Paragramok - Út az Isteni élet felé 5.rész

2012.10.10 08:20

 

Előzmény..

https://embers-eg.webnode.hu/news/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele-4-resz-/

 

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/iz-leles-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/gombszimbolika/

 

Előszó Makk István

 

 

   Mindenekelőtt  meg kell említenem, hogy a Szentírás és a Névtelen Szellem után a legnagyobb szellemi tanítomnak Paramahansza Joganadát tartom.
Bevezetőül fel kell idézzem azt a két fogalmat, mely minden meditáció alappillére. E két fogalom a benső szem és a medulla oblongata.
   E két fogalmat "Az örök fejlődés kozmikus útja" korábban megjelent IV. kötetének az életerő -és a gondolat terápiával foglalkozó utolsó két fejezete részletesen ismerteti. Most csak érintjük ezeket.
Mindkettőnek a székhelye az emberi agy. Az első tartópillér a benső szellemi szem - a jóga meditáció központja - a homlok mögött. Máté evangéliumának 6.fejezete 22.verse és Lukács evangéliuma 11.fejezetének 34.verse bizonysága szerint a Szent Szellem által sugallt görög szöveg, valamint a kánoni latin fordítás nem a két fizikai szemről szól, hanem a benső egyetlen szemről: a szellemi szemről.
Amely ha mükődik Máté és Lukács evangéliuma szerint - az egész testet, a test minden sejtjét - fénnyel árasztja el. Az orvosi kutatás rámutat az agyban, a homlok mögött a jóga meditáció központjára, a benső szellemi szem fogalmára, amely a két evangélium bizonysága szerint az ember egész lényét fénnyel árasztja el. Ez az agymező, - mondja az orvosi kutatás - amely az elvont fogalmak, a benső szellemi szem helye, - A homlok mögött van, ahogy a keleti jóga is mondja.

Az evangélium szerint egyetlen szem, amely mindent fénnyel telít - ha működik.
A spirituális ember - magasabb fokon a transzcendens ember - jellemével, szándékával erkölcsi magatartásával ezt az asszociációs mezőt építi., míg a benső szellemi szem fénylővé válik és az egész szervezetet benső fénnyel árasztja el.
A jógameditáció második tartópillére a medulla oblongata- a nyúltagy. Ez a kozmikus erők beáramlási helye az emberi szervezetbe - mondja Jogananda és az egész jógarendszer. Az orvosi kutatás fényében ez valóban így van, mert itt fut össze egy pontban a test millió mozgató idegvezetéke, mely által szellem a test összes szerveit irányítja.
A medulla oblongata minden kozmikus beáramlás kulcspontja.
   E két fogalom - a benső szellemi szem és a medulla oblongáta - tudatosítása után kezdhetjük meg Paramahansza Jogananda  újabb meditációjának átélését.

 

 

Megvilágosodás

Aki megvilágosodott egynek látja magát - a minden szellemben és testben lüktető - Örök szellemmel!
Ne feledjem szellemem mérhetetlen voltát!

Ébredjek fel Istenben!


Mindennapi előrehaladás

Éljek minden nap összhangban Isten törényeivel! És Ő, aki a világ sorsát irányítja, mai cselekedeteimnek megfelelően fogja megtervezni holnapomat.
Dolgozzam az egyetemes törvény megvalósításáért és Istennel való eggyélevésért!
Minden nap tegyek egy lépést felfelé!


Mindenüttjelenvalóság

Az ég és a természet minden szépsége oltár a Végtelen imádására.
Ha ismerem a Világmindenség Mesterét, ő megismertet minden csodájával. (Erről számolnak be a IV.kötet ásvány-, növény-, állatvilág és az emberi test misztériumának csodáit bemutató meditációk).
A bölcsesség vezessen! Ne feledjem nem a test vagyok, hanem a szellem!
Érezzem magam egynek az univerzummal, egynek minden nemzettel, egynek Istennel!


Nyugalom

Tudván, hogy Isten gyermeke vagyok, határozzam el, hogy nyogodt leszek -bármi történjék!
Ha nyugodt vagyok, mialatt kivűl tevékenykedem, helyesen vagyok tevékeny.
Napi meditációim csendjében - teremtsem meg a békét bensőmben!
Ha úgyérzem eljutottam a csend és nyugalom állapotába - haladjak mélyebbre!
A benső csendben fogom kapni Istentől a választ életem problémáira.


Bölcs előrelátás

Ne - kizárólag - ragyogó ötleteim, hanem mindennapi szokásaim irányítsák életemet!
Vezessen bölcs előrelátás! Legyek körültekintő minden cselekedetemben!
Éljek egyszerűen! Ne engedjem, hogy elragadjon a világ! Határozzam el, hovgy mostantól - még komolyabban fejlesszem szellemi erőimet!
Tanuljak meg - boldognak és elégedettnek lenni!
Most legyek Boldog!