Paragramok - Út az Isteni élet felé 3.rész

2012.09.11 01:00

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-2-resz/

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

 

Előszó Makk István

 

 

   Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.
   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda  újabb meditációjának átélését.

 

 


Hűség


Isten a titka minden szellemi erőnek és békének. Isten iránti hűséggel létrehozhatom a Vele való egységet.
Ha az élet viharába kerülök és tajtékoznak körülöttem a megpróbáltatások hullámai
- vezessem hajómat az isteni partokhoz azáltal,
- hogy átélem az Ő mindenütt Jelenvalóságát.

 

 

Igazság


A világnak nincs olyan része, sem embereknek olyan csoportja, akik kijelenthetik, hogy az igazság kizárólag az ő örökségük!
Ha nem törekszem az Igaz-ság megismerésére, hogy a fátyol mögött megláthassam, nem tudom felfedezni valódi természetemet és ezért a körülmények külső erőire bízom magam.
A meditációban lássam meg, hogy az isteni bölcsesség sugarai feltárják a bennem lévő igazságot!
Az IGAZsÁG hatalmas és győzedelmeskedik!Ima


Ha Isten nemválaszol imáimra, azért van, mely nem mélyülök el eléggé!
Isten ima általi elérésének egyetlen módja a rendszeresség.
Tisztítsam meg lelkemet minden negatívumtól - majd töltsem meg az örömteli szolgálat, a szeretet gondolataival!
Szívem benső szentélyében egyetlen hatalom, egyetlen öröm, egyetlen béke legyen
- Isten!Inspiráció


Isten a forrásának és ihletője minden jónak az életemben.
"Isten országát és igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!" (Máté 6.33)
Áramlik beklém az inspiráció és az életerő, ha a meditáció folyamán összhangba kerülök Istennel!
Tekintsem az örök élet minden szakaszát, ne csak egyetlen életet!
Továbbítsam az isteni áldást minden lény felé!


Intuíció


Az intuíció az a képesség, melynek segítségével el tudom dönteni, hogy kétféle okfejtés közül melyik a helyes.
A tökéletes intuíció minden tudás mesterévé tesz.
Intuíciómnak és akaratomnak összhangban kell lenniük!
Fejlesszem a bennem levő intuitív képességet, - mely meditáció útján növekedhet!
Ne tartsak fontosnak jelentéktelen dolgokat!

 

 

 

Téma: Paragramok - Út az Isteni élet felé 3.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása