Irányítók wiki - Asztrológia

2015.01.06 22:29

 

Üdvözlet! Az Irányítók Wiki a világot irányító hatalmi hálózattal, ezen belül a különböző érdekcsoportokkal, személyekkel, módszereikkel, történetükkel foglalkozik, valamint olyan közösségekkel, szerveződésekkel és személyekkel, akik a hálózat és tevékenységének felderítésében aktív szerepet játszottak és játszanak.

 

Az Irányítók Wikit bárki szerkesztheti, bővítheti!

 

A téma ellentmondásossága ellenére remélhetőleg sikerül megőrizni az enciklopédikus stílust. A Wikin a tények mellett helye van a különböző feltételezéseknek és összeesküvés-elméleteknek is, azonban ezeket elméletként és feltételezésként kell feltüntetni, ahol csak lehet, forráshivatkozással, hogy lehessen tudni, az adott állítás kitől származik, kik tartják hitelesnek és miért. Ha ellenvélemény létezik, annak is ott a helye.

Hajrá! Szerkesztésre fel!

 

Az eddig 366 szerkesztett lap(bejegyzés) egyike olvasható itt lentebb.
 

 

Kiemelt..

Dunkel Norbert - Az ima rejtett kamrái

Pap Gábor - Az ember tragédiája című Madách-mű csillagmítoszi értelmezése
Pap Gábor - Asztrálmítoszi keretek
Pap Gábor - A Bánk Bán elemzése csillagmítoszi keretek között (nagyon ajánlott)

Pap Gábor - Állapotövi jegyek kazettás mennyezetek 2.rész ( skorpió- halak )

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Világos(s)Ág - Marduk (Nibiru)


 

Előzmény..

Molnár V. József - Az ember életköre

Wataru Ohashi - Testről olvasás

Afrikai asztrológia

Indián horoszkóp

Vasslajosblogja - A Vízöntő

Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

Újföldklub - Magyar nyelvű Maja naptár dekóder

Szántai Lajos - "Lőn nagy csendesség a mennyben..." 1.rész (A Jelenések könyvének elemzése)

Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész

Kapcsolódó link..

Miamanó - WikiLeaks - A Rothschild akta

20 gyermeki összeesküvés elmélet (angol nyelvű videó) + Simpson család elemzése

Bereczki Zoltán lelkipásztor előadása - Kazettás Mennyezetek a magyarországi református templomokban

Szántai Lajos - Magyar történelem

Csillagszeme - OSCAR 2014-EGY SZELET MENNYORSZÁG

Molnár V. József

 

 

Az asztrológia az égitestek mozgásával, és ezeknek a földi, főként az emberi életre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozik. Az asztrológia szerint az égitestek (csillagok, bolygók, holdak) állása egy adott időpontban hatással vannak az éppen történő események (leggyakrabban személyek születése, de akár cégek, vagy országok, létrejötte) tulajdonságaira, eljövendő sorsára. Tudománytörténeti szempontból az asztrológia a csillagászat tudományának előfutára, míg a modern asztrológiát az áltudományokhoz sorolják. Az elnevezés a görög asztron, 'csillag' és logosz, 'szó, tudomány' szavakból ered.

 

https://haridwarjyotishkendra.com/wp-content/uploads/2012/09/astrology1.jpg

 

Története

Az asztrológia szinte már az ember megjelenésétől kezdve jelen van. Pap Gábor művészettörténész szerint már az ősember barlangrajzai is asztrológiai alapon készültek. Az ősi nagy kultúrák (sumérok, maják, görögök, rómaiak) szinte mindegyikének volt saját, kidolgozott asztrológiai rendszere. Az uralkodók rendszeresen használtak horoszkópokat pl. egy csata kimenetelének megjövendölésére, vagy egy fontosabb esemény pl. koronázás időpontjának kiválasztására. Az asztrológia mindig is megosztotta a társadalmat; akadt példa arra, hogy a városokba be sem engedték az asztrológusokat, üldözték őket, de az ellenkezőjére is találunk példát, mint a fenti mondatban, ahol egyenesen az uralkodói réteg vette szolgáltatásaikat igénybe.

 

Ágazatai

Napjainkban két nagy "altípusát" különböztetjük meg: a nyugati és a keleti asztrológiát.

 

Zodiákus

 

 

 

 

Zodiákus

 

 

Az állatöv (mely elvileg nem a földi állatokkal való párhuzamokról kapta nevét, ahogy pl. a mérleg jegy sem hétköznapi értelemben vett "állat": a szó itt az állásra-állandóságra, az "állatövi" jegyek által hordozott tulajdonságok maradandóságára utal). Az égen az ekliptikától kétoldalt 16°-ra lévő terület, amelyen belül a Nap, a Hold és minden bolygó (a Plútó kivételével) látszólagos pályáján mozog. Tizenkét állatövre (egyenlőtlen hosszúságban) és tizenkét egynevű jegyre osztják, 30°-os hosszúságban. Az állatövi képek és az állatövi jegyek a tavaszpont precessziós hátrálása miatt nem esnek egybe.

 

 

Ekliptika: A Nap látszólagos útja az égen, vagyis a Napút.

 

Precesszió : A földtengely – a Nap és a Hold forgatónyomatékának hatására bekövetkező - elmozdulása.

 

Tavaszpont : A Kos jegy 0°. foka

 

Világkorszak, világhónap : A tavaszpont a 12 állatövi csillagképben kb 25.868 év alatt járja be útját.Ezt az időtartamot nevezzük Világévnek.Míg egy csillagképen keresztüli utazáshoz kb 2500 év szükséges, ezt az időtartamot nevezzük világhónapnak/világkorszaknak.Jelenleg a Halak korszakában vagyunk, ami Jézus Krisztus születésével kezdődött.Minden világhónapra jellemző az éppen aktuális jegyen áthaladó hatás.Ebben az esetben a fizikai síkon megjelenő hatások a Halak tulajdonságaihoz köthető (pl a kapitalizmus megerősödése, az egymásból való élés ), míg a szellemi hatásokért az évkörön szemben levő jegy lesz a meghatározó, jelenleg ez a Szűz ( ennek jelei pl a számítógép megjelenése, a gépesedés, monotonitás ). Az ember megjelenése óta 7 világkorszakot tudunk megkülönböztetni egyértelműen.

 

Dekanátus:Egy állatövi jegy harmada, vagyis a jegy 10°-ra felosztott egysége.Ennek megfelelően minden jegy 3 dekádra osztható. Az első dekád a jegy 1. fokától a 10. fokáig tart, a második dekád a 11. foktól a 20. fokig, míg a harmadik dekád a 21. foktól a 30. fokig.

 

Aszcendens: Egy adott helyen és időpontban a keleti horizonton éppen felkelőben lévő jegy.Egy jegy egy nap csak egyszer szerepel, mert az Aszcendens tengelye 4 perc alatt 1 fokot halad, vagyis egy nap alatt egy teljes kört jár be.

 

Deszcendens: Egy adott helyen és időpontban a nyugati horizonton éppen lemenőben lévő jegy.Az Aszcendenssel áll szemben.

 

Állatövi jegyek

Az állatövi jegyeket a közhiedelemmel ellentétben nem a csillagképek alakjáról nevezték el, hanem a jegyek nevei az emberi viselkedésminták archetípusainak szimbólumai.Minél alacsonyabb rendű szellemi és erkölcsi fejlettségi szinten áll egy adott jegy szülötte ember, annál megdöbbentőbb a hasonlósága állatképéhez.

 

* Kos, Kutya       (03.21-04.20)  Uralkodó bolygó: Mars
* Bika, Disznó      (04.21-05.21)  Uralkodó bolygó: Vénusz
* Ikrek, Egér, Patkány  (05.22-06.21)  Uralkodó bolygó: Merkúr
* Rák, Ökör, Bivaly    (06.22-07.21)  Uralkodó bolygó: Hold
* Oroszlán, Tigris, Medve (07.22-08.22)  Uralkodó bolygó: Nap
* Szűz, Nyúl, Macska   (08.23-09.22)  Uralkodó bolygó: Merkúr
* Mérleg, Sárkány     (09.23-10.22)  Uralkodó bolygó: Vénusz
* Skorpió, Kígyó     (10.23-11.21)  Uralkodó bolygó: Plútó és Mars
* Nyilas, Ló       (11.22-12.20)  Uralkodó bolygó: Jupiter
* Bak, Kecske, Bárány   (12.21-01.19)  Uralkodó bolygó: Szaturnusz
* Vízöntő, Majom     (01.20-02.18)  Uralkodó bolygó: Uránusz és Szaturnusz
* Halak, Kakas      (02.19-03.20)  Uralkodó bolygó: Neptunusz
 

(A jegyek kezdetének pontos időpontja változik, mivel egy év nem egész számú napból áll.)

Az emberi test részei megfeleltethetők állatövi jegyeknek is:

 

 

Testreszek.png

 

Kos : Fej
Bika : Nyak
 Ikrek : Kar, váll
 Rák : Mell, hát
 Oroszlán : Szív
 Szűz : Bél, gyomor
 Mérleg : Csípő
 Skorpió : Nemi szervek
 Nyilas : Comb
 Bak : Térd
 Vízöntő : Lábszár, boka
 Halak : Lábfej
 

Az ember életszakaszai szintén jellemezhetők asztrológiai alapon.
( körülbelüli értékek )

Kos : 0 – 7 év 
Bika : 8 - 14 év
Ikrek : 15 - 21 év
Rák : 22 - 28 év
Oroszlán 29 - 35 év
Szűz : 36 -42 év
Mérleg : 43 - 49 év
Skorpió : 50- 56 év
Nyilas : 57 - 63 év
Bak : 64 - 70 év
Vízöntő : 71 - 77 év
Halak : 78 - 84 év
 


Állatövi jegyek és bolygók jellemzői

 

Jele Jellemzése

Kos.jpg

 

Kos: tűz jegy. Minősége: kardinális.Kulcsszavak: rámenősen, sürgősen, nyíltan, önzően. Lobbanékony, hirtelen lelkesedéstől vezérelt, vezető típusú személyiség. Vállalkozó szellemű és energikus. Újító és merész. Lelkes és magabiztos. Dinamikus és gyors felfogású. De negatív aspektusaiban: önző és lobbanékony; impulzív és türelmetlen; meggondolatlan és vakmerő. Hozzá tartozó testtájak: fej, valamint az agy, agyhártya.

Bika.jpg

 

Bika: föld jegy. Minősége: szilárd. Kulcsszavak: önzően, örökösen. Türelmes és megbízható. Melegszívű és odaadó. Kitartó és céltudatos. Higgadt és biztonságot kedvelő. De negatív aspektusában: féltékeny és kisajátító; haragtartó és merev; önmagával szemben elnéző és kapzsi. Hozzá tartozó testtájak: torok, garat, nyak, bőr, pajzsmirigy, valamint másodlagosan a szemben fekvő Skorpió alapján a nemi szervek.

Ikrek.jpg

 

Ikrek: levegő elem. Minősége: változó. Kulcsszavak: beszédesen, alkalmazkodóan, sokoldalúan, nyughatatlanul. Alkalmazkodó és sokoldalú. Beszédes és eszes. Intellektuális és ékesszóló. Fiatalos és energikus. De negatív aspektusaiban: ideges és feszült; felületes és állhatatlan; alattomos és tapintatlan. Hozzá tartozó testtájak: váll, kar, idegrendszer, tüdő, mellhártya, végtagok és fül.

Oroszlan.jpg

 

Oroszlán: tűz elem. Minősége: szilárd. Kulcsszavak: kreatívan, hatásosan, eredményesen, szeszélyesen. Nagylelkű és melegszívű. Kreatív és lelkes. Széles látókörű és nyitott. Hűséges és odaadó. De negatív aspektusában: fontoskodó és leereszkedő; hatalmaskodó és tolakodó; merev és ellentmondást nem tűrő. Hozzá tartozó testtájak: szív, szívgödör, véredények, gerinc, hát, hátizmok.

Szuz.jpg

 

Szűz: föld jegy. Minősége: változó. Mottója: én elemzem.Rendszerető, precíz, pontos, analizáló, kategorizáló személyiség.Jó és lojális munkaerő.Jellemzői a gép(i)esedés, monotonitás, a legapróbb részletekig elemzés, a túlzott aggódás, a mindent-mindig megkérdőjelezés (tamáskodás), aprólékosság, zárkózottság.Diszharmóniában rettentően trehány,pontatlan,túlzottan kritikus, szőrszálhasogató. A népmesékben nyúlként, macskaként, boszorkányként, szolgálóként jelenik meg. Gyakori betegsége az emésztőszerv problémái. Szűz jegyet képviselő nemzet például a németek és a zsidók.

Merleg.jpg

 

Mérleg: levegő elem. Minősége: kardinális. Kulcsszavak: harmonikusan, megértően, sértődötten. Tapintatos és figyelmes. Romantikus és elbűvölő. Alkalmazkodó és társkedvelő. Idealista és békés természetű. De negatív aspektusában: határozatlan és ingatag; hiszékeny és könnyen befolyásolható; kacér és önmagával szemben elnéző. Hozzá tartozó testtájak: vese, vesemedence, csípő, anyagcsere, reuma, bőr(érzékenység).

Skorpio.jpg

 

Skorpió: víz elem. Minősége: szilárd. Kulcsszavak: behatóan, szenvedélyesen, féltékenyen. Céltudatos és erélyes. Lobbanékony és intuitív. Energikus és szenvedélyes. Elragadó és vonzó. De negatív aspektusában: féltékeny és haragtartó; mániákus és rögeszmés; zárkózott és csökönyös. Hozzá tartozó testtájak: nemi szervek, húgyhólyag, másodlagosan az orr, nyak, torok.

Nyilas.jpg

 

Nyilas: tűz elem. Minősége: változó. Kulcsszavak: bölcselkedően, szabadon, kutatóan, fölényesen. Optimista és szabadságszerető. Derűs és jó kedélyű. Becsületes és őszinte. Intellektuális és bölcselkedő hajlamú. De negatív aspektusában: vakon bizakodó és nemtörődöm; felelőtlen és felszínes; tapintatlan és türelmetlen. A magyar nép asztrológiai jegye a Nyilas, így a magyarságon a Jupiter bolygó uralkodik.

Bak.jpg

 

Bak: földjegy. Minősége: Mottója: én birtoklom.Törtető, nagyravágyó, karrierista személyiség.Az anyagi javak munka általi megszerzése kulcsfontosságú nála.Jellemzői az előrelátás, megfontoltság, jó szervezőkészség, türelmes, céltudatos, vállalkozó szellemű, végletekig kitartó, hatalmas akaraterővel rendelkezik.

Vizonto.jpg

 

Vízöntő: levegő elem. Minősége: szilárd. Mottója: én tudom. Kulcsszavak: szabadság, egyenlőség, testvériség. Emberszerető, társaságkedvelő, idealista típus. Önálló és független. Minden érdekli, ami szokatlan. A barátság kiemelkedően fontos szerepet játszik az életében.

Halak.jpg

 

Halak:                    Ez a rész hiányos katt ide..

 

Tengelyek

Az állatövi jegyek kapcsolatba is kerülhetnek egymással, általában az évkörön egymással szemben lévő jegyek, ezek tengelyeket alkotnak.

 

Nyilas-Ikrek tengely: Élettengelynek szokták nevezni, mert a Tejútrendszer síkjával esik egybe, így a Földről nézve az állatöv és a Tejút ezekben a jegyekben "metszi" egymást.

 

Halak-Szűz tengely: más néven a Haláltengely, amely éppen merőleges az élettengelyre.

 

Bika-Rák tengely: A Fénytengely.

 

Holdházak

Egy holdház az ekliptikán a Hold által egy nap alatt megtett szakasznak felel meg. Egy asztrológiai rendszerben lehet 27 vagy 28 holdház attól függően, hogy a Földről vagy a világűrből figyeljük meg a két égitest viszonyát. Az indiai asztrológiában pl. 27 holdház van, míg a magyar néphagyomány 28 holdházat különböztet meg, ezek: Kutya, Farkas, Griff, Disznó, Galamb, Egér, Bagoly, Bivaly, Gólya, Párduc, Tigris, Róka, Nyúl, Medve, Sárkány, Szarvas kígyó, Giliszta, Kígyó, Szarvas, Ló, Őz, Kecske, Sakál, Suhanc, Majom, Holló, Kakas, Páva.

 

Horoszkóp

A horoszkóp egy adott pillanatban (pl. egy ember születésének pillanatában) fennálló égi viszonyok rögzítése és elemzése. A születési horoszkópot radixnak nevezik, a pillanatnyi állapot horoszkópját tranzitnak, egy egész ország vagy az egész világ sorsára vonatkozó horoszkópot mundánnak.

 

kép innen

 

 

 

Asztrológia a tömegmédiában

A nagyobb hollywoodi produkciók is asztrológiai alapokon készülnek. (Lásd ott!, és Filmipar)

 

Újsághoroszkópok

A leggyakrabban az emberek az asztrológiával a különböző prolitáp kategóriába eső sajtótermékek hasábjain találkozhatnak, ahol heti "előrejelzést" készítenek a 12 jegynek. Az ilyesfajta előrejelzés teljességgel megbízhatatlan és hiteltelen, mivel egy ember életeseményeit nem lehet pusztán egyetlen égitest (a Nap) hozzávetőleges helyzete alapján prognosztizálni. Egyetlen bolygó vagy házsarok egy fokkal való eltérése már változtathat egy asztrológiai képleten.

 

Kritikája

 • A materialista tudomány nem képes magyarázatot találni az asztrológia működésére, így tagadja azt.
 • A legtöbben azt kifogásolják, hogy az asztrológiai személyiség- és sorselemzések kijelentései túl általánosak, a legtöbb ember magára tudja vonatkoztatni azokat, ha akarja. Sok asztrológus valóban nem bízik a saját képességeiben, és túlságosan ködösen fogalmaz.

 

Bizonyíték

 • A hozzáértő asztrológus által, pontos születési hely és idő, valamint életesemények figyelembevételével, személyre szabottan elkészített horoszkóp jellemanalízise pontos, a jellemzett személy határozottan felismerhető, a prognosztizált életesemények beválási esélye 90% körül van. Ez magasabb, mint a meteorológiai előrejelzések beválási esélye, azt mégis tudományként ismerik el.
 • A tranzitok pillanatnyi fényszögeinek hatása az emberi szervezetre és a természetre kimutatható, különös tekintettel a Hold tranzitjait: Nap-Hold szembenálláskor az emberek jelentős része feszültebb, ingerlékenyebb; növő Holdkor a növények, valamint az ember haja, körme, szakálla gyorsabban nőnek, mint fogyó Holdkor. 

 

https://hu.iranyitok.wikia.com/wiki/Asztrol%C3%B3gia

 

 

 

https://www.astrobhavishyajyoti.com/images/astrology.jpg

 

 

https://www.lovepsychiclife.com/wp-content/uploads/2011/02/astrology-sign-ophiuchus.jpg

 

 

Téma: Irányítók.wikia - Asztrológia

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása