Világok - Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt...

2014.08.03 20:57


Kiemelt..
Visz a víz sodor - Plutónium- 239 – es előállítása
Hungarian Real News - Bábel tornya és a pokol tornáca

Üzenet a régmúltból - Piramisok - avagy Ménrót visszatér

Hatodik napon - LEGYŐZHETETLEN 42

A Hetedik pecsét feltörése

Faust Doktor és az Ördög, azaz a fekete mágusokról


 

Előzmény..

Világok - Ezek szerint mégis csak különleges a Magyar gén?

Miamano - A jezsuitákról mondták

2012blogol.hu - Sötét tudás

Vasslajosblogja - Parallel - Párhuzamos álmok, világok

Azúr Elefánt - Aki bízik, nem téved el

 


Kapcsolódó link..
Maga a valóság - A sötét oldal

 

Cúth János - A Magyar Királyság eltörlése és a cionizmus

 

A Chemtrails jelenségről

Kisérletek tudatunk ellopására és kedélyállapotunk átverésére

Legendavadász - Az illuminátusok társasága, az Új Világrend nyomában

 

 

Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt A Stabilnak hitt Civilizációnk, melyben egykor felnőttünk, lassan felfedi magát, és rosszabbnak tűnik, mint egy Orwelli rémálom. A gonosz, mint egy szociopata, óriás polip, lassan kiterjeszti magát az egész világra. Még a leggyanútlanabb polgár,

 

Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt...

 

aki szertartásszerűen mindennap a TV előtt ülve értesül a dolgokról, is érzi hatását. Szerencsére sokan egyre tisztábban látják, hogy mi történik, és néhányan különböző utakon a nyilvánosság elé tárják az igazságot, ami már önmagában is egy pozitív változást indít el. Azonban, amit gyakran figyelmen kívül hagynak, hogy a sötétség és a fény küzdelme a hétköznapi észlelésen túl zajlik, nem a fizikai síkon; Ez egy szellemi háború!

 

szellem0021

Az egyik fő cél, amin a színfalak mögött dolgoznak az, hogy létrehozzanak egy globalista értékeken alapuló világot, melyben a vallási értékeket humanista ateizmus pótolná. Ez a cél számos doktrínában szerepel, legnyilvánvalóbban a Bajor illuminátiéban, de megtalálható a marxizmus-tól kezdve a mai napig, mint a globalista kontrol változatai. Szarkasztikus módon számos vallási intézményre visszavezethető a nem hívők fanatikus üldöztetése, mely tulajdonképpen ma is folytatódik különböző alakokban.

A lista első pontja; „megszabadulni a spiritualitástól”, figyelembe véve további ezoterikus aspektusait is, mivel ezek a leginkább veszélyesek, és legegyszerűbb vallási szempontból (tág értelemben), megcélozni őket. A globalista propaganda leghatékonyabb stratégiája az volt, hogy létrehozzak egy istentagadó humanista hitrendszert, melyben igen fontos szerepet kapott a média, Hollywood, és az oktatási rendszer is. Néhány ateista érték a tudatosság elméletein alapul, miközben ténylegesen elnyomják az ezoterikus tanításokat és az tudatos észlelés fejlesztését.

Vagyis megakadályozzák az embereket, hogy olyan információkhoz jussanak, melyek segítenek látni a valóságot. A sors iróniája, hogy ennek a fajta ateizmusnak a legerősebb támogatói közül, sokan valóban részt vesznek a társadalom és az élet állítólagos igazságainak felfedésében. Mégis fanatikusan szemben állva a spiritualitással, tudatlan ügynökeivé válnak ugyanannak a globalista rendszernek, amit megpróbálnak feltárni, és sokuk ugyanolyan fanatikus a boszorkányüldözésben, mint a legtöbb kapzsi vallásos hívő.

 

szellem002

 

Egy bizonyos fajta erőtlen „spirituális” szemlélet megengedett, amíg valaki nem ás túl mélyre és nem rázza le a bilincseket az észlelésről, hogy vak maradjon az emberiség, hogy ne láthassa a valóságot; a társadalom nem azt várja el tőled, hogy láss, hanem azt, hogy alkalmazkodj.

Mindenkinek szabadságában áll felébredni, és lerázni a bilincseket! Ha valaki gyakorolja az asztrális kivetülést, és megfelelően felkészült a testelhagyásra, felfedezheti, hogy a sötétség entitásainak szervezett hierarchiája, szemben a fénnyel-fénylényekkel, egy háborút folytat ellenünk; És ez a harc minden pillanatban folyik.

Egy jól rejtett, globalista propaganda mögött vannak azok a sötét, ezoterikus tudást gyakorló „beavatottak”, akik társadalmat befolyásolják. Ők nem csak egy sor rituális hittel rendelkező embercsoport, akikről az emberek hajlamosak azt hinni, hogy modern sátánizmus követők. Ezek a sötét tudás adeptusai, (mesterei), akik elhagyják a testüket és azokkal társalognak, akik felébresztették a gonoszt az alsó világokban és befolyásolják a vallást. És itt a gyökere a globalista programnak; Ez nem a pénzt követése, hanem spirituális/vallási befolyás követése az alsó világokba (alvilágba).

A társadalom legtöbb szintjén, és a legtöbb hatalmi struktúrában vannak olyan vallásos hatások, amik lehetnek pozitívak vagy rettenetesek is. 

 

Egyes társadalmak vallások köré épülnek, de különbséget kell tenni a vallásos csoportok és a bajlós, gonosz csoportok között, különösen azok között, kiknek eredendően olyan követői vannak, akik a sötétség tanítványaiként elhagyják a testüket, s az alsó világokban (alvilágban) találkozzanak. Én azt hiszem, ezek között különbséget kell tenni a bigottság, az üldözés és a tudatlanság elkerülése végett. A vallásos tapasztalások legjobb fajtája mentes a vallási intézményektől, ami a magasabb realitások megtapasztalása, s az nem lenne tisztességes, ha elvennék a személyes jogot, a magasabb realitások megtapasztalásához.

Sok ősi időkbe gyökeredző eredeti szimbólumot használnak ma, de az emberek gyakran összekeverik ezeknek a szimbólumoknak a jelentését és tanításait, mivel legtöbben nem rendelkeznek a megfelelő ezoterikus tapasztalattal, ahhoz, hogy tudják, valójában mit is szimbolizálnak. Ez az ezoterikus tanok üldöztetését eredményezte, sokan azonosítják a gonosszal, s hogy lényegében egyenlő a sátánizmussal, de ez nem igaz, hisz ugyanaz különbség közöttük, mit a sötét, és a fehér tudás között– ők egymás ellentétei.

 

szellem001

Abban is félreértették az ősi tanokat, hogy a spirituális szimbólumok materiális értéknek tulajdoníthatók, mikor azok valójában az ezotériára utalnak. Ilyen elképzelések gyakran okot adnak olyan feltételezéseknek, hogy egy hibrid ember/földönkívüli fajt hoztak létre, hogy aranyat bányásszanak, s azok leszármazottai irányítják a társadalmat, már az ősi sumér korszak óta.

Ez valószínűleg az ezoterikus szimbolizmus félreértelmezése, ami igen gyakori. A.R. George-nak van egy érdekes tanulmánya a sumér szövegekről, ami ingyenesen letölthető; A Babiloni Gilgames eposz Egy másik gyakori félreértelmezés az, hogy az Arkhónok gonoszak voltak, (a kifejezést a gnosztikus Nag Hammadi könyvtári szövegek használják) - az Arkhón szó uralkodót jelent, és a gnoszticizmusban az arkhónok egyaránt jók és rosszak.

Könnyebb a múlt szimbolikájáról következtetéseket levonni, mint megérteni, hogy természetüknél fogva ugyanazokon a lelki folyamatokon mentek keresztül, amin az ókori nép is keresztülment, és ez azt mutatja, hogy a múlt szimbolizmusa ugyanúgy él, mint akkor, mivel ez egy univerzális nyelv a magasabb dimenziókban.

Az ősi népek spirituális tanításai gyakran beszámolnak olyan testen kívüli lelki élményekről, melyek az egyetemes megvilágosodás folyamatát reprezentálják. Mivel a megvilágosodás folyamata egyetemes, a kultúrák világszerte közvetítették azt saját idejükben és körülményeik szerint, s ez az egyik fő oka annak, hogy ugyanazok a szimbólumok jelennek meg a világ minden táján látszólag független kultúrákban.

Ez azonban nem zár ki, egy megosztott, az egész világra kiterjedő kommunikációt, vagy földi kívüli befolyást, inkább az a fontos hogy az ezotérikus/beavatott el tudja választani az üzenetet a múlt más információitól. Néhány ősi szimbólum útja a vallásokhoz, és olyan modern társaságokhoz vezetett, mint a szabadkőművesek. Egyes társaságok eredete a távoli a múltba nyúlik vissza, míg mások a titkos társaságok modern újra-rendeződései.

Gyakran nem tartalmaznak összefüggő üzeneteket a szimbolikájukban, inkább egy nagyon alapvető módon azt jelképezik, amit az aktuális titkos társaságuk jelképez. Némelyik társaság ritusai nagyon jók, és eredetüket tekintve hiteles ezoterikus tudást tartalmaznak, de sokan az idők során letértek az ősvényről, ahogy a beavatottak is elvesztették,  abbahagyták a tudás fehér alkalmazását, és átvette a helyét a hatalom és a pénz iránti érdeklődés, és hatalommal, befolyásos klubkapcsolatokkal rendelkező úriemberekké váltak.

És ezek nem éppen olyan titkos társaságok, akiket a sötétséggel való kapcsolat kényszerít, ugyanis a sötétséggel természeténél fogva minden egyén kapcsolatban van a belsőjén keresztül, és ott van mindenben rossz lelkiismeretben, hazugságban és cselekedetben.

Nem mindenki érdekelt a vallás és az okkultizmus minden szintjén. Ennek ellenére a társadalom hatalmi struktúrájának minden szintjén megtalálható a vallás befolyása. A polip fejénél levő legsötétebb hatásokkal kapcsolatos információkat nehéz megszerezni, de nem lehetetlen. Sok mindenre fényt derít egy tényfeltáró kutatás, de a tényleges gyökér, egy másfajta vizsgálattal fedezhető fel – testelhagyással.

Az ezoterikus tudás gyakornokainak lehetőségük van lemenni a sötétség nyúl üregén, és felfedezni a gonoszság eredetét, s hogy hogyan befolyásolja a sötétség munkája a társadalmat. Egyúttal az is láthatóvá, hogy ezek az erők, és a hatások hogyan szivárognak be a világba.

Nem tanácsolnám senkinek, hogy ki próbálja ezt a megfelelő ezoterikus előkészület nélkül, – mert szinte lehetetlen és nagyon káros lenne. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor valaki az óceán mélyébe akarna lemenni megfelelő gyakorlás és búvárruha nélkül. A nyomás túl intenzív, ami még a kísérletet is veszélyessé és lehetetlenné teszi, ráadásul sokkos állapotba is kerülhet.

A gonosz hálózat leküzdéséhez egy jó hálózatra van szükség, amit mindenki formál, aki a szabadságért és az igazságért, a közös elvek egyesítő kötelékében, és azon belül a különbségek elfogadásán dolgozik. Ha néhányan megtámadnak másokat és elítélik őket, mert a spirituális nézeteik különböznek, ezzel nem segítenek, hanem az igazság eszközeit gyengébbé teszik.

Az is lehet, hogy a legerősebbek fogják megnyerni a csatát és valószínűleg létrehoznak egy olyan kultúrát, ami ki fogja zárni azokat, akik az igazságot spirituális és ezoterikus úton szeretnék keresni. A mai napig mindenhol vannak ezoterikus szimbólumok és hatásukat széles kőrben használják a társadalom hatalmi pozícióiban.

Sok ember az ezoterikus tudást egy ecsetvonással félresöpri és kineveti és ez azért hiba, mert sokan a befolyással bírók közül, a társadalom hatalmi Hierarchiának a magasabb szintjein kihasználják ezt; mert ők ismerik azok értékeit, amíg a nép többsége nem.

Ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyná és a nyilvánosságért és által cenzúrázná és kiirtaná egy spirituális háborúban az ezoterikus tudást, azt inkább gyakorolni kellene, mert pont az, ami valójában segíthet a világnak. Azonban, ha az egyetemes spirituális elveket továbbra is kiszorítják, és semmisnek tekintik, soha nem lesznek eredményesek a sötétséggel szemben, mert az emberiség továbbra is egy ismeretlen ellenséggel harcol, így az elnyomó rezsimet felváltja majd egy másik, akiknek ugyanúgy nem számít, hogy az alapító eszmék milyen magasztosak voltak egykor.

 

forrás: wakingtimes.com

 

https://www.vilagok.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=465%3Aeszrevetlen-spiritualis-haboru-a-tarsadalom-felszine-alatt&Itemid=581
 

Téma: Világok - Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt...

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása