Világos(s)Ág - Marduk (Nibiru)

2015.01.05 15:35

 

Kiemelt..

Ember's-Ég - A Skorpió Egyéniség Megszállottsága

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

Stellarium - virtuális séta a csillagos égen

Előzmény..

Világos(s)Ág - Holló és Skorpió

Magvallás - A kód neve magyar

Keletport - Hazatérhet Jordániába a bibliai kor legfontosabb lelete

Posta Imre archívum - A HUN piramis titka

Szántal Lajos - Nimród

A Magyar nyelv szakralitásának csodája -Facebook csoport-

Hatodik napon - G2 és az Sgra

Hang az Időben

Tények erődje - A titokzatos ősnyelv...

A magyar nyelv fontossága és számunkra kiemelkedő jelentősége


 

Kapcsolódó link..

Hatodik napon - g-I-b-SON : ELJÖN A KIRÁLYSÁG

Mars Napja   

Jupiter Napja..

Pap Gábor - Kezdetben vala az Ige - Anyanyelvünk, a teremtõ ige mûködése

Kisfaludy György & Pody - Időfizika (Tata-2004)

Külföldiek a Magyar nyelvről..

Magvallás - A kód neve magyar

 
 

Az interneten kering egy történet miszerint létezik egy bolygó, aminek a neve Nibiru és időnként visszatér a naprendszerünkbe, és felbolygatja a földi életet. Sokan úgy gondolják, ezen a bolygón földönkívüliek élnek és amikor a bolygó errefelé jár, akkor ezek a lények meglátogatják az embereket és sok minden újat tanítanak a földieknek. Sokan isteneknek nevezik őket és úgy gondolják, hogy ők teremtették az embert. Legtöbben Anunnakiknak ismerik ezt a földönkívüli fajt. Külsőleg állítólag ugyanolyanok mint az emberek, csak az életkoruk több ezer év is lehet.

 

https://esophoria.org/wp-content/uploads/2012/11/Marduk.jpg

Marduk

 

Utánanéztem mi is lehet ez a Nibiru valójában. A Nibiru ábrázolása a régi időkben egy kereszt volt. Ez nem véletlen hisz a "nibiru" jelentése: "A keresztezés bolygója" vagy "Az áthaladás bolygója". Elolvastam egy könyvet amit Zecharia Sitchin írt, aki egy neves Sumér kultúrával foglalkozó kutató. A sumér írásokat áttanulmányozva sikerült neki egy az egyben lefordítania a szövegeket, és meglepő dolgokat olvasott ki néhányból.

A sumérok leírták a Földünk keletkezésének történetét, amiben szerepel egy mai tudósok által még nem ismert bolygó. Ez a naprendszerünk egyik bolygólya, ami csak időközönként jár erre. Megpróbálom összefoglalni miről is írtak ezek a sumérok.


Teremtés-eposz


Találtak egy i.e. III. évezredből származó pecséthengert, amin a sumérok által ismert naprendszert ábrázolják: egy 12 égitestből álló rendszert.

Mai gondolkodásmóddal lehetetlenségnek tűnik, hogy ismerték volna az összes bolygót, hisz a mi civilizációnk csak pár évtizede fedezte fel a teljes naprendszert. Hogy lehetséges ez ? Érdekes hogy mi 5000 évvel késöbb fedeztük csak fel azokat a bolygókat, amikről a sumérok már tudtak.

A következő képen a felső rész a mai naprendszerünket ábrázolja, ahova berajzoltam a hiányzó bolygót. Alul bekeretezve a sumér ábrázolást látjuk. A képen a Hold is helyet kap mint bolygó.
 

https://thequeenofheaven.files.wordpress.com/2010/09/luna_statue.jpg

Luna (Hold) nőnemű?

 

Ez az ókori ábrázolás számunkra egy ismeretlen bolygót ábrázol, ami nagyobb mint a Föld, de kisebb mint a Jupiter, vagy Szaturnusz, amik utána következnek. Valamivel távolabb láthatjuk az Uránuszt és a Neptunuszt. Végül a Plútó is feltűnik, ám nem ott ahol napjainkban lenni szokott, a Neptunusz után, hanem a Szaturnusz és az Uránusz között. Mivel a Holdat is égitestnek ábrázolták, a sumer ábrázolás tökéletesen megjeleníti valamennyi ismert bolygót, sőt (a Plútó kivételével) a helyes sorrendben és méretarányosan tünteti fel azokat.

Az ábrázolás szerint azonban létezett egy további bolygó a Mars és a Jupiter Között. Ez nem más mint a 12. bolygó a nefilimek otthona. Honnan tudták ilyen pontosan a bolygók elhelyezkedését és méretarányaikat ? Talán a nefilimek tanították meg nekik, akik leszálltak a Földre ? Ez egyenlőre rejtély.

 


A legtöbb kutató által elismert elmélet szerint a Hold, a Földünk egy kiszakadt darabja. A kutatások azt is kimutatták, hogy a Föld és a Hold nagyjából egyszerre jött létre.

A Plútó egy igazi talány. Méretét tekintve alig nevezhető bolygónak, ezért a hold kategóriába sorolható: 3600 mérföldes átmérőjével alig nagyobb, mint a Triton, a Neptunusz egyik holdja, vagy a Titán a Szaturnusz holdjainak egyike. Rendhagyó tulajdonságai miatt a kutatók már arra is gondoltak, hogy a Plútó "rossz helyen van" - égi pályafutását talán holdként kezdte, majd késöbb valahogy elszabadult s önálló keringésbe kezdett a Nap körül.

kép innen

 

A sumer írások szerint pontosan ez történt.

A XVIII. század vége felé több csillagász is rámutatott arra, hogy "a bolygók távolságát a Naptól bizonyos törvényszerűség uralja". Ez a megfigyelés meggyőzte a kutatókat, hogy ott ahol korábban nem tudtak más bolygó létezéséről, vagyis a Mars és a Jupiter között, mégis kell lennie még egy bolygónak.

Ezen a helyen azonban csak néhány aszteroidát találtak , de az idő múlásával ma már több mint 3000 aszteroidáról tudunk ebben a térségben. Ez a kisbolygó övezet, vagy aszteroida öv. Ezek kétség kívül egy bolygó összetört maradványai.

A bolygó létezett, de arra nem tudtak magyarázatot adni, hogy mégis hogyan tűnhetett el. A maradványokból ítélve valami hatalmas kozmikus karambol lehetett 2 bolygó között. A Nap körül keringő törmelék tömege viszont egyetlen bolygót sem tesz ki, nemhogy kettőt.

 

A Nibiru keringési pályájaA képen láthatjuk, hogy a Plútó a Szaturnusz és az Uránusz között foglal helyet. A sumer írásokban az szerepel, hogy a Plútó (Gaga) "Ansar bizalmasa és hírnöke", vagyis valószínűleg a Plútó a Szaturnusz holdja volt eredetileg. A képen megjelenik még Tiámat nevű bolygó "az életet adó szűz".

 

De hol a Föld és a Hold ???

Még sehol. Ez a kép az ősi naprendszert ábrázolja, a Föld és a Hold kialakulása elött.

A világűrből érkezik egy bolygó a naprendszerünk felé, a neve MARDUK (Nibiru, Planet X, 12. bolygó). Ez a bolygó "újszülött"-nek számított: tüzet okád és sugárzást bocsát ki. "Szájából lángos tűz csapott elő". Mikor a naprendszerünk közelébe ért "10 égitest köszöntötte, a Nap és kilenc bolygó". Először a Neptunusz mellett halad el Marduk, de a Neptunusz ereje bevonzotta a naprenszerünkbe. A Neptunusz mellett még épp bőrrel elhalad de az Uránuszt elérve, a nehézségi erő olyan erős, hogy darabokat szakít ki a betévedt vendégből és ezzel létrejött Marduk 4 holdja. E négy hold melyeket "szeleknek" neveztek, gyors pályába kezdtek Marduk körül: "forgószélként kavarogtak". Marduk ellentétes keringési pályán van mint a naprendszerünkben lévő bolygók. A bolygók tömegvonzása miatt a keringési pályája egyre inkább elhajlott befelé, a naprendszer belső régiója, Tiámat felé.

 


A nehézségi erők miatt Tiámatból is kisebb-nagyobb részek szakadnak ki. Tizenegy darab új holdja lesz Tiámatnak. Volt egy fő holdja amit Kingu-nak hívtak. Marduk a Szaturnusz mellett elhaladva kiragadta a Plútót és új pályára állította. A Szaturnusz és a Jupiter mellett elhaladva, Mardukból újabb darabok szakadtak ki. Mostmár nagy erővel indul háborúba Tiámattal szemben. A két keringési pálya elkerülhetetlenül ütközéshez vezetett. A két bolygó pályájában kisebb zavar támadt és csak Marduk holdjai csapódnak Tiámatba.

A holdak megtépázzák Tiámatot. Ez volt Marduk és Tiámat első összecsapása. Tiámat elvesztette a csatát, de a küzdelem még korántsem ért véget.

Az ütközet üstökösöket teremtett, amik Nap körüli pályára álltak és ellentétesen keringenek a naprendszerben. Ezek keringési ideje pár évtől több mint 100 évig is eltarthat. A harc után Marduk elhagyja a naprendszert és belekezd az új keringési pályájába. Sok-sok idő elteltével Marduk ismét visszatér és belép a naprendszerbe. A visszatérés újabb küzdelmet hoz Marduk és Tiámat között. Ezúttal Marduk ütközik Tiámattal és leszakítja a "fejét", a felső részét. Majd Marduk egyik holdja az Északi Szél nekiütközik a leszakított résznek. A súlyos ütközés következtében ez a rész (amelyből késöbb a Föld lesz) olyan keringési pályára kerül, ahol korábban bolygó még nem keringett. Az alsó rész az ütközés következtében darabokra tört, és ebből jött létre az Aszteroida-öv.

 


A Holdunk nem más mint Kingu, Tiamat hű védelmezője, vagyis holdja. Kingu meg lett fosztva "éltető" elemeitől: légkörétől, vizeitől, radioaktív elemeitől, összébb zsugorodott és "élettelen anyaggá vált". Marduk újabb visszatérésével Gagát, vagyis a Plútót ismét elragadta és végleges helyére "száműzte", a Naptól legtávolabbi helyre ahol azóta is kering. Innentől kezdve a rend helyreállt a naprendszerben, de Marduk azóta is visszajár és megszemléli művét.

Ez a történet sok kérdésre választ ad. Megmagyarázza a Plútó furcsa helyét és különc keringési pályáját, az eltűnt bolygót aminek helyén ma az aszteroida öv található, az üstökösöket, a Föld és a Hold viszonyát, és a titokzatos bolygót Mardukot, ami mai napig nem létezik hivatalosan.

 

 

Némi adat a témához..

 

Pár gondolatot a NIBIRURÓL is írnék.

2013.jan 31-én a NIBIRU=NAPERŐ keringési rendszere az ekliptika alatt, Vénusz-Föld közötti, nagyon közeli pályán követte/követi bolygónkat-Naprendszerünk belső zónájában.

A Nibiru egy vörös törpe-melynek tömege 1047,56-szor nagyobb a Jupiter tömegénél - a Föld tömegének 332946-szorosa, és hőmérséklete 2400 celsius fölött van/3992 Fahrenheit./

NIBIRU-NAPERŐ -DINGIR - /SAG-ME-GAR/ néven tisztelték, a keringő bolygók" főjeként"- MARDUK CSILLAGAKÉNT - PLANET
ZARATHUSZTRAI - "NAGY CSILLAG" - A VILÁG VILÁGOSSÁGA : ÉN-LIL

SIPPARI ÉKIRATOK jövendölése: /ami agyagtáblákon fennmaradt/ - NIBIRU a mi Naprendszerünket a Mars és a Jupier között szeli át!!! És Nibiruval-létrjön: egy 4 CSILLAGOS KONJUNKCIÓ IS!!

Nibiru a halakban találkozik az "Éjszakai Nappal"  = Szaturnusz és ÉN LIL CSILLAGÁVAL = Jupiter.

 
Szaturnusz -Jupiter együttállás a halak csillagképben.
 
NIBIRU- a gatteway/átjáró/kapu/keskeny út!!!MUL.APIN.
 
NIBIRU-MARDUK -JUPITER-katasztrofális esemény!!

 
AZT ÍRJÁK MÉG, HOGY DINGIR/ARTEMIS/AKI ÍTÉLETET HOZ, A SZENTÉLY KAPUJA - AZ EZÜST CSILLAG, AZ ÉLET ÉGI PÁSZTORA - ÉGI HŰSÉGES PÁSZTOR, ÉGBŐL JÖTT ISTENI EREDETŰ SZEMÉLY AKIT DINGIRNEK NEVEZTEK 8 ÁGÚ CSILLAGGAL JELÖLTÉK. 

 

https://www.facebook.com/groups/831960206832379/permalink/886716401356759/

 

 

 

..A nálunk megjelent egyéb Nibiruhoz kapcsolható bejegyzések..

 

 

 

Plusz egy videó - 2012 konferencia Rostás László Nibiru a nimródi hagyományban

 

 

 

Téma: Világos(s)Ág - Marduk ( Nibiru )

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása