Negyedóra - Aleister Crowley

2014.02.01 11:09

Előzmények:
https://embers-eg.webnode.hu/news/tarot-a-csend-gyonyorbe-robban-1/
https://embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-tarot-analogiak-a-magus/
https://embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-botok-asza-a-feleledo-maglya-magiaja-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-tarot-analogiak-kardok-asza-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/mediamagia/
https://embers-eg.webnode.hu/news/az-atlantiszi-smaragdtabla/
embers-eg.webnode.hu/news/ji-king-es-a-tarot-atfedesei1/
embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-a-tarot-igazsag-merleg-es-kard-/
embers-eg.webnode.hu/news/vasslajosblogja-tarot-remete-mikor-a-magany-osztja-a-lapot-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/miert-vezet-minden-tudas-thot-hoz-es-miert-is-van-hermetikusan-elzarva-thoth-smaragdtablai/
https://embers-eg.webnode.hu/news/piros-pirula-blog-beszedes-banklogok-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012-blogol-hu-okkult-szimbolumok-hetkoznapjainkban-iii-/
https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/negyedora/

 

 

Ami Aleister Crowley könyvekből kimaradt...

 

Az alábbi információkat nem könyvekből, emlékiratokból szereztük be, hanem egy különleges spirituális módszer segítségével jutottunk hozzá. Ezért ezek az információk rendkívül különlegesek. Köszönet érte H.Z.-nak

 


Crowley azt mondta, hogy csak akkor kezdj komoly spirituális tevékenységbe, ha az anyagi háttered rendezett. Magyarul ne a megélhetés kedvéért kezdj el foglalkozni az ezotériával. Ahhoz, hogy spirituálisan fejlett légy, rengeteg kell tanulnod, olvasnod, gyakorolnod, ami viszont tengernyi időt vesz igénybe, ez csak úgy lehetséges, hogy pénzszerzésre kevesebb időt tudsz fordítani. A mágusok, mint Crowley, nagyon sokat utaztak a világban, ismerkedtek a különféle technikákkal és szívtak magukba sokféle energiát. Ő a jógát pl. Indiában tanulta, ami csak egy nagyon pici szeletkéje az utazásainak, egyébként szinte az egész földet körbe utazta,  sok országban, sok mindent tanult. Te megtudnád engedni magadnak, hogy utazgass a világban?


Emanációs módszer: Ezt a módszert, mely egy ősi gyógyászati eljárás, csak Crowley használta és tovább adta 3 tanítványának. A módszer Atlantiszból származik, amikor az emberek még közvetlen kapcsolatban voltak a szellemi segítőikkel. Atlantisz után egy rövid ideig az ősi Egyiptomban, majd az Azték birodalomban használták, de utána az idő homálya belepte azt. A módszer lényege, hogy a szerves élet energiájának arkánumait – egy szubtilis energia segítségével – átvezeti  az asztrál síkból a fizikai életerőbe, közvetlenül az éterikus szövetekbe, ily módon növelve az életerőt.  


A Crowley-i filozófia a határtalan erőből merít határtalan bölcsességet.  Crowley Kairóban, Londonban és Párizsban spirituális információkat szivárogtatott ki, de azok vizsgálata után jobbnak látta azokat leállítani. Okfejtését a rossz eredetről elfogadták a fenti támogatói és hozzájárultak ahhoz, hogy visszavonhassa őket. Ehhez Crowley-nak ígéretet kellett tenni, hogy a következő életében az akkor elkezdett dolgait folytatni fogja. Az akkori meglátásai beigazolódtak, a materialista nyugati filozófia húzott hasznot az akkori metafizikai tételekből. Mára az akkori borúlátó képe megvalósult. Az eredeti hiba, amit már az egyiptomi időkben is láttak, néhány Crowley-i eszmével megfékezhetetlen, így az emberiség fejlődése egy óriási tévedésbe torkollott, amit csak a létezés megváltoztatásának az útján lehet orvosolni. Az emberiség most ok nélkül van. Az ok nélküli létezés helyett az abszolút lét szemléletét kell bevezetni. Ekkora az emberiségnek már tudnia kell, hogy az egyetlen megoldást a spirituális gondolkodás fogja adni. Ha megfigyeled, akkor az utóbbi években megszaporodtak a spirituális témájú filmek, könyvek, TV műsorok, stb. Úgy látszik az emberiség valóban halad a spirituális gondolkodás felé… "A tudás tényeket állapít meg, a hit ezzel szemben tényeket teremt, mert a hitnek teremtő ereje van."


Crowley akkoriban azért volt olyan botrányos, mert rájött arra, hogy így tudja legjobban a világ érdeklődését saját magára irányítani. Amikor látta, hogy ez a terve mennyire jól és hatékony működik, akkor elkezdett még botrányosabb és még szélsőségesebb viselkedést produkálni a világ számára. Bár a világ leggonoszabb emberének nevezték el, de minden lépésről tudósított az akkori sajtó.  Akkoriban elkezdett valamit (az előző bekezdésben olvasható), másokkal közösen, de rájött, hogy feleslegesen kezdett bele, így engedélyt kért a fenti támogatóitól a projekt leállítására. A fenti támogatói, akik földönkívüliek, szellemek és egyéb mesterek voltak, engedélyezték a visszavonást. Crowley azt tervezete, hogy egy kicsivel később újra indítja a törekvését, de közbejött a II. világháború, majd pedig az egészségi állapota és a halála akadályozta meg őt. De halála után nem sokkal visszaszületett és dolgozik azon, hogy újra indíthassa a projektjét….


A babiloniak a klasszikus csillagászatnak azt az ágát, amelyik az égi testek pontos helyzetének a mérésével foglalkozik, mesteri szinten végezték. Crowley szintén tanulmányozta ezeket a paramétereket is. Ők csillagászati feljegyzéseket vezettek, így Crowley ez alapján készítette el a saját módszerét a kozmológiai elméletek létrehozására és az 5 látható bolygó örökké változó elhelyezkedésének modellezésére (megjegyzés: ma már sok ilyen alkalmazás érhető el okos telefonokra, tabletekre).

Crowley egyik feladatának azt tűzte ki, hogy megértse Isten szavának a Logos"-nak a hatását a világra. Elképzelése az volt, hogy Isten egyszerre lény és eszencia is és minden teremtménynek része lehet, nem csak az embernek. Ezzel az állításával magára vonta a pápai fennhatóság figyelmét és haragját is, emiatt ilyen irányú tanait visszavonni kényszerült. Az Isten létezéséről szóló ilyen tanait Druida emlékekre alapozta. A tanok kényszer alatti visszavonása csak még jobban ösztönözte a mágust, hogy még jobban megvizsgálja ezen kijelentéseit ezért druida természetes mágiával és kozmológiával kezdett foglalkozni, de a nekromanciát, a hermetikát és az asztrológiát is tanulmányozta. Kidolgozta saját módszerét, mely arról szól, hogy az emberek miként juthatnak a magasabb világok megismeréséhez…

 

 


Életrajz

Aleister Crowley (született Edward Alexander Crowley)

1875.10.12 – 1947.12.01

 

Angol okkultista író, költő, hegymászó, sakkozó, asztrológus, festő, hedonista, a társadalom kritikusa,  jógi és elsősorban mágus. Fontos tagja volt több okkultista szervezetnek is Golden Dawn, Argenteum Astrum, Ordo Templi Orientis társaságnak.

 

Fő műve a Liber AL vel Legis (Törvény könyve), amely az általa alapított Thelema kolostor szentírása volt.

 

A Crowley család az angliai Leamingtonban, egy békés vidéki kis városban éldegélt, nem messze Shakespeare szülővárosától.

Később Crowley ezt így kommentálta:
“Milyen furcsa véletlen, hogy Anglia két legnagyobb költőjét egy ilyen kis megye adta, hiszen ne feledkezzünk meg Shakespeare-ről sem.”

 

Családja

 

Édesapja, Edward Alexander Crowley, aki mérnök végzettségű, de soha sem dolgozott igazából mérnökként, hanem egy jól működő családi sörgyárat üzemeltetett. Idővel a Plymouth Brethren nevű rideg, puritán szektának lett a követője illetve prédikátora és járta az országot, vallásos röpiratokat terjesztett és “hirdette” az igét.

A történet pikantériája, hogy a szekta szigorúan tiltotta az alkoholfogyasztást, de Crowley édesapját ez nem zavarta.
Edward Alexander Crowley 1887.03.05-én gégerákban elhunyt. Apja halála utána változtatta meg a nevét és vette fel a szerinte sokkal misztikusabb és hangzatosabb Aleister nevet.

 

Emily Bertha Bishop, Crowley édesanyjaEdward Crowley

 Emily Bertha Bishop és Edward Crowley, Crowley édesanyja és édesapja

 

Édesanyja, Emily Bertha Bishop egy nagyon vallásos keresztény családból származott, szülei egy kelta, keresztény szekta hívei voltak. Az édesanyja volt, aki őt a világ leggonoszabb emberének nevezete.

Crowley egy elszigetelt keresztényi közösségben nőtt fel, ahol szülei csak hasonló nézeteket (Plymouth Brethren) valló szülők gyerekeivel engedték barátkozni és játszani. Mivel a neveltetése rendkívül szigorú, puritán és vallásos volt, így Crowley hamar a kereszténység ellen fordult. Később írásaiban képmutatónak nevezte a kereszténységet, mert bár a jóságot hirdeti, de dogmatikája révén rabszolgaságba kényszeríti az embereket.

Huga, 1880.02.29-én született Grace Mary Elizabeth néven, de mindössze 5 órát élt.
“Az eset érdekes hatást gyakorolt rá. Nem értette, miért kellett őt zavarni ilyen értelmetlen dologgal. Nem tehetett semmit, a gyerek halott volt. Ez a hozzáállás egész életén végigkísérte. Apjáén kívül egyetlen temetésre sem ment el…”

 

Gyermek kora

Crowley gyermek korától fogva mindent megakart tapasztalni, legyen az egy csalánbokor okozta égő, csípő fájdalom vagy később a kokain tudatmódosító hatása.

 

Négy éves korától fogva már tudott olvasni. Tanulmányait egy magániskolában kezdte, ahol egyszer – a saját bevallása szerint – egy feladatlapot zseniálisan sikerült kitölteni, de dicséret helyett, szigorú verést kapott. Mivel irtózott a fizikai fájdalomtól, ezért a verés elkövetőjének a halálát kezdte el kívánni, aki néhány hét múlva elhalálozott. A fiatal Crowley ezt az “eredményt” saját magának tulajdonította, így már fiatalon meggyőződhetett tudatának egyedülálló teremtőerejéről.

 

Tíz éves korában átíratták egy nagyon szigorú cambridge-i iskolába, amelyet a szekta üzemeltetett. Az iskolát a borzasztó szigor jellemezte, gyakori testi fenyítésekkel és nyilvános megszégyenítésekkel. Ez a “neveltetés” tüzelte ellenszenvét a keresztény neveltetéssel és a társadalmi erkölcstelenségekkel szemben. Ez egész életére meghatározó volt.

 

Látnoki képességei már 12 éves korában jelentkeztek, amikor megálmodta édesapja halálát, pedig a papa betegségére semmilyen jel sem mutatott. Édesapja halála jelentősen tovább rontotta a gyermek Crowley életét…

Édesapja barátai már elkerülték őket, édesanyja elköltözött Londonba, ahova természetesen vitte magával a fiát is. Így kerültek közel édesanyja fivéréhez – Tom Bond Bishop-hoz – aki szintén fanatikus hívő volt. Tom bácsi kicsinyes és zsarnokoskodó ember volt, így Crowley-ban tovább növekedett a düh az egyes emberek ellen, egyre többet kezdett foglalkozni az emberi létezés ellentétével. Egyre inkább kezdett benne érlelődni egy kérdés:

“Van-e jogosultsága az emberi társadalomnak a létezésre?”Aleister Crowley 14 évesen

Aleister Crowley 14 évesen

 

A benne dúló dühöt és igazságtalanságot a londoni iskolai évek tovább tetézték, hiszen volt rá példa, hogy az egyik iskolatársa azt hazudta az iskola vezetőjének, hogy meglátogatta Crowleyt a nyári szünetben, aki az otthonában részegen fetrengett a földön. Ezért újabb fizikai és lelki terror következett, kenyéren és vízen tartották, nem játszhatott, nem szólhatott senkihez sem… Ezt másfél szemeszteren keresztül csinálták vele.

Ekkor teljes mértékben ellene fordult a keresztény “értékeknek” és szellemiségnek, majd elkezdett érdeklődni a sátánizmus iránt.
Crowley egészsége olyan mértékben megromlott ebben a bentlakásos iskolában, hogy az orvosok azonnali pihenést írtak elő számára, ezért kivették az iskolából és magántanárok kezdték el tanítani.

Tom bácsi talált mellé egy nevelőtanárt, aki Crowley-nak egy eddig teljesen ismeretlen “tiszta, vidám világot” mutatott, megismertette vele a biliárdot, a szerencsejátékot, a kártyát és a nők világát. Sikerült kikerülni a “kereszténység rémálmokkal nyomasztó” világa alól. Élete első olyan élményeit élhette meg, melyek valós szeretetről, barátságról, tiszteletről, emberi értékekről és a természet szépségeiről szóltak.

Ezt a nevelőtanárt Tom bácsikája a későbbiek folyamán eltávolította mellőle. Crowley lázadása, más híres művészek lázadásához hasonlóan – pl. Oscar Wilde – a szexualitás legszélsőségesebb módon történő állandó és fáradhatatlan gyakorlásában nyilvánult meg.
Szüzességének elvesztésére 14 éves korában került sor egy szolgálólánnyal, nem máshol, mint az édesanyja ágyában, aki ez idő alatt éppen Isten tiszteleten vett részt, így Crowley egy kicsit tudott törleszteni a tőle kapott szenvedésekért…

 

Mivel tette kiderült – bár ő végig tagadta – ezért még szigorúbban bánt vele ezek után a családja, ezért más szórakozása nem lévén elkezdett versekeit írni, amely segítségével kiírta magából a fájdalmát. Így tudta könnyíteni a belsejében uralkodó mérhetetlen lázadást, dühöt és feszültséget.

 

Az élete egyik legfontosabb eseménye 1891-ben történt vele, amikor is egy általa gyártott nagy erejű tűzijáték túl korán robbant fel, így ő eszméletét vesztette és 96 órára kómába esett. Sokan gondolják úgy, hogy ez az esemény volt, ami aktiválta Crowley kivételes pszichikus és mágikus képességeit.

 

Fiatal kora

17-18 éves korában egy újabb lényeges változás állt be az életfelfogásában. Addigi életcélja, a sátánizmus követése a legfőbb bűn elérése megváltozott, egyszerűen csak élvezni akarta az életet, annak minden gyönyörével. Ekkor már nem tűrte tovább a megaláztatásokat, gúnyolódásokat, testi erőszakot, mint egy béklyót dobta le magáról. A nők területén is olyan tapasztalatokra tett szert, amiről a kortársai csupán csak álmodoztak.

1894-ben a cambridge-i egyetem folytatta tanulmányait, ahol élte a független, gazdag, tehetsége aranyifjak gondtalan életét. Belevetette magát az angol irodalomba, verseket írt, hegyet mászott, komolyan sakkozott és falta a nőket.
Majdnem 20 éves volt, amikor átélte első homoszexuális szerelmét egy Pollitt nevezetű nőimitátorral.

 

Fiatal Crowley

Fiatal Crowley

 

Ekkoriban az élete egy újabb irányt vett, mert a kezébe került két olyan könyv, ami meghatározó volt az életére. Az egyik könyv a “Leleplezett kabbala”, a másik könyv pedig a középkori varázslásról és a ceremoniális mágiáról szólt, “Paktumok és a fekete mágia könyve” nevet viselte. Ettől kezdve Crowley ellenállhatatlan vágyat érzett az okkultizmus, az alkímia, a fekete mágia megismerése iránt. Falta a különféle okkultista és mágikus könyveket, kereste a spirituális emberek közelségét, szellemi energiájával folyamatosan hívta a mesterét.

 

Otthagyta az egyetemet anélkül, hogy lediplomázott volna és minden energiájával a mágia, okkultizmus, alkímia után kutatott. Ennek következményként 1898. november 18-án belépett a Golden Dawn (Arany Hajnal) rendbe, ahol a Frater Perdurabo (Aki Mindvégig Kitart) titkos rendi nevet kapta. A Golden Dawn egy 10 fokozatú beavatási rendszert tartalmazott, melyből a legfelső három szint a haladó emberi lények számára elérhetetlen volt. Crowley senkihez sem fogható sebességgel haladt felfelé a beavatási fokozatokon, sokszor azért lassult le az előrehaladása, mert bár képességei alapján léphetett volna a következő szintre, de a rend szabályai bizonyos szintek között három hónapos várakozási időt írtak elő.

 

Felnőtt kora

Elkezdődtek az életében a szellemidézések, melyek kezdetben kétes sikereket hoztak a későbbiek folyamán viszont, olyan szellemeket tudod megidézni a szabad szemmel láthatóság szintjén, amit senki más sem tudott.

 

 

1899 augusztusában elkezdett földbirtokot keresni egy megfelelő nagyságú házzal, ahol eltudta helyezni mágikus könyvtárát, ahol felállíthatta szentélyeit (fekete – fehér színűeket), odavitethette hatalmas tükreit is. A választása a Boleskine-i udvarházra esett, mely Skóciában a Loch-Ness-i tó dél-keleti oldalán helyezkedik el, körülbelül a tó közepénél, nem messze a parttól. Crowley életében mindössze 2 ingatlan vásárolt, ez volt az egyik, a másik pedig a szicíliai Cefalú-ban található Thelema kolostor volt. Egyéb esetekben Crowley bérelt ingatlanokban lakott és élt.
Boleskine-i ingatlanát Jimmy Page a Led Zeppelin együttes tagja vette meg, aki megszállottan gyűjtötte Crowley-i tárgyait.

 

Jimmy Page 2008-ban, Led Zeppelin tagja

Jimmy Page 2008-ban, Led Zeppelin tagja

 

1900 elején Crowleynak egyre nagyobb vitái voltak a renddel, mert alacsony színvonalúnak találta az ott folyó szertartásokat, sekélyesnek találta a titkos tanításokat és hiányolta a mágikus gyakorlatokat. A századfordulót követő éveket utazásokkal töltötte. Megfordult többek között az Egyesült Államokban, Távol-Keleten, Mexikóban, Burmában, Indiában, Ceylonban, Egyiptomban és Franciaországban.
Utazásai során különféle mágikus ismereteket szerzett, rengeteg beavatásokon esett át illetve nagy tudású spirituális emberekkel találkozott és tanult tőlük.
Ceylonban találkozott egykori mesterével, Allan Benett-tel, akit egyszer úgy pillantott meg, hogy az mély meditációban a padló felett lebegett… Ceylonban elsajátította a buddhista meditációs technikákat illetve megtanult mindent a jógáról, amit csak lehetett. Utazásai kalandosak voltak a tiltott ősi hindu szentélyek felfedezésétől az esőerdőkkel körülvett Irrawaddy folyón való kenuzásig.

 

1903. augusztus 20-án megnősült, feleségül vette Rose Kellyt. Hosszú nászútra indultak, először Párizsban jártak, majd Kairóba mentek, ahol eltöltöttek egy éjszakát a gizai nagy piramis királyi kamrájában, amelyben Crowley egy ceremoniális mágikus gyakorlatot hajtott végre, melynek hatására ultraviola fény ragyogta be a helyiséget.

 

1904. március 20-án felesége furcsán kezdett viselkedni, Crowley követte az utasításait és megidézte Horus egyiptomi Istent, aki elmondta neki, hogy az emberiség új eonba lépett, melynek Crowley a prófétája. Április 8-9-10-én egy hang, mely Aiwass-nak nevezte magát, lediktálta neki a Törvény könyvét. Bővebb infó itt.

A könyv születése után visszatértek a skóciai birtokukra, ahol 1904. július 28-án megszületett kislányuk, aki a nem túl egyszerű Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith nevet kapta.

 

1905-ben újabb himalájai hegymászásra indult, szerette volna meghódítani a Kancsendzönga csúcsot (8586 méter magas, a világ 3. legmagasabb csúcsa). Az expedíció kudarcot vallott, sőt halálos áldozatokat is követelt, összesen 4 ember sodort el egy lavina.
A sikertelen kaland után ismét elmerült a mágia tanulmányozásába és kapcsolatba került Mrs. Elaine Simpson-nal (Soror Fidelis), akivel asztrális találkozókat bonyolítottak, melyeket levélváltás útján ellenőriztek. Az asztrális találkozások ellenőrzése nagyon sikeres volt, hiszen pontosan festette le, hogy néz ki a hölgy teste, mely egyébként teljesen hasonlított az asztrál testéhez.

 

A következő említésre méltó esemény egy indiai ünnep a Durga-Puja idején történt vele Kalkuttában, ahol egy sötét sikátorban 6 helybéli körbevette és kirabolta, de mivel észrevették, hogy ő egy jómódú európai ember megakarták késelni. Crowley ekkor a levegőbe lőtt, majd láthatatlanná vált és elsétált a helyszínről. Nagyon büszke volt magára, hogy egyedül “legyőzött” hat embert. A szemtanúk szerint, olyan volt, mint akiben van valami “ördögi”…

 

Feleségével és kislányával hosszabb kínai körútra utazott, ahol taoista mágiával, alkímiával, jógával, kínai szexuális rítusokkal és Ji Csinggel ismerkedett, mindezek mellett gyakori látogatója volt az ópiumbarlangoknak is.
Kobéban végzett egy asztrális utazást, melynek során egy nagy elefántcsont teremben találta magát, melynek közepén egy négyzet alakú oltár volt. Egy hang azt kérdezte tőle, hogy mit áldozna fel az oltáron?
Crowley bármit feláldozott volna, kivéve azon vágyát, hogy megismerje Aiwass-t. Ekkor vette észre, hogy egyiptomi Istenek ülnek körülötte, akik olyan magasak voltak, hogy a térdükig sem látott fel.
“Az Istenek tudása nem lenne elég?” – kérdezték tőle az Istenek, de erre ő nemet mondott. Az Istenek rámutattak arra, hogy ennek a találkozásnak miért nincs meg a lehetősége, Crowley ekkor belátta eddigi vakságát, letérdelt az oltárhoz, ráhelyezte mindkét kezét, melynek a belsejéből egy fehér, fénylő alak lépett elő. Kezét rátette a Crowley kezére, majd azt mondta: “Befogadlak téged a …. rendjébe!” Crowley ezek után egy lángoló bölcsőben tért vissza a testébe. Ezzel a kiválasztottsága tudat ismét erősödött benne és a későbbiek során további jeleket kapott…

Családját visszaküldte Angliába, ő pedig tovább utazott Észak-Amerikába. Csak hónapokkal később tudta meg, hogy miközben felesége úton volt Angliába a kislánya tífuszban meghalt, Rangoonban városában (Burma).

 

1906 júniusában tért vissza Angliába, útközben megírta egy másik jelentős művét a 777 című munkáját. Rose ebben az évben egy újabb kislánynak adott életet, aki a jóval egyszerűbb Lola Zaza nevet kapta. Nem csak az újszülött gyermek volt gyenge és beteges, hanem Crowley egészsége is alaposan megrendült, pedig ekkor mindössze 31 éves volt.

 

1906 szeptemberében George Cecil Jones-szal újraírták a Golden Dawn neofita beavatási rituáléját. Októberben egy újabb invokációt fejlesztett ki, melyet később sikeresen végrehajtott, melynek során a teste több, mint három héten át látható fényt bocsátott ki magából.

A következő évekről a “Beteljesedés időszakaként” emlékezett vissza, ekkoriban sorra írta mágikus műveit, melyet Collected Works (Összegyűjtött munkásságok) címen jelentetett meg.

 

John Charles Frederic Fuller

John Charles Frederic Fuller

 

1907-ben megismerkedett John Charles Frederic Fuller kapitánnyal (1878-1966), az angol péncélos hadosztály későbbi kapitányával, aki a 30-s években Adolf Hitler bizalmas barátja volt. Fuller nyomatékosan elutasított és mélyen megvetett minden spirituális-ezoterikus-mágikus filozófiát, világnézetet. Ezért Crowley elegáns iróniával elküldte neki a Törvény könyve egy példányát. A válasz megdöbbentő volt Crowley számára, hiszen Fuller azt válaszolta:
“Ezek egy mester szavai!”

 

Crowley saját csapdájába esve szégyenkezve vallotta meg önmagának, hogy “itt volt ez a könyv, melytől féltem és melyet gyűlöltem, a könyv, melytől kétségbeesetten igyekeztem szabadulni és itt volt egy ember, aki minden ilyesmit gyűlölt, a legkisebb félelem nélkül, egy ember, akinek semmi elöl sem kellett menekülnie, és azonnal elfogadta látszólagos értékén.” Fuller válaszának hatására 1908-ban feladta a könyvvel kapcsolatos belső harcát és kész volt kiadni a Törvény könyvét (Liber Al), a kézirat azonban eltűnt…

Titkos vezetőinek parancsait követve folytatták a Golden Dawn rituáléinak a kiadását is.

Hozzátartozik Crowley rendekkel kapcsolatos tevékenységéhez, hogy 1907-ben Jones-szal megalapította az Ezüst Csillag (Argenteum Astrum) rendet. Az Ezüst Hajnal szertartásait és tanításait, többek között a Törvény könyve alapjai és fogalmai alkották. Elkezdtek nagy erőkkel mágiát tanítani. Crowley ekkoriban elutazott Marokkóba, ahol a sivatagban átélte élete egyik legnagyobb spirituális extázisát. Egy mohemadán szekta tagjai, vallási meggyőződésüket bizonyítva, leborotvált kopasz fejüket baltával csapkodták és közben az ‘Allahu Akbar’ szavakat skandálták. A mágus természetesen nem hagyhatta ki ezt a spirituális rítust és kipróbálta ezt az élményt is…

 

Angliába visszatérve elkezdte tovább fejleszteni az Argenteum Astrum (Ezüst Csillag) rend szabályait, például bevezette, hogy csak azok a tagok ismerhetik egymást, akiknek ő jóváhagyja.
Időközben megtalálta a Törvény könyve kéziratát és úgy érezte, hogy most már képes vele szabad akaratából foglalkozni.

 

Victor Benjamin Neuburg

Victor Benjamin Neuburg

 

1909. novemberében Crowley, Victor Benjamin Neuburg (1883-1940) nevű tanítványával Algériába utazott, hogy ott mágikus kísérleteket folytassanak. Victor nem csak lelkes rajongója és tanítványa volt a mesternek, hanem szexuális partnere is, aki mindezek mellett remek médium is volt.
Kezdésnek az énoki mágia őrtornyait idézték meg. Crowley a saját megtisztításához a Korán egyik részét használta, melyet naponta ezeregyszer elmondott, majd minden egyes ismétlés után egyszer letérdelt: ‘Hua allahu achad: alahu assmad: lam yalid: walam yulad: ya lam yakun lahu kufwan achad’.

 

1909. december 6-án az algériai sivatagban, Bou Saada (ma saját repülőtérrel rendelkező város, Algéria északi részen, légvonalban kb. 150 km-re a Földközi-tengertől) közelében szabad szemmel is látható formában megidézték a Chorozon nevű démont. Chorozon a Zax nevű tizedik Aethyr uralkodó démonja. Crowley úgy vélte, hogy Zax tulajdonképpen megegyezik a kabbala Daath szefirájával, mely elválasztja a világunkat a természetfeletti világtól.
Az idézéshez a John Dee féle énoki mágiát használták fel, de mielőtt neki láttak volna, előkészítették a terepet. A homokba egy kört raktak ki kövekből, védő igéket és mágikus ábrákat rajzoltak a homokba. A körön kívül, tőle kb. 3-4 méterre egy kisebb háromszöget készítettek, melynek sarkait három galamb vérével öntözték meg. (Crowley mélyen elítélt minden erőszakot, a mágiai során használt állatáldozatok számára a folyamat legnehezebb részét jelentették)
Crowley egy tőrt adott a tanítványának, akinek majd a körbe kellett elhelyezkednie. Crowley megeskette őt, hogy történjen bármi a kört nem hagyja el, akkor sem ha őt látja bármilyen testben, bármilyen helyzetben, továbbá ha a körön belül bármi vagy bárki megjelenne, azt a tőrrel kikényszeríti a körből, még akkor is ha az a valaki Crowley képmását veszi fel, hiszen ő nem fog a körön belülre menni. Miután a mágus meggyőződött róla, hogy a tanítványa mindent tökéletesen megértett nekiállt az invokáció végrehajtásához.
A tanítvány belépett a körbe, Crowley pedig – minden tiltó szabályt és rendelkezést figyelmen kívül hagyva, teljes esztelenséget elkövetve – belépett a háromszögbe és átadta a testét a démonnak.
Az időszöveg skandálása után Neuburg azt vette észre, hogy a mágus csuklyás alakja helyett egy gyönyörű meztelen nő állt, aki próbálta őt kicsábítani a körből, de emlékezett Crowleynak tett fogadalmára és nem mozdult. Chorozon ezt követően egy reszkető, elesett öregember képében jelent meg, utána hatalmas óriáskígyó képében próbálta megfélemlíteni a tanítványt, majd a vízért könyörgő Crowley alakjában jelent meg. Végül egy meztelen férfi alakjában kiugrott a háromszögből, homokot szórt a körre és az így megszakított folytonosságon át betört a körbe. Neuburg minden lélekjelenlétét összeszedve a tőr segítségével kiűzte a körből az emberi alakot öltött démont, és a tőrrel visszarajzolta a kört.
Crowley végül legyőzte a testét felhasználó démont és a homokba rótta Babalon Istennő szent nevét.
A démon felett diadalmaskodó Crowley ezek után Magister Templinek tartotta magát, így az egyike lett a sokat emlegetett titkos főnököknek, akik a világ okkult rendjeit irányítják.

 

1909-ben Crowley elvált a feleségétől, Rose Kelly-től, akinek komoly alkohol problémái voltak.
Ugyanebben az évben elindította The Equinox című több száz oldalas folyóiratát, melyet évente kétszer jelentetett meg, tavasszal és ősszel. A harmadik számban nyilvánosságra hozta a Golden Dawn néhány alapvető mágikus szertartásának leírását, melynek titokban tartására eskü kötelezte. Természetesen ezzel a cselekedetével nagy vihart kavart, Mathers azonnal bírósághoz fordult és sikerült elérnie a kiadott szám azonnali betiltását. Ezek után Crowley fordult a bírósághoz, mely ekkor viszont az ő javára döntött…

 

1913-ig összesen tíz szám jelent meg ebből a folyóiratból.

Ekkoriban terjedt el az a hír Crowleyról, hogy ő az alábbi emberek reinkarnációja:
– híres a neves francia mágus, Eliphas Levi;
– a XVIII. századi Cagliostro gróf aki az Egyiptomi szabadkőművesség atyja;
– VI. Sándor, a hírhedt Borgia pápa;
– Edward Kelley, Dee énoki munkatársa;
– Ankh-af-na-khonsu egyiptomi pap;
– Aia nevű krétai templomi táncosnő.

 

1910. tavaszán Crowley tanítványaival megidézte Bartzabelt (Mars szelleme), aki előre jelezte a közelgő világháborút.
Ezen a nyáron Crowley 19(!) könyvet írt különböző okkult és mágikus témában.

A következő évben ismét Észak-Afrikába utazott, ahol további mágikus kísérleteket folytatott, elsősorban szabadkőműves rituálék felhasználásával. Elkezdte továbbá kidolgozni a görög kabbala rendszerét is. Az így szerzett tudását is természetesen kiadványok és könyvek formájában megírta.
Egy titkos német rend OTO (Ordo Templis Orientis/Keleti Templom Rendje) nagymestere megvádolta Crowleyt, hogy elárulta a rend titkos és mágikus tanításait. Miután kiderült, hogy Crolwey az OTO-tól teljesen függetlenül egyedül, saját tapasztalataiból kiindulva alkotta meg a szexuális tanításokat, a rend felhatalmazta őt az angliai szervezetük megalapítására és annak vezetésére. 1912-ben hivatalosan a rend tagjává vált, beavatták a legmagasabb kilencedik fokozatra és felvette a Baphomet nevet.

 

1913. tavaszán megszervezte a Ragged Ragtime Girls női színtársulatot, mely az ő mágikus rítusait adta elő zenével és tánccal. A társulat a nyár folyamán Moszkvában szerepelt, ahol Crowley egy kávéházban megismerkedett egy Ringrel Anna nevű magyar lánnyal, aki szerinte olyan volt, mint egy kiéhezett nőstény leopárd. Különleges hat hetet töltöttek együtt, mert a mazochista és szadista hajlamaik jól kiegészítették egymást. A kapcsolatuk szinte csak a testiségre épült, hiszen a lány angolul nem beszélt, a németet csak törve tudta, Crowley viszont szinte a teljes orosz tudását elfelejtette. A kapcsolat azonban különleges hatást fejtett ki a mágusra, hiszen ekkor írta a talán leggyakrabban idézet versét a Himnusz Pánhoz (Hymn To Pan) címűt. Az év hátralévő részét Párizsban töltötte Merkur és Jupiter Istenség megidézésével.

 

1914. október 24-én Amerikába utazott a Lusitania fedélzetén és a háború végéig ott is maradt. Próbálta az OTO amerikai struktúráját megszervezni, de kevéske sikerrel járt. Az örökölt vagyona kezdett elfogyni ezért újságírásra adta a fejét. Többek között kiadta az International című magazint,de emellett verseket írt, sőt még a festészettel is megpróbálkozott.

 

1915-ben az őszi napforduló idején, a távolból szerette volna megnemzeni a “mágikus gyermekét”, a korábban megismert Macskának elnevezett nővel – akihez beteljesedetlen szerelem fűzte – de a mágikus kísérlet kudarcba fulladt.

 

Charles Stansfield Jones - FA

Charles Stansfield Jones – FA

 

Érdekes módon, 1916-ban a nyári napéjegyenlőség idején – mely a “nemzési” mágikus rítus után kilenc hónappal következett – meglepve értesült róla, hogy a rend egyik új beavatottja, Charles Stansfield Jones (1886-1950 a későbbi Frater Achad) az Abyss Újszülöttjévé vált – azaz elvégezte azt a mágikus rituálét, mely során bejárta a Daath szefirát és “belezuhant az Abyss mélységéibe, majd meztelenül emelkedett ki belőle, akár egy újszülött” (ezt a rítust Crowley saját maga is elvégezte 1905-ben).
Jones állítólag pontosan tisztában volt vele, hogy ezzel a lépéssel ő válik a Gyermekké, azzá, akit a Törvény könyve (Liber Al) megjövendölt. Ez a Gyermek fogja felfedezni a Törvény Könyve kulcsát a jóslat szerint és valóban Frater Achad volt az, aki teljesen megfejtette a Törvény Könyvét, amihez később magyarázó kiegészítéseket is fűzött.

 

Crowley kudarcát a Macskával egy újabb kísérlet követte a következő nyáron, melyhez a Majom (Alice Coomaraswami) és a Bagoly (Gerda Maria von Kothek) néven emlegetett nők szolgáltak volna alanyul. Crowley a kiszámíthatatlan, szeszélyes Majmot választotta, aki azonban elutazott Angliába, így vele sem sikerült a nagy Mű elvégzése…

 

A nyár további részét Crowley a Pasquaney (Észak-Kelet Amerika, Bostontól kb. 100 km-re északra) tó partján töltötte egy pici házikóban, ahol rövid kalandba bonyolódott egy Ratan Devi hölggyel, aki egy indiai vallás- és művészetkritikus felesége volt. A nő gyorsan teherbe esett és visszautazott Angliába, de a hajóút során elvetélt.
A szaktíás után Crowley New Orleans-ba, majd Floridába utazott.
Utazásai közben egyre jobban szembesült az emberi civilizáció összeomlásával, úgy látta, hogy “az emberiség egyre mélyebbre süllyed a szolgaság mocsarába”.

 

Elvesztette minden hitét önmagában, befejezte a mágikus munkáit, nem írt egy sort sem, a tollat abszintos üvegre váltotta fel…
Mesterei jelére várt, de nem történt semmi sem… Egy Merkúr idézés közben sikerült felfedeznie a hibát, melytől öröm töltötte el a lelkét, hogy mesterei nem hagyták el, ezzel Mágussá avatásának első periódusát lezártnak tekintette.

 

New Yorkba költözött, ahol több nővel is került közelebbi kapcsolatba és az egyik legújabb hölgy, kiváló médiumi képességekről tett tanúbizonyságot. Segítségével újabb szellemmel sikerült felvennie a kapcsolatot, aki Amalantrah néven mutatkozott be. Mivel Crowley szkeptikus volt ez próbára akarta tenni a szellemet. Azt kérte tőle, hogy mondja meg neki, a beavatoti nevét (Baphomet), héber helyesírással. A szellem azonnal megadta a választ, hogy a nevét nyolc betűvel kell írni úgy, hogy az utolsó betű “r” legyen. Crowley azonnal összeadta a betűk számértékét, ami 729 lett. Ennek semmi jelentősége sem számára, később azonban rájött, hogy ez más, mint a 9-es szám köbe, azaz egy kilenc egységnyi kocka térfogata. Megértette, hogy a templomosok miért adták a Baphomet nevet bálványuknak. Mivel a szellem névének értéke is 729 volt, így elfogadta Crowley a tudását. Azt a következtetést vonta le, hogy ő, mint Baphomet az új templom első építőköve.
Crowley ezután megkérdezte a szellemet, hogy használhatja-e teljes saját nevét (To Mega Therion) a Nagy Rendben. A szellem válasza alapján csak a Therion nevet használhatta…

 

Szükségesnek látta, hogy mágikus erői felfrissüljenek ezért 1918. nyarán a Hudson folyó egyik szigetére vonult vissza. Lefordította a híres Tao Te King-et, újra kezdte jóga gyakorlatait és meditációkba próbálta előző életeit kutatni.

 

Leah Hirsig

Leah Hirsig

 

Megerősödve tért vissza New Yorkban, ahol megismerte legújabb barátnőjét Leah Hirsig-et, akit a legnagyobb szerelmének tartott.

1919. karácsonya előtt pár nappal együtt utaztak haza Európába, ahol Crowley felvette örökségének egy jelentős részét.
Február 27-én Leah Hirsig (akit Thot Majmaként említ), egy Ann Léa nevű leányt szült neki, de a kislány mindössze tíz hónapot élt…

Márciusban Crowley a Ji Csinghez fordult, hogy megtudja, hol kellene felállítania a Thelema központot. Végül is a Szicíliai Cefalú-ra esett a választása. Március végén kibérelt ott egy villát és megalapította a mágikus Thelema (Akarat) központot. Bővebb információt a Thelema apátságról itt találsz.

A Thelema-ból való “kiutasítás” után Crowley Tuniszba érkezett, itt fejezte be életének egyik fő művét, önéletrajzát, melynek a Vallomások (Confessions) címet adta. A mű 96 kötetes volt és csak Crowley halála után adtak ki 1969-ben.
Tunisz az életének egyik mélypontjának bizonyult. Akut hörghurutban szenvedett, mely nagyon megviselte őt.
A következő skarlát asszonya a vagyonos, amerikai Dorothy Olsen (Soros Astrid) volt, akivel Párizsban 1924. szeptemberében ismerkedett meg.

Mivel Reuss az OTO nagyfőnöke 1921-ben meghalt, ezért helyét Heinrich Tränker vette át, aki 1925-ben felkérte Crowley-t az OTO vezetésére. Ez a lépés a renden belül nagy viszályt keltett, ami az OTO szakadásához vezetett. Hosszas kiválások, viták és átalakulások után, létrejött a ‘Fraternitas Saturni’, melynek vezetői kijelentették, hogy elfogadják Master Therion-t (Crowley), mint prófétát és a Törvény Könyvétis alkalmazzák minimális változtatásokkal, de a OTO egészével való kapcsolattartástól, azzal való azonosulástól, teljes egészében és nagyon határozottan elzárkóztak.

 

Isreal Regardie

Isreal Regardie

 

A Mágus a következő években Németországot, Franciaországot és Észak-Afrikát járta. Mivel az angol kiadók nem voltak hajlandók megjelentetni a könyveit, így Párizsban jelentette meg őket.
1928-ban találkozott Israel Regardie-vel (1907-1985), aki a titkára lett Kígyó (The Serpent) néven. A fiatalember egy amerikai szervezetnek (Societas Rosicruciana in America) volt a beavatott tagja. Néhány évvel később P.R. Stephenson-nal közösen kiadták az Aleister Crowley legendája (The Legend of Aleister Crowley) című könyvet, melynek egyik fő célja az volt, hogy helyreállítsák a mágus megtépázott hírnevét és a társadalom számára egy emészthető, de valós képet alakítsanak ki róla.
1937-ben kiadta az Arany Hajnal (Golden Dawn) című könyvet, melyben bemutatta a rend mágikus rítusait és beavatási szertartásait. A könyv akkoriban nagy vihart kavart, de ma a nyugati ezoterizmus egyik legfontosabb alapműveként tartják számon.

Időközben 1926. augusztus 16-án Lipcsében feleségül vette a nicaraguai származású Maria Ferrari de Miramar-t, akit voodoo főpapnőként említett.
Ebben az évben megjelentette a Mágia elméletben és gyakorlatban (Magick in Theory & Practice) című könyvét.

 

 

Öreg kora

 

A harmincas évek elején sokat kalandozott Németországban és Portugáliában. Egymást váltogatták életben ekkor tájt a skarlát asszonyok, de hosszabb ideig egyiküket sem tűrte meg maga mellett.

 

 

1932-ben megvált Regardie-től, mert anyagi körülményei miatt már nem tudta őt titkáraként alkalmazni. Ezt Regardie nem tudta feldolgozni és csak sokkal később tudta megbocsátani Crowley-nak ezt a lépését.

1934-ben egy tizenkilenc éves lány, Patricia Deirdre MacAlpine egy fiúval ajándékozta meg a mágust, aki ekkor már 59 éves volt.

 

Lady Frieda Harris

Lady Frieda Harris

 

Öreg korának egyik legfontosabb munkája az 1938-ban kiadott, Nyolc lecke a jógában (Eight Lectures on Yoga) című könyve volt. A negyvenes években rendszeres kapcsolatot tartott fent az OTO-val.
1944-ben kiadta a Thot könyve (The Book of Thot) című könyvét, melyhez Frieda Harris (1877-1962) festette meg a Crowley által kigondolt lapokat. Bővebb infó a Tarotról 
itt.

Hátralévő éveit egy Hastings-i kis panzióban töltötte. ahol a drogok és az alkohol fogyasztása mellett megalkotta élet utolsó művét a Mágia könnyek nélkül (Magick Without Tears) című könyvét. Néhány jómódú amerikai követőjének rendszeres adományai miatt nem kellett ezen éveit nélkülözésben élnie. Élete ezen szakaszában folyamatosan fogadott látogatókat és élénk levelezést folytatott híveivel, követőivel.

Crowley 1947. december elsején halt meg. Utolsó “mágikus” cselekedeteként tartják számon, hogy megátkozta a doktort, aki nem akart neki heroint adni a fájdalmai csillapítására. Az orvos Crowley halálát követő napon meghalt.
A mágus ágya mellett a halálát megelőző napokban Pat és a kisfia virrasztott, aki az utolsó két napban árnyakat látott a ház körül.
Crowley-t Brightonban hamvasztották el négy nappal később december 5-én (hamvait elküldték amerikai híveinek), ahol a temetési ceremónián válogatott műveidből olvastak fel többek között a
Himnusz Pánhoz című szerzeményét:

 

“Így hát legyőzheted a Teret
s végül felhágsz az Idő falaira
s arany ösvény révén a bátor
elérhet Istenig.” 

 

Crowley azóta már minden bizonnyal újraszületett, hogy folytassa az általa elkezdett utat….

 

 

 

 

 https://newthelema.com/crowley/eletrajz/
https://newthelema.com/crowley/erdekesseg/
 

Téma: Negyedóra - Aleister Crowley

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása