Nembulvár - II. András király és az Aranybulla

2014.09.05 23:39

 

Kiemelt..

Szántai Lajos - II. András király szentföldi hadjáratának tanulságai a múltban, jelenben és jövőben

Szántai Lajos - Az Úr letekintett Magyarországra

Szántai Lajos - Magyarország feltámadása és a Pilisi Pálos rend

A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai - Lajos királyüzenete szulejmán szultánnak

A Mi Világunk - Keresztút - A Magyarság üdvtörténete

Szkíta intés Nagy Sándorhoz

Szántai Lajos - Atilla király hármas koporsója 

Baranta, az ősi magyar harcművészet

A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai


 

Előzmény..

Pálos örökség - III. András titka

Szántai Lajos - A pozsonyi csatáról (részlet az "I. András koronázása... című előadásból

Szántai Lajos - Árpád-házi királyaink fényes nemzetsége 2 (nagyon ajánlott)

Szántai Lajos - Árpád-házi királyaink fényes nemzetsége 1

Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész


 

Kapcsolódó link..

 Szántal Lajos - Nagy Lajos király őskeresése (A Képes Krónika elemzése mentén)

Pap Gábor - A Bánk Bán elemzése csillagmítoszi keretek között (nagyon ajánlott)

Mohácsi csata

Origó - Itt a teljes film a nándorfehérvári diadalról + egy komment + meglepetés videó:)

Tatárok és törökök elleni háborúk

2038 - avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai 6

Eseményhorizont - Az angol nyelv szavainak magyarázása, avagy Oh, My God! - ÓMAGAD
Vízöntőfelé a Magyarság

Hagyomány és történelem kutatás

Magyarok szerepe, külföldről nézve

Képes Krónika

 
1177 körül született, 1235. szeptember 21-én hunyt el az élete során rengeteg nagyszabású tervet dédelgető és azokból jó néhányat meg is valósító király, II. András.

 

 

II. András a Képes krónika miniatúráján

 

III. Béla királyunk másodszülött fia volt, s így kezdetben nem őt illette a trónszék, hanem bátyját, Imre herceget. Néhány esztendeig tartó vita és csapatmozgás után kiegyezett testvérével, legalábbis az átengedett neki néhány dalmáciai és horvát területet, emellett több várat és rengeteg pénzt is birtokolt. 

 

1197-ben fegyverrel támadt rá és nyíltan hatalmi igényekkel lépett fel, azonban ennek az ideje csak 1205-ben, Imre halála után jöhetett csak el. Rögtön trónra lépése után beavatkozott a halicsi belviszályba, és a magyar korona mellé még felvette a Halics és Lodoméria királya címet. II. András költekező nagyvonalúsággal élt, tervei között szerepelt egy, a Fekete-tengertől Európa nyugati területéig elhelyezkedő birodalom víziója. Első felesége, Gertrúd királyné, akinek jelleméről Katona József Bánk bánjából sokat megtudhatunk, mint ahogy azt is, hogy a király mennyire támaszkodott Gertrúd környezetére, a merániakra. Következetes természetére jellemző, hogy szinte kierőszakolta a pápánál a királynő öccsének, Bertholdnak kalocsai érsekké való kinevezését, holott az tudás és életkor szempontjából jóval alatta maradt e pozícióhoz szükséges megkívánt követelményeknek. Mint ismeretes, egy felkelés során Gertrúdot a belső ellenzék megölte, és elérték azt is hogy II. András nem vont felelősségre ezért a tettért senkit sem.

A király mindamellett igen ügyesen mozgott a nemzetközi diplomáciai életben és sikeres csatákat vívott. 1214-ben fiát, Bélát, a bolgár cár lányával jegyzik el, Nándorfehérvár ismét magyar kézre kerül és egy lengyelekkel közös, hódító hadjárat is történik Halics ellen. Az ő nevéhez fűződik az alkotmányunk első dokumentumának tekinthető Aranybulla, amely a köznemesség elődeinek, a szervienseknek a követelését és jogait tartalmazza. A király biztosítja személyes szabadságukat, adómentességüket és előírja a hadkötelezettséget számukra, valamint komoly hatalomgyakorlási terepet ad arra az esetre, ha egy törvényt megsértő uralkodóval szemben kell eljárniuk. Európa-szerte ismert volt II. András király a gazdagságáról és nagyvonalúságáról, gyermekeit a világ távoli sarkaiban házasította meg, Bulgária mellett még Örményország, Aragónia és a kis-ázsiai Nikaiai császárság uralkodóházának tagjaival is. Neve komolyan szóba került a Bizánc területén létrejövő Latin császárság uralkodójelöltjeként.

 

 

Egyik legnagyobb – és különös módon, szinte elfelejtett – érdemei közé tartozik, hogy kevés vérveszteséggel járó, rendkívül sikeres hadjáratot vezetett a Szentföldön. Tudni lehet arról is, hogy a Tábor-hegyen állított ki oklevelet arról, miszerint megszalasztotta a babilóniai szultán seregét, amire még a templomos lovagok sem voltak képesek. II. András, az európai uralkodók közül egyedüliként, még a Jeruzsálem királya címet is birtokolta.

 

https://nembulvar.hu/site/index.php/memoria-48/visszanez/5700-ii-andras-kiraly-es-az-aranybulla
 

Téma: Nembulvár - II. András király és az Aranybulla

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása