Ember's-Ég - Trianoni kirakó

2017.06.27 21:00

 

Kiemelt..

Ember's-Ég - Tri-A-Non - Háromszor is nem

A II. világháborúhoz vezető út - amit az iskolákban eltitkolnak

A Magyar történelem jeles eseményei és sarokpontjai

Pap Gábor - TRI-A-NON

 

Előzmény..

Sokkaljobb - Tíz tény a trianoni békeszerződésről

Trianon - NEM FELEDJÜK HŐSEINKET avagy a "Rongyos parancsnok"

PI Klub - Megnyílt a budapesti Herzl Központ


 

Kapcsolódó link..

Államférfiak a trianoni béke-parancsról

Szabadkőművesek Trianon előtt

Az diktálja a békefeltételeket, aki kirobbantotta a háborút?

Molnár V. József trianoni gondolatai

A rózsadombi paktum

2017-et írunk, érdekes történelmi időszaknak van most a százéves évfordulója, sok minden történt 1917-ben. Mi gyászolunk, amikor erre gondolunk, mások ünnepelnek - és most nem csak a románokra gondolok. Nemrég találtam egy érdekes videót a youtube-on a Rothschild család egy megemlékezéséről [1], azután még aznap este olvastam a hírt, hogy a magyarországi parlament leszavazta a Trianon-emlékév gondolatát. Amit szabad Jupiternek ugye. Persze a parlamenttől függetlenül mi, a magyar nemzet magunk között gondolkodhatunk ezekről az időkről. Az utóbbi időben sok történelmi előadást hallgattam meg, és gondoltam megosztom azt, amit tanultam. Nem ezeknek a történészeknek a dicsőségét szeretném ellopni, inkább reklámozni szeretném az ő munkájukat. Nézzük meg az előadásaikat személyesen vagy a youtube-on, vegyük meg könyveiket, mert a helyes tájékozódáshoz a világban szükséges, hogy a magyar (ami nem ugyanaz, mint a magyarországi) értelmiség tudományos munkásságának az eredményeit megismerjük. Az alábbi írás az ő munkáiknak egy reményeim szerint bár hosszú, de olvasmányos összefoglalása.

 

..kép innen..

 

A történetet valahol el kell kezdeni, az 1744-es évet választanám erre, ekkor született meg Mayer Amschel Rothschild, a Rothschild bankárdinasztia alapítója [2]. Ez a család nem csak erről a bankárdinasztiáról ismert, Meir ben Isaac Katzenellenbogen olaszországi rabbi leszármazottai között olyan más hírességeket is találunk, mint Otto Warburg, 1911-1921 között a cionisták elnöke [3], így vagy úgy a híres Warburg család rokona [4]. Ugyancsak Katzenellenbogen leszármazottja volt Marx Károly, a kommunizmus alapító szakembere [5]. Az amerikai jegybank, a FED alapítója, Paul Warburg és a kommunizmus elméleti megálmodója, Marx Károly tehát valamilyen szinten rokoni szálakkal kötődtek egymáshoz és a történetünk egyik főhőséhez, a Rothschild családhoz.

Mi volt a helyzet ekkor Magyarországon? Mátyás király idejében 4 millióan éltek az országban, a török hódoltságnak köszönhetően 1711-re 1 millióra esett a magyarok száma [6]. De ez a megtépázott nép is komoly ellenfél volt a Habsburgok ellen. A Rákóczi szabadságharcot ugyan nem nyerték meg kuruc őseink, de azt elérték, hogy a Habsburgok által létrehozott Újszerzeményi Bizottság [7] visszavegyen az arcából és abbahagyja a török hódoltsági területen felszabadult föld osztogatását a császári udvar beszállítói között [8]. 1744-re ezután felnőtt egy generáció és a magyar nép ismét sokasodni kezdett.

A magyar arisztokrácia - legalábbis a labanc része biztosan - ebben az időben a felvilágosodás eszméjét szívta magába. Ekkor már Németországban működött a göttingai egyetem, ahonnan a finnugor elméletet is kaptuk ajándékba, a magyargyűlölő német Schhlözer professzor közreműködésével [9]. A finnugor elméleten kívül is kapott a magyar értelmiség gondolkodnivalót, Kosáry megfogalmazása szerint: „A Göttingába jutott magyarok első ízben találták szembe magukat egy olyan általánosabb kelet-európai koncepcióval, amely Magyarországot nem önmagában, hanem egy nagyobb egészen belül, annak részeként vizsgálta. Most első ízben találták szembe magukat azzal a realitással is, hogy a régi nagy hazában a magyar kisebbséget (?!) alkot.” [10] Mit jelent ez? A magyar arisztokrácia fiataljai elkezdtek úgy gondolkodni Magyarországról, ahogy a németek, akik ekkor már több száz éve azon dolgoztak, hogy Közép-Európát gyarmatosítsák [11]. Szerintem nem tévedünk sokat, ha ezt német egyetemi propagandának nevezzük. Ugyanebben az időszakban folyt gőzerővel a német betelepítés is, ami ugyancsak passzol a nagy tervvel [12]. Ekkor még a németek a szaporaságukkal akartak hódítani, fura ezt ma hallani.
A nagyobb városokban a felvilágosult világrend infrastruktúrája is elkezdett kiépülni. 1749-ben alapultak meg az első szabadkőműves páholyok Magyarországon, Pozsonyban és Brassóban, angol mintára [13]. Fontos, hogy ekkor a szabadkőművesség még sok mindenben hasonlított arra, aminek ma is hazudják. A tagság feltétele volt valamiféle istenhit és a politikától távol kellett magukat tartsák [14]. Zsidók amúgy ezekben az időkben Magyarországon nem mehettek be a városokba, tehát a szabadkőművesség ekkor még nem volt tipikusan zsidó mozgalom, viszont ekkor már folyamatosan áramlottak be az országba [15].
Uralkodói szinten Lotharingiai Ferenc, a Német-római birodalom császára, Mária Terézia férje és társuralkodója is szabadkőműves volt. Mária Terézia titkosszolgálatokkal kiderítette, hogy a férje szabadkőműves gyűlésekre jár. Hatalmas összeveszés lett az egészből, mivel a férje nem mondta el otthon, hogy miről beszélnek a szabadkőműves gyűléseken. Mária Terézia erre elintézi, hogy a Monarchia területén hirdessék ki a templomokban, hogy ha egy katolikus titkos társaság tagja lesz, azt a Habsburg birodalomban a katolikus egyház kitagadja [16]. Emiatt Magyarországon ekkor leginkább a protestáns hívek között volt népszerű a szabadkőművesség.
Idővel a nyugati egyetemek után Magyarországon is elérte a népet a német propaganda. Mária Terézia – elődeivel ellentétben – törekedett arra, hogy a magyar arisztokráciát és a nemességet érzelmileg is a dinasztiához kösse. Új kitüntetéseket alapított (pl. Szent István-rend), hazahozatta Dalmáciából (Raguza) Szent István király ereklyéjét, a Szent Jobbot. A magyar nemesifjúk nevelésére alapított bécsi Theresianum (1749) és a nemeseket az udvari élethez szoktató magyar nemesi testőrség (1760) egyaránt a magyar nemesség hivatali és a katonai előmenetelét segítette. Megfigyelhetjük, hogy minden Szent István körül forgott, az én véleményem szerint ez a propaganda volt az, ami a köztudatban kifordította az úgynevezett államalapítási időket. Ekkor alakult ki az a vélemény, hogy Szent István a kitárt nyugati karokba belekergette az országot. Pedig a realitások és a tények például Bakay Kornél professzor szerint az úgynevezett államalapítás korában teljesen mások voltak [17].


A népesség nagy része ezekben az időkben persze nem városokban, hanem falun élt, többségünknek az ősei a paraszti világban tengették életüket. Vajon ők hogyan éltek ekkor, 1744-ben? Megdöbbentő, de azt kell mondjam, hogy ez volt az utolsó jó, és valamennyire szabad időszak a magyarság életében. Innen csak lefele ment minden a nép számra.
Az Alföldet az 1700-as évekre a török hódoltság mellett sajnos a pusztásodás is tönkretette - „...az Alföld sűrű településhálózata az urak nagy mennyiségű szürkemarha exportja miatt 1400-as években megritkult, és a falvak és egykori változatos, gazdag, kertes, szántóföldes, ligetes, halastavas határa fátlan, füves sztyeppévé, baromlegelővé alakult át. A magyar agrárnépesség – hasonlóan a korabeli Európa más országaihoz – a mezőgazdasági árutermelés és értékesítés centrumaiba, az oppidumokba áramlott. Így a XV. században a falvak egész sora elnéptelenedett, a jobbágytelkek kb. 30–50%-a üresen állott. Megdöbbentő, hogy a történeti-demográfiai vizsgálatok során Kubinyi András bebizonyította, hogy ezek a mezővárosok nem maradhattak volna fenn, ha távoli jobbágyfalvakból nem jöttek volna újabb és újabb bevándorlók a hiányzó népszaporulatot pótolva. A mezővárosok tehát életképtelenek voltak már abban a korban, ahogy Európa népessége is napjainkra rohamosan csökken, amióta a városlakók aránya a népességen belül meghaladta a 60, több helyen a 80%-ot is." [18]. A korszak egyik jellegzetessége a betyárok voltak, ők pedig különösen itt, az Alföldön működtek. A betyárok megítélése ma is vegyes, de ettől függetlenül az ő létük és sikereik jelzik, hogy a totális elnyomás ekkor még nem volt hatékony. Próbálna valaki ma betyárkodni! Ha Soros szervezetei vagy egyéb hatalommal rendelkező civil szervezet nincs mögötte, márpedig magyarként nem lesz, akkor hamar a börtönben találja magát.
Az Alföldön kívüli területeken viszont ekkor még a természetközeli életmódot folytató nép szabadon és gazdagon élt. A folyók szabályozása még gyerekcipőben járt, ekkor még az ország alacsony területeinek jelentős részén működött az együttélés a természettel, az ártéri gazdálkodás [19]. Az évnek abban a szakaszában, amikor ma a zsákokat pakoljuk a víz ellen, régen a folyók kiléptek a medrükből, a nép pedig külön csatornákat épített, hogy a víz minél messzebb eljusson. Az évente elárasztott területeken állatok sokasága élt meg, Magyarország a folyók szabályozása előtt halakban a leggazdagabb terület volt. A folyók hordaléka nagy mennyiségű termőréteggel gazdagította az elárasztott területeket, ami ma elvész, belefolyik a tengerbe. Az ártéri gazdálkodási rendszer miatt volt a magyar gyümölcs édes és egyszerre lédús. Az édességhez nap kell, a lédús gyümölcs sok vizet kíván, ha esik az eső, nem süt a nap. Az ártéri gazdálkodással a földben a talajvíz szintje magas volt, a fákat jól táplálta, miközben a nap érlelte a gyümölcsöket, ez pedig fajták kialakulását is eredményezte [20]. A magyar sárgabarack szerintem a mai napig verhetetlen. 300 éve tehát a Kárpát-medence természeti adottságait ügyesen kihasználó lakosság változatos ételeket evett, vályogházakban, tehát viszonylag meleg épületekben lakott. Megvolt az igazi, emberséges szociális háló is, igazi önellátó faluközösségekben éltek az emberek, ahol a nők az otthonaikban sokkal több időt fordíthattak a gyermekeik nevelésére ahelyett, hogy Tesco pénztárosok, könyvelők vagy egyébb teljesen értelmetlen foglalkozással töltötték volna a napjaikat. Nem volt se főnök, se anyagi okokból fakadó stressz - mindenkinek volt ugyanakkor tulajdona és alapvetően nem volt létbizonytalanság. Nyilván ezeknek az időknek is megvolt a nehézsége, de azt nem a drágaságos felső tízezer tolta rá a népre. Élt a nép és sokasodott a nemzet, de a lakosság még gyorsabban nőtt. A már említett német gyarmatosítás immár Magyarországon is gőzerővel haladt, a politika nyomására tömegesen telepedtek le németek az országban [21].
Ebben az időszakban még a Pálos rend oktatta a gyerekeket magyar szellemben [22]. A magyar kultúra, ami szerintem gazdagságában és változatosságában is veri a mai felvilágosult Hollywood eszméket és az ószövetségi zsidó kultúrát is, ekkor még élt és minden eleme a helyén volt. (Az erkölcs tekintetében pedig a magyar kultúra a skála ellenkező oldalán van az imént említettekhez képest, elég az igazságos Mátyás királyt szembeállítani a szadista Dávid királlyal, ahogy a _Károli_ Bibliában olvashatjuk pl. Sámuel második könyve 12:31, vagy a pszichológusok szerint pszichopata James Bond-dal [23]).
1744 után a Habsburg kormányzat az első említésre méltó elnyomó intézkedést 1750 körül hozta Magyarországon, amikor a betyárok ellen bevezették a személyi igazolványt, ami persze nem igazán oldott meg semmit. Ennél sokkal nagyobb bajt jelentett Mária Terézia vízrendezési terve, amit a magyar nagyurak bizonyos csoportjaival együtt tervezett meg a Habsburg kormányzat. Az 1760-as terv annyira brutális volt, hogy még a Balatont is fel akarták tölteni [24]. A vízszabályozásnak két célja volt, egyrészt az, hogy a nagybirtokokon sok búzát lehessen exportra termelni, másrészt hogy ezt a búzát hatékonyan nyugatra lehessen vinni. A búza mennyiségére korlátot jelentett a birtokok nagysága, Werbőczy óta a magyar Szent Korona Alkotmány külön kiemelte, hogy a jobbágyok földjeivel se lehet kereskedni [25], ezért a jobbágyoktól az urak nem tudták elvenni a földet. A szállításhoz a hajózás volt a kulcs, ezt a Dunán vontatással lehetett hatékonyan megoldani, ehhez ugyancsak a folyót szabályozni kellett.
A folyókat tehát szabályozták, a természet elkezdett pusztulni, a nép életminősége meredeken zuhant, vége a változatos étkezésnek. A nagyurak és az osztrákok ugyanekkor gazdagodtak, ott fenn az osztrák és a magyar urak világában ez egy win-win szituáció volt, ahogy ma mondanák. Ennek megfelelően ma a szabályozásról második honfoglalásként tanulunk, amikor az Alföld területe jelentősen megnőtt. Az, hogy ezzel mit tettek tönkre, erről nincs szó a tananyagban. A szabályozás pedig gyalázatos minőségben történt, állandó volt ekkor a gátszakadás. Az 1800-as években Széchenyi idejében az a folyó szabályozás, amiről az iskolákban is tanulunk, azért volt szükséges, hogy az 1700-as évek katasztrofális hibáit helyrehozzák. Vásárhelyi Pál erről ezt mondta: "mi nem a természet ellen akarunk vizet rendezni, hanem a korábbi hibákat akarjuk helyrehozni." [26]
A búzatermelés amúgy ennek a földnek a mai napig olyan, mintha ágyúval verébre lőnénk, a magyar földben sokkal értékesebb növények is megteremnének. Viszont a búza, vagy újabban a repce az, ami tömegtermeléssel, kevés munkás alkalmazásával, kis szakértelemmel gépesítve megtermelhető, könnyen eladható profitra. Ahhoz, hogy egy városi bankár, mint a Csányi, vagy politikus, mint Lázár János vidéken vegyen egy birtokot, azt kisszámú olcsó munkaerőre rábízza és a megtermelt termésből sok pénzt keressen, erre ezek a növények a legjobbak, mert igénytelenek. Régen a nemesek is épp így voltak ezzel. Ahhoz, hogy a földből a lakosság nagy része szabadon megéljen, ahhoz ennél okosabban is lehetne ezt a kincset használni. Már amíg a nagyurak gazdálkodása nem teszi az egészet tönkre, mert sajnos ez a folyamat is halad, a természetes kör 300 éve megszakadt, ennek már sok nyoma van.
1767-ben jött a következő lépés, ismét a magyar főuraknak kedvezve, a Szent Korona Alkotmányt körbetáncolva megkezdték az úgynevezett közös területek használatának korlátozását. Ezt úrbéri rendezésnek nevezik. Eddig a magyar föld egy része ki volt osztva, de a terület nagy része úgymond csak a Szent Korona tulajdona volt, ahova a falvak lakossága mehetett tüzelőt gyűjteni, az uraságok pedig ugyanitt vadásztak. Az úgynevezett rendezés után csak a megművelt föld arányában adtak a falunak közös erdőt, máshonnan a parasztok ki voltak tiltva. A közös területek nagy része így a földesúr kizárólagos használatába került, ekkor jönnek létre a nagybirtokok. 1790-es felmérés alapján a szántók 40 százaléka, az erdők 90 százaléka eddigre már a nagybirtokosok kezelésében volt. 1920-ban Trianon után épp ezekre a nagybirtokokra telepítettek egy csomó románt, szerbet stb.
1767 eredményeképp Magyarországon az urak kialakították az úgynevezett okszerű erdőgazdálkodást, először Európában [27]. Ennek a tudományos fogalomnak a valódi jelentése: nagyüzemű, tömegtermelésre optimalizált fatermelés, vagyis minden terület vagy bükkös, vagy tölgyes. Kitiltják a jobbágyokat ezekről a területekről, akik eddig itt méhészkedtek, gyümölcsfákat neveltek. Ormánságban az ártéri gazdálkodás miatt alig volt a törvénynek megfelelő földművelés, itt az összes földet lenyúlták a nagyurak. Itt ekkor kitört az egykézés. A csurgói uradalomban ugyancsak korlátozták a közös területek használatát. Ezen a vidéken Festetics volt a nagyúr, aki felvilágosult és tudományos gondolkodásával beírta magát a történelembe, ő alapította meg az első gazdasági akadémiát. Az uraságnak akadt viszont egy kis problémája a helyiekkel. Korabeli írások leírják, hogy a madocsai parasztoknak mennyi gyümölcse termett a közös használati területeken, ami területet a Habsburg rendelet egy az egyben odaadott a földbirtokosnak. A parasztok ellenálltak, úgy döntöttek, hogy a testükkel védik a közös használatú erdőt, le is fejezték őket [28].
Kicsit kalandozzunk el Erdélybe is, ami azért volt különleges terület, mert ugye autonómiát élveztek, emiatt a Szent Korona Alkotmány itt nem védte a jobbágyok jogait, itt más problémák is felmerültek. Berlász Jenő 1939-ben a Bécsi Hadilevéltárban talált egy levelet, ezt 1768-ban írta egy magyar a német udvarnak. Ebben arról ír a szerző, hogy Erdély el fog veszni, mert a magyar és a német földesurak elkergetik a magyar és székely jobbágyaikat és románokat hívnak be helyettük. Vannak olyan falvak, ahol 40-50 éve még egy román se lakott és most már többségben románok lakják. (Berlász 2010, 27-28). A korabeli írások alapján két oka volt ennek a folyamatnak. Egyrészt a románok gyapjúban fizették a tizedet, amit sokkal könnyebb volt profitra eladni, mint a romlandó terményeket, amiket a magyar és székely jobbágyok tipikusan adóztak. A másik ok az volt, hogy a románok nem ismerik a törvényeket, magyarul se tudnak, így minden túlkapás, törvénytelen zsarolás és többletadózás ellen a magyarok jogi fórumokhoz fordulnak, a románok nem. Ekkor, a földesurak profitja érdekében pusztul el a Mezőség, ekkor lesz minden kopár ezen a területen. A magyarok felhúzódtak a hegyekbe, a völgyekben ekkor mindenből román legelő lett.

 

Csak az időrend kedvéért itt most megjegyzem, hogy 1773-ban egy korábbi szabadkőműves szervezetből megalakult a Grand Oriens franciaországi szabadkőműves nagypáholy, ami az európai liberális páholyok atyja lett [29]. A liberális páholy megváltoztatta az eredetileg angol szabadkőműves alapelveket, az istenhit és a politikamentesség többé nem volt fontos. Franciaországban ezek 20 éven belül kirobbantották a forradalmat, átvették a hatalmat és az arisztokraták egy részét ki is végezték.

Visszatérve hazánkra, 1780-ban Mária Terézia fia, II. József lett az új uralkodó és innentől a magyar nép mindennapja teljesen felborult. Felvilágosodás, modernizáció következett, erőltetett szellemi felzárkózás a nyugathoz. Az új király felszámolta a Pálos rendet, betiltotta a búcsújáró helyeket, a gabona megáldását. II. József kiadta a német nyelvrendeletet, rendeletben tiltotta meg a magyar oknyomozó történelem tanítását [30]. Ennek a királynak az uralkodása annyira felborította az addigi magyar világot, hogy a nép a sátán fiának tartotta II. Józsefet, dél-alföldi legenda szerint Mária Terézia az ördöggel feküdt össze és ebből született az új király. A nép a világ végét várta, ezekben az időkben születnek meg Szeged környékén a világvége jóslatok a paraszti hagyományban, amik szerintem igen érdekesek [31]. A király egy másik intézkedése volt, hogy a zsidókat 1783-tól Magyarországon beengedik a városokba [32], és ekkor ugye már folyt is a zsidó bevándorlás keményen. 1787-re 80,9 ezer izraelita volt Magyarországon, ez az akkori lakosság, kb. 6.200.000 ember 1,3 százaléka volt [33]. 1789-ben Franciaországban a nagy forradalomban a szabadkőművesség átvette az uralmat, ennek hatására 1795-ben Magyarországon a hatalom és a fejek elvesztésén aggódó császárság a szabadkőművességet betiltotta, a tiltás maradt is 1867-ig [34].
1791-ben Oroszországban úgy döntöttek, hogy a zsidókat az ország nyugati területére korlátozzák [35]. A hatalmas Oroszországban minden zsidó a mai Lettország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, Lengyelország és Oroszország nyugati szélén elhelyezkedő területen kellett otthont találjon magának, és még itt se engedték be őket minden városba. Ugyan eleve a nyugati területeken lakott sok zsidó, de láthatjuk, hogy az oroszoknál a zsidókat érintő folyamatok ellentétesek voltak azzal, ami Európában zajlott ekkor. Ezért érthető, hogy zsidók tömegei miért költöztek át például ezekről a területekről Magyarországra is, ahol ugye épp ezekben az időkben kapták meg a lehetőséget, hogy bárhova letelepedjenek. Az oroszok amúgy ezt a szabályt fenntartották a 20. század elejéig, a zsidó Lenin [36] és körei törölték el 1917-ben. Bizonyos emberek állítják, hogy Lenin lázadását nyugati bankárok pénzelték. Nem tudom, hogy igaz-e, de láthatjuk, hogy a motiváció megvolt rá.
Visszatérve az 1700-as évek végére, eddigre nem csak az apa Mayer Amschel Rothschild, de a gyerekei is felnőttek. Az apa ekkor minden gyerekét más nagyvárosba küldte bankárkodni, tudatosan nemzetközi hálózatot építettek. Nathan Mayer Rothschild volt az első, ő 1798-ban az angolokat ment boldogítani [37].


Az 1800-as évekbe aztán úgy kezdtünk bele, hogy Európában három országban nem volt bevándorlást korlátozó törvény, Németországban, Ausztriában és Magyarországon [38]. Németországban sok nagy zsidó cég működött ekkor, a Rotshcild bankok mellett a Warburgok jó példák erre, akik bankokat és gyárakat is üzemeltettek, vagyis mai megfogalmazással a GDP nem elhanyagolható részét a zsidó családok cégei termelték ki. Ráadásul a németek szerintem úgy is gondolták, hogy jól jön majd még nekik az, hogy egy frankfurti család az, aki egész Nyugat-Európa pénzügyeit irányítja, úgyhogy nyilván nagy volt a barátság a családdal és a család bevándorló fajtársaival is.
A Rothschild terjeszkedés 1820-ra egyesek szerint elérte azt, hogy rendes, kormányok mögött meghúzódó hálózatról beszélünk [39]. Nézzük, hogy alá tudjuk-e ezt támasztani. Ha a Wikipédia oldalait végigböngésszük, a londoni testvér az angolok által vezetett háborúkat finanszírozott és a Szuezi csatornában megvették Egyiptom részesedését az Angolok számára. Természetesen ha egy bankár segít, vagy finanszíroz, akkor konkrétan kölcsönre kell gondoljunk. Ezekben az időkben a Brit Birodalom a legnagyobb addig ismert birodalom volt, Kínától Argentínáig a világ negyedén a pénzügyeket is ők határozták meg. A Rotschild család egyik ága pedig ezt a birodalmat segítette ki anyagilag [40]. A bécsi testvér a vasútépítés és a Monarchia pénzügyi rendszerének felépítésében komoly szerepet játszott [41]. A francia ág a bécsihez hasonlóan a vasútépítésben segítette ki az államot, emellett a bányászatban is főszerepet kapott, ezzel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország ipari nagyhatalommá váljon [42]. A nápolyi ág 1830-ig jól állt, az arisztokrácia szépen vette fel a kölcsönöket, de itt megváltozott a pénzügyi rendszer, emiatt a Rothschildok itt egy időre bezártak [43]. A németországi fiú, Amschel Mayer Rothschild az apja által alapított bank élén maradt Frankfurtban. Eddigre tehát Európa négy nagyon jelentős államában, köztük a világ negyedét gyarmatosító Angliában és egy másik jelentős gyarmattartó nagyhatalomban, Franciaországban a Rothschild család kormányzati kölcsönbank lett, és az uralkodók tartoztak is a családnak.
Mire vitték hát a Rothschild gyerekek a származás alapú arisztokrata világban? Ausztriában a frankfurti és a bécsi fiút 1816-ban Freiherr nemesi címmel jutalmazták, a londoni testvér 1818-ban kapta meg ugyanezt a rangot, 1822-re pedig az összes testvér elérte ugyanezt [44]. 1838-ban a londoni testvérnek Viktória királynő engedélyezte, hogy a Brit Birodalomban a fiai is használhassák az ausztriai arisztokrata címet [45]. Új szelek fújtak innentől Európában, a Rothschildok tudatosan egyszerre alakítottak ki pénzügyi hatalmat az összes jelentős központban, eközben befurakodtak az arisztokrácia köreibe is, a globalizáció az európai országok viszonyát is elérte.


Magyarországra visszatérve, eljutottunk a reformkor idejére, a zsidó bevándorlással nyilván az ország nagyjai is foglalkoztak. Kölcsey Ferenc művét idézem 1830-ból:

"Rettegek a Tek. Vármegyének figyelmét elfárasztani, s meg lévén úgy is győződve, hogy sokan ülnek itt tudománnyal és tapasztalással tiszteletre méltó férjfiak, kik ezeket jobban értik, s ezeknél jobbakat s hasznosabbakat tudnak, mint én: félbe szakasztom jegyzéseimet. Egy van csak, amit még figyelembe hozni bátor vagyok. Az t. i. hogy az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást való szaporodása. Az 1804-diki populáris öszveírás 2290 zsidó férjfiat számlál, az 1826-dikban pedig 2872 találtatott ezen nemes megye kebelében; következőleg a zsidó népesség 582 férjfival, s ha az asszonyokat is ide számláljuk, legalább is 1164 lélekkel szaporodott, még pedig azon időben, mely alatt (ha ugyan az említett öszveirásokban valami tetemes hiba nem történt) a keresztyén adózó nép száma több mint 16 ezerrel kevesedett meg. Senki sincs a Tek. Vármegye itt ülő tagjai közűl, akinek a zsidók ezen szaporodására a szomszéd Galiciának sorsa eszébe ne jusson. Távol vagyok attól, hogy azon rémítésekre menjek vissza, melyeket Eisenmengernek s a hasonlóknak tudósításai terjesztettek el. De bátran említem azt az iszonyító rajzolatot, melyet Pr. Schulze Galiciának, az Izrael fiai által történt lesűllyedéséről, az egész ausztriai birodalom láttára, előállított. Méltán mondja ő, hogy amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll. S maga az a nevezetlen ugyan, de köztiszteletben álló politikus, aki a zsidókat Franciaországba visszahivatni tanácslá, világosan megintette a hozzánk hasonlókat, mondván: nem kicsiny és szegény státusba való a zsidó, hanem nagyba és gazdagba. Itt segíti az industriát, ott megöli!" [46]

A reformkori magyar nemesek ugye nagybirtokosként adókötelezettség nélkül élvezték az életet, közülük ma leginkább Széchenyi Istvánt szokás emlegetni. Széchenyi olyan szerintem jószándékú nemes volt, aki látta, hogy Magyarországon nem jól mennek a dolgok és tenni is akart ellene. A londoni Rothschildok bécsi megbízottja meghívja őt Londonba, és a legnagyobb magyar elmegy. Az út folyamán azt állapítja meg, hogy a kölcsön jó, lehet okos kompromisszum a mobil tőke és a föld tőke között. Rögtön kölcsönt is kap ahhoz, hogy bizonyos terveit Magyarországon megvalósítsa (Rotschildoknál olyan ez, mint a nyalóka a gyerekorvosnál), tehát valami tényleg megindul [47]. 1830-ban Széchenyi megírja a Hitelt, amiben a nyugati propaganda, az új gazdasági gondolkodás sok elemét pozitívumként mutatja be. Idézet a könyvből:

"Nem szegényebb-e tehát nálunk a becsületes tőkepénzes, mint természet szerint lennie kellene? Az országban minden van, ami hitelt adhatna: fekvő jószág, ház, marha, gabona, bor stb. De ő vagyonát nem állíthatja ezen alapokra, hanem fövényre vagy, hogy jobban mondjam, levegőre állítani kéntelen. Ha körülnéző s óvakodó, esztendeig is elhever ládájában tőkéje, s ezáltal nem gyarapodik, s végre oly érzéssel ereszti pénzét más kezébe, mint valaha Montgolfier veszedelmes hajóját levegőnek – bizonyosan nem tudván, látja-e azt még valaha, vagy legalább hírét hallja-e még egykor!" [48]

Magyarországon a tőketulajdonos lényegi dolgokra nem tudott kamatra kölcsönt adni, vagyis a Rothschild trükk itt nem működött volna, és Széchenyi ezt nehezményezi! Az ősiséget, ami a jobbágyoknak megtartotta a földjét, problémának tartja. Ha megnézzük, hogy Erdélyben a magyar és német főurak milyen nyugodtan cserélték le a magyar jobbágyokat románra, az ősiség valójában a magyar parasztságnak és nemzetnek az utolsó megtartó ereje volt. Amit Széchenyi itt elfogadott, ez ugye ma is a liberális elmélet, nyílt gazdaság, a tőkést engedjék szabadon tenni a dolgát és akkor minden rendben lesz. Mintha egy gazdag és sikeres betörő arra buzdítana mindenkit, hogy ne zárják az ajtót és akkor mindenki olyan gazdag lehet, mint ő. Arról hallgatunk, hogy ehhez közben házakat kell kirabolni. Széchenyi idejében az osztrákok olyan vámot vetettek ki a Magyarországról érkező árukra, hogy esélye se volt a magyarnak versenyképes vállalkozásokat létrehozni [49], a kölcsön ezen nem nagyon tudott volna segíteni, inkább a semmiért eladósított volna mindenkit. Széchenyi a világon a legjobb szándékú nemes volt, és sok mindent helyesen látott, de szerintem ebben a kérdésben a Rothschildok bepalizták. Mindjárt meglátjuk, mi lett ennek a tévedésnek akkor a következménye.

Közben megemlítem, hogy 1840-re az izraeliták száma 244.200-ra nőtt, ez az akkori lakosság 2,5 százaléka volt [50]. 80.900-ról indultunk 1787-ben, 50 év alatt megháromszorozódott a számuk, ez nyilvánvalóan tömeges bevándorlás, nem természetes szaporulat eredménye. Magyarországon ekkor 11,5 millióan éltek, ezeknek a 40-50 százaléka volt magyar [51].
1848-ban Vörösmarty Mihály megírja a Zsidóügy című munkáját [52], melyben kitér a bevándorlási problémára. Ebből idézem:


"Mi a zsidó élet- és keresetmód káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, e részben magunk is vétkesek vagyunk, őrizetlen hagyván az ország határait s a városokat a mindenünnen betolakodó izraeliták ellen s befogadván őket korcsmárosokul s boltosokul (mert jobban fizetnek) a nép közé, melyet megrontottak. Haszonlesésünk utat nyitott a zsidónak, hogy a falukat ellepje, s most vádoljuk, hogy a népet mindenütt korhellyé tette s a romlást egész a családok belsejéig viszi."

Ebből úgy tűnik, hogy éppen ugyanaz a probléma, mint a románok esetében, a magasabb adók miatt a nagyurak mindenkit előnyben részesítettek a magyarokkal szemben.

1848-49-ben ugye lezajlott a szabadságharc. Ekkor a Kossuth forint arról szólt, hogy ne az ekkor már privát jegybankként is üzemelő bécsi Rothcshild ház nyomtassa a magyar pénzt, emlékszünk, hogy a Wikipédia alapján a bécsi testvér a Monarchia pénzügyi rendszerének felépítésében komoly szerepet játszott; ez most a témánkhoz kevéssé kapcsolódik.
Megfigyeltük tehát, hogy Széchenyi mit gondolt az ősiségről, nos nem volt egyedül. A reformkori, őszintén magyar érzelmű értelmiség egy része sajnos a felvilágosodás eszmerendszerében és a modernizációban kereste a megoldást a magyarság akkori problémáira. Hogy Széchenyi könyve mellett egy másik példát is mondjak, Petőfi a francia szabadkőműves forradalomhoz hasonló eseményekről ábrándozott az 1844-es A királyok ellen című verse alapján.


"De nagykorú lett a világ, s a férfi
Nem gondol többé gyermekjátékával.
Le hát a biborszékekről, királyok,
És fejetekről le a koronával!
Ha nem teszitek azt le fejetekrül,
Leütjük, s majd a fej is vele gördül.

Így lesz s nem máskép. A bárd, mely Lajosnak
Párizs piacán lecsapott nyakára,
Első villáma volt a zivatarnak,
Mely rátok készül, s kitör nemsokára;
Igen, maholnap meglesz érkezése,
Nem én vagyok már első mennydörgése!"


Mi, akik a királyságok utáni demokráciát éljük meg, máshogy nézünk a francia forradalomra és annak az eredményére, de láthatjuk, hogy akkor a magyar értelmiség több jelentős alakja az akkori problémákra a felvilágosodást és a királyok elüldözését megoldásnak látta, nyugati példára alapozva. A nyugat majmolása szerintem hibás stratégia, más helyzetben vagyunk. Franciaország például a mai napig fél Afrikát kizsákmányolja, de amikor az ő példájukat nézzük, akkor erről se abban az időben [53], se ma [54] nem beszél senki. Egy hódító, gyarmattartó országra eleve más vonatkozik, mint egy védekező nemzetre, ráadásul a hódító ország nyilván amikor kommunikál kifelé, olyan dolgokat mond magáról, ami a gyarmattartását segíti. Ma is ugyanezt mondják, és homlokegyenest az ellenkezőjét teszik [55]. Mindenesetre ebben a zavarban 1849-ben Kossuth a debreceni országgyűlésen az ősiség megszüntetéséről döntött, az akkori Habsburgoktól éppen független magyar parlament eladhatóvá tette a földet [56]. A törvény már Habsburg uralom alatt, 1852-ben lépett életbe [57]. Széchenyi amúgy az 1848-as forradalom alatt rájött, hogy hibásan gondolt dolgokat, de Kossuthot már nem tudta meggyőzni [58]. Hogy ismét megemlítsük a többségünk őseit, az 1848-as jobbágyfelszabadítás lényegében csak a telkes jobbágyok szabadságát adta vissza, és adott egy polgári fejlődéshez szükséges földtulajdont, de az 1767-os úrbéri rendezéssel létrejött nagybirtokok cselédségének és ugyancsak a rendezés folytán nincstelenné vált egykori zsellérek sorsán nem sokat változtatott, nem adta vissza a kisajátított erdőket és réteket [59]. A nép nyomora tehát folytatódott.

 

Az ősiség eltörlése visszafordíthatatlan folyamatokat indított be, a nemzetközi tőke megjelent a magyarországi földpiacon, a kiegyezéskor pedig a Szent Korona Alkotmány utolsó fontos elemét, az önkormányzatok ellenállási jogát is megszüntették [60]. A kiegyezés után Deákék és Andrássy Gyula hatására Magyarország liberális mintaállam lett. 1867-ben Széchenyi tiltakozása ellenére [61] elfogadták a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényt is [62], így a zsidó bevándorlás nyilván még tovább erősödött. 1869-ben 510.000 izraelitát jegyeztek a Magyar Királyság területén [63].
Mivel a kiegyezés után Magyarországon ismét engedélyezték a szabadkőműves mozgalmakat, 1868 és 1871 között megalakul Magyarországon 35 páholy [64]. A szabadkőművesek két nagypáholy alá szervezték be magukat, az egyik a francia latin típusú rítus szerint működött (Magyarországi Nagyoriens Nagypáholy, a nevéből is látszik, hogy a hatalmat erőszakkal megszerző francia szabadkőműves szervezet magyarországi kirendeltsége), a másik skót rítus (Magyarországi Szent János Rendi Nagypáholy) szerint. Ekkor még zsidókat nem nagyon vettek fel szabadkőművesnek. A skótnak Pulszki Ferenc lett a nagymestere, ők Deák mellé álltak, belőle lesz a Magyar Királyi Nemzeti Múzeum főigazgatója. A másiknak, Grand Oriens, az Andrássy kultuszminisztere lett a nagymestere, Eötvös József báró.
Nagy viták voltak eleinte a két nagypáholy között, végül elhatározták, hogy egyesülnek, létrehozták a Szimbolikus Nagypáholyt. Erre engedélyt kellett kérni a belügyminisztériumtól, az 8 pontban engedélyezte a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy működését. Bécsben is volt sok szabadkőműves páholy, de ott a belügyminiszter nem engedélyezte a szabadkőművességet, így az ottani páholyok tagjai Pozsonyba jártak. Összességében az egész Monarchia szabadkőműves központja ebben az időben Budapesten lett.


A Rothschild család sosem tagadta zsidó mivoltát és a cionizmushoz való kötődését se [65]. Nem tudom, hogy ehhez van-e köze annak az ideológiának, ami 1870 körül az angolszász kultúrában megjelent. Ekkor, a Brit Birodalom fénykorában az angolszász világban kitalálták, hogy a Föld negyedét csak akkor uralhatja egy birodalom, ha a vezetői Isten által kiválasztottak. Ezzel amúgy Pál Apostol is egyetértett a Biblia alapján:

"Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra." (Róm 13:3)

Mivel a Biblia szerint a kiválasztott nép Izrael gyermekeiből alakult ki, ezért az angolszászok kitalálták, hogy ők izraeli népek kell legyenek [66]. Jól jött ehhez az elmélethez a 10 elveszett törzs története. A bibliai elbeszélés úgy szól, hogy miután a 12 izraeli törzsből 10 berágott Júdára, ez a 10 törzs külön költözött északra, a későbbi Galilea és Szamária területeire, itt megalapították az Izraeli Királyságot. Ezt az országot az asszírok Kr.e 732-ben leverték, majd az itt lakókat kitelepítették Galileából és Szamáriából, akik ezután szétszóródtak [67]. Helyettük például babiloni népeket telepítettek be, és se Galileában, se Szamáriában nem volt innentől zsidó többség, Jézus idejében se, de most ez se tartozik ide. Nos az angolok és az angolszász világban sokan ennek a szétszóródott 10 törzsnek a leszármazottainak tartják magukat, a királyi családot pedig Dávid királytól származtatják.
Csak hogy a képzelőerők beinduljanak, ezek a gondolatok ma is forognak bizonyos fejekben, a sokak által Anglia himnuszának tartott dalszerzemény szövege is ezt az elméletet mutatja be [68]. A dal az angol királyi család jeles eseményein sokszor szerepel a slágerlistán [69], pedig Angliának hivatalosan nincs himnusza [70], tehát ez nem valami visszamaradt régi szokás. Vajon ha tényleg lesz antikrisztus, akkor melyik kultúrából számítsunk az eljövetelére? A kérdés költői - térjünk vissza az 1870-es évekre és Magyarországra.


1871-ben a magyar parlament önálló döntésével kiterjesztette az arányosítási törvényt Erdélyre is, a Havasok használatát is birtokméret szerint kellett felosztani, ezzel a hegyekbe rekedt székely-magyar családokat ismét elérte a baj. A földmérés és újraosztás úgy történt, hogy a költséget egyenlően osztották el minden család között, akinek telke volt. Nem méret, hanem darab alapján - a nagybirtokosok ugyanannyit fizettek, mint a szegény jobbágyok [71]. Ez a költség rengeteg székely családot tönkretett, árverésre került a házuk. Sepsiszentgyörgyi tanárember leírta, hogy mikor melyik faluban melyik házat árverezték el. Jöttek a csendőrök a magyar bank képviselőjével és kipiszkálták a szegény családokat a házukból, akik felpakoltak a tehenükre és gyermekeikkel nekivágtak a világnak. Ekkor lett a magyar népesség szempontjából Bukarest a második város, székelyek ott találtak munkát. Több székely lakott ekkor Bukarestben, mint Szegeden. Ugyanekkor a román ifjúság és a bukaresti értelmiség összefogott, megalapították az Albina Bankot. Ez minden olyan románnak, aki magyar házat vásárolt Erdélyben, kamatmentes kölcsönt adott. 1903-ban több mint 60 fióküzlete volt Erdélyben.

Közben nyugaton 1871-re lezajlik a porosz-francia háború, a franciák hatalmas vereséget szenvednek, elveszítik Elzász és Lotaringia vidékét. Ugyanekkor a győzelem ünneplésére Poroszország vezetésével megalakult az egységes Német Birodalom. A vesztes háborútól kezdve a franciák folyamatosan a revanson gondolkodnak, ehhez keresik a kapcsolatot az orosz cárral. A francia kormány, a francia miniszterek és kormánytagok ekkor is többségükben szabadkőműves tagok voltak.

1877-ben megalakult az önálló Románia, 1878-ban az önálló Szerbia. Az 1880-as évektől kezdve tömegesen vándoroltak ki magyarok nyugatra Magyarországról [72]. Ennek egy részidőszakáról találtam hivatalos adatot, 1899-től 1913-ig az összes kivándorló egy korabeli statisztika szerint kb. 1 millió 400 ezer fő, ami a statisztikai kiadvány szerint amúgy nem tartalmaz mindent, a valós szám sokkal magasabb lehet [73]. Egy másik statisztikai kiadvány szerint 1900-ban Magyarországon kb. 15 millióan éltek [74]. Ez azt jelenti, hogy 14 év alatt a lakosság minimum 10 százaléka odébbállt; a kivándorlók nemzetisége mondjuk ismeretlen, de el lehet képzelni, hogy a meghurcolt jobbágyok közül azok, akiknek volt pénze hajójegyre, az miket gondolhatott ebben az időszakban arról a kontinensről, amit a szabadság földjének marketingeltek. Ez előttről nincs arról adatunk, hogy magyarok tartósan elhagyták volna a Kárpát-medencét [75].

1882-re a magyar-zsidó viszony nagyon elfajult, ennek egyik kirívó példája az, hogy a tiszaeszlári zsidókat bíróság elé állították. A vád, hogy rituális gyilkossággal kivégezték Solymosi Esztert [76]. Az ítélet felmentő volt, a közvélemény az ítélettel kapcsolatban erősen kétkedő. 1890-ben a Rothschild család legnagyobb örömére a magyarországi lakos Herzl Tivadar új lökést adott a cionista mozgalomnak. 1897-ben megtartották Svájcban, Basel-ben az első cionista kongresszust [77], ezzel létrejött a Cionisták Világszervezete [78], melynek első számú célja volt, hogy a zsidók között reklámozza Palesztinát mint kivándorlási célt [79]. Nem kell a sorok között olvasni, a cél Izrael megalapítása Palesztina földjén (lehetőleg úgy, hogy más hullassa a vérét ezért a nemes célért). A Rothschildokkal a háttérben erre reális esély is van.
1890-re Magyarországon a szabadkőműves páholyok radikalizálódtak és zsidó többségűvé váltak [80]. A parlamentben ekkor a képviselők 10 százaléka szabadkőműves volt, ezek megoszlottak az ellenzék (Kossuth Ferenc pártja) és a kormánypárt között (Tisza gróf pártja). Ezek a szabadkőműves képviselők az iratok szerint napközben a parlamentben vitáztak, este pedig a Podmaniczky u. 45-ben megbeszélték, hogy mi legyen másnap [81]. Aki azt gondolja, hogy ma is ez folyik, az legalább abban biztos lehet, hogy dokumentum van róla az Országos Levéltárban, hogy ilyen bizony már volt. Új célt is megfogalmaztak a szabadkőművesek: a katolikus egyházat meg kell semmisíteni, erről is lesz még szó. Egy jele annak, hogy a szabadkőművesek ekkor már nem csak tervezgettek, hanem hatalmuk is volt: 1895-ben bevezetik az állami házasságot kötelező jelleggel [82].


Elérkeztünk 1900-hoz, a 20. századhoz. Ekkor még a magyar lakosság 90 százaléka falun, zárt szakrális közösségben élt [83], de nyomorban. Kodály Zoltán írta, hogy amikor elment népdalokat gyűjteni, teljesen megdöbbent a vidék szegénységén, márpedig ő sok helyen járt. Hol van már az a jólét, ami 1744-ben az ártéri gazdálkodásból élő népet jellemezte. Hol van már az a szabadság, hogy ha tüzelő kell, kimegy a nép az erdőbe fát vágni. Hol van már a sok hal, a sok gyümölcsfa, a vadak, az úgynevezett biodiverzitás, amikor a parasztok a földet gondosan megművelve mindent előállítottak, ami a családjuk jólétéhez kellett. Ehelyett a magyar felső tízezer meggazdagodást remélve a jobbágyságot nyomorba taszította, a Habsburgok pedig a szokásos "a pénzügyi világban átállítunk néhány számot" stratégiával a haszon jó részét elhappolták, ebben az esetben a vámpolitikával játszottak. Az Orbán kormány is így járt a nyugdíjak és az államkölcsön történetében, amikor a nyugdíjalapból kölcsönalapot fizettek és hirtelen lezuhant a forint értéke és a kölcsönalap visszanőtt. Nincs új a nap alatt - csak a magyar nemesek ezt 150 évig csinálták. 1900 körül, amerre a szem ellát, mindenhol nagybirtokokon búzát és más relatíve igénytelen növényt termeltek, más népek élelmiszeréhez, exportra. A nép pedig közben nyomorgott. Tényleg megérte mindez? Az ország tele volt románokkal, szerbekkel, zsidókkal, a városiak azt se tudták, mi van vidéken és eközben persze folyt a tömeges kivándorlás és bevándorlás. Amit a Jóisten adott, ezt a remek országot, a Habsburg politikusok és a magyar nemesség elvették és tönkretették. Nem értette az elit akkor se: ha csak az exportból próbál valaki gazdagodni, akkor a pénzügyes átállít pár szabályt és fuccs a profitnak. Persze, kell profit, kell export, de nem szólhat minden arról. Ezek mellett már középtávon is fontos a természet és a nép. Innentől ez a történet arról szól majd, hogy mivel a nemzetéről megfeledkezett nemes azt tette tönkre, akiből és amiből élt, az egész ország a darabjaira hullik. Szó szerint.

Az 1900-as évek elején az újkori Izrael majdnem Afrikába került. A cionisták hazát kerestek, az angolok pedig nagyon adni akartak. A gyarmatokat felügyelő miniszter az afrikai brit gyarmatok keleti részén fel is ajánlott egy területet [84]. Gondolom ez a kényszeres ötlet onnan jött, hogy Palesztina ekkor az Ottomán Birodalom része volt, az angolok nem rendelkeztek felette, próbáltak onnan választani, ahonnan a lehetőségeik engedték. Már ebből is látszik, hogy az angol kormányzatot nem rángatják a zsidók, az angolok a zsidók örömét keresik. Ez nem ugyanaz! Nem az a helyzet, hogy a zsidók elmennek Afrikába, találnak egy területet, majd bejelentik, hogy nekik az kell. Az angolok keresnek a zsidóknak területet és ők ajánlják fel azt, amit kinéznek, ami a zsidóknak nem is kell, a terület "nem volt megfelelő".

1903-ban Ferenc József megvétózta Mariano Rampolla pápává választását [85], és erről nagyon sok titkolózás van. Először is az ok a Wikipédia szerint ismeretlen, amit nehezen tartok hihetőnek, inkább akik tudják, nem kötik az orrunkra. Tóth Zoltán József jogtörténész, egyetemi oktató szerint az ok az volt, hogy a Rampolla püspök úr szabadkőműves volt [86], ami passzol azzal az eddigi, történész által leírt múlttal, hogy Mária Terézia idején az osztrákok megnehezteltek a szabadkőművesekre, Ausztriában még a kiegyezés után is tiltva voltak a szabadkőművesek [87]. Azzal is passzol Tóth Zoltán József magyarázata, hogy a szabadkőművesek, mint már írtam, fejükbe vették a katolikus egyház megsemmisítését. Tehát a vétónak is lehetett oka és a szabadkőműveseknek is lehetett okuk saját pápát indítani.
Másik kérdés a jogi alap minderre. Tóth Zoltán József szerint a magyar apostoli királyi cím adta a jogalapot, a Wikipédia szerint a Német-Római Császárság utódállamaként elfogadták a Monarchiát, és emiatt volt jogalapja. Nekem ez megint kétséges, miért lett volna a pápaság szerint a Monarchia jogutódja a Német-Római Császárságnak. A Német-Római Császárság megszűnt, de Németország létezett. Mindenesetre ami érdekes, hogy a lengyel püspök, aki Ferenc József felkérésére végrehajtotta a vétót, Magyar Királyi Szent István-rend kitüntetést kapott [88]. A kitüntetés definíciója: "A Szent István-renddel olyan kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, amelyek a Magyar Királysághoz is kötődtek." Valahogy tehát szerintem benne volt a Magyar Királyság ebben a cirkuszban, de a részletek bizonytalanok.


Az 1890-es évektől a francia-orosz kapcsolatok nagyon erősödnek [89], nyilvánvaló volt az együttműködés közöttük, ha háborúra kerül sor. De mi lesz az akkori világ uraival, az angolokkal? A németek, II. Vilmos azt hitték, hogy az angolok mellénk állnak majd. Viszont 1900-ban és 1901-ben is jelentik a gazdasági szakemberek az angol királynak, hogy a németek jobb acélt csinálnak, mint az angolok, ez a piacon az angolok pozícióját veszélyeztette, kemény anyagi érv volt. Emiatt a tisztességes piaci versenyben hívő angolok a franciák mellé állnak a háborúban [90]. 1904-ben megszületik a francia-angol katonai szövetség, az oroszok is nyilván ide tartoztak, létrejön az Antant. Ennek ellensúlyozására kialakul az ellenblokk is, ezt a Német Birodalom, a Monarchia és Olaszország alkotja [91].

1908-ban megalakult Magyarországon a Martinovics páholy [92], a Grand Oriens tagozataként; ugye a Grand Oriens volt az, ami Franciaországban lefejezte az arisztokráciát és átvette a hatalmat. A páholy ma is működik [93], az MSZP-hez szorosan kötődik, minden jel szerint Mesterházy Attila helyettes nagymesterként funkcionált itt néhány éve [94]. El lehet azon is gondolkodni, hogy például a magyar D209-es miniszterelnök vagy éppen Koncz Zsuzsa ugyan mire kapott magas rangú francia állami kitüntetést.

Ugye írtam, hogy 1871-től, miután a németek háborúban elnyerték Elzász és Lotaringia vidékét, a franciák szövetségesi viszonyt építettek ki az oroszokkal. 1910-re az Antant szövetség már szépen kiépült, az angolokkal is nagy volt a szerelem, a franciák lépni akartak. A nyilván Grand Oriens tag francia miniszterelnök és külügyminiszter behívatta az Orosz Birodalom párizsi nagykövetét: mi már 20 éve pénzeljük önöket, a mi pénzügyi lobbink az önök infrastruktúrájának az építését segíti. Eljött az idő, hogy önök is tegyenek valamit. Franciaországnak az lenne az érdeke, ha az oroszok kirobbantanának egy összeurópai háborút, ehhez a Balkán lenne a legalkalmasabb terület. Tegyék meg, amit tudnak [95].

Ebben az évben, 1910-ben a 20,9 millió összlakosságú Magyarországon 911.000 személy izraelitának vallotta magát [96] Ha feltételezzük, hogy a zsidók 10 százaléka nem vallotta be, vagy egyszerűen nem tartotta a vallását, akkor 1 millió felett volt ekkor a zsidók száma Magyarországon. 80,9 ezerről indultunk ugye.


1912-ben kirobban az első balkáni háború, 1913-ban kirobban a második balkáni háború, a Monarchia mindkettőből kimarad.

 

Közben az iratok alapján Magyarországon 1913-ban 100 szabadkőművesből 75 izraelita, 25 keresztény volt [97]. 1914 nyarán Magyarországon majdnem 4000 pénzintézet működött, de ebből 5 volt nagy, mind az 5 zsidó kézben volt. Ugyanez volt a jellemző az MTA-n, az egyetemeken, és a sokszor negyedik hatalmi ágnak hívott sajtóban is [98]. Ekkorra több, mint 1 millió zsidó élt magyarországon, nagyságrendileg minden 20 lakosból 1 zsidó volt. Ugyanekkor Németországban 120 polgárra jutott 1 zsidó lakos [99].

1914. januárban a Grand Oriens sürgeti a francia kormányt, hogy csináljon már valamit. Felmerült az ötlet, hogy a háborút ki lehetne úgy robbantani, ha a Habsburg trónörököst, Ferenc Ferdinándot megölnék. Márciusban kormánydöntés született erről, a tervet Szentpétervár is helyben hagyta. Az oroszokkal nagy barátságot ápoló Szerbiát szemelték ki, mint végrehajtót, persze Szerbia ugye már az 1848-as forradalomban is támadta Magyarországot, úgyhogy gondolom nem kellett sokat győzködni őket. Tudták, hogy nyáron Boszniában hadgyakorlat lesz, így a terv minden részlete a helyére került [100].

1914-ben egy amerikai diplomata eljön Európába, hogy megtudja, mi a dörgés. Diskurzus, koktélparti, közös vacsorák stb. az európai elittel. Ez a diplomata május 28-án írja Wilson elnöknek, hogy egy hónapon belül nagy háború fog kitörni. A levél szerint nem feltétlen a kormányok, inkább a mögöttük álló körök akarják ezt [101]. Vajon a körök alatt a Grand Orienst értette, vagy a Rothschild családot, esetleg valaki mást? Ki tudja.

 

..kép innen..

 

1914. június 28-án a szerbek lelövik Ferenc Ferdinándot Szarajevóban [102]. Az osztrákok egyből támadni akartak, de gróf Tisza István magyar miniszterelnök eléri, hogy támadás helyett a Monarchia diplomáciai jegyzéket küld a szerbekhez, teljesíthető feltételekkel. A szerbek július 23-án megkapják a jegyzéket, 48 órát kapnak a válaszra. Azonnal megy a kérdés Szentpétervárba, hogy mi legyen. II. Miklós július 25-én eldönti, hogy ne fogadják el a szerbek a jegyzéket. A cár döntésekor az a francia szabadkőműves politikus, aki behívatta az orosz nagykövetet 1910-ben, épp Szentpéterváron volt, segíthetett dönteni. Ekkorra amúgy köztársasági elnök lett belőle. A jegyzékben konkrétan miket utasítottak vissza?

1. A szerbek a Monarchia felé fennálló területi követeléseikről mondjanak le.
2. Nemzetközi vizsgálat a gyilkosságra, vagyis engedjenek be szakértőket a Monarchiából a bűntényt felderítő csapatba.
A szerbek arra hivatkozva nem fogadják el ezt a két pontot, hogy "sérti a szuverenitásukat". Július 25-én 5 órakor a Monarchia belgrádi követe megkapja az elutasító választ, július 28-án a Monarchia küldi a hadüzenetet. Hogy mennyire kilóg a lóláb, hogy ez nem a szerbek döntése volt, az orosz cár már július 25-én elrendeli a katonai mozgósítást.


Az Antant a győzelemben reménykedve 1916. május 16-án megalkotta a titkos Sykes–Picot–Szazanov-egyezményt, szerintük ez volt ekkor a legfontosabb része a világnak. Vagy pedáloztak a cionistáknál ugye. Ebben Franciaország és Nagy-Britannia, az Orosz Birodalom egyetértésével felosztották egymás között az összeomlás szélén álló Oszmán Birodalom egy részét, az egyezmény alapján Palesztina közös fennhatóság alá került volna. Valóban ez a terv lett az alapja később az arab világban az országok határainak a megállapítására, az ISIS egyik célja ma az, hogy ezt érvénytelenítse [103], sokak szerint ilyen határokkal az arab országok között sosem lesz béke. Az angol Wikipédia cikk szerint az angoloknak a háború elejétől nagyon fontos volt a cionizmus támogatása, ezért Palesztina kérdése is. 1914. november 9-én, 4 nappal azután, hogy az angolok hadüzenetet küldtek az Oszmán Birodalomnak, az angol kincstári kancellár már nyilatkozatot tett arról, hogy mi lesz Palesztina végzete [104].

Aztán a sok francia és angol tervezgetés után 1916. decemberben úgy tűnt, hogy az Antant elbukja a háborút. A német-magyar oldal minden fronton megnyerte a háborút, egyértelműen nyerésre állt. Akkora volt a fölény, hogy az orosz cár titokban békéért esedezett [105]. A német-magyar oldal ekkor egy kompromisszumos javaslatot tett az Antantnak, tárgyalásra hívták az ellenséget. Egy hónapon keresztül tanácskozik az Antant 1916. decembertől. 1917. januárban jön a válasz: nem fogadják el a békefelhívást, mert "nem őszinte".

És itt tenném azt a megjegyzést, hogy ugyanaz az aljas, hazug szöveg ment akkor is, mint ami ma megy a nyugat felől, ez a kultúra sosem változik meg. Az igazságot szembeköpő, aljas, vádló kijelentésekkel idegesítik a másik oldalt, erkölcsről papolnak, miközben a franciák egész Európát fegyverbe hívták azért, hogy a németeknek visszaüssenek, az angolok pedig épp Palesztinában tervezték az ottani népet tönkretenni valami zavaros vallási okból, eközben pedig anyagi alapokon választottak oldalt a nagy háborúban. Ez a válasz tehát aljas, ahogy a nyugati világ is. Mondanák inkább azt, hogy nem a válaszunk és semmi közötök az okhoz. Nem, ők vádolnak és kioktatnak, és náluk ez természetes.

Hogy ez alatt az 1 hónap alatt, amíg az Antant döntött, pontosan mi történt a háttérben, ezt nem tudjuk. Itt most idézem Popély Gyula történészt: "Egy biztos, hogy Balfour, a Brit Birodalom külügyminisztere tesz egy nagyon érdekes ígéretet, egy nyilatkozatot, hogy a győztes háború után a török fennhatóság alatt lévő Palesztinában létrehoznak egy olyan államot, amire sokat törekedtek már akkor." A nyilatkozat, amire Popély Gyula itt szerintem gondol, az az úgynevezett Balfour nyilatkozat, ami megígéri, hogy az angolok támogatják majd a cionistákat abban, hogy Izrael az akkori Palesztinában megalakulhasson [106]. Ez ugyanaz a nyilatkozat, mint amire a bevezetőben utaltam [107], a cionisták, élükön a Rothschild családdal ezt ünneplik épp. Dr Popély Gyulának nincs bizonyítéka, csak sejtet.
Nézzünk valaki mást, aki ugyanerről egyértelműbben beszélt. A cionisták egy szerintük vicces szójátékkal megalkottak egy fogalmat azokra a zsidókra, akik nem értenek egyet az ő nézeteikkel, ezeket SHIT zsidónak hívják. A SHIT angolul "szart" jelent, az "öngyűlölő, Izrael létét fenyegető" angol szavak kezdőbetűi angolul pont a SHIT szót teszik ki, de nyilván a név a rövidítéshez lett választva és nem fordítva. A vicces szójátékkal viszont nem tréfálnak; listáznak, méghozzá a saját fajtársaikat, akik alapvető dolgokban nem értenek velük egyet. Ma már nem publikus a lista, legalábbis én nem találom, de nemrég még mindenki olvashatta [108]. Nos akár hiszik, akár nem, egy Benjamin Freedman nevű kikeresztelkedett amerikai zsidó fenn volt ezen a listán, ő szembe ment a cionista hatalommal. Az ő valamennyire közismert beszéde [109] ugyanezt a történetet mondja el, amire Popély Gyula történész szerintem utal: a cionisták megígérték az angoloknak, hogy az USA belép az első világháborúba, ha az angolok tesznek azért, hogy Izrael létrejöjjön a palesztinok földjén, és így, ezen az áron nyert az Antant.
Végül egy utolsó dolog, a Balfour nyilatkozat 1917. november 30-án van keltezve, de a 100 évet ünneplő videó már most is megtekinthető, a youtube-ra már február 14-én feltöltötték. Vajon nem tudták kivárni az évfordulót, vagy más oka van annak, hogy már most ünnepelnek? A dátumok azért fontosak, mert az USA 1917. áprilisában lépett be a háborúba. Ha a Balfour nyilatkozat már februárban tény volt, és így ma már lehet az évfordulót ünnepelni, akkor egyértelmű az ok-okozati viszony. Vajon trükköztek a dátumokkal, hogy ne legyenek az összefüggések egyértelműek? Nem tudom. Egy történész látszólag lát arra esélyt, hogy ez a gondolatmenet igaz, és valaki, aki állítása szerint látta az egész folyamatot, ezt állítja. Természetesen ez nem egy olyan dolog, amit tudunk, ez csak egy lehetséges magyarázat a dolgok menetére. Hogy ki mit gondol a valószínűségéről, azt mindenki maga döntse el.

Térjünk vissza a történészek szerint igazolható tényekre, nézzük meg, mi történt ekkor Magyarországon [110]. 1916 decemberében IV. Károlyt királlyá koronázták és az új király kijelenti, hogy általános titkos választójogot akar. Az általános választójog dokumentáltan szabadkőműves terv (aki kicsit belegondol, körbenéz ma egy választási kampányban, az könnyen beláthatja, hogy ez mire jó egy gazdag politizáló titkos szervezetnek). Ahogy az épp aktuális kormányzó, gróf Tisza István meghallotta ezt a szándékot, 1917. május 23-án lemondott. Innentől beindul egy folyamat a magyar politikában, ami majd 1918-ban a Károlyi kormány megalakulásával ér célba.

Kicsit beszéljünk a leendő szomszéd országok népeiről is. Az addig szövetséges Románia 1916 decemberében hadüzenet, a szövetségi szerződés felmondása nélkül megtámadja Magyarországot [111]. 1917 januárjában a csehek látják, hogy a békefelhívásra az Antant milyen elutasítóan reagál, ők persze azt is tudják, hogy Benes és Masaryk valamit szervezkednek a francia Grand Oriensben. A csehországi politikai vezetők nyilatkozatot adnak ki: határozottan elítélik a cseh emigráció mindenféle Monarchia-ellenes tevékenységeit. Ugyanebben az időszakban a szlovákok nem tesznek semmit, azt tervezik, hogy majd oda állnak, ahova a csehek [112].


1917. áprilisban egy német tengeralattjáró elsüllyeszti a Lusitania nevű amerikai hajót. Az utasok között néhány magas rangú polgár utazott, a rakodótér tele volt fegyverekkel [113], nyilván a fegyvercsempészés volt az ok a támadásra. A hajó elsüllyesztése lett a hivatalos magyarázat arra, hogy az USA belépett a háborúba, persze amikor erről beszélnek, a rengeteg fegyvert a rakodótérben nem emlegetik. Érdemes ma is rákeresni a neten, hogy micsoda összeesküvéselméletek vannak a hajóval kapcsolatban angolszász körökben is, ugyanis bizonyos dolgok arról, hogy mi volt a hajón, ma is titkosak.

Miután az Antant-Központi hatalmak közötti béketárgyalás befulladt, 1917 tavaszán a Monarchia politikusai megpróbáltak külön békét elérni az Antanttal [114]. Kezdetben úgy tűnt, hogy sikerül a folyamat, a franciákkal és az angolokkal is jól mennek a dolgok, majd az egész befagy, a tárgyalásokat nem lehet folytatni. Miért? Akkor nem tudta senki, de ma már tudjuk.
1917. június 28-29-30-án ülésezik Párizsban a Grand Oriens Nagypáholy szervezésében a  Szövetséges és Semleges Országok Szabadkőműves Kongresszusa. Az ülést 2 személy vezette egymást váltva, az egyik a francia szenátus egyik legfontosabb tagja, Georges Corneau, a másik egy francia tábornok, Paul Peigné. Itt, teljesen titokban tűzték ki célul a Monarchia feldarabolását. A Monarchia elleni vád a következő volt: A monarchia politikai rendszere "makacsul semmibe veszi az emberi jogokat és a népek jogait". "Éppen ezért a most zajló szent háborúnak az egyik legfontosabb feladata a Habsburg birodalom felszámolása kell legyen." ... "Közép-Európa életre keltett, megtisztult, megmentett népei megmutatják majd, hogy milyen az a berendezkedés, amely elfogadható, jótékony és üdvös, mert szabad és független".


Ez ismét az én véleményem: A vád, mint mindig minden nyugaton, nyilvánvaló hazugság. Nem megyek bele a részletekbe, ezer példát lehetne mondani. Azok mondták ezt, akik Afrikában a mai napig gyarmati sorban tartanak országokat. Számomra az a valószínű ok a magyarellenességre, hogy a pápájukat 10 éve megvétózta az Habsburg császár, hiszen a katolikus egyház megdöntése volt a fő céljuk. Ez ugye konkrétan azt jelenti, hogy majdnem Rampolla lett a pápa, minden formális eljáráson átment, csak a vétón múlt. Másik valószínű ok, hogy a csehek és a románok ezekben a körökben nagyon szervezkedtek azért, hogy országuk önálló legyen, vagy megnövekedjen, Magyarország kárára. A két ok szépen ki is egészíthette egymást. De ez csak vélemény.

Visszatérve a gyűlésre, a Grand Oriens páholy alelnöke, befolyásos parlamenti képviselő, ezután 4 pontban foglalta össze a tennivalókat [115].

1. Elzász és Lotaringia vissza kell kerüljön Franciaországhoz
2. A független Lengyelországot vissza kell állítani 3 csonkjának egyesítésével
3. Csehország független ország kell legyen
4. Ki kell mondani azt az elvet, hogy valamennyi ma a Habsburg Birodalom politkai és adminisztratív szervezete által elnyomott nemzetiséget fel kell szabadítani, vagy egyesíteni kell olyan államokban, amelyet a fenti kisebbségek népszavazás útján hoznak létre.
Erről a gyűlésről két korabeli francia lap is beszámolt, leközölte a határozatokat és szinte egy az egyben a trianoni határokat. Ezek a határok csaknem azonosak a mai magyar határral, tehát a trianoni cirkusz, amiről ma béketárgyalásként emlékezünk, sima formalitás volt, az 1917. június végén meghozott döntések hivatalos végrehajtása.


1917. november 7-én Oroszországban Lenin kirobbantotta a forradalmat, az oroszok innen nem játszanak szerepet a háborúban.

1917. december 9-én a török kormány Jeruzsálemet egyetlen puskalövés nélkül átadta Nagy-Britanniának [116], Edmund Allenby tábornok ellenállás nélkül vonult be. Az angolok nem akartak itt csatát, nyilván hogy Jeruzsálemet épségben adhassák át a cionistáknak. Az ajándék úgy jó, ha szép. Ha a Balfour nyilatkozat tényleg novemberben született, akkor iszonyú gyorsan haladtak az események, ez is kétségessé teszi szerintem a nyilatkozat, vagy legalábbis a valós döntés novemberi dátumát.

1918. augusztus 7-én a német főparancsnok II. Vilmosnak jelentést tesz: a háborút elveszítettük.

1918. október 31-én, az őszirózsás forradalom eredményeképp megalakult az MSZP által folyamatosan istenített Károlyi Mihály kormánya, amely népkormánynak hívta magát [117]. A politikában minden szónak jelentése van, még ha mi nem is értjük. A francia szabadkőműves példa az volt, hogy a népparlament létrehozza a népkormányt, ami kikiáltja a népköztársaságot. A népparlamentet a magyarországi szabadkőművesek nem hozták létre, mert 1914-ben a háború miatt félbeszakították a szervezkedést. Viszont amikor a Károlyi kormány megalakult, létrejött a népkormány, ez 1918 novemberétől a királyságot eltörölte, és kikiáltotta a népköztársaságot. Most már tudjuk, hogy amikor valaki a népköztársaságot isteníti, az dokumentáltan szabadkőműves célról beszél, a mai napig. A Károlyi kormánnyal a kormánynévsor és a szabadkőműves iratok alapján megalapult az első szinte tisztán szabadkőműves magyarországi kormány. Károlyi nem volt szabadkőműves, de számtalan barátja az volt. A kormányban 3 miniszter és 8 államtitkár, a kormány kétharmada a zsidó többségű Martinovics páholyba tartozó szabadkőműves volt [118]. Tanulság a számunkra, akármilyen rossz is a helyzet, figyelni kell, hogy milyen forradalomban veszünk részt - vajon az akkori tömegben mondjuk a katonák hányan tudták, hogy a népkormánynak mi a jelentése?

A szabadkőművesség ezzel révbe ért, átvették az irányítást, és mi, a nép is fellélegezhetünk végre. Miért is? A felvilágosodás új alapokra helyezte az emberi gondolkodást, a tudomány lett a meghatározó mindenben. Ezt az új szellemiséget feltétel nélkül elfogadó emberek mindent helyesen tudnak. Ők megvetik a középkort, falusi kultúrát, a babonás istenhitet, a régi értelmetlen szokásokat, a tudomány és a modern világ szellemisége hatja át a szemléletüket. Csak azt fogadják el tényként, ami mérhető, számolható. Ha valami nem számolható, azt azzá teszik. Magyarország fellélegezhet, a középkori babonák után a megfontolt tudományban hívők kormányozzák az országot. Nézzük hát érdeklődve, hogy ezek a mai szemmel is mindent helyesen gondoló emberek mit érnek el a hatalomban.

A háború az új kormány megalakulásától érdekes, vagy inkább gyalázatos fordulatot vett. Hihetetlen, de a magyar csapatok a honvédelmi miniszter utasításra a háború legutolsó szakaszában a saját országukban ok nélkül elkezdtek visszavonulni. A szabadkőműves kormányzat gyakorlatilag feladja Magyarországot a románok, csehek, szerbek csapatai előtt [119]. A parancs úgy szólt, hogy "ne álljanak ellen". Abban a parancsban, amiben Kolozsváron megtiltják az ellenállást, az oknak az volt kimondva, hogy most az első demokratikus kormány uralkodik, nincs fegyveres ellenállás. Kérjenek átvételi elismervényt (!), egy papírt a román tábornoktól. Az elmélet az volt hogy majd összegyűjtik ezeket a papírokat és elviszik a béketárgyalásra. Ezzel bemutatják, hogy Magyarország demokratikus állam, így szimpátia alapján a döntés majd az lesz, hogy a területet nem veszítjük el [120]. Modern, tudományos, felvilágosult, zseniális. A román csapatok közben Győrig eljutottak, a magyar hadsereg pedig nem állt ellen, malmozott. Ugyanekkor a Martinovics páholy, amiből a Károlyi Mihály féle kormányzat kialakult, megtiltotta, hogy a tagok Magyarország határairól nyilatkozzanak [121], mert majd ők elintéznek mindent az átvételi elismervényekkel ugye.
A Martinovics páhollyal elentétben a Szimbolikus Nagypáholy ekkor próbált tenni az ország szétesése ellen. 1918 végén a legmagasabb szintű magyarországi szabadkőműves szervezet tagsága kéréssel fordult a Nagyoriens francia nagypáholyhoz, hogy segítsenek, hogy ne darabolják szét Magyarországot. Vajon mire számítottak? A válasz: a francia nagypáholynak nem áll módjában segíteni a magyarországi testvéreknek, ugyanis az a döntés született, hogy megvárják a béketárgyalás lezárását és a tárgyalás után majd talán tudnak segíteni [122].


Ezt egy kicsit lefordítom. Egy háborúban az egyik fél titkos társasága kéréssel fordult az ellenséges ország titkos társaságához, akit felettesének ismer el. 1919 elején a francia válasz hazug volt, tudjuk, hogy 1917. június végén már eldöntötték, hogy mi legyen. Egy olyan gyűlésen döntötték el, ahova csak az Antant és a semleges tagságot hívták meg. A magyarországi szabadkőművesek viszont úgy tűnik, hogy nem is tudtak az egészről. De ez abszurd, hogy gyakorlatilag az ellenséges ország jóindulatára alapoztak, miközben háború van. Vajon egy babonás középkori királynak nem tűnt volna fel, hogy itt valami nagyon furcsa dolog folyik? Ezek hova tették az eszüket?
A magyarországi szabadkőműveseket mindenesetre átverték, becsapták, palira vették. Kérdezgettek és választ vártak az ellenségtől ahelyett, hogy csináltak volna valamit. Ezért is jók a titkos társaságok, ahol egy kis kör a nyilvánosságot kizárva, igazából a valóságtól is elzárva a saját szabályrendszere alapján meghozza a döntéseket, amely szabályrendszer a külföldről, az ellenségtől származó szempontokat veszi figyelembe. Ha ez az egész szerkezetében, elméletileg nem államellenes szervezkedés, én nem tudom, mi az. Ez a függőség szerintem ma is így van. Ami külön vicces, hogy olyan választ fogadott el a felvilágosult, tudományos, modern emberekből álló testület, amiről ma mindenki tudja, hogy marhaság. Várjuk meg, hogy minden papírt aláírjanak, és majd utána segítünk. Nyilván. Persze tudom, a maiak mások. Gondolja ezt, aki akarja. Mindenesetre a magyarokat még a hivatalos tárgyalásra se hívták meg [123]! Ezt érte el a nagy felvilágosult szabadkőműves kormányzás.


Tehát ez alatt az idő alatt, amíg a Szimbolikus Nagypáholy tagsága a választ várta a központból, 1918. novembertől 1919. januárig Magyarországot szétszaggatták, megszállták a románok, csehek stb. [124]. Ez ellen semmit nem tett a Martinovics páholy tagjaiból alapult szabadkőműves kormány, és ugyancsak semmit nem tett a Szimbolikus Nagypáholy, akik nagypáholyként azért csak rákérdezhettek volna dolgokra martinovicséknál. De inkább úgy tettek, mint a Kúria a devizahitelekkel kapcsolatban, ők inkább megkérdezik a főnökséget, a legfontosabb, hogy a azok ne rágjanak be.
És akkor vajon min fáradozott a Martinovics páholy, vagyis a kormány ezekben az időkben? Ez az őrület teteje szerintem. November 13-án kikiáltották a népköztársaságot és bevezették az általános titkos választójogot [125], majd választási kampányba kezdtek. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy mindent figyelmen kívül hagyva a saját hatalmuk kiépítésén dolgoztak, ugyanis az általános titkos választójog erről szól. A zavaros helyzetben be akarták betonozni magukat a vezetőségbe, nyilván francia mintára hosszútávon biztosítani akarták a szabadkőműves uralmat. A választási kampány egyik eleme volt a földosztás, erről Tormay Cécile így írt:
"A földosztás délibábját vetítették a nép közé, és Károlyi, aki egy nagy banktól már megelőzőleg sokmilliós kölcsönt vett fel debrői birtokára, hangos kísérettel különvonaton kivonult Debrőre, és mozgóképfelvételek keretében az adósságokkal túlterhelt földre, mely tulajdonképpen már nem is volt az övé, fölvette a földigénylők nevét. Egy öreg parasztot szemeltek ki, mint első jelentkezőt: a Károlyi uradalmak egy régi cselédjét. Károlyi hangzatos beszédben ünnepelte magát. Az öreg paraszt felelt. De nem a magáét mondta, betanították, és mint ahogy a hír széthordta, így esett meg, hogy beszédjébe egy kis hiba csúszott: – Én – szavalta szegény öreg – én, aki már a harmadik károlyi degenerációt szolgálom…"
Érdekes módon jól értették a nép nyomorát, amikor a kampány előjött, egyből szóba is került. Mindenesetre a földosztás, mint látjuk, Tormay Cécile szerint csak kampányfogás volt.
Egy másik cél, amin ugyancsak morfondíroztak, az a katolikus egyház felszámolása volt. Ez volt a két fő cél (már az átvételi elismervények gyűjtése mellett), miközben egy vesztes háború után vagyunk, az ország tele van ellenséges csapatokkal és a stabilitása minden téren veszélyben van. Még egyszer leírom, a dolog pikantériája, hogy a dologról az itteni kormány főnöksége, a francia Grand Oriens több, mint egy évvel korábban döntött, és látszólag a magyarországi kirendeltség nem tudott róla. Arról se, hogy volt ilyen tárgyalás. Pedig elvileg ők a háttérhatalom, ők azok, akik mindenről tudtak, a nép a buta, az nem tud semmiről. Nos a valóság nem ismeri ezeket az értékrendeket. Miközben a balfék kormány a valódi problémákkal nem foglalkozott, a szabadkőműves rendszer kiépítésén dolgozott, eközben a környéken minden más nemzet vezetősége Magyarország feldarabolását próbálta elérni. Egyszerű volt a helyzetük, csak be kellett sétáljanak az országba, így aztán természetesen a "nem balfék" csoport nyert, az ország darabjaira hullott. Ha nem fájna ez annyira, mert a mi országunkról van szó, ez egy kabaréjelenet lehetne.
1919. március 21-én megjött az Antanttól az ultimátum, amely a román közigazgatás vonalát a Tiszáig írta elő. Hoppá. Nem kérték be Kolozsvárért az átvételi elismervényt, pedig már döntöttek. Valami itt nem a terv szerint halad. Egy háborút lezáró béketárgyalásra mindig minden érdekelt felet meg szoktak hívni, ekkor viszont a magyarokat kihagyták. Ez a simlis célok gyanúja mellett nemzetközi joggal kapcsolatos kérdéseket is felvet [126]. Ekkor Károlyi lemond, amúgy ezt is ígérte, ha a visszavonulós, fegyverletevős terv kárt okoz az országnak, akkor ő lelép. Elismerte a hibát, viszont a lemondással semmit nem oldott meg, sőt tovább rontott a helyzeten. Ekkor már fejbe is lőhették volna, ez nem segít a helyzeten, a katasztrófa megtörtént.

 

A „négy nagy”: David Lloyd George angol, Vittorio Emanuele Orlando olasz,Georges Clemenceau francia miniszterelnök és Woodrow Wilson amerikai elnök

..kép innen..

 

Károlyi távozása után megkezdődött a Tanácsköztársaság, amely kormányzat a Károlyi kormány tagságának nagy részét átvette [127]. Ez a rendszer 133 nap alatt 590 magyar embert végzett ki. Nem egyszerre, hanem minden nap egy keveset [128]. Ez a rendszer nem tudott annyira kibontakozni, amennyire az akkori szabadkőműves, többségükben zsidó származású vezetők szerették volna. Ismét a szabadkőműves fogalomrendszer, Népbiztosok Tanácsának hivták a kormányt, 19 tagból 17 izraelita, egy román és egy magyar volt [129]. Megkezdődik az egyházak elleni valódi harc, egy kilépett katolikus szerzetes, Fáber Oszkár vezetésével létrejön a Likvidációs Bizottság. A tervek szerint az első egyház, amit felszámoltak volna, a katolikus egyház lett volna. Ha az beindul, a kivégzések száma nyilván megugrik, erre viszont nem került sor [130].
1919. augusztus 4-én a románok bevonulnak Budapestre, az átvételi elismervény ennyire nem állította meg őket, és ekkor a Tanácsköztársaság megbukott, a vezető gazemberek menekülőre fogták. Például Kunfi Zsigmond, anyja neve Kohn Janka [131], a Károlyi kormányban tárca nélküli munkaügyi és népjóléti miniszter, a Magyarországi Tanácsköztársaság alatt közoktatásügyi népbiztos. A Tanácsköztársaság bukása után kimenekült Bécsbe, ott belépett egy szabadkőműves páholyba és az ottani Szociáldemokrata Pártba. Ott folytatta, ahol itt abbahagyta. Ehhez értett, igazi multikulti globalista, az ország neki nem számított.


Innentől a magyarországi kormányok jöttek-mentek, míg 1920. március 1-jén Horthy lett a kormányzó. 1920. május közepén az értelem legalább egy percre beköszöntött Magyarországra, betiltották a szabadkőművességet [132]. A belügyminiszter összegyűjtötte a szabadkőművesek iratait is, ezek ma is megtalálhatóak az Országos Levéltárban. Ezeket az iratokat olvasta Raffay Ernő történész, ezekből állt össze ennek a történetnek egy jelentős része. A betiltás indokaként az szerepelt, hogy ez a titkos szervezet belülről meggyengítette Magyarországot és ezzel jelentősen hozzájárult az ország feldarabolásához, ami így is volt.
A trianoni békediktátumot 1920. július 4-én írták alá a Horthy kormány tagjai, Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd. Magát a határkijelölést nem írom le, de itt elmondja Raffay Ernő [133], mindenki meghallgathatja.


Mi lett közben a cionistákkal? Palesztina a Népszövetség, az ENSZ elődjének 1922. július 24-én hozott döntésének eredményeképp brit fennhatóság alá került, a döntésbe belevették a Balfour nyilatkozatot is [134], mutatván a Népszövetség pártatlanságát. Innentől gőzerővel dolgoztak Izrael felépítésén, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy szervezetten és tömegesen telepítettek le zsidókat Palesztinában. Szerintem az ekkori szervezkedések néhol emberkereskedelemre is emlékeztetnek. Hogy erre a folyamatra milyen módon hatott a második világháborús eseménysor, ezt mindenki maga döntse el, mindenesetre Izrael röviddel a második világháború után, 1948. május 14-én alapult meg.

Még szeretném elmondani, hogy egyértelmű, hogy a békediktátum valamilyen szinten következik a magyarságtól független folyamatokból.
Ha a Rothschild család nem tesz szert akkora hatalomra, amekkora hatalom egy akármennyire is normális társadalomban soha egyetlen család birtokában se kellene, hogy legyen, akkor az első világháború talán máshogy alakul.
Ha a frankfurti Rothschild család egy egészen kicsi kötelezettséget érzett volna ahhoz az országhoz, ahol nemzedékek éltek, akkor nem vonják be a németek ellen az amerikaiakat a háborúba, így Magyarország a nyertes oldalon lett volna. A németek sokak szerint nyitottak lettek volna arra, hogy Izrael létrejöjjön, csak ugye nem ők voltak akkor a világ urai (ahogy sosem). Szerintem amúgy gyalázat, amit a palesztinokkal tettek, és tesznek ma is, ezt is mondjuk ki.
A szabadkőművesség engedélyezése és működése nagyon nagy mértékben hozzájárult az egész problémához. Ha a magyar értelmiség nem levelezik a francia testvérekkel, hanem megpróbálja a kormányt nyomás alá helyezni, talán máshogy alakulnak a dolgok. Nem állt a magyar értelmiség a sarkára, pedig lett volna a népben tömeg, aki utálta a Károlyi kormányt. Valószínűleg a katonák között is lett volna olyan, aki meg akarja védeni a hazáját, ha azok, akik tudták, hogy mi folyik, a kritikus helyzetben nem a párizsi testvérek válaszát lesték volna, hanem a kormánnyal és a testvérekkel szembeszegülve megkísérelnek egy puccsot, majd megtámadják a beözönlő ellenséges csapatokat.
A zsidó bevándorlás és hatalomátvétel ugyancsak nyilván hibáztatható, egy magyar érzelmű vezetőség, még szabadkőművesként is érzelmileg kötődik az országhoz, nyilván nem ennyire cinikusan, mindent semmibe véve csak a saját céljaiért küzdött volna. Egy legalább többségben magyar kormányban szerintem tettek volna valamit, ha román hadak elözönlik az országot, miközben a magyar hadsereg tétlenül elvan. Ez szerintem sima hazaárulás, amit az a zsidó szabadkőműves többségű kormány ott elkövetett. Ha például Horthy kormánya van épp hatalmon, nyilván nem így, átvételi elismervényekkel meg hasonló idiotizmussal ment volna végbe ez a gyalázat és emiatt azt gondolom, nem is ez lett volna a vége.
Viszont szerintem a magyarok is hibáztak. A legjobb szándékú reformkori nemesek és forradalmárok sajnos hittek a nyugati maszlagban és eltörölték az ősiséget, ez szerintem őszinte tévedés.
Ami viszont az igazi baj, az egy több évszázados folyamat, ami nélkül akármi történik a világban, szerintem eszébe nem jutott volna senkinek az országot feldarabolni. A magyar felső tízezer egyszerűen elképesztően viselkedett, cél nélkül, csak a pénzben és csak rövidtávban gondolkodott már az 1700-as években is. Igazából már Mátyásnak, sőt a tatárjárás idején IV. Béla királyunknak is épp ezzel volt a baja, Andrásfalvy Bertalan műve ezt szépen leírja. A kiegyezés utáni erdélyi eseménysor szerintem remek példa, ahol a két hozzáállás éles ellentétben megmutatkozik. Miközben Erdélyben a magyar parlament a magyar és német arisztokrácia birtokát növelte meg, emiatt ment tönkre székely jobbágy családok tömege, ők a szemüket fülüket becsukták, hagyták, hogy ezek a szerencsétlenek Bukarestbe áramoljanak. Ez egy nemzet rövidlátó, szellemiségében meghalt, pénzért mindent feladó és eladó, a máért élő elitje. Most a cionistákkal nem példálózok; nekik is van jövőképük, céljaik, de nekik hatalmuk is van, így ők az áldozatot másokkal hozatják meg. Viszont ha megnézzük a románokat, ők ugyanebben az időben a jobbágyaikat segítve 0 százalékos kölcsönt adtak a népnek. Ez egy olyan nemzeti elit, aminek van célja, jövőképe, hajlandó tenni, áldozatot hozni érte és így jövője is van. Nem a román nép a jobb, dehogy, a román kultúra sajnos nem teremt ideális környezetet a közösségek együttéléséhez, míg a magyar paraszti kultúra szerintem kiemelkedően jó ebből a szempontból. De ott és akkor, a kiegyezés után a román pénzemberek nem csak a mában gondolkodtak és ennek meg is lett az eredménye.

 

..kép innen..

 

Hogy egy kicsit a máról is beszéljünk, Gyurcsány és az MSZP körei a Károlyi-kormányt [135], a mögöttük álló szabadkőműves páholy pedig a Martinovics-páholyt [136] büszkén felvállalják, tőlük tehát egyértelműen lehet tudni, hogy mit várhat az ember. Az általános titkos választójog szabadkőműves rendszere miatt a magyarok nagyon nagy része ettől még simán rájuk szavaz. Nem lehet tömegektől elvárni, hogy a dolgoknak nézzenek utána, és épp ez az általános titkos választójog jelentősége; tudatosan egy olyan társadalmi rendet építettek ki, ahol pénzzel a köztudatot nagyon jelentősen lehet befolyásolni, vagyis a hatalmat meg lehet vásárolni. Mindenesetre itt az igazolás, hogy a Grand Oriens által üzemeltetett pártoktól, például az MSZP-től mindig ugyanarra lehet számítani: a liberális irányú nemzetközi szabadkőművesség, Soros György és a többi nemzetellenes erő buta képviselete. Ha akármikor hatalomra kerülnek, akkor ennek az eredménye több kölcsön, IMF, migránsok, nemzetköziség és liberalizmus, nyomor és a magyarság nagyon gyors halála, amivel Soros György és Kertész Imre arcára nagyon széles mosolyt varázsolnának. Ma is ez a legnagyobb veszély szerintem.

 

Azt gondolom, hogy ezekkel szemben ma Magyarországon van másik oldal, de vajon annak az oldalnak van-e jövőképe? Tud-e és akar-e bárki a ma mögé nézni és a holnapról elgondolkodni? Érzésem szerint a mai másik oldal olyan, mint az imént említett erdélyi arisztokrácia volt. Megítélésem szerint a Fidesz kormány tűzoltásra nagyon jó volt. IMF szankciók miatti végtelen megszorítások lennének és migránstanyák a focipályák helyén, ha a Nagyoriens uralkodna ma is - nem lehet rosszabb az ország sorsa annál, hogy a Nagyoriens visszakerüljön a hatalomba. Viszont a lassú pusztulás, például a népességfogyás megfordításához szükséges áldozatot szerintem hiába keressük Lázár János, Rogán Antal és Mészáros Lőrinc, vagy akár Simicska Lajos köreiben. Ők szerintem inkább a vagyonosodásra koncentrálnak, ahogy azt ebben a történetben sajnos már magyar nagyurak esetében is láttuk. A Fidesz kormány részéről az üzemeltetés és az ügyes tűzoltás mellett marad egy gyenge próbálkozás arra, hogy a sporton keresztül a nemzeti érzelmek erősödjenek, ugyanakkor például a magyar magzatok harmada-negyede évente a kés alatt végzi [137]. Még 2015-ben is így volt [138]. Ebből így soha nem lesz fordulat szerintem, a csend pedig üvölt ezzel kapcsolatban a közéletben.

Egy utolsó kérdés: ma a két oldal képviselői közül vajon hányan vacsoráznak együtt rendszeresen? Ezt információ hiányában az olvasó képzeletére bízom.


A legtöbb hivatkozást történelemmel így vagy úgy hivatásszerűen foglalkozó emberek előadásaiból vagy írásaiból válogattam ki.

Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egyetemi tanár, a rendszerváltás utáni első oktatásügyi miniszter

Dr. Bakay Kornél régész, tanár, múzeumigazgató, az MTA volt tagja. Az MTA és Bakay Kornél a finnugor elméleten rúgták össze a port. Ugyancsak Bakay Kornél igazolta, hogy Kőszegen nem működtek gázkamrák, ami ott akkor az állásába került.

Dr. Popély Gyula felvidéki történész, az MTA doktora

Dr. Raffay Ernő történész, aki elment az Országos Levéltárba és megnézte, hogy vannak-e ott hivatalos szabadkőműves iratok. Voltak. Itt beszél erről: (https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 17:30) Amúgy az Antall-kormányban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt.

Dr. Tóth Zoltán József magyar jogász, jogtörténész és politológus, egyetemi oktató, szakíró. A második Orbán-kormány Honvédelmi Minisztériumának egykori helyettes államtitkára, és összeférhetetlenség miatt innen kivágták. Erre szerintem büszke lehet.

Köszönjük meg ezeknek az embereknek a munkájukat, nagyon sokat tettek és tesznek a magyar nemzetért.Referenciák

 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=aBNJJ55tvGw
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Warburg_(botanist)
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Warburg_family
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Meir_Katzenellenbogen#Some_notable_descendants
[6] Bakay Kornél: Fegyverem a szó 2015 Raspenna, 146. oldal alja
[7] https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajszerzem%C3%A9nyi_Bizotts%C3%A1g
[8] https://www.youtube.com/watch?v=qPTNc74RQlQ 1:37:35
[9] Bakay Kornél: Az Árpádok országa, Hogyan lettünk finnugorok fejezet
[10] Bakay Kornél: Az Árpádok országa 129. oldal, hivatkozik erre: Kosáry Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1980, 516-517., 521.
[11] https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_keleti_koloniz%C3%A1ci%C3%B3
[12]https://hu.wikipedia.org/wiki/Betelep%C3%BCl%C3%A9sek_%C3%A9s_betelep%C3%ADt%C3%A9sek_Magyarorsz%C3%A1gra#Buda_visszafoglal.C3.A1sa_.281686.29_ut.C3.A1n
[13] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg RE 18:35
[14] https://www.youtube.com/watch?v=WQN8djPPv5o RE 34:00
[15] https://www.youtube.com/watch?v=2KkqeMV11TE 21:55 RE
[16] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg RE 54:00
[17] Bakay Kornél: Fegyverem a szó 2015 Raspenna Szent István király és az államalapítás fejezet
[18] https://www.magtudin.org/Andrasfalvy_Bertalan_Magyarorszag_foldjenek.pdf 10. oldal, hivatkozik KUBINYI ANDRÁS 1997. A magyar királyság népessége a XV. század végén. In Magyarország történeti demográfiája (896–1995). Szerk. Kovacsics József. Budapest. 106. oldal
[19] https://www.youtube.com/watch?v=x9WOWsqcTJ4 AB 44:10
[20] https://www.magtudin.org/Andrasfalvy_Bertalan_Magyarorszag_foldjenek.pdf sok sok helyen van ezekről szó
[21] https://hu.wikipedia.org/wiki/Betelep%C3%BCl%C3%A9sek_%C3%A9s_betelep%C3%ADt%C3%A9sek_Magyarorsz%C3%A1gra#Buda_visszafoglal.C3.A1sa_.281686.29_ut.C3.A1n
[22] https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1los_rend
[23] https://lareviewofbooks.org/article/james-bond-psychopath/
[24] https://www.youtube.com/watch?v=x9WOWsqcTJ4 AB 46:45
[25] https://www.youtube.com/watch?v=eUUQ4Y3Cplo 07:00 TZJ
[26] https://www.magtudin.org/Andrasfalvy_Bertalan_Magyarorszag_foldjenek.pdf 16. oldal
[27] https://www.youtube.com/watch?v=Six61TEiI5E AB 31:30
[28] https://www.magtudin.org/Andrasfalvy_Bertalan_Magyarorszag_foldjenek.pdf 13. oldal
[29] https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Orient_de_France
[30] BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 129. oldal
[31] https://www.youtube.com/watch?v=qtAMMMF_Pcw Molnár V. József
[32] https://www.youtube.com/watch?v=2KkqeMV11TE RE 41:00
[33] https://www.youtube.com/watch?v=2KkqeMV11TE RE 27:00
[34] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 59:00 RE
[35] https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_of_Settlement
[36] https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Personal_life_and_characteristics
[37] https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mayer_Rothschild
[38] https://www.youtube.com/watch?v=2KkqeMV11TE 33:20 RE
[39] https://www.youtube.com/watch?v=eUUQ4Y3Cplo 19:20
[40] https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family#British_branch
[41] https://en.wikipedia.org/wiki/Salomon_Mayer_von_Rothschild
[42] https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family#French_branches
[43] https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family#Naples_branch
[44] https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Mayer_von_Rothschild
[45] https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mayer_Rothschild
[46] https://mek.oszk.hu/06300/06367/html/02.htm#8
[47] https://www.youtube.com/watch?v=qPTNc74RQlQ 1:40:20 TZJ
[48] https://mek.oszk.hu/06100/06132/html/hitel0005.html
[49] https://www.youtube.com/watch?v=qPTNc74RQlQ 1:39:50 TZJ
[50] https://www.youtube.com/watch?v=2KkqeMV11TE RE 25:30
[51] https://www.youtube.com/watch?v=WuLm4Jt7WX4 17:50 RE
[52] https://www.antikvarium.hu/konyv/vorosmarty-mihaly-vorosmarty-osszes-munkai-vii-329320
[53] pl. https://en.wikipedia.org/wiki/French_conquest_of_Senegal
[54] https://en.wikipedia.org/wiki/CFA_franc
[55] https://en.wikipedia.org/wiki/Protectionism#/media/File:Protectionist_measures_taken_2008%E2%80%932013_according_to_Global_Trade_Alert.png
[56] https://www.youtube.com/watch?v=BptySK_BNxk 00:05 BL
[57] https://www.youtube.com/watch?v=DMYW1_hIrMQ 00:22 VT
[58] https://www.youtube.com/watch?v=qPTNc74RQlQ 1:44:00
[59] https://www.magtudin.org/Andrasfalvy_Bertalan_Magyarorszag_foldjenek.pdf 17. oldal
[60] https://www.youtube.com/watch?v=5UrrhyLotSg 00:42 TZJ
[61] Bakay Kornél Fegyverem a szó 2015 Respenna 227. oldal
[62] https://www.youtube.com/watch?v=WuLm4Jt7WX4 18:20 RE
[63] https://www.youtube.com/watch?v=2KkqeMV11TE 22:55 RE
[64] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg RE 68:28
[65] https://en.wikipedia.org/wiki/Rothschild_family#Jewish_identity_and_positions_on_Zionism
[66] https://en.wikipedia.org/wiki/British_Israelism
[67] https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Lost_Tribes
[68] https://theconversation.com/jerusalem-a-history-of-englands-hymn-55668
[69] pl. https://www.youtube.com/watch?v=4yIWBO_7nio
[70] https://en.wikipedia.org/wiki/Proposals_for_a_national_anthem_for_England
[71] https://www.youtube.com/watch?v=Ovg_CEpi0_g AB 24:00
[72] https://www.youtube.com/watch?v=6qlo7E1NSLA 00:45
[73] https://konyvtar.ksh.hu/inc/kb_statisztika/Manda/MSK/MSK_067m.pdf 13.oldal
[74] https://konyvtar.ksh.hu/inc/kb_statisztika/Manda/MSK/MSK_001.pdf
[75] https://www.youtube.com/watch?v=kwwgi5VgTfY 54:20 BK
[76] https://kuruc.info/r/9/77090/ az 5. részt írom hivatkozásnak, mert csak visszafele találtam módot arra, hogy az összes linket megtaláljuk. Magyarul az első cikk szerintem nem linkeli be a másodikat stb
[77] https://www.jewishvirtuallibrary.org/first-zionist-congress-and-basel-program-1897
[78] https://en.wikipedia.org/wiki/Zionism#History
[79] https://en.wikipedia.org/wiki/World_Zionist_Organization
[80] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 30:30 RE
[81] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 105:35 RE
[82] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 122:25 RE
[83] https://www.youtube.com/watch?v=IQKHzZMF8VM 10:00 BL
[84] https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Scheme
[85] https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_conclave,_1903
[86] https://www.youtube.com/watch?v=bKh_8FEuua0
[87] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 67:25 RE
[88] https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Puzyna_de_Kosielsko
[89] https://www.youtube.com/watch?v=t4mgcWcmlL8 31:40
[90] https://www.youtube.com/watch?v=t4mgcWcmlL8 31:40 RE
[91] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 29:40 PGY
[92] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 31:00 RE
[93] https://www.nagyoriens.hu/mno/
[94] https://szkp3.blogspot.ie/2013/04/a-politizalo-szabadkomuvesseg-multja-es.html, https://www.gyakorikerdesek.hu/politika__egyeb-kerdesek__4097357-hol-tudom-visszanezni-hosszutavra-az-atv-musorait, https://www.youtube.com/watch?v=ynzJnWlXYVY
[95] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 31:55 PGY
[96] https://www.youtube.com/watch?v=WuLm4Jt7WX4 20:26 RE
[97] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 22:30 RE
[98] https://www.youtube.com/watch?v=WuLm4Jt7WX4 20:50 RE
[99] Bakay Kornél Fegyverem a szó 2015 Respenna 227. oldal
[100] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 33:35 PGY
[101] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 35:20 PGY
[102] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 36:45 PGY
[103] https://hu.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot-egyezm%C3%A9ny
[104] https://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement
[105] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 41:00 PGY
[106] https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/balfour.html
[107] https://www.youtube.com/watch?v=aBNJJ55tvGw
[108] https://en.wikipedia.org/wiki/Masada2000, https://www.reddit.com/domain/masada2000.org/
[109] https://www.youtube.com/watch?v=e1X7QNEF-6s
[110] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:54:10 RE
[111] https://www.youtube.com/watch?v=t4mgcWcmlL8 35:45 RE
[112] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 44:50 PGY
[113] https://www.youtube.com/watch?v=t4mgcWcmlL8 36:40 RE
[114] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 47:00 PGY
[115] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA 50:20 PGY
[116] https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem
[117] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:49:00 RE
[118] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:56:11 RE
[119] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:58:00 RE
[120] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 2:00:25 RE
[121] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:56:11 RE
[122] https://www.youtube.com/watch?v=WQN8djPPv5o 25:50 RE
[123] https://www.youtube.com/watch?v=WQN8djPPv5o 25:30 RE
[124] https://www.youtube.com/watch?v=iTIUuEwDZxA PGY 16:00
[125] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:51:40 RE
[126] https://www.youtube.com/watch?v=t4mgcWcmlL8 8:30 RE
[127] https://www.youtube.com/watch?v=TOA5jAdZzyg 13:45 RE
[128] https://docplayer.hu/13111479-Kimutatas-a-kommunizmus-elso-magyarorszagi-tombolasa-azaz-a-tanacskoztarsasag-133-napja-alatt-meggyilkolt-590-honfitarsunkrol.html
[129] https://www.youtube.com/watch?v=mip-NWBGb7c 24:15 RE
[130] https://www.youtube.com/watch?v=UCUhcAWM7Qg 1:48:40 RE
[131] https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunfi_Zsigmond
[132] https://www.youtube.com/watch?v=WQN8djPPv5o 13:20 RE
[133] https://www.youtube.com/watch?v=t4mgcWcmlL8 8:30 RE
[134] https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-league-of-nations
[135] https://index.hu/belfold/2012/03/20/mihaly_volt_jo_fej_volt/
[136] https://www.nagyoriens.hu/mno/
[137] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/a/ad/Plot_v%C3%A1randoss%C3%A1gok.PNG
[138] https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s#Statisztika

 

Téma: Ember's-Ég - Trianoni kirakó

Dátum: 2017.07.02

Feladó: Ilona Polgár

Tárgy: Trianon

Szomorú választ kaptam égbe kiáltó kérdésemre. Az Antant után, a Magyarok tehetnek szomorú sorsukról.
Ezért irtózom a politikától, mert a rossz után, csak a még rosszabb jöhet.
Inkább megpróbálok EMBER maradni, ebben az embertelen világban.

Dátum: 2017.07.04

Feladó: János

Tárgy: Re:Trianon

A középkorban Mátyásig a magyar uralkodók megpróbálták megállítani a nyugati folyamatokat, de kihaltak, az ország pedig utána belebukott. Ahogy mondja a mondás, széllel szembe pisiltek, és a Turul nemzetség uralkodói valami csoda folytán ebben sikeresek voltak. Még mindig jobban állunk, mint a fehér hunok, vagy az Ujguriában ragadt népek.
Amúgy lehet, hogy ha Mátyásnak fia lett volna, ő se bírta volna a nyomást, annyira elhatalmasodott a nyugat. Európa a középkor vége fele rátért egy olyan útra, aminek eredményeképp sajnos az egész világot felforgatta, Indiától Afrikán át Amerikáig. Büszkék lehetünk rá, hogy a mi nemzetünk milyen sokáig bírta az ellenállást és arra is, hogy vezetőink a birodalmon belülről az akkori új világrend ellen küzdöttek. (Szerintem ma is hasonló a helyzet migráns kérdésben és lehet szidni az Orbánt sok mindenért, de ebben a kérdésben keményen harcol. Akármit is mondanak egyesek.)
Az ezt követő időkről, szerintem nincs olyan arisztokrácia a világon, ami megszállása után, akármilyen nagy is a nyomás, generációkon keresztül egységesen a népéért küzdene. Amit Magyarországon a Zrínyi-Bocskai-Rákóczi család tett, az csoda. Ami utána történt, az szerintem egy sajnálatos, szomorú, de logikus folyamat.
Vagyis egyetértek, ez a világ embertelen.

Új hozzászólás hozzáadása