Napút - Gutkeled meg a többiek II.

2015.04.04 17:15

 

Kiemelt..

Szkítiától Maghrebig - A Gutkeled nemzetség I.

Szkítiától Maghrebig - A Gutkeled nemzetség II.

Szkítiától Maghrebig - Nagy Károly

Hungarianrealnews - Mítosz és valóság nyomában a svájci „Hun völgyben”

Szkítiától Maghrebig - A nagy ciklus IV. - Mártír kor

Szent István első magyar király a királyok tízparancsolatáról Szent Imre herceghez

Képes Krónika


Előzmény..

Napút - Gutkeled meg a többiek 1.rész

Szkítiától Maghrebig - Zentai Ákos: Római szkíták – szkíta rómaiak

Atilla és az egységes hun-magyar Európa gondolata

Fénymag - Napkirály volt Atilla, a rabszolgatartó birodalmak szétzúzója

Kapcsolódó link..

Napút - A béka segge és a húsvéti feltámadás

Tóth Gyula - "Szkítiából kijöttekről..." (videó)

Karácsony misztériuma

Pap Gábor : A HÉJ ÖSSZEESKÜVÉSE A MAG ELLEN avagy MI MINDENRE SZOLGÁLHAT EGY ÓRA-ÁTÁLLÍTÁS?

Szkítiától Maghrebig - Szent Orsolya ás a hunok

Szkítiától Magrebig - Angolok és Saxonok és az Arthur király
Szkítiától Maghrebig - Isten ostora és a tetrarkhák II.
Szkítiától Maghrebig - Nagy Konstantin

Hagyomány és Történelem kutatás

Tóth Gyula

 

 

 

Dobos Csanád: 

 

Gutkeled meg a többiek II.

 

u4.png

Utaltam az Eszterházy családra, miszerint háromszáz éve még úgy jellemezték magukat, hogy olyan család, kiknek több ezer éves múltja van...

 

Pap Gábor az előadásában azt az Eszterházy Pál-t idézte meg , akinek az édesanyja az a Nyáry Krisztina, kinek a naplója alapján Tóth Gyula elkezdte a Gutkeled nemzetség kutatását.

 

„Bedeghi báró Nyáry Krisztina (Kisvárda, 1604. október 31. – Sempte, 1641. február 17.) Thurzó Imre, majd Esterházy Miklós nádor felesége. (...) Nyáry Pál és Várday Kata lánya."

 

A szálak újra összeértek.

 

 

 

KOSSUTH Lajos

 

Minden évszázadnak megvannak a maga nemzeti karakterei a magyar történelemben: Bocskai, Behtlen, Rákóczi, Báthory...  és mindegyik valamilyen módon kapcsolódik az Aladárhoz és Szent Istvánon keresztül a Csaba féle attilai vérvonalhoz.

De pár név hiányzik, pedig a XIX századi magyar történelem elképzelhetetlen nélkülük: KOSSUTH LAJOS és Széchenyi István és Petőfi Sándor. 

Széchenyi esetében egyszerű a helyzet, mivel az apai nagyapai deédanyja Gróf Batthány Teréz. Petőfi viszont Széchenyi házasságon kívül született gyereke! A  https://www.youtube.com/watch?v=0DUISswvZ_I oldalon Drábik János azt fejtegeti, hogy Petőfi Széchenyi fia. Elég meggyőző az érvelése, ezért ezzel nem is kívánok foglalkozni.

Marad Kossuth Lajos. Legyen nála is kiinduló pont e szellemi kalandozásban a Bethlen család, ehhez érdemes két gondolatot idézni az internetről:

https://www.gyomaendrod.hu/hu/gyomaendrod_tortenete/#IktariBeth

 

"A nemzetség már a XII. században egy korabeli okirat szerint három ágra szakadt: Bethlen, Lökös, Maczonka.A Lökös ág kihalt. A Maczonka ágbeliek Gyoma és tartozékai mellé kaptak szolgálataikért a Túróc megyei Neczpált, s ekkor lettek Neczpáliak."

users.atw.hu/csszl41/reneszansz.html

 

"Neczpáli Zsófia. Gyomai Betlen családja még a 14.sz.- ban iktári Bethlen és Neczpáli ágra szakadt. A Neczpáliak családi fészke Turóc vármegye lett."
 

A Bethlen nemzetség a XII. században három ágra szakadt, melyből a Maczonka ág kapta meg a Túróc megyei Neczpált…Rákeresve Necpál településre egy Marchan fia János névre akadunk… Joggal feltételezhető, hogy a Maczonka és Marchan nevek ugyanazt a családot fedik le. Erre már volt példánk az Apaffy és Apafi nevek esetében.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Necp%C3%A1l

 

"A település nevét 1269-ben említik először, amikor egy oklevélben egy pepres ügy kapcsán Necpáli Pál (Paulus de Nazpal) neve szerepel. 1287-ben IV. László király "terra Nochpal" birtokát Marchan fia Jánosnak adta. Ő a település első ismert tulajdonosa. A település egészen1479-ig Neczpál család tulajdona maradt. A 15. század végén a Justh család birtoka lett, mely a 19. század végéig ura volt. A család uralma alatt Necpál mind gazdasági, mind kulturális értelemben felemelkedett. A 16. században Necpál lakossága az evangélikus hitre tért. 1592-ben megalapították az evangélikus gimnáziumot, Turóc vármegye első középiskoláját." 

Miért fontos annyira Turóc vármegye, a Magyar Királyság északi részén, a mai Szlovákiában? Mert Kossuth családja is innen származik!

 

De lássuk az idevezető forrásokat sorban, mit is ír a Wiki Kossuth Lajosról:

 

"Kossuthfalváról (ma: Kossuth nevű városrésze Turócszentmártonnak) származó, birtoktalan, evangélikus köznemesi család sarja. Családjának első okleveles említése 1263-ból való. Édesapja, Kossuth László 1763-ban született Turóc vármegyében, s itt lett lajstromozó a megyénél, majd uradalmi ügyész Monokon az Andrássyaknál. Viszonylag későn, 1800 körül házasodott, s vette el az olaszliszkaievangélikus vallású postamester, tyrlingi Weber András lányát, Karolinát."

Majd a https://en.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Kossuth  angol nyelvű, de vélhetően szlovák szerkesztésű honlapon az alábbi olvasható:

 

 "György Kossuth de Udvard et Kossuthfalva (Slovak: Juraj Košút, 1781, Kossuth - 31 July 1849, Kossuth) was a Hungarian nobleman, an agronomist and a supporter of the Slovak national movement. 

The origin of Kossuth family is dated back to the 13th century when king Béla IV of Hungary granted them the aristocratic title and the feod in Túróc (Slovak: Turiec) in 1263. The family residency was in the village Kosut (before Dvorec, now the part ofMartin, Slovakia). The word “košút” in archaic Slovak means “a billy-goat” or “a somersault”. The family was a typical example of provincial gentry in the Kingdom of Hungary and was kindred with other families of the local Slovak gentry in the region of Turóc and Liptó (Liptov)"

 

A lényeg, hogy a Kossuth család a 1263-ig, IV. Béla idejéig vezeti vissza a nemesi származását.

Itt most érdemes újra Tóth Gyulától idézni: 

 

"Jó bizonysága a Gutkeledek kiválóságának és példás hűségének IV. Béla királyunk 1248-ban kelt oklevele, melyben Gutkeled nembeli István nádort, szlavón bánt és Stájerország kapitányát „szívünk szerint való férfinak” mondja, aki „nem romboló, hanem építő, nem tékozló, hanem gyűjtő lesz, nem is pusztító, hanem inkább eredendő hűsége és bölcsessége révén nagyszerű megőrző”.

Mind a Gutkeled, mind a Kossuth család IV. Béla figyelmében részesül.

 

kép innen

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_(v%C3%A1rosr%C3%A9sz)

"A Kossuth család ősi fészke. Neve a szláv košut (= kecskebak) főnévből származik.Mások szerint, a kos magyar szóból származik a neve. Eredetileg a turóci várbirtokok közé tartozó Zábor-földnek egyik része volt. A falu akkor keletkezett, amikor a Kossuth család őse Math fia Kosuth Pósa fia Koccsal és Voyan fia Voiszlóval a Turóc folyó jobb partján IV. Béla királytól földet kapott. Mivel az első adománylevelet Detre zólyomi ispán megsemmisítette 1263-ban a király újból megerősítette a családot birtokában, ebben Turóc megyei nemesekként említve őket. A birtokból a Kosuthnak és Voiszlónak jutott harmad rész, ebből alakult ki a későbbi település. Ekkor a falu még több oklevélben Udvard néven szerepel. 1359-ben Kosuth fia András kapott oltalomlevelet a birtokra a szomszédos Révayfalva lakóinak támadásai ellen. 1360-ban a birtokot András fiai és Pál testvére örökölte. 1374-ben Kosuth Pál a velenceiek elleni harcokban szerzett érdemeiért Nagy Lajos királytól Udvard falut örökös birtokul kapta. A falu neve a 15. század végétől változott Udvardról Kossuthfalvára. 1487-ben a község felét zálogbirtokul a Detrich család szerezte meg, majd tőlük 1506-ban a Zablati család, később pedig a Révayak birtokaként a szklabinyai uradalom része lett. A zálogba adott birtokrészt az 1650-es években Kossuth Miklós szerezte vissza."

És itt érdemes újra felfigyelni a nevekre:

Maczonka- Marchan – Math  némi hasonlóságot mutat mindhárom név kimondva. E nevek a Bethlen és Kossuth család legrégebbi őseinek nevei...

A wiki idézet vélhetően a Pallas lexikon adataira hivatkozik, így érdemes ezt is átolvasni, hogy a Kossuth név alatt mit ír:

https://mek.oszk.hu/00000/00060/html/060/pc006001.html#1

 

" (udvardi és kossuti vagy kossutfalvi). Régi turócmegyei nemesi család, melynek első ismert őse Math fia Kosuth (Coswth) IV. Béla korában tünik föl. Eredetileg várjobbágy lehetett és mint ilyen kapott adományba IV. Bélától egy darab földet a Turóc folyó jobb partján Pósa fia Koccsal (Coch) és Voyan fia Voiszlóval, kik ugy látszik rokonai voltak. Az első adománylevelet azonban Detre zólyomi ispán birtokába kerítvén, megsemmisítette, helyette 1263. állított IV. Béla új adománylevelet, melyben az adományosokat turóci nemeseknek (nobiles de Turuch) mondja. Ezen adománylevél értelmében a birtokból két részt kapott Kocs (ebből lett a későbbi Zábor község) és csak a harmadik rész (a későbbi Udvard v. Kossuth község) jutott Kosuthnak és Voiszlónak. A család tagjai közül Kossuth fia András 1359. oltalomlevelet nyert udvardi birtokára a szomszéd Priekopa lakóinak zaklatásai ellen…."

 

Kossuth családfa:

https://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/kossuth-csaladfa.png

És újra összecsengő nevek: Coswth-Coch.

Tehát adva van két család: Bethlen és a Kossuth. Mindkettő a történelmi Magyarország északi kis vármegyéjében él évszázadokon keresztül, egészen a XVIII század végéig. Továbbá mindkét család kiemelet figyelembe részesül IV. Béla részéről… és mindkét család őseinek neve nagyfokú hasonlóságot mutat. Biztos, hogy két külön családról van szó? Ha tényleg különállóak nem lehet, hogy Kossuth felmenőiben keresztezi egymást e két nemesi család? 

 

https://www.naput.hupont.hu/37/gutkeled-meg-a-tobbiek-ii

 

Téma: Napút - Gutkeled meg a többiek II.

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása