért a kiállásért! Együtt érző szeretettel Szabó Zsóka

Dátum: 2014.03.16

Feladó: Szabó Zsóka

Tárgy: CHF jelzáloghitel

Perben vagyok az ERSTE Bankkal. Kecskeméten a Törvényszéken lesz ápr.2-án a hetedik tárgyalás. Nagyon elfogult, bankpárti a bírónő. Ùgy beszélt velünk, mintha bűnözők lettünk volna. Kiskorú unokám gyámja vagyok azért kényszerültem ebbe a helyzetbe. 40ezer kezdő részlet helyett most 176 ezer Ft-ot kellene fizeni.Agyvérzés utáni rokkant nyugdíjas 4főiskolát végzett tanár voltam, vagyok.Még dolgozom állás nélkül is sokat. Köszönom a hazánkért, a kialakult helyzetért az áldozatos munkát, a határozott irányt, elképzelést ebből a helyzetből való kilàboláshoz. Tisztelettel Szabó Zsóka

Új hozzászólás hozzáadása