Napitéma -Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen! Világra szóló aljas bűnök, TRIANON !

2015.07.04 11:36

 

Kiemelt..

A II. világháborúhoz vezető út - amit az iskolákban eltitkolnak

Piros Pirula Project - A terrorizmus "kifehérítése"

Kiszivárgott TITKOS KÉZIKÖNYV: „A csendes háború néma fegyverei”

Államférfiak a trianoni béke-parancsról

Az diktálja a békefeltételeket, aki kirobbantotta a háborút?


 

Előzmény..
Kocsis István - A történelemhamisítások célja - Magyarország felszámolása

Magyar Tudat - A szarajevói merénylet

 

Kapcsolódó link..

Tri-A-Non - Háromszor is nem

Kuthy Lajos jövendölése

Magyar Királyi Hírlap - Úton a magyarság teljes felszámolása felé?

Cúth János - A Magyar Királyság eltörlése és a cionizmus

Gróf Tisza István kontra Károlyi

Tóth Gyula: Kitalált középkor a Kárpát medencében 

Magyarok szerepe, külföldről nézve

 
 

Elképesztő aljas hazugságok A TRIANONRÓL! Minden jóérzésű embernek KÖTELEZŐ tudni és tovább adni! Olyan mértékű az aljasságok sorozata, ami már emberi mértékkel nem mérhető! Ennél aljasabb holokauszt amit tudatosan megszerveztek mint a TRIANON nem történt. Ez a mai napig tart és szedi áldozatait, nagyságrendileg sem összehasonlítható azzal amivel ezt lefödték és ezért még fizetünk is.
 
NEM A BECSÜLETES EMBEREKRŐL VAN SZÓ, ÉS NEM ETNIKUMRÓL, HANEM AZOKRÓL A SZEMÉLYEKRŐL, AKIK ENNEK AZ ALJASSÁGNAK A KITERVELŐI ÉS SZEKÉRTOLÓI!


Amíg nem fogjuk fel, hogy kiknek is köszönhetjük Trianont és már a TRIANON előttről a mai napig tartó nemzet gyalázást, lejáratást, addig azt etetnek meg velünk amit csak akarnak, és annyi bőrt húzhatnak le rólunk amennyit csak akarnak. 

Ha valaki az okokat keresné, visszamehetünk egészen a Kánaánitákig, akik szintén a mi ősiségeink voltak, és ki lettek irtva. 

Nem véletlen van szőnyeg alá söpörve a TRIANON, MERT AMIT TANÍTANAK ANNAK SEMMI KÖZE A VALÓSÁGHOZ.  Nem véletlen hogy egy hazug történelmet oktatnak a mai napig és nem véletlen tartunk ott ahol tartunk, mert ugyanaz a vezetés utódai élősködnek a nyakunkon, akik nem magyar érdekeket képviseltek soha, velünk meg 4 évente szórakoznak a hazug médiájukkal karöltve és röhögnek a markukba.


Egyébként meg a magyarság nem tartott rabszolgákat, nem rabolt le és nem gyarmatosított egyetlen nemzetet sem, nem keresett 1 Forintot sem egyetlen, halottból sem, nem hamisítottuk meg egyetlen nemzetnek sem a történelmét, és nem erőszakoltunk rá egyetlen nemzetre sem hitvilágunkat. 


Mi folyik itt? Mert lassan mindenki fajgyűlölő, náci, rasszista aki tud olvasni!

MILYEN VALLÁSI DOGMÁKKAL HÜLYÍTENEK?
Az ószövetség tele van gyilkossággal és olyan Istennel akihez semmi köze, sem Jézusnak, sem a teremtő Istennek, sem nekünk. Egyébként a teremtés történet egy SUMER teremtés történet ami a mi ősiségünk és nem az amit ma kimazsolázva, kisajátítva, átírva eladnak nekünk.


Talán Jézus is fajgyűlölő, rasszista volt, nem tudta mit beszél amikor figyelmeztette a vallási vezetőket ? 

"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

Máté 23:
14. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

15. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.


27. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.


 

A lényeg, hogy volt egy záradéka ennek a békediktátumnak.


A két világháború között egyértelmű megfogalmazás van ez egy béke diktátum. Szerződésnek akkor nevezhetünk egy megállapodást ha két fél egyenlő esélyekkel ül le. De itt egyáltalán meg sem hívták a magyar felet, nem volt képviselve.

Nagyon lényeges, hogy szerződésnek ezt semmiképpen nem lehet nevezni, tehát ez azt jelenti, hogy amikor már mindent készre fogalmaztak, akkor aláírásra hívták meg a magyar felet.
A világtörténelem legnagyobb gazemberségét végül is kisorsolással íratták alá. 

Ez egy nemzetgyilkossági kísérlet volt!

A záradék egyértelműen pontokban szedve, rögzíti, hogy mik a nemzetiségek jogai, az utód államokban, Csehszlovákiának, Romániának stb,.


Néhány pontban:

  • szigorúan tilos az etnikai arányokat megváltoztatni. Most meg kell nézni a jelenlegi arányokat és az akkoriakat!
  • hivatal nyelv használat stb...
  • az utolsó pont pedig az volt, hogy a békeszerződés addig nem lép érvényben, amíg ezt a záradékot, valamennyi utód állam a saját parlamentjében nem fogadtatja el, nem ratifikálja és nem iktatja törvényben.


És melyik országok iktatták ezt törvényben? Egyik sem!! Most akkor érvényben lépett ez a szerződés? Nem!!

Miért nem ezen az alapon tárgyalnak a Trianonról ? 

Az ország nagy része nem is tud erről a záradékról és nem tudja, hogy ennek a függvényében érvényes vagy nem a TRIANONI béke diktátum!!

Tehát az elszakított területeken magyar állampolgárok élnek a mai napig. Jogilag teljesen tiszta az eset.

Nem beszélve arról, hogy kényszerítették Romániában a magyar embereket, hogy amennyiben egy éven belül nem lesznek román állampolgárok, akkor kötelesek elhagyni az országot.

Saját szülő földjükről kijjebb rudalják őket, elég sokan voltak akik emiatt jöttek menekültként az anyaországba. Ezek világra szóló aljas bűnök!! 

Ezt nem lehet tovább halogatni ! Tisztázni kell a románoknak a saját nyelvükön , hogy micsoda hazugság és ostobaság történt.

A tények makacs dolgok, és tudomásul kell venni és nem lehet a végletekig hallgatni róla.

Óriási erők vannak a kezünkben ha végre ébredünk, a magyarságot nem lehet ki irtani, a mi címerünk tökéletesen magában foglalja azt, ami miatt nem lehet. 

Ez jelenti a szent földet, és mivel van lefedve?
Egy másik szent földdel!!!

Óriási átverés áldozatai vagyunk!

És még egy példánk van rá amikor 56 -ban kiderült hogy egy spontán forradalmi megmozdulás, tényleg megrendítheti a világ aljas erői által összetákolt építményt. Abban a pillanatban lefödték SZUEZZEL!

Ezeket kell felelősségre vonni, egy biztos mindig lefedik azt ami a valóság és egy egészen más dolgokkal tele nyomják a fülünket.

Tény kérdés, hogy amikor 1920 előtt, már lezárult az első világháború és két éve volt a győztes hatalmaknak, hogy kidolgozzanak egy új világrendet. Ők azt csinálták hogy a legnevesebb tudósaiknak kiadták a feladatot, hogy véleményezzék azokat a terveket amelyek addig beérkeztek.

Kollányi Károly- kárpátmedence Európában című könyvében benne van, szó szerinti fordításai azoknak a szakvéleményeknek, amelyeket a legkiválóbb akkori Francia,  Angol, Olasz és Amerikai geológusai, földrajz tudósai, történet tudósai adtak szakvéleményt. DÖBBENETES OLVASMÁNY!!

Egyetlen egy sincs közülük amelyik javasolta volna a Kárpátmedence felosztását, mindegyik figyelmeztet arra, hogy a jó Isten által egy olyan egységnek teremtett földrajzi képződmény,
aminek nincs párja. A folyok befele folynak és nincs még egy olyan határ ahol a kárpátok a vonulata. Figyelmeztettek, hogy a tervezett szerinti új országokban, tehát Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában mindegyikben rosszabb lesz a nemzetiségeknek, mint a magyar királyság területén.

Ez azt jelenti, hogy aki Hitlert vagy a körét hibáztatja a második világháborúért, az tudatosan csal. Azok a felelősek akik ezt a nyilván valóan aljas és minden természet törvényt és egyéb társadalmi törvényt fölrúgó 1920 -as VERSZÁRI diktátum létrehozói a felelősek és az összes további vérengzésért, elhurcolásért. Ezt mind tudatosan csinálták!

Pontosan megvannak, melyik újságírók név szerint kik voltak akik ezt előkészítették, tehát tudjuk, hogy kikről van szó, jogutódjuk működik a mai napig.

Ez azt jelenti, hogy nincs elbújás 1849-től 1914-ig a szabadságharc után legfényesebb magyar nevet, módszeresen mocskolták be és tudjuk hogy kik, tudjuk hogy milyen megrendelésre és azok ma is hatalmon vannak.
 
 
 
 
 
MINDENKI FIGYELMÉBE !
 
 
Az itt bemutatott 1949-es "Kis Újság" címlapja a bizonyíték arra hogy a 
Kárpátmedencei zsidó holokausztot a "nyugati kultúra" iparmágnásai szervezték meg a német közgazdász SS főtiszten Veesenmeyeren keresztül. Veesenmeyer bedolgozott a Berlin-London-New-York tengely bankkartelljének. A cél az volt hogy a Kárpátmedence gazdasági-politikai-katonai egységét (és rajta keresztül egész közép Európáét) szétverjék. Ezt már a Habsburgok is több száz éve végezték ! Ezért a "munkáért" a tetü német bajkeverő Veesenmeyer büntetlenséget és részvénycsomagot kapott a Rothschildokról. A németeknek köszönhetjük a kommunista zsidó népirtást és a rendszerváltók mai országrablását ! Ez az újság a bizonyíték arra hogy az USA van a HOLOKAUSZT ÉS A KOMMUNISTA NÉPIRTÁS MÖGÖTT !!!!
 
 
 
 
 
 
AZÉRT IDE MÁR JÓ VASTAG BŐR KELL!
 
 Nemzetgyilkossági kísérlet
Leírás: DR. VECSEKLŐY JÓZSEF szerző (1923. október 5. - 1992. november 28.) eredetileg jog- és államtudományi szakon végzett Budapesten. Évtizedeken át a városok közigazgatásával foglalkozott és szerzett nemzetközi elismerést.


 
 


Jelen kötete, a „Nemzetgyilkossági kísérlet” 1992-ben a halála után jelent meg.
Ez a nagy sikerű, eddig három kiadást is megért könyv egyedülállóan gazdag feldolgozása a trianoni országcsonkítás nemzetközi szálainak felgöngyölítésére, kibogozására.


A SZERKESZTŐI UTÓSZÓ szerint is Trianon valóban gyilkossági kísérlet volt, amely azóta is fojtogatja a nemzetet. A semlegesekre, a nemzetközi közvélemény jóindulatára várni pedig naivság volt akkor is, és ma is az.
Vecseklőy József ezt a kérdést járja körül szinte egyedülálló alapossággal.

A „NEMZETGYILKOSSÁGI KÍSÉRLET” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik nyomon kívánják követni a bennünket megfojtani kívánó „hármas fogat” működését, nevezetesen a győztes nagyhatalmak (Franciaország, Anglia, USA), másodsorban a ránk irigykedő és bennünket gyűlölő szomszédaink (Szlovákia, Szerbia, Románia), továbbá a bennünket likvidálni kívánó belső ellenségeink ténykedését, akik együttesen igen tudatosan egy hármas gyűrűt fontak a nemzet nyakára, amelyet Vecseklőy József igen hatásosan érzékeltet, és amelyből feltétlenül le kell vonni a további létezésünk számára alapvetően szükséges tanulságokat.


ROMÁNIA MIKORTÓL LÉTEZIK?
 

 
 
 
MIÉRT FONTOS, LEHAZUDNI A MAGYAR TÖRTÉNELMET!

 
A lényeg, hogy ne ismerd meg, mit jelent magyarnak lenni és mekkora tudással rendelkeztek őseink.
 
 
 
Államférfiak a trianoni béke-parancsról

A világ már régen beismerte az országunkat ért megcsonkítás igazságtalanságát. Íme néhány államférfi idézete:

Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:

“Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.”


Vladimir Iljics Lenin:


“Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke…ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.”

André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében:


“Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.”

Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke:

“Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.”


Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója és szerkesztője, 1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt -
Hungary s Place in the Sun) című cikkében a következőket írta:


“Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.”Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:


“Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek..”Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:


“Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.”Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök:


“A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem.”Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:


“Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.”


Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:


“Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.”

 

https://napitema.blogspot.hu/2014/08/vilagra-szolo-aljas-bunok-trianon.html?m=1

 

Téma: Napitéma -Nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen! Világra szóló aljas bűnök, TRIANON !

Dátum: 2017.04.24

Feladó: Petrov Ferdinánd

Tárgy: Trianoni Nemzet Gyilkossági gaztettek.

Én csask azt tudom mondani, Azok a Nemzetközi Politikus Útonnáló, Rablóbanda, Anyagyilkosok, megkapták már a büntetéseiket, a Magyarok Istenétől. De ha nem akkor én most újból Kérem az én Védő Szentemet Szent Pétert akinek a nevét viselem (Petros ból let Petrov) Jézus adta ezt nevet Simonnak a halász Tanítványának. A legerőssebb Átkomat adom, Minden Trianoni Dictátum aláíró Nemzetre, és Szent Péter Segítségét kérem, hogy az úgy teljesüljön Ők és leszármazottaik, dögvész áldozatai legyenek, ez úgy legyen. A Magyarok Istene Szeret, de Büntet is. Hamurábi törvénye is üsse őket, mert ezek az emberiség férgei..

Új hozzászólás hozzáadása