Forr a Dalom..3

2012.05.18 09:10

 

Kapcsolódó linkek..

embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-1/

https://embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-2/

https://embers-eg.webnode.hu/blog/p-/

 

 

 


Én Vagyok-Voltam és Leszek.
Na de mit is jelent ez?
A mi Én Vagyok érzésünk, piciny és lefokozott szikrája annak, melyet a keresztény hagyomány Alfa és Ómegaként emleget.
Az "Én vagyok" kinyilatkoztatás ebben az esetben a Teremtőre vonatkozik..vagy Mindenek Ura vagy Abszol-út teljesen mindegy. Hisz bármilyen néven illetem, csak megközelíteni lehet, kifejezni nem -aligha-.
Mivel a képére vagyunk teremtve az Én szerepei könnyen összetéveszthetőek.
Erre példa az az Egoizmustól felpüffedt korszellem, amiben most élünk és érzünk.
Természetesen az Én határainak elmosódása könnyen válhat hatalomszomjassá és diktatórikussá.

Amikor a földi Én vagyok érzés túl hangsúlyossá válik és összekeverik azzal a kozmikus Énnel (Alfa és Ómega) ami a világ megtartója - és a jelenleg is tartó Kegyelem - és dicsőségese.


   Az Én "helyes képviselete" nem egyenlő azzal az egocentrikus világképpel, amire ma szép számmal lehet példát találni.
Pestiesen fogalmazva, "aki le akarja nyúlni a fényt", aki nem közvetítőnek gondolja magát, hanem úgy hiszi, hogy a fény belőle árad. Ez azt feltételezi hogy a piedesztálra állított Én, önfényében kíván tetszelegni. Önmagát szolgáló istenné avanzsálódik. (A kényszer szavunk rámutat a az önös k-ÉNy-szerűség fogalmára, ami önös minőséget képviseltetik.)
Szerep-tévben leledzik mikor úgy hiszi, hogy a dicsőség zsebre tehető. Legfeljebb az --
Üdvünket-- tehetjük zsebre.:)
Egoistává lesz..elszigetelődött, önmaga kényura..ki elfelejti hogy ő "csupán" teremtőtársa, munkatársa Mindenek urának..
Ő a főnök, mi pedig a "főnök fiai vagyunk.."
Ki önmaga szolgálatára rendezkedik be egy egész életen át, szinte biztosan önmaga bukását készíti elő.
Közvetítővé lenni nem ugyanaz azzal, mikor valaki önnön fényében tetszeleg.


...Egy valódi viszály van, az önmagunkkal való meghasonulás..( Ji-King )
 

Ide említenék még egyet,ez pedig nem más..
Mint a megbocsátásra való képtelenség...
Be kell látni nem könnyű, főleg ha olyan sérelem ér minket ami fogalmazzunk úgy, hogy "jóvá tehetetlen".
De elodázhatatlanul nagyon fontos tétel.
A megbocsátásra való képesség. Mind másnak, de talán ami néha nehezebb, saját magunknak!
S ide tartozik az is hogy, földi testben "homályosan látunk". Nem mindig látható mindennek az értelme s szükségszerűsége.
A spiritualitás egy út, mellyel az ember a józan logika és kellő fegyelem - és rendszeres önvizsgálat - mellett szeretetet fejleszt az emberek között.


   Értelemmel és érzéssel ruházza fel a megérthetetlent..Ez tehet "csak" szabaddá!
Természetesen nem akarom túlmisztifikálni, mert sokkal egyszerűbb ez mint ahogy azt sokan elképzelnék.
Természetesen "józan paraszti ésszel" élni, legalább annyira spirituális, mintha valaki áldozatos munkával különböző tanok szintetizálásával beavatottá válik..Önmaga beavatottjává..
Természetesen ez is hasonlatos a késhez mellyel lehet kenyeret vágni és ölni is.
Napjainkban sajnos (vagy sem), nagyon sok olyan törekvés van amely lejáratja a spiritizmust, s minden olyan dolgot mely a lélekkel foglalatoskodik.

 

A szavak hihetetlenül fontosak a világban, de a tettek még fontosabbak. Nagyon fontos lenne, hogy ezt mindenki szem előtt tartsa lehetőleg!


   Gondoljunk a betelefonálós jósdákra, hogy csak egyet említsek..de ne haragudjunk nagyon rájuk.
Ugyanis ha kicsit is többet tudnánk Mag(v)unkról, akkor nem engednék ki az irányítást az emberek a kezükből.
Leginkább itt azokra gondolok, akik egy "rahedli" pénzért kívánják, letudni azt ami a saját dolguk lenne.
Hiszem hogy pont ezzel a mentalitással akarják kiábrándítani a "laikusokat", akik ugyan jóhiszeműek, kvázi könnyen lépre csalhatóak.
De jó hír, hogy az "Örömhír" mindenkiért szól.
Leszűrhető egyébként könnyen ki hova tartozik, van aki halat ad, van aki pedig halászni tanít..Ez az óriási különbség!

 

Az egyik etet, míg a másik Éltet.
Aki hatalmat szeretne fölötted, sose fog halászni tanítani..;)


"A bölcsnek nincs önnön szíve.
Szíve a nép valahány szíve.
Jó a jókhoz
és jó a gonoszokhoz:
ez az erény jósága.
Hisz az igazaknak
és hisz a hazugoknak:
ez az erény bizalma.
A bölcs az ég alatt békében lakik,
megjegyzi az emberek mondásait,
s úgy nézi a népet, mint gyermekeit.

( Tao Te King 49 )

Na de visszatérve az Én-re..
 Az "Én" felnőtt a hosszú idők alatt -évmilliárdok- és sok szerepet (és formát) magára öltve szinte a megannyi tapasztaláson át a kipusztulás széléhez táncikál szépen lassan.
Kipusztulás vagy egyfajta tovább lépés?!
Talán kinek-kinek hite szerint..ki tudja?!
Az Én rémuralma, legalábbis ennek "helytelen" használata sokak életét megkeseríti, de ne ragadtassuk magunkat a neheztelés extatikus állapotába, ugyanis ez maga a fejlődés útja..sok esetben a legnehezebb földi körülmények teremtik meg azt egy ember életében, hogy igazán értékelni tudja valódi Értékét..és hogy kötöttségén túl van egy olyan "élete is" amely nem időhöz kötött..amolyan Ideák világa..na de elkalandoztam.:)
Sok ember amikor úgymond felnőtté válik, el hallgattatják a gyermeki hangjukat magukból.
Elfelejtünk élni és boldognak lenni. S belefeledkezve földi dolgainkba, a "Ki vagyok Én" kérdés mellőzötté válik.
Hiszem hogy a legtöbb lelki betegség ebből ered.
Ennek megfejtése kulcsfontosságú!


   Egyszóval elfeledkezünk arról, "ami a dolgunk lenne itt".
Már nem válik fontossá az a kérdés mi dolgom e helyen ahol élek.
Honnan szökkentünk szárba s hová tartunk..
   Még mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy belefeledkezzünk a külsőségeinkbe és egyfajta "a társadalom értékeinek" megfelelő szerepbe kényszerüljünk..ami kény-szerű..de ugyebár nem kötelező.:)
Ezzel ugyan látszólagos "nyugira" tehetünk szert..a birkákat ritkán bántják.
S mivel a regnáló rendszer szempontjából "kockázati faktorral nem rendelkezik" célkeresztbe nem igazán kerül ezáltal a "normákhoz simult" ember fia-jánya.


   De tudni kell, a beteg korszellemmel való eggyé válás (azonosulás) megfoszt angyali szárnyainktól, felszínes és sekélyes gondolkodáshoz vezet..érthetőbben fogalmazva "lefokozza képességeinket".


"Ahol az ember legyőzheti ugyan a világot, de a lelkében kudarcot vall.."


A tömegcikké válás az egyik legnagyobb veszedelem..Erről majd egy későbbi írásban bővebben írok.
Mert látszólag nem az a fontos a "korszellem" számára ami lényeges - örök és univerzális,
 hanem az ami profitot, előnyt és hatalmat biztosít az  emberek fölött, vagyis akin uralkodhatnak..
Azt hiszik az ilyen "földi urak", hogy jobban sakkoznak Mindenek Uránál.;)
Aprópénzre váltják halhatatlanságukat, mert mindaz mit értékeknek gondolnak, a halál pillanatáig tart.
A tettekkel mindenkinek el kell számolnia..
Vajon a küszöb átléptekor lesz e annak jelentősége hogy mennyit harácsoltunk össze az un. "földi javakból"?!
Vagy hogy hány szolgát sikerült uralmunk alá hajtani?!
Természetesen lesz..:)
De ennek fejtegetésére kerüljön szó máskor.


   A külsőségebe való belefeledkezés végtelen láncolatából egy kiút létezik.."Éld meg azt ami Vagy" s az Isten szerelmére ne keverjük ezt össze a sokat emlegetett - s ránk tukmált -"Élj a mának" skandalummal..Marhára nem ugyanaz a kettő!
"Éld meg Mag-ad"..ez a Jelen.
Minden tett következménnyel jár. Bármilyen cselekvés is legyen. Mintahogy a lábunk nyomot hagy a magunk mögött hagyott tájon úgy követik tetteinket a következmények. Amennyiben mások eszeveszett ötleteit valósítják meg embertömegek, mint követendő példa és élet modell, úgy erősen feltételezhető, hogy karmát gyűjt, vagyis hátralékot. Hisz ha követjük a mások életére ható agresszív viselkedést és fájdalom okozást, úgy nem nehéz belátni, hogy ez következmény nélkül nem maradhat.


Ez a tudatosság kell vezéreljen bennünket. Hisz akik megszabják életünk főb paramétereit, irányítók, politikusok, addig hihető, hogy csak "húzzák" az időt. Szellemi posványba hagyva az embereket.


Az élj a mának avagy Carpe diem, kifordított változatát élik és hirdetik mindazok, akik "kicsit se képesek" átlátni önnön fizikai valójukon. Illetve akik túlzottan a testet és anyagot tartják "végső" realitásnak.

A felgyorsított idő és felszínessé tett jelenségek, egy tudat alatt működő "rossz lelkiismerethez" vezetnek.
A rengeteg inger következtében, képtelenek vagyunk feldolgozni a  "hétköznapi dolgainkat"..s igen ez frusztrálttá tesz, nyugtalanságot okoz. A sok modern kütyü mely behálózta életünket, igenis hatással van szervezetünkre. Roppan kifinomult az emberi szervezet, még ha nem is ez ma a közfelfogás.
--Szerencsére a legtöbb ember azért nem ilyen..de igen hajlamosak vagyunk a manipulációra mindannyian.--
Mert ne vitassuk azt el, hogy élményeket gyűjteni vagyunk a földön, tapasztalni ( amikből tanulságot kell levonni ) , ez nagyon fontos.


S pontosan tudják ezt azok is, akik ez által kívánnak "fölénk kerekedni".


Idióta, gondolkodást sekélyesítő "tévé műsorokkal" kívánják kiölni ( figyelmünk elterelni ) belőlünk a természetes védekezési képességet és életösztönt. Csiszolják ezzel még fényesebbre a gyémántot. (Hogy megintcsak ne nehezteljünk másokra.:))
Tartja a mondás; A bölcs az, aki képes más hibájából is tanulni, ám nem ilyenek vagyunk általában.
Ez ugyan nem feltétlen nagy baj.


Személyes tapasztalások nélkül, katarzisok nélkül nem is lehetnek olyan felismerések amelyek az Emberséget felkeltik lényünk centrumából. Kicsit szenvedni kell azért, hogy jó legyen..s "való világ típusú" műsoraink, nem e célt szolgálják s hogy legyen egy rossz hírem nem is a szórakoztatást, bárcsak azt szolgálná.
Nehéz elhinnem de valahol az ilyen műsorok a lélekgyilkossággal érnek fel..amikor gyermekek figyelmét el lehet terelni hasonló tömegmanipuláló felszínes maszlagokkal..nehéz másként fogalmazni..evan.


"Ne attól féljetek akik a testet ölik meg..azoktól féljetek akik a lelket képesek kiölni belőletek"..
Katarzisra most lesz lehetőség..a jelei megmutatkoznak, "szépen-csendben".


   Nehéz ám csendbe lenni, ha azt látjuk - főleg a fiatalokra értve - mennyire érték vesztett, harmóniától mindenképp messze eső módon mossák össze a dolgokat azok, akiknek ez az "érdeke".
Fogalmakat mozdítanak ki helyükből, mellyel értékválságot teremtenek a fiatalok lelkületében..Ők erre a legfogékonyabbak, de kivétel nélkül hat mindenkire.
Az előbb említett "élj a mának", úgy hiszem megfelelő példája annak a fogalom kiforgatósdinak amire utaltam az előbb.
Felelősségünk van..nem kevés.
Ez a kereszt Testvérem az Úrban, van súlya.
A Tudás hatalom s mivel hatalom, ezért törvényszerűen felelősséggel jár.
E képpen mutatkozik meg súlya.
De mennél többen emeljük, annál könnyebbé válik.
Nemzetünk sorsa ez..


Mert még magyarul szólhatok hozzád, tehát Vagyok..:)
Még mindig vagyok..
Elmúltak az évszázadok,
...bár gyilkosok jöttek-mentek..a "'jött'mentek".:)
e jelenben is Nyelvében Él e Nemzet.


   Zárásként ide idézem Atilla királyunk utolsó szózatát, amit ha lehet hinni krónikásainknak, a következőképp hangzott..
" Népem, ha úgy tudod szeretni önmagad, ahogy én szerettelek, örökké Élsz.."
Hogy ez milyen eszmeiségre enged következtetni, úgy hiszem kommentálást nem igényel.
Mindenesetre " mi pogányok " már csak ilyenek vagyunk..:)))
Na de az már tényleg
egy másik történet.:)

Áldás Békesség Reátok..!

P.

Téma: Forr a Dalom..3

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása