Ember's-Ég -Tri-A-Non - Háromszor is nem

2012.12.02 10:56

 

Kiemelt link..

Ember's-Ég - Trianoni kirakó

 

Előzmények..

https://embers-eg.webnode.hu/news/pi-klub-special-mire-kepes-a-hatterhatalom-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/allamferfiak-a-trianoni-beke-parancsrol/

https://embers-eg.webnode.hu/products/a-magyar-tortenelem-jeles-esemenyei-es-sarokpontjai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/szabadkomuvesek-trianon-elott/

https://embers-eg.webnode.hu/news/az-diktalja-a-bekefelteteleket-aki-kirobbantotta-a-haborut-/

https://embers-eg.webnode.hu/news/a-ii-vilaghaboruhoz-vezeto-ut-amit-az-iskolakban-eltitkolnak1/

https://embers-eg.webnode.hu/news/molnar-v-jozsef-trianoni-gondolatai/

https://embers-eg.webnode.hu/news/p-vizontofele-a-magyarsag-/

https://embers-eg.webnode.hu/products/ember-s-eg/

 

Kapcsolódó vidi..

Pap Gábor - TRI-A-NON

 

 


Gondolom igen keveseknek kell bemutatni mit rejt e fogalom.

 

Meg kell mondjam őszintén, nagyon sokáig fogalmam sem volt ennek jelentőségéről, huszonéveim végén értem meg arra azt hiszem, hogy fontossága megvilágosodott számomra. Nem hittem volna, hogy erről írni fogok.
Többnyire mások gondolatait közvetítem, újdonságot talán nem is mondok majd, de azért, mint a jó "tolvaj", a figyelmet fel akarom hívni a téma jelentőségére.

 

Vajon hol is lehetne kezdeni?!


Kezdjük ott, hogy minden üzenetnek van egy rejtett üzenete is.

És ha már kettősség, a kettős dolgoknak - akár tematika, akár retorika - nem vethetjük el hatékonyságát és jelentőségét. Aki képes észrevenni, hogy az egész világban, a közélettől a metafizika témaköreikig rejtett szimbólumrendszerek és mögöttes üzenetek rejlenek, az méltán mondhatja magáról azt, hogy nem könnyű megtéveszteni.
Persze ehhez szükség van egy olyan érdeklődésre is, ami szerencsére nekem van, hogy érdekel a történelem és "magyar bőrben élve", szinte törvényszerűen találkoznom kellett a Trianon palotában  1920. június 4-én lezajló nem mindennapi esemény szimbólumával.

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s)


Trianon eseményeinek taglalását igen messziről el lehet kezdeni, jómagam mégis onnan kezdem, hogy rálátok arra a tényre: amikor a trianoni események zajlottak, a FED már 7. éve jelen volt, 1913-ban hozták létre.


Ennek azért mégiscsak köze lehet egymáshoz, hiszen ha a fentebbi dátumot megfigyeljük, észrevehetőek olyan események ( I. világháború ), amelyek azt jelzik, hogy valamilyen aknamunka az egész világra kiterjedő konfliktushelyzet okozott, és amelyben nemzetek sorsát és egyben a világtörténetét átszabták...

 

Egy idézet a FED alakulásnak közvetlen előzményeiről..
"...A politikusok azonban továbbra is ellenezték ezt az irányt, sőt azzal vádolták Aldrich-ot, hogy a gazdag bankárokhoz, mint J. P. Morganhez és John D. Rockefellerhez fűződő szoros kapcsolatai miatt elfogult a témában. 1910-ben Aldrich, illetve a J.P. Morgan, Rockefeller és Kuhn, Loeb, & Co. bankok képviselői 10 napra együtt félrevonultak a georgia-i Jekyll-szigetre. A megbeszéléseket Paul Warburg (Kuhn, Loeb, & Co.) irányította, és ő készítette el a későbbi Federal Reserve-törvény első vázlatát. „A Jekyll-szigeten megvitattuk és lezártuk egy egységes diszkont ráta (kamatláb) ügyét” – írta később." 
A találkozó nagy jelentősége ellenére egészen 1916-ig, három évvel a törvény elfogadása utánig, titokban maradt a nyilvánosság, sőt a kormány előtt is. (Bertie Charles Forbes írt róla először egy újságcikkben.)"


Napjainkban is fennáll egy meglehetősen aggályos és felszines elképzelés Magyarország első világháborús eseményeivel kapcsolatban,

Klisévé silányult: "bezzeg mi mindig a rossz oldalunk álltunk!".


"...Charles Tisseyre, a francia parlament képviselője könyvet írt a háború kitörésének körülményeiről:

„... Tisza István volt az egyetlen vezető államférfi Európában, aki komolyan szót emelt a háború ellen.”

A merényletet követő koronatanácson azonban azok az – akkor még osztráknak számító – nemzetiségi politikusok szavazták le, akiknek hazája később a győztes államok között szerepelt, és Magyarország háborús szerepének a világ közvéleménye előtti félreértelmezésében aktív szerepet játszottak."
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA

Kapitális tévedés az a feltételezés, miszerint mindez, csak Magyarság keresztútjának egy stációja lenne.
Sok tanulmány megjelent ezzel kapcsolatban, ámbár aki hobbi szinten sem foglalkozik a világ folyományainak megismerésével, annak valószínűleg még nemzettudat tekintetében sem szolgál üzenettel, szinte bizonyosan képtelen lesz beilleszteni nagyobb összefüggések távlatába.

 

 

Elkerülhetetlennek tartom megvilágítani ennek a viszonylag egyszerű és tömör leírásnak néhány számomra fontos alappillérét, mielőtt elmélyednénk a történelmi szálak sokaságában. Talán itt most nem mindegyik megjegyzés lesz kulcsfontosságú és a lényeg szempontjából sem biztos, hogy szervesen hozzátartozik a témához, mégis Nekem fontos, mint lényeges pontok:


   - Az igazságra való törekvés és az emberben a megértésre való ösztön, amely még ha elfogultnak is tekinthető, azért a célt tekintve fontos, főleg a tárgyilagosság.


   - A magyar nyelv ismerete is hasznos, a megértés szempontjából talán nem kulcsfontosságú, de mégis büszkén vállalom, hogy magyarul gondolkozom, így még inkább könnyedséget nyújt a "sorok közötti olvasás" képességében. Számomra magyarnak születni annyi, mint bennfentesnek lenni a rejtett tartalmakban. ( Már maga az elnevezés is, nem véletlenül, egy rejtett oltalomból szinte bármelyik civilizálódott és világnyelvet beszélő néphez szól és megérthető üzenettel szolgál: -tri-a-non- ...)

 

A térkép a Krisztus előtti 12. századtól az első századig uralt részeket jelképezik.

 

 


Az Atilla utáni évszázadok keszekuszaságának és szinte beláthatatlanná tett időszakának megértését és körülményét szintén érdemes megemlíteni.


   - Mátyás király idejében a még mindig centralizált Magyar Királyság a három legnagyobb birodalmak egyike. Vitára nincs sem ok, sem lehetőség. Mint ahogy ma is számos és számtalan dologban világelsők vagyunk, tovább gondolható hogy 500 főleg 1500 évvel ezelőtt mennyire példamutató és esszenciális kézségekkel rendelkezett a magyarság a nemzetek sokaságában.


   - Nekünk, magyaroknak a fontosságát és megkerülhetetlenségünket nemcsak a Szent Korona misztériuma adja, hanem az is figyelemreméltó, hogy történelmünket átszövik az ellentmondások és a végeláthatatlan anomáliák, tehát valami nem igaz, vagyis hamisított.

 


A tri-a-non szó, üzenetét tekintve annyit tesz: "Háromszor is nem".


Jelentése többféleképpen érthető. Kettőségére most rámutatok: tartalmában jól kiolvasható egy masszívan tagadó olvasat, emellett egy markánsan hitre és összetartozásra buzdító üzenet is.

Egyik oldalról, az ellenségeskedés üzenete:
Tulajdonképpen a világ nem sokat változott az idők folyamán, hiszen az ember miben változott? A világ is mindinkább az ember képére idomult és korszerűsödött. Bár ez esetben a korszerűség a kornak megfelelően sokszinű vívmányok használata, de az emberi ösztön miben változott? Ez a sokszerűség magában hordozza a csodát, de a felszinességet is. Azért jegyeztem ezt meg, mert már a Teremtésmítoszokban is feltűnnek az -ős-tagadás jelképei. Trianon jelentésének egyik oldala talán ez.
Nemet mondani és ellenállni az "Ember fejlődésének", a szabadságnak, az alapvető jóság és ártatlanság, ezekkel együtt az Istennel való közreműködés kapcsolatának.
  Így azt látom, hogy a magyarságon keresztül, magát az Embert és a Nemzetek kalitkába zárásának momentuma valósult meg. Ez a háttérhatalmaknak nevezett mozgalmak tevékenységének egyik csúcsra futtatott sarokpontja: Trianon.
Sok évszázados ádáz aknamunka eredménye a Versailles-i békediktátum. Azon a napon délután a Kárpátok széltében-hosszában harangok "félrevert" zúgása jelezte üzenetét szerte a világban: a világ gyökeresen meg fog változni.

 

Napjainkban az egyháznak nem áll módjában eleget tenni ennek a történelmi ténynek, miszerint a magyaroknak

gyásznap június 4.

Azért mégiscsak van, ahol megmerik tenni: és a harangok zúgnak, még tengerentúl is.

 

 


Békediktátum, amikor új korszakba lépett az emberiség és feltehetően a legtöbb kihívással teli időszakokat nyitotta meg.
Nemcsak nekünk, szabadsághoz szokott Magyaroknak, hanem minden Nemzet számára.
Trianon után az ember teljesen ki lett szolgáltatva a fenevadnak, amit hogy ne legyen ijesztő, hívhatunk a gátlástalanság és emberellenesség intézményeinek is. Ugyan a magyarok már legalább ezer éve háborúban álltak, mégis hosszan tartó harcának utolsó mozzanata képen ezen mesteri terv az összes többi főbb állomás mellett kiemelkedő. Látszólag úgy tűnhet, minden elveszett, de ez csak látszólagos és csak így tűnik.

https://www.trianon.hu/keret.phtml?/trianon/tria1920/
Ekkora az Új világrend földi istenei már legyártott tervekkel rendelkeztek és pontról-pontra megtervezett szisztéma alapján haladtak lépésről-lépésre a hegemónia felé. Ami ma már teljesen világos és kikristályosodott formájában látni lehet és érezhető.

 

Másik oldalról, amiből erőt lehet meríteni:
Balgaság azt mondani (persze lehet), és magyarokra bélyegként rásütni azt az elcsépelt és sokat hallott érvet, miszerint nacionalista elveket követnénk. Legfeljebb abban a tekintetben igazolható, hogy amikor a Magyar mellett kiáll az ember, akkor törvényszerűen is Emberiség mellett és a népek összessége mellet is ki kell állnia az embernek.

Ha megfigyeljük az elmúlt 2000 évet, világosan látható, hogy megkerülhetetlenek vagyunk a világtörténelem színpadán. Légy büszke Magyarságodra!
A kultúrától kezdve az iparig, a szellemi gazdagság, a Krisztusi Út (újszövetség) melletti kiállás okán keresztül került a Magyarság az idegen eszmék (ótestamentum) célkeresztjébe.
István király korszakának átláthatatlansága és ellentmondásai méltán támasztják alá e fentebbi állítást, amiknek részleteire most kitérni nem tudok. Mindenesetre van egy körülmény, hogy ha a Nyugat vezette be a Magyarságot a Kereszténység kultúrájába, akkor hogyan van az, hogy számtalanszor ugyanezen társaságok egyfolytában hadban álltak Magyarországgal?
Ennyit a keresztényi szeretet ellentmondásosságáról is...
Érdemes időt és fáradtságot szánni bizonyos dolgok megértésére, jelenünk ugyanis akkor válik világossá - és adhat erőt
- ha megértjük ezen összefüggéseket.

 

 

És összeségében: Trianon üzenetének teljessége azokhoz szól, akik saját maguk értelmének kimunkálásában azon fokra már eljutottak, hogy nem a rombolásban és tagadásban lelik örömüket, függetlenül ez neveltetéstől, illetve társadalmi viszonyaitól.
Üzeni azt, háromszor is nemet kell mondani a zsarnokságra, az elnyomásra, nemet a másik ember elnyomására és ezzel igényt kifejezni a közös emberi értékek megtartására.
Sokan gondolják rosszul és szégyenkeznek őseik miatt, de vajon, tisztában vannak azzal, mennyi de mennyi összeesküvés és züllesztés cselekménye között kellett boldogulniuk? Ebben a viszonylatban nagyon hálásnak kell lennünk, és megvizsgálni magunkat, hogy mi, mai emberek nyomukba érhetünk, kitartásban, hitben, és nagyszerűségben?
Tulajdonképpen Ők, abban nagyon büszkék lennének ránk, hogy ugyan produktumokat keveset tudunk ma megvalósítani, de ez a korszak nem is erről szól, hanem egyszerűen a túlélésről az életben maradásról. A "haláltengely" nem más, mint az embert és individuumot, jellemet edző időszaka, lehet ezt rossznak és jónak is minősíteni, de érdemes inkább az Ember fejlődésének elodázhatatlan állomásaként tekinteni. Amitől nem kevesebbnek, vagy többnek kell magunknak érezni, csupán csak látni érdemes ezen körülményeket és összefüggéseket. Mert az ember nyugalmát csak az igaz beszéd és az ellentmondások feloldása hozhatja el.

 

Őseink ereje MiMagunk vagyunk.


A magyar ma azért is mágus nép, mert jól látszik is, máshol tízszer annyi javadalomból is alig élnek meg, ugyanakkor  szinte ugyanazon árszabás mellett élik életüket, fejlett nyugatinak mondott rendszerek. Persze ezért az "Unió" nem lázong, csak akkor hallani a szirén hangjukat, ha valaki a szabadság és jóérzés mellett szavát inti és emeli. Nem gyűlölni, haragudni és neheztelni kell , hanem felnőni. Elég sok példát elénk ad az élet, hogy milyen az, amikor egy másik Nemzet (vagy akár saját életünkben is láthatunk mások által példát) úgy képes meghatározni önmaga kiválóságát és kitüntetettségét, vagy inkább fölényességét, hogy azt a másik kárára, illetve lenyomásával képes csak elérni.

Mi nem ilyenek vagyunk, viszont kötelességünk az, hogy az ellentmondásokat felfedjük...

 

A harangok szólnak értünk, de nem a haragunkért...

Ne haragudj, de légy Erős: ideje felnőni az isteni feladathoz és világosítsd meg az ellentéteket!


 Mi a "tengely" őrei vagyunk...

 

Velünk és általunk üzen a Jóisten, nem először és gyaníthatóan nem is utoljára.
Ez Trianon üzenete...!

 

 

Téma: Tri-A-Non - Háromszor is nem

Dátum: 2017.08.16

Feladó: Petrov Ferdinánd

Tárgy: Trianon A Magyar Nép Megerődzakolása Szuronyokkal.

Magyrország, Írigyei elérték amit Ördögi-Ember-Gyűlölő-Tervükkel-Meg is Valósítottak. A Mindenható-Úristenünk-Hosszan tartó munkáját, az Emberiség-Bökcsőjét. Végre lerombolta. Az Isten által körbezárt Hegy és Víz Határokat, még az ördögi tervükkel sem tuták lerombolni. Isteni-Terv volt ez az Úr-terve a Mag-tárlás-védelmére. Ha bár a Kukacok rágják, gyökerét körbe-körbe, de a "Mag" erős, egésséges, sebeit hamar beforrja. Ez is egy Isteni erő. Erős Nemzet a Mag-Népe. Magyarok Istene Óvja-Szeretett Gyermekeit. Tiszteljük a mi Urunkat, ő tudja mit csinál, és miért teszi eszt. A mi Urunk majd segít és mindent rendbe rak, caak Bízzunk benne-Tartsunk-Össze-Ez a Magyarok-Ereje. Ha hív és tenni kell, mi ott leszünk, hívő Magyarok.

Új hozzászólás hozzáadása