Ember's-Ég - A Skorpió Egyéniség Megszállottsága

2014.11.04 11:45

 

Előzmények:
A Mérleg Egyéniség Szépsége
A Szűz Egyéniség Tisztelete

Az Oroszlán Egyéniség Méltósága

A Rák Egyéniség Látomása

Az Ikrek Egyéniség Varázsa

A Bika Egyéniség Ereje

A Kos Egyéniség Mágiája

 

 

Kapcsolódó:

Világos(s)Ág - Holló és Skorpió

Pap Gábor - MUNKÁCSY - A festő napútjárása

Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

Szántai Lajos - A Boldogasszony csillagkoronája 1-2

Pap Gábor - Népmeséink és az évkör

Ember's-Ég - Tarot - "A csend gyönyörbe robban."

Az Atlantiszi Smaragdtábla

Pap Gábor - A Világ képe egy kerek tükörben

Asztrológiai szimbólumok időfizikai jelentése

A hermetikus írásokról – Hermész Triszmegisztosz és a Corpus Hermeticum

Vasslajosblogja szpesöl - avagy háromszor is Hermész (3 cikk egyben)

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek

Negyedóra - Szepes Mária - A vörös oroszlán (könyvajánló)

Márai Sándor : Füves könyv – A lelkiismeretről

 

 

Kiemelt:

Hang az Időben

Újföldklub - Magyar nyelvű Maja naptár dekóder

Kelta fahoroszkóp

Indián horoszkóp

Afrikai asztrológia

Perzsa horoszkóp

Asztrológiai szimbólumok időfizikai jelentése

Indián bölcsességek 2

Vasslajosblogja - A Vízöntő korszaka

Molnár V. József : Az ember életköre

Nap Napja..

 


 

A Skorpió Egyéniség Megszállottsága

A Skorpió Egyéniség megszállottsága, lázító konokságán és viharos felforgató kicsapongásain túl, tiszta ösztönű. Nem lehet könnyedén venni, csakis komolyan, és ha Ő ad engedélyt a derűre, akkor szabad lazulni. Mégsem az ördög maga egy skorpió alak, bármennyire tartanak tőle a gyenge jelleműek. Amennyire élvezi a sötét, kietlen helyeket és helyzeteket, azért annyira tud hallgatagságában kedves is lenni. Ha  humorizál, akkor is mindig haláli viccelődés. Mindig beékel egy-egy megjegyzést az érzékeny pontokra és kicsit ijesztget, riogat a sötét képek idézésével. Azt szereti, ha együtt nevetnek vele, mert nem gyávák szembesülni társai. A Skorpió jelképe, mint a Halál, amennyire lehet egy sötét démon a félők képzeletében, annyira lehet áldottaknak egy szelíd érintés is. Ha egy Skorpiót lelkesedni látunk, és épp pezseg a vére, akkor biztos, hogy egy naiv kívülálló nem bírja felmérni terveinek rétegeit, hogy milyen célratörő és ellentmondást nem tűrő, hatékony izzásban van a lelke. De ha épp tetszhalottat játszik, akkor is forr magmájában.
 


A „fagyott tűz” a jelképe. Sokaknak megközelíthetetlen az Igazi valósága és folyamatosan vágyik arra, hogy elég bátor társakat leljen, akik készek feloldódni akaratában. Azt mondják sértődékeny, de valójában azért húzódik el, mert tudja, hogy durván megsérthet másokat. Vagy nem akarja bántani az illetőt és kivár egy alkalmasabb, nyugodt helyzetet, amikor hathat, vagy ha nem kedveli áldozatát és túlságosan is messzire menne bosszújával, hideg vérrel leállítja magát, mert a csapongások következményeit veszteségnek tekintené. Ő sosem sérül meg eléggé, regeneráló ereje szinte azonnali. Amikor egy Skorpió félrevonul, akkor épp megóvja szerettei békéjét és bensőjében vívja a harcot, megelőzvén a külvilágban elfajuló harcokat, így megváltja otthona nyugalmát, ha békén hagyják egyedül „szenvedni”. Képes valóban változást előidézni a jövőképben, előre felméri a veszélyhelyzeteket és sámáni tudatosulással elijeszti az erőszakra készülőket. Családjának ezeket a mélyreszállásos, „ördögűző” folyamatokat tudnia kell tapintatosan kezelni. Ha rituálé közben megzavarják, akaratlanul is megsérti szeretteit. 

Ha támadói ellen stratégiát épít és bosszút forral, akkor azt pókerarccal vagy hidegen mosolyogva módszeresen kivitelezi. A hatalom megszállottjává válhat, ha eltéved manipulációi sikerétől megszédülve, mégis olyan erős ösztöne van, hogy a szédítő áramlatokban is marad elég józansága, hogy inakat és izmokat, óriásságot vagy láthatatlanságot imagináljon magának, és így egy szempillantás alatt alakot vált. Nem lehet utolérni, megelőzni, csak egyesülni lehet szándékaival. Megvet minden versenyt. Ha egy cél feltüzeli, mert ideáit véli benne felfedezni, akkor mérhetetlen nagyságú erőket összpontosít és kitartása végeérhetetlen egészen addig, amíg el nem éri akarata beteljesülését. Nem eszik, nem alszik, nem szórakozik. Csak a legszükségesebb erőforrást engedélyezi magának, de leginkább a megszállott lelkierő hajtja. Teljesen szellemi forrásból táplálja a fizikumát. Ezért van, hogy inkább ijesztő és taszító a kinézete, azonban a jó adottságú Skorpió-egyén mágneses vonzerővel feltűnő. Egy szépséges Skorpió, pedig megszállottá tesz másokat.
 


Ha a célt eléri, és ha mindenkit legyőzött, utálja az ünneplést és utálja kihívóit is, de mindennél jobban imádja inspirálóit, múzsáit, akikért önmagát győzheti le újra és újra. Imádja a feltámadásos jeleneteket. Nem első, nem második, nem harmadik, és nem elégszik meg fokozatokkal. Csak az Egy vagy Egyetlen lehet. Ha épp újjászületik lelkében, máris próbára teszi erejét. Ilyenkor megkívánja a dorbézolást és már-már orgia hangulatot, hogy kihangsúlyozza a világmindenségnek: Ő elviselte a megvonások terheit és kitartott egészen az alkotás befejeztéig, de itt az ideje az önmagára mért próbatételnek és egy züllesztő, minden szabályt felrúgó kicsapongásba kezd. Túladagolt finom szerekkel megmérgezi magát, és kétes szert kínál társainak, nekik nem szabja meg a mennyiséget, de nyíltan túladagolja magát, és lesi ki mer vele tartani, mindezt azért, hogy kiszűrje a gyengéket és az árulókat. Őmaga ismeri a felkínált szer természetét, csak annyit nyel, amennyit el tud viselni némi agonizálással, és jeges nyugalommal figyeli, ki bírja el a vesztő helyzetet. Szétcsúszott lerészegedése és kábulata, megőrült, állatias viselkedése csak színház. Aztán szégyenérzet nélkül talpra áll és elegánsan távozik a tett színhelyéről, ott hagyva azokat, akik elbuktak, de istenítő imádattal azokért, akik vele Együtt vannak. Az ilyen lelki tisztítótűz a Skorpió specialtása és senki nem vonhatja ki magát, aki kapcsolatba kerül egy ilyen „Küszöb Őr” természettel.

Túlél bármilyen szélsőséges megterhelést, csak egyet nem: amikor saját fullánkjával hátba tám-adja magát. Azt hajszolja egy életen át, amit a legjobban gyűlöl, a hazugságokat, miközben becsapja magát manipulációs technikáival. A legkifinomultabb energiákkal hatja át a világot, hogy az aljas vonulatokat felderítse és szembesítse az árulókat, eközben azonban sóvárgó szeretetvágya emészti. Minden őrületet kibír, és ha másnak nem is látszik kívülről, Ő józan marad. Mindig kész szeretni, a legáthatóbb imádattal, de az esélyt könnyű megkapni és még könnyebb elveszíteni nála. Súlyosan megkínozza saját lelkét, amikor olyan valakit szeretett, akit nem tart tovább érdemesnek arra. Utána már másképp tekint rájuk. Lehet kedves és szerető, lehet megvető és utálkozó, így is, úgy is megváltja azokat. Akit egy Skorpió egyéniség szeretete egyszer is megérintett, az keresztül megy a tisztítótűzön. Imádottját teljesen behálózza figyelmével és először észrevétlenül Magáévá teszi az érzékeit. Előbb a legkisebb rétegekbe is behatol, génekig szivárog a szere és még mindig láthatatlanul, figyel, átivódik a kiválasztottal. A megigézett ilyenkor még semmit sem érez, nem figyel, el van altatva a figyelme. A vérét ekkor eltölti a hatás és a kiszemelt „áldozat” egyszer csak a semmiből, egy villámcsapásra, el kezd vonzódni a Skorpió egyéniséghez. Úgy néz ki, a beoltott lett a megszállott és mindent tudni akar, az amúgy felszínesen laza vagy közömbös Skorpióról. Ekkor a Skorpió már tudja, hogyan mozdulnak a szálak tovább. Saját élvezkedéseit kísérletszerűen, alkímiai tudományossággal megtervezi és ha komplikáció lép fel, megsemmisíti az eredményeket.

Előbb éppen azzal az anyaggal oltja be kedveseit, ami a fertőzést tartalmazza és így serkenti önnön védekező mechanizmusukat. Ha gyengébb az alany, akkor vagy elhagyja, vagy megkegyelmezően átadja a szérumot, amivel a „beteg” már semmit sem tud kezdeni, mert erőtlen. Ilyenkor a Skorpióban gondoskodó érzelem ébred, de kívülre flegma racionalitást mutat, belül remegő sietséggel beoltja az ellenszert is, aztán bent drámai megrendüléssel, de kívülre megvető legyintéssel, arrébb áll. A Skorpió drámája ott kezdődik, amikor magának is elhiszi a külvilágnak odatartott szerepet, és már nem látja át, hogy a külvilágnak tartott arc szükséges, mert mások nem akarnak tudni a sebekről. Amíg igazát erőlteti másokra és még, ha magas nívójú jellemrajzot is diktál másokra, Ő bűntudat nélkül él aljas eszközökkel is, mintha neki szabad lenne szentesíteni azokat. Gátlástalanul fedi fel a titkokat, mert szerinte minden titok hazugság. Olcsó, hazug taktikákat fedez fel mások tetteiben, kétségbeejtő számonkéréssel frusztrál másokat, majd az áldozatát a szembesítés riadtságából feloldozva, nevelő tanulságokat és ítéleteket ró rá. Így tekintélyt ébreszt azokban, akiknek trükkjeit átlátta és felfedte, de látszólagos kedvessége mögött egy szörnyű titka, taktikája neki is van: beavató szertartásai valójában beavatkozások a természetes rendbe.

 

 

Szuggesztív erejét irányításra és behálózásra tartogatja. Semmilyen tabu témától nem esik zavarba, nem szégyelli fantáziáját, és nem titkolja maga sem, legintenzívebb vágyait és nem fedi el vádjait sem. Viszont nem tűri azt, hogy mások nem mernek szembenézni önmagukkal, és módszeresen körüljárja az elhallgatott részleteket, az intimszférát átlépi és elzsarolja, majd anélkül, hogy óvatosan, tapintatosan ébresztene, inkább sokáig hallgat, majd robbant. Ezzel túlbecsülve saját képességeit, mert azt képzeli, hogy a robbanás után majd minden egy varázsütésre helyreáll, bízván regeneratív erejében. Bár képes hatalmas erők mozgósítására, mind romboláskor, mind újraéledéskor, azzal nem mindig számol, hogy a psziché nem regenerálódik olyan gyorsan, az emlékek súlya nem elhanyagolható. Egy egészséges elméjű Skorpió vulkánkitörései után a természetes termőterület azonnal életre kel és még intenzívebb életörömöt nyit meg. Azonban a rosszul kezelt és károsan sugárzó bomba hatókörében torz alakok és életformák kapnak testet.

Sokszori, hasztalan szexuálpraktikus kísérletezése után, a begyűjtött lélekerőktől szenvedvén, a Skorpió tudós, csüggedt magányba vonul és minden szert saját bőrén tesztel. Áldozatainak vádjai és vágyai, szexuálisan felgerjesztett állatias ösztönök kísértik. Egyaránt Önmaga imádója és gyűlölője lesz.

A Skorpió nem kétszínű, de hiába próbálja megértetni magát környezetével. Csak az igen szenzibilis, érettebb Rákok képesek a mélyére látni, de érzékeny, vagy sérült Rákok tartanak tőle. A többi jegy szülöttei vonzódnak, amíg elbírják viselni. A föld jegyűek érzik az erejét, ezért ösztönösen megbíznak a fejlett Skorpió egyéniségben. A Bakok kifejezetten jól érzik magukat a fura lélek közelében, spekulációikat megméretetve a Skorpió látnokságában. A levegő eleműeknek túl mély vagy túl magas, a tűz eleműeket pedig hevíti, örvénybe hozza, de számukra legyőzhetetlen, pedig nekik lételemük a rivalizálás. A Skorpió olyan lelki vonulatokra reagál nyíltan, amelyeket mások nem észlelnek magukban. Ilyenkor megvádolják, hogy intrikus, aljas és kiforgat dolgokat. Csakhogy az Ő esetében a kiforgatás nem hazugság, hanem a gennyes gócok feltárása és fertőtlenítése. Azonban ezzel szükségesen fájdalmat okoz, és ettől ordítanak rá rosszakat. Aki hagyja, hogy egy Skorpió hasson a szervezetében, az a gyógyulás útjára lép. De nem szabad olyan Skorpióra bízni az orvoslást, aki elvesztette a hitét önmagában. Ekkor megunja manipulációs trükkjeit és az ördögi körökbe hajszolt alanyait. Egyikből sem tudja kikényszeríteni a Szerelmes egyesülést, mert
Ő fekete mágussá vált és csak a gyengeségek felszínre gyötréséig tud hatni. Ha a Skorpió önmagát meghazudtolja és elmerül a képmutatás káprázatában, az a Skorpió tűzbe és háborúba rántja bele környezetét. Mindig emlékeznie kell a Valós szándékára és nem heveskedve, higgadtan megvárni a gyógyulási folyamatokat. Csak a szennyezet váladék leválasztásban kell segítenie, ezzel meggyorsítva, elősegítve a természetes öntisztulást, miközben gondoskodva megnevelheti, megjavíthatja, megszerelheti a „beteg” pszichéjét is.


 


Szerelme végzetes. Kacér ifjúságában, ha gátlásai átcsapnak gátlástalanságba, kicsinálja, megsemmisíti áldozatait, kíméletlenül váltogatja játékszereit. Vagy ha gátlásos marad, akkor már bölcsebben kezeli intenzív szexuális hajtóerejét. A mágiát csakis a testi érzékekben ismeri el. Semmilyen szellemi és lelki élet nincs érzékiség nélkül, és nem fogadja el, az olyan tanításokat, ami megtartóztatásra irányulnak. Ha ezekbe bele is kóstol, teljesen átalakítja azokat. Zárkózott egyénnek is élénk az érzékisége, egész szervezete, aurája szenzibil az éteri érintésekre is. Épp úgy reagál lélekben, mintha a testét simogatnák, vagy ütnék. Nincsenek távolságok, ha kíváncsivá válik valaki iránt, azonnal közösül, legalább fantáziában. 

Zárkózott Skorpió egyéniség épphogy nyíltabb figyelmű, mint azok, akik valamilyen nagyszájú, arcoskódó nyíltsággal terelik el érzékenységükről a figyelmet.
A Skorpió mindig figyel. Még ha nem akar, akkor is elébe kerülnek az információk. Ha el is tekint lényegi momentumok felett, azok álmaiban újra megjelennek. De képes hétköznapi tevékenység közben, például mosogatás közben, egyszerre látomásban megidézni azokat a  helyzeteket, amikben majd pontosan lépnie kell, avagy olyanokat, amit a háta mögött cselekednek meg ellenségei vagy hamis barátai.


Mindig egy belső fix ideához méri azokat, akikkel a sors összehozza. A sorsot saját maga megbecsült ösztönével azonosítja, így ítéleteit sem hazudtolhatja meg senki. Kóbor szerelmei csak áldozatai ennek az ideának, képtelenek felülmúlni. És a Skorpió azt fogadja el teljes bizalommal, aki nem csak azonosulni tud az ideájával, hanem felülmúlja azt. Aki olyan valóságot, olyan megváltást mutat a Skorpiónak, amit ez a mindentudó, mindenlátó kismágus sosem ismert még. A Hozzá méltó, erős pszichikai adottsággal és szervezettel rendelkező Társ még nem elég. Imádóvá akar válni a Skorpió és ahhoz vonzódik, aki képes Őt irányítani.
Ennek a vágynak tükrében ismeri el, hogy a hatalom nem lehet önzés és nem lehet manipuláló erő, mert Ő sosem engedelmeskedne taktikának, manipulálásnak. Ha a Skorpió egyéniség csak a Szerelemre hallgat, akkor csak szerelmes úton enged az irányításnak. Minden mást elhagy.
Már nem áldozatai vannak, hanem szerettei és csak egyetlen egy Egyszerelem.


Ezután váltja meg Magát, mikor a fájdalmat saját szervezetében érzi. Kísérletezni kezd önmaga tűrőképességével. Újra közel engedi magához illúzióinak ördögi-angyali arcait és újra egyesül velük, de most már nem vesz el erőt tőlük, hanem Magát oltja be, mágikus képzelőerőjének intenzitásával. A felheccelt asztrál démonjainak illúzióját kioltja saját szervezetén belül, átalakítja ezek káprázatát egy szép valósággá.
 
Skorpióként megbújva egy rideg árnyékban, ha megzavarták belső álmainak békéjét, azonnal mart és halált osztott, majd fullánkjával magábamart, hogy álma végre örök maradjon. Számára önmagával végezni a legmagasztosabb tett. Öröklétében a Skorpió, ki akarta ismerni magát másokban is, így Kígyó alakot öltött és hízelgően körbefonta kísérleti alanyait. Azokban utálta azokat a trükköket, amiket neki szabad volt használni, mint például a hízelgés is. Végzetes fullánkja átalakult, nyíltan kimutatott, fején hordott méregfog lett és igéző pupillák. Ha kellett, fojtogatott, és ha jól lakott, hosszan, elégedetten megpihent. Egy bölcs, mágikusan fogékony szervezetében azonban, csak játszadozni tudott a vetített képekkel, aki kiállta hétpróbáját, rémálmaiból kacagva ébredt, vagy szelíden kérte az áldását, abban gyógyíré válhatott a Kígyó mérge. És a Kígyó szerelmessé vált.

Aztán megelégeli a kígyói hullámait is, és nem akar már szélsőségeket simulva bejárni, egy forrásba fonja a mennyet a pokollal és Magasra révül, vándor Sasmadárrá válik. Magasan örvénylő révülésben, vagy nyíl egyenes zuhanás akrobatázik a térben. Egy vagy Egyetlen Társához hűséges, aki éppolyan karcos és kedves természetű, mint Ő. Nemes, csendes az igazsága. Ha lesben van, akkor is figyelmeztet, felrikolt és köröz az égen. Csak a figyelmetleneknek veszélyes az éhes Sas szeszélye. Inkább repülni és révülni szeret Társával, minden evilági történettől felülemelkedvén, örvénylő körökben egyre-egyre magasabbra. Már nem kívánja a harsogó társaságot, nem szemezget a labirintusban, és nem kívánja a mindenevő mohóságot. Csak teljes bizalmába fogadott Társával él Egymagában, jelensége, példája beszédes annak, aki Égre tekintő vagy annak, aki szállni tud.

Amikor újra közösséget vállal a világgal, mint Galamb szentlelke, szelíden szerelmeskedik.

Raven

 

Íme Szepes Mária Smaragdtábla c. könyvéből néhány részlet a Skorpió pszichomágiájáról

 

 

„Valóságos, hazugság nélkül való,
biztos és teljességgel igaz!
hogy ami lent van, ugyanolyan,
mint ami fent van,
és ami fent van, ugyanolyan,
mint ami lent van
az Egyedülálló Dolog
csodájának véghezvitelére.

És amint minden dolog
Egyből lett
Az Egyedülálló közvetítésével:
úgy minden dolog
egy dologból születik
az alkalmazkodás által."

 

Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina

 

 

 

„A zodiákus nyolcadik háza a „halálház”. A Tarot „Erő”-je. A kabbalisztikus asztrológia Szaturnusz-Uránusz töltésű potenciája. Dupla quadrát. E baljós jelentősége mellett, magasabb regisztereiben az introvertív, megalkuvást nem tűrő, mágikus Mars beavatási fázisa. Dupla jelnél egész lénye benső, de már szublimációban lévő energiáktól lángol, amelyek mar, emésztő heve minden képzetébe, gondolatába, művébe és emberi kapcsolatába beleömlik.
A kettős Mars együtt a Plutó titokzatos rezgés-potenciálját keveri ki, s az mindent felbont, szétzúz benne, ami anyagi idillekben való elnyugvást okozhatna. „Ami mulandó, nem igaz!” Viharzó ösztönvilága, és analitikus módon mindent felbontó intellektusa benső ellentétek marósavát termeli állandóan.

 

Crowley tarot XIII - Halál

 

Szkeptikus gyanakvásánál csak féltékeny, követelő szenvedélyessége nagyobb. Végletek feszültségében ég szüntelenül. Súlyosabb esetben jellemének veszélyes megbetegedése, a soha el nem nyugvó, önmagát hevítő féltékenység és kétely pusztító formákat ölt és kétségbeesett kényszer-cselekvésekbe hajszolja: öngyilkos lesz, vagy gyilkol. Ez az eset azonban csak akkor következik be, ha a Skorpió egyéniség nem talál medret kreatív energiáinak, s azok érzelmi életének viszonylataiba vetülnek be.

Az asztrális, kreatív értelemben lebénult Skorpió típus körül valóságos boszorkányéj feketemágikus indulat-viharai tombolnak. Gyűlölködő szerelme, neurotikus szkepszise, lelkileg nimfomániás gyöngédségszomja, és néma gőgbe merevült zárkózottsága környezetével együtt önmagát is könyörtelenül felőrli. Egész csomó allergiás szenvedélybetegség tünet lappang benne, amelyeket válságai szerint hol fellobbant, hol kiolt: gyomor, szívtünetek, migrének, mirigyzavarok, bőrérzékenység stb.

Később, teljesen összebonyolított sorsának mágneses zivatarai között organikusan is megjelenik egyik-másik, s öngyűlölő, önbüntető, erőszakos baleset-hajlammal párosul. Ebben az állapotban a diszharmónikus Plútó pozitúra a tárgyakkal is harcba kerül s azok „üldözni” kezdik. Szubjektivitásában képtelen felismerni, hogy a tárgyak csak „visszaütik”. Ideges, indulatos, dekoncentrált mozdulatainak rezgései mozgatják őket, s azok hatnak vissza rá.

Ő maga lép rá a gereblyére, mielőtt a nyél fejbeütné. Ebből a szubjektív, egyre kísérteties hadjáratból, ami a Don Quihote-i szélmalomharccal azonos, egyedül az intellektuálisan magas nívójú, aktívan okkultista Skorpió egyéniség vonhatja ki magát, aki nemcsak theomágikus praxisban, hanem állandó tanulásban, műalkotásban is lereagálja a benne dúló Plútó energiákat. Nem hagy belőle egyetlen voltnyit sem parlagon, mert tudja, az rögtön lénye egészséges szöveteire veti magát, és azokat kezdi marcangolni.
 

 

A skorpió pozitúra minden esetben végső erőfeszítéseitől remegő „Klincs” a teremtőerő Kundalini-Kígyójával. Alacsony formanívón szerelmi harcban, szerelemi marakodásban, féltékeny bosszú-hadjáratokban, családi tragédiák felfűtésében nyilvánul meg ez a háború; közép formanívón hivatásbeli intrikákban, önmagát és másokat kíméletlenül hajszoló becsvágyban, szinte aszkétikusan fanatikus stréberségben. E közép-formanívójú Skorpiót földi tűznél égetőbb tűz emészti belül, ezért fut, rohan állandóan valami elől, valami felé, minden előtte haladót maga mögé kényszerítve, pihenés nélkül, még testének törékeny hüvelye leporlik róla. Azért, mert a benne élő Plútó energia nagyobb, mágikusabb, s főleg csak dimenziótudattal elérhető teljesítményre való. Arra, hogy a szellem „felrepüljön” általa.

A Plútó-energiákat feltétlenül személytelen emelő erővé kell átalakítani. Okkult célok irányába kell bevetni. Magasrendű Skorpió-egyéniség tudja, hogy ez az egyetlen tendencia, amelyben a Plutó áram konstruktív természetű, isteni üzemanyag. Minden más vonatkozásban mulandó létformák romboló pokol-elve.

Magas formanívójú Skorpió egyéniségeknél sincs könnyű dolga azonban a pszichomágusnak, ha fel akarja számolni azt az ösztönös, bemerevedett kórpozitúrát, amely az értelem világossága és erős metafizikai szomja ellenére még mindig bonyodalmakat, rossz emberi relációkat invokál.

Talán a bak-szülöttön kívül egyik csillagtípusnak sem annyira  nehéz megküzdeni saját atavisztikus szubjektivitásával, mint a Skorpió-típusnak. Ez a szubjektivitás annyit jelent, hogy valamennyi irányban élesen vetülő intelligenciája és intuíciója kialszik egyszerre, amint személyes probléma merül fel benne.

Nagy műveltsége, kitűnő agyalkata, ragyogó felismerő készsége ellenére, egyszerre nem tud a birtokában lévő tudásairól semmit. Barátai, tanítványai, betegei esetében villanó gyorsasággal áttekinti a legbonyolultabb diagnózist vagy megoldást; saját sorsában azonban a legegyszerűbb válság is leküzdhetetlen akadállyá tornyosul, „fading” alá kerül tudatában. Mert sérült prehisztóriájának tudattalanját érinti. Onnan gomolyog elő az érzelmi homály, amely szinte lehetetlenné teszi, hogy nagy szorgalommal és devócióval megszerzett, mágikus kulcsait használatba vegye.
 


Crowley Tarot - Kelyhek 6- Élvezet
Nap a Skorpióban

 

E kulcsok birtokában, személytelen esetben látja, hogy a milliő-atmoszféra, emberekkel való relációk kiváltó oka az egyén, akivel konfliktusok történnek. Saját kríziseiben azonban tele van szenvedélyes vádakkal a külvilág, és keserű sajnálattal teljesen ártatlannak érzett önmaga iránt.

Felméri saját buzgó jóakaratát, szervezetét sosem kímélő fáradozásait. Tudatában van szigorú korrektségének, amellyel minden feladatát teljesíti. Érzi lelkiismeretessége szinte emésztő drilljét, amelyre nem hála vagy gyöngédség érkezik visszhangul, hanem különféle taszító, áruló emóciók, esetleg intrikák vagy ártó szándékú tettek. S ilyen bonyodalmakban képtelen ezek vetítőgócát önmagában megtalálni.

Nem látja a szubjektív párába takart okot: saját égő, provokáló rezgésáramát, egyéniségének plútói töltésű sugárzásait, amelyek egy más bolygóidőben és bolygótérben élő képlet gyengeségeire, ritmusára támadóan hatnak. Mert a Skorpió-egyéniség annyira extrém, hogy az ellentétes alkatú, nehézkesebb, hűvösebb pszichikumot szinte megmérgezi: fájdalmasan megmarja vagy jéggé dermeszti.

Anélkül, hogy észrevenné, egyetlen szava kés módjára sebzi a bizonytalan, félszeg egyéniséget. Fölényességével delíriummá fokozza a kisebbrendűségi érzetet. Zsarnoki birtoklásával menekülésre készteti a függetlenség után sóvárgó, erőtlen egyéniséget, aki gyengeségében esetleg rászorul. Torz jellemek takargatott nyomorékságát gyilkos szatíra szavával önti le. Saját maga azonban nem tűri el, hogy kinevessék. Halálosan sértődékeny, és a feltételezett ilyen szándék is azonnal „támadva védekező” reakcióra készteti.

A pszichomágusnak ezt az atavisztikus szubjektivitást kell eltüntetnie a Skorpió-egyéniség ragyogó képességei és őszinte metapszichikai szomja segítségével. Szüntelenül okkult élményt dob felszínre, amelyek dimenzióenergiája sorsát egyetlen beavatási misztériummá változtatja.  A felszíni tudat minden titokzatossága, rémülete ellenére megidézi szellemi múltjának valamennyi elintézetlen karma-bonyodalmát. Mélytudatát tűzön fortyogó boszorkányüstté, majd alkímiai tégellyé alakítja át.
 

Crowley Tarot - Kelyhek Hercege

 

Félelmetes „Küszöb Őrzők”, rejtőző arcú démonok nyomulnak közel hozzá környezete alakjain át. Életének dimenzió vonata szüntelenül földrengés, változás és bizonytalanság hullámhegyei-hullámvölgyei között utazik. Egyik pillanat hegycsúcsra dobja saját tehetsége lendületének tűzerejével, másik megint a mélységbe veti, mélyebbre az előző kiindulásnál. Semmit sem rögzíthet, semmit sem realizálhat külső életében.

A „putrefakció”, a mulandóság és valótlanság stádiumában erre nincs többé lehetőség. Mayának meg kell halnia, hogy Sophia feltámadjon. Saját beavatási rémületén és fájdalmain keresztül el kell jutnia a mindenbe beleérző bölcsesség állapotába a „Schein”-ből a „Sein”-be. A káprázat szubjektivitásából a valóság személytelenségébe.

A Skorpió-egyéniség ideálja az igazság.

A Skorpió egyéniség az igazság égő, sorsidéző formulája. S ez a felidézett varázserő mulandó lényének kataklizmáin át beteljesül rajta. S akkor: „a megismerés a Skorpió szülöttet egyszerre sassá változtatja, amely minden emberi alacsony-rendűség fölé emelve Jupiter trónjához érkezik és ott elnyugszik.”

A Skorpió-típus igen markáns, rövid tanulmányozás és gyakorlat révén egészen könnyen felismerhető. Szikár, madárszerűen élénk jellegét a kreatív szellem igen előkelő képviselői tükrözik. Voltaire például gúnyos, intenzív törékenységében tömény Skorpió jelenség. Bertrand Russel feje is Skorpió szellemet sugároz két mély, szkeptikus „zárójele” között összepréselt, aszkétikusan gúnyos ajkával. Ez a két ránc a keserűen lefelé görbülő szájsarkok körül egyébként a Skorpió arc egyik jellegzetessége.

 

Téma: A Skorpió Egyéniség Megszállottsága

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása