Ördögüző.blogspot - Út a Piramisok Városába

2014.07.02 21:25

 

Kiemelt..

Üzenet a régmúltból - Piramisok - avagy Ménrót visszatér

Costa del sol - Amit ma sem értünk, Baalbek kövei

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

Szántai Lajos - Egyiptom a régiség mítosza 1 - 2


 

Előzmény..

Ördögüző.blogspot - Betonovecz

Ördögüző.blogspot - Süllyed a Makovecz-hajó, menekülést fontolgatnak a Tanítványok???

 

Kapcsolódó link..
Ördögüző.blogspot - Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája 

Negyedóra - Aleister Crowley

Az olimpiai megnyitó

A Denver Airport hátborzongató titkai

2012 blogol.hu - Okkult szimbólumok hétköznapjainkban III.

Piros Pirula blog - Beszédes Banklogók 

Apokalipszis

 

avagy Makovecz Imre, Aleister Crowley (666) Legjobb Magyar Tanítványa - 2.


Szily László: Ezt láttam I. Orbán Ramszesz csodás piramisában című írásában ragyogóan beletrafált a "piramis" hasonlattal egy bizonyára általa sem sejtett dologba. A köznyelvben és I. Orbán Ramszesz (netán Hórusz?) udvarában Makovecz-stadionnak nevezett létesítményt Schmitt Pál szívbaj nélkül nevezte Szentélynek a megnyitóbeszédben, de ha még kevésbé lettek volna gátlásosak, a stadiont "spirituálisan megtervező" Makovecz szellemében igazán piramis formájúra is építhették volna! Nem lett volna történelmi precedens nélküli, hogy egy szentély funkciójú piramis tövében rituális labdajátékot játszanak, gondoljunk például a maják hasonló létesítményeire és szent sportjára.
 

 Jobboldalt a VIP-páholy, Chichén Itza
Piros lap helyett lefejezés volt!
Maja "Pancho Aréna" piramisa, Chichén Itza

A néhai Mester és iskolája életművében olyan mennyiségben sorjáznak a piramisok, hol szárnyasan, hol szárnyatlanul, hogy az nyilvánvalóvá teszi e szimbolikus építményfajta központi jelentőségét a makoveczi Templomépítő Szekta okkult világképében.

Kezdetnek mindjárt itt van e blog nyitóképe a fejlécből, Makovecz Imre az általa (?) tervezett sárospatak-végardói termálfürdőbejárat szárnyas piramisai előtt, a jelmondatához illő sötét tónusban ("Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, LEGALÁBB olyan fontos volt mindig, mint a fény."):
 


A végardói fürdő piramisaiból mindjárt 8 darabot (!) pakolt fel a magasba, ebből 4 szárnyas.
 


Hasonló a másik bejárat is, szintén 4 piramissal:
 Egy Makovecz-tanítvány, Őrfi József a Vándoriskola pályázatát elnyerve már az ardói fürdő rekonstrukciója előtt szárnyas piramis formájúra tervezte a kállósemjén-újfaluréti temetőkápolnát:
 "Illuminált"-illuminátus piramisablak, előtte szögletes menórával díszített oltár

A szintén korábbi Makovecz-féle paksi vásárcsarnok is legalább négy piramis-formájú tetőt kapott:
 


Az épületbe belelátható a Mester kedvenc bagolyszimbóluma is, a piramisok tövénél levő tetőablakok pedig mintha a későbbi ardói piramisok félreérthetetlen műanyagszárnyait előlegeznék meg, még rejtettebb formában:

 


Makovecz tanítványai tervezték piramis formájúra egy londoni park esőbeállóját:
 


"Újonnan elkészült öko-esőkunyhó a londoni (Bermondsey) Stave Hill Parkban, melyet a brit Trónörökös Alapítványa építészgyakornokai építettek a Városi Ökológiai Alapítvánnyal együttműködve.
Építészek: Makovecz studió - Salamin Ferenc, Bata Tibor, Tusnády Zsolt."

Nem sokkal később huligánok (radikális építészet-kritikusok???) felgyújtották, leégett...

A szintén Makovecz-tanítványok által tervezett herendi porcelánmanufaktúra-épületek is tele vannak okkult szimbolikával, akad köztük (maja?) piramis formájú tető is:
 


A rekonstrukción átesett manufaktúra épületei azért is lehettek a gnosztikus-rózsakeresztes építészszekta szimbolikájának ideális hordozói, mert 1993-1998 között Makovecz Imre volt a Herendi Porcelángyár Rt. igazgatótanácsának elnöke... Az átépítés ilyen szimbolikus elemeit nagyrészt az okkultizmus megjelenítésében főszerepet vivő, hozzá legközelebb álló  tanítványai tervezték cégük, a Triskell keretében. Kiemelten Csernyus Lőrinc és Turi Attila. Konkrétan a piramis formájú tető viszont a nem Triskelles Turányi Gábor terve alapján készült. Persze a tervpályázatra minden építészt eleve Makovecz hívott meg.

A Triskell harmadik tagja, Siklósi József tervezte az ipolyszakállosi ravatalozó átépítését két piramissal:
 
A Triskell tagja, Turi Attila viszont Tárnok településközpontja céljára rajzolt terveiben olyan hangsúlyos szerepet juttatott a piramisoknak, hogy az már egy kész "Piramisok Városa" víziónak tekinthető! Ahogy egyébként a végardói fürdő is a kétoldali, összesen nyolc (abból négy szárnyas) piramisával.Témánk szempontjából csak mellékesen jegyzem meg, hogy az angyalos póznákra tervezett szárnyas koszorúk (nap és hold) határozottan emlékeztetnek valamire, minimális átrendezéssel, itt a szárnyak alá kerül a koszorú / nap:
 

A náci párt jelvénye

A csúnya asszociációtól visszatérve a szárnyas piramisokhoz, nyilvánvaló, hogy a Makovecz-iskola egyik szellemi-spirituális forrása a rózsakeresztesség, Makovecz korábban büszkén emlegetett Tanítómestere, Rudolf Steiner közvetítésével is. (És a nyíltan soha nem említett Aleister Crowley-ével is, de erre mindjárt rátérünk). Már idéztem, hogy a herendi építkezéseken, ahol az okkult építészszekta egy saját külön homokozót kapott egy időre, többek között megjelenítették a rózsakeresztesek korai kiáltványában szereplő szimbolikus izét, mellesleg a Bauhaus közvetítésével, amit az őket "organikusnak" vélő hívőik nem sejtenek:
 

(Gropius) "Szeretett volna egy kultikus épületet emelni, hét boltívvel, melyek a hét fő erényt szimbolizálták volna, azúrkék üvegboltozattal, rajta arany nap és csillagok. A művészettörténészek találtak egy hasonló leírást 1616-ból a Frama Fraternitas-ban, mely a Christian Rosenkreutz által alapított rózsakeresztes testvériség működését írja le." (forrás)

A rózsakeresztesség a gnosztikus-neoplatonikus nézetek hordozója és a modern szabadkőművesség előszobája volt, amely a protestáns egyházak felszíne, mint álca alatt egyfajta "Belső Pártként" működött, és a Trón és Oltár ellen lázadó forradalmi mozgalmak mögötti háttérerő volt. A korai vakoló mozgalom egyik fontos inspirálója a "keresztény" kabbala alapjain álló misztikus, Jacob Böhme volt.
 


(Az okkultizmussal mélyebben foglalkozók arca ritkán vonzó...) És éppen Böhme műveinek korai kiadásaiban, a 17. században (a modern szabadkőművesség kiformálódása idején), amikor a rózsakeresztesek az égvilágon mindenre szárnyakat aggatnak, tűnik fel a szárnyas piramis jelképe:
 

 Jacob Böhme: De Signatura Rerum, 1682

A "Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája" című korábbi bejegyzésben már láttuk, hogy Makovecz egyik fontos inspirálója és szellemi forrása Aleister Crowley, a gnosztikus "Thelema" vallás megalapítója, aki saját jelvényéül a Fenevad 666-os számát választotta és aki perverz misztikus hókuszpókuszai külsőségeit elsősorban az óegyiptomi kultúrából és vallásból kölcsönözte. Érdemes felidézni, hogy Crowley máig nagy hatást gyakorol a globális tudatipar, Hollywood és a könnyűzenei clipek sátánista szimbolikájára. Mellbevágó leleplezés lehet a Makovecz-iskola "hazafias, organikus, népi" imázsában hívő közönségnek, hogy bálványuk közös forrásból merített a világrombolás leggonoszabb erőivel. Természetesen csak azoknak, akik az agymosás ellenére képesek a kritikus gondolkodásra.

Nézzük, honnan származik az álorganikusok piramis-mániája és mit jelképeznek vele!

A Thelema elsőszámú jelképe már önmagában is két egymásra tükrözött piramis-forma, középen egy fejjel lefelé fordított pentagrammal, abban a virág formában, amit leginkább "Luther rózsájaként" ismerünk:
 


(A Thelema magyar híveinek honlapja és Facebook-csoportja is van.)

Mi is a "Piramisok Városa" a Thelemapédia szerint:
 

"Babalon, mint a Piramisok Városába vezető út

Crowley misztikus rendszerében az adeptus akkor éri el a végső állomást, amikor át kell kelnie a Mélységen, a semmivé válás és feloldódás nagy pusztaságán. Choronzon  hona ez, az ő feladata pedig, hogy csapdába ejtse az utazót értelmetlen látszatvilágában. Babalon azonban ott a másik oldalon és hív. Ha az adeptus nekiadja magát — ezen aktus szimbóluma az adeptus vérének a Babalon gráljába öntése — megtermékenyíti Babalont és magzatává válik, hogy aztán mesterként és szentként szülessen újjá, aki  a Piramisok Városában lakik."
A Piramisok Városa
A Piramisok Városa azon adeptusok misztikus otthona, akik átkeltek a nagy Mélységen (lásd az Élet Fáját), és vérüket Babalon Gráljába ürítették.  Ők megsemmisítették földi egójukat-azonosságtudatukat, merő hamukupacokká válva (vagyis Valódi Önmaguk megmaradó aspektusaivá, az "Én" öntudata nélkül), és megtermékenyülve Magzattá válnak a Babalonon belül.  Belül felveszik a Szent, vagy Nemo (latinul Senki) nevet, illetve címet.  Az A.'.A.' rendszerben A Templom Mesterének hívják őket. Ez egy lépés a spirituális megtisztulás során és egy nyugvóhely azoknak, akik sikerrel megszabadultak a földi világhoz való kötődéseiktől.

Makovecz Imre az általa létrehozott Kós Károly Egyesülés 20-ik évfordulóján mondta:

"20 éves a Kós Károly Egyesülés
 Az értékek mesterséges feloldásának korában, egy hosszú korszak végén, az avultságok eszkalációjának össztűzében a Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, és képvisel egy olyan magatartást, mely átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, az otthon, az ünnepi tér és esemény építészetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra."   

Most már értjük, hogy ez a Sötétség azonos Crowley Thelemájának Nagy Mélységével, Szakadékával és a Túloldalon, a Túlsó Parton a Piramisok Városában Babalon, a Skarlát Asszony, a Nagy Szajha várja Makoveczéket, hogy kelyhébe üríthessék vérüket... A végetérő "hosszú korszak" a kereszténység kora, a beavatottak által várt Új Kor, a New Age pedig Hórusz Kora. E misztikus, okkult mánia miatt rakták tele jónéhány, vakoló kapcsolatrendszerük által karmaikba juttatott szerencsétlen megrendelő számára készülő építményüket piramisokkal.

Ezt is mondta még a Templom Mestere:

"Az Egyesülésnek fiatalnak kell maradnia, hogy Főnix madárként újra és újra szülessen,"

A Thelema egyik jelképe a vakoló alvilág egészéhez hasonlóan épp a Főnix:
 


Persze Makovecz a Főnixet is elhelyezte a makói Hagymatikum fürdőn,
 


oda is vonzott vele egy komoly tűzvészt még az építés idején:
 


Érdekes, hogy kikkel kerültek a Makovecz-iskola piramisépítő tagjai közös platformra, vagy mondhatnám úgy is, közös páholyba. Azokkal, akiket Makovecz kábító beszédeiben látszólag Ellenségként nevezett meg naív csápolóinak. A globalista pénzuralmista bankárokkal:
 


piramis - ONE (EGY) - szárnyak
"Az aranykor emberei ők, akik kezdettől fogva mindig egyet akartak, pontosabban az Egyet akarták" 

(részlet Orbán Viktor Makovecz Imre sírjánál elmondott temetési beszédéből. Magától Makovecztől idézte.)

" A dollár t.i. azért is a legjobb áru, mert azt az információt tartalmazza, amelyet egyetlen más pénz sem, hogy magánvalóként lép fel a többivel szemben. (...) Ez a magánvaló azonos azzal a bizonyos magánvalóval, akit valaha az Istennek képzeltünk, aki mindenható, és kormányozza a Világot." (Makovecz Imre)

És, mint már Lady Gagával való egy gyékényen árulásakor is láttuk, a globalista-sátánista illuminátus tudatiparral. Csak egyetlen példa egy minapi klipből, Kate Perry "Dark Horse" produkciójának értő elemzéséből a The Vigilant Citizen oldalról:
 

Illuminált tudatipari piramis, a Csillagkapu nyomán

Igazán elhúzhatnának az álorganikusok a Piramisok Városába, akár egy ilyen piramis formájú UFÓ-val is, csak nekünk hagynának már békét...

Frissítés:

Kételkedő hozzászólásában hozott egy látványos példát arra, hogy a piramist, mint misztikus szimbólumot alkalmazó okkult alvilág Magyarországon nem korlátozódik a Makovecz-iskola tagjaira:


 

Illuminált-illuminátus thelemista Megyeri-híd

Köszönöm, Kételkedő!


Egy másik megjegyzés, ami csak mellékesen merül fel a Piramisok Városában a Templom Mestere címre pályázó okkult álépítészek és más gonosztikusok szimbolikája kapcsán. A Thelemapédia logója és a telemisták egyik központi szimbóluma, illetve kiemelt vallási szereplője a Fenevadon lovagló Skarlát Asszony, Babalon, a Nagy Szajha. A misztikus rendszer követői számára szó szerint "rajta keresztül" vezet az út az ő perverz "megváltásuk" felé. Érdemes összehasonlítani, hogy a nő archetípusai közül melyiket tette meg fő nőalakjául a Hórusz Korát siettetők Thelema vallása és melyiket az általuk megszüntetni kívánt kereszténység. A kereszténység Mária alakjában az Anyát tiszteli, a thelemiták Babalonban a Szajhát. Melléjük tehetjük még a judaizmust, melynek hivatalos fősodrában nincs kitüntetett nőalak, azonban a judaizmus "teológiájának" nevezett misztikus Kabbalának van, ez pedig Lilit! Ő lényegében azonos Babalonnal, csak éppen még hivatalos nőstényördögi "rangja" is van. Makovecz szimbolizmusának kabbalai alapjait is többször bizonyítottam már. Nagyon jellemző, hogy a Babalonnal egyértelműen azonos Lilit a zsidó feminizmus (sötét) "védangyala" is!

Wikipédia: Lilit mint az emancipáció jelképe

"Lilit a feminizmusban jelképpé vált és sok női könyvkereskedést és női kávézót Lilitre kereszteltek. Női keresztnévként is nagyon kedvelt volt. Sokan Lilitben látják a bibliai Éva ellenhősnőjét, aki nem vetette alá magát a patriarchális hagyományoknak. A Lilit-mítosz szimbolizálhatja a nő önállóságát és a férfiak azon (már a Bibliában is meglévő) próbálkozását, hogy a nőket a magasabb tekintély elvén elnyomják. A pszichológiában Éva jelképezi az anyaságot, a szerénységet és az engedelmességet, ő pedig az érzékiséget, a szenvedélyt és a szexualitást."

Lilit Éva és egyúttal Mária ellenhősnője.

 

https://ordoguzo.blogspot.hu/2014/05/ut-piramisok-varosaba.html#more

 

Téma: Ördögüző.blogspot - Út a Piramisok Városába

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása