Idők jelei - A végső idők 14 pontja – 2. rész

2015.10.04 21:54

 

Kiemelt..

Szántai Lajos előadása Vitéz János esztergomi érsek jövendölései 1. rész

Szántai Lajos - IV. Béla király tanításai a világ végső korszakáról

Szántai Lajos - "Lőn nagy csendesség a mennyben..." 1.rész (A Jelenések könyvének elemzése)

ó

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla: A Vízöntő - Electrocat-Toma-Irodalmi DubTechno

Vasslajosblogja - A Vízöntő korszaka

Ember's-Ég - Vízöntőfelé a Magyarság

Hamvas Béla - A Vízöntő

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 3

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 2

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek

Márai Sándor : Füves könyv – A lelkiismeretről


Posta Imre - Háború Zajlik Az Ionoszférában - Chemtrails találkozó PECSA 2014

Cecil Rhodes öröksége: a "Round Table" hálózata a kis nemzetek ellenében uralja a globális világot
40 botrányos tény, amiről a legtöbben nem tudnak

Piros Pirula Project - A terrorizmus "kifehérítése" 

Május elseje - A munka és az Illuminati születésnapjának ünnepe

Szex és az új világrend 1.

A Denver Airport hátborzongató titkai

Hatodik napon - VILÁnG IDŐ

Legendavadász - Az illuminátusok társasága, az Új Világrend nyomában

Világok - Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt...

Gorothna - Beszélgetés Rejtettkézzel

Világok - Észrevétlen Spirituális háború a Társadalom felszíne alatt...

Fogott levél avagy egy beteges lelkület irománya, hogy lássátok kik állnak a háttérben

Legendavadász - Az 1 dolláros szimbólumai - ELEMZÉS

Ördögüző.blogspot - A Menóra leigázza a Kettőskeresztet - "Magyarország arculata" a milánói Expón

Miamano - A jezsuitákról mondták

Hídfő - Detroit - a leendő sorsunk képekben(?)

Az ígéret földjének eldorádói - I.

Tudatmódosítás és a 3G

Church of God - A Sátán zsinagógája és a Születési jog áldásai

Posta Imre szarvasi előadása, egészben!

PI Klub - Milliárdos lesz, ha Magyarország csődbe megy 2011.

 

 

Kapcsolódó link..

Visz a víz sodor - Idők jelei a végső időben

Szíriai hírek - Szíria elnöke az amerikai és nyugati vezetőkről

Soros kontra font, Soros kontra Anglia

Miért Cion? - Gengszterek és jiddiskeit

Az Óperenciás tenger túl - az USA igazi arca (Géczy Gábor előadása)

15+1 hely Magyarországon, melyekről nehéz elhinni, hogy léteznek!

Kárpát-medence a Földi paradicsomkert

Már összeesküvés-elméletre sem telik...

Maga a valóság - A sötét oldal

Tóth Bálint - Hollywood titkos jelképrendszere
Legendavadász - Az 1 dolláros szimbólumai - ELEMZÉS

Csillagszeme - 2014 OKT 23 - FÉNY A SÖTÉTSÉG ELLEN

Apokalipszis 

 
A Biblia nem csupán a múltról mesél nekünk, a jövőt is megmutatja. Ezernyi részletes próféciát találhatunk benne, melyek bizonyos személyekről, helyekről, időkről és történésekről számolnak be. Közülük számos az emberiség földi uralmának utolsó periódusát taglalja, amit végső időknek nevez, s mely napok a jelen napjai.


A végső idők 14 pontja – 1. rész

 

 

Összeállította Joseph Candel

 

A cikk első része a végső idők első hét jelentősebb eseményét tárgyalta. Ezek a következők: 1) a Máté Evangéliumának 24. fejezetében, és más fejezetekben leírt idők jelei; 2) egy, az egész világ felett uralkodni akaró diktátor, az „Antikrisztus” megjelenése; 3) olyan „szerződés” aláírása, mely egy rövid stabil időszakot vezet be, és az Antikrisztus hétéves uralmának kezdetét jelzi; 4) három és fél évvel később a szerződés megszegése; 5) a „nagy nyomorúságként” ismert, példátlan megpróbáltatással és szükséggel járó időszak; 6) nukleáris háború, mely egy óra alatt lerombolja „Babilont, a nagy paráznát”; 7) az „elragadtatás” eseménye, amikor Jézus a nagy nyomorúság végén visszatér, és kimenti gyermekeit ebből a világból.

 

8. A menyegzői vacsora

 

Az elragadtatáskor Jézus eljött, hogy kimenekítse menyasszonyát, az Egyházat az Antikrisztus kegyetlen karmai közül, és elrepítse őt a Mennyországba, a leghatalmasabb, legdicsőségesebb és legfényesebb lakodalomba, amit valaha rendeztek: a Bárány hatalmas menyegzői vacsorájára, és az Úr csodálatos, az örökkévaló „élet koronájával” jutalmazza majd meg minden hűséges gyermekét. (Jelenések könyve 19,7-9; 2,10).

 

9. Isten haragja

 

Miután az Úr megmenti és elragadja gyermekeit, hogy Ővele legyenek, „Isten haragjának” poharai kiöntetnek az Antikrisztusra, és azon gonosz követőire, akik még maradtak a földön – ez lesz a legiszonyatosabb járvány, amit a világ valaha látott! Az Antikrisztus és követői ekkor majd megkapják Isten bíráskodó angyalaitól, amit megérdemelnek (Jelenések könyve 11,18; 14,9-10; 16,1-11).

 

10. Az armageddoni csata

 

Egy fennsíkon, mely ma Izrael északi részén fekszik, az Antikrisztus – seregeinek élén -hadjáratot indít azok ellen, akik szembeszállnak vele. Ám Jézus szentjei seregével – az addig élt összes földre született, és azóta feltámadt gyermekével – méltóságteljesen, fehér lovakon viszszatér a földre, és végleg legyőzi és elpusztítja az Antikrisztust és gonosz követőit az apokaliptikus armageddoni csatában (Jelenések könyve 16,12-16; 19,11-21).

 

11. A Millennium

 

A földön helyreáll a tökéletes, Édenkert-beli állapot (Ézsaiás könyve 11,6-9; 14,7; 65,25; Hózseás könyve 2,18), és Jézus szentjeivel felállítja mennyei királyságát a földön (Dániel könyve 2,44; 7,18.22.27; Jelenések könyve 5,10). Az ördög megkötöztetik, és rabként a feneketlen mélységbe vettetik ezer évre (Jelenések könyve 20,1-3). A világ még meg nem váltott lakosai pedig – azok, akik túlélték az armageddoni csatát – arra kényszerülnek majd, hogy helyesen cselekedjenek. És akkor, de csakis akkor, Jézusnak és szentjeinek igazságos uralkodása alatt, minden háború véget ér majd. A világot végre igazságosan és megfelelően fogják kormányozni; tényleg igazság, szabadság, béke, bőség fog uralkodni, és mindenki boldog lesz (Ézsaiás könyve 2,4; Jelenések könyve 2,26; 20,4-6). Ezt az ezeréves időszakot nevezik „Millenniumnak”.

A Millennium alatt a feltámadt szentek új, természetfeletti testet öltenek, és olyan bámulatos erőkkel rendelkeznek majd, mint amilyennel Jézus rendelkezett feltámadása után (Filippiekhez írt levél 3.20-21; Lukács Evangéliuma 20,36). Legyőzhetetlenek lesznek, nem lesznek fájdalmaik, nem betegednek meg, halhatatlanná válnak, tudnak majd repülni, képesek lesznek megjelenni és eltűnni, el tudják majd változtatni a külsejüket, tudnak majd gondolatot olvasni, képesek lesznek telepatikus úton kommunikálni egymással, egyetlen gondolattal, vagy pillantással meg tudják majd állítani a gonosztevőket (János 1.levele, 3,2; János Evangéliuma 20,19.26; Lukács Evangéliuma 24,31; Apostolok Cselekedetei 10,40-41).

 

A földön élőknek megmarad a földi teste, vagyis olyan testük lesz, mint amilyen most nekünk van; és semmi olyan természetfeletti erővel nem rendelkeznek majd, mint a szentek; így Jézus szeretete, bölcsessége, hatalma, és az Általa kinevezett vezetőség könnyedén tudja majd irányítani őket. Nem lesznek majd hitetlenek, mivel a Millenniumban mindenki láthatja Isten dicsőséges hatalmát és királyságát, (Zsidókhoz írt levél 8,11; Habakuk könyve 2,14). A Millennium végén sajnos így is lesznek lázadók – vagyis olyanok, akik nem hajlandóak behódolni vagy engedelmeskedni, hanem makacsul és hajthatatlanul fellázadnak, amikor csak tehetik (Ézsaiás könyve 26,10).

 

12. Góg és Magóg csatája

 

A Millennium végén a Sátán kiszabadíttatik feneketlen mélységű börtönéből „egy kis időre” – ez az idő épp elég lesz neki ahhoz, hogy saját oldalára állítsa a meg nem tért lázadókat, akik mindannyian követni fogják a Sátánt, nyíltan szembeszegülve az Úrral és az Ő kormányával.

E lázadás végkifejleteként következik majd be Góg és Magóg végzetes csatája, melyben Isten tüzet küld le, mellyel végleg elpusztítja őket. Valójában olyan irtózatos tűz lesz ez, mely teljesen elégeti a föld felszínét, az ég légköre pedig hatalmas zajjal úgy eltűnik, mint egy felgöngyölődő papírtekercs (Jelenések könyve 6,14; Péter 2.levele, 3,10). A bolygó teljes felszíne újjá lesz teremtve; csodálatos új Földdé, melyen nem lesznek többé tengerek (de valószínűleg lesznek azért víztömegek), nem lesz többé környezetszennyezés, nem lesz többé ördög, mert „a tüzes tóba” vettetik (Jelenések könyve 20,7-10; 21,1).

 

13. A nagy fehér trónus ítélőszéke

 

Góg és Magóg végzetes csatáját követően a világ kezdetétől fogva élt összes meg nem váltott lélek feltámad majd. A nagy fehér trónus ítélőszéke elé kerülnek, ahol „könyvek nyittatnak ki”, amelyek alapján – cselekedeteik szerint – meg lesznek ítélve. A kapott ítélet szerint kijelöltetik a helyük is (Jelenések könyve 20,11-13). A leggonoszabbakat és a legelvetemültebbeket a Pokol tisztítótüzébe küldik, hogy megbűnhődjenek és megtisztuljanak. Azok, akik törekedtek a jóra, de nem kaphatták meg a megváltást, mert nem hallották az Evangéliumot; akiknek a neve beírattatott az élet könyvébe, ők esélyt kapnak arra, hogy elfogadják Jézust, és így élvezhessék a csodálatos új Földet (Péter 2.levele, 3,9; Timóteushoz írt 1.levél, 2,4; Péter 1.levele, 3,18-19).

 

14. Új ég és új Föld

 

Akkor Isten hatalmas mennyei városa leereszkedik fentről a gyönyörű, újjáteremtett Földgolyóra, és Isten Maga lakozik majd velünk itt a földön (Jelenések könyve 21,1-3). A mennyei város 2400 km hosszú, 2400 km széles, és 2400 km magas lesz (Jelenések könyve 21,16).

Az egész város színaranyból lesz, és hasonlatos lesz a tiszta üveghez (Jelenések könyve 21,18), áttetsző falain kiláthatunk majd a gyönyörű, teljesen helyreállított, újjáteremtett földre, melyet olyan új nemzetek népesítenek be, melyek tényleg megismerték Isten igazságát, jóságát és szeretetét. És mivel Isten kegyelmes és igazságos, végül megszűnik minden büntetés mind a földön, mind a föld alatt. Az addig éltek közül kivétel nélkül szinte mindenki meg fog végül békélni Istennel, és vagy a kiválasztottakkal lakik majd a mennyei városon belül, vagy valahol máshol a mennyei városon kívül. „Mert Isten nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen” (Péter 2.levele, 3,9). „Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (Timóteushoz írt 1.levél, 2,4). „Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Filippiekhez írt levél 2,10-11).

Ahhoz hogy biztosak legyünk abban, hogy részesülünk az elragadtatásban; hogy ott leszünk majd a lakodalomban, a millenniumbeli mennyei földön, és Isten örökkévaló mennyei városában; vagy hogy ott leszünk a megváltottak között, akik majd a hatalmas mennyei városban élhetnek; nos, akkor el kell fogadnunk Jézust megváltónknak, ha eddig még nem tettük volna meg. Utána azonnal megkapjuk az állandó állampolgárságot; a hatalmas színarany város lakója leszünk, és már itt és most belekóstolhatunk abba, hogy milyen lesz a Mennyország és az örök élet.

 

https://idokjelei.hu/2011/01/a-vegso-idok-14-pontja-2-resz/

 

Téma: Idők jelei - A végső idők 14 pontja – 2. rész

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása