Magasabb-világ - A sokoldalú Igazság

2015.01.02 18:32

 

Kiemelt link..

A berill

A Hegyibeszéd szellemtani magyarázata (összeállította Karsay István)

Szellemtan - Az Elemek törvényszerűségei (részlet)

Vitéz Toldhy

Ember's-Ég speciál - Facebook-csoport ajánLáss

Világos(s)Ág - A Magyar nyelv elfe(le)dett múltja

Ember's-Ég - Önismeret tizenvalahány(kolódó-kallódó) pontja helyett csak az az Egy

Ima

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

Felhő.com - Gyógyító erő a lélek

Paragramok - Út az Isteni élet felé 7.rész

Bizonyíték a meditáció immunerősítő hatására

Változások, avagy Mennyegző 3. rész

 

Előzmény..

Megmondóka - A logosz népe

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 2

A gondolat "útja"

Telepatikus önvédelem 5-6 rész - Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem

Újvilagtudat - Hogyan van hatással az auránk másokra?

Ezt dobta a gép - Tévelygés a spiritualitásban

Változások, avagy Mennyegző 2.rész

Látásjavító szemmasszázs - Kínában már kötelező az iskolákban

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Miután ezt megtudod, hinni fogsz a túlvilági létben

 

Kapcsolódó link..

Szellemtanos történet

Betegségnyelv - A negatív érzelmek hatása az egészségünkre

Ninja Eró - Ninhja Mind Control 2

Paramahansa Jogananda - A mester mondta

Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

Negyedóra - Saint-Germain rejtélye!?

Tudnodkell - Árulkodó jelek előző életekből?

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Tudásfája - Citotoxikus szerekkel tömegesen gyilkolják a tájékozatlan embereket

Hang az Időben

 

Az igazság – sokoldalú. A Fentiek ( Felsőbb Égi Lények) ezen posztulátuma megmagyarázza a közvetítők által kapott információbeli ellentmondásokat.  Minden egyes közvetítő csak a briliáns egyik oldalát látja, amit a maga módján értelmez. Abból adódóan, hogy az embereknek  az általános folyamatokkal kapcsolatban nincs egy egységes meglátása, ezért az igazság egyik oldala ellentmondásba keveredik ugyanennek az igazságnak a másik oldalával.

 

 

Ellentmondások ott léteznek, ahol nincs tudás, vagyis a két egymásnak ellentmondó tudás között nincs összekötő információ. Az egész világ is az ellentmondásokra épül fel, pontosabban fogalmazva az ellentétekre, mivel hogy ők azok, akik irányt adnak az egyiktől a másikig való mozgásnak /fejlődésnek. Vegyük a mágnest. Például, ha az ember két különálló igazsággal rendelkezne ( van egy pozitív pólus és egy negatív pólus),  akkor sohasem értené meg azt, hogy csak a kettőnek az egésze hozza létre a vonzás tényezőjét. Csak a mágnesről szóló egybefoglalt, összesített tudás az, ami összeköti az egymásnak ellentmondó igazságokat, teremti meg a jelenség helyes értelmezését, és mindamellett sokkal nagyobb léptékben, mint amilyen tudást ad a valami különálló és az egyéni.

Ezért, amikor az egyik teória ellentmondásba kerül a másik teóriával, akkor nem olyan bizonyítékokat és érveket kell keresni, amely elpusztítaná az egyiket vagy a másikat. Ez vakság és tudatlanság, ez üres, romboló, fekete kriticizmus. Hanem ellenkezőleg olyan új tényeket kell keresni, amelyek lehetővé tennék az ellentmondások egy egészbe való egyesítését, ami sokkal több haszonnal jár, mint a két egymásnak ellentmondó tény elpusztítása.  Csak a briliáns számtalan oldalának egy egységes tudásba való tömörítése által kaphatunk elképzelést  terjedelmének az egészéről és a működéséről. Minden egyes oldal  egy saját törvényekkel rendelkező sík /nézőpont, de az összes sík együtt már teljesen más törvényekkel rendelkező terjedelem. Viszont mint az egyik, úgy a másik is az egy egészhez tartozik, pontosabban a gyémánthoz.

Ez csak egy nagyon kis példa, amely látványosan szemlélteti, hogy miként képes az emberi tudatlanság és a hiányos intellektus darabokra zúzni és ócsárolni az Igazságot, nem látván azt a hatalmasat és a csodálatosat, amely az összes részletet összekötő momentum mögött létezik. Ezért még egyszer kihangsúlyozom, hogy az egyik információ a másiknak való ellentmondása és összeegyezhetetlensége csak a közöttük levő szükséges összekötő információ hiánya miatt keletkezik.

Vegyünk egy példát. A teoretikusok némelyike azt bizonygatja, hogy karma nem létezik, egy másik része meg azt, hogy létezik. Az egyikük és a másikuk is számtalan, a saját igazukat és nézőpontjukat bizonyítandó  tényt vonultat fel. Kinek van közülük igaza? Mindkettőnek igaza van, függetlenül az egymásnak ellentmondó teóriáknak.

ISTEN az adott kérdéssel kapcsolatban már átadta a teljes tudást, amely mind két oldalát egyesíti a medálnak. Kiderült, hogy az ISTENNÉL van karma, a Sátánnál viszont nincsen. De ha ezt a kérdést az energetikai oldaláról közelítenénk meg, akkor mind ISTENNÉL, mind pedig a Sátánnál  egy egységes, a lélek-matrica számára szükséges energiák feltöltésének a folyamata jelenik meg, vagyis a működési elvek egyformák, de a cél elérésének a módszerei különbözőek. Ez csak egy példa, amelynek a segítségével be akarjuk bizonyítani, hogy ott , ahol hiányos a tudásunk, ott az egyik igazság ellentmond a másik igazságnak. Úgy kell őket elfogadni, ahogy vannak, hogy aztán találjunk egy olyan összekötő elemet, amely egy egységes egészbe tömöríti őket.

Csak a hiányos tudásunk, vagy az időnkénti rövidlátásunk és ambícióink  nem engedik meglátni nekünk  az első látásra összeegyezhetetlen nagyságok mögötti Hatalmasat. Például vegyük az ilyen Nagyságokat,  mint az ISTEN és a Sátán. Az ember számára Ők összeegyezhetetlenek és összekapcsolhatatlanok. De a hatalmas és egységes Kozmikus Organizmus számára az ISTEN és a Sátán egy egységes egészet képvisel, amely képtelen egymás nélkül létezni, és annál is inkább: az Egyikőjük halála a Másik halálához vezet, mert a mi Világmindenségünk léptékében Ők együtt, egy egységes folyamatot alkotnak.

Vegyünk egy másik példát. Az egyik részről azt mondják, hogy a lelkek örökéletűek, a másik részről meg, mint selejtet megsemmisítik őket. Ezek is ellentmondások. Miben nyilvánul meg a két igazság közötti kapcsolat?

Igen, valóban, az összes selejtes lélek megsemmisítésre kerül, viszont csak magát a személyiséget semmisítik meg, letisztítják az összes általa felgyűjtött energiát. A lélek-matrica kiürül, kijavításra kerül, majd újból bekerül a fejlődési folyamatba. De belőle már egy egészen más egyéniség lesz. Mind emellett, azok az alkotórészek, amelyekből a lélek felépül örök életűek. Ők mindig is léteztek. Ebből adódóan a lélek alapjait örökéletűnek lehet nevezni, mert a lélek- matricát a létrehozása után nem lehet elpusztítani, és azért is, mert a lélek-matrica örökké létező energiakomponensekből épül fel.

Számtalan analóg példa létezik, ezért ha ellentmondásokkal találkozunk, akkor a saját magunk tudati fejlődése érdekében összekötő tényeket kell keresnünk és nem a mágnes egyik pólusát kell elpusztítanunk ahhoz, hogy megkönnyítsük a fennmaradó rész létjogosultságát.

Az összes ellentmondás csak a mi tudatlanságunk következtében keletkezik.

 

https://magasabb-vilag.webnode.hu/a-sokoldalu-igazsag/

 

Téma: Magasabb-világ - A sokoldalú Igazság

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása