Ember's-Ég - Mátyás Király ÉL!

2012.04.12 10:42

 

Kiemelt..

Ember's-Ég - Szent István áll ma, avagy egy álom-állammá szerveződése

Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

 Szántai Lajos - A Magyar Szent Korona szimbológiai megközelítése

Szántai Lajos - Mátyás és az Igazság (2014. Korond)

Szántai Lajos - Mátyás király vállalása - "Népek Krisztusa, Magyarország"

Domonyi Aries - Vélemények rólunk, Magyarokról

Betyárvilág - Életnek Koronája – a Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István intelmeivel


 

Előzmény..

Korok - Boroszló 1474 - Ostromló túlerő békét kér!

Szántai Lajos - Mátyás Király és a Szent Korona 1. rész

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

Ember's-Ég speciál - Makk István - A gondolat útja

2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai 2

Világbiztonság - Világvallások és a Szent Korona

Szántai Lajos - A magyarság keresztútja 1-2 (nagyon ajánlott)

Szántai Lajos - Szent István 10 parancsolata, intelmei Imre királyfihoz 2 (nagyon ajánlott)

Hatodik napon speciál - Augusztus 17 (A Szent István színdarab premiere)

Hatodik napon - IMÁRA MÁRIA ORSZÁG

Eseményhorizont - Energia szökőkutak Kunhalmokon


 

Kapcsolódó link..

Szántai Lajos - A Szent korona apostolképei 1 - 2

Piramisok a Képes Krónikában!? 

Őseink gondolkodásmódja népmeséink és képi ábrázolásaink tükrében

Kisfaludy György & Pody - Időfizika (Tata-2004)

Hagyomány és Történelem kutatás

Képes Krónika

ÉG-bOlt

Pálos örökség

 

 

  "A monda szerint Mátyás király nem halt meg, hanem egy hegy gyomrában alszik mély álomban a Fekete Sereggel együtt. Az elbeszélés szerint mikor a világban az igazságtalanság és a mocsok már elviselhetetlen lesz, ha abban a bizonyos pohárban már túlcsordul az igazságtalanság, akkor Mátyás meghallja az emberek szenvedését..felébred és a Fekete Sereg élén kilovagol a hegy gyomrából és felszabadítja a világot..."

 

Hunyadi Mátyás

 

Születésének időpontja 1443. A precessziós nagy év számítás keretén belül a Jézus születésével kezdődő Halak világkorszak, harmadik, Halak dekanátusának kezdetéhez társítható.

 
   Nem mindennapi Sors az övé. Az élet igen korán komoly megpróbáltatások elé helyezi. Már 13-14 évesen megtapasztalja az ellenség fogságában levés tehetetlenségének ízét. Még 21 éves sincs mikor a második neki szánt asszonyt, szerelmét, feleségét elveszíti, aki gyermekágyi lázban hal meg leendő gyermekükkel együtt.
  Összekötik személyét (mint ahogy Ő maga is életében) az
Apostol Mátyás szerepével és életútjával. Aki Júdás helyére "sorshúzás" által választódott Jézus tanítványai közé.

 

Mathia_Rex3

 

   Az Apostol Király (A Magyar Királyság, megválasztott vezetője) Mátyás, Mátyás napján való születése az Apostol Mátyás szerepét, Rangját és Töltetét adományozta neki, valósággal Apostol Mátyás Lényének emlékezetét testesítette meg.

 
Hogy miért Hollós Mátyás..avagy Mat(t)hias Corvinus e linken, a videó 1:01-től való 1:40 -ig való hallgatása részletesen taglalja.

 

   A mindenkori naptári szökőév 4 évenkénti ugrása fűződik nevéhez. Mátyás ugrásának nevezik. (Midőn szökő évben egy nap tétetik február 23. és 24-ike közé, mely utóbbira Mátyás napja szokott esni, s így Mátyás napja 25-ére ugrik.
Forrás: Pallas Nagylexikon)

 
 
  Mivel hozzá igazítja a "közfelfogás" a naptári helyreállítást, szimbolikusan a történelem szintjén az Igaz-ság ot is hozzá kell rendelnünk (Mivel szerepe a kizökkent időt állítja helyre). Ha nem is misztifikáljuk túl a dolgot, életében tett tetteivel érte el azt, hogy gyakorlatilag olyan összefüggéseket hagyott maga után, amit ma is kutatócsoportok próbálnak köztudatban tartani, illetve elfedni -azért ezen érdemes elgondolkodni- ! Ezért avatja még a wikipédia is és ezzel "törvényesíti" a Hozzá társított, Igazságosság fogalmát. Teljesen felesleges Nemzetieskednünk, ugyanis mint az Igazság Egyetemes, úgy Mátyás Király is Európa és a világ közös öröksége, aki azontúl, hogy Magyar származású -nyilván véletlenül-, a Világ és a Nemzetek Egyetemességét szolgálja.

 
   Ahogy az az alábbi monda is elénk tárja Igaz és Nagy emberek mindig velünk élnek és mindig megidézhetőek..Bár ebben a tekintetben Mátyás Király -ha az időt helyreállító szerepeként tekintjük- egy egészen különleges szereplő, még a Nagyok között is.

 
   "A monda szerint Mátyás király nem halt meg, hanem egy hegy gyomrában alszik mély álomban a Fekete Sereggel együtt. Az elbeszélés szerint mikor a világban az igazságtalanság és a mocsok már elviselhetetlen lesz, ha abban a bizonyos pohárban már túlcsordul az igazságtalanság, akkor Mátyás meghallja az emberek szenvedését..felébred és a Fekete Sereg élén kilovagol a hegy gyomrából és felszabadítja a világot.."

 

   Mátyás királyról igen sok szépet elszoktak mondani. Azontúl, hogy megértette az akkori Európa összes nyelvén magát, a környező országok nyelveit anyanyelvi szinten beszélte.

 
 
  Nagy vitézek sátraiban való nevelkedésének gyümölcse lett gondolkodásának végtelen egyszerűsége. Az az egyszerűség, amely talán minden további döntésében fellelhető. Érdekes körülmény, hogy a Korona elrablását követő néhány év múlva születik meg az az ember, akinek célja és dolga lesz a Szent Korona működési terének "megtisztítása" és Jó kezekben való biztosítása, megőrzése. Istenben való hite és meggyőződése Európa tanítójává nevelte.
(A Szent Korona röviden megfogalmazva, az Összetartozás, az Égi - Földi világ Egységét és elválaszthatatlanságát "testesíti meg" és szimbolizálja.)

 
   Oláh István, későbbi esztergomi érsek krónikás feljegyzése szerint legendás tekintete volt. A sok éves megpróbáltatások és az Isten által korán mély vízbe dobott Mátyás olyan tekintélyre tett szert, hogy megemlékezik a múlt arról, hogy gyakran átható tekintete és léleklátó ismerete olyan blokként és sokként hatott tárgyaló partnereire, amely szinte komolytalanná tette őket a Mátyással való érdemleges tárgyalásra.:)

 
  
(Vitéz János?) 20.000 lovas élén piedesztálra emelve szabadítja ki V. László fogságából az ifjú Mátyást. Elbeszélések szerint racionalitással meg nem magyarázható módon történik a fogolycsere -a fentebbi Szántai videóban hallható-. 
1458 "Jóra forduló Pál" -Saul- napján (Január 24.) 15 évesen a rabságból frissen hazatérve választják uralkodónak. Trónra lépése a Szent Korona idegen kezekben levősége miatt csak 1464. Március 29-én
Virágvasárnap teljesedhetett be. Ha szigorúan vesszük, már pedig kötelező, ekkor vált a Fehér ló népének teljes értékű Magyar Királyává. Kozmológiai szempontból ez fontos lesz a későbbiekben és megérthető lesz milyen fontossága van a dátumoknak.

 

   Elmondható, hogy Mátyás a rengeteg "titulus" mellett ami reá aggatható..Nem "csak" király. Szakrális uralkodó. 
   Spirituális tanítóját köszönthette benne a világ, akkor is és ma is.  Halála utáni "Szentségre" való emelésének megtorpedózását a későbbiekben tárgyaljuk. ( Egy kis kitérő ez ügyben: Vitaszámba szokott menni kit és miért és milyen jogon kanonizálnak, emelnek "egyházi nyelven" a hivatalosság szerint a Boldogság és avagy a Szentség jogkörébe. Vitathatatlan tény, hogy sok számítás létezik ugyan de a hivatalos egyház állásfoglalása szerint 70÷ körüli a Szentek között a "magyar" származású Szent. Vitatható sok oldalról, hogy jönnek ki ezek az arányok, mindenesetre a szentek már életükben is olyan dolgokat "adtak" környezetüknek  - rendszerint fiatal halálozásuk is ideértve - amelyeket igen nehéz volt sokszor racionális magyarázat szerint leírni.)

 
  
Vitéz János neve mindenképp megemlítendő. Mátyás életében igen kiemelkedő szerepet játszik mint tanító.
Vitéz János, Mátyás egyik tanítója a legnagyobb respekttel rendelkezett korában.

 
Szerte Európa legnagyobb koponyáinak beszámolója szerint, egy olyan tudás volt megtalálható Mátyással bezárólag, amely addig teljes áthatottsággal befolyásolta az akkori tudományos világ elitjét. E Vitéz János számított a Magyar Királyság és ezentúl az akkori Európa első számú tudós fenegyerekének. Akihez a kor legnagyobb tanítói jártak tanulni.
   Nagyon érdekes történések és események látszatára enged következtetni az a körülmény, hogy vajon akkor Mátyás mit is tehetett avagy mit nem, hogy ez a Vitéz János többekkel karöltve összeesküvést szervez ellene. (Attól tartok az ebbe való betekintésbe kicsit se láthatok bele.)

Mindenesetre azt valószínűsítem,  hogy bele lett keverve az árulásba Vitéz János személye. Ennek a dolognak az ingoványos volta miatt, nem hagyatkoznék meredek feltételezésekbe.

 
   A középkor csillagászatának fellegvárának számított hazánk. Elméletek szerint a Heliocentrikus tudományos felfogás sem olaszoktól, Galileitől való, hanem évekkel ( hanem évtizedekkel ) már megjelent a magyar oktatásban és tudományos felfogásban. (Egész biztosan nehéz ezt kijelenteni bizonyossággal, ha abból indulunk ki, hogy igen fejlett volt -feltételezésem szerint- a korábbi idők csillagászata is.)

 
   1440 elején elrabolják a Magyar Szent Koronát. Nagy valószínűséggel többször is megpróbálták már az idők folyamán, de ez a próbálkozás annyira sikeres lesz, hogy 25 évig gyakorlatilag nyoma vész. Rendkívül nehéz és szinte irreális követelmények mellett végül is 1464-ben sikerül Mátyást megválasztani vele. Eközben háború dúl.
Keresgélések közepette utamba került egy könyv. Egyebek között a Mátyás Király résznél bővebb részletek, körültekintőbb részletekre derül fény. Egy zseniális összefoglaló tanulmány a Magyarságról és történelmünkről.

 

Szabó Sinkó Magda : A Magyar Géniusz

(letöltéshez katt a linkre)

 

   Törvénytelen fia Corvin János még ha örökölte is "génjeit" az igazság érzékenységére való nyitottságot. Tapasztalatlansága és fiatal kora megakadályozta benne, hogy bizalmat keltsen Mátyás egykori hű "öreg rókái" között. Pedig ha tudták volna, hogy tétlenségük és bizalmatlanságuk milyen gazdák kezére játssza át az erős centralizált Magyar Királyságot, talán -persze utólag- megelégedtek volna a kisebbik rosszal is. Mátyás halála után -az elbeszélések szerint- teljesen felborult a királyi udvar és a diplomácia. Hihetetlen lobbi indult el a királyi trónért. Az olasz szál Beatrix asszony személye igen megosztóvá vált az idők folyamán. Bizonyos elgondolások szerint többször szabotálta leendő közös gyermekük megszületését. Gyaníthatóan ezért nem született "törvényes" trónörökös. (A Háttérhatalmak módszereire vall az a körülmény, hogy még megmérgezését is Beatrix rovására kívánják írni és terelni. A hatalomért ma is régen is sokat megtettetek, de szinte biztos vagyok benne, hogy  megmérgezésének elkövetését nem ő követte el). Szántai állítása szerint, haláltusájának legutolsó pillanatában "az utolsó szó" jogán szólni kívánó Mátyás torkára mérget öntött. Szóval gondolja mindenki ahogy akarja, nem is van ennek már különösebb jelentősége azt hiszem.
   A tapasztalatlan Corvin János és Beatrix (a velenceiek) harca a trónért megmozgatta egész Európa életét. A különböző érdekeltségek és érdekek teret engedtek a beszivárgó, belülről pusztító és
cselszövő diplomata tevékenységeknek.

 
  
A vezető nélkül maradt nemzet bukásának betetőzése lesz az 1526-os mohácsi vész és az ország széteséséhez vezető 1541.

 
  Bizonyára Mátyás sem volt érdekektől mentes és benne is volt egy jófajta törtetési vágy életében ami be ugyan nem teljesedett, mivel Európa császára címét nem érhette el. Mivel nem királyi címek biztosították a trónhoz vezető utat és jogot számára ez egész biztos be is korlátozta a lehetőségeket. Ha belegondolunk az akkor virágkorát élő reneszánsz integrálása és elterjesztése a világban olyan kockázatokat kellett jelentsen, amit vállalni kell minden áron.


   Legendás hírű és szerte a világból begyűjtött krónikái által rengeteg fennmaradt dokumentumot mentett át a jövőbe. Akkora híre volt könyvtárának, mint a mágnes vonzotta ide az akkori -nemcsak- tudományos körök érdeklődését.
Ezen tudás emlékeztessen kell bennünket arra..
"Azt kell kövessük, amit Őseink követtek." Ez kulcsfontosságú.
   Rengeteg tanulmány született meg Mátyásról, nehéz fába vágja a fejszéjét ki szájára veszi. Amit ezen írás szerzője bizonyosnak gondol, Mátyás Király spirituális érdeklődése, a realitást nem mellőző józan paraszti esze, Igazságszeretete és őseibe való feltétlen bizalma volt amely indíttatására gyűjtötte azokat az ókori -avagy ki tudja milyen messzi korokból- származó iratokat és korvinákat, amelyek igaz roppant töredékes és sokszori másolatok formájában, de fenn maradtak. A ma módszere semmiben nem különbözik az 500 évvel ezelőttitől, ma igaz már bajosan lehet -hatékonyan- könyveket égetni, ma már szimplán nem írják bele és nem tárják az olvasó elé saját múltját. Csak az eszközök változnak..a háború ugyanaz maradt.

 
   Gondoljuk csak meg ma is mennyi mindent tudhatunk, nemhogy abban a korban ahol annyi információ volt felhalmozva mint a Magyar Királyi udvarban. Nemcsak Mátyás, de neki egész biztos fel kellett ismernie, a jelenhelyzetünkben "Háttérhatalmaknak" nevezett -időt és történelmet hamisító- árnyékban szövetkező "áldásos" tevékenységét.

 
  
Az európai bankházak egymást nyíró politikája nem kímélte egyetlen akkori ország belpolitikáját sem. Ahol megjelent a magántőke ott egész biztos megjelent a zsoldosság is. Az erénytelenséggel párosuló magántőke betetőzött pillanata volt az 1541-es Buda eleste. Ez a pillanat pecsételte meg és léptette tovább a világot a jelenkorunk fázisához vezető "kamatmechanizmuson" alapuló mai kizsákmányoló Monopoly világképhez.."Mely mindent mást pusztít, ami nem belőle fakad.."

 
   A mohácsi tönkreverés után (Jegyzem meg a Wikipédia fogalmaz így) ami mellesleg legalább 10x-es túlerő mellett és a környező hatalmak "diplomatikus távolmaradása" mellett valósult meg. Ez a fajta elegáns csúsztatás és parasztvakítás olyan veszélyeket rejt, amelyet és amennyiben sikerül a köztudatban "elhinteni", szinte egész biztos ami már évek óta hallani, hogy valójában Mátyás király nem is létezett.:)) Mára hobbi számba megy hogy, a magyarságra aggatott szentimentalizmusba vegyített idealizmusunk mondatja velünk sokat beszélő hagyományunk tiszteletének és emlékének felszínen tartását, nehogy véletlen legyen mibe zuhanó állapotunkban kapaszkodnunk. Mindenesetre -gondolom- rájöttek ennyire még nincs kimosva az agyunk így ebből a nemlétező Mátyás teóriából mindenképp vissza kellett venni.
   Aztán jött a jelenünkben kibontakozó és igen megosztó, a média támogatását élvező Mátyás király bunkó és kortársai által utált uralkodójának koncepciója
(Börcsök Mária ATV interjú 2012). Külön nyomatékkal kérek mindenkit. Korai ítéletet ne hozzon, hátha pár év alatt egyéb dolgokat is halhatunk személyéről, amelyek ha Erőt és Erényt nem is, annál inkább adhat okot, hogy lubickolhassunk a szégyenletesség mámorító érzésében.;)

 
  
Meg kell azonban itt állni egy gondolatra. Minden kétséget kizáróan meg kell állapítanunk..Mátyás király diktátor volt. Lehet szükségtelen mit magyarázni ezen, de mit is jelent vajon diktátornak lenni?! A szó töve a diktál szó. Korunk legtöbb  emberében -gondolom- azonnal egy sztálini vagy egyéb "tömegmasszába olvasztó" diktatórikus jellemrajz vízióját vetítené elénk. De ha jobban belegondolunk esetleg ezen tovább lépve elképzeljük egy diktáló helyzetét, tudatunkba villanhat a felismerés, hogy egy Igaz vezető az nem lehet "demokrata" (Hacsak nem mikor nagy tudású, bölcs tanácsadóival vagy egyéb módon konzultál). És bár lehet kicsit meredek a váltás ugyan Mátyás szavajárásában sokszor előtűnik világnézete. Isten segedelmét kérte minden jelentős tettéhez. A belé nevelt keresztény Erény, Isten oltárára való áldozata legalább annyira fontos volt számára mint az Ember szolgálata, ami szolgálat olykor az emberek feje fölötti halálos ítéletet jelentette számos alkalommal.

 
   Isten által adott "szabad akarat" adománya mögött is diktatórikusság húzódik meg. Utat és lehetőséget biztosít a kilengésekhez, de a "Nagy Terv" megvalósításának bevasalásának tényszerűsége és szükségszerűsége, nem szabad hogy naivvá tegyen bárkit is.

 
 
  "Boldog az, ki úgy képes diktálni, hogy az nem veszi el az "alattvaló" döntési szabadságát és örömét."
Még az is lehet egyszer megbánom amit írok, hiszem, hogy Atyás Mátyás egy volt azok közül aki ezt a fajta hozzáállást képes volt realizálni, megvalósítani életében. Mint Élő fáklya lángja hatotta át korának gondolkodását, műveltsége és tudásszomja messze kiemelte kortársai közül. Az azóta eltelt pár száz év történelme és eseményei kétségkívül Mátyást királyt -és tetteinek szükségességét- igazolja.

 
   Mátyás igen nagy terheket rótt a lakosokra az ebben az időkben állandó tettleges háborúzás nagyon sok adóforintjába került a társadalomnak. Amit ezért kaphattak az a következetesség és a stabilitás, mert Magyarország védelmére, fenntartására fordították a pénzt, nem pedig elsinkelték, mint a mostani politikusaink. Elmondások szerint ezekben az időkben a hazai szegénynek számító rétegek is gazdagabbak voltak az akkor nyugati társadalmak középosztályánál. Nevéhez az Igazságos jelző csak halála után tevődött hozzá, nyilvánvaló, hogy egy iszonyú sötét és tettekben erénytelen korszak kellett következzen, hogy már halálát követő években dicshimnuszok, hősi énekek és a mai hagyományban is élő elbeszélések kezdték bejárni az egész világot személyiségéről és tetteinek magas voltú mivoltáról. 

 
   Mint Európa védőbástyája nem lehetett könnyű a dolga a Habsburgok, Velenceiek és akkori Szultán erők hármas gráciájának ölelésében. (és akkor még most nem említettük a különböző európai bankházak tevékenységeit). A száz éveken keresztül tartó cselszövés által a Királyság megbukik, a Szent Korona működési terét kiiktatva utat engedett a Judeo-kereszténység azóta is tartó világot felfaló törekvéseinek. Külön figyelmet érdemel ezen kiadások és finanszírozások mellett a 80.000 aranyra rúgó ellopott Szent Korona váltság díjja, ami elgondolások szerint messze meghaladta -az akkori saját krónikása által nevezett- tökkelütött és kapzsi Habsburg uralkodónak a teljes vagyonát.
   Ami viszont bizonyos, még ha életében nem is nyerte el méltó megbecsültségét (bár magam kétlem), halála után döbbentek rá egykori honfitársaink mennyire nem lehet máshogy egy ilyen fajsúlyú tisztséget betölteni, mint Szakrális Uralkodónak lenni.

 
   Amit Atilla ezer évvel korábban elindított azt neki kellett befejezni (hívták Második Atillának is). Integrálta a Magyarságot az európai viszonyok közé. Mint nagy elődei a nagy királyok, mind tetteikkel és olykori hősi halálukkal mutatták a példát..úgyhiszem nemcsak annak a kornak az emberének. Mert nem az az erős, aki félelmében lenyomja a másikat, hanem az ki úgy adja oda magát, hogy kétsége nincs afelől, hogy a Jót, a követendőt és Üdvöst közvetíti..akár élete árán is.

 

   Számtalan szájhagyomány, mondai hagyomány, legenda, elbeszélés, mese, tanulmány, esszé született erről a csodás korról. A dicső tettekről és azokról az emberekről akik őt körülvették és segítették útját. Amelyek végül is Isten dicsőségét hirdetik. Hitem szerint, ha nem ilyen ember lett volna nem is maradhattak volna fenn ilyen és ennyi megmaradt "beszélő dokumentum".

Hisz az emberi -ős-emlékezet és szájhagyomány avagy tradíció, amiből igen sok forrás értékkel rendelkezik igen pontosan és kendőzetlenül tárják a kor embere elé is a múlt ködébe eltűnő, de nyílt szívvel megérthető üzeneteit. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/A_kolozsv%C3%A1ri_M%C3%A1ty%C3%A1s_szobor.jpg
Mátyás király emlékmű - Kolozsvár -


   A ma, -hatalmakat szolgáló- történésze ezt hívja "ködevésnek" Meglátjuk, melyik megközelítés lesz közelebb ahhoz, amely Isten számára is kedves. Mindenesetre van mire felnézni, ha nem meszesedett be a nyakunk feltéve.

 

   Mi azért nem látjuk a jövőnket azt hiszem ma egyre többen..Mert elvették a múltunkat. Azt kell kövessük, amit Őseink követtek. Ha ez sikerül, nincs mitől tartsunk. Ha őket éltette, minket is éltetni fog.
   1490 Március 29. Virágvasárnapon -amely koronázásának napja is volt?!- kezdődik halálának tusája.
Bécsbe utazik, habár erről tanácsadói lebeszélik. Utolsó követként a velencei köztársaság küldöttjét fogadja akinek -nyilván szimbolikus módon- egy felkantározott fehér lovat ajándékoz. Jelezvén ezzel, hogy tegyetek amit akartok, a megváltódásra való lehetőség adva van. Elbeszélések szerint 3 napig tartó irtózatos -passió- fájdalmak közepette, a számtalan csatát levezényelt és túlélt Mátyás Király meghal Április 5 vagy 6-án. Ezzel egy időben elpusztulnak oroszlánjai is és olyan megmagyarázhatatlan természeti jelenségek is kísérik halálát, amelyeknek boncolására nem térnék ki -tudásom híján-.

 

(Ajánlom az egyéb előadások tanulmányozását ez ügyben)  

 

   Halála után nemsokkal szentté avatják..Bonfini leírja : 1490-ben Mátyás halála után a Magyar országgyűlés dönt és Mátyást a Szentek katalógusába felveszik. Azóta is várat magára kanonizálása..DE..Ha ő valóban az volt, akinek beállítjuk és aki Erőt ad nekünk, akit szeretünk, aki értünk tett és ha Ő az aki "az Időt helyre állítja", azt nem is a hivatalos kanonizáció fogja a Szentség szintjére emelni, hanem az emberi szívek emlékezete és vágyakozása, mely az Idők végéig..egész biztos Velünk lesz, az Igazságszeretet formájában.


 

 
  
A szívben megszületett kánon, hitelesebb is és magasztosabb is, bárminemű "küldöttségek általi" Szentségre emelésnél..Ez az Igaz hit próbája.

 
   ..Mert Ember és Isten együtt Teremt. Ahogy az egyén életében, mikor Szívünk megnyílik az Igazságra, mint mágnes vonzza szívünkhöz a Magasságost, úgy a Nemzetek szintjén sem elképzelhetetlen ennek megvalósulásának lehetősége.

 
 
  A monda szerint az Égi Mátyás Király lesz aki megvívja a Pió Atya által megjövendölt, az armageddonként ismert 3 nap 3 éjjel tartó ütközetének levezénylését.
Ez legalább annyira képtelenségnek tűnik, mint a televízióban hallható hamisított hírek hitelességének való érdemlegesítése..:)

 

   Számtalan feljegyzések egyike, amikor V. László foglyaként a bécsi börtönőrei nagyképűen köszörülik fogukat rajta és froclizzák

-ahogy ma is teszik-  a 14 éves ifjú Mátyást..mondván "Ez akar király lenni?!"

- Mire Mátyás nemes egyszerűséggel csak annyit mondd.."Isten segedelmével, ha addig élek, még a Tiétek is leszek."

Megadta neki az Isten az Erőt a lehetőséget és beváltotta jóslatát!

 

Nincs Jövőnk..csak ha van Múltunk..(amit még akkor nem kezdett ki az Idő -avagy naptár).

 

Az Ősök dicső emlékét és hagyományát a történelemben többször megpróbálták leválasztani a magyarságról.

Az egyiktettenérhető bizonyosság erre CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838) francia államférfi,

diplomata mondata Napoleonnak:

 

"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz."

 

Ők azért látták meg a jövőt Bennünk (és merték a Nemzet Keresztségét vállalni), mert ismerték múltjukat, rendíthetetlenül bíztak Mag(v)ukban és bíztak Bennünk az elkövetkező generációkban, hogy legalább -fele- annyira éleseszűek és emberségesek lesznek..mint Ők maguk.

..A kérdés csak az..vajon MI Bízunk e Bennük?!

Mert amikor azt mondom, hogy Bennük. Az vajon feltétlen azt jelenti e számunkra, mintha Mi magunk lennénk ők??!! A részvétet mára elfelejtő emberiség tragédiája ugyanis, -szinte- mind ebből az egy, nagyon fontos fundamentumból fakad.

Mert aki ezt nem tudja, annak fogalma sincs arról, hogy szenvedést okoz "a másiknak"..ami végső soron a saját életének a nyomorához vezet és saját életének sikerességét kockáztatja ezzel. Ezért nagyon fontos a részvét. Mert részt-vesz abból, amiért mások még az életüket is feláldozták.

Nekünk ugyan nem feltétlen kell ezt tennünk, bár sok minden nem az átlagemberen múlik..ugyanakkor mégis. De ne vessünk el lehetőleg semmit azért mert nem értjük és azért se mert nem akarjuk megérteni. Szinte mindent és mindenkit érdemes meghallgatnunk, bármilyen témáról is legyen szó. Ha a múltunk megismerének hiányával indulunk a jelenbe, azzal nehezebb lesz tájékozódni a jövőben. Ugyanakkor attól, ha meg is ismerjük a múltat, az mégsem elégséges. Mert hozzá kell tennünk azt, amit Mi a jelenben képviselünk és amit a kreativitásunk megenged.

Mindenesetre humorral, tudással és kedvességgel legtöbbünk rendelkezik és ingyen is van, ezekhez mindenképp tudunk nyúlni és lehet messzebre is lehet dobni mint egy utcakövet. Vagy legalábbis néha hatékonyabb...:)
 

 

https://www.katolikus.hu/szentek/0224.html

 

Téma: Mátyás Király ÉL!

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása