Magyar Hajnal - Nyílt levél a ‘roma vezetőknek’

2013.12.03 20:54

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/somlo-vedpajzs-szovetseg-hirportal-demokracia-van-ejjel-nem-szabad-zavarni-a-sorozatgyilkos-urakat-kijohet-az-otodik-cigany-is/

https://embers-eg.webnode.hu/news/magyar-kiralyi-hirlap-a-ciganysag-mint-eszkoz-a-zsido-maffia-kezeben/

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-bosszukesek-es-a-nyaja/

https://embers-eg.webnode.hu/news/cigany-kerdes-kicsit-maskepp/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nincs-cigany-bunozes-mi-lenne-ha-lenne-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hajtovadaszat-a-polgarmester-lanyanak-tamadoja-utan/

https://embers-eg.webnode.hu/news/polgarhaboru-kulfoldi-megrendelesre-/

 

Ha mi felelünk magyarok tetteiért, akkor maguk miért nem felelősek a Cozma gyilkosságért, Szögi Lajos és Bándy Kata lemészárlásáért és más, hasonló megszámlálhatatlan rémtettért?’

Olvasónk a fehérellenes rasszizmus és a cigányterror ellen.

Nyílt levél Setét Jenőnek, Horváth Aladárnak és a többi “roma” vezetőnek!

Múlt hónapban tanúja lehetett az ország egy olyan rendezvénynek, amely újból csak az indulatok és az ellenszenv szítására volt alkalmas, nem pedig arra, amire Önök szánták.

 

magyarhajnalplakat

setetjenohorvathaladar

Persze ezekből 316 ezer is sok

Az átlagmagyar ilyeneket lát minden nap

 

aladarfereg

 

Az első “Roma Büszkeség Napja” nevű rendezvényükkel Önök semmi mást nem értek el, csupán azt, hogy az Önöktől több száz éve szenvedő többségi társadalom újra utálattal nézzen az ország legnyughatatlanabb és ezzel együtt leglenézettebb kisebbségére.

Egyszerűen érthetetlen minden normális ember számára, hogy miért nem fogják fel már végre, hogy a tiszteletet, az elfogadást, a rokonszenvet ilyen értelmetlen hőbörgéssel nem lehet kivívni!

Ahhoz, hogy a cigányságot a magyarok valaha is el tudják fogadni, ahhoz először is nekik kellene bizonyítaniuk…

Igen, bizonyítani, minimum azt, hogy az Önök fajtája – és nem csak egy kis hányaduk – egyáltalán alkalmas a normális együttélés alapvető feltételeit teljesíteni.

A magyar társadalomnak először is erre van szüksége, nem pedig azt látnia, hallania és tapasztalnia, ráadásul most már napi, heti szinten, hogy ártatlan gyerekeket, vétlen felnőtteket, vagy magatehetetlen öregeket az Önök fajtájából valók meglopnak, csoportosan megtámadnak és megvernek, kirabolnak, megerőszakolnak, vagy most már egyre gyakrabban megölnek…

Higgyék el, Önöknek nincs mire büszkének lenniük, legalább is addig nem, amíg a cigányság túlnyomó része nem él a törvényeket betartva, tisztességesen!

Minden népnek vannak bűnözői, de a nagy átlag nem ilyen. És vannak tudósaik, feltalálóik, hadvezéreik, dolgos földművelőik, értelmiségük, kiemelkedő nagyjaik, szentjeik. Önöknek jóformán csak bűnözőik. Rabszolgatartóik, lincselőik, rablógyilkosaik, öregezőik, analfabétáik, színesfémtolvajaik, erdőpusztítóik, hordában garázdálkodóik, egész életükben nem dolgozóik vannak. Igen, ilyen a nagy átlaguk. Egy száztagú zenekar nem ellensúlyozza a napi több száz bűncselekményt, amit elkövetnek.. Még a magának való krumplit és zöldséget sem termeli meg a falusi cigány, aztán vinnyog, hogy nincs elég segély. Nincs elég? Tíz és százmilliárdok mennek el a mi zsebünkből önökre, rezsit sem fizet a többségük, de számos faji alapú program, ösztöndíj, átképzés van már ‘csak romáknak’. Az eredményük a nullánál is kevesebb. Hogy a cigányoknak nem ritkán kiosztott ingyenlakásokról ne is beszéljünk, amiket jellemzően viharos gyorsasággal lelaknak, elpusztítanak, majd újat követelnek. A magyar átlagnak a börtön szégyen, a cigány átlagnak érdem, a férfivá érés jele.

Hogy mi lennénk a rasszisták? Miért gondolják önök, hogy csak a fehérek lehetnek rasszisták? A cigányság genetikailag jóságos? Nem éppen az ilyen gondolkodásmód a rasszista? Miközben nagyon is jól tudják, hogy a magyarok és más népek nem a bőrszínük miatt nem rajonganak önökért, hanem az életmódjuk miatt. Mutassanak nekem, ‘roma vezetők’, egyetlen országot, ahol önök integrálódtak, és ahol nem kezelik önöket közbiztonsági fenyegetésként. Franciaországtól Felvidékig és Erdélytől Kanadáig. Az egész világ rasszista, ugye? Hogy is nevezik önök egymás közt a fehéreket? Gádzsó? Ami alsóbbrendű nem cigányt, nem embert, parasztot jelent. Akinek el lehet venni az életét és javait, nem olyan nagy bűn, mert mi rasszisták volnánk? Ha mi felelősek vagyunk egyes magyarok tetteiért, akkor maguk miért nem felelősek a Cozma gyilkosságért, Szögi Lajos és Bándy Kata lemészárlásáért és más, hasonló megszámlálhatatlan rémtettért? Vagy a kollektív felelősség csak ránk vonatkozik, Jenő és Aladár?

Ahhoz, hogy a magyar társadalom végre el tudja fogadni a cigányságot, csak is egy út vezet, az pedig a becsület, a munka, a békesség és a tisztesség útja, nem pedig a bűnözésé, az élősködésé, amit jelen pillanatban a cigányság túlnyomó többsége művel!

Önnek és a többi “roma” vezetőnek nem ilyen teátrális akciókon kellene törniük a fejüket, hanem a saját fajtájuk felvilágosításán, felemelésén kellene nap mint nap dolgozniuk. Ha már felelős vezetőnek érzik magukat, akkor az lenne az elsődleges feladatuk, kötelességük, hogy megtanítsák a cigányokat ezeknek az együttélési normáknak a betartására, arra, hogy hogyan kellene a törvényeket betartva becsületesen élni és nem lopni, rabolni, gyilkolni nap mint nap.

De legalább olyan fontos lenne megtanítani számukra azt is, hogy hogyan kellene felelősséggel, csak annyi gyereket vállalni, amennyit el is tudnak tartani anélkül, hogy az állam, pontosabban a magyar adófizetők pénzén élősködve tennék ezt.

Ez a cigányságnak is legalább olyan fontos létkérdés, mint a magyaroknak, csak ezt még Önök most sem fogták fel.

Ha olyan mértékben szaporodnak továbbra is – tehát ész nélkül – akkor nem is olyan sokára eljön majd az az állapot, amikor már nem lesz mit szétosztani segélyként, vagy akár elrabolni, ellopni bármit is a cigányoknak, mert nem lesz, aki megtermelje…

Ha nem ezek a legfontosabb megoldandó kérdések az Önök számára is, akkor nem igazi vezetők, nem a cigányság érdekében cselekszenek, csupán ugyanolyan megvetésre méltó, csak a saját politikai karrierjüket építgető élősködő gazemberek, mint sajnos nagyon sok “magyar” politikus.

Ön és a többi “roma” vezető azzal tennék a legnagyobb hasznot mindenki számára, ha először is a cigányságot ráébresztenék a saját hibáira, amivel évszázadok óta saját maguk gördítenek akadályokat a boldogulásuk elé.
Önöknek ezzel a problémával kellene először is foglalkozniuk, s talán csak ezek teljesülése után követelőzniük.

Nem csak akkor kellene a médiát is felhasználva, a nagy nyilvánosság előtt szónokolni, amikor a jogaikat követelik, vagy a kirekesztésről, a hátrányos helyzetükről papolnak, hanem akkor is, amikor ezeknek a problémáknak a valódi okairól lehetne, kellene őszintén beszélni.

Mert ezeknek a problémáknak az egyetlen kiváltó oka egyedül a cigányság agresszív viselkedése, a többségi társadalom normáihoz való negatív hozzáállása.

Ez nem csak üres beszéd, ezt bizonyítja az a tény is, hogy a cigányság minden országban egytől egyig ugyanazokat a problémákat “termeli ki” az ottani többségi társadalmaknak és ugyanabban a helyzetben is van mindenütt, mint itt Magyarországon.

Nem tűnt még fel Önöknek, hogy nem csak mi magyarok vagyunk rosszban a cigánysággal, hanem szinte minden olyan ország, ahol a “roma” kisebbség folyamatosan mérgezi a közrendet és az ottani társadalmakat?

Csak és kizárólag maga a cigányság a felelős azért a helyzetért, amiben most van és senki más!

Ha illogikus módon nem vesszük figyelembe azt az eltelt több száz évet, amióta az Önök ősei itt sajnos letelepedtek – és amely hosszú idő alatt természetesen “nem tudtak” beilleszkedni -, hanem csupán az 1956-tól 1989-ig terjedő harminchárom “gondtalan” esztendőt, akkor világosan látható, hogy csak is Önök nem tudtak, nem akartak élni a történelmi lehetőséggel (sem).
Annak ellenére, hogy a kádári “langyos kommunizmus” idején minden lehetőségük adott volt a felzárkózásra, az integrálódásra, nem tettek semmit ennek érdekében.

Ez az, amiért kijelenthetem, hogy csak is a cigányságot és annak mindenkori vezetőit terheli a felelősség a mostani helyzetéért.
Érthetetlen, hogy akkor, amikor évtizedeken keresztül mindegyikőjüknek volt munkája – legalább is bárkinek, aki akart is dolgozni, mert ugye “kötelező” volt – és így lehetőségük lett volna a gyerekeiket is megtanítani a normális életvitelre és így felzárkózni a többségi társadalomhoz, valamiért Önök nem így cselekedtek…

Most, hogy már elmúlt az a korszak és vele együtt a sok munkalehetőség – bár nem vagyok meggyőződve, hogy a történelem során a cigányok bármikor is arról lettek volna híresek, hogy legendásan szeretnek dolgozni -, már vagy húsz éve a cigányság túlnyomó többsége vagy abból él, hogy szaporodik, vagy abból hogy bűnözik.

Nem mondom, megvetendő szégyenteljes állapot mindkettő, de erről csak is Önök tehetnek!

Ennek ellenére soha eszükbe sem jutott Önök közül egyik “vezetőnek” sem, hogy a cigányság valódi érdekeit figyelembe véve mondjuk hónapokon, éveken keresztül járja az országot, találkozzon cigányok ezreivel és modern térítőként a kötelességeikről, a megfelelő életmódról, vagy a társadalmi elvárásokról beszéljen nekik a lázítás helyett.

Érdekes módon mindig csak a “szegény, megalázott” romák érdekében nyitották ki a szájukat, amikor is csak követelőztek, de amikor a cigánybűnözés ellen, vagy annak áldozatairól kellett volna megemlékezni – mint például a Szögi tanár úr tragédiája, vagy több száz más, cigányok által megsebesített, meggyilkolt ártatlan esetén – a borsodi cigány vajdán kívül Önök sehol sem voltak, sehol nem vállalták a fajtájuk bűneiért a felelősséget!

Pedig ez az, amire a magyaroknak és ezzel együtt a cigányoknak is szüksége lenne.

Ehhez persze olyan tanult, felelős cigány vezetők kellenének, akik amellett, hogy átlátják a valódi helyzetet, a valódi problémákat, tudják a megoldást és tényleg becsülettel akarnak megoldást találni, nem pedig az éppen aktuális politikai garnitúrákkal szövetkezve pénzért, pozíciókért és szavazatokért cserébe elárulják a fajtájukat, lenyúlják a felzárkózásra szánt milliárdokat.

Amíg ezeket a dolgokat nem így látják, ne is reménykedjenek a cigányok felzárkózásában, vagy a széles társadalmi elfogadottságában, mert addig a helyzet semmit sem fog változni, amíg a jó irányba maguktól meg nem teszik az első lépéseket.

Szabó Péter Antal

 

https://magyarhajnal.com/nyilt-setet-horvathnak-es-a-tobbi-roma-vezetonek/

 

Téma: Magyar Hajnal - Nyílt levél a ‘roma vezetőknek’

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása