Ember's-Ég - A Mérleg Egyéniség Szépsége

2014.11.02 10:17

 

Előzmények:
A Szűz Egyéniség Tisztelete

Az Oroszlán Egyéniség Méltósága

A Rák Egyéniség Látomása

Az Ikrek Egyéniség Varázsa

A Bika Egyéniség Ereje

A Kos Egyéniség Mágiája

 

 

Kapcsolódó:

Szántai Lajos - A Boldogasszony csillagkoronája 1-2

Pap Gábor - Népmeséink és az évkör

Ember's-Ég - Tarot - "A csend gyönyörbe robban."

Az Atlantiszi Smaragdtábla

Pap Gábor - A Világ képe egy kerek tükörben

Asztrológiai szimbólumok időfizikai jelentése

A hermetikus írásokról – Hermész Triszmegisztosz és a Corpus Hermeticum

Vasslajosblogja szpesöl - avagy háromszor is Hermész (3 cikk egyben)

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek

Negyedóra - Szepes Mária - A vörös oroszlán (könyvajánló)

Márai Sándor : Füves könyv – A lelkiismeretről

 

 

Kiemelt:

Hang az Időben

 

A Mérleg Egyéniség Szépsége

 

 

A Mérleg vénuszi alakja leginkább nőies vonásokat ró a jegyre, de ez művészi és könnyed tulajdonságokat is jelöl. Ez azonban csak a felszín és a Mérleg egyéniségnél sem szabad csak a látszatnak hinni. A látszat mindig ép és harmonikus, szimpatikus egy Mérleg esetében. Mégis valamilyen izgalom fűti a lágy külsőt. A Bika vénuszi alakja nyíltan dús, termékeny és ősi életerőt képvisel, a Mérleg azonban hűvösebb és sápadtabb napfényt ragyog. Vagy inkább bölcsebben telt, fáradt fény ez, minden csillogása ellenére. Ez a sápadtság nem egészségtelen, hanem ismét csak hangsúlyozottabb illékonyságot ad. A Mérleg olyan, mint egy gyönyörű kísértés, még inkább látomás. Egyszerűen kedves a megjelenése. Már nem teljesen földi, ahogy egy Bika vénuszi erő duzzad az életigenléstől, a Mérleg már kétségbe vonja az evilági források mindenhatóságát. 


A Mérleg egyéniségben összeszerveződik az a figyelem, amelyeket az előző jegyek felidéztek és a szűzi precizitást is felhasználja, hogy minél élesebben, de egyszerre lágy mozdulatokkal hangsúlyozza finom megnyilvánulásait. Tehát a Mérleg egyszerre áttetsző és mégis határozott élességet ad. Ez a lény kivonja a fényt a világból, magához szívja, ettől olyan figyelemfelkeltő és átrezegteti egy másik valóságba. Majd a túlvilági erőket is megidézi és átcsillogtatja ebbe a világba. Lágy ívelésű, de masszív mentális hídján ringó bölcsőként járnak-kelnek a színek és az árnyékok.                  

 

                                   

Sokszor sokkal okosabb, mint amilyennek mutatja magát. Jól látja a részleteket és hidegfejű következtetéseiből tanul a leginkább, minden információt memorizál, miközben bájos, mosolygós küllemét fenntartja a külvilágnak, belső lelki életét nem mutatja ki, és azt sem, hogy milyen könnyedén merül mély megértésekbe és épp ilyen szikra vágásokkal alakítja át önmagát.

Nem fél az elmúlástól, de nem akarja, hogy úgy múljon el az élet, hogy nem ad lehetőséget azt teljes egészében kiismerni. Ezért belelovalja magát az élményekbe és keresi-kutatja az egyéniségen túlmutató, inkább különcködő önkifejezések lehetőségét.

Finom lelkűsége nem eltúlzott érzékenységet takar. Az érzelmességet és szeretős nyitottságát is, mint szép kiegészítőt, felhasználja egyéniségének csillogtatására. De valójában nem érzelgős. A legnépszerűbb eszközöket alkalmazza ahhoz a benső vágyához, hogy kívánságait kielégítse. De nem csupán bizsufényű apróságokat kíván, sem anyagiakban, sem szellemiekben. Az ösztönös szándéka az, hogy egyensúlyban és arany arányban tartsa a létezés két arcát, az életet és a halált. Egyiktől sem fél, nem tart a változástól, ahogy a Bika; a Mérleg a változatosságot szereti. Vénuszi arca szép, de nem forróvérűen piruló arccal, hanem rózsásan áldott kegyelmet ragyog, vagy pillanatok alatt vált át elhűlt, kegyetlen hatásba. 


 

Már sejti az életút szükséges elmúlását, bár látomásairól nem mesél, nem akar próféta lenni, inkább megőrzi álmait. Még élvezi az elmúló természet utolsó ragyogó cseppjeit, úgy, mintha sosem lenne vége. Indián nyarában olyan nyugalom árad a percekre, órákra, mintha örökké tarthatna. Túlvilági otthon rezdül át a hangokban és a képekben, ezzel megörökíti a békét vagy az emlékét. Egy Mérleg természet társaságában az ember akkor is elcsendesedik, ha a környezet zsibong. Ő az utolsó mély sóhaj, ami után hosszan nincs levegővétel, és senki sem tudja, csak a Látók, milyen benső, gondolati feldúltságot olt ki ezzel a súlyos lélegzettel. Aztán a csend jelenségében kaput nyit az áldott változásnak.

Ő a naplemente izzása, ami mégis annyira hidegen távoli; titáni erőkkel képes játszani mentálisan, akárcsak azok a légköri trükkök, amitől a vörös, arany pompa, méltóságos vizuális élmény, gyógyító hatású elnyugvás, mégis csak egy optikai csalódás; az űr, ami elválaszt a ragyogó forrástól, kietlen és halott emberi szem számára, sőt a Nap sem érinthető, elérhető boldogság. A Mérleg egyéniség hálát ébreszt mindenkiben, de ha úgy tartja játékos kedve, egy fricskával elvágja a reményeket, hogy huncutul újra odasimuljon kedvesen és megnyisson az elmékben egy új távlatot. Az élet színek, árnyékok szórakoztató kavalkádja, ahol az ívek, mozdulatok, különbségek játékok és mindenki egy-egy egyedi csoda.  A halál is csak egy optikai csalódás, ahogy az emberi élet is csak egy lélek-köri trükk, hogy innen nézve óriási legyen a látvány.
 


 A Mérleg szeret rajongani és imádni, de mindig egy csepp méreg van beoltva az örömébe. Amíg nem ismeri ki önmaga természetét, a barátságos látszat mögött ideges kínlódások és paranoiák gyötrik. Legjobban önmagától fél és ez kényszeríti túlzott mérlegelésbe. Nem a döntésektől fél és nem arról van szó, hogy ne tudna választani két vagy több irány között, mert látja minden irány előnyét és hátrányát is. A Mérleg azért mérlegel oly sokat, mert fel akarja magában fedezni azt a mérgező trükköt, ami a céljait minduntalan becsmérli. Nem az frusztrálja, hogy megfelelő döntést hoz-e, hanem az, hogy képes lesz-e uralnia az új irányzatot. Könnyedsége, épp ezért, nem csak a harmónia tisztelete, hanem kicsit linkség is, mindaddig, amíg meg nem érti Erejét.

Egy jól felépített és belátó Mérleg egyéniségből a felelősségtudat, következetesség Magától értetődő természetességgel jön. Az ilyen Mérleg nem ingadozik két oldalra, hanem egy megbékélt, bölcs, indiánnyári napfényben töltekező forrásból koncentrálja erőit a perspektívákba. Ha eléri a belátható horizont határát, lelkiismeret-furdalás nélkül ideológiát vált és új szféra törvényeivel könnyen azonosulva, már halad is tovább a terjedésben.
 


Az a bizonyos egy csepp méreg megedzi és jól hangolt szerré válik lényében. Azt vallja, a látszatra akkor is adni kell, ha semmi sem az, aminek látszik. Az igazság ma oltárterítő, holnap lábtörlő.
Az örök igazság nem játszható ki paradox értelmezésekkel, de az örök igazság legfőbb természete azonban a játékosság – egy Mérleg számára.


A Mérleg nem a Halál jegyese, hanem a Természeté. Az Ő éneke csengi be a virrasztást és vezeti fel a Skorpió természetet.

Raven

 

Íme Szepes Mária Smaragdtábla c. könyvéből néhány részlet a Mérleg pszichomágiájáról

 

 

„Valóságos, hazugság nélkül való,
biztos és teljességgel igaz!
hogy ami lent van, ugyanolyan,
mint ami fent van,
és ami fent van, ugyanolyan,
mint ami lent van
az Egyedülálló Dolog
csodájának véghezvitelére.

És amint minden dolog
Egyből lett
Az Egyedülálló közvetítésével:
úgy minden dolog
egy dologból születik
az alkalmazkodás által."

 

Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina

 

 

"Az Állatégöv hetedik házaként, ez az óriási intenzitású, szuggesztív ideggóc, döntő változások stádiuma. Az energiák állandó mozgásban lüktetnek benne. A teremtő és kereső nyugtalanság, amelynek árama színültig tölti, sorsát folytonos történésben” tartja.

A Zodiákus legélményszomjasabb, legkíváncsibb állomása. Ez a mohó életinvokáció azonban már differenciálódott; kényes és válogatós. Magasabb nívón esztétikai öncélúságban bizarr kifejezési formák, szépségrituálék celebrálásában, mélyebb fokozaton perverz, szeszélyes nemi kalandokban, különc öltözködési és milliö-építés alakjában fejeződik ki.
 

A Mérleg-típus tulajdonképpen a szépség mágiájának megszállottja. Fanatikus  Vénusz-pap, vagy kicsapongó Maya-rabszolga: a szépség és káprázatának elhitetett ámokfutója. Legmagasabb formanívón: „Homo Aestheticus” misztikus szimbólum vizionárius, akinek érzékelése szinte asztétikus szépség-praxisa következtében, ibolyán túlra hatol, és a formák leplei mögött okkult közléseket olvas el. Ez azonban már a „legyőzött Vénusz” csillag-fölötti állapota. Ismertetőjele az, hogy Vénusz-Hierophantja, az esztéta, a formát már nem választja el a lényegtől, és nem éri be többé a szépség csillogó, üres keretével.

Elszakadni ezen a fokozaton is igen nehezen tud a kerettől. Igénye azonban annyira szubtilissá válik, hogy a szenvedélyes szépségimádatat ellenére, külsőleg élettagadónak tűnik, mint egy szerzetes. E habitus mögött azonban lelke és szelleme alacsonyabb nívójú képzelet előtt felfoghatatlan szintű, mélységes extázis-tónusokat él át, amelyek különleges mámora felmérhetetlen mértékben túlhaladja a testi érzékek kiélését.
 

A Mérleg az Állattégöv egyik legszínesebb és legveszedelmesebb képlete. Mert kivédhetetlen varázslattal kísérti meg leigázottjait: a szépség exaltáló hatalmával. Csúf és fájdalmas hatások ellen könnyű védekezni.

Elementáris taszító erő működik bennük, amelyeket csak erőfeszítések árán lehet leküzdeni. Szép formák szívóenergiákat bocsátanak ki akkor is, ha rovarcsalogató húsevő növény, tündöklő mélytengeri medúza, vagy gyökeréig romlott ember, csapdaként szolgáló, külső habitusát képezik. Az alacsonyabb természet ezért dolgozik a legvonzóbb szépség fegyverével a táplálékszerzés, fajfenntartás láncának kíméletlen továbbszövésével. E természetláncot a hermetikus szimbológia virágzó, meztelen asszony mögül elővigyorgó halálfejjel ábrázolja. Mert az ilyen módon burjánzó élet másikoldala, kiegészítő eleme a kegyetlen pusztulás és pusztítás.

A hetedik Zodiákus-jel ezért az involúció csapdája, vagy az evolúció nagy lendülettel felszárnyaló fordulópontja. A választás a kettő közül a Szellem döntésétől függ. Ez a választás azonban minden más dilemmánál világosabb, éppen kísértő hatásának lebegő játékossága miatt, s azért, mert jelképei egzaltáló erejűek. Amint összekapcsolódnak szemlélőjükkel, elvakító mámort keltenek benne, szenvedélyévé válnak.

A szenvedély törvénye pedig „kylkhor” törvény. Független, életrekelt ego-töredéket képvisel a meghasonlott egyénben, amely zsarnoki hatalommal uralkodik a jellem fölött. A szenvedély – bármilyen szenvedély – mindig nimfomániás természetű. Valójában testi, lelki, szellemi táplálékfelvételre képtelen, kóros állapot.

A szenvedély megszállottjának éhsége, szomja egyre növekszik, anélkül, hogy teljes kielégülésben feloldódhatna és elnyugodhatna. E csillapíthatatlan inger hajszolja azután olyan kicsapongásokba, amelyek veszélyes bonyodalmakba sodorják és elpusztítják. Úgy, ahogya húsevő virág kelyhe bezárul a rovar körül, és illatos, bódító nedvei megbénítják, felemésztik a csapdájába szédült élő szervezetet.
 

Crowley Tarot Kardok 3-as, Szomorúság
Szaturnusz a Mérlegben

 

 

A Mérleg-idea kylkhor teremtő géniusz. A mindenség „”bedíszletezője”. A természet fajtáinak, formáinak színes konfigurációi mögött, a Mérleg fantáziatevékenység szövi a „megelevenítés” varázslatait. Az Univerzum nagy énhasadásának előidézője a „szépség igazságának” Maya-szuggesztiója, amely teremtményeit teljesen elhiteti, és romboló szenvedélyek veszélyesen független hatalmával ajándékozza meg.

A Vénusz-esztétika mintáinak a „L’art pour l’art” a legfőbb dogmája.
A „mindegy, hogy mit, egyedül az a fontos, hogyan!” Különféle extrém, különc és dekadens művészeti irányok ebből a humuszból nőnek ki.

Hangsúlyoznunk kell itt, hogy negatív értékelésünknél mindig egy egészséges kooperációjában nélkülözhetetlenül szükséges, asztromentális szerv kóros túlsúlyáról, beteges módon való növekedéséről, az organizmus rovására történő önálló építkezésről beszélünk. Mert művészi elem mágikus Vénusz-árama nélkül semmiféle kreáció nem válhat hitelessé: nem kelhet életre. De forma és lényeg, mondanivaló és stílus szervesen összetartozó elemek; egyik a másik nélkül nyomorék módon egyensúlytalan, s inspirációi patológiás benső pozitúrákra kondicionálnak.

A tizenkét Zodiakális-potenciát általában mindig egymást kiegészítő egységként elemzi a hermetikus asztro-filozófia. Úgy, ahogy az organizmus különféle szervei is csak harmonikus összműködésekben tarthatják fenn saját létfeltételüket: a szervezet szintézisét. Mert az ember –minden ember – lelki-szellemi szervezetének nélkülözhetetlen alkotó eleme a tizenkét Zodiakális idea és energia. Bármelyik kiélése, bénulása, kóros tüneteket okoz a kreatív erők, érzések, gondolatok cirkulációjában éppúgy, minthogy szervi elváltozások betegségfolyamatokat okozhatnak a testben.

A különféle „csillagszervek” megbetegedését, diagnosztikáját és terápiáját a horoszkóp dignitásai, aszpektusai, orvos-asztrológai képletei mutatják.

A pszichomágus feladata az involúciós Mérleg-pozitúra gyógyításánál igen nehéz, mert a Vénusz egyéniséget Maya „tükrei” közül intenzív, hitelesnek tűnő és káprázatosan színes útvesztőből kell kivezetnie. Még pedig pontosan ellenkező irányban, mint amerre az elhitetett Vénusz-misztát saját érzékei terelik. Arrafelé pedig nincs kijárat, ezt minden lélekvezető tudja. Abban az irányban csak egymásba átlüktető, extaltált vagy depressziós hangulatok, rögzíthetetlen ösztönzések vákuma szívja le egyre mélyebbre a lélek foglyul esett energiáit. Erre figyelmezett a Tarot beavatási sorának negyedik kártyája, az „uralkodónő” Vénusz-hieroglifája, Mérleg egyéniség legtöbbször riasztó szigorúsággal:

„Győzd le a szépet!”

A felszólítás nyomán előtörő tiltakozó taszítást e rejtélyes mondat kiegészítésével kell lecsillapítani:

„A szépség igazsága helyett, keresd az igazság szépségét!”

Magasfokozatú Mérleg típusnál ez a mantra valódi nyitó formulává lehet, amelynek rendkívüli tűzereje a kreatív fantáziaáramlatokat egyszerre új, gyógyító irányba tereli.
 


Crowley Tarot VIII. - Egyensúly

 

E tétel gyakorlati dramatizációja, a páciens lényébe és sorsába való beszövése minden esetben egyéni módszert, sajátos praxisfelépítést igényel. Aszerint, hogy a Mérleg-típusnak milyen kreatívterület felel meg a legjobban. Biztos azonban, hogy alig van olyan művészeti ág, amelynek gyógyító, megvilágító áramát ne lehetne a 2levegős” Vénusz-egyéniség lényébe bekapcsolni üzemanyagul, akkor is ha az illető maga nem önálló alkotó, hanem csak passzionátus műélvező karakter.

Alacsony formanívón, sajnos, a Vénusz útvesztő kiúttalanságának tétele érvényesül. Mert a páciens tudatos együttműködése, tehát magas nívójú intellektuális fokozata nélkül senkin nem lehet sikeres pszihomágikus operációt végrehajtani.

A mélyfokozatú Vénusz-egyéniség tehát hosszú kiélési periódus tartamára alámerül szenvedélyek és szenvedély okozta sorscsapások, betegségek tisztítótüzébe. E tapasztalatok azután kínos élményeken átkényszerítik lassan a Vénusz-skála grádus során felfelé. S akkor egy-egy újabb inkarnációjában szimpátiák, antipátiák, félelmek és gátlások formájában jellemében és asztrológiai képletében magával menti már égési sebei tudattalan emlékezetét. Ez az alap gyógyító, pszichomágikus experimentumok egyedüli kiindulása.

A Mérleg egyéniség ideálja a szépség.

Tiszta Mérleg-típus külsejében, miliőjében, írásában, mindig van valami artisztikus csinosság, de ugyanakkor rendetlenség is."
 

Téma: A Mérleg Egyéniség Szépsége

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása