Ördögüző.blogspot - Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája

2014.02.02 14:06

 

Kapcsolódó link..

https://embers-eg.webnode.hu/news/negyedora-aleister-crowley/

https://embers-eg.webnode.hu/news/egy-kep-margojara-lady-gaga/

https://embers-eg.webnode.hu/news/piros-pirula-blog-beszedes-banklogok-/
https://embers-eg.webnode.hu/news/a2012-blogol-hu-okkult-szimbolumok-hetkoznapjainkban-iii-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/mediamagia/
https://embers-eg.webnode.hu/news/az-atlantiszi-smaragdtabla/

https://embers-eg.webnode.hu/news/lady-gaga-marry-the-night-klipelemzes/

https://embers-eg.webnode.hu/news/karos-rajzfilmek-a-comedy-centralon/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hidfo-net-a-szubliminalis-satanista-propaganda-i-resz/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szubliminalis-uzenetek/

https://embers-eg.webnode.hu/news/napcsillag-maja-omen/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-denver-airport-hatborzongato-titkai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/hidfo-net-bomlasztok-csalok-trukkozok/

https://embers-eg.webnode.hu/ujdonsagok/apokalipszis-/

 

 

Makovecz Imre, Aleister Crowley legjobb magyar tanítványa - és Lady Gaga kollégája a nihilista show-businessben
 
A popzene Makovecz Imréje - okkult üzeneteket közvetít

 

A Makovecz Akadémia alkotmányba foglalása és rangos közművelődési intézményekkel, mint hűbérbirtokokkal való megadományozása után tovább folytatódik a több-mint-miniszterelnök udvari építészének kanonizálása, aki egy háttér-páholypaktum eredményeként nevét és megszokott látványvilágát adhatta az Erős Ember szakrális fociszentélyének tervezéséhez. (Mivel a tényleges épülettervezést a Mester nagylelkűen rábízta Inasaira és Segédeire):

origo.hu: Kanonizálja a kormány Makovecz Imre életművét

A kanonizálás szó használata, bár természetesen szentségtörő,  nem is olyan alaptalan ez esetben, hiszen a Makovecz által legfőbb példaképeként tisztelt Gaudít, akiről bírálói, eszmetársaim könnyedén kimutatták, hogy szabadkőműves, sátánista és kábítószerpropagandista volt, a katolikus egyház ellen zajló ellenséges célú hatalomátvétel képviselői egyenesen katolikus szentté igyekeznek avatni, az eljárás folyamatban van! (A továbbiakban látni fogjuk, hogy Makovecz Imre maga is aktív résztvevője volt egy időben ennek az ellenséges behatolási folyamatnak, amit átmenetileg helyi szinten sikerült visszaverni, de a védelmet magából a Vatikánból támadták hátba a már bent levő deszantosok.)

A kormányzat, illetve helyesebben a HATALOM általi "kanonizálás" tétje nem kevés a társadalom hétköznapjait érintő gyakorlati szinten sem. Az még csak az átlagember részéről vállrándítással, vagy még anyit sem reagálva elintézhető szimbolikus semmi maradhat, hogy Makovecz monográfiát és reprezentatív kiállítást kap, hogy műemlékké nyilváníthatják összes épületét, hogy ezeket túraútvonalra fűzik fel és hogy a nagyvilágban népszerűsítik majd " a magyar organikus építészet kiemelkedő alkotásait". Ez nem vészes, ennyit ki lehet bírni, eggyel több Orbán-kampány, ami a lelkileg egészséges emberek egyik fülén bemegy, a másikon meg ki. Azonban a program nem áll meg itt, hanem agresszívan benyomul a reálszférába is:

 

"Makovecz településfejlesztési-épülettervezési modelljét betennék a főépítészek továbbképzési programjába, illetve az építész, tájépítész és közművelődési szakemberképzés tantervébe. Felmérnék Makovecz hátrahagyott terveit is, hátha találnak benne olyat, ami megvalósítható, és a megvalósításra talán még pénzt is adnának"


Az a kisebbik baj, ha megépül néhány fiókban maradt terve, beleértve akár a Kárhozottak Katedrálisát is. (Bár a Sátánnak lefelé szimmetrikusan is megépítendő Szentély a fejjel lefelé álló kereszttel persze nagyon durva, még ha ezt módosítják is, tudni fogjuk, hogy ez az eredeti terv,  megépítői ennek ismeretében építik meg.)

"A padló tükör. A Szentély lefelé is megépül."

"A templom kétharmadának lefelé megépülne az inverze is, ahogy a sejteknek is egybevágó, szimmetrikus, de nem azonos "alteregója" is van. Ahogy a fának is van koronája föl és le egyaránt. Ahogy az Isten Fia is mielőtt az Atyához ment volna, mielőtt új testben feltámadt, pokolra szállt. A feltámadás, a megszabadulásaz új ég, új föld születésének drámája csak az evilág és a nem evilágból való szeretetéből, egyesüléséből és újjászületéséből származhat."
Kivel készül a Kormány felszenteltetni az ALSÓ KERESZTET ???A bejegyzés folytatásaA Pénzcentrum.hu "Hatalmas katedrálist építene a kormány Budapesten?"  cikke alatti alkalmi olvasói szavazás jól mutatja a többség hozzáállását, a "Melyik Makovecz-terv valósuljon meg?" kérdésre a legtöbben az "Egyik se, nem véletlenül nem épültek meg" választ adták.

Azonban egy (hamis, hiteltelen, fortéllyal-erőszakkal kikényszerített tekintélyen alapuló) tekintélyelvű rezsimben nem tekinthető jámbor óhajnak, ha a az ország képét formáló új épületek arculatára döntő befolyással bíró szakemberekre, döntéshozókra hatalmi szóval és a hozzá társuló egyértelmű nyomással a makoveczi formavilágot erőszakolják rá, mint replikálandó mintakészletet. A kampány súlyosabb következménye tehát az lesz, ha az országot ellepik a makoveczi Sátán-szentélyek kisebb-nagyobb épület-klónjai, a kis ördögfiókák.

Sátán-szentély szefira-fával, démon-díszőrséggel, Makó

Az irányzat döntő pozíciókba helyezése persze nem új dolog az Orbán-kormány részéről, 2011. májusi hír volt: "Makovecz-tanítvány az új országos főépítész". A kapcsolati háló működik is, az új főépítész, (annak idején Makovecz alapító társa a Makona Gmk-ban) más főmamelukokkal együtt még abban az évben kampányt indított a "Szentek és Kárhozottak Temploma" megépítéséért, az egyház nyílt ellenállása ellenére. Sőt, 2004-ben, még mint XII kerületi főépítész eleve ő írta ki a Mesterére szabott "tervpályázatot" a felső-krisztinavárosi templom építésére, az egyház megkérdezése és beleszólási lehetősége nélkül.

E perspektíva láttán folytassuk tovább annak feltárását, hogy a néhai vakolómester milyen szellemi-spirituális forrásokból merítette szimbólumait, építményei forma"kincsét"! Hogy kikkel került közös platformra, kiknek a spirituális üzenetét közvetítette, milyen globális program megvalósításába kapcsolódott be.

The Vigilant Citizen: Lady Gaga “Júdás”-a és Hórusz Kora
Lady Gaga "Júdás" videója bibliai sztorik modern előadása, ahol Jézust és tanítványait egy motoros bandaként ábrázolják. De ne gondoljuk, hogy a videó egy biblialecke, mivel fontos jeleneteket kiforgat, hogy teljesen más jelentést adjon nekik. Valójában a videó jelképesen ábrázolja Gaga életműve és általában a társadalom egy fontos jellemzőjét: a kereszténység elvetését, hogy jöhessen az, amit úgy neveznek, hogy Hórusz Kora.
(...)
Az okkultista Aleister Crowley, aki máig egy hihetetlenül befolyásos alak a szórakoztatóiparban, kinyilvánította, hogy Hórusz Korát, az emberi történelem új szakaszát a hagyományos vallások elhalása fogja meghatározni, ezek helyét egy új fajta spiritualitás fogja elfoglalni. Ebben az "új Aeonra" vonatkozó víziójában osztozik vele a világelit, mivel annak az Új Világrendre vonatkozó tervei nagymértékben egy kizárólagos világvallás létére alapozódnak, amely az ő agendájukkal, programjukkal összhangban álló értékrenden alapul. A tömegmédia fontos szerepet játszik ebben a paradigmaváltásban - az eredmények pedig megdöbbentőek. Kevesebb, mint egy évszázad alatt a nyugati világban drasztikusan visszaszorult a vallásos hit, főleg a kereszténység. Soha nem történt ilyen alapvető társadalmi változás ilyen rövid idő alatt. Természetesen személyesen Gaga nem felelős ezért a drasztikus változásért, de a Júdás jelentésével és szimbolikájával tökéletesen bemutatja az átmeneti időszakot, melyen áthaladunk, miközben a társadalmat Crowley szavaival Hórusz Korába vezetik.


A Gaga-féle tudatipari betanított munkások, rabszolgák (és később gyakran rituális áldozatok!) feladata ezen okkult program és propagandájának, illetve szimbólumrendszerének transzmissziós szíj módjára való közvetítése a tömegek felé.

oing beyond simple shots at Christianity for pure shock value, Judas summarizes the underlying spiritual messages found in Lady Gaga’s works which are, in turn, a reflection of the elite’s philosophy that needs to be taught to the masses. Whether it is intentional or not, Judas symbolizes the spiritual shift of humanity as it enters what is  “the Age of Horus”. Crowley considered the last two thousand years to be the Age of Osiris, ruled by Christianity’s “emphasis on death, suffering, sorrow and the denial of the body”. He however considered this era to be necessary to give birth to the Age of Horus, whose Aeon would lead humanity to a new kind of spirituality. Other esoteric schools describe this shift in different words. Some describe it as the Age of Aquarius taking the place of the Age of Pisces, which was dominated by Christianity (they say Jesus was associated with the symbol of the fish because he ruled the Age of Pisces). Is this the reason Gaga’s words refer to the “future of culture”?
In the most Biblical sense,
I am beyond repentance
Fame, hooker, prostitute wench vomits her mind
But in the cultural sense
I just speak in future tense
Whether the general population subscribes to these esoteric predictions or not, it certainly is “following the script” that was laid out. The same way Lady Gaga was eyeing Judas while riding with Jesus, society as a whole has let go of the core tenets of Christianity to embrace a philosophy that is compatible with Crowley’s Thelema. Even if most people do not even know what is the Thelema, they live by it on a daily basis. That being said, organized religions and the elite are not necessarily opposite forces. Religions and religious sects have often been used as tools of the political elite to divide-and-conquer countries and to oppress and to manipulate the masses. Times have however changed and, today, the Illuminati is looking to unite the world under a single world government and a single world religion. This religion’s values are based on egoism, materialism and the sexualization of pretty much everything. Most music videos, movies and TV shows subtly celebrate these values. In other words, they want you to be in love with Judas.
 

The Vigilant Citizen: Aleister Crowley: Története, elitkapcsolatai és öröksége

"Az ember, aki élvezte, hogy a "666-jelű Nagy Fenevadnak" nevezik és a sajtó "A történelem leggonoszabb embereként" emlegeti, több volt, mint egy színpadias okkultista: Aleister Crowley a 20. és 21. század egyik legbefolyásosabb mozgalmának központi alakja. Kapcsolatban állt a világ legnagyobb hatalmú szereplőinek némelyikével, köztük a brit MI-5 hírszerző ügynökséggel.
The man who revelled in being called “Great Beast 666″ and dubbed by the press as the “Wickedest Man in History” was more than a theatrical occultist: Aleister Crowley is at the heart of one of the most influential movements of the 20th and 21st centuries. He also had ties with some of the world’s most powerful figures, even working with the British Intelligence Agency MI-5.
Read more at https://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/aleister-crowley-his-story-his-elite-ties-and-his-legacy/#SQEytipu0eFmCpQv.99
The man who revelled in being called “Great Beast 666″ and dubbed by the press as the “Wickedest Man in History” was more than a theatrical occultist: Aleister Crowley is at the heart of one of the most influential movements of the 20th and 21st centuries. He also had ties with some of the world’s most powerful figures, even working with the British Intelligence Agency MI-5.
Read more at https://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/aleister-crowley-his-story-his-elite-ties-and-his-legacy/#SQEytipu0eFmCpQv.99"
 "A legtöbb történelmi szereplővel ellentétben, akik az évek múlásával elvesztik jelentőségüket, Crowley befolyása egyre fokozódik a 21. században. Ez azonban nem kizárólag szerencse, vagy természetes evolúció eredménye. Crowley  és O.T.O.-ja megőrizték magasszintű kapcsolataikat a brit és amerikai kormányzatokkal, valamint a tudomány, jog és kultúra befolyásos szereplőivel. A világ elitje, melyet az illuminátus értékrend hat át, teljes összhangban vannak Crowley Thelemájával. Ezek a kapcsolatok segítették elő műveinek elterjesztését és elfogadtatását a tömegkultúrában. Crowley nemcsak előrejelezte, hogy a társadalom elhagyja a hagyományos vallásokat és elfogadja Hórusz Korát,  hanem része volt a mozgatóerőnek, mely ezeket a változásokat előidézte. Az ő víziója az Új Aeonról egybeesik az illuminátusok többszáz éves tervével egy szekularizált világról, melyben egy "felvilágosult" elit uralkodik. A szóhasználat eltérhet, de a hermetikus filozófiai háttér ugyanaz. Mondjuk úgy, hogy Crowley és az Establishment "szemtől szembe" látják a témát… és ez a szem Hórusz Szeme."
A Crowley, mint "próféta" által alapított Thelema (görögül: akarat, vágy) vallás legfőbb törvénye: "Tégy, amit akarsz!", amihez kedved van, vagyis ez az önzés, a hedonizmus vallása, ami a sátánisták egyik fontos ismérve (a pusztítás vágyán túl). A mágikus rituálét, közte hetero- és homoszexuális szex-rítusokat (sőt egyes források szerint állat- és emberáldozatokat!) is alkalmazó vallás megalapítására Crowley 1904-ben Egyiptomban kapta a "kinyilatkoztatást" egy Aiwass nevű szellem/angyal közvetítésével magától Hórusz istentől. A "megvilágosodás" döntő eleme volt, amikor Crowley és felesége a kairói Bulaq múzeumban Hóruszt keresve rátalált az óegyiptomi "Ankh-ef-en-Khonsu" sztélére, melyet "A Kinyilatkoztatás Sztéléjének" neveztek el. A kiállított műemlék a múzeum leltárában a 666-os leltári szám alatt szerepelt...

A Kinyilatkoztatás Sztéléje


A kiállított műemlék a múzeum leltárában a 666-os leltári szám alatt szerepelt...

A sztélé hátoldala a 666-os leltári számmal (1904-es állapot, később más számot kapott)A Jelenések Könyve-beli Fenevad Számából inspirációt merítő Crowley 1920-ban az általa létrehozott szektakommuna számára Szicíliában megalapította a "Thelema Kolostort". Az itt egyes hírek, például volt szektatag beszámolója szerint elkövetett  szörnyű tettei alapján az őt támadó John Bull képes magazin kikiáltotta "a világ leggonoszabb emberének". A kettős ügynökként a brit és német hírszerzésnek is dolgozó, történelmileg fontos, megrendezett események (pl. a Lusitania elsüllyesztése) háttérkavarásában szerepet játszó Crowleynek ettől még a haja szála sem görbült...

Nézzük meg közelebbről a Crowley által Thelemájához szent ereklyeként lenyúlt "kinyilatkoztatási sztélé" első részén található ívelt szárnyas napkorongot:

A sztélé előlapján látható az éjjeli égbolt istennője, Nuit, az egész jelenet fölé hajolva. Alatta található Hadit, a szárnyas napkorong. A szárnyak közötti hieroglifák olvasata: "a nagy isten, az ég Ura"A fenti rajz és idézet forrása az "Ordo Templi Orientis - Tamesa Oasis" honlapja. A "Tamesa Oázis" az O.T.O. egy jelenleg inaktív regionális gyülekezete Angliában, a Temze-völgy régióban, a Tamesa a Temze (angolul Thames) eredeti kelta neve, a honlap szerint jelentése: "A sötét", "Sötét Ízisz". Crowley kettős ügynöki és provokátori szerepében sokat játszott az ír függetlenségi húrokon is és aktív résztvevője volt a pogány kelta örökség-mánia keltésének az okkultisták "Nagy Elődeivé" beállítása részeként. Vegyük észre a kapcsolódást Makovecz misztikus kelta-mániájával! (Önmagában nincs semmi baj a régi kelta örökség megismerésével, vagy hagyományörző-rekonstrukciós tevékenységgel.)

Csak két részlet Crowley tevékenységéről az O.T.O. keretében:

"Reuss kinevezte Crowleyt az O.T.O. brit fiókszervezete, a Mysteria Magica Maxima (MMM), vezetőjének, Crowley pedig egy berlini ceremónián felvette a Baphomet mágikus nevet és az "Írország, Iona és minden brit X° Legfőbb Királya és Szuverén Általános Nagymestere" címet. [107] Crowley Reuss engedélyével hozzálátott az MMM reklámozásához és az O.T.O. sok rituáléjának átírásához, melyek addig nagyrészt a szabadkőművességen alapultak; a Thelema elemeinek általa történt beépítése belső vitákat okozott a csoportban. A szexmágia  O.T.O.-n belüli nagy szerepétől lenyűgözve Crowley kidolgozott egy anális szexen alapuló mágikus munkát és azt beépítette a XI° fokozatú beavatottak tananyagába. [108]"

 Wikipédia - Szexmágia/Aleister Crowley:

"Bár az O.T.O. a Rend legmagasabb fokozataiban  már a kezdetektől alkalmazta a szexmágiát, Crowley, amikor a Rend vezetője lett, kibővítette és különböző fokozatokhoz kapcsolta ezeket a tanokat az alábbiak szerint:[8]
  • VIII°: maszturbációs, vagy autoszexuális mágikus technikákat tanítottak, amiket Az Egy Kisebbik Munkának ( Lesser Work of Sol) neveztek. *
  • IX°: heterosexuális mágikus technikákat tanítottak
  • XI°: anális közösülési  mágikus technikákat tanítottak.
Hugh Urban, Az Ohioi Állami Egyetem Összehasonlító Valláskutatás professzora megjegyzi, hogy Crowley számára a szex kiemelkedő fontosságú, mint "a legfőbb mágikus erő" .[6] Crowley szerint A Törvény Könyve teljesen megoldja a szex problémáját. Mindenkinek abszolút joga van úgy kielégítenie a szexuális ösztönét, ahogy az pszichológiailag számára megfelel. Az egyetlen megkötés, hogy minden ilyen aktust tekintsen szentségnek. (szakramentumnak)"

(* Sol: A nap, napisten jelentése melletti egyidejűleg: "Az EGY" - a kabbala és Crowlei tanainak központi eleme, amit Makovecz sokat idézett mondásából idézett fel Orbán Viktor is a Mester temetési beszédében. "Az aranykor emberei ők, akik kezdettől fogva mindig egyet akartak, pontosabban az Egyet akarták. Azt az Egyet, ami mindig volt, de mégis mindig újra kellett alkotni. Azt az egy festményt, azt az egy szobrot, azt az egy költeményt, azt az egy házat akarták megfesteni, kifaragni, megírni és megépíteni, amely már az emberiség megszületése előtt fent, a magasban létezett.")

Crowley a katolikus mise mintájára megalkotja a Gnosztikus Misét. Kereszttel a mellén bohóckodik és Krisztust is emlegeti. Tehát e társaságban nem szokatlan, hogy keresztény külsőségek máza alatt perverz, sötét keresztényellenes okkult tevékenység rejlik - lásd a továbbiakban Makovecz egyházszervezeti behatolási kísérletét, illetve keresztény templomépületeinek okkult üzenet hordozóikénti felhasználását.

Wikipédia: Ecclesia Gnostica Catholica (Gnosztikus Katolikus Egyház)

Crowley írja a Gnosztikus Miséről az Aleister Crowley vallomásai - egy önéletrajz c. könyvében:  "... a Gnosztikus Katolikus Egyház rituáléját ... én készítettem az O.T.O. használatára, annak nyilvános és egyéni celebrálása központi szertartását, amely megfelel a Római Katolikus Egyház miséjének."[4]
"A Gnosztikus Katolikus Egyházban a tagság hasonló a Római Katolikus Egyházéhoz, néhány fontos különbséggel. A jelenlegi szabályok szerint a papság és a hívek egyaránt az egyház tagjai. A papoknak az O.T.O. beavatott tagjainak kell lennie, míg a hívek csatlakozhatnak az egyházhoz keresztelés és konfirmáció útján, anélkül, hogy a Rend bármilyen fokozatába beavatták volna őket."
Crowley kereszttel a mellén "celebrál", 1912
A kereszt itt a keresztényellenesség (emberellenesség) díszlete...Az Ordo Templi Orientis jelentése egyébként a wikipédia-cikk szerint "A Kelet Templomának Rendje", vagy más értelmezésben "Keleti Templomosok Rendje". Vessük ezt össze azzal, hogy Czike László szerint Makovecz egy magyarországi Templomos Rend egyik fontos tagja volt, melynek vezetője barátja, háttér-esze és saját dicsekvése szerint Makovecz imázsának fő kiépítője, a Makovecz-akadémia valódi szürke eminenciása, Zelnik József.

Mindenesetre az O.T.O. "címere", lamen-je, melyet nyakláncon talizmánként is viselnek, tartalmazza a templomos keresztet, amely a Makovecz-iskola építészei szervezetének, a Kós Károly Társulatnak is a szimbóluma:

 


Visszatérve a "Kinyilatkoztatás Sztéléjén" található szárnyas napkorongra, Haditra, nézzük, ki az a Hadit:

Hadit (néha Had) az egyiptomi Hórusz isten Thelema-beli változata. Hadit "A Törvény Könyve" második fejezetének fő beszélője. (A könyvet Aleister Crowley írta, vagy kapta kinyilatkoztatásként 1904-ben).A "kinyilatkoztatás sztéléje" valóban kultusztárggyá vált a Thelema követői számára, az O.T.O. "Tamesa Oasis" honlapján olvassuk a Thelema követői számára írt instrukciókban, hogy minden tagnak kell a sztéléből otthonában tartania, a "házioltáron", saját kezűleg kiszinezve, mert az elkészítése is egy spirituális élmény...
Illetve "A Törvény Könyve" "isteni kinyilatkoztatása alapján csak a sztélé előtt mutatható be a Gnosztikus Mise.

Tehát aki a sztélét, vagy annak központi elemét, Hadit-Hórusz alakját akár ívelt, akár egyenes szárnyas napkorong formájában reprodukálja, különösen vallási szertartások helyszínének elemeként, az ezzel kifejezi, hogy a Thelema követője és a kereszténység bukását jelentő Hórusz Kora eljövetelének elősegítője!

Épp így tett Makovecz Imre nem is akárhol, hanem Csíksomlyón:

Makovecz-oltár, Csíksomlyó

Crowley Hadit-ja / Hórusza


A búcsújáróhely oltára közelében Makovecz tanítványai a csíksomlyói "Barátok feredője" építése keretében Hadit / Hórusz jelképét, a Szárnyas Napkorongot nem ívelt, hanem kiegyenesített formában is elhelyezték, egy komplett kultuszhelyet létesítve:

Rituális fürdő, Csíksomlyó


(A Thelema vallás rítusai között szerepel rituális fürdő!)
A rituális fürdő bálványa közelről:

Szárnyas napkorong Jákinnal és Boázzal, a tetején Dávid-csillagocskávalIlyen egyenes formában található meg a szárnyas napkorong Crowley Thelema vallásának "szentírása", "A Törvény Könyve" címlapján felül is:
A fürdő (a csapat által kalákák keretében felépített más székelyföldi fürdőkhöz hasonlóan) tele van a Thelema jelképvilágához is kötődő okkult szimbolikával, közte kelta utalásokkal is (amiről az egykori kelták éppúgy nem tehetnek, mint az óegyiptomiak...):

Kelta menhir a hétágú menóra előtt, Csíksomlyó

A kultuszhelyet tervező ifjú Adeptusok Mesterükhöz hasonlóan elsajátították a módját, hogyan kell az okkult kultusz szimbolikáját szívbaj nélkül keresztény kultuszelemeknek kinevezni, a király meztelenségét ez esetben se merik sokan észrevenni:

Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája - 2006 - Kaláka Csíksomlyón:
"A jobb parton imádságoskert készült, ahol a keresztutakhoz hasonlóan a rózsafüzér imádságot lehet végigmondani. A főbejárat építményeitől indulva pedig az imádság három fajtája is elkülöníthető (Életfa- feltámadás: Dicsőséges olvasó; Napóra- árnyék- kereszthalál: Fájdalmas olvasó; Holdóra- születő fény- Betlehem: Örvendetes olvasó) Az érkezőket információs építmény fogadja, ahol a területről és a megépült építményekről olvashatnak tájékoztatót.
HOLDÓRA
Isten fényessége Márián keresztül Krisztusban megtestesülve érkezik a földre. Krisztus születése, a fény győzedelmeskedése a sötétség felett. A holdóra feladata, hogy minden látogatót erre az egy mondatra ráébressze. A fény minden nap délelőtt 11 és délután 3 óra között a holdóra padozatára esik. Az árnyékolt felületen a csillagos égbolt jelenik meg közepén a holddal, a betlehemi titokzatos éjszakát idézve. A születő fénynyalábot mindenkor a középen elhelyezett korong módosítja, amelybe Mária neve van írva. Legmagasabb napálláskor pedig ezen a ponton is átsüt a nap.
NAPÓRA
Krisztus kereszthalála. A Mestert a Golgota végtelen kiszolgáltatottságáig, és gyötrelméig a tanítványok közül egyedül János apostol követi. Az ő végső kitartására és hűségére emlékeztet mindenkit a napóra. A padozatba székely rovásírással rótt 12 apostolnév közül János helyezkedik el legközelebb a középponthoz. Az Ő neve találkozik minden nap du. 3 óra körül (a kereszthalál időpontjában) a Krisztust formáló sziklatömb árnyékával."


A fény-misztika a gnoszticizmus tipikus központi eleme (tudom, hogy a kereszténységtől se idegen), a "Krisztus, mint sziklatömb" jelképpel még nem találkoztam, és érdekes, hogy itt Krisztus funkciója, hogy ÁRNYÉKOT VESSEN... Nem meglepő, hisz ő a Hórusz Korában "leköszönő", bukott vallás képviselője a telemiták számára.

Talán már túlzás, hogy mindenben a gnosztikus fény-misztika elemeit keresem? Nem biztos:

Építészfórum.hu, fiatal építészek kiállítása a bukaresti építészeti biennálén, 2008:

Tóth Péter: Barátok feredője és zarándokkert – Fény pavilon, Csíksomlyó
Crowley a Thelema igényeihez igazítva egy speciális Tarot kártyacsomagot is létrehozott, így jött létre a "Thoth Tarot". A Nagy Arkánum Végítélet (Judgement) kártyája "Az Eón" nevet kapta.
A kártyán a "Kinyilatkoztatás Sztéléjéről" már ismert főszereplők tűnnek fel. Felül, mint az éji égbolt, OMEGA betűt formálva hajlik meg Nuit, az éji égbolt istennője. A Nuit által formált Omega közepén Hórusz, az Új Eón (Korszak) uralkodója ül a trónján, fején a napkoronggal.

Nézzük meg ugyanezt a szimbólumot Csíksomlyón!

A Hóruszok már a spájzban vannak... a katolikus templom spájzában


A fentebb látott Hórusz-szentély felülnézetből. Jól kirajzolódik az Omega-forma, Nuit, az Éji égbolt istennője. Az Omega belsejében épp ott található a szárnyas napkorong, a pogány (hangsúlyozottan nem-keresztény) oltár/bálvány, ahol a Thoth Tarot Eón kártyáján Hórusz fején a napkorong helyezkedik el:

Háromdimenziós Thoth Tarot Eón-kártya


A magyarság tömegeinek fogalma sincs róla, hogy Csíksomlyón évente a Jézust letaszító Hórusz Korának beköszöntét ünneplik keresztek és magyar zászlók alatt, legalábbis a helyszínt kiépítők akaratuk ellenére egy ilyen, a keresztény szertartás mögé elrejtett, vagyis okkult mágikus szertartás statisztáivá, Hórusz imádóivá tették őket:

Makovecz temesvári református templomtervén is ott a szárnyas napkorong, duplán is, a tipikus egyiptomi szentélybejárat pedig erősen hasonlít Crowley "A Törvény Könyve" fentebb látható címlapjának ábrájára, uganazok az oszlopok, ugyanaz a szögletesség:

Nem csak a katolikusoknak tervezett Hórusz-szentélytVajon a kormány e terv megvalósulására is talál majd pénzt?

Hórusz Korának kezdetére, a keresztény korszak végére alig burkoltan utalt a hazai (ál)Organikus Építészet Atyja az általa létrehozott építészközösség (páholy?) évfordulójának ünneplő írásában:

20 éves a Kós Károly Egyesülés

"Az értékek mesterséges feloldásának korában, egy hosszú korszak végén, az avultságok eszkalációjának össztűzében a Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, és képvisel egy olyan magatartást, mely átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, az otthon, az ünnepi tér és esemény építészetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra. "

(Hogy mit jelent a sötétség partján túlra átmenni, arra egy későbbi folytatásban visszatérünk. Lásd Crowley: Babalon, Abyss)

Ettől burkoltabban, álcázva, zavarosságba rejtve mutatta fel a Beavatottaknak, hogy az ő gondolkodásában is központi jelentőségű a 666-os szám és amit képvisel, és itt is újra felbukkannak "a hamis teremtés hosszú korszakai":

Makovecz.hu: Szent Mihály kűzdelmének temploma

"Mert ha igaz, hogy az Ige, az idea, annak képe az első, akkor Isten teremtette a világot 6 nap alatt, akkor nincs lineáris fejlődés, akkor ciklikus tér-idő van — talán — a görbült térben, akkor a teremtés drámája az időpont mint idő-tér-hely stb.
Ha nem igaz, akkor marad az ide-oda téblábolás, hogy a 6-os szám, a 666 mint a szentháromság sátáni hármasságának egyik princípiuma alapján a hamis teremtés Demiurgosának* hosszú korszakai stb. Ennél a mosléknál jobb a szürnaturalizmus, jobb a riadt rácsodálkozás, jobb szembenézni a fenségessel, és jobb tudomásul venni az elképzelhetetlen, elfogadhatatlan valóságot."


Csupa gnosztikus gondolat,  a kereszténység (és a judaizmus hivatalos, e téren önmagában pozitív olvasata) Teremtő Istenének a Gonosszal, Demiurgosszal azonosítása, és a teremtett földi világ pusztulásának kívánása villan fel a szövegből, amit a többség persze nem érthet meg!

Szintén a gnosztikus irányzatok kedvenc Mihály arkangyalára hivatkozik egy interjúban, amelyben újra alig burkoltan beszél a keresztény kor végéről, lényegében Mihály itt Hórusz álneve:

Hetek: Viktor és Mihály vezet az új világba - mondja Makovecz Imre építész, 209.05.08.

Ön szerint a kereszténység felvétele előtti időszak szimbólumrendszerének reneszánsza nem megy szembe azzal a progresszív jobboldali hagyománnyal, amit a Szent István-i állameszme képvisel? Összebékíthető egyáltalán a kettő?

- Az ősi jelekkel való foglalkozás világjelenség, nincs összefüggésben a magyarság jelenlegi helyzetével. A sötétség és a világosság egyensúlyát jelző ősi jin-jang jel, amely alapeleme a magyar népművészetnek is, ugyanúgy izgatja a világ legkülönbözőbb tájain élő embereket. A kereszténység előtti magyarság témája azért is került mostanában erőteljesebben a felszínre, mert hosszú ideig és gondosan elhallgatták azt a szkíta hagyományokban megtalálható szellemi bázist, amely tulajdonképpen egy keleti szellemi centrumnak a magyarságra való kisugárzása. És aki ezt magyarkodásnak meri nevezni, azt én legszívesebben szájba vágnám.

Miért keressük a szellemi gyökereinket?

- Mert egy megújuló világban élünk, ahol a réginek már vége van. Akkor miért a régihez nyúlunk vissza? - Nem akármilyen régihez, hanem ahhoz, amelytől a most leköszönő világ mindent eltagadott. Azt reméljük, hogy részben ebből a régi szellemi táplálékból megerősödve, részben pedig új tapasztalatokkal megerősödve, képesek leszünk egy új világot létrehozni.

Miféle új világot? Valóságról beszél vagy egy eszményről?

- Nézze, miután egy harmincas éveiben járó fiatalembert T-fára feszítve kivégeztek a rómaiak, a sírnál őt keresők nem találtak mást, csak két fehér vásznat, amivel alul és fölül letakarták. Ezt ma turini lepelként ismerjünk. A fiatalember többször megjelent a félelem miatt rejtőzködő tanítványainak, majd negyven nap múlva egy hegyről a szemük láttára testestül-lelkestül eltűnt. Azóta egy másik világban élünk. Jézus eltávozása óta összekötötte az eget és a földet, a világosságot és a sötétséget, és leküldte egy képviselőjét, Mihály arkangyalt, aki Jézus arcában itt van jelen Magyarországon is, és mindenütt a világban, hírnökeként egy új világnak.

Az én emlékeim szerint a Bibliában ez a forgatókönyv nem szerepel.

- Nem is találja meg a Bibliában, hiszen ez a későbbi századokban kialakult hagyomány. Mihály tehát maga köré gyűjti az ugyancsak arkangyali minőségben létező népszellemeket - a magyarokét is -, akik arra inspirálják az embereket, hogy újítsák meg kapcsolatukat a Teremtővel. Ez a katasztrófaközeli helyzet, ami most kerülgeti az emberiséget, egy metamorfózis kezdete, egy új világ születésének előszobája.


Hogy a "Mihály arkangyal" álneve alatt rejtőzködő Hórusz "Jézus arcában itt van jelen Magyarországon is", akárcsak mindenütt a világban, hírnökeként egy Új Világnak, a kereszténységet, (értsd: vallásra, felekezetre tekintet nélkül a földi életet nem gyűlölő humánumot) megtagadó, azt elpusztítani akaró gnosztikus erők Új Világának, azzal újra alig kódoltan árulta el az építész, hogy keresztény templomokba, Jézus alakjába csomagolja a Sötétséget "emancipáló" gnosztikus Mihályát/Hóruszát/Luciferét:

A Sárkány, a Gonosz, akit Crowley, Makovecz és eszmetársaik szerint Mihálynak le kell győznie, nem más, mint a kereszténység, illetve más területeken mondjuk a hagyományos iszlám, vagy bármilyen spirituális hagyomány, ami az ember földi létét nem tekinti a Fényből származó részecskénk gyűlöletes, elpusztítandó börtönének. Látható, hogy az általuk gyűlölt kereszténység legyőzésének teljesen elfogadható útja számukra a behatolás és a belülről saját céljaik szerinti átalakítás, de, mint későbbi bejegyzésekben látni fogjuk, a program végső célja emberi világunk fizikai megsemmisítése!

Makovecz, az építészet Lady Gagája

A jelen túra végére fel kellett ismernünk tehát, hogy Makovecz Imre bizarr, okkultizmus-ismerektek híján is rossz érzéseket keltő szimbólumvilágának egyik legfőbb inspirálója nem más, mint Aleister Crowley, aki a saját inspirációját a Fenevad 666-os számából merítette, önmagát a Fenevaddal azonosította. Modern korunk háttérhatalmának agymosó tudatipara a Gagához hasonló "sztárok" segítségével nem kis részben épp Crowley sötét, perverz, gonosz eszméit, programját közvetíti a tömegek tudatába. A destruktív eszme és program elosztócsatornái között a popzene mellett ott van az építészet is a maga szimbolikus presztízslétesítményeivel, és ennek a szakmának is megvannak a tudatipar által felépített sztárjai, a "starchitect"-ek, sztárépítészek. A magyar nyelvterület egyetlen igazi sztárépítésze, kiemelkedően sikeres marketingterméke pedig Makovecz Imre volt. Idáig jutva már megérthetjük, hogy ez nem véletlen egybeesés, ha ő nem az okkult világpusztítás, a Crowley-féle Hórusz Kora hirdetője, építője lett volna a maga szakterületén, akkor soha nem válhatott volna híressé.
 
Kollégák:
 
"A dal arról szól, hogy becsülnöd kell a benned levő sötétséget, ha a fénybe akarod hozni magad. Ez olyasmi, mint amit már említettem neked, ha a fényben állsz, árnyékot vetsz."
"Ami a legfontosabb: a fa egyszerre nő felfelé és lefelé, a fény felé és a sötétség felé. A lényegéhez a sötétség legalább annyira hozzátartozik, mint a fény."

"Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, legalább olyan fontos volt mindig, mint a fény."

Vigyázat, álépítészek! Utánzásuk ön- és közveszélyes!


Végezetül idézzük fel még egyszer, hogy milyen kötelező sorvezetőnek szánja a kormány (ura és parancsolója) Makovecz okkult (ál)építészeti formanyelvét az építészeti arculatot megszabó vezető szakemberek, valamint a közízlést formálni hivatott közművelődési káderek részére:

 

"Makovecz településfejlesztési-épülettervezési modelljét betennék a főépítészek továbbképzési programjába, illetve az építész, tájépítész és közművelődési szakemberképzés tantervébe."

 

Tehát Makovecz az építészképzés tananyaga lesz és akik erről döntöttek, azok érezhetően nem a "szabadon választott" kategóriába szánják.

Kedvenc építészet-teoretikusom többek között épp a templom- és más vallási funkciójú építészet kapcsán is rávilágított, hogy mi a baj manapság az építészettel és ezzel összhangban az építészképzéssel világszerte, miközben a jelenség ideológiai-spirituális hátterének feltárásában nem is megy olyan messzire, hogy álláspontját "le-konteózhatnák". (Azért persze támadják rendesen.) Szavai tökéletesen illenek Makovecz tevékenységére is, aki nemcsak imádott valódi templomokat építeni (különböző felekezetek számára), hanem joggal hangzott el róla a kritika, hogy bármit épít, templomot épít (egyrészt az okkultizmuson túl is profanizálva a szakrális célra fenntartott építészeti formákat, márészt, mint Czike Lászlótól tudjuk, a templomépítés a páholyépítés és a vakoló öntökéletesítésének szimbóluma):

 

Nikos A. Salingaros: Az antiépítészet és a vallás
"Ma az építészet történetének egy nehéz helyzetében találjuk magunkat. Úgy tűnik (és nem csak a szerzőnek), hogy a vezető építészeti felsőoktatási intézmények egy olyan filozófiát és gyakorlatot tettek a magukévá, ami antiépítészetnek minősül. Sőt, az egyetemek a leendő építészek nemzedékei sorának tanítják ezt az antiépítészetet. A szakmán kívüliek naívul feltételezik, hogy az építészek értenek az építészethez és hogy a leghíresebb építészek megbízható mintaadók, akiket érdemes követni. Valójában mi sem áll távolabb az igazságtól. A szakmát túszul ejtette egy destruktív szekta. E rövid esszé nem fordíthatja meg ezt a katasztrofális trendet, de legalább felvonhat egy veszélyjelző zászlót a világ számára, hogy az építészet megőrült."

 A Huszadik Század Építészete, mint Kultusz

"Az építészeti kultikus szimbólumok virusokként viselkednek, melyek megfertőzik az épített környezetet. Sikerült még a hagyományos vallások parazitáivá is válniuk azzal a következménnyel, hogy a háború után épült egyházi épületek a kultusz ideológiáját terjesztik híveik spirituális értékei helyett."Folytatás következik. (Arról, hogy miben tett túl jóval Makovecz Gagán is)

 
---------------------------------------
 


p.s.
A csíksomlyói Hórusz-szentélyek bizonyára nem helyi kezdeményezésre, netán helyi egyházi kezdeményezésre lettek épp ilyenek. (Legalábbis remélem, mert az ellenkezőjére van példa a Vatikán tájáról és nyilván a hierarchia más szintjeiről is.) A "Hármashalom-oltár" természetesen jó karban van tartva, de annak rejtett, okkult jelentése nem olyan feltűnő az átlagos zarándok, vagy akár átlagos katolikus pap számára sem. A "Barátok feredője" felújításakor kiépített "Hórusz Barátainak Feredője" azonban olyan szembetűnően  keresztényellenes szimbolikát tartalmazott, olyan kihívó helyen, félúton a templom és rendház, illetve a búcsú helyszíne között (érdemes megnézni a google műholdfelvételén), hogy feltételezésem szerint a helyi ferenceseknek se lehetett a szíve csücske. Talán ezért indult rohamos lepusztulásnak:

Nem sok Hórusz-zarándok taposta a gazt...


A panoramio e felvétele nincs dátumozva, a wikipédia "Csíksomlyói Barátok fürdője" cikkének fényképe azonban idei, 2013-as:


A szárnyas napkorong helyére kereszt került, Hórusz szárnyait egyelőre visszanyesték Csíksomlyón!!!

 

https://ordoguzo.blogspot.hu/2013/10/horusz-kora-makovecz-az-epiteszet-lady.html

 

Téma: Ördögüző.blogspot - Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása