Világos(s)Ág - Holló és Skorpió

2014.11.04 19:05

 

Kiemelt..

Ember's-Ég - A Skorpió Egyéniség Megszállottsága

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Szántai Lajos - Mátyás és az Igazság (2014. Korond)

Szántai Lajos - Mátyás király vállalása - "Népek Krisztusa, Magyarország"

Domonyi Aries - Vélemények rólunk, Magyarokról

Fényszív - Szakrális Geometria, az Egy törvénye és a Teremtés

Stellarium - virtuális séta a csillagos égen

Paksi Zoltán - Ősi magyar csillagbölcsesség, égi utak csillagüzenetei

Pap Gábor - MUNKÁCSY - A festő napútjárása


 

Előzmény..

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

Sarkcsillag és Göncölszekér..

Mag-ÚR-ság - A Szent Korona Erővonalai

Hunok Nagy Szövetsége - Jeanne d’Arc, az utolsó magyar Ősanya-arc

Világok - Ezek szerint mégis csak különleges a Magyar gén?

Pap Gábor - Kezdetben vala az Ige - Anyanyelvünk, a teremtõ ige mûködése

Tények erődje - A titokzatos ősnyelv...

Hang az Időben


 

Kapcsolódó link..

Paksi Zoltán - A Holló csillagkép titkai

Újföldklub - Magyar nyelvű Maja naptár dekóder

 

Szántai Lajos - Pálos Rend - audio 

Szántai Lajos : Mátyás és a Pálosok

Szántai Lajos - II. András király szentföldi hadjáratának tanulságai a múltban, jelenben és jövőben

Szántai Lajos - Magyarország feltámadása és a Pilisi Pálos rend

Szántai Lajos - A Szent korona apostolképei 1 - 2

Piramisok a Képes Krónikában!? 

Őseink gondolkodásmódja népmeséink és képi ábrázolásaink tükrében

Kisfaludy György & Pody - Időfizika (Tata-2004) 

Asztrológiai szimbólumok időfizikai jelentése

Indián bölcsességek 2

Vasslajosblogja - A Vízöntő korszaka

Molnár V. József : Az ember életköre

Kelta fahoroszkóp

Indián horoszkóp

Afrikai asztrológia

Perzsa horoszkóp

Nap Napja..

Pálos örökség

Szántai Lajos

Hagyomány és Történelem kutatás

Képes Krónika

ÉG-bOlt 

A SKORPIÓ

A görög mitológia szerinti történet:

Egyik legenda szerint: Scorpius a Skorpió, Orion gyilkosa. Scorpius megmarta Oriont és ezzel megölte. Oriont még Asclepius, a gyógyítás istene sem tudta megmenteni. A Skorpió csillagkép a nyolcadik zodiákus jegyet eleveníti meg. A görög mitológia szerint Scorpio az a skorpió, akit Héra hívott vissza a túlvilágról, hogy elpusztítsa Oriont, a Vadászt. Orion ugyanis azzal hencegett az isteneknek, hogy a Föld bármely teremtményét képes elpusztítani. Amikor Orion elfáradt, menekülni próbált, ekkor a skorpió halálosan megmarta a vadászt. Mindmáig úgy látszik, hogy a skorpió üldözi Oriont az égen. Egy nap Phaisow, Apolló fia, elvitte az istenek harci napszekerét egy esti útra. Az út közben a skorpió képes volt megállítani úgy a lovakat, hogy visszahúzta a napszekeret. A skorpiót Gaia a szolgálataiért feltette a csillagos égre, Orion mellé.


Egy másik monda szerint: Mivel Orion, a vadász szerelmével üldözte Artemiszt, az "örök szûz istennõt", ezért Artemisz parancsára egy skorpió szúrása ölte meg Oriont. Amióta Orion az égboltra került, azóta minden skorpiót gyûlöl, így azonnal eltûnik a nyugati látóhatáron, amint a Skorpió keleten feljön.

Harmadik monda szerint: Orion és Artemisz szerelmesek voltak. Ezt a szerelmet Artemisz testvére Apollón nem nézte jó szemmel. Ezért, hogy a vadászt elpusztítsa, egy óriás skorpiót küldött Orion vadászösvényére. Orion harcba keveredett a skorpióval. Ekkor Apollón (a fény, a világosság istene) egy fénysugarat bocsátott Orionra, aki a fény visszaverõdésétõl felismerhetetlen lett, és azt mondta testvérének, hogy nem tudja azt a fénysugarat eltalálni a nyilával. Artemisz (a vadászat istennõje) kapott a kihíváson, célzott, lõtt így megölte a szerelmét. Artemisz bánatában Oriont, Apollón jutalomként a skorpiót tette fel a csillagos égre csillagképként.

 

 A csillagkép északi fele az összes lakott föld úrnőjét, Ishara-t jelképezte, akit gyakran ábrázoltak Skorpió alakban. Ilyennek mutatja egy babiloni határkő is.

A görögöknél az égi bosszú végrehajtója,, akit a féltékeny és sértett Diána (Artemisz) az Orion nyomába uszít, hogy megszabadítsa vadásztársnőit, a Plejádokat az égi óriás erőszakosságától. A középkori arab tudományban neve a görög név fordítása: Al ’Akrab, „A Skorpió”.

A közép-amerikai majáknál az eget tartó „Világfa” talpa (talán a fényes Tejút a gyökere?). Az új-zélandi maorik szerint a nagy erejű de szegény halászként élő Maui-isten szigonya, amellyel egy hatalmas halat rántott fel a tenger mélyéből. Ebből lett Új-Zéland északi szigete, amelynek neve „Te ika a Maui”.
A magyar csillagmitológiában szinte ismeretlen. Az Antares a népi csillagismeretben a Szépasszony, akit a „Sánta kudus” próbál utolérni.

A Scorpius nyár derekán látható a legjobban az esti égen.


 Kora nyári éjszakákon hazánk déli horizontja fölé kúszik a Skorpió csillagkép, benne a konstelláció legfényesebb csillagával, az Antares-szel. Az égbolt eme ragyogó ékkövének szabad szemmel is feltűnően vöröses, narancsos színe van, ami a Marshoz teszi őt hasonlatossá. Ráadásul az Antares éppen az ekliptika, azaz a Naprendszer bolygóinak égi pályája mögött látszódik, ebben a sávban mozog a vörös bolygó is. Így történt, hogy az ókori göröghon csillagászai a vörös óriáscsillagot a Mars vetélytársának, vagyis Ant-Ares-nek nevezték el. (Mars római hadisten görög megfelelője Árész volt.)

Ezt az elnevezést már a Római Birodalmat megelőzően az asszírok, babilóniaiak és a sumér csillagászok is előszeretettel használták. Az ősi Perzsiában a négy királyi csillag egyike volt Satevis néven, Indiában Jyeshthának nevezték. Számos óegyiptomi templom épült úgy, hogy az Antares fénye szerepet játszhasson a különböző szakrális szertartások alkalmával.

Az 1,06 magnitúdójú Antares a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, és a környezete enyhe túlzással felvonultat majd minden objektumtípust, ami felfedezhető az égen. Csillaghalmazok, reflexiós és emissziós ködösségek ágyazódnak a rendkívül sűrű csillagközi porfelhőbe, igazi kozmikus színkavalkádot alkotva. A terület legismertebb szereplői a csillagot körbeölelő sárgás színű Antares-köd, a fotón csillagtól balra elhelyezkedő Messier 4 és NGC6144 gömbhalmazok, illetve a terület nagyobb csillagai által megszínezett IC 4604, 4604, 4605 és 4606 kékes színű reflexiós ködei.

 


 

Az ókorban először legfényesebb csillagát, az Antares-t tartották számon, mint jelentős naptárcsillagot. A csillag felbukkanása a hajnali szürkületben az ősz beálltát, esti feltűnése a tavasz kezdetét jelentette. Az ősi Kínában a fényes, vöröses ragyogású csillagot Tűzcsillag-nak, Csen-nek nevezték.

 

A mi napunk baloldalon látható, a legkissebb pont jelképezi!

 

A Skorpió alakja, kiterjedése, a hozzá tartozó csillagok helyzete az évezredek során többször változott.
Mezopotámiában az első négy, számon tartott állatövi csillagképhez tartozott. Neve a sumerben NISZABA, akkádban Nabu. A szellemi foglalkozások istene, az ég Írnoka.

 

A vörösen izzó Antares csillag – a Skorpió csillagkép szíve! – az egyetlen, mely Tejút- és Világoszlop is egyben!!!

 

 

Corvus - Holló csillagkép

A Holló mitológiai értelmezésben Apollón hollója volt, akit az isten elküldött, hogy hozzon vizet a serlegébe (crater). A holló azonban megállt fügét enni, és víz helyett egy vízi kígyóval tért vissza a karmai közt. Apollónnak azt hazudta, hogy a kígyó miatt nem tudott vizet hozni. Az isten annyira feldühödött a hazugságon, hogy a hollót is, a kígyót is és a serleget is az égre dobta. Azóta kárognak a hollók, mert szomjasak.

A régiek tudták, hogy minden tudás a csillagos égre van írva.

Az asztrológusok, táltosok, főpapok, de a pásztor emberek is ismerték a csillagok járását, értették az égbolt kívülre és belülre irányuló üzenetét.

Szent királyaink is az égre, a csillagokba néztek jelentős döntések meghozatalakor. Ennek tudatában kezd érthetővé válni, hogy a Holló miért játszott kulcsfontosságú szerepet 250 esztendőn át. Az 1246-ban alapított Pálos rend címerállata is a holló, és Mátyás király jelképrendszerében is jelentős szerepet kap. Mit árulnak el a Hollóról a régi mítoszok és legendák?

Ő jelképezi a jóslást, a gyógyítást, de –felügyeli" az időt és a Nap jelképes madaraként a beavatás egyik stációját is.

Az isteni terv eszközeként szintén gyakran megjelenik. Például a Tudás fáján ül az Édenkertben, de Szent Benedeknek is ő visz táplálékot. Érdekes, hogy Szent Benedek napján, március 21-én ünnepeljük a Fény győzelmét, hiszen ekkor van a tavaszi napforduló. Talán nem véletlen, hogy az éjszakai égbolton ekkor delel a Holló csillagkép. No, de tekintsünk végre az égre, és az itt látható csillagtérkép segítségével –olvassuk el" a Holló csillagjainak üzenetét!

A hét csillag alkotta Holló, akárcsak a Korona csillagképek, a teremtés hetességét idézik. Erre a teremtői energiára igen nagy szüksége volt a tatárjárás után IV. Béla királyunknak és természetesen a Pálos rend alapítójának, Özsébnek is.

 


A Holló szomszédságában látható a Serleg csillagkép. A mítosz szerint, a Holló, ebben a Serlegben vitte el az Örök Élet Vizét Apollónak, a napistennek. Tehát a Hollóhoz kapcsolódik a táplálás, téren és időn túlmutató szintje! Itt a táplálék már rég nem a földi túlélést szolgálja, az étel és az ital most már maga a Fény.

Ezért ábrázolják a Hollót úgy, hogy a csőrében drágakő, gyűrű, vagy egy csepp víz van.

A Holló felett a Szűz csillagkép látható. Itt jelenik meg az aratás, most természetesen a fény learatásának a lehetősége és ideje. A karmikus körforgásból való egyik kilépés idejét is képviseli a Szűz, hiszen vele szemben, az ég túloldalán már a Megváltót szimbolizáló Halak egészíti, teljesíti ki a fény avatásának a minőségét.

Az aratást a –rend rakásával" fejezzük be, így várjuk az új időt, és engedjük el a múltat. A múltból csak a fényt visszük tovább! Erre utal a csepp víz, amit a holló hoz el számunkra.

Az Északi Vizikígyó (Hydra) csillagkép látható a Holló alatt. Az igazság Mérlegétől indul és a Rák szenthármasságot jelképező csillagainál bukkan fel a feje. A Hydra szimbolizálja a múltba figyelést, de itt a lelkiismeret szempontjából. 

Az ősök szereteterejét, szeretetfényét, mennyire sikerült, mennyire sikerül most (!) tovább vinnem? 

A kérdés fontosságára világít rá, hogy a Hydra az Istenek Útjával, a Lelkek Útjával, a Hadak Útjával, azaz a Tejúttal párhuzamosan úszik.

Lelkiismeret, fényaratás, táplálás. Ezek azok a kulcsszavak, melyek a Holló égi környezetéből kiolvashatóak.

 A belső, misztikus ébredés szimbolikus pontja az égen az őszi napforduló pontja. A Pálosok és még Mátyás király idejében is ez a pont a Holló csillagjaival állt együtt!

Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a Holló csillagkép 90 ívfok távolságra van a Tejúttól. A 90 fok a –titkos" asztrológiában a racionalizálás fényszöge.

Tehát, a Holló szimbólumán át lehetett a Tejút teremtő, éltető, szeretetenergiáit –leracionalizálni", kézzelfoghatóvá tenni az emberek számára. Magyarország Európát is emelő szerepe talán így még érthetőbbé válik a csillagok fényére nyitott szívű emberek előtt.


Fehér Holló

Amikor a Nap megkezdi utazását a Holló csillagkép fölött, majd a hónap második felében a Merkúr és a Vénusz is követi. Ilyenkor a Szűz csillagképben járunk, amely alatt látható a Holló, amelynek igen fontos és jól érzékelhető üzenete van.

Az asztrozófia(csillagbölcselet) szerint a Holló őrzi a titkos tudást, az örök élet titkát, hiszen csőrében tart egy cseppet a Kehelyből, a Szent Grálból, amely az Örök Élet italát őrzi. Ahogy a Pálos rend címerállata a Holló, akik szintén a titkos tanokat őrzik számunkra, azokat a tanokat, amelyekkel elnyerhető az élet körforgásából való kiemelkedés.

A szkíta-görög mitológia szerint a Holló az, aki Apollónnak hoz a csőrében egy cseppet az Örök Élet italából.

Igen ám, de a mitológia szerint egy fontos momentum is történik itt, egy másfajta értelmezésben : a Holló megtart egy cseppet a csőrében, és büntetésül Apollón felszegezi az égre. Mit üzen ez nekünk?

Összevág azzal a képpel, hogy a holló a jelenlegi emberi tudatban mint negatív töltetű madár él, például halálmadár. Hiszen a színe is fekete, s a mondás is úgy tartja: ritka mint a fehér holló.

Ha végiggondoljuk a fenti sorokat, kezd körvonalazódni egy kép, miszerint itt valami van a háttérben. Mert mit is jelent az, hogy a Holló megtart egy cseppet a csőrében"?

Hiszen az Örök Élet titka egy tudás, azaz ez a tudással, hatalommal való visszaélésre utal. Ezért kelt az Emberben fura érzeteket a holló, hiszen az emlékezteti őt arra, hogy mikor és hogyan élt vissza a Teremtőtől kapott hatalmától.

Tehát, mint minden csillagüzenetben, itt is a kettős olvasattal leszünk közelebb az igazsághoz:

Egyfelől, a Holló idejében az ember képes az Értékeket megőrizni magában, beavatást nyerhet titkos tudásokba, magas misztikumokkal ismerkedhet meg. A Fénnyel való belső találkozás ideje.

Másfelől, fontos üzenet az, hogy az Ember a tudásával, a hatalmával ne éljen vissza, azt mások szolgálatába kell állítania, használnia kell, átadni.

Így lesz a Holló fehér.https://www.facebook.com/groups/831960206832379/917259811635751/?ref=notif¬if_t=group_activity

https://www.facebook.com/groups/597496967035256/

 

Téma: Világos(s)Ág - Holló és Skorpió

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása