Forr a Dalom..1

2012.05.01 07:56

  

Kapcsolódó linkek..

https://embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-3/

https://embers-eg.webnode.hu/news/forr-a-dalom-2/

https://embers-eg.webnode.hu/blog/p-/

 

 

 

Előrebocsátom, nem gondolom magam tévedhetetlennek, nem is az Én-em piedesztálra való állítása a célom. Egyszerűen foglalkoztatnak a Lélek dolgai, s mint elméleti metafizikus úgy gondolom jogom és kötelességem megosztani azt, amit magam Értékként képes vagyok felfogni. Illetve az, amit jómagam annak hiszek.
Lehet elég tömény dolgokkal találkozhatsz itt.
Nem baj ha nem érted..de ha él a vágy Benned a megismerés felé, egy kis szegletet hagyj szívedben,
s mikor megérsz rá..megfogod érteni.
Hacsak nem, máris Élő Valóság Benned az amit lentebb olvashatsz..
Nagyon köszönöm az inspirációt azoknak akik motiváltak s teszik ezt jelenleg is..Makk István munkásságát külön kiemelném, de természetesen a teljesség igénye nélkül köszönöm Mindenkinek ki Van..Volt..s esetleg Lesz..Kiemelve ""Kedvesem"", akitől annyi inspirációt kaptam..:)

 
  A végtelen kifejezhetetlen..nem üresség..hanem kifejezhetetlen. Meg nem nyilvánult világnak nevezi a "spirituális irodalom".
Tehát Istenről -mivel végtelen- "korlátok között" illik értekezni.


Mielőtt az alap kiindulási alaphoz elérek, mindenképp megjegyezném amit Kedvesem szájából is többször hallottam, s ami kellőképpen kifejezi hogyan és milyen viszonyítási segédeszközök lehetnek segítségükre bizonyos dolgok megértése céljából amikor a kifejezhetetlen illetve Végtelen felőli vizsgálódás a célunk.


 "Isten világokká korlátozta önmagát..".


Számunkra végtelenségnek tűnik a világűr. Mi hajlamosak vagyunk arra -korlátoltságunkból kifolyólag- , hogy amikor a világegyetem bődületes méreteire rácsodálkozunk..azt hisszük ennyi a Világ..számunkra "relatív végtelen".
Isten számára, illetve végtelenségéhez viszonyítva elenyésző pontocska ez csupán (mármint a Teremtett világ, maga kozmosz, a megnyilvánult világ), minden világokat magában foglaló "Abszolút" tudatossága mellet..Bizonyára sokakban felmerült a kérdés, vajon mi célja is lehetett ezzel.


   Egy végtelen intelligenciától "elvárható", hogy  aminek teremtéséhez kezd, annak tudatában van, következésképpen felelősség teljében egy célt is kitűzött maga elé. Ha egyáltalán Ő e az aki teremt..  Hogy mit értek e mondaton?! Azt, hogy bár Isten részt vehet a teremtésben, de elég sok ellentmondásba ütközhetünk ha azt feltételezzük, hogy szórakozásból teremt fájdalmat és vért..bármi más számára nem kellemeset. Ennek taglalása a későbbiekben..


E kitérőt érdekességnek szántam. Vizsgálódásaim középpontja..az Ember.
   A kiindulási alap a következő..Isten az embert sárból (Föld) és napsugárból (Fény) teremtette..s a Biblia azt írja..Isten, Lélek..
Ha Isten Lélek..s az emberbe lehelt fény is lélek, akkor az önismeret..Lélekismeret..
Lesz idő mikor nem lesz szégyenelendő  a Lélek dolgaival foglalkozni. A Igaz Tudás, nem más "emberbőrben", mint  vágy a megismerés felé..ahonnan származunk, abból az emberi szem számára érzékelhetetlen tartományból ahol szüntelen Létezés, dicsőség és diadal honol, ahol nincs kezdet ebből következően vég sincs..csak a szüntelen és mindig Létező, Van.


Sok fontos dolog akad az életben ám ezeket jó ha nem keveri az emberfia az "igazán lényeges dolgokkal".
Számomra a földi lét "realitás", de nem a "Valóság".
Ahol vagyok tudom hogy nem a Valóság..csupán realitása a végső valóságnak,amely felé vágyom.
A "realitásban" vetem meg ágyam, melynek végső bizonyságára és helyességére ébredek mikor a "Valóság" rám köszön. (Erre mutat rá régi mondásunk.."Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát")
Borzasztó érzés lenne a "Valóságban" ráébredni arra..hogy olyan kincsekbe vetettem hitem a "realitásban"..ami hasztalan s emberbőrből kibújva semmi hasznát nem veszem.
Krisztus példája vezet utamon.
Már a "hiszeműségen" túl (is) tudom, hogy én az Atya egyek vagyunk..
Ez nem dogmatikus elv..a hit "hívséget", hűséget jelent..kicsit játszva a magyar nyelv sokrétűségét tekintve..hősiességet..mely egyben ősi-ség is..a legmagasabb rendű kinyilatkoztatás.(véleményem szerint)
Egy "Istentelen világban" hűségesnek maradni..ökörség..de biztosan kedves az Atyának..úgy hiszem.
Vajon ennyire lefojtva -emberbőrben- lehet e nagyobb áldás annál hogy megadatik látni a láthatatlant..hallani a hal(l)hatatlant érezni az érezhetetlent?!
Érzem a fájdalmat ami körüllengi minden napom, minden napon.
Nagy hatalom az a képesség, mikor az ember "különbséget tud tenni a dolgok között"..Nem kételkedni..nem is megosztani..csupán különbséget tenni! Elválasztani a hasznost a haszontalantól, megkülönböztetni a fontost a lényegestől.
Eggyé tenni, azt ami fél..emberi minőségre fordítva pedig a fél-el(e)met, felszámolni. Villanyt gyújtani.
A sötétség csak így számolható fel..véleményem szerint.


Hamvas úgy írja le, hogy csak jó vallás és rossz vallás létezik.
A "dark imagination" vagyis az egyén, téves "képzelet vetítése" maga a rossz vallás..mikor minden gyökeréről elfeledkezik az ember..persze sok "segítő(i)nk" is akad hogy ez így legyen.
Mindez csupán az ön-maga iránti "valós érdeklődés hiányát" jelenti..mikor megszűnik a vágy a megismerés felé..a gyermek hangja meghal az emberben, a jelenkor diktálta "tömeg cikké válik", vagyis elveszíti az egyediségét-egyéniségét..bekövetkezik az őrület..ez talán érzékelhető a világban, nem kell hozzá különösebb szenzitivitási képesség.


    Sosem volt még ennyi lelki beteg a világon ami végső soron az önismeret hiányára vezethető vissza.
Mert valahol belül érzi a lélek, hogy meghasonult önmagával.
..Sötétebb e kor a sötét kornál..ahol a "nem normális", a "normális"..sötétebb ez minden kornál.
Ez jelenti ébredésünk hajnalát.


Az 1-szerűség nagyszerűség..a 2-ség nem 1-ség.


   A magyarkodást félre téve ugyan, de azt mindenképp meg kell jegyezni, ki Magyarnak született egyfajta többletként kapcsolatban áll az Örökléttel..Nem véletlen vagyunk Európa közepén -leszámítva azt, hogy ez mértanilag is teljesen bizonyos és megalapozott-.
Égből kapott tehetségünk miatt már évszázadok óta az irigység tárgya vagyunk..(bár véleményem szerint évezredekről is  beszélhetünk).

A Kreativitás ami a magyarság egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága hatalmas adomány..Kreatívnak lenni nem több -s kevesebb- mint a Szent lélek súgalmaira nyitottnak lenni..Hatalmas többlet s természetesen nem kizárólag ránk jellemző, különösen jellemez.

   A nemzetek sokféleségére jellemző dolgok sajátosak..ami egyik népre jellemző, az a másikra kevésbé..
De mikor jó emberré válik valaki (nemzetiségtől függetlenül)..Nemzetének kötöttsége alól felszabadul..Univerzálissá Emberré válik..a szeretet nyelve egy bizonyos fokon ugyanolyan retorikával párosul..Mert Érzéssé lesz..Talán ez Isten országa..mármint az állapot, hogy mindenki gondja a Te gondod is..Gond-viselés..gyönyörű kifejezés! És..aki a Gondot viseli az nem lehet Gond.:))) Paradoxon!
Visszatérve a Magyarságra..


"Soha ne bántsd a Mag-yart"..mert nem tudod milyen minőséget képvisel..-ezt írta Zrinyi Miklós költő,  hadvezér-, abban a korban (kb. 500 éve) mikor már látták merre fajul a világ...Alá kellet szálljunk (mint Nemzet), hogy feltámadhassunk..Mint Nemzet így segíthettünk, s tesszük mai napig is.
Mert hatalmas erő az, mit "kép-viselünk"!


Nem véletlen ez az un. "kollektív magyar nyomorgatás"..ezeknek meg kell lenniük..de jaj azoknak akik által megtörténnek.
Hatalmas maszkabál ez, ahol nem nehéz "alakoskodva" rombolni..megvan mindezeknek "Értelme" úgy hiszem.
Karnevál ez, hol lepecsételve vannak -még- a dolgok végkimenetelei..
De Te, ki Magyarnak született ezt olvasva tudd hát meg..


"..Győzve jöttél ide..hogy győzz.."! (Jelenések könyve)


Szögezzük azt le azért, nem az a magyar ki itt születik..hanem ki e-képpen érez..országhatárt, kasztoktól, felekezetektől függetlenül..Pestiesen szólva.."érti ezt mindenki, kinek szívében Ég az Ige.."
Magyarnak lenni, bárhol lehet a világon..:)
Nem állampolgárságot jelent, hanem minőséget.
Természetesen a Jóságot nem szeretném kisajátítani. Csak arra utalok, hogy a Nemes cselekedetek,
minden fentebb említett kritériumokon felül állnak. Nem épitenek semmilyen ál falakat emberek közé. Nincs min megbotránkozni.


A Szer körülleng mindent..mégse könnyű rátalálni mag-jára..magunkra..de Üdvös!


Minden az Atyában történik, még se könnyű forrására lelni. Csak ki elég "balga" jut el oda, hogy a külsőségek helyett önnön kincsét szívében meg lelje.
A normalitás állapotának merőeszközének magja és esszenciája, maga a mágikus szer. Mely lehet szeretet, szerelem, odaadás , alapvető jóindulat vagy jóhiszeműség de bármi légyen is az..csak őszintén. S mindenki javát szolgálva!
Olyanná vágyom..mint Ő..ezért az Ő-szinteség a mérce..van, amiben nem szabad alkudni.:)


Ha az "Abszolút" lesz mértékünk, jó eséllyel lehetünk még akár "normális emberek" is..lehet nem szentek, de normálisak.
Természetes az hogy "fogyunk" népesség ügyileg, szinte megemészthetetlen, mégis így van.
Pontosan ezért is kezdünk el növekedni..mint Nemzet..de ehhez, az egyén felelősségén keresztül vezet az út.
Mennél kevesebb lesz a Mag-os (nem a magyar..hanem aki Magyar..fentebb taglaltam:))..annál istentelenebb világ lesz..így hiszem.

 

..Mára elhasznált tekercseken üzennek az Ősök..A múltba ágyazva üzen jövendőnk, melyet jelenünk megérlel, kibont..s beteljesít.
Kinek füle van hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetnek..
A nagyüzemi történelem hamisítás korában élve..már nem alussza álmát az oroszlán..a puszták Zen-élő tigrise és Mátyás király..

 

P.

 

Téma: Forr a Dalom..1

Dátum: 2012.05.03

Feladó: pBetty

Tárgy: Tetszésem kifejezése :-)

Szia Lali! :-)

Bár elég hosszú az írásod, mégis érdeklődve, és egyre nagyobb örömmel olvastam. Itt és most nem akarok litániát írni, csak töményen ennyi: Köszönöm! :-)

Üdvözlettel: pBetty :-)

Dátum: 2012.05.03

Feladó: P.

Tárgy: Re:Tetszésem kifejezése :-)

Köszönjük..Neki is átadom.:))

Új hozzászólás hozzáadása