Részletek Tamás Evangéliumából

2014.01.05 11:05

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-hegyibeszed-szellemtani-magyarazata-osszeallitotta-karsay-istvan-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/megaldom-a-hazakat-hol-szivem-kepet-tisztelik-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/karacsony-miszteriuma/

https://embers-eg.webnode.hu/news/makk-istvan-gombszimbolika-7-fejezet-a-hegyi-beszed-nyolc-boldogsaganak-torvenyrendjenek-reszletes-elemzese-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szellemtan-az-elemek-torvenyszerusegei-reszlet-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/miert-fontos-szamunkra-a-szellemtan-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-gondolat-utja-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/valtozasok-avagy-mennyegzo-3-resz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/nehany-gondolat-/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/paragramok-ut-az-isteni-elet-fele/

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

 


 

 

Az 1945/46-ban, az egyiptomi Nag-Hammadiban feltárt Tamás Evangélium egyike a számos apokrif evangéliumnak, amelyek kimaradtak a kánonból. Ez a kopt nyelven írt, hiánytalanul ránk maradt gnosztikus írás 114 mondást (logiont) tartalmaz. Ezek közül negyvennek a megfelelőjét megtalálhatjuk a kánoni evangéliumokban is.

 

 

Az alábbi válogatás teljesen szubjektív.

 Részletek

2. Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál, és ha találni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni.

3. Jézus mondta: Ha azok, kik titeket vezetnek, azt mondják nektek: A királyság a mennyben van, úgy az ég madarai megelőznek titeket. Azt mondják nektek: A tengerben van, akkor a halak előznek titeket. A királyság azonban bennetek és rajtatok kívül van. Ha megismeritek magatokat, titeket is megismernek, hogy az élő Atya fiai vagytok. De ha nem ismernek fel titeket, akkor szegénységben vagytok, és ti vagytok a szegénység.

7. Jézus mondta: Boldog az oroszlán, melyet megeszik az ember és az oroszlán ember lesz. Utálatos az ember, akit az oroszlán felfal, és az ember lesz oroszlán.

10. Jézus mondta: Tüzet dobtam a világra; és íme, megőrzöm azt, míg fel nem lobban.

25. Jézus mondta: Szeresd testvéredet, mint saját lelkedet, és őrizd őt, mint a szemed fényét.

28. Jézus mondta: – A világ közepén álltam és kinyilatkoztattam magam nekik testben. Mind részegen találtam őket. Nem találtam egyet sem köztük, aki szomjas lett volna, és lelkem elszomorodott az emberek fiain, mert vakok voltak szívükben, és látták, hogy üresen jöttek a világra, és azt is keresik, hogy üresen menjenek a világból. Most ugyan részegek ők, de ha majdlerázzák borukat, akkor meg fognak térni mégis.

29. Jézus mondta: Ha a test a lélek miatt lett, úgy ez csoda. Ha pedig a lélek a test miatt lett,
akkor még nagyobb csoda. Én azonban azt csodálom, hogyan telepedett le ebben a
szegénységben ekkora nagy gazdagság?

37. Ezt mondták a tanítványai: Mely napon fogsz nekünk megjelenni és mely napon fogunk látni téged? Jézus mondta: Amikor levetitek szégyeneteket, fogjátok ruháitokat és lábatok alá teszitek, mint a kicsiny gyermekek, és megtapossátok, akkor meglátjátok majd az Élőnek Fiát, és nem fogtok félni.

42. Jézus mondta: Legyetek átmenők (vándorok)!

47. Jézus mondta: Lehetetlen, hogy egy ember két lovat üljön meg és két íjat feszítsen. És nem lehetséges az, hogy egy szolga két urat szolgáljon. Vagy tiszteli az egyiket, és a másikat megveti. Egy ember sem iszik óbort és rá azonnal újbort kíván inni. Nem öntenek újbort régi tömlőbe, nehogy szétrepedjenek, és nem öntenek óbort új tömlőbe, nehogy megrontsa azt. Nem varrnakrégi foltot új ruhára, nehogy szakadás keletkezzék.

48. Jézus mondta: Ha ketten egy és ugyanazon házban békét kötnek egymással, úgy ha azt mondják a hegynek: menj innen! – az el is fog menni.

50. Jézus mondta: Ha azt kérdik tőletek: Honnan valók vagytok? Úgy ezt mondjátok nekik: Mi a fényből jöttünk, onnan, arról a helyről, ahol a fény önmagától létrejön. Az megállt és megjelent képünkben. Ha azt mondják nektek: Ezek vagytok ti? Akkor mondjátok: Mi az ő fiai és az élő Atya kiválasztottai vagyunk. Ha azt kérdik: Micsoda Atyátok jele bennetek? Mondjátok nekik: Amozgás és a nyugalom.

51. Tanítványai ezt mondták neki: Mikor, mely napon jön el a holtak nyugalmának napja, és mely napon jön el az új világ? Ő ezt mondta nekik: Amit vártok, eljött, csak ti nem ismertétek föl.

52. Tanítványai ezt mondták neki: Huszonnégy próféta beszélt Izraelben és mind rólad szólt. Mire Ő ezt mondta nekik: elhagytátok az Élőt, aki előttetek van, és holtakról beszéltek.

54. Jézus mondta: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek királysága.

63. Jézus mondta: Volt egyszer egy gazdag ember, sok vagyona volt. Azt mondotta:
Felhasználom vagyonomat, hogy vessek, arassak, ültessek és csűrömet megtöltsem terménnyel, nehogy hiányt szenvedjek valamiben. Így gondolkodott szívében. Azon éjjel még meghalt. Akinek füle van, hallja meg!

77. Jézus mondta: Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség, és a mindenség tőlem jött ki, és hozzám tér vissza. Hasítsatok fát, én ott vagyok. Emeljétek meg a követ, ott találtok engem.

81. Jézus mondta: Aki gazdag lett, király lehet. Akinek hatalma van, lemondhat róla.

82. Jézus mondta: Aki közel van hozzám, a tűzhöz van közel. Aki távol van tőlem, a királyságtól van távol.

89. Jézus mondta: Miért mossátok a serleg külső oldalát? Nem értitek, aki a külsejét teremtette, az teremtette a belsejét is?

95. (Jézus mondta): Ha pénzetek van, kamatra ne adjátok, hanem adjátok annak…, akitől nem kapjátok vissza.

97. Jézus mondta: Az (Atya) királysága hasonló egy asszonyhoz, aki liszttel teli korsóval hosszú útra megy. A korsó füle letörik, a liszt mögötte az úton elszóródik. Nem vette észre, semmit sem tudott a bajról. Amikor hazatért, letette a korsót és üresen találta.

102. Jézus mondta: Jaj nektek farizeusok! Ahhoz a kutyához hasonlítotok, amely odafekszik a barmok jászlára. Nem eszik, de a barmokat sem engedi, hogy egyenek

110. Jézus mondta: Aki megtalálta a világot és gazdaggá lett, lemondhat a világról.

 

Fordította: Vanyó László

Forrás: Apokrifek – Ókeresztény Írók II. kötet, Szent István Társulat 1988.

 

https://filosz.hu/blog/olvasoszoba/reszletek-tamas-evangeliumabol/

 

Téma: Részletek Tamás Evangéliumából

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása