Paragramok - Út az Isteni élet felé 4.rész

2012.10.03 01:21

 

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-3-resz/

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

 

Előszó Makk István

 

 

   Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.
   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda  újabb meditációjának átélését.

 

 

Kitartás

Először el kell döntenem mit akarok elérni! Ezután kérjem Isten segítségét, hogy helyes cselekedetekre vezessen!
A tartós benső öröm az egyetlen fontos dolog, melyért küzdenem kell az életben..Ne koncentráljak aprósságokra a létfontosságúak rovására!
Gondolkodásomat a nyitottságot igénylő Intuíció és Inspiráció hassa át!


Ima és cselekvés

Először imádkozzam Istenhez! Azután cselekedjem! Imával és meditációval rádöbbenek arra, hogy Isten gyermeke vagyok és - összhangban Isten korlátlan erejével - akaratommal magamhoz vonzhatom, amire szellemben szükségem van!


Lelki fejlődés

Miért sírunk, amikor szeretteink eltávoznak tőlünk? Ha szeretteink elhagynak bennünket azért, hogy az élet magasabb iskolájában nyerjenek nevelést, örülnünk kellene, ahelyett, hogy szomorkodunk és megnehezítjük távozásukat a Földtől!
   A halál eljön, amikor szükséges, hogy segítse az ember előrelépését magasabb állapotba! Eljön a sikertelenekhez, hogy újabb lehetőséghez jussanak más környezetben. Csodálatos élet bontakozik ki a halál gyárában.


Szellemiség

Isten az Ő képmására teremtett - és ebben a képmásban megvan a szellemiség minden csodálatos tulajdonsága.
Fegyelmeznem kell magam, hogy fejleszthessem szellemi képességeimet!
Ha tudatosan és állandóan a szellem szintjén élek, minden olyan dolgot vonzani fogok magamhoz, amely a végső felszabaduláshoz vezet.


Magnetizmus

A szellemi mágnesség vonzóerő! Törekednem kell ezen mágneses erő elérésére! Istenben elmélyüléssel és aum (óm)-ámen-
meditációval fejleszthetem a szellemi mágnességet.
Ennek isteni erejével elérhetem életem céljának megvalósítását.
Ha szeretetet és jóakaratot sugárzok mások felé, - meditációval és az embereknek tett szolgálattal - ki fog alakulni bennem az Isten-szeretet, mely minden jót hozzám vonzz!Megvalósítás

Isten fénye mindenkire egyformán sugároz. Néhány emberben mégis jobban megvalósul, mint másokban. Mert akik összhangban vannak vele, tisztábban tükrözik vissza fényét.
   A megvalósítás állandó, mély meditációval érhetó el (minden jelenség az, ami az önismeret irányába összpontosúl és nem más rovására definiálja önmagát).
Emeljem tudatomat a csend mérhetetlen birodalmába és egyesüljek ott Istennel!
Vessem el a magot, öntözzem imával és helyes törekvéssel!

Az Igaz(s)ág szeretete, Isten szeretete!
 

 

Téma: Paragramok - Út az Isteni élet felé 4.rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása