Telepatikus önvédelem 1. rész - Alapfogalmak és alapelvek

2013.08.03 16:41

 

Kiemelt link..

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla: A Vízöntő - Electrocat-Toma-Irodalmi DubTechno

A berill

A Hegyibeszéd szellemtani magyarázata (összeállította Karsay István)

Szellemtan - Az Elemek törvényszerűségei (részlet)

Gömbszimbolika - Az örök fejlődés kozmikus útja

Felhő.com - Gyógyító erő a lélek

Paragramok - Út az Isteni élet felé 7.rész

Bizonyíték a meditáció immunerősítő hatására

Újkori meditációk

Thorwald Dethlefsen – Rüdiger Dahlke : Út a Teljességhez  A betegség jelentése és jelentősége

Rejtélyes szembeszéd

A szem

 

Előzmény..

Karsay István - Karma és Magvilágosodás

Magasabb-világ - A sokoldalú Igazság

Az ember életköre

A Láthatatlan történet - Hamvas Béla idézetek 2

A gondolat "útja"

Telepatikus önvédelem 5-6 rész - Telepatikus ellentámadás és ellenvédelem

Újvilagtudat - Hogyan van hatással az auránk másokra?

Ezt dobta a gép - Tévelygés a spiritualitásban

Változások, avagy Mennyegző 2.rész

Látásjavító szemmasszázs - Kínában már kötelező az iskolákban

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Miután ezt megtudod, hinni fogsz a túlvilági létben

 

Kapcsolódó link..

Betegségnyelv - A negatív érzelmek hatása az egészségünkre

A kínai egészségmegőrzés fegyvere: a fésű

Wataru Ohashi - Testről olvasás

Taisen Deishmaru - Zen és a harcművészetek

Ninja Eró - Ninhja Mind Control 2

Paramahansa Jogananda - A mester mondta

Rejtélyek szigete - A levitáció rejtélyének megfejtése

Negyedóra - Saint-Germain rejtélye!?

Tudnodkell - Árulkodó jelek előző életekből?

Angyalszárny - Miért nem kell nekünk emlékezni, avagy a reinkarnáció egyik fontos alapja

Tudásfája - Citotoxikus szerekkel tömegesen gyilkolják a tájékozatlan embereket

Szellemtan - Az Elemek törvényszerűségei (részlet)

Karácsony misztériuma

Makk István - A gondolat útja

 

 

 

 Choa Kok Sui


TELEPATIKUS ÖNVÉDELEM

otthon és a munkahelyen

 

Köszönetnyilvánítás

Nagyra becsült tanítómnak, Mei Lingnek, felbecsülhetetlen értékű tanításaiért és áldásaiért;

 A három mágusnak az ifjúkori támogatásért;

A szerkesztőnek a gondos munkájáért;  
és Benny Gantioquinak, aki csodálatos illusztrációkkal gazdagította e könyvet.
Ajánlás

Szeretve tisztelt tanítómnak, Mei Lingnek, útmutatásáért, szeretetéért és türelméért, és a három mágusnak, akik  
ifjúkoromban a belső világ tudományai felé fordították a figyelmemet:

 Dabonnak, a mágusnak,  
 Ranudónak, a bölcsnek,  
és Mike-nak, a látónak


_________________________________________________________________
Choa Kok Sui magyarul megjelent könyvei:

A csodálatos prána gyógyítás (Bioenergetic, 1998, Budapest)  
Felsőfokú prána gyógyítás (Bioenergetic, 2000, Budapest)

 

 BevezetésIfjúkorában a szerző egy közeli barátjával együtt azzal kísérletezett, hogy olyan módszereket találjon, amelyek segítségével megvédheti magát az ember a telepatikus támadások ellen. Ez a könyv ezeknek a korai kísérleteknek az  eredménye.

A finomenergiák tudománya egyre népszerűbbé válik, különösen az energiával való gyógyítás területén.  

Sajnos azonban mindig vannak olyan nagyzási hóbortban szenvedő, eltévelyedett személyek, akik alantas célokra használják,  
és ezzel megcsúfolják ezt az emberiség javát szolgáló, isteni tudományt. Velük szemben ez a könyv jelenti az ellenszert.  

A  Telepatikus önvédelem otthon és a munkahelyen-ben vázolt módszereket követve megtanulhatjuk,  
hogyan védhetjük meg magunkat, és mit tehetünk ezek ellen a gátlástalan rosszakarók ellen, akik visszaélnek a belső  
világ tanításaival. A könyv megírásának másik célja az, hogy a hétköznapokban alkalmazható, gyakorlati telepatikus önvédelem megismertetésével hozzájáruljon az élet minőségének javításához. A tanítások otthon és a munkahelyen   is  
alkalmazhatók. A bemutatott módszerek egyszerűek és azonnal kipróbálhatók.
A könyv számos felbecsülhetetlen értékű, ősi tanítást és módszert közöl, amelyet több ezer éven át titokban tartottak.  
Ha az ezoterikus tudományok fiatal kutatója a maga feje után járva próbálná meg elsajátítani, amit ebben a könyvben  
összegezve megtalálhat, legalább tíz-húsz év kemény kutatómunkára volna szüksége.Nagyon fontos, hogy a tanításokat és a technikákat ne alkalmazzuk ártó szándékkal, mások leigázására. Ez túl azon, hogy erkölcsileg kifogásolható, rendkívül súlyos karmikus következményeket von maga után.
Kívánom, hogy ezek az ősi tanítások felkeltsék az olvasó érdeklődését a belső világ tudományai iránt, és elősegítsék szellemi fejlődését.

Szeretettel és áldással!


Choa Kok Sui mester

 

1. fejezet  

Alapfogalmak és alapelvek


 Mit jelent a telepatikus önvédelem?A telepatikus önvédelem tudománya és művészete arról szól, hogyan védhetjük meg magunkat a szándékos és nem  
szándékos telepatikus támadások ellen. A könyvben bemutatott telepatikus önvédelmi technikák könnyen és sikerrel  
alkalmazhatók a gyakorlatban. Elsajátításuk nem okoz nehézséget, és szinte azonnal kipróbálhatjuk őket.A különböző finomtestek és aurákA telepatikus önvédelem mechanizmusának megértéséhez fontos, hogy megismerjük az emberi aurát.
Mit  nevezünk  aurának?  Az aura  olyan  energiamező,  amely  körbeveszi a testet.  Az  ősi tanítások  szerint  többféle  
auratípus van, a finom testek különböző típusaitól függően.

1.  Először is van a fizikai test.


2. A fizikai testet az energiatest veszi körül, amelyet étertestnek vagy bioplazma testnek nevezünk. Az energiatest  
áthatja a fizikai testet. Az energiatest a fizikai test vitalizálásának és energiával való feltöltésének az eszköze, egyben  
annak mintázata, és az úgynevezett éterikus aurával rendelkezik.

 3. Az éterikus aurát egy emocionális (érzelmi) vagy más néven asztráltest veszi körbe. Amikor a fizikai test meghal, a  
lélek az asztrál-testben él tovább. Az asztráltest finomabb, mint az étertest.


4.  Az asztráltestet a mentális test veszi körbe. Ez az. Elme, az intellektus eszköze. Finomabb, mint az asztráltest, és egy  
ún. mentális aurával rendelkezik.


Vannak más finomtestek is. de a továbbiakban mi most csak ezzel a néggyel foglalkozunk.

 

 

A gondolkodás és az érzés gondolatentitást és telepatikus sugárzó mezőt hoz létre


A gondolkodás és az érzés olyan szorosan összefügg egymással, hogy az emberek csak nagyon ritkán gondolkodnak  
anélkül,   hogy   éreznének,   és   éreznek   anélkül,   hogy   gondolkodnának.   Amikor   könyvünkben   a   „gondolkodni”   szó  
szerepel, soha nem pusztán egy mentális folyamaira utal, hanem az azzal párhuzamos emocionális folyamatra is.
Mi történik a gondolkodás és érzés közben? Az ősi tanítások, továbbá a látás képességével rendelkező Annie Besant és  
C. W. Leadbeater megfigyelései alapján ilyenkor két jelenség megy végbe:

1.  Gondolatentitást  hozunk  létre.  A gondolatentitás olyan élőlény, amelyet a gondolkodás  révén hozunk létre.  A  
mindennapi gondolatentitás általában nagyon gyenge, mert a legtöbb ember nem ismeri az erőteljes gondolatentitás  
létrehozásának tudományát és művészetét. A gondolatentitás élettartama többnyire igen rövid. Éterikus, asztrális  
vagy emocionális és mentális anyagokból épül fel, amelyek az étertestünkből, aszlráltestünkből, illetve a mentális  
testünkből     származnak.     Ezért     nevezzük     mentális-emocionális-éterikus     entitásnak     –     vagy     röviden     csak  
gondolatentitásnak. Az ezotériában a gondolatentitást gondolatformának is nevezik, mert amikor valaki gondolkodik,  
egy energia forma jön létre. A gondolatforma lehet jól körvonalazott vagy homályos. Minél élesebbek a

körvonalai, annál markánsabb. Ha a gondolkodási folyamat zavaros, a gondolatforma elmosódó vagy homályos lesz.
A gondolatentitás az illető gondolataitól és érzelmeitől függően lehet pozitív vagy negatív. A düh például negatív  
gondolatentitást hoz létre, míg az együttérzés pozitívat.
Az   egyszerűség   kedvéért   a   továbbiakban   a   „gondolatentitást”   és   a   „gondolatformát”   a   „gondolat”   szóval  
helyettesítjük.  
2.  Telepatikus sugárzó mezőt hozunk létre.  Mit jelent ez? A televíziós adótorony jeleket bocsát ki, jeleket sugároz.  
Ugyanúgy mi is, amikor valamire gondolunk, egy energiamezőt bocsátunk ki. A telepatikus sugárzó mező ugyancsak  
mentális, emocionális és éterikus anyagokból áll.

 

 

 


Ha például valaki dühös valakire, a düh energiamezőjét sugározza ki magából, amely azonban mindenkire kihat, aki a  
közelben van. Éppígy, ha egy olyan emberrel kerülünk kapcsolatba, aki vidám, mi is vidámak leszünk. Ennek az a  
magyarázata,   hogy   ő   a   vidámság   energiamezőjét   sugározza   ki   magából.   Amikor   valaki   az   áhítat   energiamezőjét  
sugározza ki magából, mi is áhítatosak leszünk, noha előfordulhat, hogy a mi áhítatunk tárgya „egy másik isten”: mi  
Krisztust imádjuk, ő esetleg Krisnát.

 


A gondolatentitás és a telepatikus sugárzó mező közötti különbségHogyan   különböztethető   meg   egymástól   a   gondolatentitás   és   a   telepatikus   sugárzó   mező?   A   gondolatentitás   a  
gondolataink és érzelmeink pontos tartalmát foglalja magában, míg a telepatikus sugárzó mező azok minőségét.

A telepatikus önvédelem alkalmazási köreA telepatikus önvédelem az alábbi területeken alkalmazható:

1. Önmagunk megvédésére a negatív gondolatentitásokkal szemben.
2. Önmagunk megvédésére a szennyezett, egészségtelen telepatikus sugárzó mezőkkel szemben.
3.   A   negatív   gondolatok   vagy   energiák   –   például   düh   vagy   stressz   –   elnyelésére   és   eltávolítására   otthon   és  a munkahelyen.

4. A negatív gondolatok vagy energiák fizikai lebontására egy adott helyen.

 

 

 


Negatív gondolatokMiféle negatív gondolatoktól kell megvédenünk magunkat?

1. Meggyengítő gondolatok
Számos telepatikus támadás nem szándékosan történik. Volt például egy család, amelyben a szülők rendszeresen  
kritizálták a lányukat. Kinevették, és valahányszor hibázott valamiben, becsmérlő megjegyzéseket tettek rá. És bár  
alapvetően   szerették,   a   sorozatos   lekicsinylő   gondolatok   és   szavak   hatására   a   lány   elveszítette   az   önbecsülését, önbizalmát, és elbizonytalanodott.

A   sorozatos   becsmérlő   megjegyzések   és   kritikák   pszichésen   súlyosan   károsítják   az   áldozatot.   Amikor   a   negatív gondolat   bekerül   az   aurába   és   egy   vagy   több  csakrába  (energiaközpontba),   az   áldozatnak   rossz   képe   alakul   ki önmagáról, csökken az önbizalma, és nehezebben ér el sikereket a későbbiekben. A csakrákban elültetett negatív  
gondolatokat az önálló személyiségfejlesztést szorgalmazó könyvek szerzői negatív programoknak nevezik. A negatív  
gondolat elültetése egy másik személy csakrájában általában nem szándékosan történik. Ám akár szándékos, akár  
nem, a pszichés következmények attól még hátrányosak. Ezt a jelenséget bizonyára több olvasó is tapasztalta már: ha  
nem a szüleivel, akkor valaki mással. Többek között ezért is kell telepatikus önvédelmet tanulnunk.

 

2. Agresszív gondolatok
Az agresszív gondolatoktól is meg kell védenünk magunkat. Vegyünk egy példát. Vannak országok, ahol a házalás  
bevett szokás. És olykor a házaló ügynökök rendkívül agresszívak. Arra képezték ki őket, hogy nagy hatású, agresszív,  
meggyőző   gondolataikkal   olyan   dolgok   megvásárlására   ösztönözzenek   bennünket,   amelyekre   valójában   nincsen  
szükségünk. Ha ismerjük a telepatikus önvédelem módszereit, komoly pénzösszegeket takaríthatunk meg magunknak.3. Sznob gondolatok
Néha az emberek „sznob gondolatokat” sugároznak ki magukból. Ebben az esetben nem a megjegyzéseik sértőek vagy  
lekicsinylőek, hanem a cselekedeteik árasztanak ostoba, műveletlen, értelmetlen, negatív gondolatokat vagy azt az  
érzetet, hogy megbízhatatlanok vagyunk. A súlyos kisebbségi komplexusban szenvedő és csak mérsékelt sikereket  
elérő személyeknek olykor arra van szükségük, hogy porig alázzanak másokat. Nemritkán az úgynevezett „elit rétegek”  
folyamodnak   ehhez   a   magatartáshoz.   Nagyon   fontos,   hogy   az   ilyen   telepatikus   támadás   ellen   is   felvértezzük  
magunkat.


4. Rasszista gondolatok
A rasszista gondolat a telepatikus támadások legrosszabb fajtája, mert nemcsak egy emberre irányul, hanem egy egész  
fajra vagy országra. A rasszizmus rettenetes dolog. Ahol felüti a fejét, ott mindennaposak lesznek a szenvedések, a  
zaklatások   és   a  társadalmi  igazságtalanságok.   A  negatív  rasszista   gondolat   verbálisan   vagy  mentálisan   juttatható  
kifejezésre. A látók megfigyelték, hogy még azoknak az auráiban is, akik az úgynevezett „szalonrasszizmusnak” váltak  
áldozatául, a kisebbségi érzés, a gyűlölet, a reménytelenség gondolatai, valamint a minden alapot nélkülöző, burkolt  
vádak telepszenek meg. Az áldozatokat sorozatos támadások érik nap mint nap. Éppen ezért nagyon fontos, hogy aki  
ilyen veszélynek van kitéve, telepatikusan  fel tudja vértezni magát,  és képes legyen elhárítani és visszaküldeni a  
rasszista gondolatokat.


5. Behódoló gondolatok  
Mit jelent a behódoló gondolat? Van olyan eset, amikor egy férfit oly mértékben rabul ejt egy nő, hogy többé nem a  
józan megfontolás vezérli tetteit. Az ilyen férfiak képesek feláldozni a családjukat és elveszíteni mindenüket egy olyan  
nő kénye-kedvéért, aki nem is a feleségük és nem a  gyermekeik anyja. Ugyanez érvényes bizonyos nőkre  is. Ez  
színtiszta őrültség. Az ilyen emberek nem hallgatnak a jó szóra. Prána pszichoterápiára van szükségük, és az érintettek közölt újra és újra meg kell szakítani a szexuális energia áramlását (el kell vágni az energiaszálat).


6. Fékevesztett gondolatok
Amikor veszekedés vagy bántó szóváltás történik, az érintettek olykor nagy hatású, felindultságból eredő gondolatokat  
bocsátanak ki. Ezek a fékevesztett gondolatok néha fizikai betegségekben nyilvánulnak meg. A telepatikus önvédelem  
segítségével megvédhetjük magunkat ezektől az ártalmas behatásoktól is, és megőrizhetjük nyugalmunkat.

 

 

Telepatikus sugárzó mezőkA negatív gondolatentitásoktól származó támadások mellett fertőzésveszélyt jelenthetnek számunkra a szennyezett  
vagy egészségtelen mentális, emocionális és telepatikus sugárzó mezők is. Ha ez megtörténik, telepatikus fertőzésről  
beszélünk.
Melyek azok az egészségtelen telepatikus sugárzó mezők, amelyektől meg kell védenünk magunkat?
Vannak olyan munkahelyek, ahol a munkát rendkívül nagy stressz kíséri. A stresszes energia teljesen betölti a hivatali  
teret. Nagy a feszültség, a szorongás és a pszichológiai nyomás. Aki érzékeny, arra könnyen kihat a kollégák állal felé  
sugárzott stresszes energia. A telepatikus önvédelem ebben az esetben is igen hasznosnak bizonyul.
Ismernünk   kell   továbbá   azokat   a   telepatikus   energiamezőket,   amelyeket   a   különböző   városok   vagy   országok  
árasztanak magukból. Vannak nagyvárosok, ahol az emberek mindig rohannak, nem állnak meg egy percre sem, és  
rendkívül agresszívak. Energiamezőiket alapvetően az agresszivitás és a sietve végzett tevékenységek határozzák meg.  
Ezért akár tetszik, akár nem, fel kell készülnünk arra, hogy ha egy ilyen nagy városban járunk, a város energiamezője  
akár már néhány óra vagy nap elteltével érezteti rajtunk a hatását. Olyan ez, mintha egy fehér ruhadarabot piros  
festékbe mártanánk. Mert mi történik ilyenkor? A ruhadarab piros lesz. Ha fekete festékbe mártjuk, fekete lesz. Ha  
meg akarjuk őrizni a ruhadarab eredeti fehér színét, valamit lennünk kell vele.

Ugyanígy, amikor egy stresszes nagyvárosban meg akarjuk őrizni a nyugalmunkat, telepatikusan meg kell védenünk magunkat. Rokonaink megválasztására nem sok lehetőségünk van. Néha úgy alakulnak a körülmények, hogy olyan emberekkel  kell érintkeznünk, akik rossz hatással vannak ránk. Egyikük-másikuk kimondottan pesszimista vagy depressziós. S bár nem mondhatjuk, hogy velünk ellenségesek  volnának, pesszimista, depressziós energiájuk folyamatos  kisugárzása  
átragad ránk, megfertőz bennünket. Gondolataik tudatos elutasítása azonban nem elegendő: meg kell tanulnunk  
felvértezni magunkat a negatív energiamezőik ellen, mert azok gyengítő hatással vannak ránk.
Néha a szülők – szándékaik ellenére is – ártanak gyermekeiknek. A férj és a feleség közötti állandó perpatvar károsan  
hat a gyermekek pszichéjére. Még ha zárt térben, külön szobában zajlik is a veszekedés, ahonnan nem hallatszik ki a  
heves   szóváltás,  a  fékevesztett,  dühös  energiamező   káros  hatást   gyakorol  a  gyermekekre.   Ezért   a  gyermekek   jó  
közérzetének megóvása érdekében a szülőknek meg kell tanulniuk harmonikusan együtt élni, és minél kevesebbet  
veszekedni egymással.
Másfelől a szülök aggódnak gyermekeik jövője és jóléte miatt. Bizonyos esetekben szükség van arra, hogy kamaszkori!  
gyermekeinket telepatikusan megóvjuk az olyan korabeli társaiktól, akik rossz hatással vannak rájuk, továbbá hogy  
telepatikus védelmet biztosítsunk számukra az iskolában tapasztalható érzelmi és mentális nyomással szemben.Telepatikus szennyeződés és fertőzésBizonyos helyeket – például a bárokat, bordélyházakat, kaszinókat és más hasonló létesítményeket – általában olyan  
emberek látogatják,akik önkéntelenül is szennyezett telepatikus energiát közvetítenek. Ezeket a helyeket a látók által  
igazoltan egy szürke felhő borítja be és veszi körül, vagyis telepatikusan szennyezettek. Amikor huzamos időn keresztül  
tartózkodunk egy ilyen helyen, telepatikus fertőzés áldozatául eshetünk.
Egy üzletember életében előfordulnak helyzetek, amikor olyan helyekre kell vinnie ügyfeleit vagy üzlettársait, amelyek telepatikusan szennyezettek.

 

 

Ugyanakkor ha érzékeny, kis idő elteltével kellemetlenül fogja érezni magát ezeken a helyeken nem mondhatja a vevőnek, hogy nem megy el vele, mert esetleg elveszít egy komoly üzletet. Ilyen esetekben a telepatikus védőpajzzsal megvédheti magát a telepatikus szennyeződéstől és fertőzéstől.A vonzás és taszítás elveA   vonzás   és   taszítás   elve   kimondja:   „A  hasonló   tulajdonságok   vonzzák   egymást,  míg   a  különböző   tulajdonságok  
taszítják.”
A hasonló természetű emberek általában vonzódnak egymáshoz. Ahogy a mondás tartja: „Mondd meg, ki a barátod,  
és   én   megmondom,   ki   vagy.”   Ha   a   barátaink   golfozók,   nagyon   valószínű,   hogy   magunk   is   golfozunk.   A  
szerencsejátékoshoz is azok az emberek vonzódnak, akik szeretik a szerencsejátékokat. Vagyis azok az emberek, akik  
ugyanazokat a dolgokat szeretik, vonzódnak egymáshoz. „A hasonló a hasonlónak örül.” Így amikor valaki dühös  
gondolatot bocsát felénk, és mi hasonló dühvel reagálunk, a dühös energia megfertőzhet bennünket. Ha azonban nyugodtak maradunk, és együttérzünk az illetővel, a dühös energia nem tud halni ránk, meri „az ellentétek taszítják egymást”.
A nyugalom megőrzése és az együttérzés azonban nem elég, amikor valaki dühös energiát közvetít felénk. Lehetséges  
ugyanis,   hogy   a   mindennapos   frusztrációk   és   a   stressz   következtében   valahol   már   dühös   és   ideges   energiák halmozódtak fel csakráinkban, s ezért mégis fogékonyak leszünk a telepatikus behatásra.

 


A főcsakrákA csakrák energiaközpontok. Olyanok, mint az erőművek. Fizikai és pszichológiai funkcióik vannak.

1. Az alapcsakra befolyásolja a fizikai és étertestet. A túlélés és az önfenntartás központja.  
2. A szexcsakra a szaporodás központja.
3. A köldökcsakra a tudásösztön központja.
4. A meng mein csakra megkönnyíti az energia eljutását az alapcsakrából a test többi részéhez.
5. A lépcsakra fizikailag és pszichológiailag befolyásolja az illető pránaenergia-szintjét.
6. A solar plexus csakra az alsóbbrendű érzelmek – például bátorság, düh, agresszivitás és egyéb indulatok – központja.
7. A szívcsakra a felsőbbrendű érzelmek – például megbocsátás, együttérzés, szeretet – központja. A solar plexus  
csakra és a szívcsakra befolyásolja az érzelmi testet.
8. A torokcsakra a konkrét elme központja.
9. Az ajna csakra az absztrakt elme és az akarati funkció központja. A torokcsakra és az ajna csakra befolyásolja a  
mentális testet.
10. A homlokcsokra az alsóbbrendű intuíció vagy alsóbbrendű buddha-/Krisztus-tudat központja.
11.   A   koronacsakra   a   felsőbbrendű   intuíció   vagy   felsőbbrendű   buddha-/Krisztus-tudat   központja.   Ha   spirituális  védelmet szeretnénk biztosítani, a koronacsakrából kell kiindulnunk.

 

 

 

 

ElementálokA fizikai világot különböző lények – emberek, növények, állatok és egyebek – népesítik be. A belső világban ugyancsak  
sokféle különböző lény van, ám ezek láthatatlanok azok számára, akik nem rendelkeznek a látás vagy tisztánlátás  
(clairvoyance) képességével.
Míg a fizikai világban a kórokozók képviselik az alsóbbrendű élőlényeket, addig a belső  világban az úgynevezett
„elementálok” az alsóbbrendű energialények. Egyes elementálok úgynevezett energiaparaziták, és károsak az
emberre. Amikor valaki dühös, magához vonzza az erőszakos negatív elementálokat. Ritkán még az is előfordulhat,
hogy fekete mágusok vesznek igénybe negatív elementálokat, hogy ártsanak másoknak.A telepatikus támadások típusai és forrásai1. Közönséges telepatikus támadás
A telepatikus támadások e típusa olyan emberektől származik, akikkel bármikor találkozhatunk az utcán. A támadás  
általában nem szándékos és nem rosszindulatú. Lehet, hogy az illetőnek nehéz napja volt vagy komoly stresszhatás  
érte, és erre dühkitöréssel reagál. Ám már ez is egyfajta telepatikus támadás – noha annak enyhébbik válfaja.


2. Negatív program
A telepatikus támadások egy másik formáját „negatív programnak” nevezzük. A negatív program olyan negatív gondolat, amelyet egy másik személy ültetett belénk, és ezzel negatív magatartásmintát alakított ki bennünk.

Ez történhetett szándékosan vagy önkéntelenül. Találkoztak már olyan emberekkel, akiknek felsőbbrendűségi  
komplexusuk volt? Ők azok, akik túl nagy véleménnyel vannak magukról. Rendszerint az a magatartásminta jellemzi  
őket, hogy lenézik az embereket. Szavaik, gesztusaik, de még a tekintetük is azt sugallja, hogy alacsonyabbrendűek  
vagyunk náluk, és valami nincs rendben velünk. Ha tudatosan vagy öntudatlanul a magunkevá tesszük a kibocsátott negatív gondolataikat, negatív magatartásminta alakul ki bennünk.

 

 

 

 

Ennek hatására nem tudunk   teljes   hatékonysággal   funkcionálni   többé,   képességeink   a   pszichológiai   gátlások   következtében   nem  
bontakoznak ki, és a meglevő készségeink kisebb-nagyobb mértékben legátlódnak.
A negatív programok egy másik példája az, amikor valaki rasszista magatartást tanúsít. Viselkedésével azt érezteti,  
hogy egy  alsóbbrendű  fajhoz  tartozunk,  vagy  csupán  másodrendű  állampolgárok  vagyunk.  Mit   tegyünk  ilyenkor?  
Egyszerűen utasítsuk el a felénk sugárzott rasszista gondolatot.
A családtagok között önkéntelenül kibocsátott negatív program hatására valaki könnyen a család fekete bárányává  
válhat. Ezért részben a család   a felelős, mert negatív gondolataival bizonyos magatartásmintákra programozta az  
illetőt. Ha valakinek sikerül kiemelnie az illetőt a családjából (vagy negatív környezetéből), hatalmas pozitív változáson  
mehet keresztül.


3. Átok
Az átok a telepatikus támadás szándékos formája. Átlagember és képzett mágus egyaránt megátkozhat valakit.

4. Bábuk vagy képek használata
Bábuk vagy képek segítségével többnyire fekete mágusok intézhetnek valaki ellen telepatikus támadást. A mágus a  
bábura összpontosítja a figyelmét, és a művelethez igénybe veszi a megtámadni kívánt személy egy ruhadarabját.  
Ennek az áll a hátterében, hogy a ruhadarab összefügg az étertesttel. És mivel ami az étertestet befolyásolja, az  
befolyásolja a fizikai testet is, a fekete mágus azillető ruhadarabjával képeskárt okozni annak fizikai testén.  A művelethez tartozik a tűk használata is, amikor a mágus a bábu bizonyos részeit tűvel szurkálja meg.

 

5. Mentális dominancia
A telepatikus támadás egy másik formája a mentális dominancia. Átlagember és fekete mágus egyaránt alkalmazhatja,  
amikor szándékosan uralkodik valakin nagy hatású gondoláinkkal. A mentális dominancia néha anyagi vagy szexuális célok elérésére irányul.


6. Telepatikus támadások fekete mágusoktól vagy varázslóktól  
A telepatikus támadások egy másik forrása a fekete mágus vagy varázsló. A Fülöp-szigetek, Afrika. Dél-Amerika és más  országok bizonyos részein még ma is találhatók fekete mágusok. A közönséges fekete mágus képes arra, hogy egy  
rossz cselekedet büntetéseként megbetegítsen valakit vagy fájdalmat okozzon neki. Egy nagy tudású, komoly képességekkel rendelkező fekete mágus sokkal veszélyesebb – szerencsére azonban nem valószínű, hogy találkozunk  
ilyen mágussal, mert ők hétköznapi halandókkal és jelentéktelen ügyekkel nem foglalkoznak.

 

 

A karma törvényeA Biblia kimondja: ki mint vet, úgy arat. Ez a velős kijelentés nem más, mint a karma törvénye. Ha elvetünk egy  
rizsmagot, bőséges rizstermést arathatunk le. Ha szándékosan jót teszünk, azt többszörösen vissza fogjuk kapni. És ugyanígy, amikor szándékosan valami rosszat teszünk, többszörösen meg fogunk bűnhődni érte.
Figyelembe véve a karma törvényének következményeit, a telepatikus önvédelem tudományának alapelveit és technikáit csak jó szándékkal, nemes célból szabad alkalmaznunk.

 


Súlyos karmikus következményekMilyen karmikus következményei vannak a hatalommal és az erővel való visszaélésnek? Ha meg akarjuk érteni, mit  
fogunk aratni, előbb azt kell megismernünk, mi az, amit vetettünk.
Mi  történhet  akkor,  ha egy  fekete  mágus  telepatikus  támadást  intéz   valaki  ellen? Az  áldozat  lelki  kínokat  él át,  
érzelmileg labilis lesz, amelynek mértékét a telepatikus támadás súlyossága szabja meg.
Fizikai károkozás esetén például megbetegedhet, sőt akár meg is halhat. S ha megbetegszik, vajon tud-e dolgozni?  
Természetesen nem. Mivel nem tud dolgozni, anyagilag nehéz helyzetbe kerül. S vajon az anyagi nehézségek kihatnak-
e a család lelki életére, és érzelmi problémák származnak-e belőle? Természetesen igen.
A fekete mágia karmikus hatásai a balsors, a megromlott egészség, a betegség, a szegénység és az elmebetegség.
A másokra irányuló telepatikus dominanciának és a mentális leigázásnak súlyos karmikus következményei vannak.  
Találkoztak már bolondokkal? A bolondok között vannak olyanok, akiket negatív elementálok szálltak meg és kínoznak  
telepatikusan. A belső világ tudományával való visszaélés őrületben és – a szó szoros értelmében vett, elementálok  
általi – megszállottságban nyilvánul meg. A mentális leigázás szenilitást és idiotizmust eredményezhet.
A hatalommal való visszaélés másik következménye a súlyos fizikai betegség. Bizonyos esetekben akár tartós bénulás  
is kialakulhat.
A karmikus következmények anyagi veszteségekként is jelentkezhetnek. Ezek mértekét az elvetett mag fajtája szabja  
meg. Az átmeneti anyagi nehézségektől a több éven át tartó csődig különböző fokozatok lehetségesek.
Az ártó szándékkal végzett hatalommal való visszaélés karmikus hatásának mértékét az határozza meg, kire irányul a  
negatív energia. Minél magasabb spirituális szinten áll az áldozat, annál súlyosabbak a karmikus következmények.
Vannak esetek, amikor valaki szándékán kívül, dühében bocsát ki negatív energiát mások felé. Vagy érzelmi kitörése  
van, de később belátja hibáját, bocsánatot kér, és megáldja vétlen áldozatát. Ha ezt teszi, a karmikus következmények  
minimálisak.
Halmozottan hátrányos karmikus visszahatással akkor kell számolni, ha a hatalommal való visszaélés szándékos és
sorozatos. Ilyenkor valóban mélyreható következmények várhatók. Éppen ezért az ezoterikus tanításokat nem szabad  
alantas célokra használni. Sokkal bölcsebben cselekszik az, aki szeretetben él, nem okoz kárt másoknak, és a tanításokat mindenki javára, nemes célokra alkalmazza.

 

 

A negatív karma közömbösítése


Közömbösíthetők e egy rossz cselekedet következményei? Ha valaki szándékán kívül, rosszindulat nélkül hajt végre  
valamilyen negatív cselekedetet, akkor igen. Hogyan? A megbocsátás és az irgalmasság törvényének alkalmazásával.
Ha megbocsátunk valakinek, aki rosszat tett velünk, ez lehetőséget teremt számunkra, hogy lerójuk   karmikus  tartozásunkat. Ha megbocsátunk másoknak, mások is megbocsátanak nekünk. Kérhetjük Istent, hogy bocsásson meg nekünk. A negatív karma az  irgalmasság törvényének alkalmazásával is közömbösíthető. Az egyházi adófizetés is megfelelő módja annak, hogy segítsünk másoknak. Ha  kapni akarunk, előbb adni kell. Ha irgalmas, könyörületes magatartást tanúsítunk másokkal, irgalmasságra és könyörületességre tarthatunk igényt mi is. Az irgalmasság és a jóság további megnyilatkozásai a nemes célú adományozás (például egyházi adófizetés),   a   segítőkészség és a bosszúállás kerülése.

 

..Ide kattintva a 2. rész elolvasható..

 

 

Téma: Telepatikus önvédelem 1. rész - Alapfogalmak és alapelvek

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása