Tamás Evangéliuma - Az Evangélium Tamás szerint

2014.05.07 16:19

 

Kiemelt..

Magyarhon - Jézus és Árpád

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja


 

Előzmény..

Részletek Tamás Evagéliumából

 

Kapcsolódó link..

Pap Gábor - Tollkoronás Krisztus

Szántai Lajos - Jézus Krisztus kora és a Pártus birodalom

https://embers-eg.webnode.hu/news/karacsony-miszteriuma/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-hegyibeszed-szellemtani-magyarazata-osszeallitotta-karsay-istvan-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/megaldom-a-hazakat-hol-szivem-kepet-tisztelik-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szantai-lajos-a-magyarsag-keresztutja-1-2-nagyon-ajanlott-/

 

Ezek a rejtett szavak, amelyeket az élő Jézus mondott, és amelyeket Didymos
Júdás Tamás írt le, és mondta: aki megtalálja e szavak értelmét, nem ízleli meg
a halált.


 

 1 Jézus mondta: A kereső ne hagyja abba a keresést, amíg (nem) talál, és ha
talált, megzavarodik, és ha megzavarodott, csodálkozni fog, és királlyá lesz a
mindenségen.
(Mt 7,7; Lk 11,9)
 2 Jézus mondta: Ha azt mondják, akik előttetek járnak: "íme, a királyság az
égben van", akkor a madarak meg fognak előzni titeket az égben. Ha azt mondják
nektek, hogy a tengerben van, akkor a halak meg fognak előzni titeket. Ám a 
királyság bennetek és kívületek van. Ha megismeritek magatokat, akkor
megismertettek, és fölismeritek, hogy az élő Atyának a fiai vagytok. De ha nem
ismeritek meg magatokat, akkor szegénységben lesztek, és ti magatok lesztek a
szegénység.
(Lk 17,20-21)
 3 Jézus mondta: Nem fog habozni a vén az ő napjaiban megkérdezni egy
kisgyermeket - egy hétnapos kicsit - az élet helye felől, és élni fog.
 Sok első lesz utolsóvá, és egyes-egyedül lesznek.
(Mk 10,31; Lk 23,30; Mt 11,25; Mk 10,14; Mt 20,16)
 4 Jézus mondta: Ismerd meg, ami színed előtt van, és ami előled elrejtett,
nyilvánvalóvá lesz számodra. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve, és ne
lenne nyilvánvalóvá.
(Mk 4,22; Lk 12,2)
 5 A tanítványai megkérdezték őt, s mondták neki: Akarod hogy böjtöljünk? És
miképpen imádkozzunk és adjunk alamizsnát? És mely ételekre ügyeljünk?
 Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek azt, amit gyűlöltök, mert
mindenek nyilvánvalóak az ég előtt. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve,
és ne lenne nyilvánvalóvá; és nincsen semmi, ami beborított, és leleplezés
nélkül fog maradni.
(Mt 10,26; 6,1-18)
 6 Jézus mondta: Boldog az oroszlán, amelyet az ember megeszik, és az
oroszlán emberré fog válni; és átkozott az ember, akit az oroszlán megeszik, és
az oroszlán* emberré fog válni.
 7 És mondta: Az ember hasonlít egy bölcs halászhoz, aki kivetette a hálóját a
tengeren; kihúzta azt a tengerből, és az kis halakkal volt teli. A bölcs halász
talált köztük egy nagy, jó halat. Az összes kicsiny halat bevetette a tenger
m[ély]ére; zokszó nélkül a nagy halat választotta. Akinek füle van a hallásra,
hallja!
(Mt 13,47-50; Mk 4,9)
 8 Jézus mondta: Íme, kiment a vető, megtöltötte a kezét, és vetett. Ám néhány
az útra esett; jöttek a madarak, és fölcsipegették azokat. Mások a sziklára
estek, és nem eresztettek gyökeret a földbe, és nem növesztettek
kalászt az ég felé. Mások a tövisbokrokba estek, és azok megfojtották a magot,
és a féreg fölfalta azokat. És mások a jó földre estek, és az jó gyümölcsöt
növesztett az ég felé: és hozott* hatvanszor annyit és százhússzor annyit.
(Mk 4,3-8)
 9 Jézus mondta: Tüzet vetettem a világra, és lám, őrzöm azt (a tüzet), amíg
az ég.*
(Lk 12,49)
 10 Jézus mondta: Ez az ég el fog múlni, és az, ami az égben van, el fog
múlni; és a halottak nem élnek*, és az élők nem fognak meghalni. Amikor
megettétek a halottat, élővé tettétek őt. Ha világosságban lesztek, mit fogtok
tenni? Ama napon, amikor egyek vagytok - váltatok kettővé. Ha pedig kettővé
váltatok, mit fogtok tenni?
(Mk 13,31; Mt 16,28; 1 Thessz 4,15)
 11 A tanítványok mondták Jézusnak: Tudjuk, hogy el fogsz menni tőlük. Ki az
aki nagy lesz fölöttünk?
 Jézus mondta nekik: Ahonnan jöttetek és (ahová) menni fogtom, az Jakab, az
igaz, ami miatt az ég és a föld keletkezett.
(Mk 9,34; 10,35-45; Jn 14,5)
 12 Jézus mondta a tanítványainak: Tegyetek összehasonlítást, és mondjátok meg
nekem, kire hasonlítok?
 Mondta neki Simon Péter: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz.
 Mondta neki Máté: Egy emberhez hasonlítasz, (aki) értelmes filozófus.
 Mondta neki Tamás: Ó Mester, egyáltalán nem fogja elviselni a szám azt, hogy
kimondjam, kire hasonlítasz.
 Jézus mondta: Én nem vagyok a mestered, mivel ittál - és megmámorosodtál - a
forrásból, amely föltör; én mértem ki azt.
(Mk 8,27-30; Jn 4,14)
 13 És fogta őt, visszavonult, és mondott neki három szót.
 Amikor pedig Tamás a társaihoz ment, megkérdezték őt: Mit mondott neked
Jézus?
 Mondta nekik Tamás: Ha megmondok nektek egyet azokból a szavakból, amiket
mondott nekem, követ fogtok ragadni, rám vetitek (azokat), és tűz jön ki a
kövekből, s meg fog égetni titeket.
(Jn 8,59; 10,31)
 14 Jézus mondta nekik: Ha böjtöltök, bűnt nemzetek magatoknak, és ha
imádkoztok, megítéltettek, és ha alamizsnát adtok, rosszat tesztek lelketeknek.
És ha bejártok minden földet, és vándoroltok a vidékeken, ha befogadnak
titeket, azt, amit elétek adnak, egyétek meg! - A köztük levő betegeket
gyógyítsátok! - Mert nem az tesz titeket tisztátalanná, ami szájatokon bemegy,
hanem ami kijön a szájatokon, az az, ami tisztátalanná tesz titeket.
(Mk 2,18-22; 7,15; Lk 10,8-9)
 15 Jézus mondta: ha látjátok azt, aki nem asszonytól született, vessétek
magatokat arcotokra, s imádjátok őt! Ő a ti Atyátok!
 16 Jézus mondta: Talán azt gondolják az emberek, hogy (azért) jöttem, hogy
békét vessek a világra, és nem tudják, hogy (azért) jöttem, hogy
meghasonlásokat vessek a földre, tüzet, kardot, háborúságot. Mert öten
leszne[k] egy házban, három lesz kettő ellen, és kettő lesz három ellen, az apa
a fiú ellen, és a fiú az apa ellen, és meg fognak állni, midőn egyedül lesznek.
(Mt 10,34-36; Lk 12,49-53)
 17 Jézus mondta: Azt adom majd nektek, amit szem nem látott, és amit fül nem
hallott, és kéz nem érintett, és az emberi szívbe nem ment be.
(lKor 2,9)
 18 A tanítványok mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, miképpen lesz a mi
végünk!
 Jézus mondta: Hát fölfedeztétek a kezdetet, hogy a véget fogjátok keresni?
Ahol a kezdet van, ott lesz a vég. Boldog, aki meg fog állni a kezdetben és
ismerni fogja a véget,* és nem ízleli meg a halált.
 19 Jézus mondta: Boldog, aki azelőtt lett, amikor még nem volt. Ha
tanítványaimmá lesztek, és hallgattok a szavaimra, ezek a kövek fognak
szolgálni nektek. Ugyanis van öt fátok a Paradicsomban. Nyáron, télen nem
mozdulnak, leveleik nem hullanak le. Aki meg fogja ismerni azokat, nem ízleli
meg a halált.
(Mk 9,1; Jn 8,52; Mt 3,9; 4,3; Jel 22,2)
 20 A tanítványok mondták Jézusnak: Mondd meg nekünk, hogy mihez hasonlít a
mennyek királysága!
 Mondta nekik: Egy mustármaghoz hasonlít, kisebb minden magnál. Ha pedig
(olyan) földbe esik, amit megműveltek, nagy ágat hoz, s az ég madarainak
ernyőjévé válik.*
(Mk 4,30-32)
 21a Mária mondta Jézusnak: Kire hasonlítanak a tanítványaid?
 Ő mondta: Kisgyerekekre hasonlítanak, akik egy (olyan) földön [ta]rtózkodnak,
amely nem az övék. Amikor a föld urai jönnek, azt fogják mondani:
 Hagyjátok el a földünket!
 Ők (a gyerekek) levetkőznek előttük, hogy (a föld urai) meghagyják azt nekik,
s adják a földjüket nekik.
 21b Ezért azt mondom: Ha tudja a házigazda, hogy úton van a tolvaj, őrködni
fog, amíg nem jön, s nem fogja hagyni, hogy beásson a házába {királyságánál},
hogy elvigye (a gazda) edényeit. Ti pedig őrizkedjetek a világtól!
 Övezzétek föl magatokat ágyékotoknál nagy erővel, hogy a rablók ne találjanak
hozzátok vezető utat! Mert a szükségeset, amit vártok, meg fogjátok találni.
Bárcsak lenne köztetek egy értelmes ember! Amikor a gyümölcs megérett, sietve
jött sarlójával a kezében; learatta azt. Akinek van füle a hallásra, hallja!
(Mt 24,43; Mk 3,27)
 22 Jézus kisgyerekeket látott, akik szoptak. (Azt) mondta tanítványainak: Ezek
a kicsinyek, akik szopnak, azokhoz hasonlatosak, akik bemennek a királyságba.
 Mondták neki: Ha mi kicsinyek vagyunk, be fogunk menni a királyságba?
 Jézus mondta nekik: Ha a kettőt eggyé teszitek, és ha a belsőt (olyanná)
teszitek, mint a külső, és a külsőt, mint a belső, és a fölsőt, mint az alsó,
és hogy a férfit és a nőit ez egyes-egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne
legyen férfi, sem a nő nő; ha szemeket szem helyébe teszitek, és ha kezet kéz
helyébe, és lábat láb helyébe, és képet kép helyébe, akkor fogtok bemenni [a
királyságba].
(Mt 18,3; Mk 10,14)
 23 Jézus mondta: Kiválasztalak titeket, egyet ezerből, és kettőt tízezerből,
és meg fognak állni, midőn egyes-egyedül lesznek.
(Mt 22,14)
 24 A tanítványai mondták: Mutasd meg nekünk a helyet, ahol vagy! Mivel szükség
nékünk, hogy kutassunk utána.
 Mondta nekik: Akinek van füle, hallja! Fény van egy fénylény (?) belsejében,
és megvilágítja az egész világot. Ha nem világítaná meg, sötétség lenne.
(Jn 13,36; 14,5; Mt 6,22-23?)
 25 Jézus mondta: Szeresd testvéredet, mint lelkedet,* ügyelj rá, mint szemed
pupillájára!
(Mk 12,31; 3Móz 19,18)
 26 Jézus mondta: A szálkát, ami testvérednek a szemében van, meglátod, a
gerendát pedig, ami a te szemedben van, nem látod meg. Amikor kiveszed a
gerendát a szemedből, akkor fogod látni kivenni a szálkát testvérednek a
szeméből.
(Mt 7,3-5)
 27 Ha nem böjtöltök a világgal szemben (?), nem találjátok meg a királyságot.
Ha nem teszitek a szom-atot szombattá, nem látjátok meg az Atyát.
 28 Jézus mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki magam
nekik. Mindnyájukat részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, és
fájt a lelkem az emberek fiai miatt, hogy vakok szívükben, és nem látnak.
Hiszen üresen jöttek a világra, és arra törekednek, hogy ismét üresen menjenek
ki a világból. Ám most részegek. Amikor borukat eltávoztatják, akkor fognak
bűnbánatot* tartani.
 29 Jézus mondta: Ha a hústest a szellemért lett, ez csoda. Ám ha a szellem
lett a testért, ez csodák csodája. Én azonban azon csodálkozom: Hogy[an] vett
[ily]en nagy gazdagság lakozást ebben a szegénységben?
 30 Jézus mondta: Ahol három isten van, istenek azok. Ahol kettő, vagy egy van,
én vele vagyok.
(Mt 18,20?)
 31 Jézus mondta: Nem kiváló egy próféta sem a falujában. Egy orvos sem tudja
meggyógyítani* azokat, akik ismerik őt.
(Mk 6,4; Jn 4,44)
 32 Jézus mondta: Egy erődített város, amit magas hegyre építettek, nem eshet
el, sem nem rejtőzhet el.
(Mt 5,14)
 33 Jézus mondta: Amit hallani fogsz füleddel, {a másik füllel} hirdesd azt
tetőitekről!
 Hisz senki sem gyújt lámpást, s teszi azt véka alá, sem nem teszi azt rejtett
helyre, hanem gyertyatartóba teszi azt, hogy mindenki, aki bemegy és kijön,
lássa annak a fényét.
(Mt 10,27; 5,15; Lk 11,33)
 34 Jézus mondta: Ha vak vezet vakot, mindketten gödörbe esnek.
(Mt 15,14; Lk 6,39)
 35 Jézus mondta: Lehetetlen, hogy valaki behatoljon az erős házába, erőszakkal
bevegye azt, hacsak nem kötözte meg annak kezeit. Akkor fölforgatja az ő házát.
(Mk 3,27)
 36 Jézus mondta: Ne aggodalmaskodjatok reggeltől estig, és estebédtől
reggelig, hogy mit vegy magatokra.
(Mt 6,25)
 37 A tanítványai mondták: Mikor jelented ki magad nekünk? és mikor látunk meg
téged?
 Jézus mondta: Ha levetkőzitek szemérmeteket, és veszitek ruháitokat, lábaitok
alá teszitek azokat, mint kicsiny kisgyerekek, s rátiportok azokra, akkor
[fogjátok meglátni] az Élő fiá[t], és nem fogtok félni.
 38 Jézus mondta: Sokszor kívántátok ezeket a szavakat hallani, amiket nektek
mondok, és nincs számotokra másvalaki, akitől hallanátok ezeket.
 Lesznek majd napok, s kerestek majd engem, s nem fogtok megtalálni.
(Mt 13,17; Lk 10,24; Jn 7,34-36)
 39 Jézus mondta: A farizeusok és az írástudók kapták meg az ismeret kulcsait.
Elrejtették azokat: sem ők nem mentek be, sem a bemenni akarókat nem engedték
be.
 Ti pedig legyetek eszesek, mint a kígyók, és makulátlanok, mint a galambok!
(Mt 23,13; Lk 11,52; Mt 10,16)
 40 Jézus mondta: Egy szőlőtövet ültettek az Atyától távol, és mivel az nem
erősödik meg, kitépetik gyökerestül, s el fog pusztulni.
(Mt 15,13)
 41 Jézus mondta: Akinek van a kezében, annak adatik, és akinek nincs, az a
kevés is elvétetik tőle, ami van.
(Mt 13,12; 25,29)
 42 Jézus mondta: Legyetek, midőn elmúltok!*
 43 A tanítványok mondták neki: Ki vagy te, aki ezeket mondod nékünk?
 <Ő mondta:> Amit mondok nektek, azokból nem ismeritek meg, hogy ki vagyok én?
Sőt, olyanok lettetek, mint a zsidók, hogy szeretik a fát, gyűlölik a
gyümölcsét, és szeretik a gyümölcsöt, gyűlölik a fát.
(Jn 8,25; Mt 7,16-20; 12,33)
 44 Jézus mondta: Aki az Atyát káromolja, megbocsáttatik neki, és aki a Fiút
káromolja, megbocsáttatik neki, aki azonban a szent Lelket káromolja, nem fog
megbocsáttatni neki, sem a földön, sem az égben.
(Mt 12,31-32)
 45 Jézus mondta: Nem szüretelnek szőlőt tüskebozótról, sem nem szednek fügét
tevetövisről - nem adnak gyümölcsöt. [És egy j]ó ember jót hoz ki a
kincseskamrájábó[l]. Egy rossz ember gonoszakat hoz ki rohadt
kincseskamrájából, amely szívében van, és gonoszakat szól, hiszen a szív
fölöslegéből hozza elő a gonoszokat.
(Mt 12,33-35)
 46 Jézus mondta: Ádámtól Keresztelő Jánosig az asszonyoktól születettek között
nincs kiemelkedőbb, mint Keresztelő János, ezért a szemei nem fognak megtörni.
 Én pedig ezt mondtam: Aki közületek kicsiny lesz, megismeri a királyságot, és
fölül fog emelkedni Jánoson.
(Mt 11,11)
 47 Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lóra üljön, két íjat feszítsen
ki, és lehetetlen, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tisztelni fogja az
egyiket, és megcsúfolja a másikat <... vagy ...>.
 Nem iszik az ember óbort, és (nem) kíván rögtön új bort inni; és nem öntenek
új bort régi tömlőbe, hogy ne feszítsék szét (azt), és nem öntenek óbort új
tömlőbe, hogy ne tegye tönkre azt. Nem varrnak régi foltot új ruhára, mert
szakadás fog keletkezni (azon).
(Mt 6,24; Mk 2,21-22)
 48 Jézus mondta: Ha ketten békében maradnak egymással ugyanabban a házban, (s)
azt fogják mondani a hegynek: "Menj odébb!", odébb fog menni.
(Mt 18,19; 17,20; 21,21; 5,9)
 49 Jézus mondta: Boldogok (vagytok) egyedülállók és kiválasztott, mert meg
fogjátok találni a királyságot, hisz ti abból valók vagytok, (és) ismét oda
fogtok menni.
 50 Jézus mondta: Ha azt mondják nektek: "Honnan lettetek?", mondjátok azt
nekik: "A fényből jöttünk, onnan, ahol a fény keletkezett, egyedül (önmaga)
által, [.....]tt, és [k]ijelentette magát képükben."
 Ha azt mondják nektek: "Ti vagytok azok)?"*, ezt mondjátok: "Mi az ő fiai
vagyunk, és az élő Atyának vagyunk a választottai."
 Ha megkérdeznek titeket: "Mi a jele atyátoknak, amely bennetek van?", ezt
mondjátok nekik: "Mozgás és megnyugvás."
 51 A tanítványai mondták neki: Mikor lesz a halottak nyugalma? És mikor jön el
az új világ?*
 Mondta nekik: Az, amit vártok, eljött, de ti nem ismeritek azt föl.
(Lk 17,20; 19,42; Jn 11,24-26?)
 52 A tanítványai mondták neki: Huszonnégy próféta szólt Izráelben, és
mindnyájan általad szólottak.
 Mondta nekik: Elhagytátok a jelenlétetekben élőt, és a halottakról beszéltek.
(Lk 24,5; Jn 8,53; Jel 4,4)
 53 A tanítványai mondták neki: Használ-e a körülmetélkedés vagy sem?
 Mondta nekik: Ha használna, atyjuk körülmetéltnek nemzené őket anyjuktól. De
az igaz körülmetélkedés lélekben meglelt mindent.
(Rm 2,25-3,1)
 54 Jézus mondta: Boldogok (vagytok) szegények*, mert tietek a mennyek
királysága.
(Lk 6,20)
 55 Jézus mondta: Aki nem gyűlöli meg atyját és anyját, nem lehet tanítványom,
és (aki) nem gyűlöli meg fivérét és nővérét, s nem hordja a keresztjét, mint
én, nem lesz méltó hozzám.
(Lk 14,25-27; Mk 8,34)
 56 Jézus mondta: Aki fölismerte a világot, egy hullát talált, és aki egy
hullát talált, a világ nem méltó hozzá.
 57 Jézus mondta: Az Atya királysága hasonlatos egy emberhez, akinek [jó] magja
volt. Az ellensége elment éjjel, gyomot vetett a jó mag közé. Az ember nem
engedte nekik, hogy kitépjék a gyomot. (Azt) mondta nekik: nehogy elmenjetek,
hogy kitépjétek a gyomot, és vele együtt a búzát (is) kiszakítsátok. Mert az
aratás napján a gyom nyilvánvalóvá lesz; kitépik azokat, elégetik azokat.
(Mt 13,24-30)
 58 Jézus mondta: Boldog az ember, aki fáradozott*. Az megtalálta az életét.
(ApCsel 14,22; Jak 1,12; lI'ét 3,4)
 59 Jézus mondta: Tekintsetek az Élőre, amíg éltek, nehogy meghaljatok, és
(nehogy akkor) próbáljatok látni, és ne tudjatok már látni.
 60 egy samaritánust, aki egy bárányt vitt, midőn (Jézus)
Júdeába ment föl. Mondta a tanítványainak: (Miért megy) ez a bárány mellett?
 Mondta nekik: Amíg életben van, nem fogja azt megenni, de ha leöli azt,
hullává változik (az).
 Mondták: Másképp nem teheti.
 Mondta nekik: Ti keressetek magatoknak egy helyet nyugalomra, hogy ne
legyetek hullává, s (ne) egyenek meg titeket.
 61a Jézus mondta: Ketten fognak nyugodni egy ágyon. Az egyik meg fog halni, a
másik élni fog.
(Mt 24,40)
 61b Salome mondta: Kicsoda vagy te, ó ember? ....... az ágyamra szálltál, és
ettél az asztalomról.
 Jézus mondta neki: Én vagyok, aki a hasonlóból keletkezik; adatott nékem
Atyáméiból.
  A tanítványod vagyok. (...)
  Ezért mondom: ha üres lesz, megtelik majd fénnyel, ha pedig
megosztott, meg fog telni sötétséggel.
 62 Jézus mondta: Azoknak mondom el titkaimat, akik mé[ltóak] a titkai[mra].
Amit a te jobbod tenni fog, ne tudja a balod, hogy az mit tesz.
(Mk 4,11; Mt 6,3)
 63 Jézus mondta: Volt egy gazdag ember, akinek sok java volt. Azt mondta:
Használni fogom a javaimat, mert vetni fogok, aratok, ültetek, megtöltöm a
csűrjeimet gyümölccsel, hogy ne szenvedjek hiányt semmiben sem. Ez az, amit
gondolt a szívében. És azon az éjszakán meghalt.
 Akinek van füle, hallja!
(Lk l2,16-21)
 64 Jézus mondta: Egy embernek vendégei voltak, és lakomát készített. Elküldte
a szolgáját, hogy hívja el a vendégeket. Elment az elsőhöz, mondta neki: Uram
meghív téged.
 Mondta: Pénzem van kereskedőknél, hozzám jönnek estére; el kell mennem, hogy
utasítsam őket. Kimentésernet kérem a lakomáról.
 Elment egy másikhoz, mondta neki: Uram meghívott téged.
 Mondta neki: Vásároltam egy házat, és egy napot kérnek tőlem. Nem lesz szabad
időm.
 Elment egy másikhoz, mondta neki: Uram meghív téged.
 Mondta neki: A barátom menyegzője lesz, és én vagyok, aki a lakomát rendezi
majd. Nem fogok tudni elmenni, kimentésemet kérem a lakomáról.
 Elment egy másikhoz, mondta neki: Uram meghív téged.
 Mondta neki: Falut vettem, elmegyek elhozni a bérleti díjat. Nem fogok tudni
elmenni, kimentésemet kérem.
 Elment a szolga, azt mondta az urának: Akiket meghívtál a lakomára,
kimentésüket kérik.
 Az úr mondta a szolgájának: Menj ki az utcákra, akiket találsz, hozd azokat,
hogy lakmározzanak.
 Szatócsok és kalmá[rok nem fognak bemen]ni Atyám helyeire.
(Lk 14,15-24)
 65 Mondta: Egy derék embernek szőleje volt, (ki)adta azt szőlőmunkásoknak,
hogy megműveljék azt, s elvegye annak gyümölcsét tőlük. Elküldte a szolgáját,
hogy a szőlő gyümölcsét a szőlőmunkások adják oda neki. Megragadták a
szolgáját, elverték őt, még egy kevés (kellett volna hozzá), és megölik őt. A
szolga (vissza)ment, elmondta az urának.
 Mondta az ura: talán nem ismerték őt. Elküldött egy másik szolgát; a
szőlőmunkások elverték a másikat is.
 Akkor az úr elküldte a fiát.
 Mondta: talán megbecsülik majd a fiamat. Azok a szőlőmunkások, mivel tudják,
hogy ő a szőlő örököse, megragadták őt, megölték őt.
 Akinek van füle, hallja!
(Mk 12,1-9)
 66 Jézus mondta: Adjatok nekem tanítást erről kőről, amit az építők
elvetettek. Ez a sarokkő.
(Mk 12,10; Zsolt 118,22)
 67 Jézus mondta: Aki meg (is) ismeri a mindenséget, ha önmagában hiányt
szenved, mindenben hiányt szenved.
(Mk 8,36)
 68 Jézus mondta: Boldogok lesztek, ha gyűlölnek titeket, üldöznek titeket, és
nem találnak ott helyet, ahol titeket üldöztek.
(Mt 5,11)
 69a Jézus mondta: Boldogok azok, akiket üldöztek szívükben. Ők azok, akik
megismerték az Atyát igazságban.
(Mt 5,10; Jn 4,23)
 69b Boldogok, akik (azért) éheznek, hogy megelégíttessék annak a gyomra, aki
kíván*.
(Lk 6,21)
 70 Jézus mondta: Ha magatokban azt hozzátok létre, amitek van, meg fog menteni
titeket. Ha az nincs bennetek, az, ami nincs bennetek, meg f[og ö]lni titeket.
 71 Jézus mondta: Le fogom rombo[lni ezt a] házat, és senki sem tudja
fölépíteni azt újra.
(Jn 2,19; Mk 14,58; 15,29)
 72 Egy [ember mon]dta neki: Mondd a fivéreimnek, hogy osszák meg atyám javait
velem!
 Mondta neki: Ó ember, ki az, aki osztóvá tett engem?
 Odafordult a tanítványaihoz, mondta nekik: Nem(de) osztóvá válnék?!
(Lk 12,13-15)
 73 Jézus mondta: Egyrészt az aratás sok, másrészt a munkások kevesen vannak.
Kérjétek azonban az urat, hogy küldjön munkást az aratásra.
(Mt 9,37)
 74 Mondta: Ó uram, sokan vannak a kút körül, ám senki sincs a kútban.
 75 Jézus mondta: Sokan állnak az ajtónál, de (csak) az egyedüliek fognak
bemenni a menyegző helyére.
(Mt 22,[2-13]14)
 76 Jézus mondta: Az Atya királysága hasonlít egy kalmárhoz, akinek egy
(hajó)rakománya van. Amikor ez a kalmár, a bölcs, egy gyöngyöt talált, eladta a
(hajó)rakományt, (és) csupán a gyöngyöt vette meg magának.
 Ti is törekedjetek az ő kincse után, amely nem pusztul el, (hanem) megmarad,
a hely (után?)*, ahová moly nem közeledik., hogy fölfalja (azt), sem féreg nem
pusztít.
(Mt 13,45-46; 6,19-20; Lk 12,33)
 77a Jézus mondta: Én vagyok a fény, amely mindannyiuk fölött van. Én vagyok a
mindenség; a mindenség belőlem jött ki, és a mindenség visszatér hozzám.
(Jn 8,12; lKor 8,6)
 77b Hasíts el egy fát! Én ott vagyok. Emeld föl a követ! És meg fogtok találni
engem ott.
(Préd 10,9)
 78 Jézus mondta: Miért jöttetek ki a földre? Egy szélingatta nádszálat látni?
És látni egy embert, akin lágy ruha van? Lám, királyaitokon és előkelőiteken
lágy ruha van; és ők nem tudják megismerni az igazságot.
(Mt 11,7-8)
 79 Egy asszony a tömegből mondta neki: Áldott a test, amely téged hordott, és
az emlők, amelyek téged tápláltak.
 Mondta neki: Áldottak, akik meghallották az Atya szavát, s megőrizték azt
igazságban. Mert főnek majd napok, és azt mondjátok: áldott a test, amely nem
fogant, és az emlők, amelyek nem szoptattak.
(Lk 11,27-28; 23,29)
 80 Jézus mondta: Aki fölismerte a világot, a testet találta, és aki a testet
találta, a világ nem méltó hozzá.
 81 Jézus mondta: Aki meggazdagodott, uralkodjék, és akinek hatalma van,
mondjon le!
 82 Jézus mondta: Aki közel van hozzám, közel van a tűzhöz; és aki távol van
tőlem, távol van a királyságtól.
 83 Jézus mondta: A képek kijelentetnek az embernek, és a fény, amely bennük
van, rejtett. Az Atya fényének képében ki fogja jelenteni magát, és az ő képe
rejtett az ő fénye által.
 84 Jézus mondta: Akkor, amikor képmásotokat látjátok, örültök; ha pedig
(ős?)képeiteket látjátok - amely kezdetetek előtt keletkezett; sem nem halnak
meg, sem nem jelentetnek ki-hogyan fogjátok elviselni?
 85 Jézus mondta: Ádám egy nagy erőből és egy nagy gazdagságból lett, és
(még)sem lett méltó hozzátok. Ha ugyanis .méltó lett volna, nem [ízlelte volna
meg] a halált.
 86 Jézus mondta: [A rókáknak vannak barlang]jaik, és a madaraknak van fészkük,
de az ember fiának nincs helye lehajtani a fejét, kipihennie magát.
(Mt 8,20)
 87 Jézus mondta: Nyomorult a test, amely egy testen függ, és (még)
nyomorultabb a lélek, amely ezen a kettőn függ.
 88 Jézus mondta: Angyalok jönnek hozzátok prófétákkal, és nektek adják, amik a
tieitek, és ti is nekik adjátok, amik a kezetekben vannak. (És) magatokban azt
mondjátok:
 Melyik az a nap, amikor elfőnek, (és) elveszik azt, ami az övék?
 89 Jézus mondta: Miért mossátok meg a kehely külsejét? Nem fogjátok föl, hogy
aki a belsőt teremtette, ugyanaz, mint aki a külsőt teremtette?
(Mt 23,25-26)
 90 Jézus mondta: Jöjjetek énhozzám, mert enyhe az igám, és az uralmam szelíd,
és nyugalmat fogtok találni magatoknak.
(Mt 11,28-30)
 91 Mondták neki: Mondd meg nekünk, hogy ki vagy te, hogy higgyünk neked!
 Mondta nekik: Megvizsgáljátok az ég és föld színét, és azt, ami előttetek
van, nem ismertétek föl! Ezt az időt nem tudjátok megvizsgálni!
(Jn 8,25; Mt 16,3)
 92 Jézus mondta: Keressetek, és találni fogtok! De amik felől azokban a
napokban kérdeztetek engem, nem mondtam meg nektek ama napokban. Most el
akarnám mondani azokat, és nem keresitek azokat.
(Mt 7,7)
 93 Ne adjátok a szentet a kutyáknak, hogy ne vessék azokat a trágyadombra!
Ne vessétek a gyöngyök[et a k]ocák elé, hogy ne tegyék azt [mo]rz[sává]!
(Mt 7,6)
 94 Jézus mondta: Aki keres, találni fog, [és aki bekopog]tat, megnyittatik
annak.
(Mt 7,7-8)
 95 [Jézus mondta:] Mikor pénzetek lesz, ne adjátok kamatra, hanem adjátok
[azt] annak, akitől nem fogjátok (vissza)kapni azt.
(Mt 5,42)
 96 Jézus mondta: Az Atya királysága hasonlít egy asszonyhoz: vett egy kevés
kovászt, [elrejt]ette azt lisztben, nagy kenyereket csinált (az asszony)
belőle.
 Akinek van füle, hallja!
(Mt 13,33)
 97 Jézus mondta: Az [Atya] királysága [ha]sonlít egy asszonyhoz, aki midőn egy
hosszú úton megy, liszttel teli korsót visz. A korsó füle letörött, a liszt
kiömlött mögötte az útra. Nem vette észre, nem tudott a csapásról. Amikor
elérte a házát, letette a korsót a földre, üresen találta azt.
 98 Jézus mondta: Az Atya királysága hasonlít egy emberhez, aki meg akar ölni
egy előkelő embert. Kardot rántott a saját házában, átszúrta a falat, hogy
megtudja, erős lesz-e a keze. Akkor megölte az előkelőt.
 99 A tanítványok mondták neki: A fivéreid és az anyád állnak kint.
 Mondta nekik: Azok, akik e helyeken (vannak)*, és Atyám akaratát cselekszik,
azok az én fivéreim és az én anyám. Ők azok, akik be fognak menni Atyám
királyságába.
(Mk 3,31-35)
100 Mutattak Jézusnak egy aranyat, és mondták neki: A császárhoz tartozóak
követelik tőlünk az adókat.
 Mondta nekik: Adjátok a császáréit a császárnak, adjátok az Istenéit az
Istennek, és ami az enyém, azt adjátok nekem!
(Mk 12,117)
101 Aki [n]em fogja ap[ját] és anyját meggyűlölni, mint én, nem lehet
t[anítvá]nyom. És aki [nem] fogja szeretni [apját] és anyját, mint én, nem
lehet a tanítványom. Mert az anyám [........], de az igazi [anyám] adta nekem
az életet.
102 Jézus mondta: Jaj nekik, a farizeusoknak, mert hasonlítanak a barmok
jászolában nyugvó kutyához; mert sem az nem eszik, sem a barmokat nem hagyja
enni.
103 Jézus mondta: Boldog az az ember, aki tudja, hogy [mely]
részében jönnek el a latrok, hogy fölkeljen, összeszedje a [......]ségét, és
fölövezze ágyékát, mielőtt bejönnek.
(Mt 24,43; Lk 12,35-37)
104 Mondták neki: Jöjj, imádkozni fogunk ma, és böjtölni!
 Jézus mondta: Mi hát a bűn, amit elkövettem? Vagy miben kerekedtek fölül
rajtam?
 De ha a vőlegény elvitetik a menyegzőről, akkor böjtöljenek és imádkozzanak.
(Mk 2,18-20)
105 Jézus mondta: Aki ismerni fogja az aty(J)át és az any(J)át, szajhafinak
fogják nevezni.
106 Jézus mondta: Ha a kettőt eggyé teszitek, az ember fiai lesztek. És ha
(azt) mondjátok: "Hegy, menj odébb!" - odébb fog menni.
(Mt 17,20; Mk 11,23)
107 Jézus mondta: A királyság hasonlít egy pásztorhoz, akinek száz juha van.
Egy közülük eltévedt, a legnagyobb. Ő elhagyta a kilencvenkilencet, kereste azt
az egyet, amíg megtalálta. Miután vesződött, mondta a juhnak: Jobban szeretlek
téged, mint a kilencvenkilencet.
(Lk 15,3-7)
108 Jézus mondta: Aki az én számból fog inni, olyan lesz; mint én; én azzá
válok, aki ő.* És azok, amik el vannak rejtve, kijelentetnek neki.
109 Jézus mondta: A királyság hasonlít egy emberhez, akinek a szántóföldjében
elr[ejtett] kincs van, amelyről ő nem tud. Mi[után m]eghalt, a fiára hagyta
azt. A fia sem tudta, fogta a szántóföldet, eladta azt. És aki megvette azt,
elment, hogy szántson, (és) [megtalálta] a kincset. Pénzt kezdett kölcsönözni
azoknak, akiknek (csak) akart.
(Mt 13,44)
110 Jézus mondta: Aki megtalálta a világot, (és) meggazdagodott, tagadja meg a
világot.
111 Jézus mondta: Az egek föl fognak göngyölődni, és a föld (is) előttetek. És
aki az Élőből él, nem fogja meglátni a halált. Nem (úgy van), hogy Jézus ezt
mondja?! (Hogy ti.) aki megtalálja önmagát, a világ nem méltó arra.
(És 34,4; Jel 6,14; Mt 24,35?)
112 Jézus mondta: Jaj annak a testnek, amely a lelken csügg! Jaj annak a
léleknek, amely a testen csügg!
113 A tanítványai mondták neki: Mikor jön el a királyság?
  Nem akkor jön el, amikor várják. Nem, amikor (azt) mondják: Íme
erre, vagy íme ott! De az Atya királysága a földön terjed ki, és az emberek nem
látják azt.
(Lk 17,2-21)
114 Simon Péter mondta nekik: Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok
nem méltóak az életre!
 Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá teszem; hogy ő is élő
szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki
férfiúvá lesz, be fog menni a mennyek királyságába.
(Jn 4,27)

Az evangélium Tamás szerint

JEGYZETEK

A fordítás alapjául: Johannes Leipoldt, Das Evangelium nach Thomas. Koptisch
und deutsch. Berlin, Akademie Verlag, 1967. (Texte und Untersuchungen 101)
szövegkiadása szolgált. A logionok számozása tekintetében is Leipoldt kiadását
követtük, ez valamelyest eltér az editio princepsétől.
A zárójeleket az általános filológiai gyakorlatnak megfelelően alkalmaztuk.

 (...) A fordító megjegyzése.
[...] A töredékes papirusz kiegészítése.
<...> Bár a kézirat nem töredékes, a szövegösszefüggés alapján egy
    föltételezett korábbi szövegnek tartalmaznia kellett.
{...} Bár a kézirat tartalmazza, a szöveg értelmetlensége miatt valószínűleg
    kihagyandó.
  6. A fordítók egy része a szöveget korrigálja, *az ember oroszlánná fog
    válni*.
  8. ti. a föld, ami jó gyümölcsöt növeszt
  9. azaz: őrzöm a tüzet, amíg a világ ég
 10. a halottak (már?) nem élnek
 18. vagy: föl fogja ismerni a véget
 20. vagy: az ég madarainak védelmévé válik
 25. a "lelkedet" értelme: tenmagad
 28. szó szerint: értelmüket megváltoztatni
 31. vagy: nem szokta gyógyítani
 42. Több fordítás is lehetséges: Legyetek vándorok! Múljatok el!
 50. Esetleg a kopt szöveg javításával: "Ti kik vagytok?"
 51. Esetleg: És mikor (lesz) az új, eljövendő világ?
 54. Más fordítás: Boldogok (vagytok) éhezők...
 58. vagy: szenvedett
 69b. vagy: aki keres(?)
 76. esetleg: azon a helyen
 83. A szöveg másképp is tagolható: ...a fény, amely bennük van, rejtett az
    Atya fényének képében. Ki fogja jelenteni magát...
 99. ti. a hallgatósága
 108. Szó szerint: "én ővé válok", azaz én átváltozom, és ő leszek.

 

https://www.tradicio.org/libridivini/tamasevangeliuma.html

 

 

 

Téma: Tamás Evangéliuma - Az Evangélium Tamás szerint

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása