Telepatikus önvédelem 2. rész - Az aura lezárása és megerősítése

2013.09.03 10:37

 

Kiemelt link..

Felhő.com - Gyógyító erő a lélek

Paragramok - Út az Isteni élet felé 7.rész

Bizonyíték a meditáció immunerősítő hatására

Újkori meditációk

Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke : Út a Teljességhez  A betegség jelentése és jelentősége

Rejtélyes szembeszéd

A szem

 

Előzmény..

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 2

A gondolat "útja"

Telepatikus önvédelem 5-6 rész - Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem

Újvilagtudat - Hogyan van hatással az auránk másokra?

Ezt dobta a gép - Tévelygés a spiritualitásban

Változások, avagy Mennyegző 2.rész

Látásjavító szemmasszázs - Kínában már kötelező az iskolákban

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Miután ezt megtudod, hinni fogsz a túlvilági létben

 

Kapcsolódó link..

Betegségnyelv - A negatív érzelmek hatása az egészségünkre

Taisen Deishmaru - Zen és a harcművészetek

Ninja Eró - Ninhja Mind Control 2

Paramahansa Jogananda - A mester mondta

Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

Negyedóra - Saint-Germain rejtélye!?

Tudnodkell - Árulkodó jelek előző életekből?

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Tudásfája - Citotoxikus szerekkel tömegesen gyilkolják a tájékozatlan embereket

Szellemtan - Az Elemek törvényszerűségei (részlet)

Karácsony misztériuma

Makk István - A gondolat útja

 

 

 Choa Kok Sui


TELEPATIKUS ÖNVÉDELEM

otthon és a munkahelyen

 

 

2. fejezet


Az aura lezárása és megerősítése

 


Az aura lezárásának technikája


Az emberi aura a természetes telepatikus önvédelmi rendszer egyik fő tényezője. Akinek nagyon gyenge az aurája,
könnyen befolyásolható, és bizonyos esetekben könnyen megszállják a negatív elementálok vagy energiaparaziták.
Önmagunk megvédésének egyik legegyszerűbb módja az. ha az auránkat sűrűbbé, tömörebbé és kisebbé tesszük. Az
ily módon megváltoztatott aurát nehezebb telepatikusan áttörni. Ez az aura lezárásának technikája, amely ráadásul
azonnal megtanulható!


Az   aura   lezárása  a   telepatikus  önvédelem   tudat   alatti   formája.   Észrevették   már,  hogy   amikor   valaki   nem   hisz   el
valamit, vagy nem akarja, hogy valaki hasson rá, önkéntelenül is keresztbe teszi a karját? És ha ül, a lábát? Ilyenkor
tudat alatt „lezárja az auráját”. Ez jó módszer arra, hogy megvédjük magunkat az erőszakos házaló ügynököktől, és
mindenkitől, aki telepatikusan olyan dologra akar kényszeríteni bennünket, amely akaratunk ellenére van. Az auránkat
akkor is lezárhatjuk, amikor stresszes vagy telepatikusan szennyezett helyen vagyunk.
A   főnökünk   vagy   felettesünk   előtt   ne   alkalmazzuk   a   módszert,   mert   azt   a   dac,   illetve   a   lázadás   jeleként   fogja
értelmezni, és ha ez többször előfordul (bár meglehet, már egy alkalom is elég), akár a munkánkat is elveszíthetjük
vele. Jelenlétében inkább ne fonjuk karba a kezünket, hanem engedjük le a testünk mellett. Ezt a fogékonyság és az
együttműködés jeleként fogja értékelni.


A módszert tanórákon se alkalmazzuk. Tudnunk kell. hogy a tudás közvetítése nem pusztán verbálisan és vizuálisan, de
telepatikusan is történik (telepatikus átvitel). Az aura lezárása jelentősen lassítja a tanulást.
Indiában a gyerekek tiszteletük jeléül összefonják a karjukat, amikor a szüleik beszélnek hozzájuk. Elképzelhető, hogy
ezt a szokást egy bölcs ember honosította meg, aki megfigyelte, hogy amikor a szülök korholják a gyerekeket, és a
gyerekek nem védik meg magukat, visszabeszélnek a szüleiknek, és ez a kapcsolat megromlásához vezet. Így azonban,
miközben   megóvják   magukat   az   esetleges   megrovás   negatív   hatásától   és   a   dühös,   fékevesztett   gondolatoktól,
tisztelettudóak maradnak. Nem alakul ki heves szópárbaj, és megmarad a harmónia.


Hogyan zárjuk le az auránkat?


Amim azt korábban már említettük, karunk és lábunk összefonásával. Amikor a karunkat keresztbe tesszük, a felső
aura „lezárul”. Ez azt jelenti, hogy az aura tömörebb és kisebb, illetve jóval sűrűbb lesz. Ennek eléréséhez még arra
sincs   szükség,   hogy   gondoljunk   valamire,   és   az   akaratunkra   sincs   szükség.   Az   aura   lezárása   ezzel   az   egyszerű
művelettel magától történik. Most talán felmerül az olvasóban a kérdés: ez tényleg ilyen könnyű és egyszerű? A válasz:
igen, pontosan ilyen könnyű és egyszerű!
Auránk teljes lezárásához tehát csak arra van szükségünk, hogy keresztbe tegyük a karunkat és a lábunkat. Ez nagyon
hasznos akkor, ha például egy nagy rábeszélőképességű ügynök akar ránk sózni valamit, amire semmi szükségünk, és
ami csak feleslegesen megterhelné a pénztárcánkat. Amikor a karunkat és a lábunkat abból a célból tesszük keresztbe,
hogy az auránkat tömörebbé és sűrűbbé tegyük, „az aura lezárási technikájának teljesen zárt pozícióváltozatáról”
beszélünk.
Amikor   felettesünk   előtt   vagy   értekezleten   vagyunk,   tartózkodjunk   a   teljesen   zárt   pozíciótól.   Főnökünk,   illetve
környezetünk ezt úgy értelmezheti, hogy kötekedni akarunk és agresszívak vagyunk. Ilyenkor a „félig zárt pozíciót”
érdemes választanunk. Ez abból áll, hogy keresztbe vetjük a lábunkat, a kezünket pedig egymásra tesszük az ölünk-33.
ben vagy a hasunkon. A félig zárt pozíció előnye, hogy nem kelt provokatív benyomást, hanem éppen ellenkezőleg: a
fogékonyság és az együttműködési készség érzetét kelti. További előnye, hogy segíti a világos és pontos gondolkodást,
ami lehetővé teszi, hogy részvételünk hasznos legyen az értekezleten.

 


Kísérlet az aura lezárásának technikájával: teljesen zárt pozíció


Kérjük meg egy barátunkat vagy rokonunkat, hogy legyen alanya a következő kísérletünknek.

 

1. Kérjük meg az alanyt, hogy üljön le. Karját és lábát egyelőre ne tegye keresztbe (nyitott pozíció).


2.   Végezzük   el   a   kezünk   érzékenyítését.   (Akik   nem   rendelkeznek   prána   gyógyítási   ismeretekkel,   a   függelékből
megtanulhatják.)


3. Nézzünk az alanyra, és végezzük el felső, középső és alsó aurájának pásztázását mintegy 2-3 méterről. Pásztázás
közben fokozatosan közeledjünk az alanyhoz. (Akik nem rendelkeznek prána gyógyítási ismeretekkel, a függelékből
megtanulhatják.)


4. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye keresztbe a karját és a lábát.


5. Ismételjük meg a felső, középső és alsó aura pásztázását. Pásztázás közben fokozatosan közeledjünk az alanyhoz,
hogy kitapinthassuk az auráit. Figyeljük meg a különbséget a nyitott és a teljesen zárt pozíció között.


6. Kérjük meg az alanyt, hogy tegye le a karját és a lábát.


7. Végezzük el ismét a felső, középső és alsó aura pásztázását. Van különbség?

A műveletsort többször is megismételhetjük.
A kísérletből láthatjuk, hogy amikor a kísérleti alany keresztbe fonja a karját és a lábát, a külső aura látszólag eltűnik,
ám ahogy közelebb lépünk az alanyhoz, azt érezzük, hogy valójában nem tűnt el, csak kisebb és tömörebb – vagy más
szavakkal sűrűbb és erősebb – lett.

 

 

 

Kísérlet az aura lezárásának technikájával:
félig zárt pozíció


 
1. Kérjük meg az alanyt, hogy üljön le. Karjai és lábát egyelőre ne tegye
keresztbe (nyitott pozíció).


2. Végezzük el a kezünk érzékenyítését.


3. Nézzünk az alanyra, és végezzük el felső, középső és alsó aurájának
pásztázását   mintegy   2-3   méterről.   Pásztázás   közben   fokozatosan
közeledjünk az alanyhoz.


4.   Kérjük   meg   az   alanyt,   hogy   tegye   keresztbe   a   lábát,   és   tegye
egymásra a kezét az ölében vagy a hasán.


5.   Pásztázzuk   a   felső,   középső   és   alsó   aurát.   Pásztázás   közben
fokozatosan közeledjünk az alanyhoz. Figyeljük meg a különbséget a
nyitott és a félig zárt pozíció között.      

        
6. Kérjük meg az alanyt, hogy vegye le egymásról a kezét a lábát.


7. Végezzük el ismét a felső, középső és alsó aura pásztázását. Figyeljük
meg a különbséget.


A műveletsort többször is megismételhetjük.

 


Ebből a kísérletből láthatjuk, hogy amikor a kísérleti alany keresztbe veti a lábát és egymásra teszi a kezét az ölében
vagy a hasán, az alsó és középső aura teljesen, míg a felső aura részben lezárul.
 


Energiavámpír


Volt már olyan tapasztalatuk, hogy pár percig együtt voltak valakivel, és ez az idő elegendő volt arra, hogy úgy érezzék,
elfogyott az erejük, és legyengültek? Nos, ilyenkor az történt, hogy az illető elszívta az éltető életenergiájukat. Ez nem
rosszindulatból vagy rossz szándékkal történt, hanem tudat alatt, mert az illető fizikailag legyengült vagy beteg, és e
legyengültsége   vagy   betegsége   következtében   vámpír   módjára   elszívja   a   környezetében   lévő   emberek   prána
energiáját (életenergiáját). Ha ilyen emberrel találkozunk, egyszerűen tegyük keresztbe karunkat és lábunkat, és ezzel
zárjuk le az auránkat. Ily módon megakadályozzuk, hogy az illető elszívja az életenergiánkat. Egyszerű és igen hatásos
módszer.

 

 

 

Ne reagáljunk


Az aura lezárása nem elegendő. Amikor valaki dühös, és mi nem reagálunk rá, azt tapasztalhatjuk, hogy az illető csak
még dühösebb lesz. A dühös energia visszaáramlik rá, és még jobban kihozza a sodrából. Ezt nevezzük „bumeráng-effektusnak”.
Egy vita hevében az a helyes magatartás, ha megőrizzük a nyugalmunkat. Ha nem vesszük fel a másik provokatív
megnyilvánulásait, és kívülállók maradunk, a provokáció nem hat ránk. Képesek leszünk higgadtan gondolkodni és
megfelelően   válaszolni.   Ám   abban   a   pillanatban,   amikor   felvesszük   a   kesztyűt,   sebezhetővé   válunk   a   negatív
gondolatokra, amelyek hatása alól még akkor sem vonhatjuk ki magunkat, ha keresztbe tesszük a karunkat, lábunkat –
igaz,   a   negatív   hatás   gyengébb,   mint   ha   még   ezt   sem   tettük   volna   meg.   A   vonzás   elve   alapján   (ti.   a   hasonló
tulajdonságok vonzzák egymást) amikor egy telepatikusan – még lezárt aurával is – sebezhető személy dühös lesz,
dühös energiát és dühös gondolatokat vált ki és vonz magához a másik emberből. Ezért olyan rendkívül fontos, hogy
ilyen helyzetben semlegesek maradjunk, és megőrizzük pozitív hozzáállásunkat.
Áldás
Amikor   valakit   szeretettel   és   minden   jóval   megáldunk,   elhárítjuk   és   átalakítjuk   a   felénk   irányított   negatív
gondolatokat. Ennek hátterében a taszítás törvénye áll, amely kimondja, hogy az ellentétes tulajdonságok taszítják
egymást. Jó megoldás, ha ilyenkor azt ismételgetjük magunkban: „béke”, „shanti”, „shalom” vagy „béke legyen veled”.
A dühöngőt – tudatosan („elménk szándékával”) – áldjuk meg békével.
Ám mi a teendő olyankor, amikor nem akarunk ártani az illetőnek, aki dühös vagy durva energiát küld felénk, és nem
akarjuk még rosszabb állapotba hozni annál, mint amilyenben van? Koncentráljunk a szívünkre, és azzal a szándékkal,
hogy a negatív energiát nyugalommá, megértéssé és békévé alakítsuk, áldjuk meg az illetőt szeretettel.

 


Ezzel semlegesítjük, vagy legalább minimálisra csökkentjük a bumeráng-effektus káros következményeit.
További gondolatok az átalakítási technikáról
Meg hatásosabb technika az, ha egyszerre koncentrálunk a szív- és koronácsakránkra, és így áldjuk meg a támadót
szeretettel és békével. Ezáltal automatikusan rózsaszínű és aranyszínű energiát bocsátunk ki. Ezek az energiák nem
csupán megvédenek bennünket, de a negatív gondolatokat és energiákat is pozitívvá alakítják.
Az áldás aktusát Jézus, Buddha és más nagy spirituális tanítók is szorgalmazták. Jézus azt mondta: „Áldd meg azokat,
akik megátkoztak téged.” Miért? Azért, mert ha szeretettel fordulunk valaki felé, aki megátkozott bennünket, az átok
átalakul, az illető jobban érzi magát, és pozitívabban áll hozzánk. Ha azonban mi is dühösen reagálunk, azzal csak
hasonló reakciót váltunk ki belőle, és soha nem lesz vége a csatározásnak. A gyűlölet gyűlöletet szül, a düh pedig
dühöt. A megoldás egyszerű: kövessük a szent tanítást, és a gyűlöletet viszonozzuk szeretettel.

 

 

A kapcsolatok ápolása áldással


Az  áldással  kapcsolatok  is  ápolhatok. Készítsünk  listát  azokról  a  személyekről,  akikkel  nagyon  rossz  a viszonyunk,
akikkel rosszul bánunk, illetve akikkel hónapok vagy évek óta nem tudjuk megtalálni a közös hangot.


1. Koncentráljunk a szív- és koronacsakránkra a műveletsor alatt mindvégig.


2. Emeljük fel a kezünket áldásra készen. Képzeljük magunk elé azt a személyt, akit meg akarunk áldani (vizualizáció).


3.   Halkan   mondjuk;   ki   az   illető   nevét   háromszor.   A   vizualizáció   ne   szakadjon   meg.   Miközben   a   szív-   és
koronacsakránkra koncentrálunk, és halkan ismételjük: „béke”, „shanti”, „shalom” vagy „béke legyen veled”, árasszunk szeretetet az illető felé,


4. A halk kántálási mintegy három percen keresztül folytassuk.

 


5. Ha vallásosak vagyunk, már a kezdet kezdetén kérhetjük Istent, hogy árasszon ránk szerető energiát, és áldásával
ápolja az illetővel fennálló kapcsolatunkat. Ehhez az alábbi imát használhatjuk: „Legfelsőbb Isten, spirituális tanítók, és
minden felsőbbrendű lény: köszönet a gyógyító energiáért és a kapcsolat ápolásáért. Köszönettel, igaz hittel.”
És   természetesen   azokat   az   imákat   is   mondhatjuk,   amelyeket   már   megszoktunk.   Azzal,   hogy   isteni   segítségért
folyamodunk, hatásosabbá tesszük az áldást.


6. A műveletsort mindenkivel ismételjük meg, aki a listánkon szerepel.


7. Az áldást hetente kétszer vagy háromszor ismételjük meg, ameddig szükséges. A kapcsolat általában egy vagy két
hónap alatt lesz ismét harmonikus. Bizonyos esetekben a javulás tovább is eltarthat.
Ha a szívünk tájékát nehéznek érezzük, helyi sepréssel távolítsuk el a felgyülemlést.


Hogyan érzik magukat az áldás után? Érzik a lelki békét? Fontos tudni, hogy az áldásra nemcsak a megáldott személy
szempontjából van szükség, hanem önmagunk szempontjából is. Az áldás aktusa valójában a megbocsátás aktusa, ami
elengedhetetlen a lelki gyógyuláshoz. Súlyos esetekben a megbocsátás és megáldás megtagadása azokkal szemben,
akik sérelmet okoztak nekünk, meggátolja a lelki béke és gyógyulás elérését, sőt, megnő az esélye lelkiállapotunk
további romlásának, a belső erjedésnek.

 


Az aura megerősítése testmozgással


Az erős aura természetes telepatikus védőpajzsként működik. A rendszeres testmozgással a test egészségesebbé válik.
Ez automatikusan erősíti az aurát. A heti két alkalommal végzett félórás testmozgás már elegendő.

A látók megfigyeltek, hogy a testmozgás során nagyon sok elhasznált, szennyezett energia lökődik ki a fizikai testből és
a   belső   szervekből,   az   energiatestből,   a   csakrákból   és   meridiánokból,   valamint   az   aurából.   Ezek   tisztábbak,
fényesebbek,   egészségesebbek   és   erősebbek   lesznek.   Az   energiakeringés   nagymértékben   javul.   A   rendszeres
testmozgás pozitív fizikai és pszichés hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Bármiféle testmozgás megfelel: a golf, az aerobic, az úszás, a kocogás, a hatha jóga, a tai-csi, a harcművészetek stb.
Ezek mindegyike tisztítja és erősíti az aurát. Az aura megerősítésének másik módja a prána légzés.
Akik ismerik a prána gyógyítást, elvégezhetnek egy kísérletet az elmondottak igazolására. Testmozgás előtt pásztázzák
végig csakráikat, belső szerveiket és az aurájukat, majd testmozgás után ismételjék meg a pásztázást. Meglepve fogják tapasztalni, milyen komoly mértékben megnőtt az aura, a belső szervek és a csakrák energiaszintje a sportolás hatására.

 


A szerző több olyan pszichoterápiás esettel találkozott, ahol a betegek pszichés zavarokban szenvedtek. A csakrákat
negatív elementálok (energiaparaziták) lepték el. Mivel fizikai testük és aurájuk erősen legyengült, könnyen megesett,
hogy a betegek telepatikus megszállás áldozatai lettek. Ez jó példa arra. milyen fontos a rendszeres testmozgás, és
rámutat arra is, hogy az egészséges test és a jó közérzet között közvetlen összefüggés áll fenn.
A szerzőnek van egy kanadai tanítványa, aki iskolaigazgatóként dolgozott. Vezető beosztását azonban feladta, és arra
vállalkozott, hogy segítő kezet nyújt néhány tanítványának, akik különféle iskolai, társadalmi és jogi problémákkal
küszködtek. Az osztály, ahová ezek a diákok jártak, nem volt nagy létszámú, de annál nehezebb volt őket féken tartani.
A diákok szombatonként és vasárnaponként összejöttek, és ivással és kábítószerezéssel töltötték az idejüket. Amikor
hétfőn megjelentek az iskolában, alig bírtak magukkal, és nagyon gyakran csúnyán beszéltek. Viselkedésük ellenére a
kanadai tanár nem sértődött meg ezen, hanem figyelt rájuk, és mindvégig együttérző magatartást tanúsított velük
szemben. Ugyanakkor bevezette a „héttői szabályt”, amelynek értelmében ezen a napon a diákok négy-öt órás túrán
vettek részt. A túrák során mindig kifejezetten nehéz – ám azért még biztonságos – útvonalakat választott. A túrák
hatására   a   diákoknál   mind   fizikailag,   mind   pszichésen   komoly   változás   állt   be.   Egyrészt   egészségesebbek   lettek,
másrészt szóhasználatuk finomodott, szalonképesebbé vált. Noha az átalakulás csak átmeneti volt, hatása viszont
egészen drámai. A túrázás, a friss levegő, a jó kis  hegyvidéki prána energia  mind-mind jótékony, gyógyító hatást
gyakorolt   a   diákokra.   Érdekes   volna   látni,   hogy   akik   pszichés   zavarokkal   küszködő   betegeket   kezelnek,   milyen
eredményeket   érnének   el,   ha   követnék   ezt   a   módszert.   S   mi   volna,   ha   nemcsak   hetente   egyszer   végeznének
valamilyen testmozgást, hanem többször is.
 

 

 


Az aura megerősítése meditációval


A  meditációnak  többféle  módja  van.  Általánosságban  elmondható  róluk,  hogy  beválnak.  Amikor  valaki meditál,  a
spirituális energia nagyobb mértékben áramlik alá. Ezért a meditáció komolyan befolyásolja, erősíti az aurát. Az egyik
nagy hatású meditáció az ikerszív meditáció. Ez egy ősi meditációs fonna. Csak rangidős tanítványoknak tanították, és
sokáig titokban tartották. A módszert most a nagyközönség is megismerheti. Akik nem rendelkeznek prána gyógyítói
ismeretekkel, a függelékből megtudhatják, hogyan kell végezni. A meditáció hangkazettán és CD-n is kapható.
Aki   akar,   kísérlettel   győződhet   meg   arról,   hogy   az   ikerszív   meditáció   hatására   hányszorosára   nő   az   aura.   Ehhez
mindössze annyit kell tennie, hogy a meditáció előtt és után végigpásztázza a kísérleti alany auráját, és összehasonlítja
a két eredményt. Amikor rendszeresen végzünk meditációt, az aura tartósan is nagyobb és erősebb lesz.

 


Erősítő póz


Az aurát közvetlenül is megerősíthetjük, ha nyelvünket hozzáérintjük a szájpadlásunkhoz, és becsukjuk a tenyerünket
vagy összefonjuk az ujjainkat.
Miért kell hozzáérinteni a nyelvünket a szájpadlásunkhoz? Azért, mert ezzel teljessé válik az elülső és hátulsó meridián
közötti energiaáramlás, amivel megnő a test általános pránaenergia-szintje. És miért kell becsukni a tenyerünket?
Azért, mert ezzel a fölös prána energia, amely egyébként kifolyna a kézből, visszaáramlik a testbe. Ily módon megnő a
test energiaszintje, és az aura még erősebb lesz.
Amikor egymásba csukjuk a tenyerünket, és a nyelvünket hozzáérintjük a szájpadlásunkhoz, az aura kitágul és erősebb
lesz. Amikor széttesszük a kezünket, és a nyelvünket levesszük a szájpadlásunkról, az aura viszonylag gyengébb lesz. Az
előbbit   „erősítő   póznak”   nevezzük.   Az   erősítő   póz   felvételével   azonnal   megnő   az   energiaszintünk,   ugyanakkor
megmaradnak az energiáink.

 

 

A póz jól alkalmazható olyankor, amikor koncentrálnunk kell valamire, fontos utasításokat kell adnunk valakinek, vagy éppen egy fontos tárgyalás közepén vagyunk. A tenyér becsukásának, illetve összefogásának többféle módja is van:


1.   Tegyük   mindkét   kezünket   a   hátunk   mögé.   A   bal   kezünkön   hajlítsuk   be   a  hüvelykujjunkat,  aztán   csukjuk   be   a
tenyerünket, majd a jobb kezünkkel kulcsoljuk át a bal kezünket.


2. Bal kezünket tegyük a jobb kezünkre, és kulcsoljuk át a testünk előtt.


3. Csukjuk be mindkét tenyerünket. Hüvelykujjaink legyenek behajlítva. Tegyük zsebre a kezünket, hogy ne lássák. Ha
nem tennénk zsebre, és a csípőnk mellett tartanánk, azt az agresszió jelének vennék.


A módszerek hitelességéről meggyőződhetünk, ha előbb hagyományos pózban, majd erősítő pózban végigpásztázzuk
kísérleti   alanyunk   auráját,   és   a   két   eredményt   összehasonlítjuk.   Tapasztalni   fogjuk,   hogy   erősítő   pózban   az   aura
egyértelműen crosebb és nagyobb.

 


 

 


Az aura megerősítése kristályokkal


A   testen   viselt   kristályok   aktiválják   a   csakrákat,   és   erősítik   az   aurát.   Ily   módon   telepatikus   önvédelmi   célokra   is
alkalmasak. Mielőtt azonban használnánk őket, meg kell tisztítanunk, és fel kell töltenünk őket. A „kristályok” közé
tartoznak az ékkövek, drágakövek és féldrágakövek.
A kristályok viselhetők medálként és gyűrűként. A tiszta kvarcból, cseh rubinból, ametisztből vagy zöld turmalinból
készült hatágú kristály medálként viselhető. A hatágú kristály egyensúlyt teremt a felső és az alsó csakrák között. A
medálként viselt kristályt lehetőleg a szív és a torok közölt hordjuk. A szíven nem szabad huzamos ideig viselni, mert
károsan befolyásolhatja a fizikai szívet.
Ha gyűrűként viseljük, a kristályt a bal vagy a jobb kéz kis- vagy középső ujján célszerű hordanunk. A gránát, amelyet a
jobb   kezünkön   érdemes   viselnünk,   az   aura   megerősítésére   és   telepatikus   önvédelemre   egyaránt   használható.
Pesszimista szemléletű és negatív beállítottságú személyek   ne   hordják,   meri   balszerencsét   hoz   rájuk.   Ugyanakkor   pozitív   beállítottságú,   optimista   embereknek   jó szerencsét hoz.

 


A  cetrine  is  alkalmas  telepatikus  önvédelemre.  Ugyancsak  a  jobb  kézen  viselendő. A  zöld  turmalin  és  a  smaragd
fertőtlenítő   és   tisztító   hatása   miatt   gyógyítóknak,   orvosoknak   és   pszichoterapeutáknak   ajánlott.   A   bal   kézen   kell
viselni. Az ametiszt, akárcsak a tiszta kristály, a jobb kézen viselendő. A gyémánt a telepatikus önvédelem különösen
hatékony kristálya, amelyet a jobb kézen célszerű viselni. Nem szükséges vagyonokat költeni egy- vagy kétkarátos, jó
minőségű gyémántra. Zárványos, enyhén sárgás gyémántok vagy épp egy gyűrű apró gyémántkövei is megteszik. Az
egy karátot kitevő, több apró gyémánt sokkal olcsóbb, mint egy egy darabból álló gyémánt. Az olcsóbb gyémántok
nagyjából ugyanazt a védelmet biztosítják.

 

 

 


A kristály megtisztítása


Viselése előtt a kristálymedált vagy gyűrűt meg kell tisztítani. Ennek több módja is van.
Az egyik legegyszerűbb módszer az egy-két perces, folyó vizes, szappanos lemosás. Közben dörzsölgessük meg az
ujjainkkal   a   kristályt.   hogy   a   szennyeződések   könnyebben   eltávozzanak   róla.   Ugyanezt   egy   sós   vizes   lavórban   is
elvégezhetjük, és az is jó megoldás, ha sós vizes oldatban állni hagyjuk néhány óráig vagy napig.
A kristály alkohollal is megtisztítható. Sós vizet ne használjunk nagy értékű kövekre. Ezek híg savval tisztíthatók meg. A
tisztítást az ékszerészetben is elvégzik.


A kristály megtisztítása a korona- és kézcsakrális technikával


A   kristályokról   az   úgynevezett   korona-   és   kézcsakrális   technikával   is   eltávolíthatók   a   korábbról   rajta   maradt
lenyomatok és programok.


1. Érintsük nyelvünket a szájpadlásunkhoz.


2. Koncentráljunk a koronacsakránkra és a kezünkre.


3. Végezzünk körülbelül tíz mozdulatból álló seprést ezüstlila fénnyel vagy ragyogó fehér fénnyel a kristályon, azzal a
szándékkal, hogy a korábbról rajta maradt lenyomatokat és programokat eltávolítsuk.

 


A kristály feltöltése


A kristály hatóerejét prána légzéssel, illetve imádkozással növelhetjük meg.
 

 


A kristály feltöltése prána légzéssel


1.  A kristály megtisztítása után végezzünk prána légzést a 7-1-7-1 technikával. Végezzünk hasi légzést. Lélegezzünk be
hét másodpercig. és tartsuk benn a levegőt egy másodpercig. Utána lélegezzünk ki hét másodpercig, és ne szívjunk be
levegőt egy másodpercig. A műveletsort öt légzéscikluson át végezzük.


2.   Tenyerünket   helyezzük   a   kristály   fölé,   és   végezzünk   prána   légzést   további   tizenkét   légzéscikluson   át.   Ezzel
egyidejűleg utasítsuk arra a kristályt, hogy szívja fel az általunk kibocsátott prána energiát.


3. Programozzuk be a kristályt az alábbi utasításokkal: „Megvédesz minden telepatikus támadástól és fertőzéstől.
Megvédesz   minden   ártalomtól   és   veszélytől.   A   nap   huszonnégy   órájában   védelmet   biztosítasz   számomra.   Ez   az
akaratom. Úgy legyen.”


4.  Stabilizáljuk a kibocsátott prána energiát vagy áldást oly módon, hogy a kristály auráját világos fehér-kék pránával
festjük be. A stabilizálásra azért van szükség, hogy megőrizzük a kristály hatóerejét, és megakadályozzuk az energia
elszivárgását.


A kristály feltöltése imával


A kristályok imával is feltölthetők:


Legfelsőbb Isten.
spirituális tanítóm és minden spirituális tanító,
szent mesterek és szent guruk,
gyógyító angyalok és gyógyító segítők.
fénylények és minden nagyok:
Köszönet ennek a kristálynak a megoldásáért, az útmutatásért,
a segítségért és az oltalmazásért.
Köszönet azért, hogy megóvtok mindenféle telepatikus
támadástól, fertőzéstől, minden ártalomtól és veszélytől.
Köszönettel, igaz hittel. Úgy legyen.

 

 


Az imát háromszor mondjuk el. Stabilizáljuk a kibocsátott prána energiát vagy áldást. A kristályt hét egymást követő
napon töltsük fel, hogy a hatóereje valóban nagy legyen. A későbbiekben legalább hetente vagy kéthetente egyszer
meg kell tisztítani és újra kell szentelni.
A kristályok erősítő hatásáról magunk is meggyőződhetünk, ha elvégezzük az alábbi kísérletet. Kérjünk meg valakit,
hogy legyen a kísérletünk alanya, majd pásztázzuk végig az auráját. Kérjük meg, hogy viseljen kristálymedált vagy
gyűrűt, majd ismételjük meg a pásztázást. Azután vegye le az ékszert, és ismételten végezzük el a pásztázást. Az
eredmények összehasonlításával beláthatjuk, milyen komoly erősítő hatása van a kristályoknak.

 


A kristályok viselésének mellékhatásai


Bár a kristályok valóban erősítik az auránkat, tudnunk kell, mikor szabad és mikor nem szabad viselnünk őket. Melyek
azok a problémák, amelyek fennállása esetén kerülnünk kell a viselésüket? És vannak-e mellékhatásaik?
A kristályok aktiválják a csakrákat. Különösen az alsó csakrákat. Ezért nem szabad kristályokat – s különösen nem nagy
méretű kristályokat – viselniük azoknak, akik az alábbi rendellenességek valamelyikében szenvednek:

1. Magas vérnyomás vagy szívproblémák.


2. Jóindulatú és rosszindulatú daganat,


3. Ha nem a megfelelő kristályt választja ki egy pszichológiai zavarokkal küszködő személy, illetve nem szakértő tölti fel
és programozza be azt, a beteg állapota tovább romolhat. A pszichológiai zavarokkal küszködő betegek által viselt
kristályokat rendszeresen kell tisztítani.

4.   Tudnivaló   azoknak,   akik   haladó   szintű   meditációs   technikákat   követnek:   a   haladó   szintű   meditáció   alatt   viselt
kristályok erősen megnövelik a kundalini-szindróma kialakulásának esélyét. A kundalini-szindróma álmatlanságban,
fizikai   gyengeségben,   különböző   testrészeken   jelentkező   fájdalomban,   a   vérnyomás   növekedésében   és   a   test
túlhevülésében nyilvánulhat meg.

 

 

Téma: Telepatikus önvédelem 2. rész - Az aura lezárása és megerősítése

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása