Ember's-Ég - A Kos Egyéniség Mágiája

2016.04.05 09:18

 

Kiemelt..

Ember's-Ég - A Mérleg Egyéniség Szépsége

A Szűz Egyéniség Tisztelete

Az Oroszlán Egyéniség Méltósága

A Rák Egyéniség Látomása

Az Ikrek Egyéniség Varázsa

A Bika Egyéniség Ereje

A Kos Egyéniség Mágiája

 

 

Előzmények..

Pap Gábor - Állapotövi jegyek kazettás mennyezetek 1.rész, ( kostól-mérlegig )

Pap Gábor - Állapotövi jegyek kazettás mennyezetek 2.rész ( skorpió- halak )

A Magyar ház szentsége és mágikus titka

Egy Ős

Pap Gábor: Törvény útján az ingyenkegyelemig

Bereczki Zoltán lelkipásztor előadása - Kazettás Mennyezetek a magyarországi református templomokban

Kapcsolódó link..

Szántai Lajos - A Boldogasszony csillagkoronája 1-2

Pap Gábor - Népmeséink és az évkör

Ember's-Ég - Tarot - "A csend gyönyörbe robban."

Az Atlantiszi Smaragdtábla

Pap Gábor - A Világ képe egy kerek tükörben

Asztrológiai szimbólumok időfizikai jelentése

A hermetikus írásokról – Hermész Triszmegisztosz és a Corpus Hermeticum

Vasslajosblogja szpesöl - avagy háromszor is Hermész (3 cikk egyben)

Miért vezet minden tudás THOT-hoz és miért is van "hermetikusan" elzárva - Thoth Smaragdtáblái

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek

Negyedóra - Szepes Mária - A vörös oroszlán (könyvajánló)

Márai Sándor : Füves könyv – A lelkiismeretről

Hagyományőrzés

 

 

A KOS Mágiája

 
A Kos elevenségében, az Egó házában ébred a Természet. Titáni erők kelnek életre az éjmély álmokból. El tudod képzelni ezt az óriást, amikor tudatosul életerejében? Amikor a vér pezsgése az izmokba zúg és pattanó szikrákkal megnyilvánul az akarat: Élek és alkotok!
 
Teremtő ereje és egyénisége vad és gátlástalan. Szemérmetlen és minden frusztráció idegen tőle. A legszebb pillanatokat akarja elnyerni, gyermeki lénye egy ősi ösztönnel azonos. Mágneses vonzalmat hirtelen robbanásokkal töri meg és a taszítás után újra azonnal vonz. Önérvényesítése magasra tűzött szublimáló célba vetül, kreativitását nagy intenzitású eredményre törekvő teljesítménye adja.  
 
Szenvedélye szinte nem ismer fájdalmat, nincs ideje rá, hogy bármiért is megálljon, nem akad fenn szentimentális allűrökön, de megköveteli, hogy tiszteljék legnemesebb érzéseit. Múltat temető, gyászt feledő, rögöket levedlő, hasadó rétegeiből is az életkedv szökken ki, bolondos örömöt fakaszt, ha szomorúságot lát, és maró, szigorú kritikával fojtja el a jókedvet, ha már nem tudja, hogy vele, vagy rajta nevetnek-e inkább. Nem törődik magyarázatokkal, spontán lobbant vidámságot és hirtelen zúzza össze a harmóniát. A lényeg, hogy ő rendezi az eseményeket. A legjobb barát és legádázabb ellenség is egyben, azt, hogy melyik arcát adja, öncsodáló hangulata szerint váltogatja. De ha kárt okoz, azt mélyen megbánja, viszont a bocsánat kérésre csak egy gigászi sóhajt szán. Érdemes ezt észrevenni,  mert utána a tett és a következmények már a múltté, amivel hasztalan tovább őrlődni.
 
Impulzív irányító, igazi öngyújtó....
 
 
...de nemes lelkesedéssel indukálható.
 
 
Ha bölcs, öreg lélek kapja ezt a friss mentalitást a Kos energiájával, megtagadhatatlan figyelmet generál önmagára, spirituális képzeletet gerjeszt magasszintű tanításaiban és csodálatot olt a tanítványokba.
Fiatal lelkek küzdenek és harcolnak a marsikus erőáramlatokkal és elviselhetetlen makacs zsarnokok, de erős gyógyító egyének tenyeréből esznek vigaszt, ha azt úgy kínálják fel, mint koronát a kiskirálynak. Csak hagyni kell, hogy játszon és hódítson. Színes ragyogást és aktivitást hoz az életbe.
 
Aki Kos energiát akar magába szívni, eképp fontolja meg mágikus kísérletét... A tűz erejét tisztelje, mint tábortüzet, a közösség központi barátját, mint családfőt, a házőrző tűzhelyet, mely tápláló ízeket ad, s mint nyers erőt olvasztó kovács tüzében, csilingelő szerencse patkót ajándékoz legkedvesebb tanítványainak, vagy mint kohóba dúló olthatatlan tűz ötvözi a fémet, és így életreszóló jelképeket olt az utódokba, ha ő valaha is elmúlna. Ezért mutat túl a Kos tüze a tavaszias napfénynél. Épp annyira kalandvágyó bolond, mint amennyire hű örzője is nemességének.
Helyén van a szíve és nem csak fellegvárat épít, hanem rendszert és szervezetet, élő varázslatot, mágikus.
 
Raven
 
Íme Szepes Mária Smaragdtábla c. könyvéből néhány részlet a Kos pszichomágiájáról:
 

„Valóságos, hazugság nélkül való,
biztos és teljességgel igaz!
hogy ami lent van, ugyanolyan,
mint ami fent van,
és ami fent van, ugyanolyan,
mint ami lent van
az Egyedülálló Dolog
csodájának véghezvitelére.

És amint minden dolog
Egyből lett
Az Egyedülálló közvetítésével:
úgy minden dolog
egy dologból születik
az alkalmazkodás által."

Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina

"... A Kos jel házának ura a "tavaszi Mars". E fiatal harcos tendencia a léthajnal gátlástalan lendületét hordozza. Zodiákus ábrája, a Kos széthajló szarva a Korona, az uralkodás analógiája, ugyanakkor az anyaggá vált szellem, (fejtető) hasadást tükröző erővonala is, amelynek égretörő szőkőkútja végül a föld felé hanyatlik. A mars jobbfelé és felfelérohanó piros nyila viszont a Mágus által megteremtett "földet" a végső magasság feléirányítja, mégpedig mágikus ideák kirobbanó tűzerejével.
 
A Kos pozítúra pszichogrammja e két alapelemből variálódik 
az egyéniség öt stádiumára osztható "formanívójának" skáláján, amely 
 
a primitív, 
gyermekes, 
sablonokba szűkült, 
intelligens fokozatokon át 
végül a zsenialitás magasságába emelkedik.
 
 
Ezek a fokozatok döntik el, hogy a Kos-egyéniségben feszülő kétfajta energiaáramot az egyén milyen formában reagálja le. Durván erőszakos módokat keres-e rá, vagy az intellektus síkján kényszeríti-e ki feltételeket nem ismerő győzelmét. Mert a Kos egyéniségnek mindenképpen győznie kell. Az abszolút hatalom formulája ég benne olthatatlanul.
 
 
 
Bármilyen vonatkozásban, de kizárólagos pozíciót kell teremtenie, mely erejét, szenvedélyes meggyőződését vagy géniuszát minden ellenvélemény és kritika fölé emeli. Ezért, formanívója szerint hadvezér, diktátor, sebész, vagy olyan alkotó zseni lesz belőle, aki saját ideái erupciójával új területekre tör be, elavult formákat végez ki, minden kegyelettel őrzött, avult koncepcióra lángot vet. Fel sem merül benne, hogy az általa elítélt irányzattal szemben kíméletet tanusítson. Ezzel teremti karmáját.
...
 
Ha a világszinpadon nem jutnak szerephez, külön egyéni poklot, földalatti medret ásnak a mágikus Mars energiának. Legmélyebb fokozatban gyilkolnak, elviselhetetlen házizsarnokká, fanatikus perlekedővé, krakéler verekedővé, őrültekké válnak, vagy sértődött harag bástyái mögé vonulnak, s a legkisebb érintésre mérget lövellnek magukból. Szexuális életük bonyolultan pervertált, a végső fokon elvezet a szexuálnihilizmusig. Szublimált stádiumban gyulladásos betegségekbe menekülnek, vagy tudattalnul vesztükbe rohannak: erőszakos akciókat idéznek fel saját életük ellen.
 
Eddig a Kos-pozítúra diagnózisa. A lélek okkult orvosa ebből a pszichogrammból vonja ki a pszichomágia gyógyszerét. A módszer egyszerű, amint "szimbolikus logikával" gondolkozunk. Abból áll, hogy a kirajzolódó hiányokat igyekszünk kitölteni, a túlsúlyban lévőket pedig megpróbáljuk fájdalom nélkül leoperálni. Mivel ezek az ábrák a lélek sziderikus anyagából szövődtek, érzékenyek és kényesek ugyan, de másképpen reagálnak, mint a test idegpályái. Bizonyos esetekben, rossz megközelítésre veszedelmesebb zűrzavarokkal, elviselhetetlenebb fájdalmakkal felelnek. A pszichogramoknak megfelelő antioxinra viszont villámszerű gyorsasággal, csodálatos eredményt produkálnak.


 
A "sziderikus viasz"
 
"Az érzékszervek okkult fiziológiája" a léleknek azt a képlékeny tulajdonságát, amely a képzelet hatására rendkívüli fenoméneket mutat: "sziderikus viasznak" nevezi. A viasz is akkor reagál, minden formát a legvégső finomságig kitöltő, elasztikus módon, ha olvasztjuk.
 
"Az okkult érzékeszervek fiziológiája" szerint: "Sziderikus viasz a képzeletben kiformált szerv, amely gondolatban mindig enged akaratunk irányításának."
 
Az okkult praxis tudatosan operál ilyen szervekkel. Tudattalanul azonban minden emberben létrejönnek különös sziderikus orgánumok, mégpedig "vágytestük" anyagából. Minden heves vágytöltéssel, gyakran és intenzíven elképzelt formából, folyamatból, különféle sűrűségű, éterikus szervek képződnek, melyek nagyon sok erőt kötnek le. Ha az egyéniség, aki ezeket a szerveket öntudatlanul kifejleszti, mágikus töltésű, akkor "asztrális amőba csápjai" olyan konkréttá válnak, hogy szenzitív emberek lényét szinte kényszerítő erővel vonzzák, taszítják, befolyásolják.
 
A sziderikus viaszt megolvasztó hő például a Kos egyéniség esetében, annak óriási becsvágyából, önérvényesítő akaratából generálható.
...
 
A közvetlen gyakorlat síkjára vetítve ez a következőképpen értendő:
 
Ha már asztrozófiai és pszichografológiai meditációval megállapítottuk a Kos-egyéniség formanívóját is, sérültsége, elégedetlensége mértékét próbáljuk kiszámítani. Ez az, amit a külvilággal felvett poziturájának erővonalai rajzolnak ki az illető külső és belső habitusában. Modora, arckifejezése, önkéntelenül megnyilatkozó reflexei, melyek már nem állnak ellenőrzése alatt, tartása, gesztusai, beszédstílusa pontos összképet adnak pszichikai áramzavarai stádiumáról.
 
....
 
Alacsonyabb formanívójú Kos-egyéniségnek hiába igyekszünk szellemi elégtételt, kompenzációt nyújtani finomult eszközökkel. Magas formanívójú Kosnál viszont ellenkező hatást érhetünk el triviális megközelítéssel.
 
Bizonyos azonban mindegyik Kos tipusnál végzetes hibát követünk el akkor, ha bármilyen vonatkozásban ledegradáljuk, véleményünket erőszakkal próbáljuk érvényesíteni az ő véleményével szemben. Jelenlétét semmibe vesszük, vagy elmulasztjuk azokat az apró szertartásokat szavakban, gesztusokban, s egyéb demonstrációkban kifejezésre juttatni, amelyeket benső pozíció-tudata mindenkitől elvár. Mert a kontaktusteremtő, szimbolikus "jelszavak" nélkül egyszerűen nem nyerhetünk bebocsátást lényének titkos, belső területére.
 
Márpeig mi oda akarunk becsempészni olyan elixírt, amely sorvadó és túlburjánzó tendenciákat egyenlít ki, vagy szerencsés esetben meg is gyógyít.
 
...
 
Képesek vagyunk-e arra, hogy észrevétlenül, olyan terelő és indirekt módszerekkel hassunk az invidium pszichéjének "sziderikus viaszára", hogy ne érezze agressziónak, ne hőköljön vissza tőle, s főleg: saját magából kiinduló szándéknak gondolja?
 
A feladat így tudatosítva bonyolultabbnak tünik, mint amilyen valójában. Mert az operáció ösztönös intuícióval igen gyakran végbemegy egymásrautalt, egymáshoz vonzódó emberek között. 
 
...
 
Ha a horoszkóp ura a Kos, külső jellegben, mégpedig a homlok és az orrvonal határozottan kosszerű vonalában is megnyílvánul. Ez az ún. római, harcos profil, amelynél a homlok és az erős, karakterisztikus orr szinte egybefolyik s az egész arc túlsúlyát jelenti.
 
 
A Kos aktív, maszkulin és mágikus tűzjel.
 
A Kos egyéniség mindig szuggesztív, rossz értelemben éppen úgy, mint jó értelemben. Befolyása végzetes vagy döntően egzaltáló hatású, negatív vérmérsékletű, szellemi értelemben önállótlan, érzelmi befolyásokra érzékeny individuumok részére.
 
....
 
A Kos-terápia vezérfonala tehát a rendkívüli becsvágy, akaraterő, kirobbanó lendület felhasználása és átterelése egyre konstuktívabb célok irányába. Észrevétlenül a páciens érdeklődése síkjának "frekvencia-csúsztatásával", vagyis intenzívebb érdeklődési gócok felgyújtásával.
 
Ehhez persze nem elegendőek a szavak, bár a Kos-szülött stílusigényének megfelelő szómágia és hanghatás is szükséges hozzá. Atmoszféra generáló tettek, szertartások, áldozatok nélkül nem érhetünk el eredményt nála. Szellem a szellemmel, lélek a lélekkel meztelenül, leplezetleneül, egy más dimenzió légvonalában érintkezik.
 
Ha itt a szavakon túli érzésáramokkal és szellemi tartalommal megközelített páciens nem tapint ki igazi gyógyító, messianisztikus érzeteket és eszméket, bezárul, eltávolodik. Mágikus pozítúra változás helyett mélyebb konfliktusokkal reagál. Ezért azok, akik a lelket gyógyítják, nem türhetik magukban zavaros ideák, félelmetes ösztönök mérgét. Mert páciensükkel, élettársukkal, tanitványaikkal, vagy barátaikkal való "lélekterhességükben" éppúgy beépítik azok újjáalakuló "lelki-szellemi testébe" e toxint, ahogy az anya elölné, vagy súlyosan determinálná vele méhében hordozott magzatát.
 
...
 
A legzseniálisabb Kos egyéniséget is maga ellen bőszíti az, aki becsvágyában, önérzetében megsérti. Akkor is, ha az illetőnek jupiteri vagy merkuri ascendense van. A szellemi kontroll legfeljebb annyit jelent, hogy a tompa ellenszenv és harag kúlturáltabb módon nyílvánul meg, vagy morális ellenőrzés alatt áll. De ebben a formájában is van és hat.
 
...
 
A Kos mágikus, robbanékony offenzív, független "diktátor" jel. Lételeme, hogy minden területen domináljon. Ha ezt nem sikerül szellemi fölénnyel vagy tehetséggel kikényszerítenie, érzelmi szuggesztivitással és akaratával viszi keresztül. Mikor ebben is gátak közé kerül, erőszakot alkalmaz, tekintet nélkül tetteinek következményeire.
 
Benne testesül meg a lét legkonstruktívabb tűzeleme. Hogy ez az óriási értékű szellemi energia ne áradjon pusztító irányba, vagyis mélységi medrek felé, annak egyedüli módja az, ha aktivitásának, teremtő kedvének és önbizalomtól duzzadó életérzésének megfelelő célt kínálunk, amely kívánatosabb, színesebb, mint amitől elfordul miatta.
Kívánatosabbá az válik, ami nagyobb sikert, teljesebb becsvágy kielégülést okoz. Főleg, ami a Kos egyéniség abszolút fölényének elismerését jelenti.
 
Fizikai-akarati síkon: a Kos egyéniség mesterségbeli kvalitások vonatkozásában érinthető.
 
Asztrális-érzelmi vonalon, pszichikai invenciója és mágikus szuggesztivitása a titkos tárcsa, amelyen keresztül az áthangoláshoz hozzáférhetünk.
 
Intellektuális-mentáslis téren eredeti, hatalmas szellemi koncepciója keresi érvényesülését, kontaktusát a többi agytkörben, hogy lemérje bennük eszméi ragyogását.
 
E három régió definíciója egyben a Kos-egyéniség formanívóját is jelöli: vagyis azt a területet, ahol a lénye megnyilvánul a fizikai munkástól, a katonától, a hivatalnoktól és üzletembertől, a sebészig vagy az úttörő tudósig..."
 
 
 
ISTEN ÉLTET JÓ SZÍVVEL :)​

 

 

Téma: Ember's-Ég - A Kos Egyéniség Mágiája

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása